Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

ÉAOP-2007-4.1.2 Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése/Kistérségi járóbeteg szakellátó központok fejlesztése, alap-, járóbeteg szakellátás korszerűsítése.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "ÉAOP-2007-4.1.2 Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése/Kistérségi járóbeteg szakellátó központok fejlesztése, alap-, járóbeteg szakellátás korszerűsítése."— Előadás másolata:

1 ÉAOP Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése/Kistérségi járóbeteg szakellátó központok fejlesztése, alap-, járóbeteg szakellátás korszerűsítése ÉAOP-4.1.2/A Projektindító Rendezvény Új egészségház építése és eszközökkel történő felszerelése Nyírkarász községben ÉAOP Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése/Kistérségi járóbeteg szakellátó központok fejlesztése, alap-, járóbeteg szakellátás korszerűsítése ÉAOP-4.1.2/A Projektzáró rendezvény Új egészségház építése és eszközökkel történő felszerelése Nyírkarász községben

2 I. Nyírkarász község általános bemutatása Nyírkarász község: –Szabolcs-Szatmár-Bereg megye –Baktalórátháza kistérség (LHH) –Lakosság 2446 Fő –Munkanélküliség aránya 12% Fekvése: –Baktalórántháza és Kisvárda között, 4105-ös számú főút mentén –50 km-re a megyeszékhelytől Nyíregyházától és 15 km-re a kistérség központjától, Baktalórántházától Infrastruktúra: –Villany 100%, víz 100%, gáz 100%, utak 90%-a aszfalt –Kábeltévé, vezetékes telefon és internet

3 Demográfiai mutatók

4 A település intézményei, vállalkozások Helyi intézmények: –Polgármesteri Hivatal, –Általános iskola és óvoda, –Teleház, Művelődési ház, könyvtár –Egészségügyi intézmény –Falugazdász szolgálat, polgárőrség –Idősek otthona, Szeretetotthon –Bentlakásos Idősek Otthona Vállalkozások: agrárágazat dominanciája, –50 egyéni, 12 társas vállalkozás –Helyben foglalkoztatottak száma: 154 fő –Terv: a helyi vállalkozások fejlesztése EMVA pályázati forrás bevonásával

5 Természeti, kulturális értékek Történelmi és természeti látnivalók: –Régészeti jelentőségű Árpád korabeli Földvár –Római Katolikus Templom –Görög Katolikus Templom –Református Templom Kulturális és sportélet: –Megyei I. osztályú Labdarúgó szakosztály –Polgárőr Egyesület –Nyírkarász Községért Közalapítvány

6 Megvalósított fejlesztések (elmúlt 3 év) –Külterületi 0134 és 0153 hrsz. Mezőgazdasági utak építése (AVOP;2006;110052M) –Nyírkarász – Belterületi Madai út építése (LEKI; 2006;42,5M) –Nyírkarász – Belterületi Táncsics, Jókai, Madai és Petőfi utcák felújítása (TEUT; 2006;29,7M) –Belterületi Fő út és 35 hrsz út felújítása (TEUT; 2006;17M) –Általános Iskola – Sportudvar kialakítása (ISM;2006;6,6M) –Belterületi Jókai utca burkolat felújítása (TEUT; 2007;9M) –Parkolók, gyalogjáró utak és kerítés építése a Köztemető területén (LEKI; 2008;16,6M) –Általános Iskola – Nyílászárók cseréje (ÖM;2008;7,3M) –Egységes falukép kialakítása, Ifjúsági táboroztatás feltételeinek megteremtése, Fény és hangtechnikai eszközök beszerzése (AVOP- LEADER;2007;12M) –Kistérségi közlekedést elősegítő kisbusz beszerzése (EMVA;2008; 10M) –Informatikai infrastruktúra eszköz csomagok beszerzése az Általános Iskolában (Nyírkarász és Laskod) (2008;TIOP)

