Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 SZÖVEGPERFORMANCE ------------- AZ ÖNMAGÁT MINTÁZÓ TORZÓ -------- Balla D. Károly ------------

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 SZÖVEGPERFORMANCE ------------- AZ ÖNMAGÁT MINTÁZÓ TORZÓ -------- Balla D. Károly ------------"— Előadás másolata:

1 1 SZÖVEGPERFORMANCE ------------- AZ ÖNMAGÁT MINTÁZÓ TORZÓ -------- Balla D. Károly ------------

2 2 Kísértetek márpedig nincsenek, mondta az előadó – és halkan szertefoszlott a levegőben. Szöveg ↔ hiány

3 3 1.A hiányban sarjadó szöveg 2.A szöveggel bekerített hiány 3.A hiányokkal ékes szöveg Három irodalmi projektum

4 4 1. A hiányban sarjadó szöveg P i l i n s z k y - projektum Nézz a semmibe – világokat találsz benne! Én nem kivántam megszületni, a semmi szült és szoptatott (Pilinszky)

5 5 Pilinszky János: Két szonett Csak fussatok hát, mint veszett ebek, vonítsatok, ha gyilkos éjszaka körülkerít a farkasok hada, hogy fölkoncolja hitvány testetek. Hát sírjatok csak csípős könnyeket, a végítélet nektek: harsona örök pokolra ébresztő szava, - az ördög fújja, lelketek felett! Hogy tudjátok meg, mit tesz egyre égni, és eltaszítva tudni: el nem éri a bűvös szférát az, ki kárhozott. És bár lehettél volna, mint az angyal, időtlen malmot nyomni lesz sorod, mert földre buktál zúzott, sáros arccal.

6 6 Pilinszky János: Két szonett Csak fussatok hát, mint veszett ebek, vonítsatok, ha gyilkos éjszaka

7 7 Pilinszky János: Két szonett Csak fussatok hát, mint veszett ebek, vonítsatok, ha gyilkos éjszaka

8 8 Pilinszky János: Két szonett Csak fussatok hát, mint veszett ebek, vonítsatok, ha gyilkos éjszaka

9 9 Pilinszky János: Két szonett Csak fussatok hát, mint veszett ebek, vonítsatok, ha gyilkos éjszaka

10 10 Csak fussatok hát, mint veszett ebek, vonítsatok, ha gyilkos éjszaka

11 11 Csak fussatok hát, mint veszett ebek, utol ne érjen jóslat, könnyü hála. Úgy fussatok, a farkasok hadára ne kelljen többé visszanéznetek. Megnyílni készek már a fényterek, a távolság is úgy feszűl, akár a tél – tükörre így fagy rá a pára, ha holtak lelke erre ténfereg. Hát fussatok, mert futni édes álom! Menekve látni túl az egyhalálon, s elérhet így a harsonák szava, ijesszen bár a menny kemény robajjal. Csituljatok, ha nappal jön az angyal, vonítsatok, ha gyilkos éjszaka

12 12 Csak fussatok hát, mint veszett ebek, utol ne érjen jóslat, könnyü hála. Úgy fussatok, a farkasok hadára ne kelljen többé visszanéznetek. Megnyílni készek már a fényterek, a távolság is úgy feszűl, akár a tél – tükörre így fagy rá a pára, ha holtak lelke erre ténfereg. Hát fussatok, mert futni édes álom! Menekve látni túl az egyhalálon, s elérhet így a harsonák szava, ijesszen bár a menny kemény robajjal. Csituljatok, ha nappal jön az angyal, vonítsatok, ha gyilkos éjszaka

13 13 Csak fussatok hát, mint veszett ebek, utol ne érjen jóslat, könnyü hála. Úgy fussatok, a farkasok hadára ne kelljen többé visszanéznetek. Megnyílni készek már a fényterek, a távolság is úgy feszűl, akár a tél – tükörre így fagy rá a pára, ha holtak lelke erre ténfereg. Hát fussatok, mert futni édes álom! Menekve látni túl az egyhalálon, s elérhet így a harsonák szava, ijesszen bár a menny kemény robajjal. Csituljatok, ha nappal jön az angyal, vonítsatok, ha gyilkos éjszaka. Túl az egyhalálon

14 14 Csak fussatok hát, mint veszett ebek, utol ne érjen jóslat, könnyü hála. Úgy fussatok, a farkasok hadára ne kelljen többé visszanéznetek. Megnyílni készek már a fényterek, a távolság is úgy feszűl, akár a tél – tükörre így fagy rá a pára, ha holtak lelke erre ténfereg. Hát fussatok, mert futni édes álom! Menekve látni túl az egyhalálon, s elérhet így a harsonák szava, ijesszen bár a menny kemény robajjal. Csituljatok, ha nappal jön az angyal, vonítsatok, ha gyilkos éjszaka. Túl az egyhalálon Balla D. Károly

15 15 Pilinszky János: Két szonett Csak fussatok hát, mint veszett ebek, vonítsatok, ha gyilkos éjszaka körülkerít a farkasok hada, hogy fölkoncolja hitvány testetek.

