Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Pályázati feltételek LEADER felkészítő fórum „közösségi célú fejlesztés" jogcímre pályázók részére.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Pályázati feltételek LEADER felkészítő fórum „közösségi célú fejlesztés" jogcímre pályázók részére."— Előadás másolata:

1 Pályázati feltételek LEADER felkészítő fórum „közösségi célú fejlesztés" jogcímre pályázók részére

2

3 Célterület adatlap elolvasása

4 •Célterület megnevezése: Fecskeházak kialakítása •Célterület azonosító: 1 021 747 •Jogcím: Közösségi célú fejlesztés •Támogatás célja: –Fecskeházak kialakításának támogatása, a fiatalok letelepedésének segítése céljából. –Támogatható tevékenységek: 1.Térségi településeken meglévő épületek, épületrészek felújítása, lakhatóvá tétele. 2.Fecskeházak berendezési tárgyainak, eszközeinek beszerzése. •Pályázók köre: –Önkormányzat, non-profit szervezetek, egyházak •Keretösszeg: 30 millió Ft •Támogatási arány: 100% •Támogatási összeg: min. 1 millió Ft, max. 8 millió Ft Információk a célterület adatlapról

5 •Fogalom magyarázat: –Fecskeház modell program: A Zala Termálvölgye Egyesület szakértők bevonásával készített tanulmánya. A tanulmány javaslatokat, útmutatásokat, módszertant tartalmaz a fecskeházak kialakítására, üzemeltetésére vonatkozóan. –Fecskeház hálózat: A hálózat feladata a létrejött fecskeházak hálózatba szervezése, további fecskeházak létrehozásának ösztönzése, a meglévő tapasztalatok összegyűjtése, rendezvények szervezése, a program továbbfejlesztése, mindezekhez pénzügyi források keresése. –Fecskeház: A fecskeház olyan lakóingatlan (lakóház, lakás), amely elsősorban felsőfokú végzettségű fiatalok letelepedésének elősegítését szolgálja. A beköltözés időpontjában maximum 40 éves fiatalok a fecskeházban legfeljebb 5 évig lakhatnak. Az itt eltöltött évek alatt a fiataloknak nem kell bérleti díjat fizetni, viszont kötelező lakáselőtakarékosságot (a jelenlegi jogszabályok alapján 20 000 Ft/hó a maximális állami támogatás igénybevételével) és rezsiköltség megfizetését vállalni. A pályázónak vállalnia kell, hogy a kialakított fecskeházat legalább az üzemeltetési időszak végéig a funkciójának megfelelően működteti. A pályázat sikere esetén a fecskeház férőhelyeket kötelező nyílt eljárásban meghirdetni az érdeklődők számára az adott településen alkalmazott hirdetési módokhoz illeszkedve. A kiválasztásnál az alábbi előnyt jelentő szempontokat kötelezően kell alkalmazni: helyben lakókat, továbbá a LEADER HACS tervezési területén munkahellyel/munkahely ígérvénnyel rendelkezőket előnyben kell részesíteni. A pályázó ösztönzi a fecskeház lakók aktív közreműködését a település és térség közösségfejlesztési programjaiban. A fecskeház modell program megismertetése érdekében a pályázó köteles a fecskeház program iránt érdeklődőket fogadni, a fecskeház működését bemutatni a helyszínen, illetve szakmai rendezvényeken. További infók a célterület adatlapról

6 •Célterület specifikus feltételek: –A pályázónak vállalnia kell, hogy a létrejövő fecskeház hálózattal együttműködik az üzemeltetési kötelezettség időtartama alatt. –A pályázónak vállalnia kell, hogy a létrejövő fejlesztést a fecskeház fogalommagyarázatban rögzítettek szerint működteti legalább az üzemeltetési kötelezettség időtartama alatt. •Elszámolható kiadások: –[a)] Építési munkák (Vhr.30.§.) – új épület, meglévő épület felújítása, bővítése, korszerűsítése, épületgépészet kialakítása, korszerűsítése, tereprendezés, parkosítás –[b)] Kapcsolódó kisléptékű infrastruktúra-fejlesztések –[e)] Eszköz, gépbeszerzés –[f)] Egyéb kiadások (Vhr.31.§.) – pl. építészeti szolgáltatás –[j)] Arculati elemek (ÚMVP és EU logó) További infók a célterület adatlapról Jogcímrendeletb en szereplő elszámolható kiadásokat szűkíti!

