Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A DEENK különgyűjteményei a katalógusokban és egyéb szolgáltatásokban Koltay Klára MKE 41. vándorgyűlés Debrecen, 2009. július. 10.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A DEENK különgyűjteményei a katalógusokban és egyéb szolgáltatásokban Koltay Klára MKE 41. vándorgyűlés Debrecen, 2009. július. 10."— Előadás másolata:

1 A DEENK különgyűjteményei a katalógusokban és egyéb szolgáltatásokban Koltay Klára MKE 41. vándorgyűlés Debrecen, július. 10.

2 A különgyűjtemények forrása Könyvek, folyóiratok: A könyvtár induló állományába sok magánkönyvtár került vásárlás vagy ajándékozás útján Egyetemi professzorok magánkönyvtárai Fölöspéldány Központ Antikvár vásárlások Együttműködések alapján létrejött gyűjtemények (Ausztria Gyűjtemény, Európai Dokumentációs Központ..) Plakátok, aprónyomtatványok, képeslapok, fotók, ex librisek, kották,termékismertetők stb. Kötelespéldányok Magánnyűjtemények (Nyíreő István ex libris gyűjteménye, dr. Kiss Zsigmond Egyetemi Tanács jegyző egyetemi fotógyűjteménye…)

3 Különgyűjtemények elhelyezése Alapvetően numerus kurrens elrendezésű könyv- és folyóiratállomány Egyes különgyűjtemények (estenként későbbi leválogatással) fizikailag is elkülönülnek –Régi és ritka könyvek gyűjteménye (1850 előtti kiadványok) –Hagyatéki állományok Országh László ( ) anglista Juhász Géza ( ) irodalmár Csécsy Imre ( ) író Oláh Gábor ( ) költő könyvhagyatéka –Kner Nyomdászattörténeti Gyűjtemény –Orvostörténeti Gyűjtemény –Országgyűlési gyűjtemény

4 Különgyűjtemények elhelyezése „Virtuális” különgyűjtemények –Révész Imre ( ) református lelkész és családja,, a Magyar Tudományos Akadémia tagja és leszármazottai, –a büdszentmihályi gróf Dessewffy József ( ) –a sajókazai báró Radvánszky Béla ( ) művelődéstörténész, –Vikár Béla ( ) etnográfus, műfordító –Digitalizált különgyűjtemények Egyéb dokumentumtípusok különgyűjteményi elhelyezésben Plakáttárban, Médiatárban, Kézirattárban

5 Feltárás alapelvei egyrészt megfoghatóak legyenek az egységes könyvtári állomány részeként másrészt önállóan is megjelenhessenek speciális, csak rájuk jellemző tulajdonságaik kiemelésével, előtérbe helyezésével. egyszeri feldolgozás  többféle felhasználás

6 A feltárás eszközei Katalógus adatbázis Monografikus, Periodikus szintű leírások Possessorok URL honlap + DEA felé Egyéb MARC alapú adatbázisok digitalizált folyóiratcikkek, színlapok, termékismertetők) Keresési segédlet a honlap digitalizált tartalmaihoz URL honlap + DEA felé Honlap Digitális Könyvtár gyűjteménye Digitalizált folyóiratok Debreceni színlapok Digitalizált régi könyvek Régi kották DEA (Debreceni Egyetemi Archívum) Digitális raktár Dublin Core metaadatok MARC DC konverziók Nyomtatott bibliográfiák 1.

7 Régi könyvek

8 Régi kották

9 A feltárás eszközei Katalógus adatbázis Monografikus, Periodikus szintű leírások Possessorok URL honlap + DEA felé Egyéb MARC alapú adatbázisok digitalizált folyóiratcikkek, színlapok, termékismertetők) Keresési segédlet a honlap digitalizált tartalmaihoz URL honlap + DEA felé Honlap Digitális Könyvtár gyűjteménye Digitalizált folyóiratok Debreceni színlapok Digitalizált régi könyvek Régi kották DEA (Debreceni Egyetemi Archívum) Digitális raktár Dublin Core metaadatok MARC DC konverziók Nyomtatott bibliográfiák 2.

