Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

„Felszínre hozzuk az értékeket”

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "„Felszínre hozzuk az értékeket”"— Előadás másolata:

1 „Felszínre hozzuk az értékeket”
Projektfinanszírozás és projektmenedzsment „Civil-módra” Forrásszerzés, sikeres pályázás, projektkoordináció a „Non - Profit” szektorban Előadó: Semperger-Dorogi Kinga Stratégiai és kommunikációs igazgató A ProjectMine Gazdasági Tanácsadó Kft., ügyvezetője Az Ernst & Young Év üzletembere díj különdíjasa „Jövő ígérete kategóriában” „Felszínre hozzuk az értékeket”

2 Mit rejt 2012 a civilek részére – a források oldaláról?
2012 a „Változás Éve” Mit rejt 2012 a civilek részére – a források oldaláról? 1. Leginkább sok – sok projekttámogatást, kevésbé működési támogatás Átrendeződő támogatási rendszer, új törvények, új forrásirányok 3. Országos nagy projektek és helyi lokális beavatkozások! 4. Folyamatosan figyelni kell a forrásokat! Gyorsan elfogynak! Együttműködést – számos esetben előny, van ahol kötelező! KMR régió hátrányban….Konvergencia előnyben! 7. 100%-os támogatások

3 Legfontosabb tanácsok 2012-re!
2012 a „Projektek Éve” Legfontosabb tanácsok 2012-re! Projekteket kell építeni, melyek segítik a működés fenntartását! ( Szolgáltató és ernyőszervezetek: Humán kapacitások fejlesztése, IT- fejlesztések, stb.) Célterületek: turisztika, gyermekek, ifjúság, sport, egészség, oktatás, környezetvédelem, infrastruktúra beruházások, hátrányos helyzetűek terén! Megvalósítás és fenntartás! A források javarésze a megvalósítást segíti! A fenntartásról gondoskodni kell! ÜZLETI TERV és MENEDZSMENT szemlélet! Esélyegyenlőségi és környezeti fenntartási szempontok – minden társfinanszírozott pályázatban kötelező elemek! A szakmai kapacitások és azok rendelkezésre állása! Mindig figyeljük rá!

4 Célirányok 2012-ben Munka, család, Nők – rugalmas, családbarát munkahely Nemzetiségi tanulók lehetőségei Vidéki örökség, falumegújítás Kulturális szakemberek képzése Szociális szolgáltatásfejlesztés, szegregált területek felzárkóztatása Turizmus, attrakciók és szolgáltatásfejlesztés Kutatás-fejlesztés Felzárkóztatás és integráció Egészségfejlesztés több színtéren Önkéntesség fejlesztése Bentlakásos intézmények fejlesztése Építő Közösségek Program Nevelési intézmények fejlesztése Egészségügyi szektor fejlesztése Nemzeti Tehetség Program Foglalkoztatás a civil szektorban

5 Pályázati források fajtái
TIOP Társadalmi Infrastruktúra Fejlesztési Operatív Program Eu által társfinanszírozott pályázatok Általában 100%-os támogatás Leginkább infrastruktúra fejlesztés a TÁMOP célokhoz illeszkedve TÁMOP Társadalmi Megújulás Operatív Program Eu által társfinanszírozott pályázatok Általában 100%-os támogatás Leginkább módszertani költségekre, kevésbé infrastruktúrára ROP Regionális Operatív Program Eu által társfinanszírozott pályázatok Szociális infrastruktúrák fejlesztése, turizmus Wekerle Sándor Alapkezelő Hazai finanszírozású források NEA, Oktatás és Szociális területre Norvég Alap , egyéb EU-n kívüli Alap 2012-ben újra indul Számos új területen lehet majd pályázni ÚMVP programok Vidékfejlesztés EU-társfinanszírozott Egyéb Alapok, Források Alapítványok, Nagykövetségek, Kormányzati Szervezetek kiírásai HITA – Kereskedelemfejlesztés Gyűjtőpont: Közvetlen Brüsszeli Támogatások Ifjúság, Kultúra, Kutatás - Fejlesztés Nemzetközi és EU-s együttműködések Konzorciumi pályázatok