16 16 Pilinszky János: Két szonett vonítsatok, ha gyilkos éjszaka körülkerít a farkasok hada,

17 17 Pilinszky János: Két szonett vonítsatok, ha gyilkos éjszaka körülkerít a farkasok hada,

18 18 vonítsatok, ha gyilkos éjszaka körülkerít a farkasok hada,

19 19 vonítsatok, ha gyilkos éjszaka lopózik minden álmotok mögé, sötéten súgva: lelketek övé, övé a dal és minden ballada, övé a mítosz, héroszok szava, övé a bűn a tiltott fák tövén, lidérces álmú láp fölött a fény. S övé a had, a titkos armada. De nappal nem kell félnetek az éjet, ilyenkor béke van és halk enyészet, a hűvös szél csak az, mi felrikolt, akárha tévedt baglyot hordana, ki tudja már, hogy jön idő, mikor körülkerít a farkasok hada,

20 20 Vonítsatok, ha gyilkos éjszaka lopózik minden álmotok mögé, sötéten súgva: lelketek övé, övé a dal és minden ballada, övé a mítosz, héroszok szava, övé a bűn a tiltott fák tövén, lidérces álmú láp fölött a fény. S övé a had, a titkos armada. De nappal nem kell félnetek az éjet, ilyenkor béke van és halk enyészet, a hűvös szél csak az, mi felrikolt, akárha tévedt baglyot hordana, ki tudja már, hogy jön idő, mikor körülkerít a farkasok hada. Halk enyészet Balla D. Károly

21 21 Körülkerít a farkasok hada és hajnal-óra jön a dögmadárral és vijjogása lesz a nászi gyászdal: halállal végleg összeadd magad. De veszni fog, ki majd magába fal, mert tested telve szörnyü bűn savával. A kárhozatba így tolul gyalázat: mohók belében húsod megdagad. Hát fuss! A széllel messze fussatok, hisz ott, előbbre, arra fut a jog, s egy mentő cikkely mindig feldereng. Ám jön az álmok szent pribékje és tőrbe csal a csalfa szóval: béke, hogy fölkoncolja hitvány testetek. Az álmok szent pribékje Balla D. Károly

22 22 Első szöveg ↔ hiány viszonylat: egy létező mű vélt vagy valódi hiátusát megtöltjük saját szövegünkkel.

23 23 2. A szöveggel bekerített hiány S z e m b e s ü l é s – a hiányregény A valami nem más, mint a semmi folytonossági hiánya A saját genealógiáját is magában foglaló regényt a totális metafikció felé való botorkálás egymást keresztező lábnyomai rajzolják ki a bejárás-teremtette szövegtérben.

24 24

25 25 Ez a regény nem volt, nincs, és nem is lesz soha. Regény nem lesz. Szerkezet, teória, halmaz – igen. Még ábránd, szerelem, szorongás vagy bűnhődés is lehet, csak regény, regény nem, mert lényegét éppen az képezi, hogy hiányzik. Mihelyst lenni kezdene, már egyáltalán nem lehetne. Hiszen attól van, hogy nincs. A Szembesülés mint speciális regényforma végső soron a wittgensteini állítás („Amiről nem lehet beszélni, arról hallgatni kell”) tagadási kísérlete.

26 26 Megírhatatlan történetem A hiányregény ötlete Előzmények, példák A semmi szerkezete

27 27 Megírhatatlan történetem …ha van író, aki ezt a történetet nem tudja megírni, az … éppen ő. (Bodor Béla) Agamemnon és Egiszthosz E l e k t r a

28 28 A hiányregény ötlete A hiányzó szöveg körülkerítése másodlagos szövegekkel. A vizsgálat teremti meg vizsgálata tárgyát. A semmit fürkésző műszer kényszere, hogy a valamit meglássa.

