Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A közösségi pszichiátria hazai jó gyakorlatai Good Practices in Community Psychiatry in Hungary Dr. Harangozó Judit Semmelweis Egyetem/University Közösségi.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A közösségi pszichiátria hazai jó gyakorlatai Good Practices in Community Psychiatry in Hungary Dr. Harangozó Judit Semmelweis Egyetem/University Közösségi."— Előadás másolata:

1 A közösségi pszichiátria hazai jó gyakorlatai Good Practices in Community Psychiatry in Hungary Dr. Harangozó Judit Semmelweis Egyetem/University Közösségi Pszichiátriai Centrum/Centre for CP Ébredések Alapítvány/Awakenings Foundation

2 A jó gyakorlatok szerepe, avagy a „magyar narancs” Role of good practices – example of the Hungarian orange A tényeken alapuló döntéshozás alapját a tényeken alapuló, megvalósult jó gyakorlatok jelentik – WPA Mental Health Policy and Economics Training, 2008 Evidence-based decision-making should be based on evidence- based good practices.

3 Saraceno (WHO) a lelki egészség programokról (about mental health programs): : Szektorok közti együttműködés A hatékonyságra vonatkozó evidenciák megjelenítése közérthető kulcs- üzenetekben hogy konkrét projekteket indíthassunk el. Az eltérő kulturális és más hagyományok az életben való megjelenítés esszenciális elemei. Intersectorial cooperation To formulate clear key messages with evidences regarding efficiency in order to launch well-defined projects To consider different cultural and other traditions as essential parts of life

4 Közösségi alapú jó gyakorlatok hagyományai Traditional good practices in Hungary Befogadó családok 1870-től (a betegek 40%-a! ) (Pándy, Oláh) Stresszcsökkentés (Moravcsik) Pszichiátriai gondozók a 20-as évektől (Fabinyi) Terápiás közösségek a 50-as évektől (Intaháza, Doba, Újszász, Budapest, stb.) Foster families from 1870 – 40% of all patients Decreasing stress in the hospitals Outpatient clinics from the1920’s Therapeutic communities from 1950.

5 Közösségi alapú jó gyakorlatok hagyományai Traditional good practices in Hungary A pszichiátriai gondozóháló- zat kiépítése az 50-es évektől Még köztünk vannak ennek egyes vezetői: – Samu (mobilis krízis-szolgálat- és fektető), Hárdi (Pest megyei Ideggondozó-hálózat, team, pszichoterápia), Paneth (Csepeli Ideggondozó), Szivesen vesznek részt a közösségi ellátás reformjában is Megjegyzés: a gondozóhálózat az utóbbi 10 évben pusztulásnak indult, sok helyen a kórházakhoz integrálták őket. Community based outpatient services covering the whole country – from the 50s Some of its initiators are still among us: – Samu: mobile crisis team and crisis center in Salgótarján – Hárdi, Paneth: organizing the Pest county services with outreach work and a psychoterapeutic and team- based approach – And they can be involved in mental health reform Note: This network has for the past ten years been undergoing severe decline, in most cases they’ve been integrated into local hospitals

6 Közösségi alapú jó gyakorlatok hagyományai Traditional good community practices in Hungary A Nap utcai modell a 70-es évektől – (Tringer, Mórotz, Ratkóczi) – Mobilis munka – Személyközpontúság – Kognitív viselkedésterápiák – Önsegítő csoportok – Pszichoterápia – Team-munka The ‛Nap street‛ model from the 70s (Tringer, Mórotz, Ratkóczi) Mobile team Client centered Introduction of CBT Self-help groups Psychotherapy Team-work

