Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A Környezet és Energia Operatív Program 2009-2010. évi pályázatai.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A Környezet és Energia Operatív Program 2009-2010. évi pályázatai."— Előadás másolata:

1 A Környezet és Energia Operatív Program 2009-2010. évi pályázatai

2 A KEOP stratégiai célkitűzései * a környezetvédelem erősítése – az egyes környezet-, természetvédelmi és vízügyi problémák megoldása, valamint a kapcsolódó intézkedések révén – mind rövid, mind hosszú távon elősegíti az életminőség javulását, * a környezeti infrastruktúra fenntarthatósági szempontokat figyelembe vevő fejlesztése előnyös feltételeket teremt a gazdaság átalakításához és a területi kohézió megteremtéséhez, * a természeti erőforrások hatékonyabb és takarékos használata elősegíti a fenntartható fejlődés irányába történő előrelépést, és javítja az ország versenyképességét, * a fentiek térben megfelelő kialakítása elősegíti a régiók, különösen a hátrányos helyzetű térségek kulturális és természeti örökségének védelmét, fejlesztését, valamint lehetőséget ad fokozottabb részvételükre a gazdasági fejlődésben.

3 1. Egészséges tiszta települések – 2,6 milliárd Euro (52%) Hulladékgazdálkodás Szennyvízkezelés Ivóvízminőség-javítás 2. Vizeink jó kezelése – 1,4 milliárd Euro (29%) Jó árvízvédelmi gyakorlat kialakítása Komplex vízgyűjtő-fejlesztés Települési szilárdhulladék-lerakók rekultivációja Környezeti kármentesítés Vízgazdálkodási tervezés 3. Természeti értékeink jó kezelése – 135 millió Euro (3%) Védett természeti értékek és területek megőrzése, helyreállítása, fejlesztése Élőhely-megőrző mező- és erdőgazdálkodás infrastrukturális alapjainak megteremtése (beruházások) Az erdei iskola hálózat fejlesztése

4 4. A megújuló energiaforrás-felhasználás növelése – 250 millió Euro (5%) 5. Hatékony energia-felhasználás ­– 155 millió Ft (3%) 6. Fenntartható életmód és fogyasztás – 78 millió Euro (2%) Fenntartható fogyasztás elősegítése Az e-környezetvédelem céljaihoz kapcsolódó fejlesztések 7. Projekt előkészítés – 200 millió Euro (4 %) 8. Végrehajtás – 79 millió Euro (2%) Összes KEOP forrás: ~5 milliárd Euro

5 VÁLTOZÁSOK A KEOP-ban 2009-ben I. Egyszerűsítés, gyorsítás, a pénzügyi válság hatásainak beépítése, KSZ, IH és pályázói vélemények alapján, illetve jogszabályi változások miatt. Változott biztosítékok köre Közbeszerzés (2008.08.22.-től változott a szabályozás) befogadási és teljességi kritériumok regionális jelentőség elbírálás, bírálati döntés lehet csökkentett támogatási összeggel illetve csökkentett összköltséggel. Ha a BB nem ért egyet az értékeléssel, akkor újraértékeltetheti, akár a jelenlévő értékelővel is. Indoklás alapján a BB a korábbi döntését megváltoztathatja Előleg 35%, de max. 300 millió Ft lehet az utófinanszírozott projektelemre 1 millió Euro (260 millió Ft) alatt nem kell CBA (költséghaszon elemzés)

6 Változások a KEOP-ban 2009-ben II. projektelem (definiálása) Támogatható ill. nem támogatható tevékenység elszámolható költségek pontosítása Költségkategóriák meghatározása a számviteli törvény szerint történik Az elszámolható költségek pontosítva vannak Finanszírozási mód (utó-és szállítói) MT típusok (egyszerűsített, normál, jövedelemtermelő) Példányszám (50 millió Ft alatt és felett) A horizontális szempontok külön fejezetbe kerültek C11. (esélyegyenlőségi és fenntarthatósági szempontok) „k” kizáró kritérium új értékelési határnapok Pályázati adatlap egyszerűsítése Csatolandó nyilatkozatok, mintadokumentumok Energetikai és műszaki jellemzők (65%)