6 Pályázati kavalkád… Javasoljuk központilag a oldalon keresni! Térkép alapján a leghatékonyabb! Új Széchenyi Terv pályázatok – társfinanszírozott pályázatok ( régi ÚMFT, NFT ) 7 prioritási terület (EU által társfinanszírozott források átcsoportosításából + egyéb hazai programok segítségével) Fő cél: vállalkozásfejlesztés, munkahelyteremtés, turizmusfejlesztés, kutatás-fejlesztés, regionális fejlesztés (GOP, KMOP, DAOP, KDOP, NYDOP, ÉMOP, DDOP, ÉAOP stb.) Közvetett Kapcsolódás – azon társfinanszírozott programcsomagok, melyek közvetlenül nem kapcsolódnak az ÚSZT 7 prioritási irányához, de közvetetten igen - TÁMOP, TIOP, EKOP, ÁROP 2.a. Agrárium, Vidékfejlesztés és Mezőgazdaság számára kiírások – ÚMVP programok keretei között és (EMVA programok) Brüsszeli közvetlen programok – minden tagország részére, számos témában, hazai kontaktpontokon keresztül Unión kívüli finanszírozási eszközök – Svájci alap, Norvég alap Egyedi támogatások – Fejlesztési adókedvezmény, kiemelt projektek

7 Pályázni szeretnénk? – A legfontosabb kérdések…
Kérdés Miért fontos? Főtevékenységem Alapvető jogosultságok miatt Hol lesz a projektem? Regionális besorolások miatt Mekkora kapacitásaim vannak? Egyedül vagy együttműködésben? Van legalább 1 fő alkalmazottam? Alapvető jogosultság Legalább 2 éve létezik a szervezetem? Sokszor alapvető jogosultság Rendelkezésre áll –e önerő? Előny! Rendezett munkaügyi jogviszonyok? Alapvető jogosultság Kik az együttműködő partnereim? Előny! Ingatlan beruházás esetén fontos, hogy a jogviszonyok legyenek Tisztázva!

8 Régiók, Területi Besorolások

9 Gyakori Buktatók! Amire figyeljünk!
A projekt megvalósítása során: Rosszul dokumentált projekt Nem a pályázat, jogosultság szerinti megvalósítás Eljárásrendi hibák (pl. megkezdettség!) Támogatás lehívása hibás (igénylési dokumentáció, pénzügyi beszámoló) Esélyegyenlőségi munkatárs kell most már a legtöbb projekthez! Belső és külső humán kapacitások rendelkezésre állása, ennek dokumentálása KÖTELEZŐ KOMMUNIKÁCIÓ és TÁJÉKOZTATÁS Fenntartás során: Vállalások teljesítése nem történik meg – „túlvállalt” projekt: Monitoring nem történik meg (Fenntartási Jelentés, Záró beszámoló stb.) Kizáró okok életbe lépése (pl. visszaélés, bérbeadás) Biztosítékadási kötelezettség, amennyiben szükséges!

10 Hogyan érdemes külső forrásokhoz projektek építeni?
Projektcélhoz, fejlesztési célhoz keresünk pályázatot, forrást 2. Pályázati kiíráshoz, egyéb forráslehetőséghez építünk projektet

11 Pályázói 10+1 parancsolat
Ne kapkodj a pályázatok kiválasztása kapcsán! Mindig résen kell lenni! Mindig a részletekben rejtőzik az ördög! Jogosultságok és kizáró okok áttekintése! A bírálati szempontrendszert mindig át kell olvasni! Mit vállalunk, miért? Légy tisztában a monitoring mutatókkal! A beadási határidőből mindig számoljunk vissza! Válasszunk felelősöket már a projekttervezés elején! El kell merülni a pénzügyi részletekben! Önerő, támogatási intenzitás, előleg lehívás, mind lényeges pontok! Pénzügyi elvárások áttekintése. Több szem többet lát! A pályázat benyújtása előtt tartalmilag, formailag valaki mással is mindig nézessük át a pályázatot! + 1 A legfontosabb a projekt előkészítés! Adottságok, lehetőségek, pontszámok felmérése, összevetése, mérlegelése!

12 Egyedül vagy partnerrel?
Projektet kialakítani több szinten is lehet: Önállóan Együttműködve – szervezetek egymás között: 1. együttműködő civil hálózat kötelező szakmai együttműködő partnerek ( TKKI, TDM, LEADER HACS, stb.) 2. konzorciumban – szervezetek, vállalkozások, önkormányzatok, civilek együtt 3. klaszter formájában – szervezeti szintű együttműködés

13 Pályázati pénzügyek… Önerő sok esetben nem kell, de előny!!!!
Támogatástartalom 85% - 100% Fontos tényezők: Figyelembe kell venni az elszámolható költségeket és azok előre meghatározott belső arányait A pályázat benyújtásakor a teljes 100%-os finanszírozási portfóliót ki kell alakítani Az önerőről általában nyilatkozni kell Az önerő általában SZÁMLAPÉNZ!

