Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az RMK és RMNY összefüggései, használata, mutatórendszere. Kiadványtípusok és szellemi áramlatok az RMNY-ben.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az RMK és RMNY összefüggései, használata, mutatórendszere. Kiadványtípusok és szellemi áramlatok az RMNY-ben."— Előadás másolata:

1 Az RMK és RMNY összefüggései, használata, mutatórendszere. Kiadványtípusok és szellemi áramlatok az RMNY-ben.

2 Szabó Károly ( ) Tanár és történész Tanár és történész 1859-ben került Kolozsvárra 1859-ben került Kolozsvárra A kolozsvári Erdélyi Múzeum Egylet könyvtárosa A kolozsvári Erdélyi Múzeum Egylet könyvtárosa ig tartó időszak bibliográfiáját gyűjtötte ig tartó időszak bibliográfiáját gyűjtötte Célja: a kutatás segítése Célja: a kutatás segítése Sorra járta a magán- és közkönyvtárakat Sorra járta a magán- és közkönyvtárakat Főműve: a Régi Magyar Könyvtár (1531-től 1711-ig) Főműve: a Régi Magyar Könyvtár (1531-től 1711-ig)

3 Az RMK kötetei 1. kötet: Magyar nyelvű nyomtatványok 1531-től 1711-ig (1793 tétel) 1. kötet: Magyar nyelvű nyomtatványok 1531-től 1711-ig (1793 tétel) 2. kötet: Magyarországon ig megjelent nem magyar nyelvű művek (2452 tétel) 2. kötet: Magyarországon ig megjelent nem magyar nyelvű művek (2452 tétel) 3. kötet: Magyar szerzőktől külföldön ig megjelent művek. Két részben jelent meg. Hellebrant Árpád fejezte be - gyűjtését a bibliográfia csillaggal jelöli. (4831 tétel) 3. kötet: Magyar szerzőktől külföldön ig megjelent művek. Két részben jelent meg. Hellebrant Árpád fejezte be - gyűjtését a bibliográfia csillaggal jelöli. (4831 tétel)

4 Az RMK összesen 9076 tételt tartalmaz Mind három kötet végén névmutató található A leírásokhoz jegyzetek is vannak Felépítésük: Megjelenési idő – Nyomdahely – majd szerzői betűrendben vagy rendszó szerint Az 1-2. kötetben a lelőhely is fel van tüntetve AZ RMK kötetek a régi magyar könyvek lelőhely-katalógusa is egyben!

5 Szabó Károly az ig terjedő időszaknál az egész akkori ország területére kiterjesztette anyaggyűjtési tevékenységét Szabó Károly az ig terjedő időszaknál az egész akkori ország területére kiterjesztette anyaggyűjtési tevékenységét Anyagát szinte folyamatosan bővítették többek között a Magyar Könyvszemle hasábjain ( ) Anyagát szinte folyamatosan bővítették többek között a Magyar Könyvszemle hasábjain ( )

6 „Adalékok korszaka” 1912-ig megjelent pótlásokat Sztripszky Hiador jelentette meg: Adalékok Szabó Károly Régi Magyar Könyvtár című munkájának I-II. kötetéhez (ezek sok esetben pontatlanok) 1912-ig megjelent pótlásokat Sztripszky Hiador jelentette meg: Adalékok Szabó Károly Régi Magyar Könyvtár című munkájának I-II. kötetéhez (ezek sok esetben pontatlanok)

