Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Tóth Máté toth.mate@feek.pte.hu A tématérkép és a szemantikus web ontológiák Tématérkép és szemantikus web alkalmazások a könyvtárakban és a profitorientált.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Tóth Máté toth.mate@feek.pte.hu A tématérkép és a szemantikus web ontológiák Tématérkép és szemantikus web alkalmazások a könyvtárakban és a profitorientált."— Előadás másolata:

1 Tóth Máté toth.mate@feek.pte.hu
A tématérkép és a szemantikus web ontológiák Tématérkép és szemantikus web alkalmazások a könyvtárakban és a profitorientált vállalatoknál Tóth Máté

2 Menetrend Szemantikus web és tématérkép ontológiák
Vállalati és könyvtári szemantikus web alkalmazások Vállalati és könyvtári tématérkép alkalmazások

3 Az ontológiák Emlékeztető: ontológia szintaxisok: RDF/RDFS OWL SKOS
RIF

4 Tudásszervezési rendszerek
Általános fogalom a tudás struktúráinak szervezett interpretációjára készült eszközökre. KOS – Knowledge Organisation System A szemantikus technológiák alapját képezik (ontológiák) Szélesebb értelemben véve tudásszervezési rendszerek a könyvtári tartalmi feltáró eszközök is.

5 Tudásszervezési rendszerek
Tudásszervezési rendszerek típusai: Terminuslisták Glosszáriumok Szótárak Osztályozási rendszerek Tárgyszólisták Taxonómiák Reláció-listák Ontológiák Tezauruszok.

6 Tudásszervezési rendszerek
Szintén tudásszervezési rendszerek (a fogalom tágabb értelmében véve): Tématérképek, Fogalomtérképek (concept maps) Folkszonómiák Tipológiák Wikik

7 Tezaurusz, taxonómia Tezaurusz: „természetes nyelven kifejezett fogalmak olyan tartalmilag szabályozott, szükség szerint változtatható szótára, amelyben feltüntetik a legfontosabb fogalmi összefüggéseket. A tezaurusz fő rendeltetése információk feldolgozása és keresése. A tezauruszban a fogalmak lexikai egységes formájában jelennek meg.”

8 Tezaurusz, taxonómia „A taxonómia olyan ellenőrzött szótár (egyben osztályozási rendszer), amely a dokumentumokat, illetve egyéb információforrásokat az általuk képviselt fogalmak hasonlósága alapján rendezi és csoportosítja – automatikus osztályozás esetén klaszteres, nyelvi analízis, illetve numerikus, statisztikai, vagy kombinált módszerek alapján, viszonylag alacsony hierarchiaszinten –, ezért a számítógépes kezelése áttekinthetőbbnek tűnik, mint a bonyolultabb struktúrákat képviselő osztályozási rendszereké.”

9 Tezaurusz, taxonómia A világ létezőit a szemantikus web számára le kell írni. E nélkül ugyanis nem fog működni az egész! A legtöbb leírás nem ontológiákban történt Pl. a könyvtári világ tezauruszokban, taxonómiákban írta le a tudást A használók tömegei a web 2.0 világában folkszonómiákat készítenek. A taxonómiákból, folkszonómiákból és tezauruszokból kellene ontológiákat csinálni.

10 A szemantikus web vs. tématérképek
Mindkettő szemantikus technológia; A szemantikus web a gépek számára modellezi a világ létezőit, a tématérképek az embereknek; Kifinomultabb adatmodell; URI vs. PSI Stb. Globális metaadat infrastruktúra víziója; Ajánlások vs. Szabványcsalád; A szemantikus web a jövő(?), a tématérképek a jelen technológiája.

11 A szemantikus web vs. tématérképek
Mindkettő szemantikus technológia; Mindkettő esetében foglalkoznak a globális tudáscsere igényével. Mindkét technológia megpróbálja megragadni és reprezentálni a szemantikai tartalmat. Egyértelműen azonosított fogalmak közötti relációkat definiálnak. (szemantikus háló) A fogalmak identitására mindkét technológia nagy hangsúlyt fektet. A háttérben mindkét esetben ontológia alkalmazás fut.