14 FONTOS körülmények! Megkezdett beruházás nem támogatható
Célszerű és érdemes megvárni a formai befogadást! Hiánypótlás, tisztázó kérdéssor bármikor lehet, nem kell tőle megijedni! Automatikus vagy tartalmi értékeléses eljárás! Mindig nézzük meg! Pályázatonként más és más feltételek szerint lehet megkezdeni a beruházást! Sok esetben meg kell várni a pályázat befogadását! A pályázat befogadása nem = pályázatnyeréssel Helyszíni ellenőrzést a beadott pályázati folyamat során bármikor végezhet a közreműködő szervezet Minden a pályázattal kapcsolatos papírt, - t őrizzünk meg! EMÍR felületen keresztül mindig lekövethetjük a pályázatunk állapotát, helyzetét Kérdéses esetekben mindig kérjünk írásos állásfoglalást a KSZ, vagy IH képviselőitől.

15 Pozitív változások a támogatáspolitikában
20 M Ft alatt egyszerűsített eljárásrend Előleg lehívásának lehetősége (25% - 50%) Projektmenedzsment és szakmai előkészítés (megvalósíthatósági tanulmányok, műszaki, szakmai anyagok) elszámolható költségként jelentek meg. Elszámolható költségek kapcsán előre megadott belső arányok, elszámolási mértékek. Kötelező nyilvánossági és tájékoztatási feladatok, ezek elszámolhatósága, szakmai portál: Sok átcsoportosított keret, a leginkább igényelt célok érdekében

16 KONKRÉT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2012.

17 Budapest és Pest megye lehetőségei 2012.

18 TÁMOP pályázatok Pályázat kódja: TÁMOP – A / 2 – 12/2 A leghátrányosabb helyzetű csoportok munkaerő-piaci esélyeinek növelése érdekében motiváló képzések és kapcsolódó szolgáltatások támogatása foglalkoztatóknál (KMR) Rendelkezésre álló keret és térségi allokáció: KMR 80 millió Ft Beadási határidő: várhatóan augusztus 15 – szeptember 7. Pályázati cél: A megváltozott munkaképességű, foglalkozási rehabilitációban részesülő személyek munkaerő-piaci integrációjának elősegítése, javítása képzésekkel, szakmai és informatikai fejlesztésekkel, munkaerő-piaci szolgáltatások biztosításával. Pályázhatnak: 113 Korlátolt felelősségű társaság, 114 Részvénytársaság, 129 Egyéb szövetkezet, 211 Közkereseti társaság , 212 Betéti társaság , 572 Nonprofit korlátolt felelősségű társaság, 573 Nonprofit részvénytársaság, 599 Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet, 721 Leányvállalat Támogatási intenzitás: 100% Támogatási összegek: 20 – 80 millió Ft

19 TÁMOP pályázatok Pályázat kódja: TÁMOP D. – 12/1 - KMR Roma szakkollégiumok támogatása Rendelkezésre álló keret és térségi allokáció: KMR 150 millió Ft Beadási határidő: várhatóan július 2 – július 31. Pályázati cél: Roma szakkollégium hozzájáruljon a közéleti feladatvállalás iránt elkötelezett, aktív társadalmi párbeszédet folytató cigány értelmiségiek formálódásához, akik a szakmai kiválóságot ötvözik a társadalmi és szociális kérdések iránti érzékenységgel. Pályázhatnak: 311 Központi költségvetési irányító szerv , 312 Központi költségvetési szerv 341 Köztestületi költségvetési irányító szerv , 342 Köztestületi költségvetési szerv, 529 Egyéb egyesület 541 Kamara, 549 Egyéb köztestület , 551 Egyház, 552 Önálló egyházi intézmény 553 Egyház önálló szervezete, 559 Egyéb egyházi szervezet , 561 Közalapítvány, 562 Közalapítvány önálló intézménye , 569 Egyéb alapítvány, 572 Nonprofit korlátolt felelősségű társaság , 573 Nonprofit részvénytársaság, 591 Egyesülés, 599 Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet Támogatási intenzitás: 100% Támogatási összegek: 60 – 150 millió Ft

