Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Levelező képzés Beiratkozás 2013. szeptember 30..

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Levelező képzés Beiratkozás 2013. szeptember 30.."— Előadás másolata:

1 Levelező képzés Beiratkozás szeptember 30.

2 Gazdálkodástudományi Kar 2. Levelezotagozat.uni-corvinus.hu

3 Gazdálkodástudományi Kar 3. A Közgáz Campus épületei: Főépület

4 Gazdálkodástudományi Kar 4. A Közgáz Campus épületei: Sóház

5 Gazdálkodástudományi Kar 5. A Közgáz Campus épületei: C épület

6 Gazdálkodástudományi Kar Levelező alapszakjaink  Gazdálkodás és menedzsment  Kereskedelem és marketing  Gazdaságinformatikus  Emberi erőforrások Vezetéstudományi Intézet Marketing és Média Intézet Informatikai Intézet Emberi Erőforrások Tanszék – K Kar

7 Gazdálkodástudományi Kar A levelező képzés sajátosságai Kezdés: szeptember 6. Oktatási napok: péntek délután és szombaton Bővebb órarendi információk a képzés weboldaláról tölthetők le (levelezotagozat.uni-corvinus.hu) Kevesebb kontaktóra – intenzív otthoni felkészülés GM és KM szakokon szakmai gyakorlat – a hatodik vagy a hetedik félévben

8 Gazdálkodástudományi Kar Oktatási napok az első évfolyamon 8. Szeptember HKSzCsPSzV Október HKSzCsPSzV November HKSzCsPSzV December HKSzCsPSzV

9 Gazdálkodástudományi Kar Gazdálkodás és menedzsment ■A képzés célja olyan gazdasági szakemberek képzése, akik közgazdasági, társadalomelméleti, alkalmazott gazdaságtudományi és módszertani ismereteik és szakirányú tudásuk birtokában képesek a gazdálkodó szervezetek és intézmények folyamatainak tervezésére, elemzésére, valamint a gazdálkodói, vállalkozói tevékenységek és folyamatok irányítására, szervezésére, továbbá kellő ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban történő folytatásához. 9.

10 Gazdálkodástudományi Kar Gazdálkodás és menedzsment - főbb ismeretkörök ■közgazdaságtani, módszertani és üzleti alapozó ismeretek: matematika, statisztika, informatika, mikro- és makroökonómia, pénzügytan, vállalatgazdaságtan, marketing, számvitel, környezetgazdaságtan, egyéb alapozó üzleti ismeretek; ■társadalomtudományi alapismeretek: általános és gazdasági jogi ismeretek, gazdaságtörténet, szociológia, pszichológia; ■szakmai törzsanyag: vállalati pénzügyek, emberi erőforrás gazdálkodás, marketing menedzsment, vezetés és szervezés, tevékenységmenedzsment, döntési technikák, kontrolling, üzleti etika, stratégiai tervezés. 10.

11 Gazdálkodástudományi Kar Kereskedelem és marketing ■A képzés célja olyan gazdasági és üzleti ismeretekkel, kereskedelmi és marketing szaktudással és készségekkel rendelkező gazdasági szakemberek képzése, akik alkalmasak a különböző termékek és szolgáltatások keresletvezérelt beszerzésére és értékesítésére, kis- és középvállalatok kereskedelmi tevékenységének szervezésére és irányítására, továbbá kellő mélységű ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban történő folytatásához. 11.

12 Gazdálkodástudományi Kar Kereskedelem és marketing - főbb ismeretkörök ■közgazdaságtani, módszertani és üzleti alapozó ismeretek: matematika, statisztika, informatika, mikro- és makroökonómia, pénzügytan, vállalatgazdaságtan, marketing, számvitel, környezetgazdaságtan, egyéb alapozó üzleti ismeretek; ■társadalomtudományi alapismeretek: általános és gazdasági jogi ismeretek, gazdaságtörténet, szociológia, pszichológia; ■vállalatirányítás, kereskedelem gazdaságtana, marketing menedzsment, szervezeti magatartás, vállalati pénzügyek, marketingkutatás, külkereskedelmi technikák, marketingkommunikáció, logisztika, médiagazdaságtan. 12.