7 4 prioritás: A megújuló energiaforrás- felhasználás növelése

8 KEOP - 2009 - 4.2.0/B - Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkalKEOP - 2009 - 4.2.0/B - Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal KEOP - 2009 - 4.4.0 - Megújuló energia alapú villamosenergia-, kapcsolt hő- és villamosenergia-, valamint biometán-termelésKEOP - 2009 - 4.4.0 - Megújuló energia alapú villamosenergia-, kapcsolt hő- és villamosenergia-, valamint biometán-termelés

9 5. prioritás: Hatékony energiafelhasználás

10 KEOP - 2009 - 5.2.0/A - Harmadik feles finanszírozásKEOP - 2009 - 5.2.0/A - Harmadik feles finanszírozás KEOP - 2009 - 5.2.0/B - Harmadik feles finanszírozás – épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálvaKEOP - 2009 - 5.2.0/B - Harmadik feles finanszírozás – épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva KEOP - 2009 - 5.3.0/A - Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás korszerűsítéseKEOP - 2009 - 5.3.0/A - Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás korszerűsítése KEOP - 2009 - 5.3.0./B - Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálvaKEOP - 2009 - 5.3.0./B - Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva

11 KEOP Energetikai pályázati konstrukciói

12 A Környezet és Energia Operatív Program 2009- 2010. évi akcióterve 4. prioritás: A megújuló energiaforrás- felhasználás növelése

13 4.2.0/B. Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal Konstrukció célja: A megújuló energiaforrások használati arányának növelése Konstrukció keretösszege: 6 Mrd Ft Kedvezményezettek köre: költségvetési szerv, önkormányzat, kkv, társadalmi szervezet Projekt-kiválasztási eljárás típusa: A komp: automatikus B komp: egyfordulós pályázat standard Támogatás min-max összege: A: 1-50 M Ft B: 50-1000 M Ft Támogatható tevékenységek röviden: napenergia, hőszivattyú, biomassza, geotermikus energia hasznosítása A pályázatok benyújtása 2009. március 20-tól folyamatosan lehetséges.

14 4.4.0. Megújuló alapon történő villamosenergia-termelés, és kapcsolt hő-és villamosenergia-termelés valamint biometán termelés Konstrukció célja: Megújuló energiaforrás alapú hő- és villamosenergia- előállítás támogatása. A megújuló erőforrások felhasználásának növelése az összenergia felhasználáson belül; a széndioxid kibocsátás csökkentése. Konstrukció keretösszege: 10 Mrd Ft Kedvezményezettek köre: központi költségvetési szerv, önkormányzat, kkv, társadalmi szervezet Projekt-kiválasztási eljárás típusa: egyfordulós pályázat Támogatás min-max összege: 100-1000 M Ft Támogatható tevékenységek röviden: Biomassza-, vízenergia-, geotermikus energia-hasznosítás A pályázatok benyújtása 2009. március 20-tól folyamatosan lehetséges.

15 A Környezet és Energia Operatív Program 2009-10. évi akcióterv 5. prioritás: Hatékony energiafelhasználás

16 5.2.0/A. Harmadik feles finanszírozás 5.2.0./B. Harmadik feles finanszírozás-épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva Konstrukció célja: Költségvetési szervek, alapítványok és egyházak által fenntartott intézményi épületek harmadik feles finanszírozási konstrukcióban kivitelezett fűtés- és világításkorszerűsítésének támogatása. Konstrukció keretösszege: 4 Mrd Ft Kedvezményezettek köre: 1;2 (1,2,3: KKV-k és 4: nagyvállalatok is) Projekt-kiválasztási eljárás típusa: egyfordulós standard pályázat Támogatás min-max összege: 1-50 M Ft Támogatható tevékenységek röviden: Intézmények elektromos rendszer, fűtési, hűtési rendszereinek és világításkorszerűsítése, energiahatékonyság növelése A:A pályázatok benyújtása 2009.március 20-tól folyamatosan lehetséges. B: A pályázatok benyújtása 2009.március 27-től folyamatosan lehetséges.