7 A közösségi pszichiátriai felépülés-alapú pilot programjai Recovery-based pilot programs in community psychiatry Az Ébredések és az Egyensúlyunkért Alapítvány támogatásával a bp-i klinika keretében és a székesfehérvári pszichiátriai gondozóban 1995-től Disszemináció a szociális közösségi ellátások terén, több, mint 100 szolgáltatás – (Megjegyzés: 2011-től a kormányzat csökkentette ezeket a szolgáltatásokat ) Megjelenés a pszichiátria oktatásában és a gondozók új szakmai programjában. 6 gondozóban megvalósult gyakorlat. Ian RH Falloon, 1 Isabel Montero, 2 Mehmet Sungur, 3 Antonino Mastroeni, 4 Ulf Malm, 5 Marina Economou, 6 Rolf Grawe, 7 Judit Harangozo, 8 Masafumi Mizuno, 9 Masaaki Murakami, 10 Bert Hager, 11 Tilo Held, 12 Franco Veltro, 13 Robyn Gedye, 14 and The OTP Collaborative Group * Ian RH FalloonIsabel MonteroMehmet SungurAntonino MastroeniUlf MalmMarina EconomouRolf GraweJudit HarangozoMasafumi MizunoMasaaki MurakamiBert HagerTilo HeldFranco VeltroRobyn Gedye Implementation of evidence-based treatment for schizophrenic disorders: two-year outcome of an international field trial of optimal treatment World Psychiatry. 2004 June; 3(2): 104–109. Awakenings and Egyensúlyunkért Foundations – from 1995. Dissemination in the field of social community care has by now reached 100 in number – Note: From 2011 the central budget of these services were cut back Represented in education and in the new protocol of community based outpatient centers. Dissemination in 6 centers.

8 Evidencián alapuló eljárások a pilot programokban EB strategies of the pilot programs Biológiai Önsegítés kezelések pl. Hanghalló csoport(Falloon, McFarlane) Egyéb CBT Asszertív közösségi kezelés(Stein) Kettős dg. integrált kezelése (Drake) Támogatott munka-rehabilitáció Készségfejlesztés (Drake)(Liberman) Kognitív terápia (Beck, Garety, Chadwick, Fowler, Birchwood) Edukatív családgondozás

9 Some results of Awakenings, 2009-2011 Users’ spread according to diagnoses and gender Ébredések A. egyes eredmények: 2009-11: Felhasználók megoszlása diagnózis és nemek szerint  2009: 40 férfi, 58 nő, összesen: 98 fő….  2010: 61 férfi, 93 nő, összesen: 154 fő  2011: 76 férfi, 98 nő, összesen 174 fő..

10 A foglalkoztatottság változása. N: 222  Bekerüléskor: 50 fő aktív, 172 fő inaktív  Jelenleg, vagy kigondozáskor: 122 fő aktív, 100 fő inaktív Users’ spread according to activity On AdmissionNow or on discharge from service

11 nyílt munkaerő piacon: 45 fő | közmunka: 2 fő | védett munkahelyen: 12 fő| terápiás munka: 11 fő | alkalmi munka: 8 fő | tanul és dolgozik: 13 fő | tanul: 21 fő | összesen: 112 fő Types of activities of users now or at discharge from service (n:112)

12 Mai jó közösségi gyakorlatok Current good CP practices Nem lehet egy előadásban felsorolni! Hand-outban megtekinthető a szerző javaslata az OPK-nak azt követően, hogy az ÁSZ javasolta ezek összegyűjtését AZ OPK és az MPT is megkezdte a felmérést Too many to list them in a presentation (See: hand- out) See in the handout on Author’s recommendations re good practices to National Psychiatric Centre as initiated by the National Auditing Board

13 Indikátorok a jó gyakorlatok felmérésére Indicators to evaluate good practices A Szakmai Kollégium TT és a Magyar Pszichiátriai Társaság Indikátor-bizottsága javaslata 5 csillagos modell The recommendations of the Counselling Board of the Psychiatric Chamber and the Hungarian Psychiatric Association The five-star modell