29 29 Előzmények, példák: (görög) mitológia Örkény: Üres lap Kurtág: Némajáték John Cage: 4’33’’ Malevics: Fekete négyzet J. A.: Eszmélet (és NNA) Csak ami nincs, annak van bokra, csak ami lesz, az a virág, ami van, széthull darabokra. (József Attila: Eszmélet)

30 30 Előzmények, példák: Lao Ce: az agyagedény hasznossága Wells: A láthatatlan ember Gipszmaszk; Pompeji Szentkuthy Miklós: Prae Minden mű kifejleszti organikus »nem ez a mű«-párját. végtelen, de agyontagolt mozgó semmi gazdag mértani semmi ezerrezgésű semmi (Szentkuthy: Prae)

31 31 Előzmények, példák: Csillagászat. Fekete lyuk. Matematika: komplex számok, képeztes rész És vissza a mitológiához: Agnosztosz theosz – az ismeretlen isten. A hiány paradox módon bevált téma, akárcsak eszköze, a szövegben beszédesen elhelyezett hiátus. (Alföldy Jenő)

32 32 A semmi szerkezete: alakok rendszere, idősíkok, szövegtípusok, motívumrendszer, utalások, idézetek… egybeszerkesztettség, kereszthivatkozások Az okadatolt semmi. (Alföldy Jenő)

33 33 Az alakok rendszere

34 34 Főbb szövegtípusok: Fülszöveg, lektori jelentés Bevezetők, előszavak „Eredeti” szöveg Jegyzetek Az utószó-tanulmány fejezetei Kritika-részletek Napló-részletek Werk Hiány-lexikon

35 35 Főbb „trükkök”: Idézet, utalás Belehelyezés az „életműbe” Összehasonlítás, viszonyítás Elemzés, önreflexió Szerkezeti és tartalmi összeszövés Fikció és valóság Önleleplezés …regényének nemcsak fő motívumává, hanem stiláris eszközévé teszi a hiányt. (Alföldy Jenő)

36 36 Trükkregény: Fikció és valóság összemosása – a komplex létezés hipotézise „Az író … oly rétegezetten ágyazza be a tapasztalati és a műbeli valóság közé a közölteket, hogy e két valóság átcsúszik egymásba, s ezzel kialakul egy olyan epikai játéktér, amelyben bármiféle „valóság” feltételezése otromba találgatás, személyek, helyzetek, sorsok, művek inszinuálása lehetne.” (Tarján Tamás)

37 37 Bűvészdoboz: Az önleleplezés. A szöveg tartalmazza önmaga megfejtésének kulcsát is. „nem csupán a nagy trükk eszközeit, hanem a mutatvány titkát is tartalmazza a bűvészdoboz. (Markovics Teodóra)

38 38 A szerzői én elmosása Balla D. Károly Aki a Werket írja Aki a nem létező regényről ír Aki a nem létező regényt írta Oresztész A másodlagos én A KELEPCE

39 39 …énemnek az imaginárius része egyre gyarapodni, gazdagodni látszik, míg önvalóságom fogyni, szegényedni kezdett. Érdeklődésem egyre inkább beszűkült, igényeim apadóban voltak, kreativitásom alábbhagyott, merész vágyaim már csak pislákoltak; és mindaz, ami az évek során kiürült belőlem, áthelyeződött énem képzetes részébe. Ekkor, azt hiszem, olyanfajta kettőst alkottunk, mint a régi csillagászok világképében a Föld–Ellenföld páros. Úgy sejtettem, amikor én lemondok valamiről, láthatatlan bolygótestvérem éppen megszerzi azt; amikor én elhárítok egy lehetőséget, ő megragadja; amit én kivetek magamból, azt ő magába építi. …elérkezett a pillanat, amikor szerepem alárendeltté vált. Mintha már nem önként válnék meg fölösleges terheimtől, hanem valamely külső késztetésre; mintha nem öncélúan zárkóznék mindinkább magamba, hanem azért, hogy másvalaki jobban kinyílhasson. Már-már úgy látszott: én-tudatom egy ideje nem énbennem, hanem abban a másikban találta meg definíciójának szubjektumát.

40 40 Hovatovább kialakult az a benyomásom, talán már nincs is önálló létezésem, csak követni tudok, csak utánozni – pontosabban elvégezni a suta ellenmozdulatait mindannak, amelyek eredetije egy másik térben hitelesebben és valóságosabban játszódik le. Egy ideje úgy érzem, mintha valaki más lenne én, és én ennek a valaki másnak lennék a halványabb mása. Hogy ez valóban így van-e, azt szeretném még kideríteni, mielőtt ez a másodlagosságom véglegesen és visszavonhatatlanul elhatalmasodik rajtam. - Ezt még Oresztész mondja. Ezt pedig a Werk szerzője: Megírhatatlan regényem másfél évtizedig úgy élt bennem zárványként, mint titkos, ki nem fejlődött iker az egészséges testvérben. A zárvány mostanra begennyedt, elfekélyesedett, mérgei beteggé tettek. Napról napra halmozódik bennem a toxin, gyülemlik a keserűség, érik a végső kiábrándulás.

