Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

There are more cities competing for the title, though it seems that it is Damascus who wins. Syrias capital, has been continuously inhabited since the.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "There are more cities competing for the title, though it seems that it is Damascus who wins. Syrias capital, has been continuously inhabited since the."— Előadás másolata:

1

2 There are more cities competing for the title, though it seems that it is Damascus who wins. Syrias capital, has been continuously inhabited since the tenth millennium BC. According to recent archaeological excavations; it would be the oldest city in the world. It is mentioned in the Bible and was the prestigious Umayyad capital. The world oldest (still inhabited) cities… A városok versenyeznek ezért a címért, de úgy tűnik, hogy Damaszkusz a nyertes. Szíria fővárosa a tizedik évezred óta folyamatosan lakott, a legújjabb régészeti feltárások szerint ez lenne a legrégebbi város a világon. A város a Bibliában is szerepel, ez volt a rangos Omajjád főváros. Click. A legröregebb (még lakott) városok a világon

3 The city of Byblos, founded 5000 BC it was inhabited continuously until today but now it is called Jbeil. It traces back 5000 BC to a Neolithic fishing village. Byblos today is characterized as an ancient fishing port. Byblos várost i.e. 5000-ben alapították, és a mai napig folyamatosan lakott. Most Jbeil a neve. A neolitikus halász falu történelme Kr.e. 5000 nyúlik vissza. Byblos-t ma a régi halász kikötő jellemzi.

4 Athens is one of the oldest cities in Europe, it was founded between the 11th and 7th millennium BC and have been continuously inhabited for nearly 7,000 years! Athén az egyik legrégibb európai város, a 11.és a 7. évezred között alakult és közel 7000 éve folyamatosan lakott!

5 Luoyang is one of four historical capitals of China. It was founded in 2070 BC. nearly a millennium before Xi'Ian and Beijing! In history it was several times the capital of the empire. Luoyang, Kína négy történelmi fővárosának volt az egyike. Ke.2070-ben alakult közel egy évezreddel Xi'Ian és Peking előtt! A birodalom történelmében több alkalommal is a fővárosa volt.

6 Luxor was founded 3200 BC. It is a beautiful Egyptian city bordered by the waters of the Nile! The most impressive evidence of history is of course the Temple and its unique obelisk (the second obelisk is in the middle of the Place de la Concorde in Paris!) Luxor K.e 3200-ben alakult. A Nílus határolja e gyönyörű egyiptomi várost! Történelemében természetesn a legfigyelemre méltóbb bizonyíték n a Templom és az egyedülálló obeliszk (a másik obeliszk Párizsban a Place de la Concorde közepén van!).

7 Varanasi (Benares) in India is a holy Hindu city. It was established in 1200 BC, bordered by the Ganges. Pilgrims proceed on its ghats (stone steps in the picture) to bathe in the river. Cremations were held on the banks. A unique place in the world! Varanasi (Benáresz) Indiában a Gangesz partján K.e. 1200-ben alakult, szent Hindu város. Zarándokok járnak a ghats-on (kőlépcsőkön) a folyóban fürödni. A partokon hamvasztási ceremóniát tartottak. Egy egyedülálló hely a világon!

8 Balkh city in Afghanistan was founded in 1600 BC. The city accommodated dozens of Buddhist monasteries. Several testimonies from the early seventh century would tend to prove this. Balkh városa K.e.1600- ban Afganisztánban alakult. A város több tucat Buddhista kolostornak adott helyet. A hetedik század elejérôl több tanúvallomás van ennek bizonyítására.

9 Cholula in Mexico is absolutely the oldest city in the Americas! It was founded two centuries BC., while Mexico was in 1325! It is located over 2,000 meters above sea level at the foot of an active volcano. Cholula Mexikóban, abszolút a legrégebbi város Amerikában! Krisztus előtt két évszázaddal alakult, míg Mexikó csak 1325-ben! A város több mint 2000 méteres tengerszint feletti magasságban egy aktív vulkán lábánál fekszik.

10 The original foundations of Jericho go back to 9000 BC. The ruins of 20 ancient and biblical institutions have been revealed by archaeological excavations on a hill called Tell es-Sultan. The city now has a population of about 27,000 inhabitants, with refugee camps in north-west and south of the city center. Jéricho en Cisjordanie Jericho eredeti alapjai K.e. 9000-re nyúlnak vissza. Az úgynevezett Tell es-Sultan nevű dombon végzett régészeti ásatások 20 bibliai és ősi intézményt tártak fel. A városnak most mintegy 27.000 lakossa van, beleértve a város északi és déli részén elterülő menekült-táborokat is.

