Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

V. Pszichoterápi az addiktológiában - újratöltve Buda Béla dr.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "V. Pszichoterápi az addiktológiában - újratöltve Buda Béla dr."— Előadás másolata:

1 V. Pszichoterápi az addiktológiában - újratöltve Buda Béla dr.

2 1. Pszichokultúra és társadalmi változások az utóbbi években Magyarországon (és a drogügyben) pszichoterápia – ismertebb a jelenség a köztudat és a különböző segítő szakemberek számára, globalizációs közvetítés révén is leépítések a pszichiátriában, magánkínálatok főleg a pszichoterápia terén alapítványok, civilszervezetek, segélyszolgálatok kínálatai elterelés

3 2. A pszichoterápiával rokon segítő technikák tanácsadás, konzultáció – célorientált, aktív, egyes problémavetületekben (gyakran azok szakemberei közvetítésével) – coaching krízisintervenció, mediáció, telefonos lelki segítés fejlesztő és segítő csoportfoglalkozások segítő beszélgetés – etikai és módszertani szempontok

4 3. A pszichoterápia feladatai általában: személyiségváltozás – tartós változás a viselkedésben és a motivációs világban az önhatékonyság fokozása, a közérzet javítása és a társadalmi beilleszkedés érdekében közvetlenül: - együttműködés a terápiával közeli cél: - zavaró tüneti állapotok feloldása, felszabadító és ösztönző terápiás élmények, kapcsolati készségek javítása lelki feltételek biztosítása a terápiához: - terápiás helyzet, kapcsolat, folyamatkontroll

5 4. A pszichoterápia lényege kommunikációs folyamat a problémás lelkiállapot feldolgozása és megváltoztatása érdekében terápiás kapcsolat, terápiás helyzet (szabályok), nyílt vagy rejtett egyezmény („szerződés”) a közös munkával kapcsolatosan tanulás és gyakorlás a kommunikációban – lelki működések megértése (elnevezése), értékelése új élmények, új lelki tapasztalás, felkészülés életfeladatokra

6 5. Terápiás motivációk szenvedésnyomás, betegség, tüneti állapotok – gyógyulási, változási igény elégedetlenségek a saját személyiséggel ill. annak egyes működési módjaival kapcsolatosan – teljesítménycélok életszakaszok, életfeladatok, veszteségek és traumák – elviselés, alkalmazkodás, támasz társas és intézményes elvárások, rejtett vagy nyílt kényszerek mások által nem kívánatosnak tartott viselkedési formák megváltoztatására

7 6. A terápia rendszere  tudományosan érvényes (pszichológiai) magyarázat a problémás lelkiállapotok keletkezésére és működésére vonatkozóan – a terapeutában majd a szükséges mértékben a kliensben  érvényes (lehetőleg bizonyítékon alapuló módon) módszer, program a probléma megváltoztatására  folyamatkövetés és folyamatkorrekció a metodikán belül  társadalmi felelősség a terápiával kapcsolatosan

8 7. Terapeuta  képzettség, jogosultság, gyakorlat, műveleti felelősség, etikai szabályok  professzionális terápiás kapcsolat kialakítása, fenntartása és felhasználása a kliens érdekében  a terápia kereteinek betartása és felhasználása  interakciós, kommunikációs partner, aki irányítja és a kommunikációs folyamatot és visszatükrözi a kliens számára a megértett lelki (érzelmi, élményi, kognitív, stb.) összefüggéseket

9 8. A terápia keretei  egészségügy (kórház, rendelés) oktatási, szociális, korrekciós, stb. intézményi struktúrákban – elszámoltathatóság  szabad magángyakorlat – „üzleti” szerződés – professzionális titoktartás – saját vagy családi tehervállalás ill. „third party” részvétel – pl. betegbiztosító  kényszermomentumok a terápiában – az eltartó család, a kezelési kötelezés, az intézményi korlátozások  nyitott elemek a keretekben – pl. közösségi terápia, életformaműhelyek, önsegítő terápiaformák

