Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

ÉAOP-2007-4.1.2 Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése/Kistérségi járóbeteg szakellátó központok fejlesztése, alap-, járóbeteg szakellátás korszerűsítése.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "ÉAOP-2007-4.1.2 Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése/Kistérségi járóbeteg szakellátó központok fejlesztése, alap-, járóbeteg szakellátás korszerűsítése."— Előadás másolata:

1 ÉAOP-2007-4.1.2 Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése/Kistérségi járóbeteg szakellátó központok fejlesztése, alap-, járóbeteg szakellátás korszerűsítése ÉAOP-4.1.2/A-2008-0018 Projektindító Rendezvény Új egészségház építése és eszközökkel történő felszerelése Nyírkarász községben 2009.12.18 ÉAOP-2007-4.1.2 Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése/Kistérségi járóbeteg szakellátó központok fejlesztése, alap-, járóbeteg szakellátás korszerűsítése ÉAOP-4.1.2/A-2008-0018 Projektzáró rendezvény Új egészségház építése és eszközökkel történő felszerelése Nyírkarász községben 2010.01.29

2 I. Nyírkarász község általános bemutatása Nyírkarász község: –Szabolcs-Szatmár-Bereg megye –Baktalórátháza kistérség (LHH) –Lakosság 2446 Fő –Munkanélküliség aránya 12% Fekvése: –Baktalórántháza és Kisvárda között, 4105-ös számú főút mentén –50 km-re a megyeszékhelytől Nyíregyházától és 15 km-re a kistérség központjától, Baktalórántházától Infrastruktúra: –Villany 100%, víz 100%, gáz 100%, utak 90%-a aszfalt –Kábeltévé, vezetékes telefon és internet

3 Demográfiai mutatók

4 A település intézményei, vállalkozások Helyi intézmények: –Polgármesteri Hivatal, –Általános iskola és óvoda, –Teleház, Művelődési ház, könyvtár –Egészségügyi intézmény –Falugazdász szolgálat, polgárőrség –Idősek otthona, Szeretetotthon –Bentlakásos Idősek Otthona Vállalkozások: agrárágazat dominanciája, –50 egyéni, 12 társas vállalkozás –Helyben foglalkoztatottak száma: 154 fő –Terv: a helyi vállalkozások fejlesztése EMVA pályázati forrás bevonásával

5 Természeti, kulturális értékek Történelmi és természeti látnivalók: –Régészeti jelentőségű Árpád korabeli Földvár –Római Katolikus Templom –Görög Katolikus Templom –Református Templom Kulturális és sportélet: –Megyei I. osztályú Labdarúgó szakosztály –Polgárőr Egyesület –Nyírkarász Községért Közalapítvány

6 Megvalósított fejlesztések (elmúlt 3 év) –Külterületi 0134 és 0153 hrsz. Mezőgazdasági utak építése (AVOP;2006;110052M) –Nyírkarász – Belterületi Madai út építése (LEKI; 2006;42,5M) –Nyírkarász – Belterületi Táncsics, Jókai, Madai és Petőfi utcák felújítása (TEUT; 2006;29,7M) –Belterületi Fő út és 35 hrsz út felújítása (TEUT; 2006;17M) –Általános Iskola – Sportudvar kialakítása (ISM;2006;6,6M) –Belterületi Jókai utca burkolat felújítása (TEUT; 2007;9M) –Parkolók, gyalogjáró utak és kerítés építése a Köztemető területén (LEKI; 2008;16,6M) –Általános Iskola – Nyílászárók cseréje (ÖM;2008;7,3M) –Egységes falukép kialakítása, Ifjúsági táboroztatás feltételeinek megteremtése, Fény és hangtechnikai eszközök beszerzése (AVOP- LEADER;2007;12M) –Kistérségi közlekedést elősegítő kisbusz beszerzése (EMVA;2008; 10M) –Informatikai infrastruktúra eszköz csomagok beszerzése az Általános Iskolában (Nyírkarász és Laskod) (2008;TIOP)

