Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Pályázati feltételek LEADER felkészítő fórum „vállalkozási alapú fejlesztés" jogcímre pályázók részére.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Pályázati feltételek LEADER felkészítő fórum „vállalkozási alapú fejlesztés" jogcímre pályázók részére."— Előadás másolata:

1 Pályázati feltételek LEADER felkészítő fórum „vállalkozási alapú fejlesztés" jogcímre pályázók részére

2

3 Célterület adatlap elolvasása

4 Célterület megnevezése: Helyi termék előállításhoz, értékesítéshez kapcsolódó nagyprojektek (kisprojektek) támogatása Célterület azonosító: 1 021 549 (1 021 754) Jogcím: Vállalkozás alapú fejlesztés Támogatás célja: –A helyi termékek és helyi kézműves termékek előállításának és értékesítésének fejlesztése a szektor piacra jutása, verseny-, jövedelemtermelő- és foglalkoztatási képessége javítása céljából. –Támogatható tevékenységek: 1.Termék előállításhoz és/vagy a termék előállító általi raktározáshoz kapcsolódó beruházások és/vagy műszaki, technológiai fejlesztések megvalósítása. 2.A termék előállító általi termékbemutatáshoz, helyi értékesítéshez, népszerűsítéshez, valamint mobil értékesítéshez kapcsolódó beruházások és/vagy műszaki, technológiai fejlesztések megvalósítása. 3.A termék értékesítésével közvetlenül összefüggő marketingtevékenység. Információk a célterület adatlapról

5 Fogalom magyarázat: –Helyi termék: a Zala Termálvölgye HACS tervezési területén előállított, a térségben honos vagy ott megtermelt, előállított alapanyagból, hagyományos és/vagy az adott térségre jellemző és/vagy újszerű technológiával, eljárással készült feldolgozott termék, kivéve a nagyüzemi technológiával előállított vagy feldolgozott terméket. –Helyi kézműves termék: a Zala Termálvölgye HACS tervezési területén előállított, hagyományos technológiával készült kézműves vagy népművészeti termék, beleérve a hagyományos kézműves technológia újszerű alkalmazását is. –Elsődleges termelés: (178/2002/EK RENDELET 2. cikke szerinti fogalom) elsődleges termékek előállítása, termesztése vagy tenyésztése, beleértve a termés betakarítását, a fejést és haszonállat-tenyésztést az állatok levágásáig. Ugyancsak ide tartozik a vadászat és a halászat, valamint a vadon élő termékek betakarítása. –Alaptermék: (a 852/2004/EK rendelet 2. cikke (1) bekezdésének b) pontja szerint meghatározott alapterméknek minősülő élelmiszer, azaz) elsődleges termelésből származó termékek, beleértve a termőföldből, állattenyésztésből, vadászatból és halászatból származó termékeket. –Feldolgozott termék: (a 852/2004/EK rendelet 2. cikke (1) bekezdésének o) pontja szerint feldolgozott terméknek minősülő élelmiszer, azaz) a feldolgozatlan termékek feldolgozásából származó élelmiszerek. Ezek a termékek tartalmazhatnak olyan összetevőket, amelyek az előállításukhoz szükségesek, vagy különleges tulajdonságokat adnak nekik. További infók a célterület adatlapról

6 Pályázók köre: –mikro-kis-közép vállalkozás, egyéni vállalkozó, őstermelő, magánszemély Keretösszeg: 95 millió Ft Támogatási arány: 60% ill. 65% Támogatási összeg: 2 millió Ft <, max. 44 millió Ft Célterület specifikus feltételek (1): A pályázatnak az 1. vagy a 2. támogatható tevékenységet kötelezően tartalmaznia kell. A termék értékesítésével közvetlenül összefüggő marketing tevékenység önállóan nem támogatható, kizárólag az 1. és/vagy a 2. támogatható tevékenységgel együtt, valamint a pályázónak vállalnia kell, hogy marketing tevékenység kötelező része a fejlesztésnek. (Kisprojekteknél nincs a marketingre korlát ill. kötelezettség.) A pályázat keretében kizárólag helyi kézműves termék(ek) és/vagy feldolgozott terméknek minősülő, a Zala Termálvölgye Egyesület LEADER HACS által megfogalmazott helyi termék fogalomnak megfelelő élelmiszer(ek) előállításához és értékesítéséhez kapcsolódó fejlesztések támogathatóak. Elsődleges termelés és alaptermék előállításhoz támogatás nem vehető igénybe. További infók a célterület adatlapról

