Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1. Aki a közúti közlekedésben részt vesz, köteles úgy közlekedni, hogy… a) a személy és vagyonbiztonságot ne veszélyeztesse, másokat a közlekedésükben.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1. Aki a közúti közlekedésben részt vesz, köteles úgy közlekedni, hogy… a) a személy és vagyonbiztonságot ne veszélyeztesse, másokat a közlekedésükben."— Előadás másolata:

1 1. Aki a közúti közlekedésben részt vesz, köteles úgy közlekedni, hogy… a) a személy és vagyonbiztonságot ne veszélyeztesse, másokat a közlekedésükben indokolatlanul ne akadályozzon, és ne zavarjon. b) az adott forgalmi helyzetben szükséges figyelem és elővigyázatosság mellett másokat az út használatában ne akadályozzon, és ne zavarjon. c) a közúti jelzések rendelkezéseinek eleget téve másokat a közlekedésben ne zavarjon és az út használatában ne akadályozzon.

2 2. Válassza ki, hogy melyik közlekedési magatartás minősül zavarásnak! a) A villamos vezetője olyan megállóhelyen állt meg, ahol az utasok le- és felszállása az úttestre, illetve az úttestről történik, és úgy nyitja ki az ajtókat, hogy előtte nem néz bele a visszapillantó tükörbe. b) A villamos vezetője minden útkereszteződésbe történő behaladás előtt szükségtelenül is hangjelzést ad. c) A villamos vezetője a holdfényjelző szabad jelzésére behalad az útkereszteződésbe, de azt torlódás miatt nem tudja elhagyni, ezzel a keresztező úton érkező járművek továbbhaladását lehetetlenné teszi.

3 3. Válassza ki, hogy melyik közlekedési magatartás minősül akadályozásnak! a) A villamos vezetője az utasok le- és felszállásának befejeződése előtt ad indulási jelzést. b) A villamos vezetője a pontosabb végállomási érkezés miatt olyan megállóhelyen áll perceken keresztül, ahol az utasok le- és felszállása az úttestre, illetve az úttestről történik, pedig a visszapillantó tükörből látja a mögötte álló kocsisort. c) A villamos vezetője elmulasztja a nyomógombról működtethető közúti fedezőjelző kezelését, és a fényjelzőkészülék villogó sárga fényjelzése mellett keresztezi az utat.

4 4. Válassza ki, hogy melyik közlekedési magatartás minősül veszélyeztetésnek! a) Összefutó vágányoknál a villamost vezetője a biztonsági határon belül állítja meg, ezzel a másik vágányon később érkező villamos vezetőjét is megállásra kényszeríti. b) A villamos vezetője a szembejövő köszöntése céljából működteti az irányjelzőt, és ezt annak ellenére teszi, hogy a villamossal irányt nem változtatva halad tovább. c) A villamos vezetője úgy dönt, hogy a holdfényjelző tilos jelzésére behalad az útkereszteződésbe, mert az ott működő jelzőlámpás forgalomirányító rendszer hibája miatt a holdfényjelző nem ad szabad jelzést.

5 5. Válassza ki azt az esetet, amikor a járművezető nincs a biztonságos vezetésre képes állapotban! a) Ha a járművezető képtelen a forgalmi helyzetek helyes felismerésére és az annak megfelelő vezetési műveletek elvégzésére. b) A járművezetőt a biztonságos járművezetésre alkalmatlannak csak a kezelőorvosa, vagy az ellenőrzést végző orvos nyilváníthatja. c) Ha a járművezető olyan vény nélkül kapható gyógyszert vett be, amit még sosem szedett.

6 6. Válassza ki azt az esetet, amikor a járművezető nincs a biztonságos vezetésre képes állapotban! a) Ha a járművezető vezetés közben agresszív magatartást tanúsít. b) Ha a forgalmi helyzet felismerésére és a megfelelő cselekvésre lényegesen hosszabb időre van szüksége, mint egy átlagos járművezetőnek. c) Csak akkor, ha a járművezető véralkohol koncentrációja legalább 0,8 ‰, vagy a légalkohol koncentrációja legalább 0,51 ‰.

7 7. Átadható-e a jármű vezetése, ha az illetőnél van az adott járműkategóriára érvényes vezetői engedélye? a) Igen, ha a jármű vezetésétől nincs eltiltva, a biztonságos vezetésre képes állapotban van, vezetési képességére hátrányosan ható szer hatása alatt nem áll és szervezetében nincs szeszes ital fogyasztásából származó alkohol. b) Igen, ha a jármű tulajdonosát erről értesítették, aki az illetőt nem tiltotta el a jármű vezetésétől, továbbá az illető a biztonságos vezetésre képes állapotban van, vezetési képességére hátrányosan ható szer, alkohol hatása alatt nem áll. c) Igen, ha nyilatkozik arról, hogy józan, kipihent, a jármű biztonságos vezetésére képes állapotban van, vezetési képességét pedig semmilyen szer nem befolyásolja.

8 8. Átadható-e a jármű vezetése, ha az illető nem hozta magával az adott járműkategóriára érvényes vezetői engedélyét? a) Igen. b) Nem. c) Csak akkor, ha tudomásunk van arról, hogy valóban rendelkezik az adott járműkategóriára érvényes vezetői engedéllyel.

9 9. Válassza ki a hangjelzés adására vonatkozó helyes állítást! a) Hangjelzést balesetveszély esetén szabad adni. b) Hangjelzést balesetveszély esetén kell adni. c) Hangjelzés csak balesetveszély esetén adható.

10 10. Válassza ki azt a személyt, aki a forgalom irányítására jogosult! a) A polgárőr. b) A közterület felügyelő. c) A parkolóőr.

11 11. Válassza ki azt a személyt, aki csak a forgalom irányítására jogosult! a) A rendőr. b) A jelzőőr. c) A vám- és pénzügyőr.

12 12. Válassza ki azt a személyt, aki a forgalom irányítására és ellenőrzésére is jogosult! a) A polgárőr. b) A jelzőőr. c) A rendőr.

