Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Foglalkoztatás kifehérítése az EU-s források igénybevételével.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Foglalkoztatás kifehérítése az EU-s források igénybevételével."— Előadás másolata:

1 Foglalkoztatás kifehérítése az EU-s források igénybevételével

2 Összefoglaló 1.A TÁMOP foglalkoztatási szelete - rövid áttekintés 2.Eredmények, tervek 2010-re 3.A TÁMOP viszonya az árnyékfoglalkoztatáshoz 4.Be nem jelentett foglalkoztatás kezelése és szociális gazdaság támogatása EU-s forrásokból - különösen az Út a munkába program és a TÁMOP 1 és 2 prioritás eszközeivel

3 TÁMOP 1 prioritás A foglalkoztathatóság fejlesztése, a munkaerőpiacra való belépés ösztönzése A prioritáshoz tartozó konstrukciókban támogatott tevékenységek célja a munkanélküli és a munkavállalási korú inaktív emberek foglalkoztathatóságának javítása és a munkaerőpiacra való visszatérésük elősegítése: a prioritási tengely azokat a szolgáltatásokat és eszközöket támogatja, amelyek a foglalkoztathatóság javítására irányulnak, ösztönzik és segítik az álláskeresést, a munkaerőpiacra való tartós beilleszkedést, illetve a visszatérést. A gazdasági válság hatásainak mérséklése érdekében a prioritás keretösszege a 20 mrd Ft-al megnövekedett, s egyidejűleg a programokba vonható célcsoport kibővült a válság miatt álláskeresővé vált személyekkel. A prioritás szinte kizárólag központi költségvetési szervek kiemelt projektjeire alapozva (a keretösszeg 95%), különösen a Regionális Munkaügyi Központok által megvalósított programokra, illetve a Start programra építve járul hozzá az Operatív Programban rögzített célok megvalósulásához. A nyílt pályázatos programelemekre fordítható összeg és így ezen projekteknek az OP céljaihoz történő hozzájárulása arányaiban elenyésző.

4 Előrehaladás számokban

5

6 Előrehaladás nem csak számokban 2007 júliusa óta 13 konstrukció felhívása jelent meg, ebből 8 kiemelt projekt, 1 automatikus, 3 egyfordulós, 1 kétfordulós pályázat. A 2007-2008-as AT valamennyi tervezett konstrukciója meghirdetésre került és két pályázati konstrukció kivételével a támogatási döntés is megszületett, A kormány által jóváhagyott akciótervek alapján a hét éves keret ¾-ét allokáltuk. A prioritások közötti átcsoportosítást követően a TÁMOP 1. prioritásának pénzügyi keret 20 milliárd forinttal nőtt, 260 HUF/EUR árfolyamon számítva, a vonatkozó KMR forrásokat is beleértve 240,6 milliárd forint. Eddig Akcióterv szinten 193,4 milliárd Ft került nevesítésre. A 2007. óta tartó megvalósítás tapasztalatai alapján a szakmai eredmények mellett a pénzügyi teljesítés mértéke és megfelelősége is mérhető. Ez alapján megállapítható, hogy a forrásfelhasználás terén ez a prioritás teljesít a legjobban, a TÁMOP-ban eddig kifizetett 48 milliárd Ft számla alapú támogatásból 28,1 milliárd ezen prioritásban lévő konstrukciókhoz kapcsolódik. Azonban a kifizetésekre vonatkozó ezen megállapítás csalóka, mivel a kiemelt projektek belső pénzügyi ütemezéséhez képest elmaradás figyelhető meg.

7 Előrehaladás értékben IndikátorCélérték 2015-reJelenlegi értékTeljesülési arány A támogatott aktív munkaerő-piaci intézkedésekben résztvevő személyek száma 138 00078 97357,22% A támogatott munkaerő-piaci képzésekben résztvevő személyek száma 60 50030 73050,79% A támogatott képzéseket sikeresen befejezők (záróvizsgát teljesítők, bizonyítványt szerzők) száma 50 00014 46328,93%

