Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Szoftvercentrum II. Szimulációs Workshop

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Szoftvercentrum II. Szimulációs Workshop"— Előadás másolata:

1 Szoftvercentrum II. Szimulációs Workshop
Szávai Szabolcs,Bay-Logi

2 Szoftvercentrum II. Szimulációs Workshop célja
ipari szakemberek betekintést nyerjenek a legújabb szoftverfejlesztési eredményekbe esettanulmányokon keresztül megismerjék azok alkalmazhatóságát a termék- és folyamattervezés, az állapotfelügyelet és az fém és műanyag alakítástechnológia területén. lehetőségük nyíljon információ cserére. Szoftvercentrum; II Szimulációs workshop

3 Szoftvercentrum II. Szimulációs Workshop
Szimulációs eszközök a termék és berendezések tervezésében és megbízhatóságának értékelésében, Dr. Páczelt István, egyetemi tanár, MTA rendes tagja, 11.00 – Szoftvereszközök, legújabb fejlesztések a termék valamint a fém és műanyag alakítástechnológia tervezés folyamatában; H. Tóth Zsolt, Sebők Róbert Ebéd Numerikus modellezés alkalmazása a tervezés, az állapotfelügyelet és a kárelemzés területén; Köves Tibor Esettanulmányok a szimuláció alkalmazására a Szimulációs eszközök alkalmazása a műanyag-termékek gyártástechnológiai modellezésében; Beleznai Róbert, Diszkrét folyamatok modellezése a többlépcsős technológiák optimalizálására; Ladányi Richárd Kerekasztal beszélgetés és Pályázati tanácsadás Szoftvercentrum; II Szimulációs workshop

4 Résztvevők területi eloszlása
Átlagos távolság: 112 km Szoftvercentrum; II Szimulációs workshop

5 A résztvevők által megtett összes távolság: ~4050 km
2242 km Magyarország határa 2888 km a Duna teljes hossza 3480 km a Hold átmérője 4156 km New York–San Francisco-távolság 5662 km Budapest–Nairobi (Kenya)-távolság 6400 km a kínai nagy fal hossza 6685 km a Nílus hossza 7043 km Budapest–New York-távolság 7348 km Budapest–Peking-távolság 8233 km Budapest–Bangkok-távolság Észak-Magyarországi Műanyagipari Klaszter; ÉMMK

6 A Bay-Logi 1993-ban alapították (az alapítvány második intézeteként)
Állami tulajdonban lévő – de nem költségvetési intézmény (nem kapunk állami támogatást) Jelenleg 60 fő munkatárs és PhD hallgató – a közalapítvány legnagyobb intézete 2008-ban kb. 500 mFt saját bevétel – önfenntartó (saját bevételeinkből élünk) Évente kb. 80 projekt (hazai és nemzetközi) 15 év alatt kb nemzetközi együttműködési projektben vettünk/veszünk részt

7 A BAY-LOGI innovációt és technológia-transzfert támogató tevékenységi formái
saját kutatás-fejlesztési ötletek: új termékek, technológiák kidolgozása, megvalósítása egyedül vagy vállalati partnerekkel, főleg pályázati források kihasználásával vállalatok innovációs és fejlesztési feladatainak megoldásában való részvétel, egyedi megrendelések vagy közösen beadott pályázatok keretében

8 A BAY-LOGI innovációt és technológia-transzfert támogató tevékenységi formái
tudás- és technológia-intenzív szolgáltatások nyújtása vállalkozások számára: pl. szoftvercentrum, akkreditált anyagvizsgáló laboratórium – unikális vizsgálati lehetőségekkel, szakértői tevékenység szakember-képzésben való részvétel, egyedi képzési programok keretében: pl. CISCO akadémia, posztgraduális tanfolyamok, PhD képzésben való részvétel – BAY-ösztöndíj.

9 Néhány jelentősebb ipari partnerünk….
MOL Nyrt. Dunaferr Zrt. Pannon GSM Zrt. Paksi Atomerőmű Zrt. TVK Nyrt. Slovnaft TÜV Rheinland InterCert Kft. ALCOA-KÖFÉM Kft. DKG-EAST Zrt. FUX Zrt. ETV-ERŐTERV Zrt. Olajterv Zrt. Magyar Posta Zrt. Borsodchem Zrt. Holcim Hungária ZRt. Miskolc Városi Közlekedési Zrt. E.ON Hungária Zrt. AES-Tiszai Erőmű Kft. Sinergy Kft. Medimetal Kft.