10 Folyóirat-adatbázis

11 A feltárás eszközei Katalógus adatbázis Monografikus, Periodikus szintű leírások Possessorok URL honlap + DEA felé Egyéb MARC alapú adatbázisok digitalizált folyóiratcikkek, színlapok, termékismertetők) Keresési segédlet a honlap digitalizált tartalmaihoz URL honlap + DEA felé Honlap Digitális Könyvtár gyűjteménye Digitalizált folyóiratok Debreceni színlapok Digitalizált régi könyvek Régi kották DEA (Debreceni Egyetemi Archívum) Digitális raktár Dublin Core metaadatok MARC DC konverziók Nyomtatott bibliográfiák 3.

12 A Debreceni Színház színlapjai

13 Régi Okiratok és Levelek Tára

14 A feltárás eszközei Katalógus adatbázis Monografikus, Periodikus szintű leírások Possessorok URL honlap + DEA felé Egyéb MARC alapú adatbázisok digitalizált folyóiratcikkek, színlapok, termékismertetők) Keresési segédlet a honlap digitalizált tartalmaihoz URL honlap + DEA felé Honlap Digitális Könyvtár gyűjteménye Digitalizált folyóiratok Debreceni színlapok Digitalizált régi könyvek Régi kották DEA (Debreceni Egyetemi Archívum) Digitális raktár Dublin Core metaadatok MARC DC konverziók Nyomtatott bibliográfiák 4.

15

16

17 Előnyei Stabilabb, áttekinthetőbb tárolás (változatok követése) Együtt kezelhető a többi digitális tartalommal Differenciáltabb hozzáférési politika alakítható ki – szerzői jogi dokumentumok fűzhetőek az egyes tételekhez DSpace –Dublin Core metaadatok Korábban digitalizált dokumentumok tárolása a DEA-n belül: –MARC rekordokból konvertálva –Két hozzáférési mód megmarad itt is Hierarchikus lapozgatás a folyóiratok számai között Analitius rekordokon alapuló közvetlen cikk szintű hozzáférés.

18 Feldolgozási típusok 1.Szerzői gyűjtemény a katalógusban (Révész-gyűjtemény, Juhász Géza ) 2.Egy adott dokumentumtípushoz köthető gyűjtemény a katalógusban – kapcsolat digitalizált állományrészekkel (plakátok, kották) 3.DEA-ban feldolgozott gyűjtemények (fényképek, ex libris) – kapcsolat katalógusrekordokkal, vagy konvertálható teljes rekordállomány MARC adatbázisok számára.

19 1. Révész könyvtár Elsősorban monográfiák, de periodikumok is Állományban szétszórtan helyezkedik el  Révész possessori bejegyzés fogja össze a gyűjteményt Korábbi possessori programban már foglalkoztak az állománnyal Esetenként sok egyéb possessori bejegyzés is A gyűjtemény néhány darabja teljes terjedelmében digitalizálva (olvasói kérésre)

20 Kézzel elkészített rekord aam i MOKKAZ s1742 hu 000 hun d 035 $abibJAT $aSZTE$dHuDeKLEK $aConfessio et expositio fidei Christianae, az az: az keresztyeni igaz hitroel való vallás- tétel. Mellyet elsoeben Helvetiában irtanak és bé-vöttenek:...Most újobban az Erdélyi Orthodoxa Eklésiáknak tetszésekből ki-botsáttatott 260 $aKolosvár :$bSz. Pap S.,$c $a[16], 281, [13] p. ;$c29 cm 561 $aRévész Imre - Kálmán - Könyvtár (pecsét, ovális, lila) (clr)$5D1 (a ) 561 $aRévész Imre - Kálmán - Könyvtár (pecsét, ovális, zöld) (clr)$5D1 (a ) 562 $aRévész könyvtári számozás: 3198$5D1 (a ) 563 $aBőr$5D1 (a ) 583 $xD1/tm $aSzathmári Pap Sándor$d( )$e(nyomdász) $aRévész Imre$d( )$c(ref. lelkész, egyháztörténész)$e(possessor) $aRévész Kálmán$d( )$c(ref. püspök)$e(possessor) 752 $aKolozsvár (Románia) 949 $a $c741661$n2.939/1933$lD1/DI$trv$z

