Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálatára beérkezett projekt adatlapok összesítése és a belőlük képzett célterületek.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálatára beérkezett projekt adatlapok összesítése és a belőlük képzett célterületek."— Előadás másolata:

1 A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálatára beérkezett projekt adatlapok összesítése és a belőlük képzett célterületek

2 A HVS felülvizsgálatának szabályozása A 93/2007. (VII. 29.) FVM rendelet, valamint a 147/2007. (XII. 4.) FVM rendelet alapján elkészült a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia (HVS) 2007-2008-as években. Az ÚMVP Irányító Hatóságának 6/2011 (II.4.) közleménye alapján 2011. évben a gazdasági, társadalmi helyzet változása, valamint a LEADER program végrehajtására vonatkozó egyéb feltételek változása, és a forrásallokációban is tükröződő célrendszer prioritásainak lehetséges módosulása miatt szükségessé vált a HVS felülvizsgálata.

3 A HVS tervezés alapelvei A nyilvánosság biztosítja a helyi szereplők részvételét a felülvizsgálatban, valamint azt, hogy a HVS valóban a helyi igényeket tükröző fejlesztéseket megalapozó, megfelelő helyi támogatottsággal bíró dokumentum legyen. Az integrált és területalapú szemlélettel elérhető, hogy a térségben megjelenő különböző fejlesztési igényeket - egy fő cél, a HVS-ben felvázolt jövőképhez való viszonyukban - egymást támogató módon lehessen felvázolni. A fenntarthatóság elvének figyelembe vételével elérhető, hogy a HVS-ben megfogalmazott fejlesztési céloknak megfelelő projektek megvalósulása a térség gazdaságának alapjául szolgáló természeti és társadalmi erőforrások, lehetőségek megőrzését és hosszabb távú fejlesztését eredményezzék. A társadalmi integráció és az esélyegyenlőség elvének figyelembe vétele a fenntarthatóság társadalmi pillérét teremti meg.

4 A HVS tervezés ütemezése 1. szakasz tartalma: HVS általános felülvizsgálat indító megbeszélés. A tervezői csoport kijelölése. Projektötlet-gyűjtés és a HVS általános felülvizsgálat meghirdetése. Fórumok tartása. A HVS jövőképe, célkitűzései, intézkedései. Projektötlet-gyűjtés. HVS dokumentum véglegesítése (tervezői csoport) és jóváhagyása. HVS dokumentum IH-hoz való benyújtása elektronikus formában. 2. szakasz tartalma: Tervezői csoport és HACS döntés a beérkezett projektötletekről. HPME katalógus összeállításának megkezdése. HPME katalógus véglegesítés. IH egyeztetés. HPME katalógus jóváhagyása. HPME-k IIER-ben rögzítése. HPME katalógus Excel formában való benyújtása az IH-hoz HPME katalógus megjelenése a LEADER rendelet alapján kiírt Pályázati Felhívásban.

5 A tervezési szakaszok fontosabb lépései A stratégiai tervezésnek egyik legfontosabb része az adatgyűjtés. –Települési és térségi adatok összegyűjtése –A tervezési területen megfogalmazódott projektötletek összegyűjtése –A tervezési területen már megalkotott fejlesztési stratégiákhoz való illeszkedés A beérkezett adatok feldolgozása értékelése –A beérkezett adatok rendszerezése, besorolása a prioritásokhoz –A projektötletek alapján az intézkedések meghatározása LEADER intézkedések kidolgozása –A különböző előírásoknak megfelelő intézkedések kidolgozása (pályázók meghatározása, lehatárolások, források meghatározása, stb…)