13 Gazdálkodástudományi Kar Gazdaságinformatikus ■A képzés célja gazdaságinformatikusok képzése, akik képesek az információs társadalom feltétel- és értékrendszerében a valós üzleti folyamatok, a folyamatokban rejlő problémák megértésére és megoldására, az értékteremtő folyamatokat támogató informatikai feladatok menedzselésére, az információtechnológia korszerű lehetőségeit kihasználva a szervezetek tudásbázisának és üzleti intelligenciájának a növelésére, az infokommunikációs folyamatok és technológiák együttműködésen alapuló modellezésére, folyamatok szabályozására és tervezésére, a problémák feltárására, a problématér definiálására, alkalmazások fejlesztésére, működtetésére és a működés elvárt minőségnek megfelelő felügyeletére. 13.

14 Gazdálkodástudományi Kar Gazdaságinformatikus - főbb ismeretkörök ■természettudományos alapismeretek: analízis, valószínűségszámítás, statisztika, operációkutatás, matematika, számítástudomány, egyéb természettudományos ismeretek; ■gazdasági és humán ismeretek: közgazdaságtani, vállalatgazdaságtani, gazdaságtudományi, pénzügyi, jogi ismeretek, menedzsment, vezetéselmélet; ■szakmai törzsanyag: rendszertechnikai modul, szoftvertechnológia modul, információrendszer modul és differenciált szakmai ismeretek. 14.

15 Gazdálkodástudományi Kar Emberi erőforrások ■A képzés célja a gazdaságtudományokban jártas, módszertanilag felkészült, megfelelő szakmai és általános műveltséggel rendelkező gazdasági szakemberek képzése, akik közgazdasági, üzleti, vezetési, szociológiai, pszichológiai, politológiai, jogi és kommunikációs ismereteikre támaszkodva képesek a munkaerőpiacok elemzésére, az emberierőforrás-gazdálkodás funkcióinak ellátására, korszerű módszereinek alkalmazására, az érdekegyeztetési folyamatok koordinálására, az érintett területeken szervezési, elemzési, tervezési, döntés- előkészítési és szolgáltatási feladatok megoldására, továbbá a megszerzett ismereteik alapján alkalmasak tanulmányaik mesterképzési szakon történő folytatásához. 15.

16 Gazdálkodástudományi Kar Emberi erőforrások - főbb ismeretkörök ■közgazdaságtani, módszertani és üzleti alapozó ismeretek: matematikai alapok, statisztika, informatika, mikro- és makroökonómia, pénzügytan, munkagazdaságtan, vállalatgazdaságtan, vezetés és szervezés, gazdasági jog, számvitel alapjai, vállalati pénzügyek, egyéb üzleti alapozó ismeretek; ■társadalomtudományi alapismeretek: szociológia, pszichológia, politológia, jog, gazdaságtörténet, gazdaságpolitika; ■szakmai törzsanyag: munkaerő-piaci intézmények és politikák, szervezet- és munkaszociológia, munkahelyi és munkaerőpiaci képzés, munkaügyi kapcsolatok rendszere, munkajog, kompetencia- és ösztönzésmenedzsment. 16.

17 Gazdálkodástudományi Kar Karunk minőségi oktatást biztosít Széles tárgykínálat Kiváló oktatói gárda Saját tankönyvek 17. Egyéni igényeknek és ambícióknak megfelelő tárgykínálat 350 szakember Adott tudományterület nemzetközi elismertségű oktatói, kutatói Oktatók saját tankönyvei Nemzetközi szintű ismeretanyag

18 Gazdálkodástudományi Kar 18. Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Levelező képzés Beiratkozás 2013. szeptember 30.."

Hasonló előadás


Google Hirdetések