7 •Célterület megnevezése: Fecskeház központ és ifjúsági centrum létrehozása •Célterület azonosító: 1 021 730 •Jogcím: Közösségi célú fejlesztés •Támogatás célja: –Fecskeház központ és ifjúsági centrum létrehozásának támogatása a fecskeházak hálózatba szervezésének, hatékony működtetésének és a fiatalok letelepedésének, információval való ellátásának elősegítése céljából. –Támogatható tevékenységek: 1.A központ kialakítása és berendezése. 2.A központ működtetése. 3.A fecskeház hálózathoz kapcsolódóan Fecskeház Arculati Útmutató elkészítése és megvalósítása. 4.A fecskeház hálózathoz kapcsolódóan önálló fecskeház weboldal létrehozása. 5.A fecskeház hálózathoz kapcsolódóan közösségi rendezvények, programok szervezése. Információk a célterület adatlapról

8 •Fogalom magyarázat (1): –Fecskeház modell program: A Zala Termálvölgye Egyesület szakértők bevonásával készített tanulmánya. A tanulmány javaslatokat, útmutatásokat, módszertant tartalmaz a fecskeházak kialakítására, üzemeltetésére vonatkozóan. –Fecskeház: A fecskeház olyan lakóingatlan (lakóház, lakás), amely elsősorban felsőfokú végzettségű fiatalok letelepedésének elősegítését szolgálja. A beköltözés időpontjában maximum 40 éves fiatalok a fecskeházban legfeljebb 5 évig lakhatnak. Az itt eltöltött évek alatt a fiataloknak nem kell bérleti díjat fizetni, viszont kötelező lakáselőtakarékosságot (a jelenlegi jogszabályok alapján 20 000 Ft/hó a maximális állami támogatás igénybevételével) és rezsiköltség megfizetését vállalni. A pályázónak vállalnia kell, hogy a kialakított fecskeházat legalább az üzemeltetési időszak végéig a funkciójának megfelelően működteti. A pályázat sikere esetén a fecskeház férőhelyeket kötelező nyílt eljárásban meghirdetni az érdeklődők számára az adott településen alkalmazott hirdetési módokhoz illeszkedve. A kiválasztásnál az alábbi előnyt jelentő szempontokat kötelezően kell alkalmazni: helyben lakókat, továbbá a LEADER HACS tervezési területén munkahellyel/munkahely ígérvénnyel rendelkezőket előnyben kell részesíteni. A pályázó ösztönzi a fecskeház lakók aktív közreműködését a település és térség közösségfejlesztési programjaiban. A fecskeház modell program megismertetése érdekében a pályázó köteles a fecskeház program iránt érdeklődőket fogadni, a fecskeház működését bemutatni a helyszínen, illetve szakmai rendezvényeken. További infók a célterület adatlapról

9 •Fogalom magyarázat (2): –Fecskeház hálózat: A hálózat feladata a létrejött fecskeházak hálózatba szervezése, további fecskeházak létrehozásának ösztönzése, a meglévő tapasztalatok összegyűjtése, rendezvények szervezése, a program továbbfejlesztése, mindezekhez pénzügyi források keresése. –Fecskeház központ és ifjúsági centrum: A központ a fecskeház hálózat működtetésével, az egyes fecskeház fenntartók és fecskeházban lakók mentorálásával, a Zala Termálvölgye LEADER HACS területén élő fiatalok számára szolgáltatások nyújtásával foglalkozik. Azon belül elsősorban információszolgáltatással, forrásszervezéssel, tanácsadással, adatbázisok működtetésével, arculat kialakítással és tapasztalatcsere szervezéssel. –Fecskeház Arculati Útmutató: olyan a pályázó által elkészített dokumentum, amely minimálisan tartalmazza a fecskeházak emblémáját, valamint az egyes házakat jelző táblák paramétereit. •Pályázók köre: –Non-profit szervezetek •Keretösszeg: 15 millió Ft •Támogatási arány: 100% •Támogatási összeg: min. 1 millió Ft, max. 15 millió Ft További infók a célterület adatlapról

10 •Célterület specifikus feltételek: –Kizárólag az a civil szervezet pályázhat, amelynek az alapító okiratában szerepel az 1997. évi CLVI. Törvény 26.§ c) 10. pont szerinti tevékenység végzése. –A pályázónak csatolnia kell legalább 1 db együttműködési megállapodást, amelyet a projekt megvalósítása vagy működtetése érdekében kötött valamely a Zala Termálvölgye HACS területéhez tartozó településen székhellyel, telephellyel rendelkező ifjúságfejlesztésben érintett szervezettel. –A központ kialakítása és berendezése IKSZT támogatást nyert településen nem valósítható meg. –A pályázatnak kötelezően tartalmaznia kell a fecskeház hálózathoz kapcsolódóan közösségi rendezvények, programok szervezését. További infók a célterület adatlapról