7 Adalékok Szabó Károly Régi Magyar Könyvtár című munkájának I-II. kötetéhez A címmások egész terjedelmükben betűhívek, nyomtatási hely, év, a könyv alakjának, a levelek vagy lapok számának pontos megjelölésével A címmások egész terjedelmükben betűhívek, nyomtatási hely, év, a könyv alakjának, a levelek vagy lapok számának pontos megjelölésével Az egyes munkák lelőhelye fel van jegyezve (minden munkánál, melynek címmása adva van, meg vannak jelölve a könyvtárak, melyben megtalálhatók) Az egyes munkák lelőhelye fel van jegyezve (minden munkánál, melynek címmása adva van, meg vannak jelölve a könyvtárak, melyben megtalálhatók) Betűrendes index a kötet második részéhez van csatolva Betűrendes index a kötet második részéhez van csatolva A bibliográfiák magyar, latin, német, angol, francia nyelvűek A bibliográfiák magyar, latin, német, angol, francia nyelvűek Nyomdahely + Évszám + Nyomdász Nyomdahely + Évszám + Nyomdász

8 Ezen kötet tartalmát, mely 2453 címmást ad, összehasonlíva az RMK 1793 számával, a pótlásokkal együtt majdnem 2000-re szaporodott Ezen kötet tartalmát, mely 2453 címmást ad, összehasonlíva az RMK 1793 számával, a pótlásokkal együtt majdnem 2000-re szaporodott Ezen kötet tartalmának nagy részét néhány levél, egy-két ívre terjedő iskolai vitairatok, értekezések, alkalmi nyomtatványok teszik ki Ezen kötet tartalmának nagy részét néhány levél, egy-két ívre terjedő iskolai vitairatok, értekezések, alkalmi nyomtatványok teszik ki

9 RMNY 1960-as években kezdődött a Régi Magyarországi Nyomtatványok című új összefoglaló munka tervezése. A mindenkori Magyarországon nyomtatott, és/vagy a magyar nyelvű nyomtatványokat tartalmazza, a személyi, vagy tematikus hungarikumokat nem Eddig három kötet jelent meg: (1971) (1983) (2000) A könyvek mellett az egyleveles nyomtatványokat is magában foglalja (gyászjelentés, plakát, kisnyomtatványok, stb.) Borsa Gedeon vezetésével készült az MTA és az OSZK berkeiben

10 Az egyes tételek sorrendjét a kronológia, a nyomdahely és a szerző kiléte határozza meg. Az egyes tételek sorrendjét a kronológia, a nyomdahely és a szerző kiléte határozza meg. Részletes mutatórendszer tartozik hozzá Részletes mutatórendszer tartozik hozzá Minden nyomtatvány egyedi azonosítóval (tételszámmal) rendelkezik Minden nyomtatvány egyedi azonosítóval (tételszámmal) rendelkezik A tételek felépítése: Sorszám; Címleírás; Bibliográfiai hivatkozás; A tartalom meghatározása, részletezése; Variánsok; Szövegkiadások; Kutatási eredmények; Kapcsolódó tételek; Példánykimutatás; A tételek felépítése: Sorszám; Címleírás; Bibliográfiai hivatkozás; A tartalom meghatározása, részletezése; Variánsok; Szövegkiadások; Kutatási eredmények; Kapcsolódó tételek; Példánykimutatás;

11 Az I. kötet felépítése Történeti bevezetés Történeti bevezetés Útmutató a mű használatához Útmutató a mű használatához Az általános rövidítések magyarázata Az általános rövidítések magyarázata A rövidített idézett művek jegyzéke A rövidített idézett művek jegyzéke Régi Magyarországi nyomtatványok (törzsrész) Régi Magyarországi nyomtatványok (törzsrész) Appendix (téves meghatározások) Appendix (téves meghatározások) A címlapok és mintalapok képei A címlapok és mintalapok képei Mutatók Mutatók A nyomdahelyek mutatója időrendi sorrendben A nyomdahelyek mutatója időrendi sorrendben Nyomdamutató, helységek és nyomdászok Nyomdamutató, helységek és nyomdászok Személynévmutató Személynévmutató Helynévmutató Helynévmutató Címmutató Címmutató A magyar nyelvű énekek és versek incipitmutatója A magyar nyelvű énekek és versek incipitmutatója Tárgymutató Tárgymutató Nyelvi mutató Nyelvi mutató Könyvtárak mutatója Könyvtárak mutatója A fontosabb bibliográfiák konkordanciája A fontosabb bibliográfiák konkordanciája Index Index

