Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A STRATÉGIA ÉS A PÉNZÜGYI CÉLOK BEMUTATÁSA Növekedés és Hatékonyság Közép-Európában MOL Magyar Olaj- és Gázipari Rt. 2002. november.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A STRATÉGIA ÉS A PÉNZÜGYI CÉLOK BEMUTATÁSA Növekedés és Hatékonyság Közép-Európában MOL Magyar Olaj- és Gázipari Rt. 2002. november."— Előadás másolata:

1 A STRATÉGIA ÉS A PÉNZÜGYI CÉLOK BEMUTATÁSA Növekedés és Hatékonyság Közép-Európában MOL Magyar Olaj- és Gázipari Rt. 2002. november

2 PSG\NOV02\CEEMEA\STRATEGIA_ROADSHOW_SLD(11).ppt 2 Felelősségkizárás "Jelen stratégiai prezentáció, a hozzá kapcsolódó diák és megbeszélések tartalmaznak bizonyos jövőbe mutató kijelentéseket. Ezen kijelentések nem tekinthetők a jövőre vonatkozó biztos állításnak és függvényei lehetnek a körülmények megváltozásának. A jövőre vonatkozó kijelentések tartalmazhatnak többek között, de nem kizárólagosan a lekötött tőkére, tőkebefektetésre, pénzáramokra, költségekre, megtakarításokra, adósságra, keresletre, értékcsökkenésre, értékesítésekre, osztalékokra, jövedelmekre, hatékonyságra, eladósodottságra, növekedésre, javulásra, befektetésekre, árrésekre, teljesítményre, árakra, termelésre, termelékenységre, nyereségre, tartalékokra, megtérülésekre, eladásra, részvény visszavásárlásra, speciális és rendkívüli tételekre, stratégiára, szinergiákra, adókulcsokra, tendenciákra, értékekre, mennyiségekre, valamint a MOL akvizíciós tevékenységének hatásaira vonatkozó állításokat. Ezek a jövőre vonatkozó kijelentések tényleges megvalósulása függhet bizonyos kockázatoktól és egyéb bizonytalansági tényezőktől, melyek hatására a tényleges jövőbeni tények és folyamatok akár lényegesen is eltérhetnek a kijelentésekben megfogalmazott vagy sugallt feltételezésektől. Ezek a kockázatok és bizonytalansági tényezők tartalmazzák többek között, de nem kizárólagosan az állami szabályozás, a devizaárfolyamok, a kőolaj- és földgázárak, a termék árrések, a politikai stabilitás, a gazdasági növekedés változását vagy valamely folyamatban lévő tranzakció befejezését. A felsorolt bizonytalansági tényezők között számos olyan található, amelyre a Társaságnak nincs hatása, vagy nem tudja előre jelezni. A felsorolt és egyéb bizonytalansági tényezők miatt felhívjuk figyelmét, hogy ne alapozzon feltétel nélkül jelen anyagban és más helyen előforduló jövőre vonatkozó kijelentésekre. A Társaság nem vállal kötelezettséget arra, hogy nyilvánosan közzétegye ezen jövőre utaló kijelentések (melyek kizárólag jelen időpontban tekinthetők irányadónak) korrekcióját, amely jelen időpont utáni események hatását, körülmények megváltozását vagy előre nem látott események hatását tükrözné, kivéve, ha a vonatkozó értékpapír jogi szabályozás azt kötelezően előírja. A jelen prezentációban szereplő állítások és adatok, valamint a kapcsolódó diák és megbeszélések, melyek a MOL idei és jövőbeni teljesítményére vonatkoznak, terveknek, céloknak vagy előrejelzéseknek minősülnek."