6 A intézkedések kialakításánál alkalmazandó előírások Csakis olyan fejlesztések támogathatóak, amelyek más EU-s pályázati forrásból nem támogathatók, ezek közül a leggyakoribb az UMVP I; II; III; tengelyektől való lehatárolás. –Az UMVP I/II tengelytől való lehatárolás a mezőgazdasági pályázatok körében általában a 4 EUME-s üzemméret. –Az UMVP III tengelyének mikró jogcíme esetében főként a pályázható összeg. –Az UMVP III. tengely turisztika jogcíme esetében a minimális feltételek (4 napraforgó, 3 patkó). –Működési költség csak beruházás típusú projektelemekkel együtt támogatható. –Forgó-/fogyóeszköz, gépjármű beszerzés nem támogatható. A intézkedések tervezésénél figyelembe kell venni, hogy a gazdaságfejlesztési típusú pályázatokra kell fordítani (adott időszakon belül és globálisan is) a források minimálisan 45%-át.

7 A beérkezett projekt ötletek A HVS felülvizsgálat során 80 darab projekt ötlet adatlap érkezett be a Felső- Bácska Vidékfejlesztési NKft. három irodájába, melyeknek feldolgozása megtörtént.

8 A feldolgozás során a következő megoszlás volt tapasztalható

9 Igen sok projektötlet érkezett be, melyek közül nagy számban (25%) találhatók azok, melyek a helyi gazdaság fejlesztésére vonatkoznak. A beérkezett ötletek közül a legtöbb (29%) volt az, amely a LEADER pályázatok körébe nem volt besorolható. Akik megadták az elérhetőségüket felvesszük a kapcsolatot és javasolni fogjuk, hogy a projektötletét miként és melyik pályázati kategóriába tudja benyújtani.

10 A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia intézkedései A HVS-ben felírt HPME-k a következő két csoportra oszthatóak: A forrásallokációban forrással valóban párosított HPME-k. Forrással nem párosított, de tartalmilag a HVS szempontjából fontos HPME-k. A LEADER-ben összesen 10 HPME írható fel, amelyből legfeljebb 4 db kis értékű fejlesztések támogatását célozza (maximum a teljes forrás allokáció 10%-a értékében), és legfeljebb 2 db HPME lehet komplex fejlesztést támogató. A HPME-hez két irányból lehet közelíteni: a) fő célkitűzések szintjéről, azaz a tervezési hierarchia általánosabb fejlesztési területeket leíró szintjeiről, b)a helyi projektötlet gyűjtésből integrálva, azaz a helyi igények konkrét megfogalmazásai alapján.

11 Az ÚMVP intézkedéseit tekintve HPME fogalmazható meg és forrás allokálható a következő intézkedésekre: III. tengely: Falumegújítás és fejlesztés (ÚMVP 5.3.3.2.2.) A vidéki örökség megőrzése és fenntartható fejlesztése (ÚMVP 5.3.3.2.3) IV. tengely LEADER A helyi vidékfejlesztési stratégiák megvalósítása (ÚMVP 5.3.4.1.)

12 Az ÚMVP intézkedéseit tekintve HPME fogalmazható meg, de a jelenlegi felülvizsgálat során (2011.) forrás NEM allokálható a következő intézkedésekre: III. tengely: Mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése (ÚMVP 5.3.3.1.2) A turisztikai tevékenységek ösztönzése (ÚMVP 5.3.3.1.3) IV. tengely LEADER Területközi és nemzetközi térségek közötti együttműködés (ÚMVP 5.3.4.2)

13 HPME-ket a következő jogcímcsoportokba is be kell sorolni: a)LEADER közösségi célú fejlesztés, b)LEADER vállalkozási alapú fejlesztés, c)LEADER rendezvény, d)LEADER képzés, e)LEADER tervek és tanulmányok. f)LEADER komplex fejlesztés.