12 Megjegyzések a mutatókhoz A nyomdahelyek a korabeli magyar névalakjuk szerinti ábécé-sorrendben. A nyomdahelyek a korabeli magyar névalakjuk szerinti ábécé-sorrendben. A helységnevek is korabeli alakban, mai helyesírással A helységnevek is korabeli alakban, mai helyesírással Incipitmutató: Tartalmazza a magyar nyelvű versek és énekek kezdősorát Incipitmutató: Tartalmazza a magyar nyelvű versek és énekek kezdősorát Konkordancia: Tételes összevetés az RMK- val és kiegészítéseivel (Sztripszky) Konkordancia: Tételes összevetés az RMK- val és kiegészítéseivel (Sztripszky)

13 Az RMNy-t 1800-ig tervezik elvinni. Az RMNy-t 1800-ig tervezik elvinni. Az egyes tételek leírásai gyakran új kutatási eredményeket is tartalmaztak Az egyes tételek leírásai gyakran új kutatási eredményeket is tartalmaztak A kötetekbe be nem került tételek (pl. személyi hungarikumok) kiegészítő kötetekben jelennek meg. A kötetekbe be nem került tételek (pl. személyi hungarikumok) kiegészítő kötetekben jelennek meg.

14 Bibliográfia 212 adalék Szabó Károly Régi Magyar Könyvtárához. - In: Magyar könyvszemle, ISSN , (6. évf.), 4-5. sz., 272. p. 212 adalék Szabó Károly Régi Magyar Könyvtárához. - In: Magyar könyvszemle, ISSN , (6. évf.), 4-5. sz., 272. p. 300-ik adalék Szabó Károly Régi magyar könyvtárához. - In: Magyar könyvszemle, ISSN , (11. évf.), 1-6. sz., 205. p. 300-ik adalék Szabó Károly Régi magyar könyvtárához. - In: Magyar könyvszemle, ISSN , (11. évf.), 1-6. sz., 205. p. A Magyar Nemzeti Múzeum régi magyar nyomtatványok gyűjteményének gyarapodása. - In: Magyar könyvszemle, ISSN , (4. évf.), 3. sz., p. A Magyar Nemzeti Múzeum régi magyar nyomtatványok gyűjteményének gyarapodása. - In: Magyar könyvszemle, ISSN , (4. évf.), 3. sz., p. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának régi szabályai. - In: Magyar könyvszemle, ISSN , (12. évf.), 1-6. sz., p. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának régi szabályai. - In: Magyar könyvszemle, ISSN , (12. évf.), 1-6. sz., p. A Régi Magyar Könyvtár III/XVIII. század. - In: Könyvtári levelező/lap, ISSN , (19. évf.), 8. sz., 37. p. A Régi Magyar Könyvtár III/XVIII. század. - In: Könyvtári levelező/lap, ISSN , (19. évf.), 8. sz., 37. p. A Régi Magyar Könyvtár újabb kötetei. - In: Erdélyi Múzeum, ISSN , (17. évf.), 1. sz., 55. p. A Régi Magyar Könyvtár újabb kötetei. - In: Erdélyi Múzeum, ISSN , (17. évf.), 1. sz., 55. p. Adalék Szabó Károly "Régi Magyar Könyvtárához". - In: Magyar könyvszemle, ISSN , (9. évf.), 1-6. sz., p. Adalék Szabó Károly "Régi Magyar Könyvtárához". - In: Magyar könyvszemle, ISSN , (9. évf.), 1-6. sz., p.