13 13. Válassza ki, hogy a jelzőtáblák mely csoportja nem vonatkozik a villamosra? a) A "Jobbra bekanyarodni tilos" és a "Balra bekanyarodni tilos" jelzőtáblák. b) Az útvonal típusát jelző táblák. c) Utasítást adó jelzőtáblák.

14 14. Válassza ki, hogy a jelzőtáblák mely csoportja nem vonatkozik a villamosra? a) Az útvonal típusát jelző táblák. b) A járművek méreteire (szélesség, magasság, hosszúság), súlyára és tengelyterhelésére vonatkozó tilalmi jelzőtáblák. c) Azok a tilalmi jelzőtáblák, amelyeknek a hatályát a "Mozgó járművekre vonatkozó tilalmak vége" jelzőtábla megszünteti.

15 15. Meddig tart a "Jobbra bekanyarodni tilos" és a "Balra bekanyarodni tilos" jelzőtábla hatálya? a) Arra az útkereszteződésre, amelyik előtt azt elhelyezték. b) A következő útkereszteződés kezdetéig. c) A következő útkereszteződés végéig.

16 16. Válassza ki, hogy melyik jelzőtábla hatályát szünteti meg a következő útkereszteződés kezdete? a) Jobbra bekanyarodni tilos. b) Balra bekanyarodni tilos. c) Megfordulni tilos.

17 17. Válassza ki, hogy melyik jelzőtábla hatályát szünteti meg a következő útkereszteződés kezdete? a) Sebességkorlátozás. b) Korlátozott sebességű övezet. c) Kötelező legkisebb sebesség.

18 18. Válassza ki, hogy melyik jelzőtábla hatályát szünteti meg a következő útkereszteződés kezdete? a) Kötelező megállás. b) Előzni tilos. c) Korlátozott forgalmú övezet.

19 19. Válassza ki, hogy melyik jelzőtábla hatályát szünteti meg a következő útkereszteződés kezdete? a) Várakozási övezet. b) Legkisebb követési távolság. c) Főútvonal.

20 20. Válassza ki, hogy általában mekkora távolság van a veszélyt jelző tábla és a veszélyes hely (veszélyes útszakasz kezdete) között? a) Lakott területen méter. b) Lakott területen kívül méter. c) Autópályán méter.

21 21. Válassza ki, hogy általában mekkora távolság van a veszélyt jelző tábla és a veszélyes hely (veszélyes útszakasz kezdete) között? a) Lakott területen méter. b) Lakott területen kívül méter. c) Autópályán méter.

22 22. Válassza ki, hogy általában mekkora távolság van a veszélyt jelző tábla és a veszélyes hely (veszélyes útszakasz kezdete) között? a) Lakott területen méter. b) Lakott területen kívül méter. c) Autópályán méter.

23 23. Válassza ki, hogy milyen célból alkalmazzák a "terelővonal" útburkolati jelet? a) A forgalmi sávok egymástól történő elválasztására. b) A két forgalmi irány egymástól történő elválasztására. c) A zárt villamospálya és a mellette lévő úttest elválasztására.

24 24. Válassza ki, hogy milyen célból alkalmazzák a "terelővonal" útburkolati jelet? a) A nyílt villamospálya és a mellette lévő forgalmi sáv elválasztására. b) Az útkereszteződésben a kanyarodó főútvonal úttestének szélét jelezheti. c) Ha az úton sebességkorlátozásra vagy megállási kötelezettségre kell felhívni a figyelmet.

25 25. Válassza ki, hogy milyen célból alkalmazzák a "záróvonal" útburkolati jelet? a) A zárt villamospálya és a mellette lévő úttest elválasztására. b) Az úttest szélének jelölésére. c) A két forgalmi irány egymástól történő elválasztására.

26 26. Válassza ki, hogy milyen célból alkalmazzák a "záróvonal" útburkolati jelet? a) A gyalog- és kerékpárúton a gyalogosok és kerékpárosok részére kijelölt területet választhatja el. b) A zárt villamospálya és a mellette lévő úttest elválasztására. c) A forgalmi sávok egymástól történő elválasztására.

27 27. Válassza ki, hogy milyen célból alkalmazzák a "záróvonal" útburkolati jelet? a) A gyalog- és kerékpárúton a gyalogosok és kerékpárosok részére kijelölt területet választhatja el. b) A nyílt villamospálya és a mellette lévő forgalmi sáv elválasztására. c) Az úttest szélének jelölésére.

28 28. Mit jelent, ha a fénysorompó két egymás mellett lévő lámpája felváltva villogó piros fénnyel jelez? a) A továbbhaladás tilalmát jelzi. b) Veszélyes helyre figyelmeztet. c) Azt jelzi, hogy a berendezés üzemképes.

29 29. Mit jelent, ha a fénysorompó alsó lámpája villogó fehér fénnyel jelez? a) A továbbhaladást engedélyezi. b) Szabad utat jelez. c) Veszélyes helyre figyelmeztet.

30 30. Válassza ki azt a berendezést, ami együtt működik a fénysorompóval? a) Teljes sorompó. b) Félsorompó. c) A teljes sorompót kiegészítő hangjelző berendezés.

31 31. Mit jelent, ha a félsorompó rúdjai mozgásban vagy lezárt állapotban vannak? a) Veszélyes helyre figyelmeztet. b) Az úttest menetirány szerinti jobb oldalán továbbhaladni tilos. c) A továbbhaladás tilalmát jelzi.

32 32. A fény - és félsorompóval együtt biztosított vasúti átjárón a továbbhaladást engedélyezi, ha… a) a fénysorompó két egymás mellett lévő lámpája felváltva villogó piros fénnyel jelez, de a sorompó rúdjai felfelé mozognak. b) a fénysorompó alsó lámpája villogó fehér fénnyel jelez és a félsorompó rúdjai teljesen nyitott állapotban vannak. c) a fénysorompó két egymás mellett lévő lámpája felváltva villogó piros fénnyel jelez, de a sorompó rúdjai teljesen nyitott állapotban vannak.

