Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

„HŐERŐGÉPEK ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM” 8. Nemzetközi Konferencia 2007

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "„HŐERŐGÉPEK ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM” 8. Nemzetközi Konferencia 2007"— Előadás másolata:

1 „HŐERŐGÉPEK ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM” 8. Nemzetközi Konferencia 2007
„HŐERŐGÉPEK ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM” 8. Nemzetközi Konferencia május Balatonfüred, Hotel Uni Szervező: BMGE Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék, rendező: TRIVENT Rendezvényiroda Komlós Ferenc Heller-program, a megújuló energia felhasználása hőszivattyúk segítségével

2 „HŐERŐGÉPEK ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM” 8
„HŐERŐGÉPEK ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM” 8. Nemzetközi Konferencia Komlós Ferenc Heller-program, a megújuló energia felhasználása hőszivattyúk segítségével A „Heller László terv, egy munkahelyteremtő kezdeményezés” című javaslat – röviden a „Heller-program” – milyen feladatokat rögzít, ezt szeretném bemutatni Önöknek (15 perc alatt). Remélem, hogy sikerül a Heller Lászlóról ( ) elnevezett tervjavaslatról átadnom időszerű gondolataimat. Akkor örülnék igazán, ha országunk zászlóvivője lehetne a hőszivattyús technológia közép-európai elterjesztésének, a Heller László által fémjelezett, nemzetközi méretekben is kibontakozó, sikerre vihető és megvalósítható elképzeléseknek, Heller László születésének centenáriumi évével kezdődően.

3 Magyarország kiemelkedő adottságai: 1. Szürkeállomány kincsünk
„HŐERŐGÉPEK ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM” 8. Nemzetközi Konferencia Komlós Ferenc Heller-program, a megújuló energia felhasználása hőszivattyúk segítségével Mottó: „Ha azt kérdezik, hogy nem késtünk-e még el, hogy visszafordítható-e az a rombolás, amit az emberiség ejtett a természeten, a válaszom az, hogy nem késtünk el. Amíg él az akarat, addig sosincs késő. Ha pedig az emberek közösen akarnak valamit, akkor azt meg is teszik, ezáltal érvén el céljukat, bármi is legyen az.” (Teller Ede) Magyarország kiemelkedő adottságai: 1. Szürkeállomány kincsünk 2. Geotermikus kincsünk 3. Hidrológiai kincsünk 4. Időjárási adottságaink 5. Termőföld kincsünk 6. Kiépített villamos- és földgázhálózatunk

4 A hőszivattyú a megújuló energiát hasznosítani képes eszközök egyike,
„HŐERŐGÉPEK ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM” 8. Nemzetközi Konferencia Komlós Ferenc Heller-program, a megújuló energia felhasználása hőszivattyúk segítségével A hőszivattyú a megújuló energiát hasznosítani képes eszközök egyike, amely alacsony hőmérsékletű környezetből (levegőből, vízből vagy földből) hőt von el, és azt egy nagyobb hőmérsékleten teszi felhasználhatóvá − pl. egy épületben. Így mondhatjuk: a környezetből a hőt − külső energia befektetésével − „szivattyúzza” a hasznosítható hőmérsékletre.

5 „HŐERŐGÉPEK ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM” 8
„HŐERŐGÉPEK ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM” 8. Nemzetközi Konferencia Komlós Ferenc Heller-program, a megújuló energia felhasználása hőszivattyúk segítségével Az ideális (Carnot-féle) körfolyamat hatásfoka, illetve teljesítménytényezője csupán az ún. két hőtartály (hőforrás és hőelnyelő, illetve a hőszolgáltatás) abszolút hőmérsékletétől (Tc és T0) függ. T [K] = t [°C] + 273 A hőszivattyúra jellemző elméleti (reverzibilis) ún. „CARNOTCOP” a kondenzátor és az elpárologtató hőmérsékletadataiból kiszámolható[1] CARNOTCOP = Tc / (Tc – T0) [1] Gyakorlati értéke kb. az elméletinek az 55–65%-a, amely a hőszigetelés-, a fűtés- és a hőszivattyús technika (elsősorban a kompresszorok, a munkaközegek és a szabályozás) rohamos fejlődése miatt állandóan nő. „Látni, amit már mindenki látott – és azt gondolni róla, amire még senki nem gondolt!” (Szent-Györgyi Albert)