14 ÚMVP LEADER jogcímhez rendelése Minden HPME-t kötelezően be kell sorolni az alábbi LEADER (ÚMVP szerinti) témakörökhöz: oVersenyképesség (411) oKörnyezet/földgazdálkodás (412) oÉletminőség/diverzifikáció (413)

15 A beérkezett projektötletek feldolgozása során a beérkezett ötleteket az alábbi LEADER intézkedésekbe tudtuk besorolni: Életminőség javítása: –A vidéki lakosság életminőségének javítása érdekében a civil szervezetek önkéntes munkájának segítése, beleértve a kapcsolódó infrastrukturális környezet feljavítását is –Erdőtelepítés és fásítás művelés alól kivont területeken, belterületi utak mellett, illetve belterületi elhanyagolt területeken facsoportok telepítése. Bácskai identitás erősítése: –Bácskai, kiállítások, tárlatok, és települési rendezvények szervezése

16 Helyi gazdaság fejlesztése: –Szabadföldi és fóliás kertészeti tevékenységhez, újszerű termesztési módszerek alkalmazásához szükséges beruházások, valamint a mezőgazdasági betakarításokat követő (post-harvest) műveletek végzéséhez szükséges eszközbeszerzések –Helyi termékek előállításának, továbbfejlesztésének, értékesítésének, promóciójának támogatása –Kis kapacitású állati termék feldolgozás és csomagolás eszközrendszerének beszerzése a helyi termék előállításához és forgalmazásához –Mikro vállalkozások eszközbeszerzése 1.000.000,-Ft alatti támogatással. –Önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítása vállalkozási tevékenység lefolytatása céljából Helyi turizmus fejlesztése: –Lovas-, fogathajtó rendezvényekhez, őshonos magyar állatfajták bemutatásához kapcsolódó fejlesztések –Falusi szálláshely, vendéglátóhely kialakítása, felújítása

17 LEADER intézkedések pályázói; tervezett támogatási intenzitásai és az elszámolható költségek Életminőség javítása –Pályázhat: működő települési önkormányzat, települési kisebbségi önkormányzat, önálló jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulás, többcélú kistérségi társulás, székhellyel vagy telephellyel rendelkező nonprofit szervezet, székhellyel vagy telephellyel rendelkező egyházi jogi személy. –Támogatási intenzitás: Az összes elszámolható kiadás 100 %-a, költségvetési szervek esetében nettó 100%. –Elszámolható költségek: a)a Vhr. 30. §-ában foglaltaknak megfelelő, a fejlesztési tevékenységhez kapcsolódó építési munkák: új építmény, épület építése, meglévő építmény, épület felújítása, bővítése, korszerűsítése, valamint épületgépészet kialakítása, korszerűsítése, tereprendezés, parkosítás; b)ingatlanhoz kapcsolódó, telekhatáron belüli kisléptékű infrastruktúra-fejlesztések: c)minőség- és környezetirányítási rendszerek, szabványok bevezetése: d)tradicionális eszközbeszerzés: a hagyományos népi kultúra, szellemi örökség ápolásának bemutatásának érdekében a megismertetni kívánt időszakban készült, hagyományos, újonnan kereskedelmi forgalomban nem kapható gépek, eszközök, tárgyak.; e)a fejleszteni kívánt tevékenységhez kötődő eszközök beszerzése; f)a Vhr. 31. §-ában meghatározott egyéb elszámolható kiadások; g)marketing kiadások: h)a fejlesztés, beruházás megvalósítási helye szerinti illetékes LEADER HACS HPME katalógusában meghatározott speciális kiadás i)működési költség, j)arculati elemek (ÚMVP, EU és HACS logó).