33 33. Mit jelent, ha a teljes sorompó rúdjai mozgásban vagy lezárt állapotban vannak? a) Veszélyes helyre figyelmeztet. b) A továbbhaladás tilalmát jelzi.

34 34. A teljes sorompót kiegészítheti olyan berendezés, amely… a) a sorompó lezárásának a megkezdését és záródását hangjelzéssel jelzi. b) a sorompó lezárásának a megkezdését, valamint záródását és zárva tartását (a teljes felnyitásig) hangjelzéssel jelzi. c) a sorompó lezárásának a megkezdését, valamint záródását és zárva tartását (a teljes felnyitásig) hangjelzéssel és két egymás mellett levő felváltva villogó piros fénnyel jelzi.

35 35. A teljes sorompót kiegészítheti olyan berendezés, amely… a) a sorompó lezárásának a megkezdését és záródását két egymás mellett levő felváltva villogó piros fénnyel jelzi. b) a sorompó lezárásának a megkezdését és záródását két egymás mellett levő felváltva villogó piros fénnyel, a sorompó nyitva tartását villogó fehér fénnyel jelzi. c) a sorompó lezárásának a megkezdését, valamint záródását és zárva tartását (a teljes felnyitásig) két egymás mellett levő felváltva villogó piros fénnyel jelzi.

36 36. A teljes sorompóval biztosított vasúti átjárón a továbbhaladást engedélyezi, … a) a teljes sorompó rúdjainak nyitott helyzete. b) a teljes sorompó rúdjainak nyitott helyzete, feltéve hogy a sorompót kiegészítő hang- vagy fényjelző berendezés jelzést nem ad. c) a teljes sorompó rúdjainak nyitott helyzete, feltéve hogy a sorompót kiegészítő hangjelző berendezés jelzést nem ad, a kiegészítő fényjelző berendezés pedig villogó fehér fényt ad.

37 37. A vasúti átjáró biztosítására szolgáló fénysorompó üzemzavarát jelzi, ha… a) a fénysorompó villogó fehér fényt ad. b) a fénysorompón sem a piros, sem a fehér fény nem világít. c) a fénysorompón két egymás mellett lévő, felváltva villogó piros fény látható.

38 38. Melyik esetben haladhat át a vasúti átjárón a jelzőberendezés üzemzavarára vonatkozó szabályok szerint? a) Ha a fénysorompón két egymás mellett lévő, felváltva villogó piros fény látható, a félsorompó rúdjai pedig teljesen nyitott állapotban vannak. b) Ha a fénysorompón sem a piros, sem a fehér fény nem világít, a félsorompó rúdjai pedig teljesen zárt állapotban vannak. c) Ha a félsorompó rúdjai nyitott vagy félig nyitott állapotban vannak és a fénysorompón sem a piros, sem a fehér fény nem világít.

39 39. A vasúti átjáró biztosítására szolgáló teljes sorompó üzemzavarát jelzi, ha… a) a sorompórudak eltérő állásban vagy félig nyitott helyzetben vannak. b) a sorompó lezárásának a megkezdését és záródását hangjelzés nem jelzi. c) a sorompó lezárásának a megkezdését, valamint záródását és zárva tartását (a teljes felnyitásig) két egymás mellett levő felváltva villogó piros fénnyel nem jelzi.

40 40. Válassza ki, hogy melyik esetben köteles meggyőződni a gyalogos az úttestre lépés veszélytelenségéről? a) Csak abban az esetben, ha a járművekkel szemben elsőbbsége nincs. b) Csak abban az esetben, ha a járművekkel szemben elsőbbsége van. c) A járművekkel szembeni elsőbbségi helyzetétől függetlenül minden esetben, mielőtt az úttestre lép.

41 41. Válassza ki, hogy melyik esetben van a gyalogosnak a járművekkel szemben elsőbbsége? a) Ha villamos megállóhely járdaszigete és a hozzá közelebb eső járda között halad át az úttesten. b) Ha kijelölt gyalogos-átkelőhelyen halad át az úttesten. c) Ha útkereszteződésen kívül a lehető legrövidebb áthaladást biztosító irányban halad át az úttesten.

42 42. Válassza ki, hogy melyik esetben van a gyalogosnak a járművekkel szemben elsőbbsége? a) Ha lakó- pihenőövezetben halad át az úttesten. b) Útkereszteződésnél, ha a járművek arra az útra kanyarodnak be, amelyen a gyalogos áthalad. c) Lakott területen levő főútvonalon az útkereszteződésnél a járda meghosszabbított vonalában áthaladó gyalogosnak, a főútvonalat keresztező vagy abba betorkolló útról érkező járművekkel szemben.

43 43. Válassza ki, hogy melyik esetben kell a gyalogosnak fényvisszaverő mellényt (ruházatot) viselnie? a) Éjszaka és korlátozott látási viszonyok esetén kell a lakott területen kívüli út úttestén, leállósávján, útpadkáján tartózkodó gyalogosnak fényvisszaverő mellényt (ruházatot) viselnie. b) Éjszaka és a távolbalátás korlátozottsága esetén kell az úttesten vagy a leállósávon tartózkodó gyalogosnak fényvisszaverő mellényt (ruházatot) viselnie. c) Sötétben és a szabadlátás korlátozottsága esetén kell az úttesten tartózkodó gyalogosnak fényvisszaverő mellényt (ruházatot) viselnie.

44 44. Válassza ki, hogy hol haladhat át a gyalogos a zárt villamospályán? a) Bárhol a lehető legrövidebb áthaladást biztosító irányban. b) Csak olyan kiépített átkelőhelyen, ahol kijelölt gyalogos-átkelőhely van, vagy a forgalmat fényjelzőkészülék irányítja. c) Csak a kiépített átkelőhelyen.