41 41 Érzem, amint elhatalmasodik rajtam a szepszis és a szkepszis. Nem oldozhat fel sem a megvallás, sem az elhallgatás. Mesteri kelepcét építettem, gyönyörködhetem tökéletességében, amikor éles csattanással összezárul felettem. …míg a performance-művész fizikai jelenlétével, testének műtárggyá, jellé alakításával sokkolja közönségét, addig Balla D. éppen a jelenlét, az (ön)azonosság minden formájának felszámolásával gyakorol gesztust: követ el virtuálisan rituális öngyilkosságot. (Bodor Béla)

42 42 A hiányzó cselekményregényre reflektáló esszéregény … magának a szerzőnek a vívódásait beszéli el, hogyan küzd meg önnön korlátaival, családi és közösségi beágyazottságával és nem utolsó sorban korábbi önmagával, miközben a maga- támasztotta írói kihívásnak igyekszik megfelelni. S hogy sikerült-e ez a megfelelés? Bárki egykönnyen eldöntheti: csak elő kell venni a bűvészdobozt, összeállítani az asztalkát, rátenni a cilindert, letakarni a kendővel és kicsit körözni fölötte a varázspálcával. Aztán be kell nyúlni a cilinderbe, s amit kirántunk belőle, az lehetne akár egy óriási regény is. Vagy ha nem, hát kisnyúl. (Markovits Teodóra)

43 43 A Szembesülés egy gigantikus torzó. A szerző az abszolútummá emelt Hiányt járja benne körbe, ám a saját módszere is ezer hiányból, mint sebekből, vérzik. Azt hiszem, BDK túl sokat akart markolni, olyan sokat, hogy hiába hajtott végre szakmai bravúrokat, hiába forgatta bámulatos ügyességgel stílusának vívókardját, hiába tudott sikeres szabaduló művészként kilépni saját szellemi öröksége ketrecéből, és hiába játszotta mégis magát vissza önmagává - mert a sok trükk és a látványos tüköreffektusok csak szemfényveszteni képesek, ám nem tudják megteremteni az ábrázolás hitelességét. A regény páratlan írói bravúr - és grandiózus művészi kudarc. (Markovits Teodóra)

44 44 Második szöveg ↔ hiány viszonylat: egy nem létező mű környezetét megtöltjük saját szövegünkkel, ezáltal rajzolva ki az eredetit.

45 45 3. A hiányokkal ékes szöveg T e j m o z i – egy hiányra futott interakció A létező világ nem más, mint a nem létezők végzetes karambolja. …a jó mondat egy DNS-molekulához hasonlatos: magában hordja a szervezet egészét meghatározó kódot. Ha táptalajra tudnánk helyezni, miután kiemeltük anyaszövegéből, az eredetivel azonos textus sarjadna belőle. Ha pedig értő kezek idegen szövegbe emelik, a jó mondat egyrészt szervesül új környezetével, másrészt kommunikációs folyosót nyit önnön eredetéhez.

46 46 klikk!

47 47 Tejmozi – egy mondat a világ A létező világ nem más, mint a nem létező világok végzetes karambolja. Elméleti alapvetés (a mondat-DNS, a textusok közti kommunikációs hidak) Felkérés; mondatok beérkezése (53 mondat, 43 szerző, 30 műfordító, 18 nyelv) Műhelyszövegek megírása (hiányok betöltése) (reagálások elmaradása) Próbálkozás publikálásra (kudarc) Sorozat a Romániai Magyar Szóban (szerk: Cseke Gábor, Színkép) A szöveg hiányra futtatása (okai) A halmozottan súlyos hiány Megjelenés a Holmiban

48 48 A létező világ nem más, mint a nem létező világok végzetes karambolja.

49 49 Harmadik szöveg ↔ hiány viszonylat: a létező műrészletek közti hiányokat megtöltjük saját szövegünkkel, majd épp a pillérül szolgáló eredeti létezéseket eltávolítva súlyosbított hiányt hozunk létre. A hiányzó kezű torzó öntestét mintázza.

50 50 ÉS DIGITÁLIS SZÖVEGÁLLOMÁNNYÁ VÁLVA ------------- AZ ÖNMAGÁT MINTÁZÓ TORZÓ -------- AZ ELŐADÓ KÖSZÖNI SZÍVES FIGYELMÜKET ------------ VÉGE ------------ HALKAN SZÉTOSZLIK A VIRTUÁLIS TÉRBEN-------------


Letölteni ppt "1 SZÖVEGPERFORMANCE ------------- AZ ÖNMAGÁT MINTÁZÓ TORZÓ -------- Balla D. Károly ------------"

Hasonló előadás


Google Hirdetések