8 TÁMOP 1 foglakoztatási konstrukciók 2010-ben / 1 Folytatódik : TÁMOP 1.4.3 Innovatív, kísérleti foglalkoztatási programok – kétfordulós pályázat 3,8 mrd keretösszeg, 3 tématerület: -az aktív korú, ellátásban részesülő, korábban rendelkezésre állási támogatásra jogosult munkanélküliek, vagy közfoglalkoztatásban résztvevők -a kisgyermekes szülők munkaerőpiacra való sikeres visszatérése -fenntartható szolgáltatási és foglalkoztatási modellkísérletek a szociális gazdaságban TÁMOP 1.4.1 Alternatív munkaerő piaci programok támogatása 1 mrd Ft keretösszeg A komplex romatelep felszámolási program részeként, a foglalkoztatási helyzet javítását célzó komponens, kiegészülve oktatási, egészségügyi elemekkel. TÁMOP 1.1.2 Decentralizált programok a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért További 27 mrd Ft a munkaügyi központokban megvalósuló egyéni fejlesztési tervek támogatására.

9 Folytatódik: TÁMOP 1.4.4 Helyi és határon átnyúló foglalkoztatási megállapodások 1 mrd Ft keretösszeg Az NFT I. ROP és az első meghirdetés eredményeként megvalósult foglalkoztatási paktumokon kívül újonnan létrejövő együttműködések támogatása. Az év második felében esedékes. TÁMOP 1.1.1 Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése 21,7 mrd Ft keretösszeg További, a rehabilitációs járadékra jogosult személyek komplex minősítését követő foglalkoztatási rehabilitációs folyamatba történő bevonását - képzését és támogatott foglalkoztatását - elősegítő projekt az év második felében esedékes. TÁMOP 1 foglakoztatási konstrukciók 2010-ben / 2

10 Be nem jelentett munkavégzés – a operatív program szempontjából 1 Be nem jelentett munkavégzés Becslések szerint mintegy 15-20%-os a be nem jelentett foglalkoztatás aránya. Ennek az uniós viszonylatban magas aránynak a kialakulásában a gazdasági átmenet időszakának a gazdaság szerkezetében és a munkakereslet szintjében bekövetkezett gyors és radikális változásai után ma a munkát terhelő adó- és járulékterhek, valamint a szabályozás és az ellenőrzés hiányosságai játszanak szerepet. A be nem jelentett munkavégzés csökkentése érdekében az utóbbi két-három évben számos intézkedés történt (a munkaügyi ellenőrzés szervezetének megerősítése, az ellenőrzés szigorítása, az Egységes Magyar Munkaügyi Adatbázis létrehozása stb.). E lépések végrehajtása még nem fejeződött be teljesen, emellett a munkavállalói és a munkáltatói érdekeltség erősítése, valamint a nyilvántartási és az ellenőrzési rendszerek megerősítése is várat magára.

11 Be nem jelentett munkavégzés – a operatív program szempontjából 2 A TÁMOP koherenciája a Magyarországnak szóló foglalkoztatáspolitikai ajánlásokkal AjánlásKapcsolódó prioritási tengelyek és beavatkozások a TÁMOP-ban További erőfeszítések szükségesek a be nem jelentett munkavégzés bejelentett foglalkoztatássá alakítása érdekében erős és koherens ösztönzőkön és szankciókon keresztül 2. prioritási tengely: A munkaerő-piaci alkalmazkodást segítő intézményrendszer fejlesztése – beleértve a be nem jelentett munkavégzés csökkentését is

12 Be nem jelentett munkavégzés visszaszorítása – nem (csak) a szabályzási környezet erősítésével 1.Atipikus foglalkoztatási formák támogatása 2.Szociális szövetkezetek projektjeinek szakmai támogatása és kapacitásainak megerősítése 3.A munkaügyi ellenőrzés állami rendszerének fejlesztése 4.A közcélú foglalkoztatás hatékonyságának javítása 5.Innovatív, kísérleti foglalkoztatatási programok támogatása

13 1. TÁMOP 2.4.3 A - Atipikus foglalkoztatási formák támogatása A munkaerőpiacon „kívül lévők” és a „belül lévők” között éles a határvonal: nehéz belépni a legális foglalkoztatás keretei közé azoknak, akinek nincs lehetőségük vagy esélyük a hagyományos keretek közötti munkavállalásra. Alacsony a nem hagyományos foglalkoztatási formák elterjedtsége, melynek egyik jelentős oka, hogy a be nem jelentett foglalkoztatás között gyakran alkalmazottak azok a formák, amelyek legális foglalkoztatás esetén az atipikus formák közé tartoznának. A beavatkozás a munkaerőpiactól tartósan távol maradók munka világába való bekapcsolódást támogatja új foglalkoztatási lehetőségek megteremtésével. Forrás: 1 400 000 000 Ft Eredmény: 27 beérkezett projekt, 2,675 mrd Ft igény, értékelés, kiválasztás lezárul, 7 nyertes, 639 millió Ft megítélt támogatás. A pályázatok száma és minősége a várakozások alatt maradt.