45 45. Válassza ki a járművek utasaira vonatkozó szabályt! a) Az utas csak álló járműre szállhat fel és csak álló járműről szállhat le. b) A jármű ajtaját az utas csak a járda felöli oldalon nyithatja ki, ha meggyőződött arról, hogy ezzel a közlekedés biztonságát, a személy- és vagyonbiztonságot nem veszélyezteti. c) A villamos utasa csak akkor utazhat állva, ha a villamoson minden ülőhely foglalt.

46 46. Menetrend szerint közlekedő járműre a megállóhelyen kívül utasnak felszállni, illetőleg arról leszállni… a) abban az esetben szabad, ha a jármű személyzete erre előzetesen szóban vagy a vezető által működtetett ajtók kinyitásával engedélyt adott. b) soha nem szabad. c) csak a jármű személyzetének felügyelete mellett szabad.

47 47. Olyan megállóhelynél, ahol a fel- és leszállás közvetlenül az úttestről, illetőleg az úttestre történik, az utasnak akkor szabad a járdáról az úttestre lépni, ha… a) a jármű a megállóhelyen megállt, és erre a vezető az általa működtetett ajtók kinyitásával engedélyt adott. b) a jármű a megállóhely felé közeledik, és a felszállni szándékozó utas az úttestre lépés veszélytelenségéről meggyőződött. c) a jármű a megállóhelyen megállt.

48 48. A forgalomirányító fényjelző készülék jelzése a villamosra is irányadó, kivéve, ha… a) a fényjelző készülék alatt elhelyezett kiegészítő táblán a villamos kivételként van feltüntetve. b) a villamosforgalom irányítására külön - a villamos ábráját mutató - fényjelző készülék működik. c) a villamosforgalom irányítására külön - fehér fénypontokat mutató - fényjelző készülék működik.

49 49. Melyik esetben nem köteles irányjelzést adni a villamos vezetője? a) Ha a kanyarodó főútvonal vonalvezetését egyenes vonalú mozgással hagyja el. b) Ha a kanyarodó főútvonal vonalvezetését követve halad tovább. c) Ha a villamospálya vonalvezetése az úttest széléről az úttest közepére vezeti a villamost.

50 50. Melyik esetben köteles irányjelzést adni a villamos vezetője? a) Ha a kanyarodó főútvonal vonalvezetését követve halad tovább. b) Ha a villamospálya vonalvezetése az úttest közepéről az úttest szélére vezeti a villamost. c) Ha a villamos forgalmi okból történő megállás után elindul.

51 51. Melyik esetben minősül elinduló járműnek a villamos? a) A kocsiszín kapuján kihajtó villamos, ha az utat keresztezi, vagy az úttestre ráhajt. b) A zárt villamospályán létesített megállóhelyről kiinduló villamos, ha útját továbbra is a zárt villamospályán folytatja. c) A zárt villamospályát keresztező útátjáróra ráhajtó villamos.

52 52. Milyen kötelezettsége van a villamos vezetőjének, ha az általa vezetett villamos elinduló járműnek minősül? a) Elsőbbséget kell adnia az úttesten haladó járművek és a gyalogosok részére. b) Elsőbbséget kell adnia az úttesten haladó járművek és a gyalogosok részére, valamint irányjelzéssel kell jeleznie az elindulási szándékát. c) Elsőbbséget kell adnia az úttesten haladó irányt nem változtató járműveknek.

53 53. A zárt villamospályáról az úttestre ráhajtó villamos vezetőjének … a) az úttesten közlekedő járművekkel szemben elsőbbsége van. b) az úttesten a villamossal szemben vagy azonos irányban haladó, irányt nem változtató járművek részére elsőbbséget kell adnia. c) az úttesten közlekedő járművek részére elsőbbséget kell adnia.

54 54. Válassza ki a villamosra vonatkozó szabályt! a) A villamossal az úttesten, annak menetirány szerinti jobb oldalán, az út- és a forgalmi viszonyok szerint a lehetséges mértékben jobbra tartva kell közlekedni. b) A villamossal a forgalmi, az időjárási és látási viszonyoknak, továbbá az útviszonyoknak megfelelően kell közlekedni, figyelemmel kell lenni a villamos sajátosságaira és az utasokra. c) Ha jelzőtábla jelzéséből más nem következik, az úttest menetirány szerinti jobb és bal oldalát elválasztó járdasziget mellett jobbról kell, egyéb helyen levő járdasziget mellett jobbról és balról is el szabad haladni.

55 55. A villamos sebességét az engedélyezett sebességhatárokon belül úgy kell megválasztani, hogy … a) a vezető bármilyen akadály előtt, féktávolságon belül meg tudja állítani járművét. b) a vezető által belátott távolság kisebb legyen, mint a féktávolság, és a jelentkező akadály előtt biztonságosan meg tudja állítani járművét. c) a vezető a járművét meg tudja állítani az általa belátott távolságon belül és minden olyan akadály előtt, amelyre az adott körülmények között számítania kell.

56 56. Mekkora távolságot kell tartani az előttünk haladó jármű mögött, annak követésekor? a) Akkora távolságot, ami nem kisebb, mint az adott sebességhez tartozó féktávolság. b) Akkora távolságot, hogy a két jármű közé egy előzést végrehajtó személygépkocsi biztonságosan be tudjon sorolni. c) Akkora távolságot, amely elegendő ahhoz, hogy az elöl haladó jármű mögött - annak hirtelen fékezése esetén is - biztonságosan meg lehessen állni.

57 57. Aki járművel irányt változtat köteles … a) az úttesten haladó járműveknek és gyalogosoknak elsőbbséget adni. b) az azonos irányban vagy szemben haladó, irányt nem változtató járműveknek elsőbbséget adni. c) úgy közlekedni, hogy az úttesten haladó járműveket ne akadályozza.