12 A szemantikus web vs. tématérképek
A globális tudáscsere igénye; A tématérképek kiindulási pontja nem ez volt, hanem egy praktikus kérdés megoldása. Üzleti iratok indexeinek összeolvasztása. Kérdés, hogy egyáltalán alkalmas-e a tématérkép technológia arra, hogy alapja legyen a globális tudáscserének. A szemantikus weben maga az újdonság az, hogy korábban is létező technológiákat hoztak össze úgy, hogy alkalmasak legyenek a globális tudáscsere megvalósítására.

13 A szemantikus web vs. tématérképek
A fogalmak identitása A szemantikus weben erőforrások között képződnek kapcsolatok. A tématérképek témák (szerepei) közötti kapcsolatokat írnak le. Az erőforrások önmagukat azonosítják, de ha fogalmakról akarunk állításokat tenni, akkor nekünk kell őket azonosítani. (direkt vs. indirekt azonosítás) PSI vs. URI A PSI az emberek számára (is) készült, az URI-k csak a gépek számára.

14 A szemantikus web vs. tématérképek
A szemantikai tartalom reprezentálása; Egyértelműen azonosított fogalmak közötti relációk definiálása; Állítások; A tématérképek rendelkeznek egy kifinomult adatmodellel, a szemantikus web adatmodellje primitívebb. (ezért sokrétűbb alkalmazási lehetőségeket takar) A szintaxisok kölcsönösen alkalmasak a kifejezésre

15 A szemantikus web vs. tématérképek
A háttérben ontológia fut A két technológia ontológiái között óriási különbség van: A tématérkép ontológia (és az egész technológia) az emberek számára készült, a szemantikus web ontológiák a gépek számára. Kifinomultabb adatmodell (névtípusok, scope, előfordulások, asszociációk) Az ontológiák primitívebbek. PSI

16 A szemantikus web vs. tématérképek
Egy szűkebb terület tudását tartalmazza Az adatok humán és gépi interpretációjával egyaránt kiemelten foglalkozik. Állításainak igazságtartama korlátozott ISO szabvány Az emberi tudás egészét igyekszik megragadni Az adatok gépi interpretációját hangsúlyozza. Abszolút igazságokat igyekszik feltárni és reprezentálni. W3C ajánlás

17 A szemantikus web vs. tématérképek
PSI XTM (kétirányú relációk) Adatmodellje kifinomultabb Ontológiadefiníciója szabadabb Az ontológia nem formális logikákon alapul URI RDF (cimkézett gráfok) Adatmodellje egyszerűbb Ontológiadefiníciója szigorú Az ontológia formális logikákon alapul

18 Szemantikus technológiák a tudásmenedzsmentben
A tudásmenedzsmenttel foglalkozókat két csoportja szokták osztani: Technochrats (technokraták) Fluffy bunnies (bolyhos nyuszikák)

19 Szemantikus technológiák a tudásmenedzsmentben
A szemantikus technológiák könyvtári/vállalati környezetben való alkalmazása egy szűkebb világot jelentenek, ahol: Létezik abszolút igazság (jellemzően nincsenek filozófiai kérdések…) Korlátozott fogalomrendszerrel kell megbirkózni A kommunikáció rendszerint egy (de max. két) nyelven folyik. Tehát a vállalat egy olyan világot jelent, ahol nem érvényesek a szemantikus webbel kapcsolatosan megfogalmazott problémák.

20 Könyvtári szemantikus web alkalmazások
A szemantikus web technológiák könyvtári alkalmazása az XML és az RDF implementálásával indult. Szöveges tartalmak kezelése XML segítségével. Nem születtek olyan alkalmazások, amelyek a szemantikus web teljes spektrumát lefedték. A tipikus területek a könyvtári alkalmazásokban a tudáskezelés, tudásmenedzsment és az elektronikus dokumentumok kezelése.

21 Könyvtári szemantikus web alkalmazások
Arizonai Egyetemi Könyvtár egy RDF alapú kísérleti digitális könyvtári alkalmazást fejlesztett ki. A munka 2005 áprilisában kezdődött. RDF technológiát használták tudásmenedzsmentre és metaadatok kezelésére. Motiváció: az ismeretterületek közötti információcsere (szabványok miatti interoperabilitás) RDF-en alapuló folyóirat-kezelő rendszer elektronikus disszertáció és szakdolgozat-kezelő alkalmazással A kutatás igazolta az RDF digitális könyvtári területen való használhatóságát, de nem eredményezett egy napi gyakorlatban is működőképes kész rendszert.