15 Adalékok a Régi Magyar Könyvtárhoz (Hatodik közlemény) (közli Köblös Zoltán). - In: Erdélyi Múzeum, ISSN , (25. évf.), 4. sz., p. Adalékok a Régi Magyar Könyvtárhoz (Hatodik közlemény) (közli Köblös Zoltán). - In: Erdélyi Múzeum, ISSN , (25. évf.), 4. sz., p. Adalékok a Régi Magyar Könyvtárhoz (Hetedik közlemény) (közli Köblös Zoltán). - In: Erdélyi Múzeum, ISSN , (25. évf.), 5. sz., p. Adalékok a Régi Magyar Könyvtárhoz (Hetedik közlemény) (közli Köblös Zoltán). - In: Erdélyi Múzeum, ISSN , (25. évf.), 5. sz., p. Adalékok a Régi Magyar Könyvtárhoz (Kilenczedik közlemény) (közli Köblös Zoltán). - In: Erdélyi Múzeum, ISSN , (26. évf.), 6. sz., p. Adalékok a Régi Magyar Könyvtárhoz (Kilenczedik közlemény) (közli Köblös Zoltán). - In: Erdélyi Múzeum, ISSN , (26. évf.), 6. sz., p. Adalékok a Régi Magyar Könyvtárhoz (Negyedik közlemény (közli Köblös Zoltán). - In: Erdélyi Múzeum, ISSN , (25. évf.), 1. sz., p. Adalékok a Régi Magyar Könyvtárhoz (Negyedik közlemény (közli Köblös Zoltán). - In: Erdélyi Múzeum, ISSN , (25. évf.), 1. sz., p. Adalékok a Régi Magyar Könyvtárhoz (Nyolczadik közlemény) (közli Köblös Zoltán). - In: Erdélyi Múzeum, ISSN , (26. évf.), 4. sz., p. Adalékok a Régi Magyar Könyvtárhoz (Nyolczadik közlemény) (közli Köblös Zoltán). - In: Erdélyi Múzeum, ISSN , (26. évf.), 4. sz., p. Adalékok a Régi Magyar Könyvtárhoz (Ötödik közlemény) (közli Köblös Zoltán). - In: Erdélyi Múzeum, ISSN , (25. évf.), 3. sz., p. Adalékok a Régi Magyar Könyvtárhoz (Ötödik közlemény) (közli Köblös Zoltán). - In: Erdélyi Múzeum, ISSN , (25. évf.), 3. sz., p. Adalékok a Régi Magyar Könyvtárhoz (Tizedik közlemény) (közli Köblös Zoltán). - In: Erdélyi Múzeum, ISSN , (27. évf.), 1. sz., p. Adalékok a Régi Magyar Könyvtárhoz (Tizedik közlemény) (közli Köblös Zoltán). - In: Erdélyi Múzeum, ISSN , (27. évf.), 1. sz., p. Adalékok a Régi Magyar Könyvtárhoz (Tizenegyedik közlemény) (közli Köblös Zoltán). - In: Erdélyi Múzeum, ISSN , (27. évf.), 4. sz., p. Adalékok a Régi Magyar Könyvtárhoz (Tizenegyedik közlemény) (közli Köblös Zoltán). - In: Erdélyi Múzeum, ISSN , (27. évf.), 4. sz., p.

