Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Isten kairosza – az idő teologiája. Jól vigyázzatok tehát, hogyan éltek; ne esztelenül, hanem bölcsen, kihasználva az alkalmas időt, mert az idők gonoszak.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Isten kairosza – az idő teologiája. Jól vigyázzatok tehát, hogyan éltek; ne esztelenül, hanem bölcsen, kihasználva az alkalmas időt, mert az idők gonoszak."— Előadás másolata:

1 Isten kairosza – az idő teologiája

2 Jól vigyázzatok tehát, hogyan éltek; ne esztelenül, hanem bölcsen, kihasználva az alkalmas időt, mert az idők gonoszak. Ef 5, 15-16

3 Mt. 19.14 „De Jézus ezt mondta: „Engedjétek, és ne akadályozzátok, hogy hozzám jöjjenek a kisgyermekek, mert ilyeneké a mennyek országa.”

4

5 1Móz. 1.14-15 Azután ezt mondta Isten: Legyenek világító testek az égbolton, hogy elválasszák a nappalt az éjszakától, és meghatározó jelei legyenek az ünnepeknek, a napoknak és az esztendőknek. Legyenek ezek világító testek az égbolton, hogy világítsanak a földre. És úgy történt.

6 Zsolt. 118.23-24 Az ÚRtól lett ez, csodálatos a mi szemünkben. Ez az a nap, amelyet az ÚR elrendelt, vigadozzunk és örüljünk ezen!

7 Héber kifejezések az időre Jóm – nap Ét – most, alkalom, időpont, időtartam Préd. 3.1 Mindennek megszabott ideje van, megvan az ideje minden dolognak az ég alatt. Ólám – örökkévalóság 2Móz. 15.18 Az ÚR uralkodik örökkön örökké !

8

9 5Móz. 29.13-14 De nemcsak veletek kötöm ezt az átokkal is fenyegető szövetséget, azokkal, akik ma itt vannak velünk, és itt állnak Istenünknek, az ÚRnak a színe előtt, hanem azokkal is, akik ma nincsenek itt velünk.

10 Ézs. 13.6-8 Jajgassatok, mert közeledik az ÚR napja, a Mindenható pusztításaként jön el. Ezért lehanyatlik minden kéz, megdermed minden ember szíve. Megriadnak, kínos fájdalmak fogják el őket, gyötrődnek, mint a szülő nő. Riadtan néznek egymásra, és arcuk lángban ég.

11

12 Az Újszövetség időfogalmai Kronosz – idő, időpont Jn. 7.33 Jézus ekkor így szólt: „Még egy kis ideig veletek vagyok, de elmegyek ahhoz, aki elküldött engem. Aión – időszak, világkorszak, örökkévalóság 1Kor. 2.7 hanem Isten titkos bölcsességét szóljuk, azt az elrejtett bölcsességet, amelyet az Isten öröktől fogva elrendelt a mi dicsőségünkre. Kairosz – Isten által tartalommal megtöltött idő

13 Mk. 10.30 és ne kapna százannyit: most ebben a világban házakat és testvéreket, anyát, gyermeket, és szántóföldeket üldöztetésekkel együtt, a jövendő világban pedig örök életet. eja;n mh; lavbh eJkatontaplasivona nuÖn ejn twÖ kairwÖ touvtw oijkiva" kai; ajdelfou;" kai; ajdelfa;" kai; mhtevra" kai; tevkna kai; ajgrou;" meta; diwgmwÖn, kai; ejn twÖ aijwÖni twÖ ejrcomevnw zwh;n aijwvnion.

14 Lk. 12.56 Képmutatók, a föld és az ég jelenségeit felismeritek, e mostani időt miért nem tudjátok felismerni?” Jel. 12.12 Ezért vigadjatok egek, és akik bennük lakoztok: jaj a földnek és a tengernek, mert leszállt hozzátok az ördög nagy haraggal, mivel tudja, hogy kevés ideje van”.

15 Jel. 22.10 És így szólt hozzám: „Ne pecsételd le e könyv prófétai igéit, mert az idő közel van. Mt. 8.29 És egyszerre felkiáltottak: „Mi közünk hozzád, Isten Fia? Azért jöttél ide, hogy idő előtt meggyötörj minket?”

16 Mk. 1.15 „Betelt az idő, és elközelített már az Isten országa: térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban.” Mt. 11.3-5 „Te vagy-e az Eljövendő, vagy mást várjunk?” Jézus így válaszolt nekik: „Menjetek, és mondjátok el Jánosnak, amiket hallotok és láttok: vakok látnak, és bénák járnak, leprások tisztulnak meg, és süketek hallanak, halottak támadnak fel, és szegényeknek hirdettetik az evangélium,

17 Jak. 5.7-11 Legyetek tehát türelemmel, testvéreim, az Úr eljöveteléig. Íme, a földművelő várja a föld drága gyümölcsét, és türelmesen várja, amíg az korai és késői esőt kap. Legyetek tehát ti is türelemmel, és erősítsétek meg a szíveteket, mert az Úr eljövetele közel van. Ne panaszkodjatok, testvéreim, egymásra, hogy el ne ítéltessetek! Íme, a bíró az ajtó előtt áll. Vegyetek példát, testvéreim, a szenvedésben és a türelemben a prófétákról, akik az Úr nevében szóltak. Íme, boldognak mondjuk azokat, akik tűrni tudtak a szenvedésekben. Jób állhatatosságáról hallottatok, és láttátok, hogyan intézte a sorsát az Úr; mert igen irgalmas és könyörületes az Úr.

18 1 Móz 29, 20 Így szolgált Jákób Ráhelért hét esztendeig, de ez csak néhány napnak tűnt neki, annyira szerette őt.

19

20

21


Letölteni ppt "Isten kairosza – az idő teologiája. Jól vigyázzatok tehát, hogyan éltek; ne esztelenül, hanem bölcsen, kihasználva az alkalmas időt, mert az idők gonoszak."

Hasonló előadás


Google Hirdetések