3 PSG\NOV02\CEEMEA\STRATEGIA_ROADSHOW_SLD(11).ppt 3 Tartalom  Bemutatás  2000-2002. évi stratégia értékelése – elért eredmények  Stratégia a 2003-2005. évekre – válasz az új kihívásokra a főbb stratégiai irányok megtartása mellett  Összefoglalás és kiemelt pénzügyi célok

4 PSG\NOV02\CEEMEA\STRATEGIA_ROADSHOW_SLD(11).ppt 4 Kulcs üzenetek  Hatékonyságból és szinergiákból származó kiemelkedő megtérülés  Jól megválasztott beruházásokon alapuló organikus növekedés  Regionális növekedést támogató képességek  Kézben tartott kockázatok, kiegyensúlyozott portfolió

5 PSG\NOV02\CEEMEA\STRATEGIA_ROADSHOW_SLD(11).ppt 5 Az első nagy privatizált olaj- és gázipari társaság Közép-Európában Vezető szerep a hazai piacon valamennyi alaptevékenységünkben A regionális konszolidáció első jelentősebb lépése: partnerség a Slovnaft-tal, a szlovák nemzeti olajtársasággal A MOL részvényeket a budapesti és a luxemburgi tőzsdén jegyzik, valamint kereskedés folyik a londoni SEAQ-on MOL Magyar Olaj- és Gázipari Részvénytársaság Tulajdonosi szerkezet (becsült) Magyar állam 25% OMV 10% Külföldi intézményi befektetők 42% Saját részvény 5% Hazai befektetők és letétkezelők 18%

6 PSG\NOV02\CEEMEA\STRATEGIA_ROADSHOW_SLD(11).ppt 6 Tartalom  Bemutatás  2000-2002. évi stratégia értékelése – elért eredmények  Stratégia a 2003-2005. évekre – válasz az új kihívásokra a főbb stratégiai irányok megtartása mellett  Összefoglalás és kiemelt pénzügyi célok

7 PSG\NOV02\CEEMEA\STRATEGIA_ROADSHOW_SLD(11).ppt 7 Stratégiai célkitűzések teljesítése 2000-02      FÓKUSZ 150 millió USD-nyi divesztíció A nemzetközi upstream tevékenység átstrukturálása Finomítás és logisztika racionalizálása Egyes támogató tevékenységek kiszervezése Vezető szerep a regionális konszolidációban Fókuszált portfolió    A finomítói kihozatal javítása Töltőállomások üzemanyag értékesítésének jelentős növelése Társasági ROACE 19% A nem szabályozott üzletekben a célok teljesültek 100 millió USD költségcsökkentés 12 000 fő alatti létszám KIVÁLÓSÁG Működési kiválóság    DINAMIZMUS Nemzetközi vezető és áramvonalasabb szervezet Világos, egyszerű szervezet Megújított üzleti modell Korszerű társaságirányítás Legjobb EBK gyakorlat Szervezeti képességek      VEZETŐ REGIONÁLIS ENERGIA VÁLLALAT

8 PSG\NOV02\CEEMEA\STRATEGIA_ROADSHOW_SLD(11).ppt 8 Az alaptevékenység kimagasló teljesítménye részben kompenzálta a gázüzletre nehezedő szabályozási nyomást * Várható, egyszeri átszervezési költségek nélkül 12 8 44 17 28 19 12 23 CélTényTény gáz nélkül 1999200020012002V* ROACE % n.a. * Nettó hitelállomány/(nettó hitelállomány + saját tőke + külső tulajdonosok részesedése) Akvizíciók Divesztíciók, CAPEX csökkentés Sajátrészvény visszavásárlás Gas losses Gáz veszteségek Eladósodottság *

9 PSG\NOV02\CEEMEA\STRATEGIA_ROADSHOW_SLD(11).ppt 9 Tartalom  Bemutatás  2000-2002. évi stratégia értékelése – elért eredmények  Stratégia a 2003-2005. évekre – válasz az új kihívásokra a főbb stratégiai irányok megtartása mellett  Összefoglalás és kiemelt pénzügyi célok

10 PSG\NOV02\CEEMEA\STRATEGIA_ROADSHOW_SLD(11).ppt 10 A működési környezet változása  Régiós kereslet-növekedés kedvező beruházási környezetet biztosít  Az EU csatlakozás a politikai befolyás csökkentése irányában hat  Folyamatos hatékonyságjavulási elvárások minden területen  A minőség területén kivívott vezető szerep megtartásának feltétele az EU minőségi elvárásnak való megfelelés  Fokozódó verseny az eszközök megszerzéséért  Az organikus és inorganikus növekedési lehetőségek közötti flexibilis átmenet