7 Külterületi 0134 és 0153 hrsz. Mezőgazdasági utak építése AVOP;2006;110052M

8 Belterületi Madai út építése LEKI;2006;42,5M

9 Általános Iskola – Sportudvar kialakítása ISM;2006;6,6M

10 Köztemető (parkolók, gyalogjáró utak, kerítés építése), LEKI;2008;16,6M

11 Általános Iskola – Nyílászárók cseréje ÖM;2008;7,3M

12 Egységes falukép kialakítása, AVOP LEADER+;2007;4M

13 Kistérségi közlekedést elősegítő kisbusz beszerzése EMVA;2008;10M

14 Folyamatban lévő és tervezett projektek –IKSZT kialakítása a Művelődési ház épületének felújításával és berendezési eszközökkel történő felszerelésével. (EMVA) –Bentlakásos idősek otthona alagsorának felújítása (ÉAOP) –Polgármesteri hivatal épületének komplex akadálymentesítése (ÉAOP) –Településközpont kialakítása, rehabilitációja. (EMVA) –Szennyvízhálózat kiépítése. (KEOP) –Régészeti élménypark, bemutató útvonal és fogadóépület kialakítása a nyírkarászi "Földvár" környezetében. (ÉAOP)

15 Napköziotthonos óvoda felújítása és akadálymentesítése

16 Művelődési ház

17 Árpád-korabeli Földvár

18 Nyírkarász Község Önkormányzatának gazdálkodása Költségvetési adatok (2008.) Kiadások: ,- eFt Bevételek: ,- eFt –Polgármesteri Hivatal (Foglalkoztatott: 10 Fő) Igazgatási- és adóügyek Szociális ügyintézés Anyakönyvezés Pénzügyi igazgatás –Általános Iskola (Foglalkoztatott: 52 Fő, Diák: 360 Fő) –Óvoda (Foglalkoztatott: 15 Fő, Gyermek: 92 Fő) –Egészségügyi intézmény (Foglalkoztatott: 6 Fő) –Művelődési ház, Teleház (Foglalkoztatott: 1 Fő) –Egyéb intézmények, Bentlakásos Idősek Otthona (23 fő alk., ellátottak 50 fő)

19 II. A projekt bemutatása A pályázati felhívás alapvető céljai Egészségközpont/egészségház infrastruktúrájának fejlesztése, kialakítása, a Pályázati útmutatóban előírt kötelező, illetve opcionális funkciók betöltésével; Alapfokú egészségügyi intézmény, Egészségház eszközparkjának modernizációja; Komplex akadálymentesítés megvalósítása; A alapfokú orvosi ellátás minőségének javítása, a „családorvosi szerepkör” erősítése; IK technológiák fogadásának megteremtése; Mindazon szükséglet alapú alapellátással kapcsolatos egyéb szolgáltatások biztosítása, melyek egymásra épülve és/vagy kiegészítve biztosítják a szükséglettel alátámasztott igények kielégítését;

20 Kötelező elemek Egyes egészségügyi alapellátási (pl. háziorvos, fogorvosi szolgálat, stb.) szolgálatok; Alacsony erőforrás igényű, a területen gyakori szükségletként jelentkező, megfelelő kompetenciával végezhető járóbeteg-szakellátás biztosítása, mely felöleli a megelőzést és a gyógyítást; Központi alapellátási ügyelet (kivéve, ha a térségben fenntartói társulás keretében, vagy funkcionálisan privatizált formában, kielégítő színvonalon már működő szolgálat van); Egészségfejlesztési központ funkció betöltése; Otthoni szakápolás; Diszpécserszolgálat: info-kommunikáció, internet, segélyhívó rendszer; Széles partneri kapcsolatok kiépítése.