22 Könyvtári szemantikus web alkalmazások
Perszonalizáció (testre szabhatóság) az elkövetkezendő idők meghatározó trendje a könyvtári szolgáltatásokban. Ez a trend mind a szemantikus web, mind pedig a web 2.0 fejlesztésekkel összhangban van. A Barcelonai egyetemen erre készítettek egy lehetséges digitális könyvtári modellt. A digitális könyvtári tranzakciók valamennyi elemét (fogalmát) és az azok között fennálló relációkat leírják egy ontológiában.

23 Könyvtári szemantikus web alkalmazások
igyekeztek a digitális könyvtárak használatának minden elemét azonosítani, és a kísérleti rendszerbe integrálni. Szükséges hozzá: egy felhasználói interfész amely tartalmazza a felhasználói profilt, a felhasználó preferenciáit és a kereséstörténetet. a rendszernek használnia kell a használói magatartás elemzéséből gyűjtött információkat. A projekt végén nem jött létre kész termék, Kiderült, hogy az ontológiafejlesztéssel létrehozott új szolgáltatások illeszthetők a meglévőkhöz a szemantikus web szabványok alkalmazásával.

24 Könyvtári szemantikus web alkalmazások
Kutatták a szemantikus web szabványok által kínált lehetőségeket az egyetemi és szakkönyvtári katalógusok szempontjából. Egy katalógusrekord információtartalma bővíthető lenne úgy, hogy egy szoftver RDF dokumentumokat gyűjtene a webről és azokat hozzárendelné az egyes tételekhez. Hozzá lehetne kapcsolni a művekhez a műfajt, történelmi adalékokat, további tartalmakat a szerzőről valamint bibliográfiai jellemzőket. A katalogizálóknak RDF dokumentumokat kellene keresni, azokat értékelni megbízhatóság és hasznosság szempontjából, elkezdeni a könyvtári katalógusok tartalmát RDF-ben való leírását és elérhetővé tételét.

25 Könyvtári szemantikus web alkalmazások
A 2004-es kutatás kiindulási pontja, hogy a katalógusok el fognak mozdulni az irodalom feltárásától a weben található tartalmak értékelésének irányába Ez merőben új szemléletet hoz majd az elektronikus szolgáltatások területén. A rekordok részét képeznék egy globális metaadat-infrastrukturának. Ez a szemantikus kapcsolatok, közvetve a rekordokból elérhető információtartalom bővülésével járna. Az RDF öt év múlva sem vált a világhálón található tartalmak fő metanyelvévé. Ez lenne az egyik előfeltétele egy ilyen katalógusnak.

26 Könyvtári szemantikus web alkalmazások
JeromeDL projekt A szemantikus web szabványok digitális könyvtári környezetben való használatát tűzte ki célul a Gdanski Egyetem Központi Könyvtára és a Digitális Vállalat Kutatóintézet (Digital Enterprise Research Institute) Közösségi szemantikus digitális portál (kísérleti rendszer) a szemantikus web és a web 2.0 számos ismérvét tartalmazza. lehetőséget teremt dokumentumok világhálón való publikálására. Különböző dokumentum formátumokat támogat, tárolja, valamint böngészhetővé és lekereshetővé teszi azok bibliográfiai adatait.

27 Könyvtári szemantikus web alkalmazások
lehetőséget teremt használói profil készítésére és testre szabására, tartalmi összefoglalók, jegyzetek írására, saját virtuális „könyvespolc” létrehozására, ezek másokkal való megosztására. A rendszer háromfajta (strukturális, bibliográfiai és közösségi) metaadattal írja le a feltöltött tartalmakat. A létező digitális könyvtári rendszerek tulajdonságait ötvözi a szemantikus alapú tudásreprezentáció eszközeivel.

28 Könyvtári szemantikus web alkalmazások
A tartalmakról szóló strukturális információkat (pl. könyvfejezetek) ontológiákban tárolja. képesek a dokumentumok, digitális objektumok részeit, azok lelőhelyét és a részek közötti kapcsolatokat megjeleníteni. A rendszer a közösségi hálózatok és a szemantikus web technológiáit ötvözi annak érdekében, hogy hatékonyabbá lehessen tenni a keresést a digitális könyvtárakban

29

30 Könyvtári szemantikus web alkalmazások
BRICKS projekt Building Resources for Integrated Cultural Knowledge Services Egy európai digitális archívum felépítését célozta meg a metaadatok tekintetében támaszkodik a szemantikus web ajánlásokra. egy nyílt és bővíthető közösség, egy technológiai platform.