11 PSG\NOV02\CEEMEA\STRATEGIA_ROADSHOW_SLD(11).ppt 11 Erőteljes növekedés és kiemelkedő megtérülés kombinációja HATÉKONYSÁG  Csoportszintű ROACE cél 2005-re 17% (20 USD/bbl olajárnál)  175 millió USD hatékonyság-javulás 2005-re  További 50 millió USD szinergia a Slovnaft-nál NÖVEKEDÉS  Csoportszintű EBITDA 2005-ben 1 mrd USD felett  Kőolajtermelés megduplázása 2005-re  Új piacok – 200 új töltőállomás a régióban  Vezető regionális petrolkémiai pozíció kiaknázása KOCKÁZAT- KEZELÉS  A 40%-os eladósodottsági cél fenntartása  Beruházási fegyelem fenntartása  Egyensúlyban tartott portfolió KÉPESSÉGEK  Pénzügyi rugalmasság fenntartása  Regionálisan optimalizált üzleti modell  Akvizíciós növekedési lehetőségek kiaknázása

12 PSG\NOV02\CEEMEA\STRATEGIA_ROADSHOW_SLD(11).ppt 12 Világszínvonalú hatékonyságra törekvés Javulás ütemterve: 2003: 40%; 2004: 70%; 2005:100% Upstream Downstream Földgáz Általános 70 25 175 20 50 ÖSSZESEN 10 TVK 80% költségcsökkentés 20% árbevétel növekedés 2 500 fő létszámcsökkentés a MOL anyavállalatnál a nemzetközi benchmark elérésének érdekében Hatékonyságjavulás 2005-re (2001. évi bázison) MUSD A hároméves program végrehajtásához egyszeri átszervezési költségnek várhatóan 2002. negyedik negyedévben 100 millió USD-re becsült céltartalékot képzünk

13 PSG\NOV02\CEEMEA\STRATEGIA_ROADSHOW_SLD(11).ppt 13 A portfolió további optimalizálása FÖLDGÁZ UPSTREAM KUTATÁS-TERMELÉS SZINERGIÁK FELDOLGOZÁS ÉS KERESKEDELEM LAKOSSÁGI SZOLGÁLTATÁSOK INTEGRÁCIÓ ÉS NÖVEKEDÉS PETROLKÉMIA A megszerzett piacok arányának növelése a kiskereskedelmi hálózat bővítésével és a petrolkémiai integráció útján, a finomítás stabilizálása érdekében TERMELÉS NÖVELÉS FÓKUSZÁLT NÖVEKEDÉS A RÉGIÓBAN KÉZBEN TARTOTT KOCKÁZATOK Az upstream integritás növelése a termelés megkétszerezésével

14 PSG\NOV02\CEEMEA\STRATEGIA_ROADSHOW_SLD(11).ppt 14 Csoporton belüli szinergiák további kihasználása Finomító fejlesztés Finomító racionalizálás Kőolajvezeték Termékvezeték Finomító akvizíció Petrolkémiai akvizíció Logisztikai telep A partnerség eredményeként további 50 millió USD MOL- Slovnaft szinergia az etiléngyártó kapacitás növelése stabilizálja a kőolaj feldolgozás működését Csoporton belüli fejlesztések összehangolása integrált értékesítési csatornák

15 PSG\NOV02\CEEMEA\STRATEGIA_ROADSHOW_SLD(11).ppt 15 Új növekedési lehetőségek kihasználása Versenyelőnyeink fokozásával az organikus és inorganikus növekedési lehetőségek kihasználása: Kiváló minőségű eszközállomány A nagy növekedési kilátást ígérő balkáni régió közelsége Nagy méretű, fejlett piacok jó elérhetősége Előnyös tranzit lehetőségek Minőségvezető szerep

16 PSG\NOV02\CEEMEA\STRATEGIA_ROADSHOW_SLD(11).ppt 16 Privatizáció Konszolidáció Konszolidációt követő eszköz ügyletek Multik eszközértékesítései Eszköz csere Privatizáció Átalakulás Bővülés Inorganikus növekedési lehetőségek Tranzakció méret A pénzügyi és menedzsment erőforrások összpontosításával felkészülés a nagy növekedési lehetőségek kihasználására a kritikus tömeg elérése érdekében......közben portfolió bővítés eszközök vásárlása, cseréje és privatizáció révén Időhorizont