10 9. A terápia modalitásai, alapmodelljei – a lényegi hatásmód  párbeszéd és kapcsolat – verbális terápiák – korrekció vagy fejlődés? (Rogers) elmélete  korrektív tanulás és gyakorlás – kognitív viselkedésterápiák – fejlesztő gyakorlás (tréning)  kommunikációs befolyásolás – hipnózis és szuggesztió  testélmények, relaxáció, meditáció  living learning – csoportterápiás – a pszichodráma elmélete  rendszerbeavatkozások – pár, család, network terápia

11 10. Stratégia és taktika a pszichoterápiában  modalitások kombinációja, mint stratégiai lehetőség – egyéni és csoportos módszerek, terápia és foglalkoztatás, verbális terápiák és „testterápiák”  pszichoterápia és gyógyszer - lehetőségek és ellentmondások  a terápiás keretek és kapcsolatok interferenciái a stratégiákban  taktika – együttműködési nehézségek áthidalása, „paraméterváltoztatás” (Eissler), tünetcentrikus beavatkozások (pl. ingerexpozíció, „átkeretezés”, paradox intenciók, stb.)

12 11. Speciális terápiás lehetőségek  „kairosz” – a tünetfeladás élethelyzeti ösztönzői, az „aranyhíd” – intenzív (és pozitív) új kapcsolat, stb.  fokális (verbális) pszichoterápiás lehetőségek  csúcsélmények, katartikus események, megtérésszerű megváltoztató hatások  szerepkényszerek – hirtelen felelősség, szülői szerep, stb.  sajátos „találkozás” terapeuta és kliens között – (matching?)

13 12. A jó terapeuta és a jó gyakorlat  a Rogers – féle terapeutaváltozók fontossága – hitelesség és empátia  a kapcsolat szabályozásának képessége, határszabás, távolságtartás, - a kontingenciaviszonyok felhasználása  hangulati és szituációs érzékenység a kommunikációban  elkötelezettség, aktivitás – a választott módszer vetületében is

14 13. A nemspecifikus terápiás hatások kérdése  „placebóhatások” a pszichoterápiában – a kliens „hite” és bevonódása függvényében – a terapeuta lelkesedése  a kapcsolati szabályozás és a szuggesztió – központi elem különböző egyéni terápiákban  „rendszerhatás” (egyéni terápiákban is), visszajelentés, tanulás, „indoktrináció”, „világnézet” – közös elemek  kognitív feldolgozás – kimondás, dialógus – katarzis – „belátás”  csoport – és közösségi helyzetek hatása – terápiában és azon kívül

15 14. Pszichoterápia függőségekben  minden terápiás modalitás lehetséges, az együttműködési nehézségek ellenére  stratégiai ill. taktikai felkészülés a játszmákra és konfliktusformákra - szupervíziós védekezés a játszmabevonódás ellen  a rokon segítő technikák és az egyszerű pszichoterápiás akciók fontossága a kereteken belüli találkozásokban és a terápiás rendszerekben  többfázisú, megszakításos, multimodális folyamat modellje, mint reális lehetőség

16 15. Függők pszichológiai terápiájának speciális kérdései  kodependencia, családi játszmák, „drogszcéna” stb. kezelése  metaforák, szimbólumok, rítusok, szakrális elemek és spiritualitás – lehetséges hatásmezők  mágikus élményigények és a mágikus (alternatív) gyógymódok  guruk, apafigurák, mazochista rituálék, önbüntetés, megtérés – dilemmák a pszichoterápiák számára  szerhasználat, szubsztitúció, gyógyszer és pszichoterápia

17 16. Pszichoterápiás lehetőségek az elterelésben és a prevencióban  anonim tanácsadási igények és felhasználásuk, internetes kapcsolat, telefonszolgálatok - kihasználatlan lehetőségek  szokássá vált szerhasználattal kapcsolatos változási igény – a pszichokultúra hatásai - a spontán „leállás” tanulságai  „találkozási” és kapcsolati élménylehetőség a prevencióban és az elterelésben – a kommunikációs kvalitás, mint kritérium  elterelés – módszertani kutatások és hatásvizsgálatok szükségessége, rekonceptualizáció, új stratégiák


Letölteni ppt "V. Pszichoterápi az addiktológiában - újratöltve Buda Béla dr."

Hasonló előadás


Google Hirdetések