7 Célterület specifikus feltételek (2): A pályázónak vállalnia kell a Zala Termálvölgye LEADER HACS helyi termék előállítóinak együttműködését erősítő és kompetenciáit fejlesztő jövőbeni programokban való részvételt. A pályázó vállalja, hogy a projekt LEADER támogatással való megvalósítása esetén az üzemeltetési kötelezettség időtartama alatt a fejlesztés eredményeként előállított, és/vagy a fejlesztéssel érintett helyi termékeket, helyi kézműves termékeket legalább 2 alkalommal a Zala Termálvölgye Egyesület LEADER HACS területén megszervezésre kerülő rendezvényeken bemutatja. A pályázónak csatolnia kell legalább 1 db partnerségi megállapodást, amelyet a projekt megvalósítása, vagy működtetése érdekében kötött valamely, a Zala Termálvölgye HACS területén tevékenységet végző vállalkozással, civil szervezettel, önkormányzattal, vagy őstermelővel. A célterületen induló vállalkozások által benyújtott pályázatok is támogatásban részesülhetnek. Rendezvényhez kapcsolódó eszközök bérlési és telepítési költségei legfeljebb az igényelt elszámolható kiadás összegének 5%-áig számolható el. További infók a célterület adatlapról

8 Elszámolható kiadások: –[a)] Építési munkák (Vhr.30.§.) – új épület, meglévő épület felújítása, bővítése, korszerűsítése, épületgépészet kialakítása, korszerűsítése, tereprendezés, parkosítás –[b)] Kapcsolódó kisléptékű infrastruktúra-fejlesztések –[c)] Minőség- és környezetirányítási rendszerek, szabványok bevezetése –[d)] Tradicionális eszközbeszerzés –[e)] Eszköz, gépbeszerzés –[f)] Egyéb kiadások (Vhr.31.§.) – pl. építészeti szolgáltatás –[g)] Marketing kiadások (pl. hirdetés, kiadvány, honlap stb.) –[spec.] Rendezvényhez kapcsolódó eszközök bérlési és telepítési költségei –[i)] Arculati elemek (ÚMVP és EU logó) További infók a célterület adatlapról Jogcímrendeletb en szereplő elszámolható kiadásokat szűkíti!

9 Célterület megnevezése: Hagyományos gyümölcsösök kialakításának ösztönzése Célterület azonosító: 1 021 761 Jogcím: Vállalkozás alapú fejlesztés Támogatás célja: –Hagyományos gyümölcsösök létrejöttének ösztönzése, mint hagyományos gazdálkodási forma fenntartása, az alacsony növényvédőszer-használatból és tápanyag-gazdálkodásból származó környezeti előnyök fenntartása, a biológiai sokféleség fenntartásához, illetve növeléséhez való hozzájárulás, valamint a vidéki lakosok jövedelemszerzési lehetőségeinek bővítése, visszaállítása céljából. –Támogatható tevékenység: 1.Hagyományos gyümölcsösök telepítése 2.Fenntartáshoz kapcsolódó eszközbeszerzés, tároló helyiség létrehozása, felújítása, bővítése, kapcsolódó térburkolat építése és marketing tevékenység. A gyümölcsösök létrehozásával feléleszthetők azok a termelési, feldolgozási helyi hagyományok, amelyek ezekhez a gyümölcsfajtákhoz kapcsolódtak Információk a célterület adatlapról

10 Fogalom magyarázat (1): –Hagyományos gyümölcsös: Hagyományos régi gyümölcsfajták minimum 1000 négyzetméter maximum 2 ha (20 000 négyzetméter) területen, 100- 580 - dió és gesztenye esetében 50-250 - tő/hektár fajlagos telepítési tőszámmal való telepítése vegyes telepítésben, valamint fenntartása a hagyományos művelési módnak megfelelően. –Hagyományos régi gyümölcsfajta: A Dunántúlon elterjedt hagyományos gyümölcsfajok (Alma; Birs; Cseresznye; Dió; Sárgabarack; Körte; Meggy; Naspolya; Őszibarack; Szilva; Szelídgesztenye; Berkenye) régi fajtái - berkenye esetében fajai -, amelyek nem szerepelnek a 2010. évi Nemzeti Fajtajegyzékben, valamint a 2010. évi Nemzeti Fajtajegyzékből kizárólag a következő fajták ültethetőek: –Az alább felsorolt almafajták: Batul; Egri piros; Húsvéti rozmaring; Nyári fontos; Jonathan Csány 1, Jonathan M.40, Jonathan M.41, Naményi Jonathán, Szatmárcsekei Jonathan, Watson Jonathan. –Az alább felsorolt körte fajták: … –Hagyományos művelési mód: A hagyományos gyümölcsösök fenntartása kapcsán minimálisan a következőket kell betartani: a fák tápanyagpótlása során kizárólag szerves trágya vagy komposzt használható, szennyvíziszap és szennyvíziszapot tartalmazó komposzt nem juttatható ki, a koronalakító metszést követően csak ritkító metszés végezhető - az őszibarack kivételével -, melynek célja a fajtára jellemző természetes koronaforma megtartása, gondoskodni kell a kiöregedett, kipusztult fák pótlásáról, növényvédelmi beavatkozásokra környezetkímélő besorolású növényvédő szer hatóanyagok használhatók. További infók a célterület adatlapról