6 A javaslat cselekvési terve
„HŐERŐGÉPEK ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM” 8. Nemzetközi Konferencia Komlós Ferenc Heller-program, a megújuló energia felhasználása hőszivattyúk segítségével A javaslat cselekvési terve Figyelemmel a megújuló energiahordozók elterjesztésének hatékonyabbá tételére, az energiatakarékosságra és az energiahatékonyság növelésére, az EU energiapolitikájában és energiastratégiájában foglaltakra, a klimatizálás (légkondicionálás, hűtés) elháríthatatlan igényére, a munkahelyteremtésre, az adottságainkra, az energiaimportunk csökkentésére, az exportképességünk fokozására és a fenntartható fejlődésre gyakorolt hatásra, kormányunk részére a következőkben felsorolt intézkedések végrehajtását javaslom (1−9.).

7 „HŐERŐGÉPEK ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM” 8
„HŐERŐGÉPEK ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM” 8. Nemzetközi Konferencia Komlós Ferenc Heller-program, a megújuló energia felhasználása hőszivattyúk segítségével 1. Készítse el a geotermikus energiáról szóló törvény tervezetét, kiemelt hangsúlyt helyezve a hőszivattyús hőtermelésre (fűtés, hűtés), valamint figyelemmel a természeti adottságainkra, a hőfogyasztás dominanciájára, energiaimport-függőségünk csökkentésére, a környezetvédelem és a munkanélküliség gondjaira; 2. Készítse el a földgázzal párhuzamosan versenyző, majd a földgáztüzelésű kazánokat és az energiapazarló klimatizáló gépeket fokozatosan felváltó hőszivattyús rendszerek nemzeti célprogramját, a „Heller László terv, egy munkahelyteremtő kezdeményezés” című javaslatot, építse be az Országos Fejlesztéspolitikai Koncepcióba, majd az ÚMFT-be és az ÚMVT-be (a kétéves akcióprogramokba). Ezzel egyidőben vizsgálja meg, hogy Magyarország mely feltételekkel lehet a hőszivattyús (fűtő, hűtő) rendszerek elterjesztésének egyik központja, valamint a mikro-, kis- és középvállalkozások mely feltételekkel kapcsolhatók be a programba, enyhítve ezzel a munkanélküliség mértékét;

8 „HŐERŐGÉPEK ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM” 8
„HŐERŐGÉPEK ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM” 8. Nemzetközi Konferencia Komlós Ferenc Heller-program, a megújuló energia felhasználása hőszivattyúk segítségével 3. Készítsen előterjesztést arra vonatkozóan, hogy a geotermikus energia hasznosítása mely költségvetési forrásokból finanszírozható; 4. Készítsen megvalósíthatósági tervet a közintézmények (különösen a minisztériumok és országos hatáskörű szervek részére) környezetbarát és energiatakarékos hőszivattyús (fűtő, hűtő) rendszerrel összekapcsolt hő- és villamosenergia-ellátásáról; 5. Dolgozza ki az önkormányzatok, a kistérségek, a régiók geotermikus energiahasznosításával kapcsolatos feladatait (beleértve a hőszivattyú telepítéssel kapcsolatos engedélyezési és ellenőrzési feladatokat); 6. Vizsgálja meg annak feltételeit, hogy a távfűtéses övezetekben hogyan valósítható meg a hőszivattyús (fűtő, hűtő) rendszerrel összekapcsolt hatékonyabb hő- és villamos-energiatermelés, és hogyan csökkenthető a környezetszennyező egyedi lakásfűtések száma országos viszonylatban;

9 „HŐERŐGÉPEK ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM” 8
„HŐERŐGÉPEK ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM” 8. Nemzetközi Konferencia Komlós Ferenc Heller-program, a megújuló energia felhasználása hőszivattyúk segítségével 7. Vizsgálja meg annak feltételeit, hogy a bevásárlóközpontokhoz, nagy irodaházakhoz, nagy állattartó épületekhez hogyan lehet ösztönözni a hőszivattyús (fűtő, hűtő) rendszerrel összekapcsolt hő- és villamosenergia-ellátás létesítését; 8. Készítsen előterjesztést arra vonatkozóan, hogy legalább a középiskolai színtű oktatástól kezdődően kötelező tantárgyként oktassák az energiatakarékosságot és az energiahatékonyságot a környezet védelme érdekében; 9. Készítsen megvalósíthatósági tervet annak érdekében, hogy a közcélú rádió- és televíziócsatornákon, főműsoridőben az energiatakarékosságot és az energiahatékonyság-növelést rendszeresen hirdessék jó példák bemutatásával.