21 Opcionális elemek – Egyéb szolgáltatások integrációja Védőnői szolgálat; Iskolaegészségügy; Házi segítségnyújtás; Ügyfélszolgálat; Gyógyszertár, gyógyászat segédeszköz bolt integrálása Betegszállítás; Mentőállomás befogadása

22 A projekt előkészítése Kiváltó okok, szükségletek –A településen több helyen széttagolt alapfokú egészségügyi intézmények jelenlegi infrastrukturális állapota és az orvosi műszerek, berendezések elavult állapota az ellátás és megelőzés színvonalának emelését, a személyre szabott kezelést nehezen teszi lehetővé, egyre jobban romlik az emberek egészségi állapota. –Az épületek az 1960-as években épültek ezért a víz, a fűtés és a szennyvíz vezeték rendszereik már elavultak, gyakori a beázás. –A vizesblokkok, váróhelyiség, öltöző helyiségek és a vizsgáló helyiségek nem mindenben felnek meg az ÁNTSZ előírásainak. –Hiányzik az akadálymentesítés (fizikai, látás és halássérültek részére). A fogyatékkal élők számára is lehetőség nyílna a személyes igénybevételi lehetőségre. –Gazdaságtalan az épületek üzemeltetése. –Az orvosi műszerek, a berendezési eszközök és a számítástechnikai eszközök nagy része elavult, cserére szorul. –Az orvosi ellátást igénybe vevők döntő része hátrányos helyzetű, gyakran munkanélküliek, rendszeres jövedelempótló támogatásokban, segélyekben, szociális juttatásokban részesülnek, nyugdíjból illetve a minimálbér szintjét éppen elérő juttatásokból élnek. A rossz otthoni körülmények gyakran hátrányosan hatnak az egészségügyi állapotra is. –A településen a főbb betegségtípusok az alábbiak: szív és érrendszeri 1000 fő; mozgásszervi 600 fő; idegrendszeri 300 fő; tüdő-légzőszervi 200 fő; több betegségben is szenved 1400 fő. –Nem megfelelőek az épületekben dolgozó 6 fő munkakörülményei.

23 Háziorvosi rendelő (külső)

24 Fogorvosi rendelő, védőnői szolgálat (külső)

25 A projekt főbb összetevői, mutatószámai A projekt bekerülési értékének %-os megoszlása

26 Infrastruktúra fejlesztés Az építészeti tevékenységek bruttó értéke ,- Ft Új egészségház építése Mozgás és látássérültek akadálymentesítése (Rámpa, akadálymentesített illemhelyek építése, vezetővonalak, információs táblák kialakítása) Akadálymentes parkolók kiépítése Építéssel érintett alapterület: nettó 275,35 m2 A projekt főbb céljai (II. Építés-akadálymentesítés)

27 Építés, akadálymentesítés (külső)

28

29

30 Építés, akadálymentesítés (belső)

31

32

33 A projekt főbb céljai (III. Eszközbeszerés) Eszközök beszerzése Bruttó értéke: Ft -Orvosi műszerek (1) -Berendezési eszközök (2) -Számítástechnikai eszközök (3) -Info- kommunikációs akadálymentesítéshez szükséges eszközök (4)

34 Orvosi műszerek, számítástechnikai és egyéb berendezések

35 A projekt főbb céljai (IV. Szolgáltatások) Tervek, tanulmányok (Kiviteli tervek) Közbeszerzési tanácsadás (építés és eszközbesz.) Mérnöki szakértői díja Jogi tanácsadás Műszaki ellenőrzés Rehab. szakmérnökkel együttműködés Nyilvánosság biztosítása Táblák, szórólap, kiadvány Honlap Információs füzet Braille írással Könyvvizsgálat (50 mFt támogatási összeg felett) Projekt menedzsment (számla alap v. arányosítás)