58 58. Aki járművel irányt változtat köteles … a) az irányváltoztatást - a körforgalmú útra történő bekanyarodás kivételével - a művelet előtt kellő időben megkezdett és annak befejezéséig folyamatosan adott irányjelzéssel jelezni. b) az irányváltoztatást irányjelzéssel, lakott területen kívül hangjelzéssel is jelezni. c) az irányváltoztatást - az útkereszteződésben kanyarodó főútvonal jelzett vonalvezetésének kivételével - a művelet előtt kellő időben megkezdett és annak befejezéséig folyamatosan adott irányjelzéssel jelezni.

59 59. Válassza ki a hangjelzésre vonatkozó helyes állítást! a) Hangjelzést balesetveszély esetén, a baleset megelőzése érdekében, valamint - lakott területen kívül - az előzési szándék jelzése céljából kell adni. b) Hangjelzést csak balesetveszély esetén, a baleset megelőzése érdekében kell adni. c) Hangjelzést adni csak balesetveszély esetén, a baleset megelőzése érdekében, valamint - lakott területen kívül - az előzési szándék jelzése céljából szabad.

60 60. A másik jármű érkezési irányától függetlenül elsőbbséget kell adni az útkereszteződésben … a) a körforgalmat keresztező villamossal a körforgalomban haladó jármű részére. b) minden járművel a megkülönböztető fény- és hangjelzést adó berendezéssel felszerelt gépjármű részére. c) az olyan útról érkező járművel, amelyen az útkereszteződés előtt „Elsőbbségadás kötelező” vagy „Állj! Elsőbbségadás kötelező” jelzőtábla van, a keresztező - illetőleg a kiegészítő táblán vastag vonallal jelzett - útról érkező jármű részére.

61 61. A másik jármű érkezési irányától függetlenül elsőbbséget kell adni az útkereszteződésben … a) a szilárd burkolatú útról érkező járművel a földútról érkező jármű részére. b) minden járművel a figyelmeztető jelzését használó jármű részére. c) a körforgalomban haladó járművel a körforgalmat keresztező villamos részére.

62 62. A másik jármű érkezési irányától függetlenül elsőbbséget kell adni az útkereszteződésben … a) az olyan útról érkező jármű részére, amelyen az útkereszteződés előtt „Elsőbbségadás kötelező” vagy „Állj! Elsőbbségadás kötelező” jelzőtábla van. b) minden járművel a megkülönböztető fény- és hangjelzést együttesen használó gépjármű részére. c) a körforgalmat keresztező villamossal a körforgalomban haladó jármű részére.

63 63. Válassza ki a jármű sebességének megválasztására vonatkozó helyes állítást! a) Útkereszteződést járművel csak olyan sebességgel szabad megközelíteni, hogy a vezető eleget tehessen elsőbbségadási kötelezettségének és e tekintetben másokat a jármű sebességével ne tévesszen meg. b) A jármű sebességét csökkenteni csak abban az esetben szabad, ha ezt a személy- vagy vagyonbiztonság megóvása szükségessé teszi. c) Nem szabad a járművel olyan lassan haladni, hogy az a forgalmat akadályozza.

64 64. Válassza ki a jármű sebességének megválasztására vonatkozó helyes állítást! a) Nem szabad a járművel indokolatlanul olyan lassan haladni, hogy az a forgalmat akadályozza. b) Olyan járművel mint a villamos, amelynek kerekei fúvott gumiabronccsal felszerelve nincsenek, legfeljebb 20 km/h sebességgel szabad közlekedni. c) Járművel csak olyan sebességgel haladhat, ami eléri vagy megközelíti az engedélyezett legnagyobb sebességet, hogy e tekintetben másokat ne tévesszen meg.

65 65. Válassza ki a jármű sebességének megválasztására vonatkozó helyes állítást! a) Járművel mindig a megengedett legnagyobb sebességgel kell haladni, hogy minél rövidebb ideig tartózkodjon egy veszélyesnek ítélt zónában. b) A jármű sebességét hirtelen fékezéssel csökkenteni csak abban az esetben szabad, ha ezt a személy- vagy vagyonbiztonság megóvása szükségessé teszi. c) A villamossal nyílt villamospályán legfeljebb 40 km/h, zárt villamospályán legfeljebb 50 km/h sebességgel szabad közlekedni.

66 66. Válassza ki a villamosra vonatkozó szabályt! a) A járművel másik útra - ha közúti jelzésből más nem következik - jobbra kis ívben, balra nagy ívben kell bekanyarodni, úgy, hogy a jármű a bekanyarodás után a menetirány szerinti jobb oldalon maradjon. b) A balra bekanyarodó jármű vezetője párhuzamos közlekedésre nem alkalmas úton a bekanyarodást akkor hajthatja végre, ha meggyőződött arról is, hogy balról járművének előzését vagy kikerülését másik jármű nem kezdte meg. c) Az útkereszteződésben másik útra bekanyarodni szándékozó vezető a járművel - útburkolati jelek hiányában - jobbra bekanyarodás esetében az úttest jobb szélére, balra bekanyarodás esetében az úttest felezővonala mellé köteles besorolni.

67 67. Elsőbbséget kell adni … a) villamossal, az azonos irányból érkező jobbra vagy balra bekanyarodó jármű részére. b) villamossal, a szemből érkező és balra bekanyarodó jármű részére. c) jobbra vagy balra bekanyarodó villamossal annak az útnak az úttestén áthaladó gyalogos részére, amelyre a villamos bekanyarodik.

68 68. Elsőbbséget kell adni … a) jobbra bekanyarodó villamossal az azonos irányból érkező és jobbra bekanyarodó jármű részére, ha a bekanyarodás közben forgalmi kapcsolatba kerülnek. b) balra bekanyarodó villamossal, a szemből érkező és balra bekanyarodó jármű részére. c) balra bekanyarodó villamossal az úttesten szemből érkező és egyenesen továbbhaladó vagy jobbra bekanyarodó jármű részére.

69 69. Mekkora oldaltávolságot kell tartani az Ön által vezetett jármű és a vele párhuzamosan haladó villamos között? a) Legalább 70 cm távolságot köteles tartani. b) Olyan távolságot kell tartani amely a villamos biztonságos elhaladását lehetővé teszi. c) Legalább 1 méter távolságot köteles tartani.