21 Konvertált rekord nam c bibDEKrvO s1648 xx lat d 040 $aHuDeKLEK 080 $a $aHistoria persecutionum Ecclesiae Bohemicae, jam inde a primordiis conversionis suae ad Christinismum, hoc est, anno 894. ad annum usque 1632 Ferdinando secundo regnante, in qua inaudita hactenus Arcana Politica, consilia, artes.... praesentium bellorum verae causae et judicia horrenda exhibentur. 260 $aH.n. :$bNy.n.,$c $a[4] 436, [14] l.$c12 cm. 510 $aBSB-AK H.eccl $aOjtozi ,$c $aI. Hen.[ricus] Wirz 1652.$5D1 (a ) 561 $aII. Balogh Péter debr. polgár adománya 1888 Márcz 21.$5D1 (a ) 561 $aIII. Révész Imrének hagyta örökbe Géresi Kálmán 1921 január. IV. Révész Imre- Kálmán Könyvtár.$5D1 (a ) 583 $xkonvertált rekord, automatikus feltöltés $aRitka könyvek$2lcsh//hun $aRare books $aRévész Imre$d( )$c(ref. lelkész, egyháztörténész)$e(possessor) $aRévész Kálmán$d( )$c(ref. püspök)$e(possessor) 949 $a $c835379$lD1/DI$trv$zO10198

22 Rekord fulltext kapcsolattal nam i bibKLT s1632 hu hun d 040 $aHuDeKLEK 080 $a094.1(439)"1632"$a252(439) $aMargitai Láni Péter$d(157?-1629)$c(ref. püspök) $aTemető praedikatiok, mellyeket amaz boldog emlekezetü Margitai Peter, egyszer-is maszor-is egynehany helyben lévő ecclesiakban, temeteskor predikallot. Mostan penig halalanak utanna, közönseges haszonra ki bocsattattak Kereszegi Istvan debreczeni ecclesianak lelki pasztora, es Magyar Orszagban az Tiszan innenlevő ecclesiaknak püspökje altal 260 $aDebreczenben :$bnyomtattatot Fodorik Menyihart altal,$c1632 esztendőben 300 $a[12], 512, [10] p.$c16 cm 506 $aAz Interneten szabadon hozzáférhető. …. 561 $aPossidet Johan B... anno 1899 die 10 April$5D1 (a ) 561 $aRévész Imre könyvtárából (pecsét)$5D1 (a ) … 595 $aHiányzó kötés$5D1 (a ) $aRitka könyvek$zMagyarország$zDebrecen$2lcsh//hun $aPrédikációk, magyar$2lcsh//hun … $aKeresszegi Herman István$d(?-1642)$c(ref. püspök) $aFodorik Menyhért$e(nyomdász) 752 $aDebrecen (Magyarország) $3A helyrajzi számú példány digitalizált változata$uhttp://fulltext.lib.unideb.hu/book.cgi?lf=predikaciok.lst 949 $a $c634768$n4894/1933$lD1$trm$z

23

24 2. Plakáttár Feldolgozó munka mostanában indult –Két szintű feldolgozás Tematikus dokumentumcsoportok feldolgozása Egyedi feldolgozás (kiállításra digitalizált plakátok) – szöveges és grafikus plakátok megkülönböztetése Online katalógusban készülő rekordok Kiállításokra digitalizált dokumentumok a DEA-ban tárolódnak DEA Dublin Core leírása MARC rekord

25 Leírás a katalógusból nkm i bibDEK s1953 hu hun d 040 $aHuDeKLEK $aMindennap teljesitsd tejbeadásodat$h[Vizuális dok.] 260 $a[Budapest] :$b[Sipos Gyula],$c[1953]$f(Budapesti Szikra Nyomda) 300 $a1 lap :$bgrafikus, színes ;$c80 x 57 cm $aA képen egy fejkendős, nevető asszonyt látunk, kezében tejeskannával, háta mögött naptárral, melyen felirat: "Ezen a héten minden nap túlteljesitettem tejbeadásomat" 583 $xD1/ko $aPlakátok$zMagyarország $aPosters$zHungary. 695 $apropaganda 695 $amezőgazdaság 695 $abeszolgáltatás 695 $aplakát$xgrafikus $3A plakát képe$uhttp://hdl.handle.net/2437/88261

