Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az ENSZ fontosabb programjai

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az ENSZ fontosabb programjai"— Előadás másolata:

1 Az ENSZ fontosabb programjai
Készítette: Vida Zsófia Viktória II. éves geográfus

2 ENSZ 191 tagország 1945-ben alapították Célja:
a nemzetközi béke és biztonság fenntartása, a baráti kapcsolatok fejlesztése a nemzetek között, a társadalmi fejlődés-, a jobb életkörülmények-, az emberi jogok előmozdítása. A tagállamok közötti együttműködés alapelveit az ENSZ Alapokmánya tartalmazza.

3 ENSZ PROGRAMOK UNEP (United Nations Environment Programme)- az ENSZ Környezetvédelmi Programja UNDP(United Nations Development Programme)- az ENSZ Fejlesztési Programja HABITAT(United Nations Centre for Human Settlements )- az ENSZ Emberi Települések Központja

4 UNEP UNEP (United Nations Environment Programme) az ENSZ Környezetvédelmi Programja 1972-ben alapították (stockholmi konferencia) Székhelye Nairobi (Kenya) Elnöke Klaus Töpfer

5 Az UNEP küldetése Az ENSZ szakosított szervezetein ( pl. UNESCO, FAO, WHO stb.) belül: Koordinálja a környezetvédelmi programokat, Figyelemmel kíséri a világ környezetvédelmi helyzetét, Információkkal látja el a tagállamokat.

6 Az UNEP feladatai Az ENSZ közgyűlése részére:
rendszeresen beszámol a környezetvédelmi programok koordinálásáról, a környezeti és a természeti erőforrások állapotának ellenőrzéséről, a globális környezet állapotáról. Mint a Globális Környezeti Eszközt (GEF- Global Environment Facility) megvalósító intézmény: ösztönzi a nemzetközi együttműködést és cselekvést, elősegíti a nemzetközi környezeti jog kifejlesztését.

7 Az UNEP feladatai A környezet és a természeti erőforrások védelme,
ennek érdekében ösztönzi az elfogadott nemzetközi normák és előírások megvalósítását, előmozdítja a közös cselekvést a környezeti kihívásokra. A tudományos és műszaki kutatások támogatása, Ennek érdekében: szabványokat, követelményeket és mutatókat dolgoz ki a környezet állapotának ellenőrzése, megóvása érdekében. A kormányok és intézmények számára környezetpolitikai tanácsadást és szolgáltatást nyújt.

8 Az UNEP feladatai 1992. évi világkonferencia óta hozzájárul a fenntartható fejlődés megvalósításához. Globális környezet állapotának megismerése érdekében: elemzi a globális környezet állapotát, értékeli a környezetei trendeket, tanácsot ad és korai figyelmeztető információt szolgáltat a fenyegető környezeti veszedelemről, a globális környezet hivatalos szószólója.

9 Az UNEP feladatai Szerződések, egyezmények létrehozása:
pl. a potencionálisan káros vegyi anyagok nemzetközi kereskedelme, a határon túli légszennyezés, a nemzetközi viziutak szennyezése területén.

10 Az UNEP Kormányzó testülete
Kormányzó Tanács 58 ország képviselőiből áll, évente tanácskozik. Vezetője Klaus Töpfer - két négyéves cikluson át. Utódja: Achim Steiner, Kofi Annan ENSZ főtitkár nevezte ki New Yorkban március 15-én (hivatalba lépése: június 15-től) Magyarországon az UNEP Nemzeti Bizottsága a Környezetvédelmi Világnapon 2000 június 5-én alakult meg. nemcsak arra törekszik, hogy aktívan részt vegyen a UNEP programjaiban és megfeleljen a nemzetközi elvárásoknak, hanem hogy saját projektek és arculat kialakításával mozdítsa előre a hazai környezetvédelmet.

11 Az UNEP finanszírozása
Környezeti Alap a kormányoktól származó önkéntes hozzájárulások bizalmi letéti pénzalapokból ENSZ rendes költségvetéséből kis összeggel. Az es kétéves költségvetés 90 millió USD illetve 105 millió USD volt.

12 Az UNEP kiadványa Globális Környezeti Kilátások (Global Environment Outlook), Kétévente jelenik meg, Átfogó képet ad: a regionális környezeti gondokról, az azokra adandó válaszokról, modellezési eljárások alkalmazásával a lehetséges jövőről.