10 A Kárpát-medence hőáramtérképe Forrás: Dr
A Kárpát-medence hőáramtérképe Forrás: Dr. Dövényi Péter docens, ELTE Geofizikai Tanszék A Föld belsejében sokkal nagyobb a hőmérséklet, mint a felszínen, ezért a belső energia állandóan áramlik a felszín felé. Ez az ún. földi hőáram [mW/m2]

11 „HŐERŐGÉPEK ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM” 8
„HŐERŐGÉPEK ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM” 8. Nemzetközi Konferencia Komlós Ferenc Heller-program, a megújuló energia felhasználása hőszivattyúk segítségével : épületfűtés hőszivattyúval. Hőforrás a Limmat folyó

12 Európa napenergia térképe Magyarország felszínét évente 300–400 EJ napsugárzás éri

13 Havi átlaghőmérséklet °C-ban Budapesten, hónapokra bontva között Forrás: OMSZ [ ]

14 „HŐERŐGÉPEK ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM” 8
„HŐERŐGÉPEK ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM” 8. Nemzetközi Konferencia Komlós Ferenc Heller-program, a megújuló energia felhasználása hőszivattyúk segítségével Hőszivattyúk lehetséges hőhordozóinak és hőforrásainak csoportosítása

15 Az építés célja, hogy az ember mindennapi életéhez megfelelően komfortos (fűtött, hűtött, szellőztetett) környezetet biztosítson, ezért az ésszerű és hatékony energiagazdálkodás minden fogyasztónak és felhasználónak érdeke! Épületfajták fajlagos energiaigényei [kWh/m2,év] Forrás: HOVAL cég

16 A kompresszormotor hajtása lehet
„HŐERŐGÉPEK ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM” 8. Nemzetközi Konferencia Komlós Ferenc Heller-program, a megújuló energia felhasználása hőszivattyúk segítségével A kompresszormotor hajtása lehet Villamos motor (lehet biomassza közvetve) Belső égésű motor (lehet pl. bioüzemanyag) Külső égésű motor (lehet biomassza, Stirling motor, gőzmotor) A cél az, hogy a mezőgazdálkodók ne csak nyersanyagszállítók legyenek, hanem üzemanyagot, hőt és áramot is vigyenek a piacra, a saját ellátásukon felül.

17 „HŐERŐGÉPEK ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM” 8
„HŐERŐGÉPEK ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM” 8. Nemzetközi Konferencia Komlós Ferenc Heller-program, a megújuló energia felhasználása hőszivattyúk segítségével Az energetikai szempontú teljesítménytényező Ha a villamos energiát szállító és elosztó országos hálózat hatásfokát állandó értékűnek feltételezem (a évi adatok alapján), HÁLÓZAT = 0,89, akkor az energetikai szempontból indokolt fajlagos fűtési tényező értéke: 1/(ÉVES * HÁLÓZAT). Ennek megfelelően, a fajlagos fűtési tényező értéke az alábbi években a következőképpen alakult: ban: 1/(0,211 * 0,89) = 5,98 ban: 1/(0,311 * 0,89) = 3,61 ben: 1/(0,350 * 0,89) = 3,21 ben: 1/(0,361 * 0,89) = 3,11 A kiszámolt eredmények azt mutatják, hogy ha egy adott létesítménynél a teljesítménytényező értéke a fajlagos fűtési tényező értékénél, pl. 3,11–nél nagyobb a működés idejében ill. évi átlagban, akkor makrogazdasági szinten energetikailag előnyös a villamos hajtású hőszivattyú alkalmazása.