18 Bácskai identitás erősítése: –Pályázhat: működő és induló mikro-, kis-, és középvállalkozás; működő települési önkormányzat; települési kisebbségi önkormányzat; önálló jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulás; többcélú kistérségi társulás; székhellyel vagy telephellyel rendelkező nonprofit szervezet; székhellyel vagy telephellyel rendelkező egyházi jogi személy; lakóhellyel, tartózkodási hellyel rendelkező természetes személy. –Támogatási intenzitás: természetes személy, mikro, kis-, és középvállalkozás LHH-s területen 65% egyéb területen 60%; egyházi jogi személy, non-profit szervezet esetén az összes elszámolható kiadás 100 %. költségvetési szervek esetében nettó 100%. –Elszámolható költségek: a)rendezvény költségei: b)marketing tevékenység: c)infrastruktúra-fejlesztés: d)eszközbeszerzés: a rendezvény lebonyolításához szükséges, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 80. § (2) bekezdésében megfogalmazottak alapján kis értékű tárgyi eszköz; e)takarítás f)a Vhr. 31. §-ában meghatározott egyéb elszámolható kiadások; g)a fejlesztés, beruházás megvalósítási helye szerinti illetékes LEADER HACS HPME katalógusában meghatározott speciális kiadás h)arculati elemek (ÚMVP, EU és HACS logó).

19 Helyi gazdaság fejlesztése és Helyi turizmus fejlesztése: –Pályázhat: működő és induló mikro-, kis-, és középvállalkozás; működő települési önkormányzat; települési kisebbségi önkormányzat; önálló jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulás; többcélú kistérségi társulás; székhellyel vagy telephellyel rendelkező nonprofit szervezet; székhellyel vagy telephellyel rendelkező egyházi jogi személy; lakóhellyel, tartózkodási hellyel rendelkező természetes személy; őstermelő. –Támogatási intenzitás: LHH-s területen az összes elszámolható kiadás 65% egyéb területen 60%; –Elszámolható költségek: a)a Vhr. 30. §-ában foglaltaknak megfelelő, a fejlesztési tevékenységhez kapcsolódó építési munkák: új építmény, épület építése, meglévő építmény, épület felújítása, bővítése, korszerűsítése, valamint épületgépészet kialakítása, korszerűsítése, tereprendezés, parkosítás; b)ingatlanhoz kapcsolódó, telekhatáron belüli kisléptékű infrastruktúra-fejlesztések: c)minőség- és környezetirányítási rendszerek, szabványok bevezetése: d)tradicionális eszközbeszerzés: a hagyományos népi kultúra, szellemi örökség ápolásának bemutatásának érdekében a megismertetni kívánt időszakban készült, hagyományos, újonnan kereskedelmi forgalomban nem kapható gépek, eszközök, tárgyak.; e)eszközbeszerzés: a fejleszteni kívánt tevékenységhez kötődő eszközök beszerzése; f)a Vhr. 31. §-ában meghatározott egyéb elszámolható kiadások; g)marketing kiadások h)a fejlesztés, beruházás megvalósítási helye szerinti illetékes LEADER HACS HPME katalógusa szerint meghatározott speciális kiadások i)arculati elemek (ÚMVP és EU logó).

20 Kis értékű fejlesztés és komplex fejlesztést mint speciális eset. Kis értékű fejlesztés: max. 4 db intézkedés a teljes forrás 10%-ig, csak 5 elszámolható kiadást lehet nevesíteni. A szabályozása megfelel az alapjogcím feltételeinek. Gyors elbírálású, hiánypótlásnak helye nincs. Ilyen intézkedésnek tervezzük a „Mikro vállalkozások eszközbeszerzése 1.000.000,-Ft alatti támogatással.” című intézkedést. Komplex fejlesztés: max 2 db intézkedés forráslehatárolás nincs, az alapjogcímben meghatározott kiadásokon kívül még 5 speciális kiadás megjelölhető. Ilyen intézkedésnek tervezzük a „Helyi termékek előállításának, továbbfejlesztésének, értékesítésének, promóciójának támogatása.” című intézkedést.

21 Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Kérdéseikkel észrevételeikkel megtalálnak: 6500 Baja, Attila u. 11. 79/ 512-020; 70/ 429-4797 febosz@febosz.t-online.hu Molnár Zsolt tervezői csoport tag


Letölteni ppt "A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálatára beérkezett projekt adatlapok összesítése és a belőlük képzett célterületek."

Hasonló előadás


Google Hirdetések