20 TÁMOP pályázatok Pályázat kódja: TÁMOP – 12/1 Óvodafejlesztés Rendelkezésre álló keret és térségi allokáció: KMR 1 Mrd Ft Beadási határidő: várhatóan július 16 – augusztus 17 Pályázati cél: A pályázat célja az, hogy az óvoda a támogatás segítségével optimális személyi és tárgyi feltételeket tudjon biztosítani a kisgyermekek számára személyiségük kibontakoztatásához. I. Intézmények szolgáltatási színvonalának növelése, szervezetfejlesztés; II. Képzések, továbbképzések, tréningek; III. Az óvoda nevelési programjában foglaltak megvalósulását támogató szolgáltatások/tevékenységek/programok megszervezése, lebonyolítása; IV. Építés és eszközök beszerzése. Pályázhatnak: Óvoda fenntartók és szervezetek, alapítványok, számos jogosultsági szint! Támogatási intenzitás: 100% Támogatási összegek: 1 – 100 millió Ft

21 TÁMOP pályázatok Pályázat kódja: TÁMOP A. – 11/ 1 Közoktatási intézmények szerepbővítése, újszerű intézményi együttműködések kialakítása(tanulást segítő támogató formák bevezetése) Rendelkezésre álló keret és térségi allokáció: KMR 130 millió Ft Beadási határidő: várhatóan június 1 – július 2 Pályázati cél: Saját élményű tanuláson keresztül kívánjuk fejleszteni szociális érzékenységüket, és számos olyan kompetenciájukat (együttműködés, problémamegoldás, projektmenedzsment, felelős döntéshozatal, vezetői készségek, stb.), amelyek megszerzése elengedhetetlen a tudatos, felelősségteljes állampolgári léthez. P Pályázni az 50 órás közösségi szolgálat teljesítésére a következő órás, alkalmanként minimum 1, maximum 3 órás időkeretben megvalósítandó, az alábbi tevékenységcsoportokban meghatározott tevékenységekkel lehet: I. Szociális tevékenységek II. Egészségügyi tevékenységek IV. Környezetvédelmi tevékenység Pályázhatnak: Közoktatási intézmény fenntartók és szervezetek, alapítványok, számos jogosultsági szint! Támogatási intenzitás: 100% Támogatási összegek: 5 – 30 millió Ft

22 TÁMOP pályázatok Pályázat kódja: TÁMOP / A. KMR TÁMOP /A./ 11/ 1. Konvergencia KÉPZÉSI PROGRAMOK AZ EGÉSZSÉGÜGYI ÁGAZAT SZOLGÁLTATÁSFEJLESZTÉSE KAPCSÁN Rendelkezésre álló keret: KMR: 903 millió Ft / KONV!!!!!!9 Mrd Ft Beadási határidő: június 15 – szeptember 30-ig Pályázati cél: Az egészségügyi szektorban kialakult HR krízis kezelésével összhangban a Semmelweis Tervvel párhuzamban, javuljon a színvonal és nőhessenek a foglalkoztatási esélyek. Pályázhatnak: Közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatást nyújtó fekvő és járóbeteg intézmények Háziorvosi szolgáltatók Otthoni szakellátást nyújtó háttérintézmények Költségvetési szervek, intézmények Önkormányzatok, non-profit és civil szervezetek és VÁLLALKOZÁSOK is! Támogatási intenzitás: 100% Támogatási összegek: 2 – 200 millió Ft Támogatott célterületek: Képzések és továbbképzések szakorvosok, fogorvosok, szakgyógyszerészek, klinikai szakpszichológusok részére. Szakdolgozói ösztöndíjas programok kialakítása Rezidensek ösztöndíjas programjainak megszervezése Menedzsment jellegű továbbképsézek

23 Konvergencia régiók lehetőségei 2012.

24 TÁMOP pályázatok Pályázat kódja: TÁMOP / LHH / 11 / A. EGÉSZSÉGRE NEVELŐ SZEMLÉLETFORMÁLÓ ÉLETMÓDPROGRAMOK AZ LHH TÉRSÉGEKBEN Rendelkezésre álló keret és térségi allokáció: LHH térségek: 1,033 Mrd Ft Beadási határidő: folyamatosan figyelni kell! Változik! Pályázati cél: Előzetesen már jóváhagyott kistérségi egészségfejlesztési tervek továbbfejlesztése Pályázhatnak: Önkormányzatok, költségvetési szervek, intézmények, alapítványok, akiknek már előzetesen rendelkezésre áll ezen fejlesztési terve Ezen programszegmens célja, hogy a mikro szinten kialakított komplex egészségfejlesztési programcsomag – térségi szintre emelkedjen és összekapcsolódjon a helyi ellátórendszerrel, egészségügyi szervezetekkel, intézményekkel Támogatási intenzitás: 100% Támogatási összegek: 5 – 200 millió Ft Egyéb hasznos információk: Kistérségenként 1 projekt nyújtható be! Azoknak, akik előzetesen már volt az NFÜ által jóváhagyott ilyen fejlesztése

