Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás jelene és jövője

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás jelene és jövője"— Előadás másolata:

1 A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás jelene és jövője
Bodrogi Kúria Inárcs,

2 A helyzet számokban 282 147 108 39

3 Közszolgáltató A hulladékról szóló évi CLXXXV. törvény értelmében: közszolgáltató: hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedéllyel rendelkező, minősített, nonprofit gazdasági társaság, amelyben az állam, a települési önkormányzat vagy a települési önkormányzatok társulása a szavazatok többségével tulajdoni hányada alapján közvetlenül vagy közvetve rendelkezik. 2014. július 1-jétől kötelező a nonprofit gazdasági társasági forma és az OHÜ által kiállított minősítő okirat.

4 Közszolgáltató Gazdasági társaságok szabályozása
2014. március 15-én hatályba lépett a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény Harmadik könyv közkereseti társaság, betéti társaság, korlátolt felelősségű társaság, részvénytársaság, szövetkezet, egyesülés, alapítvány. Nonprofit gazdasági társaság A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló évi V. törvény 9/F §. (3) Nonprofit gazdasági társaság bármely társasági formában alapítható és működtethető. Nonprofit gazdasági társaság létrejöhet úgy is, hogy a cégnyilvántartásba bejegyzett gazdasági társaság legfőbb szerve elhatározza a nonprofit gazdasági társaságként való továbbműködést.

5 A közszolgáltatók számának alakulása

6 Közszolgáltatói engedélyek
90. §. (4) A törvény hatálybalépésekor működő hulladékgazdálkodási közszolgáltatást ellátó gazdálkodó szervezet a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedélyt e törvény hatálybalépését követő 6 hónapon belül beszerzi.

7 A közszolgáltatók minősítése
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről évi CXXV. törvény alapján

8 A közszolgáltatók területi megoszlása

9 A közszolgáltatás fajlagos adatai

10 Közszolgáltatói sorrend

11 Közszolgáltatói sorrend

12 Közszolgáltatók tulajdonosi szerkezete

13 A közszolgáltatást érő hatások
A bevétel inflációtól elmaradó mértéke. Díjstop, rezsidíj-csökkentés. A kintlévőségek növekedése A költségoldalon megjelenő központi hatásoknak, (lerakási járulék, adók, felügyeleti, igazgatásszolgáltatási díjak, korábbi kötelezettségvállalások (ISPA, KA, KEOP, rendszerek működtetési kötelezettsége). A központi intézkedések hatására az ágazat eredményessége 2014-re veszteségessé alakul át.

14 A közeljövő következményei
Várható következmények beruházások elmaradása, illetve az ezekhez szükséges külső forrás biztosítási kötelezettség, az innovációs célokat megfogalmazó, majd pótló beruházások elmaradása, a regionális projektek önerejének hiánya, működtetési problémák, majd ebből fakadó a forráshiány külső pótlása adósságcsapdát jelenthet a közszolgáltatók számára, többletszolgáltatások elmaradása, az igénybe vett szolgáltatások lemondása, eszközpark erodálódása, az ágazat feltőkésítése válik szükségessé.

15 Javaslatok a negatív hatások kiküszöbölésére
Minden szolgáltató alapvető érdeke folyamatos, zavartalan, biztonságos szolgáltatás nyújtása. Ennek érdekében javasoltuk: 1. A korábbi közszolgáltatói kintlévőségek konszolidálása, névértéken, eljárási költségek nélkül, a lerakási járulék terhére. (A behajthatatlan kintlévőségek kumulált összege 4,5 Mrd Ft.) 2. A lerakási járulék évi mértékének befagyasztása mindaddig, amíg az új szabályok szerinti hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megállapításra nem kerül. 3. Kompenzáció, a közszolgáltatók támogatási rendszerének intézményesítésére (szabályozás, elkülönített forrás, a szolgáltatás színvonalához igazodó normatív támogatás).

16 Lerakási járulék A lerakási járulék évi mértékének befagyasztása A lerakási járulékkal kapcsolatos szabályozás ütközik a Hulladék Keretirányelvvel, európai uniós szabályozással, a Ht. rendelkezéseivel Javaslatunk: VM, KIM Ht. módosítás, a hulladéklerakók üzemeltetője által megfizetett, de át nem háríthatott lerakási járulékok tekintetében olyan szabályozás kidolgozását, amely alapján a hulladéktermelőkre át nem hárított, de megfizetett hulladéklerakási járulékot első felében, de legkésőbb év végéig beszámíthassák a fizetendő lerakási járulékba.

17 Kompenzáció Kompenzációs pályázati felhívás december 19. 540 pályázat érkezett 18,5 Mdr Ft-os pályázati igénnyel. (A pályázatra annak kihirdetésekor rendelkezésre álló millió Ft-os indulási kertösszeget a kiíró január 8-án Ft-ra emelte.) Jelenleg a berkezett pályázatok értékelése folyik.

18 A jövő A hulladékgazdálkodási közszolgáltatást 100 %-ban állami, önkormányzati tulajdonú nonprofit társaságok lássák el. A közszolgáltatók számának jelentős csökkenése. Az OHÜ szerepének növelése. Az ISPA/KEOP projektek területein a tulajdonosi szerkezetben történt változásból fakadó forráspótlás (kieső eszközök, önerő). Központi díjszabás.

19 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
Nagy György


Letölteni ppt "A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás jelene és jövője"

Hasonló előadás


Google Hirdetések