13 Az UNEP székhelye és regionális központjai

14 Az UNEP székhelye és regionális központjai
A központi székhely: Nairobi (Kenya) Regionális központok: Afrika: Nairobi (Kenya) Ázsia és a Csendes-óceáni térség: Bangkok (Thaiföld) Európa: Genf (Svájc) Latin-Amerika és a Karib térség: Mexikóváros (Mexikó) Észak-Amerika: Washington DC (USA) Nyugat-Ázsia: Manama (Bahrein) Egyéb összekötő központok: Addis Adaba Beijing Brazíliaváros Brüsszel Moszkva New York.

15 Az UNEP mérföldkövei 1972. Stockholm, UNEP létrejötte;
1973. washingtoni egyezmény (a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről - ún. CITES egyezmény) 1979. Bonn - Egyezmény a vándorló vadon élő állatfajok védelméről, 1985. Bécs - Egyezmény az ózonréteg védelméről, Montreal - az ózonkárosító anyagok konkrétabb szabályozása. 1998-ig a klórozott-fluórozott szénhidrogének (CFC) termelését az 1986-os kibocsátási szint 50 %-ára csökkentik. 2000-ig a CFC vegyületek termelését és felhasználását meg kell szüntetni. 1985. Helsinki - SO2 egyezmény 1993-ig 30 %-kal csökkentik a kén-dioxid kibocsátást az 1980-as szinthez viszonyítva,

16 Az UNEP mérföldkövei Klímaváltozás Kormányközi Bizottsága (Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC) NOx egyezmény- Szófia, Bázel - Egyezmény a veszélyes hulladékok országhatáron túlra történő szállításáról, Rió de Janeiró, - ENSZ Környezet- és Fejlődés Világkonferencia, itt 5 dokumentum megvitatására került sor: Agenda 21 ( feladatok a XXI. századra ) Riói nyilatkozat a Környezetről és Fejlődésről Egyezmény a Biológiai Sokféleségről Keretegyezmény az Éghajlatváltozásról Nyilatkozat az Erdőkről 2002. Johannesburg világkonferencia A Rióban aláírt dokumentumok inkább általános jellegűek, kötelező előírást nem tartalmaznak, mégis egyfajta kötelezettséget fogalmaznak meg a jövőre vonatkozóan. Ezek után a kormányok már nem tehetik meg, hogy a környezetvédelem kérdéseivel érdemben ne foglalkozzanak

17 Az UNEP elérhetőségei Az UNEP elérhetőségei UNEP
P.O. Box Nairobi, Kenya tel: +254 (0) fax: +254 (0) web:

18 UNDP UNDP (United Nations Development Programme) - az ENSZ Fejlesztési Programja Az ENSZ legfőbb fejlesztési tanácsadó és támogatást nyújtó eszköze. Az ENSZ-rendszer által nyújtott legtöbb technikai segélyt az UNDP koordinálja. 1965-ben alapították Székhelye: New York Főigazgatója: Kemal Dervis

19 Az UNDP küldetése erőforrásait a fenntartható emberi fejlődésre, elsősorban az alábbi központi célokra összpontosítja: a szegénység megszüntetése, a környezet regenerálása, munkahelyteremtés, a nők előrehaladása, a nemzetközi együttműködés erősítése a fenntartható emberi fejlődés érdekében.

20 Az UNDP feladatai A következő fő területeken segíti az egyes régiókat, országokat: Demokratikus kormányzás, Szegénység elleni küzdelem, annak visszaszorítása, A béke megerősítése és katasztrófa-elhárítás,krízis-megelőzés/kezelés, Energia és környezet, Információs és kommunikációs technológiák, HIV/AIDS elleni küzdelem, Nők előrehaladásának segítése.

21 Az UNDP irányítása Az UNDP-t 36 tagú Végrehajtó Tanács (Executive Board) irányítja: Itt mind a fejlődő, mind a fejlett országok képviselve vannak. A tényleges vezető a Főigazgató (Administrator), akit az ENSZ Főtitkára nevez ki 4 évre, jelenleg Kemal Dervis Fő kiadványa: Jelentés az emberi fejlődésről (Human Development Report), melyet évente publikálnak és országrangsort is tartalmaz (1. Norvégia, 35. Magyarország, 177. Niger)

22 Az UNDP erőforrásai Éves költségvetése 1 milliárd USD
Pénzügyi erőforrásai: elsősorban önkéntes hozzájárulások, különféle UNDP által igazgatott alapok, speciális fejlesztési célokra elkülönített alapok. Fő erőforrásainak (core resources) 90 %-ka abba a 66 országba kerül, ahol a világ rendkívül szegény lakosságának él. Személyzetének 85 %-ka a fejlődő országokban dolgozik, ahol az embereknek segítségre van szüksége.