18 Fosszilis energiahordozók elégetésekor keletkező szén-dioxid [kg CO2/kWhE] Forrás: Horst Kruse – Rudolf Heidelck: Heizen mit Wärmepumpen TÜV. Verlag GMBH, Untermehmensgruppe TÜV Rheinland/Berlin-Brandenburg, Köln 1997

19 Olajkazánhoz viszonyított globális szén-dioxid-kibocsátások (a villamos hőszivattyúknak nincs lokális CO2-kibocsátása) Egy 1997-es felmérés szerint a hőszivattyúk globálisan 6% CO2-csökkenést eredményeztek. A felmérést végző nemzetközi hőszivattyús szervezet a programjában 2010-re 16%-os várható értéket ad meg. Forrás: Nemzetközi Energia Ügynökség (IEA)

20 Hagyományos kazános olajfűtés, és különböző üzemmódú villamos hőszivattyúk globális károsanyag-kibocsátásának oszlopdiagramja Forrás: Horst Kruse – Rudolf Heidelck: Heizen mit Wärmepumpen TÜV.Verlag GMBH, Untermehmensgruppe TÜV Rheinland/Berlin-Brandenburg, Köln 1997

21 „HŐERŐGÉPEK ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM” 8
„HŐERŐGÉPEK ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM” 8. Nemzetközi Konferencia Komlós Ferenc Heller-program, a megújuló energia felhasználása hőszivattyúk segítségével Kitörést hozhat országunknak a megújuló energiaforrások és energiahordozók ésszerű felhasználásának eszköze a hőszivattyú és a decentralizált (a helyi illetve a lokális energiatermelés), kapcsolt energiatermelés[1] elterjesztését is tartalmazó Heller-program. Jelzem, hogy a hőszivattyús technológia úgy tud megújuló energiahordozót hasznosítani, hogy igényli a jelenlegi nukleáris villamosenergia-termelésből származó olcsóbb áramot és a kiépített földgázhálózat előnyét, ezáltal ennek a két területnek a híveit is meggyőzően közelíteni tudja egymáshoz az ún. hőszivattyús áramtarifa ill. a földgáztarifa bevezetésével, ezzel az „energiatározás” országos gondjai is kisebbé válna mivel az épületeink is felhasználhatóak energia tározásra, ami a komfort igényt egy intervallum tartományon belül nem rontja. A hőszivattyús tarifa statisztikailag kimutatható és ezáltal bizonyítható a hőszivattyúkkal elért nemzeti eredmény. [1] „A tagállamoknak fokozniuk kell az erőművek hatékonyságát , különösen a hővel kapcsolt villamos energia használatának további előmozdítása által.” [Forrás: 10117/06 DG 1 HU Melléklet, 9. oldal.]

22 „A jövőt nem lehet megjósolni, de jövőket föl lehet találni.”
„HŐERŐGÉPEK ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM” 8. Nemzetközi Konferencia Komlós Ferenc Heller-program, a megújuló energia felhasználása hőszivattyúk segítségével Földgázkazán vagy hőszivattyú? Most már időszerű gondolom a fenti kérdést feltenni. Természetesen nem gondolom, hogy erre a kérdésre a jelenlévők mindannyian ugyanazokat a válaszokat adják —, de azt mindenképpen remélem, hogy a mostani eszmefuttatás végére világosabban fogjuk látni a lényeget. Ez a jövőre nézve sokat segíthet, ugyanis az energiaárakban viszonylag rövid idő alatt jelentős változások is végbemehetnek. Ez jelentősen megváltoztathatja a mindenkori piaci helyzetet. „A jövőt nem lehet megjósolni, de jövőket föl lehet találni.” (Gábor Dénes)

23 Komlós Ferenc Heller program, a hőszivattyús fűtés-hűtés alkalmazásával, az energiatakarékosság, a CO2 kibocsátás csökkentése céljából A korszerű hőszivattyús (villamos és gáz) rendszer szinte minden meglévő melegvízüzemű központi fűtéshez csatlakozható! Figyelemmel a hőszigetelés fontosságára, a monovalens, a bivalens és a multivalens hőszivattyús rendszerekre. Alkalmazásával emberbarát, ún. sugárzó fűtési és hűtési rendszerek (30 Celsius-fok alatti fűtési előremenő vízhőmérséklet!) valósíthatók meg. A hőszivattyú energiatakarékos és környezetbarát gép, beépítése megteremti az építés és a környezet harmóniáját, továbbá az építmények forgalmi értékének emelkedésével növeli a nemzeti vagyont.