31 Könyvtári szemantikus web alkalmazások
A csatlakozó intézmények az ingyenes szoftver segítségével egy közös együttműködő platformon teszik elérhetővé saját tartalmaikat, amely így a teljes rendszer számára elérhetővé válik. Az intézmények ezzel részévé válnak a BRICKS közösségnek. Jelenleg tagja például a Osztrák Nemzeti Könyvtár és az olasz Consorzio Forma képgyűjteménye.

32 Könyvtári szemantikus web alkalmazások
A szoftver tartalmaz metaadat-, egy tartalom-és egy gyűjteménykezelő alkalmazást. A metaadat-kezelő alkalmazás RDF alapú. A szemantikus web szabványokkal tehát egy egymással együttműködő metaadat-infrastruktúrát épít a BRICKS projekt.

33 Könyvtári szemantikus web alkalmazások
Talia megosztott szemantikus digitális könyvtári platform, a társadalom- és bölcsészettudományi kutatások igényeihez fejlesztettek ki. A digitális könyvtári jellemzők mellett tartalmaz egy elektronikus publikálási rendszert is. A rendszer a legkülönbözőbb formátumú szöveges, képi és video állományokat képes kezelni.

34 Könyvtári szemantikus web alkalmazások
Minden Taliában található tartalmat (dokumentum, erőforrás) egy stabilan meghatározott, és változatlan URI azonosít, biztosítja a dokumentumok helyének állandóságát az információs térben. (Ennek a hivatkozások esetében van jelentősége.) A Talia teljes egészében a szemantikus web technológiákon alapul, Ez lehetővé teszi más szemantikus web alapú eszközökkel, illetve alkalmazásokkal való együttműködést.

35 Könyvtári szemantikus web alkalmazások
A Talia csak egy nagyon átfogó fogalmakat és általános relációkat magában foglaló ontológiát tartalmaz, viszont támogatja szakterületi ontológiák létrehozását. A szakterületi ontológiák importálhatók a könyvtári rendszerbe. nyílt forráskódú licensz formájában terjesztik alacsony költséggel installálható egy digitális könyvtári és egy elektronikus publikálási rendszer. önmagában is működőképes, azonban az egyes könyvtár, vagy szervezet virtuális határait átjárhatóvá teszi.

36 Könyvtári szemantikus web alkalmazások
FEDORA Flexible Extensible Digital Object Repository Architecture USA Cornell Egyetem 1997. digitális objektumok formális leírását tűzte ki célul: egy olyan architektúra létrehozását, amely egyaránt alkalmas digitális tartalmak tárolásra, menedzselésére és hozzáférhetővé tételére.

37 Könyvtári szemantikus web alkalmazások
A szemantikus web ajánlások megjelenését követően implementálták a projektbe az RDF-et. tripleteket tartalmaz, amely átjárhatóságot biztosít más szemantikus web alapú rendszerekkel. Körülötte egy közösség van, amely amellett, hogy használja a rendszert, újabb alkalmazásokat, további eszközöket fejleszt hozzá. a FEDORA egy általános digitális tartalmak kezelésére alkalmas szoftver,

38 Könyvtári szemantikus web alkalmazások
a használók között a könyvtárak mellett innovatív szakmai szervezetek, kutatóintézetek, múzeumok, kulturális intézmények, kormányzati szervek, vállalatok is találhatók. Például: PloS (Public Library of Science), University of Virginia Library, National Science Digital Library, Irish Virtual Research Library Archive Project digitális tartalomkezelő rendszere.

39

40 Könyvtári szemantikus web alkalmazások
Az OSZK katalógus szemantikus web kompatibilissá tétele. A katalógusrekordok URI-kkal azonosíthatók (direkt módon) A MARC rekordok könnyedén konvertálhatók RDF-be (szerzője, közreműködője, fordítója, kiadás éve, kiadó neve stb.) A szerzők viszonyai FOAF segítségével kerülnek leírásra Sok manuális munka nélkül nagy mennyiségű szemantikus metaadatot generál a könyvtár.