17 PSG\NOV02\CEEMEA\STRATEGIA_ROADSHOW_SLD(11).ppt 17 ROACE cél 2005-re 30% 20 MUSD hatékonyságjavulás 2005-re 3 éves átlagos F&D költség cél: 4 USD/bbl 3 éves átlagos termelési költség cél: 4 USD/bbl* *kivéve DD&A HATÉKONYSÁG NÖVEKEDÉS A 25 000 hordó/nap kőolajtermelés növelése 50 000 hordó/nap értékre Hazai termelés intenzifikálása Fókuszált portfolió építés a core- területeken KOCKÁZAT KEZELÉS A Társaság kockázatvállalási képességével összhangban lévő kutatási költségek (40-50 MUSD éves keret) A kutatási kockázat mérséklése érdekében a nemzetközi termelés növelése készletek vásárlásával KÉPESSÉGEK Széleskörű partnerkapcsolatok Meglévő speciális képességek hasznosítása Kutatás-termelés: fókuszált növekedés

18 PSG\NOV02\CEEMEA\STRATEGIA_ROADSHOW_SLD(11).ppt 18 Finomítás és Kereskedelem: integráció és minőségvezető szerep Részvétel az orosz kőolaj tranzitálásban a Mediterrán térségbe (5 Mt/év) 1000 töltőállomás 8 országban 2005-re A minőségvezérelt termékfejlesztés növeli az export lehetőséget NÖVEKEDÉS Integrált Ellátási Lánc Menedzsment a Slovnafttal Integrált regionális logisztika kialakítása KÉPESSÉGEK HATÉKONYSÁG ROACE cél 2005-re 18% 70 MUSD hatékonyságjavulás 2005-re 10% átlagos üzemanyag értékesítés növelés a töltőállomásokon Kiskereskedelmi árrésbevétel 25%-a non-fuel értékesítésből származik KOCKÁZAT KEZELÉS A megnyert piacok nagysága meghaladja a finomítói termék kibocsátás 50%-át Megfelelés a környezetvédelmi előírásoknak Kőolaj ellátás biztonságának további erősítése Fókuszálás a kiválasztott piacokra

19 PSG\NOV02\CEEMEA\STRATEGIA_ROADSHOW_SLD(11).ppt 19 *Átlagos forgalom/töltőállomás (millió liter/év) Hangsúly a kiskereskedelmen Újabb cél a terjeszkedésben: országos lefedettség Nagykereskedelmi értékesítés További növekedés a nagykereskedelemben Logisztikai pozíció erősítése Középtávú kiskereskedelmi piaci célok: 3.5 4.0 1.5 2.5 PL RO YU HR SLO A CZ H SK Vezető pozíció fenntartása Portfolió átrendezés A meglévő eszköz- bázis jobb kihasználása Kiskereskedelmi terjeszkedés által stabilizált nagykereskedelem Növekedés nagy- és kiskereskede- lemben Terjeszkedés a kiskereskedelemben, majd a nagykereskedelem Vezető pozíció fenntartása Portfolió átrendezés A meglévő eszköz-bázis jobb kihasználása Kiskereskedelmi terjeszkedés által stabilizált nagykereskedelem piacvezető 10 % vagy fölötte új piacok 2002 vége 2005 vége * * Összehangolt nagy- és kiskereskedelmi akciók BIH

20 PSG\NOV02\CEEMEA\STRATEGIA_ROADSHOW_SLD(11).ppt 20 Petrolkémia: integráció és növekedés ROACE cél 2005-re 20% 10 millió USD hatékonyságjavulás 2005-re Értékesítés növelése 200 000 EUR/fő értékről 400 000 EUR/fő értékre MOL-SN-TVK szinergiák teljeskörű kiaknázása Elavult PP üzemek bezárása HATÉKONYSÁG Jelentős etilén és HDPE fejlesztés a TVK-nál PP fejlesztés a Slovnaft-nál Az értékesített polimerek menyiségének 7%-os növelése éves átlagban NÖVEKEDÉS Szövetségek és partnerségek mérlegelése Bizonyított termék-értékesítési képességek KÉPESSÉGEK KOCKÁZAT KEZELÉS Kedvezőtlen piaci körülmények között is megfelelő megtérülést bitosító beruházási projektek A petrolkémiai üzlet mérete/feladata összhangban legyen a finomítói termelőképességgel (a kapacitás növelés után is 20% alatti arány a lekötött tőkében)