14 2. Szociális szövetkezetek projektjeinek szakmai támogatása és kapacitásainak megerősítése TÁMOP 2.4.3 Atipikus foglalkoztatási formák támogatása - B komponens A szociális szövetkezetek a szociális gazdaságban olyan szükségletek kielégítésére törekszenek, melyeket a piac, illetve a civil szektor nem elégít ki. A szociális szövetkezet tevékenységében meghatározó a társadalom leszakadó rétegei helyzetének javítására való törekvés. A munkanélküliség kezelésében, a foglalkoztatás elősegítésében, valamint a feketegazdaság visszaszorításában a szövetkezés, a szövetkezeti formában való jövedelemtermelés megoldást jelenthet. Megjelenés: 2010. január 15. Projektgazda: OFA Keretösszeg: 345 millió Ft Kapcsolódó pályázat előkészítése folyamatban van.

15 3. A munkaügyi ellenőrzés állami rendszerének fejlesztése TÁMOP 2.4.4 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése A be nem jelentett foglalkoztatás visszaszorítására irányuló szankciók es ösztönzők fejlesztése biztosítja a társadalom egészét érintő kedvezőtlen hatások csökkenését. Az Országos Munkavédelmi es Munkaügyi Főfelügyelőség intézményi kapacitásainak fejlesztése nyomán az ellenőrzések közvetlen es közvetett hatására a bejelentett legális munkavégzés arányának növelése a cél. Rendelkezésre álló forrás: 3,75 milliárd Ft Megvalósítás: 2010 márciusban indul.

16 4. A közcélú foglalkoztatás hatékonyságának javítása / 1. Az „Út a munkába” program EU-s építőeleme - TÁMOP-1.1.3 „Út a munka világába” A kiemelt projekttel lehetőség nyílik arra, a regionális munkaügyi központok az eddigieknél nagyobb arányba vonják be a munkaerő-piaci programokba a szociális ellátásában részesülőket, és a projekt által biztosított eszközökre építve segítsék hozzá a célcsoport tagjait a nyílt munkaerő-piaci foglalkoztatáshoz Az aktív munkaerő-piaci politikák rendszerén belül azokat a személyre szabott, az országos célokhoz és a helyi munkaerő-piaci igényekhez, lehetőségekhez egyaránt igazodó munkaerő-piaci programokat támogatja, amelyek az álláskeresők elhelyezkedését segítő szolgáltatásokat és támogatásokat „csomagba” rendezik, egyszerre többirányú, komplex segítséget nyújtanak. Keretösszeg: 7,5 mrd Ft Megvalósítás kezdete 2009. december.

17 4. A közcélú foglalkoztatás hatékonyságának javítása / 2. „Út a munkába” program- hazai és EU-s források bevonásával a 2000. óta működő közfoglalkoztatási (közmunka, közhasznú munka) programokat kiegészítő, nagyrészt azokat kiváltó, univerzális komplex intézkedések bevezetésével azt a célt tűzte ki, hogy a munkára képes, tartós munkanélküli személyek a korábbiaknál fokozottabb mértékben vegyenek részt valamely közfoglalkoztatási formában, annak érdekében, hogy rendszeres jövedelemhez jussanak. A program pozitív hatásai a be nem jelentett munkavégzésre - A feketén/informálisan foglalkoztatott munkanélküliek munkaviszonyának legalizálása- az eddig bejelentés nélkül foglalkoztatott, de egyébként RÁT-ra jogosult személyeket a foglalkoztatók - a közcélú foglalkoztatásba történő bevonás lehetőségét mérlegelve – inkább bejelentették. Ez a beavatkozás azonban jellemzően az egyébként az elsődleges munkaerő-piacon önerőből is elhelyezkedni képes munkanélküliek lefölözésével valósult meg.