16 Ballagi Aladár: Adalékok Szabó Károly Régi Magyar Könyvtárához. - In: Magyar könyvszemle, ISSN , (4. évf.), 6. sz., p. Ballagi Aladár: Adalékok Szabó Károly Régi Magyar Könyvtárához. - In: Magyar könyvszemle, ISSN , (4. évf.), 6. sz., p. Ballagi Aladár: Régi magyar könyvtár. Az megjelent magyar nyomtatványok könyvészeti kézikönyve. Írta Szabó Károly. Budapest, In: Századok, ISSN , (13. évf.), 6. sz., p. Ballagi Aladár: Régi magyar könyvtár. Az megjelent magyar nyomtatványok könyvészeti kézikönyve. Írta Szabó Károly. Budapest, In: Századok, ISSN , (13. évf.), 6. sz., p. Bartha Dénes: Helyreigazítás a Régi Magyar Könyvtár I. kötetéhez. - In: Magyar könyvszemle, ISSN , sz., p. Bartha Dénes: Helyreigazítás a Régi Magyar Könyvtár I. kötetéhez. - In: Magyar könyvszemle, ISSN , sz., p. Bartha József: Régi magyar könyvtár. Ism.. - In: Katholikus szemle, (13. évf.), 2. sz., p. Bartha József: Régi magyar könyvtár. Ism.. - In: Katholikus szemle, (13. évf.), 2. sz., p. Bartha József: Szabó Károly - Hellebrant Árpád: Régi magyar könyvtár III. kötet. Ism.. - In: Katholikus szemle, (11. évf.), 3. sz., p. Bartha József: Szabó Károly - Hellebrant Árpád: Régi magyar könyvtár III. kötet. Ism.. - In: Katholikus szemle, (11. évf.), 3. sz., p. Békési Emil - Krausz Jenő - Majláth Béla - Ráth György: Adalék Szabó Károly " Régi Magyar Könyvtárához". - In: Magyar könyvszemle, ISSN , (9. évf.), 1-6. sz., p. Békési Emil - Krausz Jenő - Majláth Béla - Ráth György: Adalék Szabó Károly " Régi Magyar Könyvtárához". - In: Magyar könyvszemle, ISSN , (9. évf.), 1-6. sz., p. Bónis Ferenc: Régi magyarországi nyomtatványok In: Magyar zene : zenetudományi folyóirat, ISSN , (13. évf.), 1. sz., p. Bónis Ferenc: Régi magyarországi nyomtatványok In: Magyar zene : zenetudományi folyóirat, ISSN , (13. évf.), 1. sz., p. Borsa Gedeon - Hervay Ferenc: Pótlások és kiigazítások a "Régi Magyarországi Nyomtatványok" (RMNy) első kötetéhez. (hat képpel). - In: Magyar könyvszemle, ISSN , sz., p. Borsa Gedeon - Hervay Ferenc: Pótlások és kiigazítások a "Régi Magyarországi Nyomtatványok" (RMNy) első kötetéhez. (hat képpel). - In: Magyar könyvszemle, ISSN , sz., p.

17 Borsa Gedeon - Kükedi József: A kisalakú régi magyarországi nyomtatványokról. (három képpel). - In: Magyar könyvszemle, ISSN , sz., p. Borsa Gedeon - Kükedi József: A kisalakú régi magyarországi nyomtatványokról. (három képpel). - In: Magyar könyvszemle, ISSN , sz., p. Borsa Gedeon: Pótlások és igazítások a "Régi Magyarországi Nyomtatványok" első két kötetéhez. VI. (három képpel). - In: Magyar könyvszemle, ISSN , sz., p. Borsa Gedeon: Pótlások és igazítások a "Régi Magyarországi Nyomtatványok" első két kötetéhez. VI. (három képpel). - In: Magyar könyvszemle, ISSN , sz., p. Borsa Gedeon: Pótlások és igazítások a 'Régi Magyarországi Nyomtatványok' első két kötetéhez IV.. - In: Magyar könyvszemle, ISSN , (111. évf.), 3. sz., p. Borsa Gedeon: Pótlások és igazítások a 'Régi Magyarországi Nyomtatványok' első két kötetéhez IV.. - In: Magyar könyvszemle, ISSN , (111. évf.), 3. sz., p. Borsa Gedeon: Pótlások és kiigazítások a "Régi Magyarországi Nyomtatványok" (RMNy) első kötetéhez. III. (hét képpel). - In: Magyar könyvszemle, ISSN , sz., p. Borsa Gedeon: Pótlások és kiigazítások a "Régi Magyarországi Nyomtatványok" (RMNy) első kötetéhez. III. (hét képpel). - In: Magyar könyvszemle, ISSN , sz., p. Borsa Gedeon: Pótlások és kiigazítások a "Régi Magyarországi Nyomtatványok" első kötetéhez. V. (öt képpel). - In: Magyar könyvszemle, ISSN , sz., p. Borsa Gedeon: Pótlások és kiigazítások a "Régi Magyarországi Nyomtatványok" első kötetéhez. V. (öt képpel). - In: Magyar könyvszemle, ISSN , sz., p. Borsa Gedeon: Régi magyarországi könyvek lengyel könyvtárakban. - In: Magyar könyvszemle, ISSN , sz, p. Borsa Gedeon: Régi magyarországi könyvek lengyel könyvtárakban. - In: Magyar könyvszemle, ISSN , sz, p. Borsa Gedeon: Régi magyarországi nyomtatványok a cseh- és morvaországi gyűjteményekben. - In: Magyar könyvszemle, ISSN , sz., p. Borsa Gedeon: Régi magyarországi nyomtatványok a cseh- és morvaországi gyűjteményekben. - In: Magyar könyvszemle, ISSN , sz., p.