24 Napkollektoros hőszivattyús rendszer elvi vázlata

25 „HŐERŐGÉPEK ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM” 8
„HŐERŐGÉPEK ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM” 8. Nemzetközi Konferencia Komlós Ferenc Heller-program, a megújuló energia felhasználása hőszivattyúk segítségével Növényházak meleg vizes fűtése és/vagy hűtése [ Forrás: Mary H. Dickson and Mario Fanelli: What is Geothermal Energy?]

26 „HŐERŐGÉPEK ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM” 8
„HŐERŐGÉPEK ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM” 8. Nemzetközi Konferencia Komlós Ferenc Heller-program, a megújuló energia felhasználása hőszivattyúk segítségével Energiatakarékosság hőszivattyús program nélkül? Mit kell tenniük, hogy energiapolitikánkban a hőszivattyús témakör a megfelelő helyre kerülhessen? — Ma már a szakemberek előtt ismeretes, hogy a fűtési és hűtési feladatok megoldásánál, nemcsak környezetvédelmi, hanem energiatakarékossági szempontból is kiemelkedően meghatározó tényező lesz a hőszivattyús rendszer. — Épületeink, településeink, iparunk, mezőgazdaságunk és szolgáltatásaink köztudottan nehéz helyzetben vannak. — Az állampolgárok, de elsősorban a döntéshozók részére nem áll megfelelő információ rendelkezésre a tárgyi témában! — Néhány illetékes „szakember” szakmai véleménye helytelen és teljesen torz állapotokat rögzít: pl. megtérülése túl hosszú; sem a CO2- sem az energiafelhasználást nem csökkenti; nem fontos eszköz, nem érdemes vele sem rövid sem hosszú távlatban vele foglalkozni; már elég ismeretünk van róla — nem kell több; csak villamos hajtású és csak geotermikus hőszivattyú van… — Tudomásul kell venni, hogy új tudásra és új szemléletre van szükségünk energiaszükségletünk ésszerű kielégítéséhez!

27 „HŐERŐGÉPEK ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM” 8
„HŐERŐGÉPEK ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM” 8. Nemzetközi Konferencia Komlós Ferenc Heller-program, a megújuló energia felhasználása hőszivattyúk segítségével A hőszivattyú jövője Magyarország energiaellátásában Kitörést hozhat országunk fejlődésében megújuló energiahordozóink ésszerű felhasználásának eszköze a hőszivattyú, a hőszivattyús technológia elterjesztése. A jelentős mértékű energiamegtakarításhoz olyan energiahordozót használ fel, ami nem okoz szén-dioxid (CO2)-növekedést, sőt globálisan jelentős CO2- és légszennyezés-csökkenést jelent a használata. A versenyhelyzet megteremtéséhez a földgázár-támogatást meg kell szüntetni, ugyanakkor hőszivattyús ártarifával (villanyárral és földgázárral) is ösztönözni szükséges az új technológia elterjesztését. Az ilyen árpolitika az energiaimportot és a pazarlást is jelentősen csökkenti. Így a környezet terhelésének mérsékelésével javulhat a lakosság egészsége, életminősége. A hőszivattyús technika és technológia hazánkban is sikeres lehetne — csak jogszabályokkal is fel kellene karolni.

28 „Jól csináljuk meg, gyorsan és nagyon olcsón”!
„HŐERŐGÉPEK ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM” 8. Nemzetközi Konferencia Komlós Ferenc Heller-program, a megújuló energia felhasználása hőszivattyúk segítségével A Heller program országunk fejlődését többféleképpen segíti A terv lényege, hogy a döntéshozók hosszútávra hozzanak megfelelő szintű döntést arról, hogy a földgáztüzelésű kazánokat és vízmelegítőket, (plusz a nagy villanybojlereket), valamint az ún. „energiafaló légkondikat” fokozatosan váltsák fel a tömegigényeket kielégítő, különböző kivitelű és üzemmódú hőszivattyúk. Magyarországon kell gyártani, és magyar munkaerővel kell az adott helyszínekre betervezni, telepíteni, majd szervizelni, elsősorban hazánkban és Közép-Kelet-Európában. A későbbiekben (ill. mielőbb) a hőszivattyúk és a hőszivattyús rendszerek továbbfejlesztése is itthon történne. Nem terméket, hanem a szolgáltatást, a technológia megvalósítását kell támogatni, hogy később pl. a környező országokban versenyképessen forgalmazhassuk. „Jól csináljuk meg, gyorsan és nagyon olcsón”!

