Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A nki. rsz. a II. vh. után. A bipoláris világrend kialakulása és jellemzői.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A nki. rsz. a II. vh. után. A bipoláris világrend kialakulása és jellemzői."— Előadás másolata:

1 A nki. rsz. a II. vh. után. A bipoláris világrend kialakulása és jellemzői

2 A II. vh hatásai Háborús veszteségek Háborús veszteségek Erőviszonyok alakulása Erőviszonyok alakulása USA érdekei: (ker. lib., nki intézményrsz.) USA érdekei: (ker. lib., nki intézményrsz.) Dominancia-képes Dominancia-képes szuperhatalom szuperhatalom

3 USA érdekei A nagyhatalmi együttműködés II. vh után is A nagyhatalmi együttműködés II. vh után is Nemzetek szuverenitása + egyenrangúságának kialakítása, nagyhatalmi felelősség-vállalás Nemzetek szuverenitása + egyenrangúságának kialakítása, nagyhatalmi felelősség-vállalás A négy nagyhatalom együttműködése a legyőzött országok megszállásában és kormányzásában, de szuverenitásuk helyreállítása. A négy nagyhatalom együttműködése a legyőzött országok megszállásában és kormányzásában, de szuverenitásuk helyreállítása. Multilaterális nagy nki szervezetek létrehozása → katonai, gazdasági és politikai együttműködés Multilaterális nagy nki szervezetek létrehozása → katonai, gazdasági és politikai együttműködés

4 Nki intézmények II. vh után Politikai: ENSZ 1945 Politikai: ENSZ 1945 Katonai: NATO 1949 Katonai: NATO 1949 Gazdasági: OEEC 1948, OECD 1961 Gazdasági: OEEC 1948, OECD 1961 Kereskedelmi: GATT 1947 Kereskedelmi: GATT 1947 WTO 1995 WTO 1995 Pénzügyi: Bretton Woods-i intézmények: Pénzügyi: Bretton Woods-i intézmények: IMF 1945 IMF 1945 IBRD 1944 IBRD 1944

5 Nagy-Britannia Reálisabban szemlélik a helyzetet. Reálisabban szemlélik a helyzetet. Két elképzelés: Két elképzelés: A Brit Birodalom megtartása A Brit Birodalom megtartása Európa-központú politika → a Szovjetunóhoz való viszonyuk megváltozik (rivalizálás, főleg a Balkánon) Európa-központú politika → a Szovjetunóhoz való viszonyuk megváltozik (rivalizálás, főleg a Balkánon)

6 Szovjetunió Politikai / katonai: Varsói Szerződés 1955 Politikai / katonai: Varsói Szerződés 1955 Gazd / kereskedelmi: KGST 1949 Gazd / kereskedelmi: KGST 1949 Katonai tömbök, megosztottság állandóvá válik Katonai tömbök, megosztottság állandóvá válik

7 Szovjetunió „Európai” hatalom?  bizalmatlanság, frusztráció „Európai” hatalom?  bizalmatlanság, frusztráció Oro. reagált + terjeszkedési szándékkal háborúzott Oro. reagált + terjeszkedési szándékkal háborúzott az I. VH-ban nem Oroszország kezdeményező az I. VH-ban nem Oroszország kezdeményező „óvakodni Európától” „óvakodni Európától” DE: gazd-i és kulturális kötődés → európai értékrend (ortodox de mégiscsak keresztény) DE: gazd-i és kulturális kötődés → európai értékrend (ortodox de mégiscsak keresztény) SZU: ideológiai alátámasztás a terjeszkedésben, osztályharc, a kapitalizmus mint ellenség, stb. SZU: ideológiai alátámasztás a terjeszkedésben, osztályharc, a kapitalizmus mint ellenség, stb. Henry Kissinger – SZU → állandó törekvés a terjeszkedésre Henry Kissinger – SZU → állandó törekvés a terjeszkedésre George Kennan 1946, „hosszú távirat” től a feltartóztatás doktrínája. George Kennan 1946, „hosszú távirat” től a feltartóztatás doktrínája.