36 IV. Szolgáltatások - Nyilvánosság

37 A projekt főbb összetevői, mutatószámai A projekt bekerülési értékének %-os megoszlása

38 A projekt részletes összetevői (forint) Tevékenységek:Tényleges bruttó ktg.Elszámolható bruttó I. Előkészítési költségek Megvalósíthatósági tanulmány Engedélyes tervek elkészítése Tervek, tanulmányok II. Új építés / Akadály-mentesítés III. Eszközök beszerzése Közbeszerzési tanácsadás Mérnöki szakértői díja Jogi tanácsadás Műszaki ellenőrzés Együttműködés a Rehab. szakmérnökkel Nyilvánosság biztosítása Táblák, szórólap, kiadvány Információs füzet Braille írással Könyvvizsgálat Projekt menedzsment Összesen:

39 A projekt főbb mutatószámai A projekt elszámolható bruttó költsége ,- FtÉAOP Támogatás ,-FtSaját erő ,- FtÖsszes elsz.-ható ,- FtEgyéb nem elsz.-ható ,- FtBekerülési érték ,- FtBekerülési érték

40 A projekt előrehaladásának bemutatása –A pályázat benyújtásának napja: –Támogató döntés pályázatról: –A Támogatási szerződés aláírása: – A fizikai megvalósítás kezdete: –A projekt megvalósítása: 3 ütemben történik –A projekt várható befejezése:

41 A projekt megvalósítása A projekt fizikat megvalósítása 3 ütemben történik (pényzügyi elszámolás benyújtása) –I. ÜTEM: ( ) –II. ÜTEM: ( ) –III. ÜTEM: ( ) Pénzmozgások Igényelt előleg teljesítése: ,-Ft ( ) 1.Kifizetési kérelem (telj.): ,-Ft ( ) 2.Kifizetési kérelem (01.21): ,-Ft (támogatás) ,-Ft (előleg) 3. Kifizetési kérelem: ,-Ft (előleg terhére)

42 A projekt tevékenységeinek ütemterve Megvalósítás időszaka Tény/Terv kezdés Tény/Terv befejezés 1.n.év2.n.év3.n.év4.n.év1.n.év2.n.év 1.Nyilvánosság biztosítása Projekt menedzsment Jogi tanácsadás Kiviteli tervek elkészítése Közbeszerzési eljárás lebonyolítása Projektindító rendezvény megtartása Építési munkálatok elvégzése Eszközök beszerzése Műszaki ellenőrzés az építési beruházás során Rehabilitációs szakértő helyszíni szemle az építési beruházás során Könyvvizsgálat a pénzügyi elszámolások során Projektzáró rendezvény megtartása

43 A projekt várható hatásai, eredményei –Infrastrukturális eredmények, megépül az új Egészségház, amely integrálja a széttagolt egészségügyi szolgáltatásokat. Egy helyben lesz biztosított az alapfokú egészségügyi ellátás. –Korszerű orvosi műszerek, számítástechnikai eszközök, berendezési eszközök beszerzése. –Kötelező elemként a háziorvosi, fogorvosi ellátás, terhesgondozás, általános nőgyógyászati és gyermekorvosi szakrendelés, egészségfejlesztési központ funkció, népegészségügyi előadások, széles partneri kapcsolatok kialakítása, diszpécser szolgálat. –Opcionális elemként védőnői szolgálat, házi segítségnyújtás. –Még inkább bevonásra kerülnének a fogyatékkal élők, a hátrányos helyzetűek és a megváltozott munkaképességűek az őket is érintő megelőzési programokba. –Bővülhet alapfokú egészségügyi ellátást személyesen igénybe vevők száma, számottevően javulnak az új épületben a dolgozók munkakörülményei. –Az alapfokú egészségügyi ellátáshoz való egyenlő esélyű hozzáférés a beruházás után nemtől, kortól, fogyatékosságtól és etnikai hovatartozástól függetlenül mindenki számára biztosított lesz.

44 Köszönjük a figyelmet!


Letölteni ppt "ÉAOP-2007-4.1.2 Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése/Kistérségi járóbeteg szakellátó központok fejlesztése, alap-, járóbeteg szakellátás korszerűsítése."

Hasonló előadás


Google Hirdetések