23 Az UNDP hálózata 132 irodája van a világon, melyeken keresztül együtt dolgozik kormányokkal, szervezetekkel, emberekkel 174 fejlődő országban, ahol segítik az említett területeken a fejlesztési problémák megoldását. Regionális irodája (RBEC): 24 ország irodáit irányítja, kezeli Európa és a Független Államok Közösségének programjait, számos kedvezményezett országban nem tart fenn irodát. Egyik Regionális Támogatási Központja (RSC),Pozsony: a magyarországi regionális programok e körbe tartoznak.

24 UNDP alapok UNDP alapok UNRFNRE UNFSDT UNCDF UNSO UNIFEM UNV

25 UNDP alapok Az UNDP számos társult alapot irányít, például:
ENSZ Önkéntesek Programja (United Nations Volunteer Programme – UNV) ENSZ Fejlesztési Alapja Nők számára (United Nations Development Fund for Women – UNIFEM) Az Elsivatagosodás és Aszály ellen küzdő Hivatal (Office to Combat Desertification and Drought – UNSO) ENSZ Tőkefejlesztési Alap (United Nations Capital Development Fund – UNCDF) Fejlesztési Tudományos és Technológiai ENSZ-alap (United Nations Fund for Science and Technology for Development - UNFSDT) ENSZ Természeti Erőforrás Forgóalapja (United Nations Revolving Fund for Natural Resources – UNRFNRE)

26 Az UNDP elérhetősége Adminisztrátor: Kemal Dervis úr (Törökország)
Központ: 1 UN Plaza, New York, NY 10017, USA Tel.: (1-212) ; Fax: (1-212) Internet:

27 HABITAT HABITAT - (United Nations Centre for Human Settlements )- Egyesült Nemzetek Emberi Települések Központja 1976-ban alapították (Vancouver) Éves kiadása kb.: 50 millió USD Az Emberi Települések Bizottsága irányítja, amely 58 tagú és minden második évben ülésezik. Székhelye: Nairobi (Kenya) Igazgatója: Anna Tibaijuka

28 A HABITAT küldetése a fenntartható gazdasági növekedés,
élhető emberi települések létrehozása, Ezen belül mindenki számára azon alapvető emberi jogok biztosítása, hogy olyan lakáskörülmények között tudjon élni, amely számára elfogadható. a fenntartható emberi településfejlesztés támogatása a kormányok és a polgári társadalom közötti partnerség erősítésén keresztül történik.

29 A HABITAT feladatai olyan emberi települések fejlesztésével kapcsolatos tevékenységeket koordinál, mint: Menedékhely és szociális szolgáltatások, Városmenedzsment, Környezet és infrastruktúra, Értékelés, felügyelet és információ. Elsödlegesen az alábbi négy területre koncentrál.

30 A HABITAT programok A Habitat támogatja:
a kormányokat, a helyi hatóságokat, a nem kormányzati szervezeteket a magánszektort. A programok nagy részét más bilaterális támogató intézményekkel partnerségben valósítják meg. Pl.:1998-ban a Központnak több mint 80 országban 200 programja és projektje volt végrehajtás alatt, amelyek a városmenedzsmentre, lakásügyre, alapvető szolgáltatásokra és infrastruktúra-fejlesztésre koncentráltak.

31 A HABITAT regionális irodái

32 A HABITAT mérföldkövei
1976-től 1996-ig tulajdonképpen tetszhalott állapotban volt. 1996. Isztambul világkonferencia elfogadtak egy cselekvési programot - a Habitat Agendát Régiókonferenciák: 1998. Bonn, 1999. Zágráb, jogi, intézményi és jogszabályi háttér kialakítása a cselekvési programban megfogalmazott célok megvalósulása érdekében

33 A HABITAT elérhetőségei
UN-HABITAT Headquarters - Nairobi, Kenya P.O. Box 30030, Nairobi, Kenya Tel: (254-2) Fax: (254-2) /624267 World Wide Web:

34 Forrásjegyzék http://www.unhabitat.org/ http://www.undp.org/

35 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Az ENSZ fontosabb programjai"

Hasonló előadás


Google Hirdetések