11 •Elszámolható kiadások: –[a)] Építési munkák (Vhr.30.§.) – új épület, meglévő épület felújítása, bővítése, korszerűsítése, épületgépészet kialakítása, korszerűsítése, tereprendezés, parkosítás –[b)] Kapcsolódó kisléptékű infrastruktúra-fejlesztések –[e)] Eszközök beszerzése –[f)] Egyéb kiadások (Vhr.31.§.) – pl. építészeti szolgáltatás –[g)] Marketing kiadások (kiadvány, honlap stb.) –[i)] Működési költségek –[j)] Arculati elemek (ÚMVP és EU logó) –[spec.] Fecskeház hálózat arculatának költségei (arculati útmutató készítése, embléma, táblák grafikai munkálatai és elkészítésének költségei) –[spec.] Fellépők költségei, előadói tiszteletdíjak –[spec.] Rendezvényhez kapcsolódó eszközök bérlési és telepítési költségei –[spec.] Étel- italfogyasztás költségei, valamint élelmiszer alapanyag költség –[spec.] A rendezvény érdekében felmerülő szárazföldi személy és teherszállítási szolgáltatás További infók a célterület adatlapról

12 •Célterület megnevezése: Turisztikai információs pontok kialakítása és fejlesztése •Célterület azonosító: 1 021 785 •Jogcím: Közösségi célú fejlesztés •Támogatás célja: –A Zala Termálvölgye HACS térség egészét szolgáló, a turisztikai szolgáltatókat és a turizmus fejlődésében érdekelt szervezeteket segítő, a térségi információáramlást és együttműködést javító beruházások, projektek támogatása. –A létrejövő projektek a Zala Termálvölgye HACS területére érkező turisták ingyenes, rendszeres információval való ellátását kell hogy szolgálják. –Támogatható tevékenységek: 1.Információs pontok kialakítása, berendezése, illetve információhoz való hozzájutást támogató szolgáltatások mobil vagy ingatlanhoz kötött infrastrukturális hátterének fejlesztése. 2.A projekthez közvetlenül kapcsolódó marketing tevékenység. Információk a célterület adatlapról

13 •Fogalom magyarázat: –Turisztikai szolgáltatók: a Zala Termálvölgye LEADER HACS területén turisták számára szolgáltatást, terméket, látnivalót, szabadidőeltöltési lehetőséget nyújtó vállalkozások, szervezetek, magánszemélyek összessége. •Pályázók köre: –Önkormányzat, non-profit szervezetek •Keretösszeg: 6 millió Ft •Támogatási arány: 100% •Támogatási összeg: min. 1 millió Ft, max. 4 millió Ft •Célterület specifikus feltételek (1): –A pályázat keretében kizárólag azok a projekt tevékenységek támogathatóak, amelyek ingyenes megjelenési lehetőséget adnak a projekt tárgyához, témájához közvetlenül kapcsolódó minden a Zala Termálvölgye HACS-hoz tartozó településen tevékenységet végző turisztikai szolgáltatónak. –A pályázat keretében nem támogatható a helyi gazdasági szereplők üzletszerű megjelenítése, az információs pontok és a mobil információs eszközök megvalósítása kivételével. További infók a célterület adatlapról

14 •Célterület specifikus feltételek (2): –A két támogatható tevékenység önállóan nem támogatható, marketing tevékenység önállóan nem elszámolható. –A pályázónak csatolnia kell legalább 1 db együttműködési megállapodást, amelyet a projekt megvalósítása, vagy működtetése érdekében kötött valamely, a Zala Termálvölgye HACS területéhez tartozó településen székhellyel, telephellyel rendelkező turisztikai civil szervezettel vagy turisztikai szolgáltatóval. •Elszámolható kiadások: –[a)] Építési munkák (Vhr.30.§.) – új épület, meglévő épület felújítása, bővítése, korszerűsítése, épületgépészet kialakítása, korszerűsítése, tereprendezés, parkosítás –[b)] Kapcsolódó kisléptékű infrastruktúra-fejlesztések –[d)] Tradicionális eszközbeszerzés –[e)] Kapcsolódó eszközök beszerzése –[f)] Egyéb kiadások (Vhr.31.§.) – pl. építészeti szolgáltatás –[g)] Marketing kiadások (kiadvány, honlap stb.) –[j)] Arculati elemek (ÚMVP és EU logó) További infók a célterület adatlapról