29 „HŐERŐGÉPEK ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM” 8
„HŐERŐGÉPEK ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM” 8. Nemzetközi Konferencia Komlós Ferenc Heller-program, a megújuló energia felhasználása hőszivattyúk segítségével 2005 novembere óta szakmai úgymint építészeti, energetikai, mezőgazdasági, épületgépészeti és környezetvédelmi műhelyekben, konferenciákon és publikációkon keresztül Heller-program ismertté vált, és megkezdődött tudatos alkalmazása. Lásd az alábbi, nem teljes, csak általam most kiemelt felsorolást: 1. Magyar Tudományos Akadémia Műszaki Tudományok Osztálya, Energetikai Bizottság, Megújuló Energetikai Albizottságának ülésén megtartott előadás BME, november 18. Az írásos anyag az említett bizottságnak átadva (46 oldal) A megújuló energetikai potenciál kihasználásának növelhetősége hőszivattyú alkalmazásával (vetítettképes előadás): 2. Magyar Energetika XIII. évfolyam 6. szám december pp. 45–48 Heller László terv, egy munkahelyteremtő kezdeményezés 3. Építésügyi Szemle XLVIII. évfolyam, 2006/1. szám pp. 27–31 4. INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENERGY PERFOMANCE OF BULDING DIRECTIVE May 2006 Budapest 18. Fűtés- és Légtechnikai Konferencia Hogyan lehet csökkenteni a szén-monoxid-mérgezések számát és a Heller program 5. MAG KUTATÁS, FEJLESZTÉS és KÖRNYEZET XX./5./ évf. NO június – július pp. 32–37 A hőszivattyúk gyakorlati alkalmazásának lehetőségei a mezőgazdaságban 6. Építés Spektrum (Épületek és Szerkezeteik, Épületszerkezeti szaklap) V. évfolyam 3. szám pp. 46–49 A Heller-program Többet kevesebbel: A hőszivattyús rendszerek elterjesztéséről 7. Magyar Épületgépészet LV. évfolyam, 2006/7. szám pp. 23–25 A Heller-program 8. Környezetvédelem (Ökológiai, környezettechnikai és környezetvédelmi szaklap) XIV. évfolyam 5. szám szeptember p. 57 A Heller-program világméretűvé válhat 9. lgphx Hűtő- és klímatechnika XIII. évfolyam 2007/1. szám pp. 26–28 A hőszivattyús fűtés, hűtés és a Heller-program 10. XI. KÖRÖSTHERM 2007 FŰTÉSTECHNIKAI SZEMINÁRIUM Heller program, a hőszivattyús fűtés-hűtés alkalmazásával, az energiatakarékosság, a CO2- kibocsátás csökkentése céljából Ezúton jelzem, hogy ezt a konferencia dolgozatomat (magyar nyelven) várhatóan közli a „Magyar Épületgépészet” című folyóirat A Heller programmal összhangban ilyen törekvések már tapasztalhatók pl. régiós és kistérségi projektekben; hőszivattyús összeszerelő üzemekben kezdték meg a hőszivattyúk gyártását; Szabadalmi Hivatalnál bejegyzett a GEOWATT Kft. szabadalma (U ).

