Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás jelene és jövője Bodrogi Kúria Inárcs, 2014. 03. 01.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás jelene és jövője Bodrogi Kúria Inárcs, 2014. 03. 01."— Előadás másolata:

1 A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás jelene és jövője Bodrogi Kúria Inárcs, 2014. 03. 01.

2 A helyzet számokban 2013. 254 2014. 16 90.344 4.592 282 197 147 108 39

3 A hulladékról szóló 2013. évi CLXXXV. törvény értelmében: közszolgáltató: hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedéllyel rendelkező, minősített, nonprofit gazdasági társaság, amelyben az állam, a települési önkormányzat vagy a települési önkormányzatok társulása a szavazatok többségével tulajdoni hányada alapján közvetlenül vagy közvetve rendelkezik. 2014. július 1-jétől kötelező a nonprofit gazdasági társasági forma és az OHÜ által kiállított minősítő okirat. Közszolgáltató

4 Gazdasági társaságok szabályozása 2014. március 15-én hatályba lépett a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény Harmadik könyv közkereseti társaság, betéti társaság, korlátolt felelősségű társaság, részvénytársaság, szövetkezet, egyesülés, alapítvány. Nonprofit gazdasági társaság A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 9/F §. (3) Nonprofit gazdasági társaság bármely társasági formában alapítható és működtethető. Nonprofit gazdasági társaság létrejöhet úgy is, hogy a cégnyilvántartásba bejegyzett gazdasági társaság legfőbb szerve elhatározza a nonprofit gazdasági társaságként való továbbműködést. Közszolgáltató

5 A közszolgáltatók számának alakulása

6 90. §. (4) A törvény hatálybalépésekor működő hulladékgazdálkodási közszolgáltatást ellátó gazdálkodó szervezet a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedélyt e törvény hatálybalépését követő 6 hónapon belül beszerzi. Közszolgáltatói engedélyek

7 A közszolgáltatók minősítése A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről 2013. évi CXXV. törvény alapján

8 A közszolgáltatók területi megoszlása

9 A közszolgáltatás fajlagos adatai

10 Közszolgáltatói sorrend

11

12 Közszolgáltatók tulajdonosi szerkezete

13 A bevétel inflációtól elmaradó mértéke. Díjstop, rezsidíj-csökkentés. A kintlévőségek növekedése A költségoldalon megjelenő központi hatásoknak, (lerakási járulék, adók, felügyeleti,- igazgatásszolgáltatási díjak, korábbi kötelezettségvállalások (ISPA, KA, KEOP, rendszerek működtetési kötelezettsége). A központi intézkedések hatására az ágazat eredményessége 2014-re veszteségessé alakul át. A közszolgáltatást érő hatások

14 Várható következmények beruházások elmaradása, illetve az ezekhez szükséges külső forrás biztosítási kötelezettség, az innovációs célokat megfogalmazó, majd pótló beruházások elmaradása, a regionális projektek önerejének hiánya, működtetési problémák, majd ebből fakadó a forráshiány külső pótlása adósságcsapdát jelenthet a közszolgáltatók számára, többletszolgáltatások elmaradása, az igénybe vett szolgáltatások lemondása, eszközpark erodálódása, az ágazat feltőkésítése válik szükségessé. A közeljövő következményei

15 Minden szolgáltató alapvető érdeke folyamatos, zavartalan, biztonságos szolgáltatás nyújtása. Ennek érdekében javasoltuk: 1. A korábbi közszolgáltatói kintlévőségek konszolidálása, névértéken, eljárási költségek nélkül, a lerakási járulék terhére. (A behajthatatlan kintlévőségek kumulált összege 4,5 Mrd Ft.) 2. A lerakási járulék 2013. évi mértékének befagyasztása mindaddig, amíg az új szabályok szerinti hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megállapításra nem kerül. 3. Kompenzáció, a közszolgáltatók támogatási rendszerének intézményesítésére (szabályozás, elkülönített forrás, a szolgáltatás színvonalához igazodó normatív támogatás). Javaslatok a negatív hatások kiküszöbölésére

16 A lerakási járulék 2013. évi mértékének befagyasztása A lerakási járulékkal kapcsolatos szabályozás ütközik a Hulladék Keretirányelvvel, európai uniós szabályozással, a Ht. rendelkezéseivel Javaslatunk: VM, KIM Ht. módosítás, a hulladéklerakók üzemeltetője által megfizetett, de át nem háríthatott lerakási járulékok tekintetében olyan szabályozás kidolgozását, amely alapján a hulladéktermelőkre át nem hárított, de megfizetett hulladéklerakási járulékot 2014. első felében, de legkésőbb 2014. év végéig beszámíthassák a fizetendő lerakási járulékba. Lerakási járulék

17 Kompenzációs pályázati felhívás 2013. december 19. 540 pályázat érkezett 18,5 Mdr Ft-os pályázati igénnyel. (A pályázatra annak kihirdetésekor rendelkezésre álló 428 592 000 millió Ft-os indulási kertösszeget a kiíró 2014. január 8-án 1 085 648 000 Ft-ra emelte.) Jelenleg a berkezett pályázatok értékelése folyik. Kompenzáció

18 A jövő A hulladékgazdálkodási közszolgáltatást 100 %-ban állami, önkormányzati tulajdonú nonprofit társaságok lássák el. A közszolgáltatók számának jelentős csökkenése. Az OHÜ szerepének növelése. Az ISPA/KEOP projektek területein a tulajdonosi szerkezetben történt változásból fakadó forráspótlás (kieső eszközök, önerő). Központi díjszabás.

19 Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Nagy György


Letölteni ppt "A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás jelene és jövője Bodrogi Kúria Inárcs, 2014. 03. 01."

Hasonló előadás


Google Hirdetések