15 •Célterület megnevezése: Rendezvények infrastrukturális feltételeinek és eszközhátterének fejlesztése •Célterület azonosító: 1 021 716 •Jogcím: Közösségi célú fejlesztés •Támogatás célja: –A Zala Termálvölgye térségben megvalósuló közösségi rendezvények eszközhátterének fejlesztése a rendezvények fenntarthatóságának javítása, a szervezési költségek csökkentése céljából. –Támogatható tevékenység: •Rendezvények lebonyolítását elősegítő eszközök beszerzése. •Pályázók köre: –Önkormányzat, non-profit szervezetek •Keretösszeg: 6 millió Ft •Támogatási arány: 100% •Támogatási összeg: min. 500.000 Ft, max. 5 millió Ft Információk a célterület adatlapról

16 •Fogalom magyarázat: –Közösségi rendezvény: Minden olyan a Zala Termálvölgye LEADER HACS területén megvalósuló rendezvény, amely hozzájárul a kulturális örökség megőrzéséhez, az identitástudat erősítéséhez vagy ismeretterjesztő, közösségfejlesztő feladatokat lát el. •Célterület specifikus feltételek: –A pályázónak vállalnia kell, hogy a fejlesztés vonatkozásában beszerzett eszközöket és a kialakított infrastruktúrát önköltségi áron minden a térségben közösségi rendezvényt szervező, a Zala Termálvölgye HACS területén székhellyel illetve telephellyel rendelkező szervezet rendelkezésére bocsátja. –A pályázónak csatolnia kell legalább 1 db együttműködési megállapodást, amelyet a projekt megvalósítása vagy működtetése érdekében kötött valamely a Zala Termálvölgye HACS területéhez tartozó településen székhellyel, telephellyel rendelkező civil szervezettel vagy önkormányzattal. •Elszámolható kiadások: –[d)] Tradicionális eszközbeszerzés –[e)] Eszközök beszerzése –[j)] Arculati elemek (ÚMVP és EU logó) További infók a célterület adatlapról

17 A célterület adatlapon továbbá: •Jogosultságot igazoló speciális (HACS által készített) formanyomtatványok •Pályázat kötelező melléklete

18 Nyilatkozat a fecskeház hálózattal való együttműködésről

19 Együttműködési megállapodás tartalma: •Pályázó, projekt alapadatok •Partner adatai •Együttműködés célja (projekt megvalósítása vagy működtetése) •Együttműködés kapcsolódása a projekthez •Partnerek feladatai (ügyfél feladata: projekt megvalósítása, partner feladata: …) •Partnerek felelősségvállalásának ismertetése

20 Projektbemutató dokumentum: •Pályázó alapadatok •Projekt indokoltsága •Projekt majdani fenntarthatósága •A fecskeházban lakók kiválasztásának tervezett módszerei, szempontjai •A fecskeháznak helyet adó település önkormányzata által a fiatal letelepedőknek nyújtott kedvezmények

21 A célterület adatlap „VII. Értékelési szempontok” pontjánál az „Ellenőrzés módja” oszlopban további beadandó mellékletek lehetnek

22 LEADER jogcímrendelet - 76/2011. (VII.29.) VM rendelet

23 •Általános feltételek (2-3-4-5-6.§.): –Pályázatot csak az akciócsoport területén székhellyel, telephellyel… rendelkező szervezet adhat be –Egy pályázó egy célterületre csak egy pályázatot adhat be –A projekt a pályázat befogadását követően saját felelősségre megkezdhető. –Gépkatalógusban, ÉNGY-ben nem szereplő tételek esetében az ügyfél köteles legalább két árajánlatot csatolni a pályázathoz. Az árajánlatoknak azonos műszaki tartalommal kell rendelkezniük. –Az árajánlat csak olyan ajánlattevőtől származhat, aki NAV-hoz bejelentett tevékenysége vonatkozásában jogosult árajánlatot adni. –Az árajánlatok nem lehetnek 2011. augusztus 1-nél régebbiek Információk a LEADER jogcímrendeletből

24 •Általános feltételek (4.§.): –Az árajánlatok minimális tartalma: •Ajánlatkérő és ajánlattevő neve, címe, adószáma (adóazonosító jele) •Tétel részletes műszaki adatai (pl. típus, méretek, anyag) •Mennyiség, mértékegység •Résztételek vonatkozásában nettó összegek •Nettó összeg, felszámított ÁFA, bruttó összeg •Pénznem •Az ajánlat kiállításának dátuma •Ajánlattevő v. képviselője aláírása –Árajánlat elektronikusan is kérhető. Ez esetben a pályázathoz csatolt árajánlatnak nem kell aláírást tartalmaznia, viszont tartalmaznia kell e-mail címet vagy a webáruház honlap címét. Elektronikus árajánlatot természetes személy nem adhat. További infók a jogcímrendeletből