8 Szovjet külpol ig, a hidegháború alatt: 1989-ig, a hidegháború alatt: a nyugatiak szerint: imperialista külpolitika: minél nagyobb birodalom létrehozása a nyugatiak szerint: imperialista külpolitika: minél nagyobb birodalom létrehozása a szovjetek szerint: defenzív külpolitika: béke és együttműködés politikája a szovjetek szerint: defenzív külpolitika: béke és együttműködés politikája Mai álláspont: az előző két nézet vegyítése Mai álláspont: az előző két nézet vegyítése

9 Szovjet külpol. 1.Ideológia befolyásoltság, meghatározottság Marxizmus és leninizmus Marxizmus és leninizmus A kapitalizmus + szocializmus között a háború elkerülhetetlen. A kapitalizmus + szocializmus között a háború elkerülhetetlen. Kap. hanyatló, szoc. felfeé ívelő → szocializmus győzelme elkerülhetetlen Kap. hanyatló, szoc. felfeé ívelő → szocializmus győzelme elkerülhetetlen 2.Külpol. csinálói nagy realisták Sztálin körültekintő és óvatos. Sztálin körültekintő és óvatos. szövetségek: csak ideiglenesen és átmenetileg jó szövetségek: csak ideiglenesen és átmenetileg jó "Bizonytalan” külpolitika, kiszámíthatatlan SZU "Bizonytalan” külpolitika, kiszámíthatatlan SZU

10 Szovjet elképzelések II. vh után Realizmus – területelvű külpol. 1. ország háború előtti területe előtti Oroszo. területe 3. ennél is több: pl afrikai olasz gyarmatok „baráti országok” – szovjetizáció 1940 – GB-SZU barátsági szerződés

11 Gyengeségek, SZU birod. jellemzői gazd-i, társ-i berendezkedés, alacsony gazdasági potenciál gazd-i, társ-i berendezkedés, alacsony gazdasági potenciál orosz dominancia ↔ népek nemzeti érzékenysége orosz dominancia ↔ népek nemzeti érzékenysége belső probléma: lakosság várakozásai belső probléma: lakosság várakozásai 12 M szovjet katona – átnevelő táborok 12 M szovjet katona – átnevelő táborok „felszabadítás” „felszabadítás”

12 Annektálás, szovjetizálás Balti államok Balti államok Finno: kivétel Finno: kivétel Königsberg (Kalinyingrad) Königsberg (Kalinyingrad) SZU megszállás: SZU megszállás: legyőzöttek: Mo, Rom, Bulg. legyőzöttek: Mo, Rom, Bulg. szövetségesek: Lengyelo, Jug. Csehszlov. szövetségesek: Lengyelo, Jug. Csehszlov.

13 A kétpólusú világrend periodikája 1. Hidegháború: es vége 2. Enyhülés törékeny détente, békés egymás mellett élés kiteljesült détente Új (Kis-) Hidegháború: Bomlás:

14 A hidegháború szakaszai konfrontálódás konfrontálódás tömbösödés tömbösödés a szakadás elmélyülése a szakadás elmélyülése válságok – átmenet válságok – átmenet

15 A hidegháború kialakulása 1945 Jalta, Potsdam 1946 Fultoni beszéd 1946 Kennan „hosszú távirata” 1947 feltartóztatás doktrínája

16 A hidegháború kialakulása 1947 Marshall-segély 1949 KGST 1951 ESZAK 1949 NATO 1954 WEU 1955 Varsói Szerződés

17 A német kérdés egyesítés / megosztottság? I. berlini válság 11 hónapos légihíd

18 Az első berlini válság

19 A szakadás elmélyülése Korea Indokína 1953 Sztálin halála harc a hatalomért Malenkov Malenkov Berija Berija Molotov Molotov Vorosilov Vorosilov Hruscsov Hruscsov

20 Fogalmak Kremlinológia Kremlinológia Olvadás (Ehrenburg) Olvadás (Ehrenburg)

21 Az olvadás offenzívabb enyhülési pol szept. Adenauer Moszkvában előtte tapogatózások: NSZK csatlakozott a NATO-hoz. NSZK csatlakozott a NATO-hoz. NSZK fogadja el, hogy két német állam van NSZK fogadja el, hogy két német állam van hadifoglyok; kereskedelmi és kulturális kapcsolatok hadifoglyok; kereskedelmi és kulturális kapcsolatok Nem történik határelismerés. Nem történik határelismerés.