7 Külterületi 0134 és 0153 hrsz. Mezőgazdasági utak építése AVOP;2006;110052M

8 Belterületi Madai út építése LEKI;2006;42,5M

9 Általános Iskola – Sportudvar kialakítása ISM;2006;6,6M

10 Köztemető (parkolók, gyalogjáró utak, kerítés építése), LEKI;2008;16,6M

11 Általános Iskola – Nyílászárók cseréje ÖM;2008;7,3M

12 Egységes falukép kialakítása, AVOP LEADER+;2007;4M

13 Kistérségi közlekedést elősegítő kisbusz beszerzése EMVA;2008;10M

14 Folyamatban lévő és tervezett projektek –IKSZT kialakítása a Művelődési ház épületének felújításával és berendezési eszközökkel történő felszerelésével. (EMVA) –Bentlakásos idősek otthona alagsorának felújítása (ÉAOP) –Polgármesteri hivatal épületének komplex akadálymentesítése (ÉAOP) –Településközpont kialakítása, rehabilitációja. (EMVA) –Szennyvízhálózat kiépítése. (KEOP) –Régészeti élménypark, bemutató útvonal és fogadóépület kialakítása a nyírkarászi "Földvár" környezetében. (ÉAOP)

15 Napköziotthonos óvoda felújítása és akadálymentesítése

16 Művelődési ház

17 Árpád-korabeli Földvár

18 Nyírkarász Község Önkormányzatának gazdálkodása Költségvetési adatok (2008.) Kiadások: 641.278,- eFt Bevételek: 609.205,- eFt –Polgármesteri Hivatal (Foglalkoztatott: 10 Fő) Igazgatási- és adóügyek Szociális ügyintézés Anyakönyvezés Pénzügyi igazgatás –Általános Iskola (Foglalkoztatott: 52 Fő, Diák: 360 Fő) –Óvoda (Foglalkoztatott: 15 Fő, Gyermek: 92 Fő) –Egészségügyi intézmény (Foglalkoztatott: 6 Fő) –Művelődési ház, Teleház (Foglalkoztatott: 1 Fő) –Egyéb intézmények, Bentlakásos Idősek Otthona (23 fő alk., ellátottak 50 fő)

19 II. A projekt bemutatása A pályázati felhívás alapvető céljai Egészségközpont/egészségház infrastruktúrájának fejlesztése, kialakítása, a Pályázati útmutatóban előírt kötelező, illetve opcionális funkciók betöltésével; Alapfokú egészségügyi intézmény, Egészségház eszközparkjának modernizációja; Komplex akadálymentesítés megvalósítása; A alapfokú orvosi ellátás minőségének javítása, a „családorvosi szerepkör” erősítése; IK technológiák fogadásának megteremtése; Mindazon szükséglet alapú alapellátással kapcsolatos egyéb szolgáltatások biztosítása, melyek egymásra épülve és/vagy kiegészítve biztosítják a szükséglettel alátámasztott igények kielégítését;

20 Kötelező elemek Egyes egészségügyi alapellátási (pl. háziorvos, fogorvosi szolgálat, stb.) szolgálatok; Alacsony erőforrás igényű, a területen gyakori szükségletként jelentkező, megfelelő kompetenciával végezhető járóbeteg-szakellátás biztosítása, mely felöleli a megelőzést és a gyógyítást; Központi alapellátási ügyelet (kivéve, ha a térségben fenntartói társulás keretében, vagy funkcionálisan privatizált formában, kielégítő színvonalon már működő szolgálat van); Egészségfejlesztési központ funkció betöltése; Otthoni szakápolás; Diszpécserszolgálat: info-kommunikáció, internet, segélyhívó rendszer; Széles partneri kapcsolatok kiépítése.

21 Opcionális elemek – Egyéb szolgáltatások integrációja Védőnői szolgálat; Iskolaegészségügy; Házi segítségnyújtás; Ügyfélszolgálat; Gyógyszertár, gyógyászat segédeszköz bolt integrálása Betegszállítás; Mentőállomás befogadása