11 Fogalom magyarázat (2): –Nemzeti Fajtajegyzék: a 2003. évi LII. törvény 2. § 6. pontja szerint meghatározott dokumentum. –Szállítói Fajtajegyzék: a 2003. évi LII. törvény 2. § 9. pontja szerint meghatározott dokumentum. –Házi faiskola: a 72/2010. (V. 13.) FVM rendelet 3. § 14. pontja szerint meghatározott faiskola. –Telepítési terv: Olyan, a pályázó által összeállított dokumentum, amely minimálisan tartalmazza a következőket: - telepítési terület helyrajzi száma, mérete; - telepítendő gyümölcsfaj(ok) és azok fajtái, fajtamegoszlás; - alany, fajta neve, származása; - terület előkészítése; - tápanyagpótlás formája, mennyisége; - talajjavítás módja; - térállás, sor- és tőtávolság; - művelési mód; - termőképesség; - táblabeosztás, fajta elrendezés (porzó fajták), vázlatrajz; - ültetés módja, ideje; - öntözhetőség; - művelési technológia termőre fordulásig; - vagyon- és vadvédelem módja. Pályázók köre: –Önkormányzat, non-profit szervezetek, egyházak, mikro-kis-közép vállalkozás, egyéni vállalkozó, őstermelő, magánszemély Keretösszeg: 20 millió Ft Támogatási arány: 60% ill. 65% Támogatási összeg: min. 500.000 Ft, max. 6,5 millió Ft További infók a célterület adatlapról

12 Célterület specifikus feltételek: −Hagyományos gyümölcsösök telepítése keretében kizárólag a Nemzeti Fajtajegyzékben szereplő fajták közül a hagyományos régi gyümölcsfajta fogalomnál megnevezett fajták, és/vagy a Szállítói Fajtajegyzékben szereplő fajták telepíthetőek. −Amennyiben a Nemzeti Fajtajegyzékben nem szereplő fajtát kíván telepíteni a pályázó, vállalnia kell, hogy a Szállítói Fajtajegyzékbe való felvételt teljesíti, és ezek után legalább házi faiskolában a 72/2010. (V. 13.) FVM rendelet 25. § és 36. §-a alapján szemlézteti az előállított szaporítóanyagot, vagy ha a faiskolával végezteti el a szaporítóanyag előállítását, akkor a faiskolának kell a Szállítói Fajtajegyzékbe való felvételt kérelmezni, és ennek megfelelően a szaporítóanyagot előállítani. −A pályázónak válalnia kell, hogy ha a 2007. évi CXXIX. törvény 59. §-ában előírt területnagyságot elérő nagyságú gyümölcsfaültetvényt létesít, telepítési engedélyt kell kérnie a telepítés helye szerint illetékes jegyzőtől. −Fenntartáshoz kapcsolódó fejlesztések és marketing tevékenység önállóan nem, csak a hagyományos gyümölcsösök telepítésével együttesen támogathatóak. −A pályázónak vállalnia kell, hogy a projekt LEADER támogatással való megvalósítása esetén a létrejövő hagyományos gyümölcsös a hagyományos művelési módnak megfelelően kerül fenntartásra. −A pályázó telepítési terv benyújtására kötelezett. −A pályázat keretében induló vállalkozások is támogatásban részesülhetnek. További infók a célterület adatlapról