17 Célja: a központi és helyi költségvetési szervek, alapítványok és egyházak közfeladat-ellátással megbízott intézményeiben az elektromos, világítási és fűtési rendszerek korszerűsítése, minőségivé tétele, s ezáltal az intézmények energiaköltségeinek mérséklése, továbbá az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése. Tekintettel az intézményekre általában jellemző gyenge önrész-finanszírozási képességre és beruházási hajlandóságra, a pályázati konstrukció kedvezményezettje nem közvetlenül az intézmény, hanem a beruházás lebonyolítását közbeszerzési eljáráson elnyerő vállalkozás (harmadik fél, ESCO – energy service company).

18 A korszerűsítést végrehajtó vállalkozás (ESCO) és a fenntartó között határozott idejű (5-15) éves bérleti jogviszony jön létre, melynek keretében a vállalkozás saját forrásból a fenntartó intézményeiben megvalósítja a korszerűsítést. A beépítésre került eszközök az ESCO tulajdonát képezik. A bérleti jogviszony időtartama alatt, a fenntartó által fizetendő bérleti díj elsődleges forrása a korszerűsítés eredményeként megvalósuló energia költség csökkenés. A bérleti időszak végén a tulajdonos az eszközök sorsáról szabadon dönthet, azonban értékesítésük esetén a fenntartó részére elővásárlási jogot köteles biztosítani. (A felek között létrejött szerződésnek tehát rendelkeznie kell az eszközök - futamidő lejárata utáni - tulajdonjogi sorsáról.)

19 5.3.0./A. Épületenergetikai fejlesztések Célja: A konstrukció hozzájárul az épületek (különös tekintettel a központi és helyi költségvetési szervek épületeire és az egyéb középületekre, valamint a vállalkozások üzemi és irodaépületeikre is), energia-takarékosság, - hatékonyság fokozására irányuló beruházásainak megvalósításához Konstrukció keretösszege: 6 Mrd Ft Kedvezményezettek köre: 1;2; (1,2,3: KKV-k), 3;5;6;7; továbbá köz- és felsőoktatási intézmények Projekt-kiválasztási eljárás típusa: egyfordulós pályázat A komponens: 1-50 MFt - automatikus; B komponens: 50-500 MFt - standard Támogatás min-max összege: 1-500 M Ft Támogatható tevékenységek röviden: Intézmények elektromos rendszer fűtési, hűtési és használati melegvíz és világításkorszerűsítése, épületek hőtechnikai adottságainak javítása A pályázatok benyújtása 2009.március 27-től folyamatosan lehetséges.

20 KOMPLEX PROJEKTEK kazáncsere+ hőszigetelés és/vagy nyílászáró csere fűtés – HMV + hőszigetelés és/vagy nyílászáró csere távhőre csatlakozás megteremtése + hőszigetelés és/vagy nyílászáró csere kazáncsere + fűtés-HMV + hőszigetelés és/vagy nyílászáró csere távhőre csatlakozás megteremtése + fűtés-HMV + hőszigetelés és/vagy nyílászáró csere

21 KEOP-2009-5.3.0.B Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva Megújuló energiafelhasználásra vonatkozó tevékenységek napkollektorok alkalmazása használati melegvíz-termelésre és/vagy fűtésrásegítésre biomassza, azon belül faapríték, fapellet, fabrikett, hasábfa tüzelő, kazán használati melegvíz-termelésre, főtésre és/vagy fűtésrásegítésre geotermális energia hasznosítása geotermikus hőszivattyú alkalmazása használati melegvíz termelésre és/vagy fűtésrásegítésre napelemek alkalmazása hálózati, vagy autonóm (hálózatra nem kapcsolódó) villamosenergia-termelés céljából, a fejlesztésben érintett épület villamosenergia-ellátásához. (világítási rendszer korszerűsítése esetén) Vállalkozások esetén termelési technológiához kapcsolódó energetikai beruházások nem támogathatók

22 Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. Új Magyarország Pont Hálózat Deák Anita Kistérségi koordinátor (anita.deak@umpont.hu ) 06 30 6688 0 56


Letölteni ppt "A Környezet és Energia Operatív Program 2009-2010. évi pályázatai."

Hasonló előadás


Google Hirdetések