11 The city of Jerusalem in the Middle East holds a prominent place for the three monotheistic religions. Its inhabitation is dating back to the Chalcolithic period, evidenced by ceramic fragments found at the site from 3500 BC. Jeruzsálemnek, kiemelkedő helye van a három monoteista vallásban. Foglalkozás-ból származó K.e 3500 éves kő-rézkori és kerámia töredékeket találtak a helyszínen.

12 Tyre in Lebanon. The history of the city of Tyre in Lebanon dates back to 2700 BC. Türosz, Libanonban. A libanoni Türosz város történelme K.e. a 2700-as évekre nyúlik vissza.

13 Main city in northwestern Syria, Aleppo was founded in 2000 BC. It was an ancient Levantine kingdom centered at Ḥalab (or Ḥalba. It was an essential step for caravans between Syria and Mesopotamia. In 1595 BC it vas conquered by the Hittites. This beautiful city is now a center of unrest in Syria. Szíria északnyugati legfontosabb városa Aleppo, K.e. 2000-ben alakult. Abban az idôben Jamhad ókori amorita királyság volt Szíriában, Halab ( Ḫ alap, Ḫ alpa). Mivel fontos kereskedelmi központ volt Szíria és Mezopotámia között, a hettiták K.e.1595-ben elfoglalták. Ez a gyönyörű város ma a szíriai zavargások központja..

14 The founder of Argos was the son of Zeus himself. Located at the foot of two fortresses dating back to ancient times, the city was founded in 2000 BC. Updated excavations at Argos found Mycenaean walls, the remains of temples of Apollo, Athena and Python, and a theater. Argos alapítója maga Zeusz fia volt. Két ősidei erődítmény lábánál fekszik. A város alapítása K.e. a 2000-es évekre nyúlik vissza. A legújabb argosi ásatások mükénéi falakat, valamint Apollo, Athena, Python templomok és egy színház maradványait tárták fel.

15 In central Egypt is Medinat el-Fayoum a City from the 12th Dynasty (1937 - 1759 BC). It occupies part of a former site of Crocodilopolis oasis, fed by the Bahr Yussef channel of the Nile. The city now has 260,000 inhabitants. Médinat-el-Fayoum en Egypte A közép-egyiptomi Medinat el-Fayoum város a 12. dinasztia (1937-1759 BC) idejében alakult. A Crocodilopolis oázis egy részét foglalja el, melyet a Nílus folyó, Bahr Yussef csatornája táplál. A városnak ma 260.000 lakosa van.

16 The foundation of Plovdiv goes back to the period of the Thracians, or in the twelfth century BC. Prior to Rome and Athens, Plovdiv is the second oldest, still inhabited city in Europe. Throughout history, it had different names: like "village Nebettep" to "Trimontium" under the Roman Empire, or "Eymolpia" in ancient Greece. Plovdiv - Bulgaria Plovdiv alapítása a trákok időszakára, vagyis Róma és Athén előtt a tizenkettedik századba nyúlik vissza. Plovdiv a második legrégebbi város Európában ami továbbra is lakott. A történelem során, különböző név alatt volt ismert mint: " Nebettép falu " az őskorban, mint "Trimontium" a Római Birodalomban, vagy az "Eymolpia" az ókori Görögország ideje alatt.

17 Matera, in Italy is known as the Subterranean City. Matera is the oldest inhabited city in the world. It is a cave dwelling from the Paleolithic era, and was habited till 1953. It was well known in the history as Sassi. Since 1993, by UNESCO it is a World Heritage Site. Made by Clo_09 Imiges from NET Translated by: Matera, Olaszországban mint Földalatti Város ismert. Matera a legrégebben lakott város a világon. A barlang lakások kora a kôkorszakba nyúlik vissza, és 1953-tól lakatlan. A város a történelemben mit Sassi volt ismert. 1993 óta az UNESCO Világörökség része.


Letölteni ppt "There are more cities competing for the title, though it seems that it is Damascus who wins. Syrias capital, has been continuously inhabited since the."

Hasonló előadás


Google Hirdetések