Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A possible Metatheoretical vocabulary Egy lehetséges Metaelméleti szótár Tamás Mezei Philosopher, Mathematician Debrecen University Hungary Modern Philosophy.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A possible Metatheoretical vocabulary Egy lehetséges Metaelméleti szótár Tamás Mezei Philosopher, Mathematician Debrecen University Hungary Modern Philosophy."— Előadás másolata:

1 A possible Metatheoretical vocabulary Egy lehetséges Metaelméleti szótár Tamás Mezei Philosopher, Mathematician Debrecen University Hungary Modern Philosophy PhD Program Institute of Philosophy Faculty of Humanities Mezei Tamás Filozófus, Matematikus Debreceni Egyetem Magyarország Modern Filozófia Doktori Program Filozófia Intézet Bölcsésztudományi Kar

2 My language interpretation Nyelv értelmezésem In some remote corner of the universe, poured out and glittering in innumerable solar systems, there once was a star on which clever animals invented knowledge. That was the highest and most mendacious minute of "world history"—yet only a minute. In some remote corner of the universe, poured out and glittering in innumerable solar systems, there once was a star on which clever animals invented knowledge. That was the highest and most mendacious minute of "world history"—yet only a minute. Nietzsche, Friedrich: On Truth and Lie in an Extra-Moral Sense Fragment, 1873: from the Nachlass. A számtalan villódzó naprendszerbe szétporciózott Világmindenség egyik félreeső szegletében volt egyszer egy égitest, amelyen bizonyos okos állatok kitalálták a megismerést. Ez volt a legelbizakodottabb és leghazugabb pillanata a „világtörténelemnek”: de éppenséggel nem volt több egy pillanatnál. A számtalan villódzó naprendszerbe szétporciózott Világmindenség egyik félreeső szegletében volt egyszer egy égitest, amelyen bizonyos okos állatok kitalálták a megismerést. Ez volt a legelbizakodottabb és leghazugabb pillanata a „világtörténelemnek”: de éppenséggel nem volt több egy pillanatnál. Friedrich Nietzsche: A nem morálisan felfogott igazságról és hamisságról 1992 Athenaeum, Budapest

3 Friedrich Nietzsche 1844.-1900. Ludwig Wittgenstein 1889.-1951. Richard Rorty 1931.- 2007.

4 It was Nietzsche who first explicitly suggested that we drop the whole idea of “knowing the truth”. His definition of truth as a “mobile army of metaphors” amounted to saying that the whole idea of “representing reality” by means of language and thus the idea of finding a single context for all human lives, should be abandoned. Rorty, Richard: Contingency, irony, and solidarity 1989 Cambridge University Press Nietzsche volt az első, aki kifejezetten javasolta, hogy vessük el „az igazság ismeretének” egész eszméjét. A definíció, miszerint az igazság „metaforák mobil hadserege”, arra az állításra vezet, hogy el kellene vetni az olyan eszméket, mint a valóságnak a nyelv eszközeivel való ábrázolása, és ebből következően azt, hogy valamennyi emberi élet számára egyetlen kontextust találjunk. Richard Rorty: Esetlegesség, irónia és szolidaritás 1994. Pécs, Jelenkor

5 What is truth? Is this a duck or a rabbit? What, then, is truth? A mobile army of metaphors, metonyms, and anthropomorphisms—in short, a sum of human relations which have been enhanced, transposed, and embellished poetically and rhetorically, and which after long use seem firm, canonical, and obligatory to a people: truths are illusions about which one has forgotten that this is what they are; metaphors which are worn out and without sensuous power; coins which have lost their pictures and now matter only as metal, no longer as coins. Nietzsche, Friedrich: On Truth and Lie in an Extra-Moral Sense Fragment, 1873: from the Nachlass.