22 A projekt előkészítése Kiváltó okok, szükségletek –A településen több helyen széttagolt alapfokú egészségügyi intézmények jelenlegi infrastrukturális állapota és az orvosi műszerek, berendezések elavult állapota az ellátás és megelőzés színvonalának emelését, a személyre szabott kezelést nehezen teszi lehetővé, egyre jobban romlik az emberek egészségi állapota. –Az épületek az 1960-as években épültek ezért a víz, a fűtés és a szennyvíz vezeték rendszereik már elavultak, gyakori a beázás. –A vizesblokkok, váróhelyiség, öltöző helyiségek és a vizsgáló helyiségek nem mindenben felnek meg az ÁNTSZ előírásainak. –Hiányzik az akadálymentesítés (fizikai, látás és halássérültek részére). A fogyatékkal élők számára is lehetőség nyílna a személyes igénybevételi lehetőségre. –Gazdaságtalan az épületek üzemeltetése. –Az orvosi műszerek, a berendezési eszközök és a számítástechnikai eszközök nagy része elavult, cserére szorul. –Az orvosi ellátást igénybe vevők döntő része hátrányos helyzetű, gyakran munkanélküliek, rendszeres jövedelempótló támogatásokban, segélyekben, szociális juttatásokban részesülnek, nyugdíjból illetve a minimálbér szintjét éppen elérő juttatásokból élnek. A rossz otthoni körülmények gyakran hátrányosan hatnak az egészségügyi állapotra is. –A településen a főbb betegségtípusok az alábbiak: szív és érrendszeri 1000 fő; mozgásszervi 600 fő; idegrendszeri 300 fő; tüdő-légzőszervi 200 fő; több betegségben is szenved 1400 fő. –Nem megfelelőek az épületekben dolgozó 6 fő munkakörülményei.

23 Háziorvosi rendelő (külső)

24 Fogorvosi rendelő, védőnői szolgálat (külső)

25 A projekt főbb összetevői, mutatószámai A projekt bekerülési értékének %-os megoszlása

26 Infrastruktúra fejlesztés Az építészeti tevékenységek bruttó értéke 58.303.385,- Ft Új egészségház építése Mozgás és látássérültek akadálymentesítése (Rámpa, akadálymentesített illemhelyek építése, vezetővonalak, információs táblák kialakítása) Akadálymentes parkolók kiépítése Építéssel érintett alapterület: nettó 275,35 m2 A projekt főbb céljai (II. Építés-akadálymentesítés)

27 Építés, akadálymentesítés (külső)

28

29

30 Építés, akadálymentesítés (belső)

31

32

33 A projekt főbb céljai (III. Eszközbeszerés) Eszközök beszerzése Bruttó értéke: 11.292.085.- Ft -Orvosi műszerek (1) -Berendezési eszközök (2) -Számítástechnikai eszközök (3) -Info- kommunikációs akadálymentesítéshez szükséges eszközök (4)

34 Orvosi műszerek, számítástechnikai és egyéb berendezések

35 A projekt főbb céljai (IV. Szolgáltatások) Tervek, tanulmányok (Kiviteli tervek) Közbeszerzési tanácsadás (építés és eszközbesz.) Mérnöki szakértői díja Jogi tanácsadás Műszaki ellenőrzés Rehab. szakmérnökkel együttműködés Nyilvánosság biztosítása Táblák, szórólap, kiadvány Honlap Információs füzet Braille írással Könyvvizsgálat (50 mFt támogatási összeg felett) Projekt menedzsment (számla alap v. arányosítás)

36 IV. Szolgáltatások - Nyilvánosság

37 A projekt főbb összetevői, mutatószámai A projekt bekerülési értékének %-os megoszlása

38 A projekt részletes összetevői (forint) Tevékenységek:Tényleges bruttó ktg.Elszámolható bruttó I. Előkészítési költségek780 000706 200 Megvalósíthatósági tanulmány600 000 Engedélyes tervek elkészítése180 000106 200 Tervek, tanulmányok1 980 0001 168 200 II. Új építés / Akadály-mentesítés58 303 38558 287 532 III. Eszközök beszerzése11 632 37511 292 085 Közbeszerzési tanácsadás1 518 7501 458 000 Mérnöki szakértői díja940 000718 600 Jogi tanácsadás400 000 Műszaki ellenőrzés480 000283 200 Együttműködés a Rehab. szakmérnökkel60 00035 400 Nyilvánosság biztosítása593 750570 000 Táblák, szórólap, kiadvány562 500540 000 Információs füzet Braille írással31 25030 000 Könyvvizsgálat625 000600 000 Projekt menedzsment2 740 0002 640 000 Összesen:79 113 26077 440 617

