Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Készítette: Csíki Gyula

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Készítette: Csíki Gyula"— Előadás másolata:

1 Készítette: Csíki Gyula
C programnyelv Készítette: Csíki Gyula

2 C nyelv felépítése A programnyelv struktúrája:
Könyvtári függvények beépítése: #include <stdio.h> - printf() függvény conio.h – getch() függvény stdlib.h – exit(-1) függvény string.h – stringkezelő függvények Függvények definiálása Főfüggvény (főprogram): main() { }

3 C nyelv felépítése Legegyszerűbb C program: #include <stdio.h>
main() { printf(„Hello World!\n”); return 0; } A sor végén található \n új sorba viszi a kurzort.

4 C nyelv felépítése Egész szám kiíratása:
printf(„A szám: %d\n”,2000); A %d egy formátumelem, mely megadja, hogy egész szám kiíratása történik.

5 C nyelv felépítése Két szám összegének kiíratása:
printf(„Két szám összege: %d+%d=%d\n”,5,7,5+7); Két formátumelemmel megadjuk a két szám típusát, és az egyenlőségjel után az eredmény típusát.

6 C nyelv felépítése Változók deklarációja:
int a,b; - két egész szám típusú változó

7 C nyelv felépítése Azonosítók: valamilyen névvel el kell érnünk az egyes elemeket. Legtöbb fordító a 32 karaktert támogatja Első karakter betű vagy _ jel, a többi betű,szám és _ jel lehet Kis és nagybetűk között KÜLÖNBSÉG van

8 C nyelv felépítése Változó típusok: short int – 2 bájtos egész
long int – 4 bájtos egész unsigned, signed – előjel nélküli, előjeles double – valós szám (8 bájt) long double – valós szám (10 bájt) float – valós szám (4 bájt) char – karakter (1 bájt)

9

10 C nyelv felépítése Operátorok: = értékadás == logikai egyenlő
!= nem egyenlő >,<,>=,<= - nagyobb, kisebb .. && - logikai és kapcsolat || - logikai vagy kapcsolat ! – tagadás

11 C nyelv felépítése Operátorok: a+=b – a+b, az eredmény a-ba kerül
a%=b, maradékképzés, az eredmény a-ba kerül

12 C nyelv felépítése Formátumelemek: %d – egész típus %c – karaktertípus
%s - string

13 C nyelv felépítése Adatbevitel: int a,b,c; printf(„Két szám:”);
scanf(„%d,%d”,&a,&b); c=a+b; printf(„Az összeg: %d+%d=%d\n”,a,b,c); getch() – billentyű lenyomás

14 C nyelv felépítése Konstansok: Vagy #define EGY 1; #define KETTO 2;
int a; a=EGY+KETTO; Vagy const int a=2;

15 C nyelv felépítése Típuskonverziók: Hibás: Helyes: int a; a=sqrt(25);
a=sqrt((double)25);

16 C nyelv utasításai if utasítás switch utasítás while utasítás
do – while utasítás for utasítás

17 C nyelv utasításai Egyágú elágazás: if (feltétel) { utasítások; }
{} – kezdő és végpont Pl: if (a>b) { c=a; z=b; }

18 C nyelv utasításai Kétágú elágazás: if (feltétel) { utasítások; }
else {utasítások;} Pl: if (a>b) { c=a; z=b; } else { c=b; z=a; }

19 C nyelv utasításai Többágú elágazás: if (feltétel) { utasítások; }
else if (feltétel) {utasítások;} Pl: if (a>b) { c=a; z=b; } else if (b>a) { c=b; z=a; }

20 C nyelv utasításai Egymásba ágyazott elágazás:
if (feltétel) { if (feltétel) {utasítások; } } else {utasítások;} Pl: if (a>b) { if (p>k) {c=a; z=b;} } else { c=b; z=a; }

21 C nyelv utasításai Esetszétválasztás: break; - kilépés az utasításból
switch (kifejezés) { Case „érték”: { } Default: {break; } } break; - kilépés az utasításból

22 C nyelv utasításai Pl: getchar() - karakterbevitel char valasz;
valasz=getchar(); switch(valasz) { case ‘i’: { a=b; break;} case ‘n’: {c=b; break;} default: { b=a; } getchar() - karakterbevitel

23 C nyelv utasításai Nővekményes ciklus: for (;;){ utasítások }; Pl:
For (int a=0;a<=10;a++) { printf(„%d\n”,a); } - Növekvő sorrendbe kiírja a számokat

24 C nyelv utasításai Előltesztelő ciklus: ugyanaz a példa! Pl:
While (a<=10) { Printf(„%d\n”,a); a++; }

25 C nyelv utasításai Hátultesztelő ciklus: ugyanaz a példa! Pl: do {
Printf(„%d\n”,a); a++; } while (a>=10);

26 Tömbök Egydimenziós tömbök: Memóriaterület lekérdezése: sizeof();
int a[5]; a[0]=1; a[1]=2; Memóriaterület lekérdezése: sizeof(); int n=sizeof(a);

27 Tömbök Kezdeti érték megadása: int a[5]={2,5,7,4,7};

28 Sztringek Sztring típus nincs, ez is csak egy tömb char s[10]=KUTYA;
vagy Char s[10]={‘K’,’U’,’T’,’Y’,’A’,’\0’}; A \0 jelzi a string végét

29 Sztringek Sztring műveletek: String beolvasás – scanf, gets
String kiiratás – printf, puts Értékadás – strcpy Hozzáfűzés – strcat String hossza – strlen String összehasonlítás – strcmp Ezek a függvények a string.h modulban helyezkednek el!

30 Többdimenziós tömbök int matrix[2,2]={ {3,5,1},{3,7,8},{8,7,5} };

31 Függvények Függvények deklarációja int negyzet(int a) int b; { b=a*a;
return b; }

32 Függvények Függvények deklarációja:
Amennyiben így hozzuk létre a függvényt: int negyzet(a), ebben az esetben meg kell adni a paraméter típusát is, ellenkező esetben int típusú lesz: Int negyzet(a) int a { ….. }

33 Függvények Függvények prototípusa: Teljes leírását tartalmazza a
függvénynek. A függvény deklarációja előtt kell létrehoznunk. int negyzet(); - függvény deklarációja int negyzet(int); - prototípus int negyzet(int a) { …. } (függvény definiálása) b=negyzet(5); - függvényhívás

34 Függvények Pl: int negyzet(int); /*prototípus */ main(){ int b;
b=negyzet(5); } int negyzet(int c){ b=c*c; return b;

35 Függvények Típusnélküli függvények: void kiir(); main(){ kiir(); }
printf(„HELLO”);


Letölteni ppt "Készítette: Csíki Gyula"

Hasonló előadás


Google Hirdetések