10 A BAY-LOGI osztályai 2008 (7+1)
Anyagfejlesztési Osztály (2008-) Energetikai Osztály (2007-) Informatikai Osztály (1993-) Környezetmenedzsment és Logisztikai Osztály (1993-) Mechatronikai Osztály (2004-) Műszaki Kockázatmenedzsment Osztály (2003-) Szerkezetintegritási Osztály (1996-) Tervezés-koordinációs Osztály (2006-) Összlétszám: 60 fő -munkatárs és PhD hallgató.

11 BAY-LOGI fő kompetenciái és ipari kapcsolatai
Autóipar Gépipar Energia ipar Szerkezetek élettartam- menedzselése Fenntartható és hatékony energiatermelés és felhasználás Mechatronika Közlekedés Műanyagipar Telematikai alkalmazások Korszerű anyagok és technológiák Acél- és alumíniumipar Egészségügyi informatika Logisztika Környezet-menedzsment Telekommunikáció Sokszínűség, integrált szemlélet, interdiszciplináris jelleg, komplex projektek! Vegyipar Egészségügy Hulladék-gazdálkodás 11

12 Mechanikai Anyagvizsgáló Laboratórium (Akkreditált) (Műszaki Kockázatmenedzsment Osztály)
Alakult: január 1. Unikális berendezések: INSTRON 8850 szervohidr. Biaxiális berendezés (250 kN/2400 Nm) Műszerezett keménységmérő (Vickers, Rockvell B) Röntgenfilm digitalizáló berendezés Biomechanikai vizsgálati lehetőségek Alapítás célja: Intézetben meglévő és új kutatási projektek anyagvizsgálati hátterének biztosítása UNIKÁLIS anyagvizsgálati igények kielégítése minősítő vizsgálatok végzése

13 Pannon Mobil EKG projekt (Informatikai Osztály)
IT Awards Innovációs díj 2005 13

14 Logisztikai szimuláció - raktártervezés az ISD DUNAFERR Zrt
Logisztikai szimuláció - raktártervezés az ISD DUNAFERR Zrt. –nél (Környezetmenedzsment és Logisztikai Osztály) A logisztikai rendszer működtetési stratégiájának kidolgozása Szimulációs elemzések Tárolási struktúra kialakítása

15 Optimális tulajdonságú gumiipari acélsodratok fejlesztése versenyképes termékekhez (GVOP projekt) (Szerkezetintegritási Osztály) Analitikus és numerikus módszerek alkalmazása a sodrat-szerkezet optimális paramétereinek meghatározásához Hatékony modellezési módszerek kifejlesztése Laboratóriumi mérések végzése a számításokhoz szükséges kiinduló adatok előállításához, és a modellek validálásához.

16 Részvétel a Paksi Atomerőmű üzemidő hosszabbítással összefüggő projektjeiben (Szerkezetintegritási Osztály) Gőzfejlesztő és térfogatkompenzátor tranziens hegesztési varratainak, feltételezett repedésszerű hibának elemzése, számítási eljárás validálása ABOS 1-es és 2-es osztályba sorolt rendszerek és rendszerelemek (RRE) – szivattyúk és szerelvények – szilárdsági számítása, fáradás elemzése, hőrétegződés vizsgálatok Paksi Atomerőmű 1-4. blokkján a reaktortartályon belüli szerkezetek anyagtulajdonság-változásának élettartam-korlát elemzése (BAY-LOGI fővállalkozó) ABOS 1-2 rendszerelemek, komponensek termikus ridegedése miatti élettartam-korlát elemzése (BAY-LOGI fővállalkozó)

17 KOCKÁZAT= Meghibásodás valószínűsége x Következmények
Kockázatalapú állapot-felügyeleti rendszer bevezetése a MOL Százhalombattai Finomítójánál ( ) (Műszaki Kockázatmenedzsment Osztály) KOCKÁZAT= Meghibásodás valószínűsége x Következmények

18 Hulladékkezelést támogató Integrált Logisztikai Rendszer kifejlesztése (Mechatronikai Osztály)
MENTO Környezetkultúra Kft. részére „Hagyományos” flottamenedzsment funkciók üzemanyagkezeléssel Az igénybevétellel (súlyterheléssel) arányos díjmeghatározás műszaki megvalósítása súly – idő diagram térképi megjelenítés „elektronikus” tachográf korong tankolóautomata