70 70. Hogyan előzhető meg az egyirányú forgalmú út úttestének bal oldalán közlekedő villamos? a) Az egyirányú forgalmú út úttestének bal oldalán közlekedő villamost más járművel nem szabad megelőzni. b) Csak jobbról szabad megelőzni.

71 71. Hogyan előzhető meg az úttest közepén haladó villamos? a) Csak balról szabad megelőzni. b) Csak jobbról szabad megelőzni. c) Balról is, jobbról is megelőzhető.

72 72. Hogyan előzhető meg az úttest szélén haladó villamos? a) Csak balról szabad megelőzni. b) Az útest szélén haladó villamost más járművel nem szabad megelőzni.

73 73. Szabad-e előzni az úttest szélén haladó villamost a vasúti átjáróban, illetve közvetlenül előtte? a) Nem, mert a vasúti átjáróban, illetve közvetlenül előtte előzni tilos. b) Csak akkor, ha a vasúti átjáró jelzőberendezéssel van biztosítva és a jelzőberendezés engedélyezi a továbbhaladást. c) Csak akkor ha a vasúti átjáró jelzőőrrel van biztosítva és a jelzőőr nem jelzi a továbbhaladás tilalmát.

74 74. Szabad-e előzni az úttest szélén haladó villamost, ha kijelölt gyalogos-átkelőhelyhez közeledik? a) Nem, mert a kijelölt gyalogos-átkelőhely előtt - minden esetben - a járművekkel meg kell állni. b) Csak akkor, ha az a gyalogosok elsőbbségének megsértése nélkül végrehajtható. c) Nem, mert a kijelölt gyalogos-átkelőhelyen és közvetlenül előtte előzni tilos.

75 75. Szabad-e előzni az úttest szélén haladó villamost ha a domborzati viszonyok (bukkanó) miatt az előrelátás korlátozott? a) Csak balról szabad megelőzni. b) Csak jobbról szabad megelőzni. c) Csak akkor, ha az úttesten egyirányú forgalom van, vagy záróvonal van felfestve és az előzés annak érintése nélkül végrehajtható.

76 76. Szabad-e előzni az úttest szélén haladó villamost, ha be nem látható útkanyarulatban halad? a) Csak balról szabad megelőzni. b) Csak jobbról szabad megelőzni. c) Csak akkor, ha az úttesten egyirányú forgalom van, vagy záróvonal van felfestve és az előzés annak érintése nélkül végrehajtható.

77 77. Szabad-e előzni az úttest szélén haladó villamost, ha útkereszteződéshez közeledik? a) Igen, ha a forgalmat rendőr vagy fényjelző készülék irányítja és az előzés az úttest menetirány szerinti bal oldalának igénybevételével nem jár. b) Igen, ha az úton egyirányú forgalom van. c) Igen, ha az útkereszteződés előtt és után nincs kijelölt gyalogos-átkelőhely.

78 78. Szabad-e előzni az úttest szélén haladó villamost, ha útkereszteződéshez közeledik? a) Igen, ha a jármű főútvonalon vagy olyan más úton halad, amelyen elsőbbségét "Útkereszteződés alárendelt úttal" jelzőtábla jelzi. b) Igen, ha a forgalmat rendőr vagy fényjelző készülék irányítja. c) Igen, ha az előzés az úttest menetirány szerinti bal oldalának igénybevételével nem jár.

79 79. Melyik esetben szabad a villamost egyenrangú utak kereszteződésében megelőzni? a) Ha az előzés az úttest menetirány szerinti bal oldalának igénybevételével nem jár. b) Ha a villamos az úttest közepén - egyirányú forgalmú úton az úttest bal oldalán - lévő villamospályán közlekedik. c) Ha "Előzni tilos" jelzőtábla nem tiltja.

80 80. Mi a teendő, ha a villamos olyan megállóhelyhez érkezik, ahol a fel- és leszállás közvetlenül az úttestről, illetőleg az úttestre történik? a) Más járművel a villamos fokozott óvatossággal balról megelőzhető vagy kikerülhető. b) Más járművel a villamos végénél meg kell állni és tovább haladni csak a villamos elindulása után szabad.

81 81. Párhuzamos közlekedésre alkalmas úttesten kijelölt gyalogos-átkelőhelyhez érkezik. A másik sávon haladó jármű lassít majd a gyalogos-átkelőhelynél megáll. Mi az Ön teendője? a) Minden esetben meg kell állnia a gyalogos-átkelőhely előtt. b) Ha a gyalogos-átkelőhelyen gyalogos halad át, Ön is köteles megállni. c) A gyalogos-átkelőhelynél csak lassítania kell.

82 82. Melyik esetben kell a párhuzamos közlekedésre vonatkozó szabályok alkalmazása szempontjából az úttestnek a villamospálya által elfoglalt részét is figyelembe venni? a) Ha az úttest menetirány szerinti jobb oldala - a nyílt villamospályát is figyelembe véve - legalább 6 méter széles. b) Ha a nyílt villamospálya mellett legalább egy forgalmi sáv a villamossal azonos irányban haladó járművek rendelkezésére áll. c) Ha útburkolati jelek vezetik a villamospályára az egyéb járművek forgalmát.

83 83. Milyen feltételekkel hajthat rá, haladhat folyamatosan, illetve előzhet más jármű a villamospályán? a) Csak akkor, ha útburkolati jelek vezetik a villamospályára az egyéb járművek forgalmát. b) Ha a villamospálya az úttest közepén helyezkedik el és záróvonallal nincs elválasztva. c) Ha a vezetőt a látási viszonyok nem akadályozzák a közeledő villamos kellő távolságból való észlelésében és a jármű a villamosforgalmat nem zavarja.