41

42 Könyvtári tématérkép alkalmazások
Beteljesületlen lehetőségek sora A kis számú alkalmazás sokfélesége egyszerre reprezentálja a könyvtári munka sokszínűségét és a tématérkép technológiákban rejlő lehetőségeket. Könyvtári példák vannak a katalógusok tématérképek segítségével való továbbfejlesztéséről, a metadatok hatékonyabb együttműködésének biztosításáról, teljes digitális könyvtári rendszerekről, a tájékoztató munkát segítő szakterületi útmutatókról és e-learning eszközökről

43 Könyvtári tématérkép alkalmazások
A tématérkép alkalmazások előzményei jóval megelőzik a szemantikus web koncepció megjelenését. A Neumann Ház 1998 óta fejleszti a magyar internetkatalógust, a WebKat-ot A WebKat-hoz 2000 nyarára készült el a tezaurusz, amely a dokumentumok tartalmi feltárását tette lehetővé. 2002-ben indult egy új keresőrendszer fejlesztése, amelynek fő motivációját az interneten történő változások jelentették.

44 Könyvtári tématérkép alkalmazások
Az új hierarchikus keresőrendszer megjelenítésére választották a tématérkép szabványon alapuló szoftvert. A fejlesztők szerint az internethasználók igényei sokkal inkább a vizuális élmények irányába halad. Ezért érezték szükségét annak, hogy a tezauruszban rögzített hierarchikus relációkat vizuálisan is megjelenítsék. a szolgáltatás a tématérképeknek elsősorban a vizualizáció terén meglévő előnyeit használja és viszonylag Kis hangsúlyt kap a fogalmak közti relációk redefiniálása.

45 Könyvtári tématérkép alkalmazások
Az OSZK Magyar Elektronikus Könyvtára is kísérletezett tématérkép alkalmazásokkal. Az OSZK tezauruszát is elkészítették tématérképben. Nem fejleszti tovább a tezauruszokban található relációkat, nem definiál újabb szemantikus kapcsolatokat a témák között, A fejlesztés érdemben nem javítja a tartalom használhatóságát.

46 Könyvtári tématérkép alkalmazások
MARCXTM formátum Katalógusrekordok tématérképesítését szolgálta koreai kutatók által fejlesztett, a MARC21 rekordok XTM-ben való leírását célozta. Végül nem jutott el a gyakorlati alkalmazások szintjéig. A bibliográfiai adatrekordok kezelésében több siker kísérte a MARC rekordok FRBR modellel való megfeleltetését tématérképek segítségével.

47 Könyvtári tématérkép alkalmazások
Dublin Core metaadatok tématérképben való kifejezése A tématérképekben lévő tartalmak metaadatolásához nélkülözhetetlen. Az 15 elem közül 10 asszociáció, a következők nem: Title: név Description, identifier, date, rights: előfordulások (OKS-ben alapértelmezettként benne vannak) Az asszociációk gazdagabb szemantikai struktúrát hordoznak.

48 Könyvtári tématérkép alkalmazások
heterogén metaadatok közötti együttműködés. Az athéni egyetem görög irodalomtörténeti tanszékén lévő folklór gyűjtemény heterogén tartalmaihoz készítettek egy tématérkép alkalmazást, A következő dokumentumtípusokat kezelte: az ország különböző régióiból származó útleírások, fényképek, versek, népművészeti tárgyak Összesen 350,000 oldalnyi gyűjtemény!

49 Könyvtári tématérkép alkalmazások
A különböző metaadat sémák valamennyi elemét témának tekintették, amelyek között asszociációk definiálhatók. Egy központi ontológia biztosította a különböző metaadat-sémák közötti átjárhatóságot. A tématérkép ebben az esetben a meglévő metaadatokhoz készített önálló réteg, képes együttműködni a különböző formátumokkal, egymás „nyelvére” lefordítja a szemantikai tartalmat.

50 Könyvtári tématérkép alkalmazások
A heterogén formátumú katalógusok adatai közötti átjárhatóságot ugyanígy oldották meg a dán nemzeti könyvtárban. Az igényt egy együttműködő katalógusra a retrospektív konverzió keltette fel, Három különböző korból származó katalógus metaadatait szerették volna integrálni a tekintetében. A projektet a könyvtárban sikeresnek tartják. A végleges implementáció azóta sem készült el, és az alkalmazás élesben nem került kipróbálásra.