19 Szubmiliméteres cellaméretű fémhabok fejlesztése (ESA projekt) (Anyagfejlesztési Osztály)
Eredmények: Rezgések segítségével végzett fémhabosító eljárás és fémhab, Magyar szabadalmi bejelentés én. Tulajdonos: Bay Zoltán Közalapítvány. Ügyszám P Innováció újdonságértéke: A jelenlegi fémhabokhoz képest könnyen formálható, olcsóbban előállítható és megbízhatóbb. Alkalmazási területek: Autóipar Építőipar Ballisztikus védelem

20 Szoftvercentrum-Tudásintenzív szolgáltatás (Szerkezetintegritási Osztály)
Miskolci Egyetem Mechanika Tanszékével és Mechanikai Technológiai Tanszékével közösen Vállalatok számára korszerű modellezési módszerek gyakrolati alkalmazása

21 A szoftvercentrum létrehozásának célja
Tudásintenzív szolgáltatást nyújtó szoftvercentrum létrehozása elsősorban a számítógépes mérnöki tevékenység és kiemelten a végeselemes modellezés terén egyesíti a Miskolci Egyetem tudásbázisát és a BAY-LOGI piacorientált K+F tevékenységével. Szoftvercentrum; II Szimulációs workshop

22 A szoftvercentrum létrehozásának célja
A szoftvercentrum létrehozása elősegíti a KKV-k tőkehiányából adódó paradigmaváltásának felgyorsítását. A partnerek meglevő szoftvercsomagjaikat közös rendszerbe állítják, az igényeknek megfelelően kiegészítik és professzionális használatukhoz szakembereket képeznek ki. A szolgáltatás elsősorban olyan KKV-knek jelent költséghatékony megoldást a tervezés és modellezés területén, amelyek anyagi háttere nem teszi lehetővé az ehhez szükséges drága szoftvercsomagok megvásárlását. Szoftvercentrum; II Szimulációs workshop

23 Szimulációs eszközök alklamazhatósága
Kontakt prb. Mechanika lin / nemlineáris kúszás, repedés Termodinamika hősugárzás, fázisátalakulás Optimalizálás Elektr. hőforrás Alakítás technológia Párhuzamos számolások User Subrutin Áramlások Elektromos, Mágneses Akusztika Szoftvercentrum; II Szimulációs workshop

24 Szoftvercentrum tervező és modellező szoftverei:
AutoCAD/Inventor, I-Deas NX 2D, 3D modellezés Mozgásszimuláció Marc/Mentat/Patran, I-Deas NX FEM Fémes és nem fémes anyagok vizsgálata Rugalmas és kis-, nagy képlékenyalakváltozás vizsgálatok Rétegelt kompozitok vizsgálata Érintkezési feladatok, dinamikai vizsgálatok Törésmechanikai és kifáradás elemzések Statikus és tranziens hővezetési feladatok Kapcsolt mechanikai és hőtani vizsgálatok Autóipari, elektronikai, orvosi, légtechnikai és ipari rendszerek áramlás- és hőtechnikai modellezése és analízise Szoftvercentrum; II Szimulációs workshop

25 Szoftvercentrum tervező és modellező szoftverei:
Moldflow - műanyag gyártástechnológiai szimuláció Kitöltési és dermedési idő Nyomás és forma összeszorítási erő Kitöltési arány,dermedési vonalak Polimerszál orientáció Térfogatzsugorodás és vetemedés vizsgálat Töltőrendszer optimalizálás szimulálására AutoForm, DEFORM 2D, 3D, SysWeld Lemezalakítás Térfogatalakítás Hegesztés, hőkezelés Simul 8 Folyamattervezés, folymatoptimalizáció Szoftvercentrum; II Szimulációs workshop

26 Szoftvercentrum; II Szimulációs workshop
Összefoglalás Szoftvercentrum; II Szimulációs workshop

27 Szoftvercentrum; II Szimulációs workshop
– 70/ Köszönöm a Figyelmet! Szoftvercentrum; II Szimulációs workshop


Letölteni ppt "Szoftvercentrum II. Szimulációs Workshop"

Hasonló előadás


Google Hirdetések