84 84. Milyen feltételekkel hajthat rá és haladhat folyamatosan más jármű a villamospályán, ha útburkolati jel vezette rá? a) A villamospályára más járművel történő ráhajtáskor a villamos részére köteles elsőbbséget adni, illetve a folyamatos haladása közben a villamost forgalmi okból akadályozhatja. b) A villamospályára a villamosforgalom akadályozása nélkül más jármű is ráhajthat és azon folyamatosan haladhat. c) A villamospályára a villamosforgalom zavarása nélkül más jármű is ráhajthat, és a később oda érkező villamost forgalmi okból akadályozhatja.

85 85. Mi a teendő, ha a vasúti átjáróban járműve elakad? a) A járművét az elakadást jelző háromszöggel köteles megjelölni, amit a jármű mögött úgy kell elhelyezni, hogy az elromlott járművet a többi jármű vezetője kellő távolságból észlelhesse. b) Ha járművét azonnal nem képes eltávolítani, köteles mindent megtenni annak érdekében, hogy a közeledő vasúti jármű vezetője vagy a vasút más alkalmazottja a veszélyhelyzetről a lehető legrövidebb időn belül tudomást szerezzen. c) A rendőrhatóságot köteles azonnal értesíteni.

86 86. Mikor nyithatja ki a villamos távműködtetésű ajtóit a vezető? a) Ha a villamossal az utasok le- illetve felszállásának céljából a megállóhelyen megállt. b) Ha ezzel a közlekedés biztonságát, valamint a személy- és vagyonbiztonságot nem veszélyezteti.

87 87. Milyen feltételek mellett hagyhatja őrizetlenül a villamost a vezetője? a) Ha gondoskodott arról, hogy a villamos önmagától el ne indulhasson és illetéktelen személy azt el ne indíthassa. b) Ha a villamost elmozdulás ellen biztonságosan rögzítette. c) Ha a villamossal a telephelyre, kocsiszínbe beállt.

88 88. Melyek a megkülönböztető jelzéseket használó járművek? a) Amelyek villogó kék fényjelzést és szirénát vagy váltakozó hangmagasságú más hangjelzést használnak. b) Amelyek sárga villogó fényt használnak. c) A rendőrség, a mentők és a tűzoltók járművei.

89 89. Mi a teendő, ha megkülönböztető jelzéseket használó jármű közeledik felénk? a) Járművünkkel haladéktalanul meg kell állni és megvárni a megkülönböztető jelzéseket használó jármű elhaladását. b) Ha járművünket szeretné megelőzni, azt kötelesek vagyunk elősegíteni, más teendőnk nincs. c) Részére minden járművel, minden helyzetben elsőbbséget kell adni, és akadálytalan továbbhaladását - félrehúzódással és a szükséghez képest megállással - lehetővé kell tenni.

90 90. Hogyan kell másik járművel megközelíteni, illetőleg elhaladni a megkülönböztető fényjelzést használó álló jármű mellett? a) Megközelíteni csak fokozott óvatossággal szabad. Az ilyen jármű mellett elhaladni nem szabad. b) Megközelíteni csak fokozott óvatossággal szabad, majd meg kell állni. Mellette elhaladni csak akkor szabad, ha meggyőződtünk annak veszélytelenségéről. c) Megközelíteni, illetőleg mellette elhaladni csak fokozott óvatossággal szabad.

91 91. A megkülönböztető jelzéseket használó járművet … a) balról és jobbról is szabad előzni. b) előzni tilos. c) csak jobbról szabad előzni.

92 92. Hogyan kell megválasztani a követési távolságot a megkülönböztető jelzéseket használó jármű mögött? a) Olyan követési távolságot kell tartani, hogy a két jármű közé legalább egy - előzést végrehajtó - személygépkocsi biztonságban besorolhasson. b) Úgy kell a követési távolságot megválasztani, hogy az ne járjon a közlekedés többi résztvevőjének zavarásával. c) A megkülönböztető jelzéseket használó jármű mögött legalább 50 méter követési távolságot kell tartani.

93 93. Mikor kell a forgalomban résztvevő járművet kivilágítani? a) Éjszaka és korlátozott látási viszonyok esetén. b) Ha az úton közvilágítás nem üzemel. c) Ha a belátható távolság 50 méter alá csökkent.

94 94. Mikor kell az álló járművet kivilágítani? a) Az úttesten álló járművet éjszaka és korlátozott látási viszonyok között ki kell világítani, kivéve, ha közvilágítás van vagy a járművet egyéb külső fényforrás kellően megvilágítja. b) Éjszaka és korlátozott látási viszonyok esetén mindig. c) Éjszaka és korlátozott látási viszonyok esetén, ha a jármű hat méternél hosszabb, két méternél szélesebb vagy pótkocsival, illetve más vontatmánnyal össze van kapcsolva.

95 95. Mi a teendője, ha személyi sérüléssel járó közlekedési baleset részese? a) A balesettel érintett jármű vezetője köteles a járművel azonnal megállni, és a baleset folytán megsérült vagy veszélybe került személy részére segítséget nyújtani. Az esetet legkésőbb a következő munkanap a biztosítójának bejelenteni. b) A közlekedési baleset részesei kötelesek személyi azonosságukat és a kötelező felelősségbiztosításuk fennállását hitelt érdemlően igazolni. Ha a felelősség kérdésében a helyszínen megegyezni nem tudnak a rendőrhatóságot kell értesíteni. c) Megállási (azonnal), helyszínbiztosítási (további balesetek megelőzése), segítségnyújtási (elsősegély és mentők értesítése) kötelezettsége van, továbbá értesíteni kell a rendőrhatóságot és gondoskodni kell a nyomok megőrzéséről.

96 96. Mi a teendője, ha személyi sérüléssel nem járó közlekedési baleset részese? a) A balesettel érintett jármű vezetője köteles a járművel azonnal megállni, és a rendőrhatóságot értesíteni. A lehetőségekhez képest a nyomok megőrzéséről gondoskodni kell. b) A balesettel érintett jármű vezetője köteles a járművel azonnal megállni. Ha az anyagi kár az Ft-ot meghaladja, a rendőrhatóságot értesíteni kell. Más esetben a felelősség kérdésében a helyszínen megállapodhatnak. c) Megállási (azonnal), helyszínbiztosítási (további balesetek megelőzése) kötelezettsége van. Ha rendőri intézkedést nem kértek, kötelesek személyi azonosságukat és a kötelező felelősségbiztosításuk fennállását hitelt érdemlően igazolni.