25 TÁMOP pályázatok Pályázat kódja: TÁMOP / 11 / A. és B: komponens EGÉSZSÉGRE NEVELŐ SZEMLÉLETFORMÁLÓ ÉLETMÓDPROGRAMOK – LOKÁLIS SZÍNTEREK Rendelkezésre álló keret és térségi allokáció: csak konvergencia!, 5 Mrd Ft, KMR nem! „A” komponens „B” komponens Beadási határidő: FOLYAMATOSAN VÁLTOZIK!!!!!! Pályázati cél: Az egészséget szolgáló egyéni magatartásminták és közösségi értékek elterjedésének ösztönzése, az egészségfejlesztés színterein megvalósuló közösségi programok elterjesztése, az életminőség javítása Komponensek és színterek: Települési színtér („A” komponens): pályázhatnak: önkormányzatok fő alatt, kisebbségi önkormányzatok fő alatt Munkahelyi színtér („A” és „B” komponens): önkormányzat és intézménye, kisebbségi önkormányzat, kistérségi járó és fekvőbeteg ellátó, egészségügyi szakellátó szervek, gazdasági társaságok, non-profit gazdasági társaságok, non-profit szervezetek. – cél a munkahelyi egészségprogram és munkahelyi Egészségfejlesztés Bölcsőde, óvoda színtér („A” komponens): központi költségvetési szervek, intézmények, Non-profit szervezetek, önkormányzatok! ( ISKOLÁK NEM! ) Egyéb célcsoport, specifikus színtér („A” komponens): civil szervezetek, betegsegélyez Szervezetek, kistérségi járóbeteg és fekvőbeteg ellátó szervezetek, intézmények

26 TÁMOP pályázatok Pályázat kódja: TÁMOP 6.1.2 / 11 / A. és B: komponens
EGÉSZSÉGRE NEVELŐ SZEMLÉLETFORMÁLÓ ÉLETMÓDPROGRAMOK – LOKÁLIS SZÍNTEREK Rendelkezésre álló keret megoszlása komponensenként: „A” komponens az önkormányzatok illetve azok intézményei, valamint a nonprofit szervezetek (civil szervezetek, tömegsportot népszerűsítő sportegyesületek stb.) részére Ft áll rendelkezésre „B” komponens a for-profit szervezetek, gazdasági társaságok részére Ft áll rendelkezésre Önállóan támogatható programok: Dohányzás megelőzés és dohányzásról való leszokást támogató programok megvalósítása; Alkohol- és drogfogyasztást megelőző tudományosan megalapozott módszereket és eszközöket alkalmazó programok megvalósítása; Stresszkezelő, lelki egészség megőrzésére irányuló egészségfejlesztési programok megvalósítása; Az egészséges táplálkozás, illetve energiaegyensúly (táplálkozás és testmozgás egyensúlya) megtartása, és/vagy visszaállítása érdekében kidolgozott programok megvalósítása, melyek eredményesen befolyásolják többek között a megfelelő folyadékfogyasztást, a túlzott só- és energia bevitelt; A lakosság rendszeres testmozgását elősegítő szabadidős programok megvalósítása, melyek hangsúlyt helyeznek az energiaegyensúlyra – kivéve: technikai sportágakkal, extrém sportokkal, versenysporttal összefüggő programok; Az életvezetési kompetenciák fejlesztését célzó programok megvalósítása; A családi életre való felkészülést támogató programok megvalósítása; A biztonságos szexuális életet elősegítő programok megvalósítása; Elsősegély nyújtási és baleset megelőzési programok megvalósítása.

27 TÁMOP pályázatok Pályázat kódja: TÁMOP 6.1.2 / 11 / A. és B: komponens
EGÉSZSÉGRE NEVELŐ SZEMLÉLETFORMÁLÓ ÉLETMÓDPROGRAMOK – LOKÁLIS SZÍNTEREK Kötelezően megvalósítandó tevékenységek, beszerzések Az alábbi tevékenységek kötelezően megvalósítandó projektelemek, önállón viszont nem támogathatóak: Amennyiben a pályázó nem rendelkezik egészségtervvel vagy egészségfejlesztési tervvel vagy bölcsődei nevelés-gondozás szakmai programmal, óvodai helyi nevelési programmal, a projekt keretében kötelező ezen terv/program elkészítése. Amennyiben a pályázó 3 évnél régebbi egészségtervvel vagy egészségfejlesztési tervvel vagy bölcsődei nevelés-gondozás szakmai programmal, óvodai helyi nevelési programmal rendelkezik, a projekt keretében kötelező ezen terv/program aktualizálása. A projekt részét képező célcsoport bevonása, motiválása, nyilvánosság érdekében folytatott projekt kommunikáció, valamint a tevékenységek eredményeinek mérése, értékelése és erről dokumentáció készítése a projekt keretében. Projekt megvalósításával összefüggő menedzsment biztosítása a C1.3 pontban foglaltak alapján Munkahelyi színtérprogram esetén a pályázónak kötelező legalább kettőt választania az önállóan támogatható tevékenységek 1-4. pontban felsorolt önállóan támogatható tevékenységből Tájékoztatás, nyilvánosság Horizontális elvekre vonatkozó előírások