30 A Copeland EVI kompresszor a közbenső hűtő
„HŐERŐGÉPEK ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM” 8. Nemzetközi Konferencia Komlós Ferenc Heller-program, a megújuló energia felhasználása hőszivattyúk segítségével A GEOWATT Kft. által fejlesztés alatt álló új hőszivattyú (1) Működési elv A Copeland EVI kompresszor a közbenső hűtő működtetése érdekében fel van szerelve gőzbefecskendezés csatlakozóval. A közbenső hűtést az 1. ábrán látható körhöz hasonló kiegészítő hűtőkör alkalmazásával lehet megvalósítani, amely növeli a hűtőteljesítményt és a rendszer hatékonyságát. Az előnyök növekednek, ahogyan a kompresszor sűrítése nő. Az 1. ábrán látható a közbenső hűtőkörös rendszer. Ez a rendszer hőcserélőt használ a hűtőfolyadék további előhűtésére, mielőtt az belép az elpárologtatóba. Ez az előhűtési folyamat a rendszer hatásfokát javítja. Az előhűtési folyamat során a hűtőfolyadék egy része elpárolog. Ezt az elpárologtatott hűtőfolyadékot befecskendezi a kompresszorba, ami további hűtést biztosít.

31 p - h diagram (Figure 2. EVI) Az angol feliratok magyarul:
„HŐERŐGÉPEK ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM” 8. Nemzetközi Konferencia Komlós Ferenc Heller-program, a megújuló energia felhasználása hőszivattyúk segítségével A GEOWATT Kft. által fejlesztés alatt álló hőszivattyú (2) p - h diagram (Figure 2. EVI) Az angol feliratok magyarul: 1 – Kondenzátoros előhűtés 2 – Többlethő a H/X kivezetésnél 3 – Hőmérséklet-különbség 4 - Előhűtés a hőcserélőben TLI – Hőcserélőbe lépő folyadék hőmérséklete TLO – Hőcserélőből kilépő előhűtött folyadék hőmérséklete Tsi – Telített hőmérséklet a közbenső nyomásnál Tvo – Hőcserélőből kilépő gőz hőmérséklete Tvi – Hőcserélőbe belépő gőz hőmérséklete Tsc – Folyadék előhűtése a hőcserélőben M – Az elpárologtató tömegárama m – A gőzbefecskendezés tömegárama

32 „HŐERŐGÉPEK ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM” 8
„HŐERŐGÉPEK ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM” 8. Nemzetközi Konferencia Komlós Ferenc Heller-program, a megújuló energia felhasználása hőszivattyúk segítségével A GEOWATT Kft. által fejlesztés alatt álló hőszivattyú (3) A p - h diagramban látható a bemutatott rendszer teljesítményében kapott elméleti nyereség, a közbenső hűtőkör alkalmazásával. A gőzdómon kívül eső rész adja az entalpianövekedést, ami javítja a rendszer teljesítményét. A felvett teljesítmény nő a kompresszorba történő gőzbefecskendezés miatt, de a hatásfok mégis nő, mert a névleges teljesítmény növekedése nagyobb a felvett teljesítmény növekedésénél. A vázolt körfolyamatra épített hőszivattyú (fűtő/hűtő/HMV) várhatóan egy olyan új magyar termék lesz, amely versenyképes a nemzetközi piacon. „Mert a világ siet s most kerül dűlőre: Érdemesek vagyunk életre s jövőre?” [Ady Endre: A márciusi Naphoz]

33 Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket!
„HŐERŐGÉPEK ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM” 8. Nemzetközi Konferencia Komlós Ferenc Heller-program, a megújuló energia felhasználása hőszivattyúk segítségével A hőszivattyús rendszerek előnyeinek ismertetése, gondolom megérdemel egy ilyen szóbeli előadást, a leadott angol nyelvű dolgozat mellett. A hőszivattyú, mint a földhőt hasznosító tudó környezetbarát, fűtésre és hűtésre egyaránt alkalmas, energiamegtakarító eszköz, jogi szabályozással megtámogatva, az őt megillető helyet az alkalmazókon túl az energiapolitikánkban is elfoglalhatja. A világhírű Heller László akadémikus, iskolateremtő tanárunk születésének 100 évfordulójának évében — hiszen jól tudjuk, hogy a tanárokat a tanítványok tehetik még nagyobbá! Megítélésem szerint még nincs késő arra, hogy az „Új Magyar Energiastratégia” című anyagban a hőszivattyús technológia kiemelkedő hangsúllyal rögzítésre kerüljön. Ehhez kérem a Konferencia részvevőinek és olvasóim további támogatását! Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket!


Letölteni ppt "„HŐERŐGÉPEK ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM” 8. Nemzetközi Konferencia 2007"

Hasonló előadás


Google Hirdetések