97 97. Mi a teendő, ha a közlekedési baleset során rendőri intézkedés válik szükségessé? a) A balesettel érintett járművek vezetőinek a rendőri intézkedést a helyszínen meg kell várniuk, illetve a rendőri intézkedés megtörténtéig szeszes italt fogyasztaniuk tilos. b) A rendőrhatóság megérkezéséig a balesettel érintett járművek vezetőinek szeszes italt fogyasztaniuk tilos. A helyszínt csak az intézkedő rendőr engedélyével hagyhatják el.

98 98. Kit kell értesítenie, ha a közlekedési baleset részese a veszélyes anyagot szállító jármű? a) A rendőrhatóságot. b) A katasztrófavédelmi hatóságot. c) A tűzoltóságot.

99 99. Ha a forgalmat az útkereszteződésben irányító rendőr mindkét karját oldalirányban kinyújtva tartja, … a) a kinyújtott karral párhuzamos irányból érkezők részére szabad utat jelez. b) a forgalom irányának megváltozását jelzi. c) a sebesség csökkentésére ad utasítást.

100 100. Ha a forgalmat az útkereszteződésben irányító rendőr mindkét karját oldalirányban kinyújtva tartja, … a) a kinyújtott karra merőleges irányból érkező járművel - ha jelzőtábla nem tiltja - az erre vonatkozó szabályok megtartásával jobbra bekanyarodva tovább szabad haladni. b) a kinyújtott karral párhuzamos irányból érkező járművel - ha jelzőtábla nem tiltja - az erre vonatkozó szabályok megtartásával egyenesen, valamint jobbra vagy balra bekanyarodva tovább szabad haladni. c) a kinyújtott karral párhuzamos irányból érkező gyalogos az úttestre nem léphet.

101 101. Ha a forgalmat az útkereszteződésben irányító rendőr mindkét karját oldalirányban kinyújtva tartja, … a) a kinyújtott karral párhuzamos irányból érkező járművel az útkereszteződésnél - a kijelölt gyalogos-átkelőhely, illetőleg a megállás helyét jelző útburkolati jel, ezek hiányában az útkereszteződés előtt - meg kell állni. b) a kinyújtott karra merőleges irányból érkezők részére a továbbhaladás tilalmát jelzi. c) a sebesség növelésére ad utasítást.

102 102. Ha a forgalmat az útkereszteződésben irányító rendőr az egyik karját függőlegesen feltartja, … a) a sebesség csökkentésére ad utasítást. b) a sebesség növelésére ad utasítást. c) a forgalom irányának megváltozását jelzi.

103 103. Ha a forgalmat az útkereszteződésben irányító rendőr az egyik karját függőlegesen feltartja, … a) veszélyes helyre figyelmeztet b) járművel az útkereszteződésen mielőbb át kell haladni. c) járművel az útkereszteződésnél - a kijelölt gyalogos- átkelőhely, illetőleg a megállás helyét jelző útburkolati jel, ezek hiányában az útkereszteződés előtt - meg kell állni.

104 104. Ha a forgalmat az útkereszteződésben irányító rendőr a jobb karjával maga mögé int, bal tenyerét pedig a balról jövő forgalom felé fordítja, … a) a jobbról érkező járművek - a rendőr mögött - balra bekanyarodhatnak. b) a jobbról érkező járművek - a rendőr előtt - balra bekanyarodhatnak. c) a jelzés nem tiltja a balról érkező járművek egyenes irányban való továbbhaladását vagy jobbra bekanyarodását.

105 105. Ha a forgalmat az útkereszteződésben irányító rendőr a jobb karjával maga mögé int, bal tenyerét pedig a balról jövő forgalom felé fordítja, … a) gyalogos az úttestre nem léphet. b) a jobbról érkező járművek - a rendőr mögött - balra bekanyarodhatnak; a jelzés nem tiltja a jobbról érkező járművek egyenes irányban való továbbhaladását vagy jobbra bekanyarodását. c) a jobbról érkező járművek - a rendőr előtt - balra bekanyarodhatnak.

106 106. Ha a forgalmat az útkereszteződésben irányító rendőr jobb karját vízszintesen maga elé nyújtja, bal karjával pedig maga elé int, … a) a balról érkező járművek - a rendőr mögött - balra bekanyarodhatnak. b) a balról érkező járművek - a rendőr előtt - balra bekanyarodhatnak. c) gyalogos az úttestre nem léphet.

107 107. Ha a forgalmat az útkereszteződésben irányító rendőr jobb karját vízszintesen maga elé nyújtja, bal karjával pedig maga elé int, … a) a balról érkező járművek - a rendőr előtt - balra bekanyarodhatnak; a jelzés nem tiltja a balról érkező járművek egyenes irányban való továbbhaladását vagy jobbra bekanyarodását. b) a balról érkező járművek - a rendőr mögött - balra bekanyarodhatnak. c) a jobbról érkező járművek jobbra bekanyarodhatnak.

108 108. Ha a forgalmat az útkereszteződésben irányító rendőr … a) kinyújtott karjával maga felé int, ezzel a sebesség csökkentésére, ha pedig kinyújtott karját le- és felfelé mozgatja, a sebesség növelésére ad utasítást. b) kinyújtott karjával maga felé int, ezzel a sebesség növelésére, ha pedig kinyújtott karját le- és felfelé mozgatja, a sebesség csökkentésére ad utasítást.

109 A gyakorlás véget ért!

110 Helytelen válasz!


Letölteni ppt "1. Aki a közúti közlekedésben részt vesz, köteles úgy közlekedni, hogy… a) a személy és vagyonbiztonságot ne veszélyeztesse, másokat a közlekedésükben."

Hasonló előadás


Google Hirdetések