18 Borsa Gedeon: Régi magyarországi nyomtatványok a jugoszláviai gyűjteményekben. - In: Magyar könyvszemle, ISSN , sz., p. Borsa Gedeon: Régi magyarországi nyomtatványok a jugoszláviai gyűjteményekben. - In: Magyar könyvszemle, ISSN , sz., p. Borsa Gedeon: Régi magyarországi nyomtatványok a szlovákiai gyűjteményekben. - In: Magyar könyvszemle, ISSN , sz., p. Borsa Gedeon: Régi magyarországi nyomtatványok a szlovákiai gyűjteményekben. - In: Magyar könyvszemle, ISSN , sz., p. Borsa Gedeon: Régi nyomtatványok feltárása Magyarországon. - In: A Magyar Könyvtárosok Egyesületének évkönyve, (1. évf.), 1. sz., 19. p. Borsa Gedeon: Régi nyomtatványok feltárása Magyarországon. - In: A Magyar Könyvtárosok Egyesületének évkönyve, (1. évf.), 1. sz., 19. p. Borsa Gedeon: Tájékoztató "A régi magyarországi nyomtatványok" c. kiadvány munkálatairól. - In: Magyar könyvszemle, ISSN , sz., p. Borsa Gedeon: Tájékoztató "A régi magyarországi nyomtatványok" c. kiadvány munkálatairól. - In: Magyar könyvszemle, ISSN , sz., p. Bucsay Mihály: A hallei magyar könyvtár régi magyar könyvei. - In: Magyar könyvszemle, ISSN , (65. évf. 3. foly.), 4. sz., p. Bucsay Mihály: A hallei magyar könyvtár régi magyar könyvei. - In: Magyar könyvszemle, ISSN , (65. évf. 3. foly.), 4. sz., p. Csanda Sándor: Ismeretlen régi kassai magyar nyelvű nyomtatványok (két képpel). - In: Magyar könyvszemle, ISSN , sz., p. Csanda Sándor: Ismeretlen régi kassai magyar nyelvű nyomtatványok (két képpel). - In: Magyar könyvszemle, ISSN , sz., p. Dézsi Lajos: Magyar Könyvesház. Adalékok a Régi Magyar Könyvtár II. kötetéhez. - In: Magyar könyvszemle, ISSN , (14. évf.), 2. sz., p. Dézsi Lajos: Magyar Könyvesház. Adalékok a Régi Magyar Könyvtár II. kötetéhez. - In: Magyar könyvszemle, ISSN , (14. évf.), 2. sz., p. Ecsedy Judit, V.: A régi, magyar nyelvű nyomtatványok betűkarakterei ( ). - In: Magyar könyvszemle, ISSN , sz., p. Ecsedy Judit, V.: A régi, magyar nyelvű nyomtatványok betűkarakterei ( ). - In: Magyar könyvszemle, ISSN , sz., p.