21 PSG\NOV02\CEEMEA\STRATEGIA_ROADSHOW_SLD(11).ppt 21  MOL értékláncában megtalálható az olefin és a polimer termelés elsődlegesen az olefinekre fókuszálva  A MOL Csoport regionális vezető szerepének megszilárdítása  A célok megvalósíthatók a már elfogadott/megkezdett projektekkel –430 millió USD etilén kapacitás bővítési projekt - PE, PP a TVK- nál –110 millió USD PP projekt a Slovnaft-nál  Jelentős javulás a költségekben KKE etilén kapacitások (kt/év) Integráció és új befektetések

22 PSG\NOV02\CEEMEA\STRATEGIA_ROADSHOW_SLD(11).ppt 22 Földgáz: kézben tartott kockázatok ROACE cél 2005-re 12% 25 millió USD hatékonyságjavulás 2005-re Az üzlet felkészítése a piacnyitásra HATÉKONYSÁG Együttműködés a szabályozásban Az esetleges piacvesztés hatásának minimalizálása Tranzitálásban és tárolásban növekedési lehetőségek kiaknázása NÖVEKEDÉS Partnerség a szabályozási és piaci kockázat, valamint a jövőbeli beruházások kockázatának csökkentésére KOCKÁZAT KEZELÉS Minden - a részvényesi érték növelését szolgáló - stratégia átgondolása KÉPESSÉGEK

23 PSG\NOV02\CEEMEA\STRATEGIA_ROADSHOW_SLD(11).ppt 23 Tartalom  Bemutatás  2000-2002. évi stratégia értékelése – elért eredmények  Stratégia a 2003-2005. évekre – válasz az új kihívásokra a főbb stratégiai irányok megtartása mellett  Összefoglalás és kiemelt pénzügyi célok

24 PSG\NOV02\CEEMEA\STRATEGIA_ROADSHOW_SLD(11).ppt 24 Csoportszintű EBITDA 2005-ben 1 milliárd USD felett* Organikus CAPEX 2 milliárd USD 2003-05*-re Csoportszintű ROACE 2005-ben17%* Kutatás-termelés ROACE cél30% * Finomítás-kereskedelem ROACE cél18% * Vegyipar ROACE cél20% * Földgáz ROACE cél12% * További hatékonyságjavítás 175 m USD/év** Fő pénzügyi célkitűzések USD 20/bbl USD 2/bbl 240 USD 17/bbl USD 2.5/bbl 260 2003-05 Eredeti feltételezések 2000-02 Kőolajár Reuters fin. margin HUF/USD Premisszák * A táblázatban megadott referencia-környezetben ** Éves szinten, elérendő 2005-re ROACE = EBIT/ Átlagos lekötött tőke

25 PSG\NOV02\CEEMEA\STRATEGIA_ROADSHOW_SLD(11).ppt 25 Beruházási fegyelem fenntartása 2 milliárd USD értékű capex mellett 2003-2005 évi beruházások szegmensenkénti aránya 2003-2005 évi beruházások akvizíciók nélkül (millió USD)

26 PSG\NOV02\CEEMEA\STRATEGIA_ROADSHOW_SLD(11).ppt 26 Összefoglalás A Csoport pénzügyi mutatói az iparág legjobbjai között Vezető Kiemelkedő működési hatékonyság, versenyképes eszközök Regionális Az elhelyezkedésből adódó stratégiai előnyök és a meglévő képességek kiaknázása Szegmens-specifikus kereskedelmi rádiusz Organikus és inorganikus növekedés kombinációja Integrált Regionális növekedésen alapuló, kiegyensúlyozott portfolió Szinergiák maximalizálása Növekvő mértékű integráció Értékmaximalizálás a kutatástól a petrolkémiáig terjedő értéklánc mentén Olajvállalat Fókuszálás a kulcsterületekre, további tőkekivonás a non-core tevékenységekből Megalapozott pozíció az európai olajvállalatok között TŐKEPIACI ELISMERTSÉG ÉS STABIL TULAJDONOSI HÁTTÉR