25 •Közösségi célú fejlesztések jogcím előírásai (10.§.): –Pályázat akkor adható be, ha a fejlesztés a pályázó közhasznú tevékenység ellátását segíti elő és a célterület katalógus is tartalmazza az adott támogatható tevékenységet. –A pályázatban önállóan csak egyes elszámolható kiadások szerepelhetnek. •Önállóan: építés, kisléptékű infra, tradícionális és „normál” eszközbeszerzés, marketing •Önállóan NEM: működési ktg., egyéb elsz. k. stb. –A beruházás vagy fejlesztés tárgya – a fenntarthatóság biztosítása érdekében – az üzemeltetési kötelezettség fenntartása mellett bérbe adható. –Építés, kisléptékű infrastruktúra fejlesztés esetén csatolni kell a pályázathoz a tervezett fejlesztés településen belüli elhelyezkedését bemutató térképrészletet. További infók a jogcímrendeletből

26 •Pályázat benyújtás előírásai (20.§.): –Kizárólag ügyfélkapun keresztül –Pályázathoz mellékelni kell: –Pénzügyi tervet –Igénybe vett de minimis támogatásról szóló nyilatkozat –Természetes személy esetén lakcímkártya másolata –HBB támogató nyilatkozatát –HACS által előírt mellékleteket –Stb-stb. •Pályázat elbírálása (21.§.): –Fejlesztés értékelése pontozási szempontrendszer alapján, pontszám meghatározása, támogatási rangsor felállítása, Zala Termálvölgye Egyesület elnöksége dönt a minimum pontszámról •Jogkövetkezmények (24.§.): –Ha a pontozási szempontoknál vállaltak végül nem teljesülnek (s ez pontvesztést eredményezne) pontonként a támogatási összeg 2%-ának megfelelő összeget kell MVH-nak visszafizetni További infók a jogcímrendeletből

27 Végrehajtási rendelet – 23/2007. (IV.17.) FVM rendelet •Támogatásigénylés, projekt lebonyolítás általános szabályai stb. LEADER pályázati felhívás •Tudnivalók rövid összefoglalása •HBB eljárásrend

28 Támogatás folyamatábra Támogatási kérelem benyújtása MVH-ba Befogadó végzés Támogatási határozat (Közbeszerzés) Szerződéskötés, megrendelés Teljesítés, kivitelezés Ügyintézés, hiánypótlás Helyszíni ellenőrzés Kb.6 hónap Számla kifizetése kivitelezőnek Kifizetési kérelem benyújtása MVH-ba X hónap 2-6 hónap Ügyintézés, hiánypótlás (Előzetes helyszíni szemle) Kifizetési határozat Max. 22 munkanap TÁMOGATÁSI ÖSSZEG KIFIZETÉSE 5 év Üzemeltetési időszak Kötelező éves szintű monitoring adatszolgáltatás Utólagos helyszíni ellenőrzések (Helyszíni szemle)

29 149/2011. (IX.20.) MVH Közlemény

30 A közlemény: •14 oldalas „olvasmányos” dokumentum •Összefoglalja a teendőket, vonatkozó jogszabályokat •Amennyiben a közlemény és a vonatkozó jogszabályok között ellentmondás vagy eltérés merül fel, abban az esetben a jogszabályok az irányadóak.

31 149/2011. (IX.20.) MVH Közlemény mellékletei: 1.Üzleti terv 2.Üzleti terv kitöltési útmutató 3.Működtetési és fenntarthatósági terv 4.Működtetési és fenntarthatósági terv kitöltési útmutató 5.Közzétételi kérelem 6.Kitöltési útmutató elektronikus felülethez 7.LEADER HACS munkaszervezeti irodák címei 8.Segédlet Elektronikus felület használatához 9.ÉNGY import excel fájl

32 6. sz. mell. „Kitöltési útmutató elektronikus felülethez” •33 oldalas dokumentum •Szakmai jellegű útmutatást ad a tartalmat illetően

33 8. sz. mell. „Segédlet elektronikus felület használatához” •37 oldalas dokumentum •Útmutatást ad az elektronikus űrlap kezelését illetően lépésről lépésre a beküldésig


Letölteni ppt "Pályázati feltételek LEADER felkészítő fórum „közösségi célú fejlesztés" jogcímre pályázók részére."

Hasonló előadás


Google Hirdetések