13 Elszámolható kiadások: –[spec.] Szaporítóanyag (kész oltvány, alany, oltógally) beszerzés –[spec.] Tereprendezés, területelőkészítés, tápanyagfeltöltés (kizárólag szerves trágya illetve komposzt használatával) –[spec.] Gyümölcsfák telepítésének költsége –[spec.] Szaporítóanyag előállíttatásához kapcsolódó szolgáltatások –[a)] Építési munkák (Vhr.30.§.) – új épület, meglévő épület felújítása, bővítése, korszerűsítése, épületgépészet kialakítása, korszerűsítése, tereprendezés, parkosítás –[b)] Kapcsolódó kisléptékű infrastruktúra-fejlesztések –[c)] Élelmiszer-biztonsági rendszer szabványok (BRC, EFSIS, IFS, ISO 22000 HACCP) bevezetése és tanúsíttatása –[d)] Tradicionális eszközbeszerzés –[e)] Eszköz, gépbeszerzés –[f)] Egyéb kiadások (Vhr.31.§.) – pl. szakértői díjak –[g)] Marketing kiadások (pl. hirdetés, kiadvány, honlap stb.) –[i)] Arculati elemek (ÚMVP és EU logó) További infók a célterület adatlapról

14 A célterület adatlapon továbbá: Jogosultságot igazoló speciális (HACS által készített) formanyomtatványok Pályázat kötelező melléklete

15 Jogosultság vizsgálathoz, értékeléshez szükséges formanyomtatványok: Nyilatkozat részvételről a helyi termékek/helyi kézműves termékek előállítóinak együttműködését segítő, kompetenciáját fejlesztő programokban Nyilatkozat Rendezvényeken helyi termék/helyi kézműves termék bemutatásáról Nyilatkozat honlapon megjelenésről Partnerségi megállapodás Projekt bemutató dokumentum „Helyi termék előállításához, értékesítéshez kapcsolódó kis/nagyprojektek támogatása” célterület

16 Jogosultság vizsgálathoz, értékeléshez szükséges formanyomtatványok: Együttműködési megállapodás Nyilatkozat a Zala Termálvölgye LEADER HACS hagyományos gyümölcsöseinek együttműködését segítő, kompetenciáját fejlesztő programokban való részvételről Nyilatkozat gyümölcs értékesítéséről, feldolgozásáról Nyilatkozat hagyományos művelési mód alkalmazásáról Nyilatkozat nyílt nap szervezéséről Nyilatkozat telepítendő fajokról, fajtákról, és szaporítóanyagról Nyilatkozat telepítendő gyümölcsös területének nagyságáról, telepítési engedélyről Nyilatkozat honlapon megjelenésről Projektbemutató dokumentum „Hagyományos gyümölcsösök kialakításának ösztönzése” célterület

17 Partnerségi megállapodás tartalma: Pályázó, projekt alapadatok Partner adatai Együttműködés célja (projekt megvalósítása vagy működtetése) Együttműködés kapcsolódása a projekthez Partnerek feladatai (ügyfél feladata: projekt megvalósítása, partner feladata: …)

18 Projektbemutató dokumentum: Pályázó alapadatok Helyi termék, kézműves termék fogalomnak való megfelelés Projekt megvalósításának lépései Projekt indokoltsága, újszerűsége Projekt fenntarthatósága Marketing tevékenységek Projekt foglalkoztatásra gyakorolt hatásai A tervezett tevékenység jogszabályoknak való megfelelése

19 LEADER jogcímrendelet - 76/2011. (VII.29.) VM rendelet

20 Általános feltételek (2-3-4-5-6.§.): –Pályázatot csak az akciócsoport területén székhellyel, telephellyel… rendelkező szervezet adhat be –Egy pályázó egy célterületre csak egy pályázatot adhat be –A projekt a pályázat befogadását követően saját felelősségre megkezdhető. –Gépkatalógusban, ÉNGY-ben nem szereplő tételek esetében az ügyfél köteles legalább két árajánlatot csatolni a pályázathoz. Az árajánlatoknak azonos műszaki tartalommal kell rendelkezniük. –Az árajánlat csak olyan ajánlattevőtől származhat, aki NAV-hoz bejelentett tevékenysége vonatkozásában jogosult árajánlatot adni. –Az árajánlatok nem lehetnek 2011. augusztus 1-nél régebbiek Információk a LEADER jogcímrendeletből

21 Általános feltételek (4.§.): –Az árajánlatok minimális tartalma: Ajánlatkérő és ajánlattevő neve, címe, adószáma (adóazonosító jele) Tétel részletes műszaki adatai (pl. típus, méretek, anyag) Mennyiség, mértékegység Résztételek vonatkozásában nettó összegek Nettó összeg, felszámított ÁFA, bruttó összeg Pénznem Az ajánlat kiállításának dátuma Ajánlattevő v. képviselője aláírása –Árajánlat elektronikusan is kérhető. Ez esetben a pályázathoz csatolt árajánlatnak nem kell aláírást tartalmaznia, viszont tartalmaznia kell e-mail címet vagy a webáruház honlap címét. Elektronikus árajánlatot természetes személy nem adhat. További infók a jogcímrendeletből