51 Könyvtári tématérkép alkalmazások
A teljes szövegű állományok közötti navigációt segítik a technológiával. A TEI (Text Encoding Initiative) szövegek digitális formában való reprezentációjára kidolgozott szabvány. A TEI szerint kódolt szövegek, képek és egyéb dokumentumok közötti együttműködést biztosították tématérkép technológiával Wellingtoni egyetem NZETC New-Zealand Electronic Text Centre Új-Zélandi Elektronikus Szövegközpontban.

52 Könyvtári tématérkép alkalmazások
Témák (összesen körülbelül téma) reprezentálják a szerzőket, kiadókat, képeket szövegeket, A közöttük lévő kapcsolatokat asszociációk írják le, Az előfordulásként pedig külső erőforrásokat rendeltek a tartalmakhoz. Az NZETC projektje lényegében a teljes digitális könyvtárat tématérkép alapokra helyezte, és ezzel egy rendkívül felhasználóbarát felületet alkotott.

53 Könyvtári tématérkép alkalmazások
Potnia projekt A tématérképek lehetőséget adnak tematikus portálok készítésére. Könyvtári tematikus portál kialakítását célozta a zaragozai egyetemen indult, tématérkép, RDF és Dublin Core metaadat szabványokon alapul. Az alkalmazás a keresések további finomítását tette lehetővé azzal, hogy relációkat definiált a kulcsszavak között.

54 Könyvtári tématérkép alkalmazások
A klasszikus magyar irodalom tématérképe A tématérképek e-learningben való használhatóságát szemlélteti. Ezt a kísérleti jelleggel elkészített alkalmazást az Empolis Magyarország Kft. készítette. Céljuk a magyarországi piacon való sikeres szereplés előfeltétele, egy látványos referenciamunka elkészítése volt. Tartalmilag a középiskolás tananyag tényeit ragadja meg az alkalmazás és jeleníti meg szemantikus kapcsolatok hálójában. Magyar nyelven reprodukálta a tématérképek alapfogalmait. Sikeresen alkalmazta a nyelvet a konkrét esetek feltöltésénél.

55 Könyvtári tématérkép alkalmazások
A könyvtárosképzésben a szemantikus technológiák szemléltetésre. HiO PTE, FEEK

56 Tématérkép alkalmazások az üzleti világban
Az Ontopia az Ontopia Knowledge Suite alkalmazással támogatja a vállalati tudásmenedzsmentet. Norvégiában a vállalati és a közszférában is divatszó lett az Emnekart; Milliós nagyságrendű témákat kezeltek a szoftverrel; Képzések, tanácsadás. Mondeca, Empolis, Ontoprise a fő európai versenytársai. 2007-ben az Ontopiát felvásárolta a Bouvet.

57 Tématérkép alkalmazások az üzleti világban
Magyarországi helyzet KOVEX Kft. EDMS-KMS projekt (egy olyan alkalmazás,amely egyszerre dokumentumkezelő és tudáskezelő) Tématérkép alapú rendszer A kiindulási pont egy menedzseri notesz volt. Webglossary Ovitas Kft. Elődje az Empolis Hungary Kft. Az MTI híradatbázisa tématérkép alapon.

58 Tématérkép alkalmazások az üzleti világban
Tématérképek generálása szerkesztett adatokból. Az üzleti alkalmazásokban automatizáltan kell tématérképet generálni. A manuális tématérkép készítés milliós nagyságrendű témák esetében nincs esély. Az automatizált tématérkép szerkesztés is ellenőrizendő manuálisan. A kulcs a PSI-k automatikus generálása.

59 Tématérkép alkalmazások az üzleti világban
Személy Becenév telefonszám Lakhelye Kis Géza Gézuka Miami Nagy Béla Béluka Hanoi Közepes László Lacika Bukarest Témák, tématípusok Nevek, névtípusok Előfordulások, előfordulástípusok Asszociációk, asszociációtípusok PSI-k: Akkor van probléma, amikor a névhasználat nem konzisztens!


Letölteni ppt "Tóth Máté toth.mate@feek.pte.hu A tématérkép és a szemantikus web ontológiák Tématérkép és szemantikus web alkalmazások a könyvtárakban és a profitorientált."

Hasonló előadás


Google Hirdetések