28 TÁMOP pályázatok Pályázat kódja: TÁMOP 6.1.2 / 11 / A. és B: komponens
EGÉSZSÉGRE NEVELŐ SZEMLÉLETFORMÁLÓ ÉLETMÓDPROGRAMOK – LOKÁLIS SZÍNTEREK Támogatási intenzitás: 100% Támogatási összegek: 1 – 10 millió Ft Egyéb fontos információk: Egy pályázó csak egy színtér programra nyújthat be pályázatot Nem támogatható a Közép-magyarországi régió területén megvalósuló fejlesztés. A pályázónak vállalnia kell, hogy a támogatott projekt keretében létrehozott kapacitásokat, szolgáltatásokat a projekt befejezését követően legalább 3 évig fenntartja

29 TÁMOP pályázatok Pályázat kódja: TÁMOP / 11 / 2. A LAKOSSÁG EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSÉT SZOLGÁLÓ FIZIKAI AKTIVITÁS SZAKMAI PROGRAM TÁMOGATÁSA ÉS A SZABADIDŐ SPORTOLÓI KÖZÖSSÉGEK BŐVÍTÉSE Rendelkezésre álló keret és térségi allokáció: „A” komponens: 400 millió Ft KMR:30%-a KONV: 70% „B” komponens: 400 millió Ft KMR: 0 % KONV: 100% Beadási határidő: FIGYELNI KELL VÁLTOZIK! Pályázati cél: lakossági egészségfejlesztési szolgáltatások, fizikai aktivitás, egészségfejlesztő programok szakmai támogatása „A” komponens célcsoport: sporttudósok, sportszakma, sportegészségügy képviselői, e területen dolgozó kutatók, sportszervezők, sportmenedzserek, testnevelő szakpedagógusok, testnevelésben, közoktatásban érintettek, sportegészségügyi szakember, sportigazgatási szakemberek „B” komponens célcsoport: gyermek, diák és hallgatói sportolói bázis, szabadidő sportolói közösség, gyermekek diákok (HH, HHH, SNI), felsőoktatásban hallgatók. Nők, fogyatékosok, hátrányos helyzetűek, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szakemberek, szociális szakemberek, intézményvezetők, egészségügyi szolgáltatók, iskola egészségügyi ellátást végzők, egészségfejlesztők Pályázói jogi személyiség: sportegyesület, sport szakszövetség, országos, sportági szakszövetség, egyesület, alapítvány, non – profit szervezet, non – profit Rt. Támogatási intenzitás: 100%

30 TÁMOP pályázatok Pályázat kódja: TÁMOP / 11 / 1 / KONV NEMZETKÖZI KÖZREMŰKÖDÉSSEL MEGVALÓSULÓ ALAP ÉS CÉLZOTT KUTATÁSI PROJEKTEK TÁMOGATÁSA Rendelkezésre álló keret és térségi allokáció: CSAK konvergencia: 20 Mrd Ft Beadási határidő: február 15-ig társadalmi egyeztetésen van! Várhatóan július 15 és október 15 között lehet benyújtani Pályázati cél: Innovatív kutatói team-ek, felsőoktatásban együttműködő partnerek összekapcsolása, FP7 projektekben való részvétel elősegítése, K+F+I+O koordinációja Pályázhatnak: Államilag elismert felsőfokú nevelési intézmények DE! Konzorciumi partner lehet: költségvetési szerv, alapítvány, kamara! Támogatási intenzitás: 100% Támogatási összegek: 150 – 900 millió Ft Támogatható tevékenységek: Kutatási terv, megvalósíthatósági tanulmányok elkészítése Piacelemzés, helyzetelemzés Alapkutatás HR szükségletek biztosítása Kutatói team-ek felállítása K+F+I biztosítása Infrastruktúra fejlesztés kialakítása (szoftverek+hardverek) Projektmenedzsment biztosítása