6 Mi az igazság? Kacsa ez, vagy nyúl? Mi is tehát az igazság? Metaforák, metonímák, antropomorfizmusok át- meg átrendeződő serege, azaz röviden: emberi viszonylatok összessége, melyeket valaha poetikusan és retorikusan felfokoztak, felékesítettek és átvitt értelemmel ruháztak föl, s amelyek utóbb a hosszú használat folytán szilárdnak, kanonikusnak és kötelezőnek tűntek föl egy-egy nép előtt: az igazságok illúziók, amelyekről elfelejtettük, hogy illúziók, metaforák, amelyek megkopván elveszítették érzéki erejüket, képüket vesztett pénzérmék, amelyek immár egyszerű fémek csupán, s nem csengő pénzdarabok. Friedrich Nietzsche: A nem morálisan felfogott igazságról és hamisságról 1992 Athenaeum, Budapest

7 Our vocabularies and goals Szótáraink és céljaink For new vocabularies give us new self- images, and new self-images give us new goals For new vocabularies give us new self- images, and new self-images give us new goals Rorty, Richard: Putnam, Pragmatism and Parmenides 18. 11. 2003. University of Pécs Az új szótárak adnak új önképet nekünk, az új önképek pedig új célokat biztosítanak. Az új szótárak adnak új önképet nekünk, az új önképek pedig új célokat biztosítanak. Richard Rorty: Putnam, Pragmatism and Parmenides 18. 11. 2003. University of Pécs

8 Multiverse Multiverzum The suggestion the truth, as well as the world, is out there is a legacy of an age in which the world was seeing as a creation of a being who had a language of his own. The suggestion the truth, as well as the world, is out there is a legacy of an age in which the world was seeing as a creation of a being who had a language of his own. Rorty, Richard: Contingency, irony, and solidarity 1989 Cambridge University Press Az a gondolat, hogy az igazság, akárcsak a világ, odakint van, annak a kornak az öröksége, amelyben a világot egy saját nyelvvel rendelkező lény művének tekintették. Az a gondolat, hogy az igazság, akárcsak a világ, odakint van, annak a kornak az öröksége, amelyben a világot egy saját nyelvvel rendelkező lény művének tekintették. Richard Rorty: Esetlegesség, irónia és szolidaritás 1994. Pécs, Jelenkor

9 Cultural contingency Kulturális esetlegesség Our language and our culture are as much a contingency, as much a result of thousands of small mutations finding niches (and millions of others finding no niches), as are the orchids and the anthropoids. Rorty, Richard: Contingency, irony, and solidarity 1989 Cambridge University Press Nyelvünk és kultúránk ugyanannyira esetlegesség, ugyanannyira sok ezer, a maga helyét megtaláló kis léptékű mutáció eredménye (miközben mutációk milliói nem találtak helyet), mint az orchideák vagy az emberszabásúak. Richard Rorty: Esetlegesség, irónia és szolidaritás 1994. Pécs, Jelenkor

10 Freedom Szabadság The important philosophers of our own century are those who have tried to follow through on the Romantic poets by breaking with Plato and seeing freedom as the recognition of contingency. Rorty, Richard: Contingency, irony, and solidarity 1989 Cambridge University Press Századunk fontos filozófusai azok, akik megpróbálták kitartóan követni a romantikus költőket a Platónnal való szakításban és a szabadságot az esetlegesség felismerésének tekintették. Richard Rorty: Esetlegesség, irónia és szolidaritás 1994. Pécs, Jelenkor

11 Even in the sciences metaphoric rediscriptions are the mark of genius and of revolutionary leaps forward. A metaforikus újraleírások még a tudományban is a géniusz és a forradalmi ugrások jelei. Even in the sciences metaphoric rediscriptions are the mark of genius and of revolutionary leaps forward. Rorty, Richard: Contingency, irony, and solidarity 1989 Cambridge University Press A metaforikus újraleírások még a tudományban is a géniusz és a forradalmi ugrások jelei. Richard Rorty: Esetlegesség, irónia és szolidaritás 1994. Pécs, Jelenkor The genius and the revolution A zseni és a forradalom

12 Köszönöm a figyelmet! Thank you for your attendance! We need to proceed in accordance with the idea that all the produced images tropes and metaphors suitable only for killing them as soon as possible. That is to say we should manipulate them as ordinary and effective linguistic means rather than bright metaphors. Annak biztos tudatában kell cselekednünk, hogy az általunk életre keltett képek, metaforák csakis arra jók, hogy minél hamarabb megöljük őket, vagyis ne metaforaként kezeljük őket, hanem a hétköznapi nyelv újabb hatékony elemeként.


Letölteni ppt "A possible Metatheoretical vocabulary Egy lehetséges Metaelméleti szótár Tamás Mezei Philosopher, Mathematician Debrecen University Hungary Modern Philosophy."

Hasonló előadás


Google Hirdetések