26

27 nkm i bibDEK s1927 hu hun d 040 $aHuDeKLEK $aLittke$h[Vizuális dok.] /$c[grafikus] Várady 260 $a[Budapest] :$b[Kunossy R.T.],$c[1927] 300 $a1 lap :$bgrafikus, színes ;$c47 x 31 cm $aA képen egy csinos, fiatal nő ül piros fotelban. Báli öltözete, frizurája, sminkje a 20-as évek divatját idézi. Jobb kezében pezsgővel telt poharat tart. Mellette egy bontott Littke pezsgős palackot látunk jégbe hűtve. 583 $xD1/ko $aLittke Lőrinc$d( ) $aLittke József$d( ) $aLittke Pezsgőgyár (Pécs) $aPlakátok$zMagyarország $aPosters$zHungary. 695 $akereskedelmi plakát$akereskedelem 695 $areklám 695 $apezsgő 695 $aplakát$xgrafikus $3A plakát képe$uhttp//

28

29

30 3. DEA-ban feldolgozott gyűjtemények Dublin Core metaadatok a tárolandó dokumentumfájlok feltöltésének részeként itt készülnek el Űrlapos adatbevitel, de nem igazán kényelmes a leíró katalogizálás számára (javítás nehézkesebb, authority kontroll hiánya) Katalógusban nem feltétlenül részletesen feltárandó gyűjteményrészek –Egyetemtörténeti fényképgyűjtemény –Ex-libris gyűjtemény

31 Kapcsolat a MARC adatbázisokkal Szükség esetén MARC rekordok konvertálhatóak a DC metaadatokból –Fényképek tematikailag illeszkedhetnek a Tiszántúli Folyóiratok digitális gyűjteménybe és adatbázisba Egyedi kapcsolatok építhetőek ki egyes katalógusrekordokkal a MARC 856 mező segítségével –Állomány egyes köteteiben megjelenő ex librisek esetében

32

33

34

35

36

37 nam i bibDEK s1848 hu c 000 hun d 040 $aHuDeKLEK $aPetőfi Sándor$d( ) $aPetőfi Sándor összes költeményei :$b $a2. kiad. 260 $aPest :$bEmich Gusztáv,$c $a2 db ;$c16 cm 503 $g1. köt.,$t $e[8], 390, [4] p., [1] t. fol. 503 $g2. köt.,$t $e[6], 369, [6] p. 561 $aVikár Béla (autográf) (clr)$5D1 (a II) 561 $aEx libris: Vikár Béla ajándéka$5D1 (a II) 562 $aHantel Amália kisasszonynak emlékül Salis Mark$5D1 (a I) 583 $xD1/GV $aEmich Gusztáv$d( )$c(könyvkereskedő, nyomdász) $aVikár Béla$d( )$c(folklorista, műfordító)$e(possessor) 752 $dBudapest (Magyarország) $3Vikár Béla ex librise a D hsz. példányban:$uhttp://hdl.handle.net/2437/ $a I$c843374$n2.230/1942$lD1/DI$trv$z $v1 949 $a II$c843375$n2.862/1930$lD1/DI$trv$z $v2

38 Összefoglalásként Nem elvégzett munka, de a folyamatos feltárómunka része (retrokonverzió)  fokozatosan épülő gyűjtemények Egységes szolgáltatási környezet létrehozása, fenntartása a különböző elemek körül –Kereszthivatkozások rendszere a katalógus és a DEA között


Letölteni ppt "A DEENK különgyűjteményei a katalógusokban és egyéb szolgáltatásokban Koltay Klára MKE 41. vándorgyűlés Debrecen, 2009. július. 10."

Hasonló előadás


Google Hirdetések