22 Az olvadás szept. 20. NSZK-SZU kapcs. formális (de iure) rendezése NDK szuverén, SZU nagyköv. Berlin négyhatalmi Osztrák államszez Jugoszláv kapcs. rendezése júl Genfi csúcstalálkozó európai bizt, No. újraegyesítése európai bizt, No. újraegyesítése leszerés → ENSZ leszerés → ENSZ K-Ny kapcs, kommunikáció, kult, ker. kapcs. K-Ny kapcs, kommunikáció, kult, ker. kapcs.

23 Az olvadás febr SZKP XX. kongresszusa desztalinizáció háború elkerülhető, békés egymás mellett élés szoc. fölénye – gazd, pol. téren erők elosztása: 1. szoc. legfontosabb: SZU 2. szoc. o-ok: nemzeti sajátosságok 3. kapitalizmusban komm. pártok 4. harmadik világ nemzeti felszabadító mozgalmai ápr. Kominform

24 Az olvadás jún. Tito Moszkvában jún. Tito Moszkvában XX. kongr. elveinek megerősítése XX. kongr. elveinek megerősítése Jugoszlávia szuverenitása Jugoszlávia szuverenitása tömbön kívüli szovjetbarát államok tömbön kívüli szovjetbarát államok el nem kötelezettek el nem kötelezettek

25 Válságok időszaka – átmenet az enyhülésig nukleáris fegyverek és hordozóeszk USA hidrogénbomba aug. SZU hidrogénbomba jan. ENSZ javaslat: nki ellenőrzés

26 Válságok időszaka – átmenet az enyhülésig fegyverkezési verseny febr. Gromiko kmin nyár Hruscsov hatalmának megszilárdulása aug. SZU interkontinentális rakéte Szputnyik II. berlini válság

27 USA biztpol. doktrínák Felszabadítás: Dulles Felszabadítás: Dulles Tömeges megtorlás: Dulles Tömeges megtorlás: Dulles Rugalmas/szelekív reagálás: John F. Kennedy Rugalmas/szelekív reagálás: John F. Kennedy Kölcsönös elrettentés:Erőparitás (MAD – Mutually Assured Destruction) Kölcsönös elrettentés:Erőparitás (MAD – Mutually Assured Destruction) Vákuumelmélet: Eisenhoower Vákuumelmélet: Eisenhoower

28 Enyhülés Kubai rakétaválság 1962 Kubai rakétaválság Leonyid Brezsnyev Leonyid Brezsnyev SZU-USA kapcs: SZU-USA kapcs: Véletlen atomháború elkerülése – forródrót 1963 Véletlen atomháború elkerülése – forródrót 1963 Atomkísérletek csökkentése – 1963 Részleges Atomcsend Szerződés, világűr békés felhasználása Atomkísérletek csökkentése – 1963 Részleges Atomcsend Szerződés, világűr békés felhasználása Proliferáció megakadályozása 1968 Atomsorompó Szerződés Proliferáció megakadályozása 1968 Atomsorompó Szerződés

29 enyhülés kiteljesedése Ostpolitik – Willy Brandt Ostpolitik – Willy Brandt USA Kína-politikája USA Kína-politikája Stratégiai és hadászati fegyverek korlátozása 1972 SALT I 12 elv: békés egymás mellett élés Stratégiai és hadászati fegyverek korlátozása 1972 SALT I 12 elv: békés egymás mellett élés Helsinki folyamat EBÉE, EBESZ Helsinki folyamat EBÉE, EBESZ


Letölteni ppt "A nki. rsz. a II. vh. után. A bipoláris világrend kialakulása és jellemzői."

Hasonló előadás


Google Hirdetések