22 Vállalkozási alapú fejlesztések jogcím előírásai (11.§.): –Működő mikro-, kis- és középvállalkozás akkor jogosult pályázni, ha a fejlesztése megvalósítási helye szerint illetékes LEADER HACS területén a pályázati felhívás megjelenését megelőzően legalább 3 hónappal székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkezett (a Zala Termálvölgyénél induló vállalkozások is pályázhatnak) –Térségi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező mezőgazdasági őstermelő pályázhat, amennyiben a pályázatban meghatározott fejlesztés saját előállítású vagy helyi termék előállítására, feldolgozására, valamint piacra jutásának elősegítését célzó tevékenységre irányul (őstermelőnek nem kell egyéni vállalkozóvá válnia) –A pályázatban önállóan csak egyes elszámolható kiadások szerepelhetnek. Önállóan: építés, kisléptékű infra, eszközbeszerzés, marketing Önállóan NEM: minőség- és környezetirányítási rendszerek, egyéb elsz. k. További infók a jogcímrendeletből

23 Pályázat benyújtás előírásai (20.§.): –Kizárólag ügyfélkapun keresztül –Pályázathoz mellékelni kell: –Pénzügyi tervet –Igénybe vett de minimis támogatásról szóló nyilatkozat –Természetes személy esetén lakcímkártya másolata –HBB támogató nyilatkozatát –HACS által előírt mellékleteket –Stb-stb. Pályázat elbírálása (21.§.): –Fejlesztés értékelése pontozási szempontrendszer alapján, pontszám meghatározása, támogatási rangsor felállítása, Zala Termálvölgye Egyesület elnöksége dönt a minimum pontszámról Jogkövetkezmények (24.§.): –Ha a pontozási szempontoknál vállaltak végül nem teljesülnek (s ez pontvesztést eredményezne) pontonként a támogatási összeg 2%-ának megfelelő összeget kell MVH-nak visszafizetni További infók a jogcímrendeletből

24 Végrehajtási rendelet – 23/2007. (IV.17.) FVM rendelet Támogatásigénylés, projekt lebonyolítás általános szabályai stb. LEADER pályázati felhívás Tudnivalók rövid összefoglalása HBB eljárásrend

25 Támogatás folyamatábra Támogatási kérelem benyújtása MVH-ba Befogadó végzés Támogatási határozat (Közbeszerzés) Szerződéskötés, megrendelés Teljesítés, kivitelezés Ügyintézés, hiánypótlás Helyszíni ellenőrzés Kb.6 hónap Számla kifizetése kivitelezőnek Kifizetési kérelem benyújtása MVH-ba X hónap 2-6 hónap Ügyintézés, hiánypótlás (Előzetes helyszíni szemle) Kifizetési határozat Max. 22 munkanap TÁMOGATÁSI ÖSSZEG KIFIZETÉSE 5 év Üzemeltetési időszak Kötelező éves szintű monitoring adatszolgáltatás Utólagos helyszíni ellenőrzések (Helyszíni szemle)

26 149/2011. (IX.20.) MVH Közlemény

27 A közlemény: 14 oldalas „olvasmányos” dokumentum Összefoglalja a teendőket, vonatkozó jogszabályokat Amennyiben a közlemény és a vonatkozó jogszabályok között ellentmondás vagy eltérés merül fel, abban az esetben a jogszabályok az irányadóak.

28 149/2011. (IX.20.) MVH Közlemény mellékletei: 1.Üzleti terv 2.Üzleti terv kitöltési útmutató 3.Működtetési és fenntarthatósági terv 4.Működtetési és fenntarthatósági terv kitöltési útmutató 5.Közzétételi kérelem 6.Kitöltési útmutató elektronikus felülethez 7.LEADER HACS munkaszervezeti irodák címei 8.Segédlet Elektronikus felület használatához 9.ÉNGY import excel fájl

29 6. sz. mell. „Kitöltési útmutató elektronikus felülethez” 33 oldalas dokumentum Szakmai jellegű útmutatást ad a tartalmat illetően

30 8. sz. mell. „Segédlet elektronikus felület használatához” 37 oldalas dokumentum Útmutatást ad az elektronikus űrlap kezelését illetően lépésről lépésre a beküldésig


Letölteni ppt "Pályázati feltételek LEADER felkészítő fórum „vállalkozási alapú fejlesztés" jogcímre pályázók részére."

Hasonló előadás


Google Hirdetések