19 Görög Gyula: Még egy adalék Szabó Károly "Régi magyar könyvtárá"-hoz. - In: Magyar könyvszemle, ISSN , (8. évf.), 5-6. sz., p. Görög Gyula: Még egy adalék Szabó Károly "Régi magyar könyvtárá"-hoz. - In: Magyar könyvszemle, ISSN , (8. évf.), 5-6. sz., p. Hegyi Ádám: A Magyar Országos Közös Katalógus - Régi nyomtatványok (MOKKA-R) fejlesztéséről. - In: Könyvtári figyelő, ISSN , (51. évf.), 2. sz., p. Hegyi Ádám: A Magyar Országos Közös Katalógus - Régi nyomtatványok (MOKKA-R) fejlesztéséről. - In: Könyvtári figyelő, ISSN , (51. évf.), 2. sz., p. Hellebrant Árpád - Kudora Károly: Adalékok Szabó Károly Régi Magyar Könyvtárához. - In: Magyar könyvszemle, ISSN , (6. évf.), 2-3. sz., p. Hellebrant Árpád - Kudora Károly: Adalékok Szabó Károly Régi Magyar Könyvtárához. - In: Magyar könyvszemle, ISSN , (6. évf.), 2-3. sz., p. Hellebrant Árpád: Adalékok Szabó Károly Régi Magyar Könyvtárának I. kötetéhez. - In: Magyar könyvszemle, ISSN , (16. évf.), 1-2. sz., p. Hellebrant Árpád: Adalékok Szabó Károly Régi Magyar Könyvtárának I. kötetéhez. - In: Magyar könyvszemle, ISSN , (16. évf.), 1-2. sz., p. Hellebrant Árpád: Adalékok Szabó Károly Régi Magyar Könyvtárának II. kötetéhez. - In: Magyar könyvszemle, ISSN , (15), 3-4. sz., p. Hellebrant Árpád: Adalékok Szabó Károly Régi Magyar Könyvtárának II. kötetéhez. - In: Magyar könyvszemle, ISSN , (15), 3-4. sz., p. Helyreigazítás a Régi Magyar Könyvtárhoz. - In: Magyar könyvszemle, ISSN , sz., p. Helyreigazítás a Régi Magyar Könyvtárhoz. - In: Magyar könyvszemle, ISSN , sz., p. Holl Béla: Ismeretlen régi magyar iskolai nyomtatványok. - In: Magyar könyvszemle, ISSN , sz, p. Holl Béla: Ismeretlen régi magyar iskolai nyomtatványok. - In: Magyar könyvszemle, ISSN , sz, p. Holovics Flórián: Régi magyarországi nyomtatványok a Csáky család levéltárában. - In: Magyar könyvszemle, ISSN , sz., p. Holovics Flórián: Régi magyarországi nyomtatványok a Csáky család levéltárában. - In: Magyar könyvszemle, ISSN , sz., p. Horváth Ignácz - Hellebrant Árpád: Adalékok Szabó Károly Régi Magyar Könyvtárának I. kötetéhez. - In: Magyar könyvszemle, ISSN , (16. évf.), 1-2. sz., p. Horváth Ignácz - Hellebrant Árpád: Adalékok Szabó Károly Régi Magyar Könyvtárának I. kötetéhez. - In: Magyar könyvszemle, ISSN , (16. évf.), 1-2. sz., p.