31 TÁMOP pályázatok Pályázat kódja: TÁMOP – 11/1 Komplex telep-program - komplex humán szolgáltatás hozzáférés biztosítása Rendelkezésre álló keret és térségi allokáció: CSAK konvergencia: 4,7 Mrd Ft Beadási határidő: 2 szakaszban, második szakasz: augusztus 31. Pályázati cél: A támogatás célja a szegregált lakókörnyezetben, mélyszegénységben élő hátrányos helyzetű emberek társadalmi felzárkózásának és integrációjának segítése.A komplex telep-program a hátrányoknak felszámolása, enyhítése érdekében szociális, közösség-fejlesztési, oktatási, egészségügyi, képzési és foglalkoztatási elemeket tartalmaz, továbbá elősegíti a telepszerű környezetben élők lakhatási körülményeinek javítását. Pályázhatnak: Önkormányzatok, intézményeik, civil és non profit szervezetek + kötelező konzorciumi tagok! Támogatási intenzitás: 100% Támogatási összegek: 45 – 150 millió Ft Támogatható tevékenységek: Kutatási terv, megvalósíthatósági tanulmányok elkészítése Piacelemzés, helyzetelemzés Alapkutatás HR szükségletek biztosítása Kutatói team-ek felállítása K+F+I biztosítása Infrastruktúra fejlesztés kialakítása (szoftverek+hardverek) Projektmenedzsment biztosítása

32 ROP pályázatok Pályázat elnevezése: TURISZTIKAI ATTRAKCIÓK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSE Rendelkezésre álló keret és térségi allokáció: országosan, KMR régió nem! Országosan: 26 Mrd Ft-os keret (régiónként változó!) Beadási határidő: augusztus 31-ig! Pályázati cél: Komplex turisztikai attrakciók kialakítása és szolgáltatás csomagok fejlesztése Pályázhatnak: Gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyéni vállalkozók, költségvetési szervek és intézmények, non-profit szervezetek, egyházak Támogatási intenzitás: 40% - 95% Támogatási összegek: 50 – 300 millió Ft Támogatható tevékenységek: Gyógy és termálfürdők szolgáltatás és technológiai fejlesztése Történelmi és kulturális örökség turisztikai hasznosítása Természeti és környezeti értékek öko – turisztikai hasznosítása Turisztikai célú kerékpáros adottságok és infrastruktúrák fejlesztése Természetes fürdőhelyek turisztikai célú hasznosítása Vitorlás kikötők és csónakkikötők kapcsolódó szolgáltatási létesítmények fejlesztése Vallási turizmus, zarándokszálláshely és zarándok út fejlesztése Egyéb a területekhez kapcsolódó vállalkozói célú tevékenység

33 Norvég Alap 2012 – 2016 A civil szervezetek támogatása duplájára emelkedik A magyarországi civil társadalom erősítése szintén kiemelt terület. A civil szervezetek támogatására a korábbi időszakban megvalósult Norvég Civil Támogatási Alap méretének mintegy kétszeresét elérő program indul, mintegy 3,5 milliárd forint (12,6 millió euró) keretösszeggel. A program elsődleges célja a civil szervezetek kapacitásépítésének támogatása, s a források legalább egyharmadát olyan kiemelt célterületeken lehet majd felhasználni, mint az emberi jogok védelme, a diszkrimináció elleni küzdelem és az társadalmi egyenlőtlenségek csökkentése. A gyermek- és ifjúságvédelem, nemek közti esélyegyenlőség, valamint a roma lakosság körülményeinek javítása szintén a támogatandó területek között szerepelnek. Forrás:

34 Norvég Alap 2012 – 2016 Programterületek civil szervezetek részére:
Globális alap a méltányos munka és háromoldalú párbeszéd előmozdításáért: kb. 228 millió forint (€ 832,000) A program célja a méltányos munka támogatása és a háromoldalú együttműködések erősítse a munkáltatók szervezetei, a szakszervezetek és az állami hatóságok között, az igazságos és fenntartható gazdasági és társadalmi fejlődés érdekében. A program felelőse az Innovation Norway. Forrás:

35 Norvég Alap 2012 – 2016 Programterületek civil szervezetek részére:
Intézményfejlesztés és intézményközi együttműködés a magyar és norvég közintézmények, helyi és regionális hatóságok között: kb. 2,3 milliárd forint (€ 8,320,000) A program célja az intézményi kapacitások megerősítése és humánerőforrás fejlesztése a magyar közintézményekben, helyi és regionális hatóságoknál a hasonló feladatokat ellátó norvég intézményekkel és hatóságokkal való együttműködés és tudásátadás által. A támogatási összeg legalább 30%-át a helyi és regionális hatóságok intézményfejlesztésére, minimum 10%-át pedig a nemek közti esélyegyenlőség előmozdítására kell fordítani. A kijelölt projekt(ek)et a Norvég Királyság Külügyminisztériuma és a Nemzeti Kapcsolattartó (NFÜ NEP IH) közösen fogadhatja el, és minden kijelölt projekt egy vagy több norvég intézménnyel partnerségben valósul meg. Forrás:

36 Norvég Alap 2012 – 2016 Programterületek civil szervezetek részére:
Népegészségügyi kezdeményezések: kb. 4,5 milliárd forint (€ 16,640,000) A program célja a népegészségügyi állapot javítása és az egészségügyi egyenlőtlenségek csökkentése a felhasználói csoportok között, az egészségügyi ellátások minőségének és hozzáférhetőségének javítása, beleértve a reproduktív és preventív gyermek-egészségügyi szolgáltatásokat, valamint a helytelen életmód okozta betegségek megelőzése és visszaszorítása. A program a leghátrányosabb helyzetű csoportok, köztük a roma népesség támogatását célozza. A program felelőse a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humánerőforrás Programok Irányító Hatósága, együttműködésben a Norvég Népegészségügyi Intézettel. Forrás:

37 Norvég Alap 2012 – 2016 Programterületek civil szervezetek részére:
Civil szervezetek támogatása: kb. 3,5 milliárd forint (€ 12,618,000) A program fő célkitűzése a civil társadalom fejlődésének elősegítése és fokozott hozzájárulás a társadalmi igazságossághoz, a demokráciához és a fenntartható fejlődéshez. A támogatási összeg legalább egyharmadát a kiemelt támogatási területekre kell fordítani. A rendelkezésre álló keret minimum 10%-a a gyermekek és fiatalok támogatását célzó szervezetekre és/vagy tevékenységekre, további 10%-a pedig a nemek közti esélyegyenlőség előmozdítására kerül elkülönítésre. A roma népességet érintő tevékenységeknek szintén egyértelműen meg kell jelenni a program céljai között. A program működtetésére a Finanszírozási Mechanizmus Iroda kap megbízást. Az alapkezelő a Nemzeti Kapcsolattartóval egyeztetve kerül kiválasztásra. Forrás:

38 Norvég Alap 2012 – 2016 Programterületek civil szervezetek részére:
Veszélyeztetett gyermekek és fiatalok: kb. 3 milliárd forint (€ 11,216,000) A program célja a veszélyeztetett gyermekek és fiatalok jólétének növelése, többek között a gyermekjóléti rendszerek minőségének és a gyermekvédelmi intézkedések hatékonyságának javítása révén. A program e célok elérése érdekében a különös kockázatoknak kitett hátrányos helyzetű gyermekeket és fiatalokat célzó eredményes és hatékony intézkedések megvalósítását támogatja. A program a leghátrányosabb helyzetű csoportok, köztük a roma népesség támogatását célozza. Az oktatás és az iskolalátogatás fokozása szintén részét képezi a programnak. A program felelőse a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humánerőforrás Programok Irányító Hatósága, együttműködésben az Európa Tanáccsal. Forrás:

39 Norvég Alap 2012 – ben! Programterületek civil szervezetek részére:
Kulturális és természeti örökség megőrzése és megújítása: kb. 3 milliárd forint (€ 11,216,000) A támogatás a kulturális és természeti örökség védelme, megőrzése és a jövő generációk számára hozzáférhetővé tételét célozza. A program keretének minimum 10%-a egy kis összegű támogatási alap részére kerül elkülönítésre, mely a kulturális sokszínűséget és a donor országokkal való kulturális kapcsolatok erősítését szolgáló projekteket támogat. A program felelőse a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatósága, együttműködésben a Norvég Kulturális Örökség Igazgatósággal (RA). Forrás:

40 Célozzuk meg a legjobb forrásokat 2012-ben is!

41 Felszínre hozzuk az értékeket….
Köszönöm a megtisztelő figyelmet! Kérdéseik kapcsán örömmel állok rendelkezésre! Semperger-Dorogi Kinga Ügyvezető Minősített EU pályázati és projektmenedzsment tanácsadó Mobil:


Letölteni ppt "„Felszínre hozzuk az értékeket”"

Hasonló előadás


Google Hirdetések