18 4. A közcélú foglalkoztatás hatékonyságának javítása / 3. A program pozitív hatásai a szociális gazdaság előmozdítására A jobb adottsággal (több forrás-kevesebb RÁT-os) rendelkező önkormányzatok anyagilag érdekeltek abban, hogy a közalkalmazotti munkaköröket közcélú munkásokkal töltsék be - Nagyvárosok, megyeszékhelyek esetében alkalmazott gyakorlat, hogy a közcélú munkásokat kihelyezik saját vagy civil fenntartású intézményekhez, vagy az önkormányzattal feladat-ellátási szerződésben álló nonprofit szervezetekhez, Ebben a körben már tettek lépéseket a szociális gazdaság kialakítása felé, illetve törekszenek arra, hogy a közfoglalkoztatást is minél piac-közelibbé tegyék.

19 4. A közcélú foglalkoztatás hatékonyságának javítása / 4. A közfoglalkoztatás és a be nem jelentett munka egyéb összefüggései A rurális térségekben jellemző napszámos foglalkoztatás meghatározó szerepet tölt be az elsődleges munkaerő-piacról kiszorult lakosok és a helyi gazdálkodók nagy részének mindennapjaiban. Az alkalmi munkavállalói kiskönyvvel történő foglalkoztatás mellett helyi szinten mindenki számára nyilvánvaló tény a be nem jelentett foglalkoztatás elterjedt gyakorlata. Az önkormányzatok jellemzően nem érdekeltek abban, hogy közmunkásokat feketemunka miatt büntessenek, vagy kizárjanak az ellátásokból. Sokkal inkább abban érdekeltek, hogy megmaradjon a lehetőség a közmunka mellett történő napszámra, illetve figyelembe vegyék az egy családhoz tartozó személyek egyéni igényeit, lehetőségeit. A RÁT-ra jogosultak, illetve közcélú foglalkoztatásba bevontak számának növekedése miatt egyre nehezebb a közmunka és napszám összeegyeztetése.

20 5. Innovatív, kísérleti foglalkoztatatási programok támogatása /1 Az innovatív kezdeményezések, újszerű kísérleti foglalkoztatási projektek kidolgozásával vagy adaptálásával és megvalósításának támogatásával hatékonyabb beavatkozás történjen a munkaerőpiacon, és ezekben a projektekben a szakmapolitika fősodrába beépíthető, vagy más szervezetek által alkalmazható módszerek és modellek keletkezzenek 1. téma: az aktív korú, ellátásban részesülő, korábban rendelkezésre állási támogatásra jogosult munkanélküliek, vagy közfoglalkoztatásban résztvevők nyílt munkaerőpiacra való belépését, tartós elhelyezkedését segítő foglalkoztatási modellek kidolgozása és gyakorlati kipróbálása 2. téma: a gyes/gyed rendszerének átalakításával összefüggésben a kisgyermekes szülők munkaerőpiacra való sikeres visszatérését segítő innovatív modellek kidolgozása és kipróbálása 3. téma: Fenntartható szolgáltatási és foglalkoztatási modellkísérletek a szociális gazdaságban

21 Keretösszeg: 3,8 mrd Ft Igényelhető támogatás max 200 m Ft / projekt ERFA típusú tevékenységre legfeljebb 25% fordíható - munkahelyteremtő beruházás esetén. Kétfordulós eljárásban történik a kiválasztás, a projekt a 2. fordulós döntést követően kezdhető meg. Társadalmi vita február második felében a www.nfu.hu honlapon.www.nfu.hu Várható megjelenés március elején. 5. Innovatív, kísérleti foglalkoztatatási programok támogatása /2

22 Hivatkozások AZ „ÚT A MUNKÁHOZ” PROGRAM HATÁSVIZSGÁLATÁNAK EREDMÉNYEI A „Legyen jobb a gyermekeknek!” Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottsága felkérésére a Miniszterelnöki Hivatal által megrendelt és támogatott kutatás összefoglalója ÚT A MUNKÁHOZ” PROGRAM FELADATAIRÓL, KIEMELTEN A KÖZCÉLÚ FOGLALKOZTATÁS JÓ GYAKORLATAIRÓL SZÓLÓ KÉZIKÖNYV Elérhetőség: http://www.afsz.hu/engine.aspx?page=full_utamunkahoz&switch- content=afsz_utamunkahoz_kezikonyv&switch-zone=Zone1&switch-render- mode=full

23 Köszönöm figyelmüket!


Letölteni ppt "Foglalkoztatás kifehérítése az EU-s források igénybevételével."

Hasonló előadás


Google Hirdetések