14 Az 5 csillagos modell 1 csillag: kutatási, ill. tapasztalati evidencia 2 csillag: hazai megvalósult jó gyakorlat, pilot program 3 csillag: a hazai program eredményessége eléri, közelíti a nemzetközi jó gyakorlatokét 4 csillag: a hazai disszemináció sikeres volt 5 csillag: a disszeminált programok eredményeit mérték, ezek közelítik a pilot program eredményességét 1 star: scientific and experimental evidence 2. star: pilot program 3. star: results were evaluated and close to the international evidence 4 star: dissemination was succesful 5 star: results of dissemination was evaluated and they prove to be close to the pilot program

15 Civil erőfeszítések a Lelki Egészség Országos Programja kapcsán Civil efforts for the new National Mental Health Program Lépjen túl az egészségügyön A jó gyakorlatok szakértői, a civilek, felhasználók vegyenek részt a megalkotás teljes folyamatában A részvételi demokrácia alapján párbeszédet kell folytatni minden érdekelttel Be intersectorial Involvement of good practices, users and other stakeholders Discussions with all the stakeholders on the basis of participating democracy

16 Közösségi lelki egészségfejlesztés eszmecserék Community Mental Health Forum Szakmai és civil szervezetek eszmecserét hívtak össze, ahol meghatároztuk a lelki egészség legfontosabb értékeit és kiválasztottuk az országos programhoz ajánlott több csillagos akciókat NGO-s and professional organizations organized a forum to find the values and ‚starred’ programs for the National Mental Health reform

17 Az eszmecsere javaslatai az egészségügyi, szociális és családügyi területen Recommendations of the Community Mental Health Forum for the health and social field Az eszmecsere résztvevői támogatták a WHO 2013-2020 közötti ajánlásait a magyar Lelki Egészség Program alapjául Values and strategies of the WHO 2013-2020 comprehensive mental health action plan was supported as a basis of the Hungarian Plan

18 Az 5 csillagos programok 5 star programs Kiscsoportos védett lakhatás OGYEI baba-mama programok Gondozók közösségi lelki egészségközponttá alakítása A szociális közösségi ellátások és átfogóvá tétele országosan A pszichoterápia jobb finanszírozása és jobb elérhetősége – Lefnet.hu, FORUM Residential care Baby-mummy program of OGYEI Communbity-based outpatient centers CMHC Community services in the social field should be comprehensive Better financing and availability of psychotherapy

19 „3 csillagos” programok 1.Tanárok és segítők mentálhig., kiégés elleni, relax. képzése 2.Mentális koordináció – Norvég alap 3.Kommunikáció akadálymentesítése bizonyos fogyatékos csoportokban 1.Mental health training for teachers 2.Mental coordination – Norvey Grant 3.Helping communication of disabled

20 „2 csillagos” programok 1.Országos Demencia- program 2.Lelki Egészség Központok (LEK) – Norvég Alap 1.NGO-based plan for the National Dementia Program (based on the british guidelines) 2.Mental Health Centres – Norvey Grant

21 Összefoglalás Summary Az EMMI jelentősen támogatja az eszmecsere munkáját. A Norvég Alap tervezésénél jó együttműködés az egészségügyi és szociális oldal közt A szakmai vezetésnek módszereket kell kidolgoznia az indikátorok mérésére Forrásokat kell mobilizálni az 5 csillagos programokhoz Bízunk benne, hogy közel az idő, amikor a mai és korábbi jó gyakorlatok, a felhasználók, a civilek és más érdekeltek is részt vehetnek a lelki egészséggel kapcsolatos döntések teljes folyamatában ami eddig még nem így történt The Ministry of Human Resources gave a great support for the mental health forums (lefnet.hu, FORUM) The cooperation between the health and social field was very good in the Norvey Grant process Professional leaders should put down assessment tools for the evaluation of indicators 5 star programs need resources We hope that the time is close when the representatives of earlier and current good practices, users, NGOs and other stakeholders will be fully involved in decision making a thing that has not happened until now


Letölteni ppt "A közösségi pszichiátria hazai jó gyakorlatai Good Practices in Community Psychiatry in Hungary Dr. Harangozó Judit Semmelweis Egyetem/University Közösségi."

Hasonló előadás


Google Hirdetések