27 PSG\NOV02\CEEMEA\STRATEGIA_ROADSHOW_SLD(11).ppt 27 A SLOVNAFT TRANZAKCIÓ RÉSZLETEI

28 PSG\NOV02\CEEMEA\STRATEGIA_ROADSHOW_SLD(11).ppt 28 Fontos láncszem a stratégia végrehajtásában: többségi tulajdonszerzés a Slovnaft-ban  Ez a tranzakció az eredeti, 36,2%-os részesedést biztosító 2000. évi megállapodás logikus kiterjesztése  Lehetővé teszi további szinergiák gyors és teljes kiaknázását  A sikeres tranzakció alátámasztja a MOL képességét értékteremtő regionális akvizíciók végrehajtására 2002. november 23-án a MOL aláírta a Slovnaft feletti kontroll megszerzéséről szóló megállapodást

29 PSG\NOV02\CEEMEA\STRATEGIA_ROADSHOW_SLD(11).ppt 29 A tranzakció fő elemei  A MOL és a Slovintegra és Slovbena szlovák vállalatok („SISB”) megállapodást írtak alá a Slovnaft 31.6%-os részesedésének megvásárlásáról. A MOL részesedése így 67.8%-ra nő.  A megállapodás értelmében a MOL 85 milló USD készpénzért, 984 000 darab „A” kategóriás MOL részvényért (a részvénytőke 1%-ra) továbbá 9 817 578 darab újonnan kibocsátott „C” sorozatú MOL részvényért jut hozzá a Slovnaft 6.5 millió részvényéhez.  A „C” típusú részvények a tranzakció zárása idején zárt körben kerülnek kibocsátásra, 6 000 Ft részvényárfolyamon. A részvények névértéke 1 001 Ft lesz, és az „A” típusú részvényekével megegyező jogok kapcsolódnak hozzájuk.  Az SISB 9.99%-os tulajdona a MOL-ban3 éves elidegenítési tilalom mellett, megfelelő opciós és elővételi jogok keretében jön létre.  A tranzakció zárása a szlovák és magyar versenyhivatali jóváhagyás, illetve egyéb feltételek függvénye.

30 PSG\NOV02\CEEMEA\STRATEGIA_ROADSHOW_SLD(11).ppt 30 A többségi tulajdon gyorsabb megszerzésének előnyei A gyorsított folyamat előnyei  A vállalatirányítási ügyek egyszerűsödnek A működésben rejlő további tartalékok Finomító optimalizálás Kenőanyag-üzlet K+F és karbantartás Összehangolt marketing tevékenység Rendszerek és folyamatok Öszekapcsolt logisztikai rendszerek Petrolkémiai fejlesztések Társasági szolgáltatások Közös akvizíciós lehetőségek A többségi tulajdon előnyei  Hozzáférés a Slovnaft-nál generált szienrgiák nagyobb hányadához  Maximális flexibilitás a restrukturálás során  A zártkörű kibocsátás növelia MOL tőkéjét.  Értékteremtő tranzakciók végrehajtásának bizonyított képessége  Megerősíti az értékteremtés itánti elkötelezettséget

31 PSG\NOV02\CEEMEA\STRATEGIA_ROADSHOW_SLD(11).ppt 31 Slovnaft-nál elért szinergiák meghaladják a várakozásokat  2001 tervezett szinergiák/hatékonyságjavítás túlteljesült  A 2002-re tervezett szinergiák 75%-a a 3. negyedévre teljesült  Hatékony döntéshozatali rendszert alakítottunk ki  A MOL ellenőrizte a szinergiák kinyerésének folyamatát  A sikeres tranzakció és az integráció regionális modellnek tekinthető, és segíti a MOL regionális konszolidációs erőfeszítéseit Működési szinergiák 2001-re 2002 szinegiák: 2002 tervezett és 1-3 n.é tény US$ mm TervTény


Letölteni ppt "A STRATÉGIA ÉS A PÉNZÜGYI CÉLOK BEMUTATÁSA Növekedés és Hatékonyság Közép-Európában MOL Magyar Olaj- és Gázipari Rt. 2002. november."

Hasonló előadás


Google Hirdetések