39 A projekt főbb mutatószámai A projekt elszámolható bruttó költsége 73.568.586,- FtÉAOP Támogatás 3.872.031,-FtSaját erő 77.440.617,- FtÖsszes elsz.-ható 1.672.643,- FtEgyéb nem elsz.-ható 79.113.260,- FtBekerülési érték 79.113.260,- FtBekerülési érték

40 A projekt előrehaladásának bemutatása –A pályázat benyújtásának napja: 2008.06.20 –Támogató döntés pályázatról: 2009.04.25 –A Támogatási szerződés aláírása: 2009.06.15 – A fizikai megvalósítás kezdete: 2009.07.23 –A projekt megvalósítása: 3 ütemben történik –A projekt várható befejezése: 2010.01.15

41 A projekt megvalósítása A projekt fizikat megvalósítása 3 ütemben történik (pényzügyi elszámolás benyújtása) –I. ÜTEM: 2009.07.23. - 2009.08.14 (2009.08.31) –II. ÜTEM: 2009.08.17. - 2009.10.16 (2009.10.30) –III. ÜTEM: 2009.10.19. - 2009.11.30(2010.01.29) Pénzmozgások Igényelt előleg teljesítése:25.749.005,-Ft (2009.07.06) 1.Kifizetési kérelem (telj.):24.348.076,-Ft (2009.11.23) 2.Kifizetési kérelem (01.21):23.471.505,-Ft (támogatás) 1.471.090,-Ft (előleg) 3. Kifizetési kérelem:24.277.915,-Ft (előleg terhére)

42 A projekt tevékenységeinek ütemterve Megvalósítás időszaka Tény/Terv kezdés 20092010 Tény/Terv befejezés 1.n.év2.n.év3.n.év4.n.év1.n.év2.n.év 1.Nyilvánosság biztosítása2009.01.15 2010.01.15 2.Projekt menedzsment2009.01.15 2010.01.15 3.Jogi tanácsadás2009.01.15 2010.01.15 4.Kiviteli tervek elkészítése2009.04.03 2009.05.25 5. Közbeszerzési eljárás lebonyolítása 2009.04.23 2009.07.23 6. Projektindító rendezvény megtartása 2009.07.17 7.Építési munkálatok elvégzése2009.07.23 2009.11.30 8.Eszközök beszerzése2009.11.02 2009.11.30 9. Műszaki ellenőrzés az építési beruházás során 2009.07.23 2009.11.30 10. Rehabilitációs szakértő helyszíni szemle az építési beruházás során 2009.07.23 2009.11.30 11. Könyvvizsgálat a pénzügyi elszámolások során 2009.07.17 2010.01.15 12. Projektzáró rendezvény megtartása 2010.01.29

43 A projekt várható hatásai, eredményei –Infrastrukturális eredmények, megépül az új Egészségház, amely integrálja a széttagolt egészségügyi szolgáltatásokat. Egy helyben lesz biztosított az alapfokú egészségügyi ellátás. –Korszerű orvosi műszerek, számítástechnikai eszközök, berendezési eszközök beszerzése. –Kötelező elemként a háziorvosi, fogorvosi ellátás, terhesgondozás, általános nőgyógyászati és gyermekorvosi szakrendelés, egészségfejlesztési központ funkció, népegészségügyi előadások, széles partneri kapcsolatok kialakítása, diszpécser szolgálat. –Opcionális elemként védőnői szolgálat, házi segítségnyújtás. –Még inkább bevonásra kerülnének a fogyatékkal élők, a hátrányos helyzetűek és a megváltozott munkaképességűek az őket is érintő megelőzési programokba. –Bővülhet alapfokú egészségügyi ellátást személyesen igénybe vevők száma, számottevően javulnak az új épületben a dolgozók munkakörülményei. –Az alapfokú egészségügyi ellátáshoz való egyenlő esélyű hozzáférés a beruházás után nemtől, kortól, fogyatékosságtól és etnikai hovatartozástól függetlenül mindenki számára biztosított lesz.

44 Köszönjük a figyelmet! www.nyirkarasz.eu


Letölteni ppt "ÉAOP-2007-4.1.2 Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése/Kistérségi járóbeteg szakellátó központok fejlesztése, alap-, járóbeteg szakellátás korszerűsítése."

Hasonló előadás


Google Hirdetések