20 Horváth Ignácz: Adalékok Szabó Károly Régi Magyar Könyvtárának I. kötetéhez. - In: Magyar könyvszemle, ISSN , (15. évf.), 1-2. sz., p. Horváth Ignácz: Adalékok Szabó Károly Régi Magyar Könyvtárának I. kötetéhez. - In: Magyar könyvszemle, ISSN , (15. évf.), 1-2. sz., p. Horváth Ignácz: Adalékok Szabó Károly Régi Magyar Könyvtárának II. kötetéhez. - In: Magyar könyvszemle, ISSN , (15. évf.), 3-4. sz., p. Horváth Ignácz: Adalékok Szabó Károly Régi Magyar Könyvtárának II. kötetéhez. - In: Magyar könyvszemle, ISSN , (15. évf.), 3-4. sz., p. Káldos János: Bibliotheca Eruditionum : régi magyarországi nyomtatványok és olvasmányok adatbankja. - In: Mercurius, ISSN , évf., p. Káldos János: Bibliotheca Eruditionum : régi magyarországi nyomtatványok és olvasmányok adatbankja. - In: Mercurius, ISSN , évf., p. Kanitz Ágost: A legrégibb, növényekre vonatkozó, magyar munkák címei, Szabó Károly régi magyar könyvtárából közölve és egy pár jegyzettel ellátva. (Vége). - In: Magyar növénytani lapok, (3. évf.), 26. sz., p. Kanitz Ágost: A legrégibb, növényekre vonatkozó, magyar munkák címei, Szabó Károly régi magyar könyvtárából közölve és egy pár jegyzettel ellátva. (Vége). - In: Magyar növénytani lapok, (3. évf.), 26. sz., p. Kaufmann Dávid: Pótlék Szabó Károly Régi magyar könyvtára II. kötetéhez. - In: Századok, ISSN , (22. évf.), 8. sz., 769. p. Kaufmann Dávid: Pótlék Szabó Károly Régi magyar könyvtára II. kötetéhez. - In: Századok, ISSN , (22. évf.), 8. sz., 769. p. Kokas Károly: Bibliotheca Eruditionis : Régi Magyarországi Nyomtatványok és Olvasmányok Adatbank ( ). - In: Csongrád megyei könyvtáros, ISSN X, (34. évf.), sz., p. Kokas Károly: Bibliotheca Eruditionis : Régi Magyarországi Nyomtatványok és Olvasmányok Adatbank ( ). - In: Csongrád megyei könyvtáros, ISSN X, (34. évf.), sz., p. Köblös Zoltán: Adalékok a Régi Magyar Könyvtárhoz (Harmadik közlemény). - In: Erdélyi Múzeum, ISSN , (24. évf.), 4. sz., p. Köblös Zoltán: Adalékok a Régi Magyar Könyvtárhoz (Harmadik közlemény). - In: Erdélyi Múzeum, ISSN , (24. évf.), 4. sz., p.

21 Köblös Zoltán: Adatok a Régi Magyar Könyvtárhoz. - In: Erdélyi Múzeum, ISSN , (23. évf.), 1. sz., p. Köblös Zoltán: Adatok a Régi Magyar Könyvtárhoz. - In: Erdélyi Múzeum, ISSN , (23. évf.), 1. sz., p. Kropf Lajos: Régi magyar nyomtatványok a British Múzeum könyvtárában. - In: Magyar könyvszemle, ISSN , (9. évf.), 1-6. sz., p. Kropf Lajos: Régi magyar nyomtatványok a British Múzeum könyvtárában. - In: Magyar könyvszemle, ISSN , (9. évf.), 1-6. sz., p. Kropf Lajos: Régi magyar nyomtatványok külföldi könyvtárakban. - In: Magyar könyvszemle, ISSN , (10. évf.), 1-6. sz., p. Kropf Lajos: Régi magyar nyomtatványok külföldi könyvtárakban. - In: Magyar könyvszemle, ISSN , (10. évf.), 1-6. sz., p. Kudora Károly - Kiss Áron: Adalék Szabó Károly "Régi Magyar Könyvtárához". - In: Magyar könyvszemle, ISSN , (4. évf.), 4-5. sz., p. Kudora Károly - Kiss Áron: Adalék Szabó Károly "Régi Magyar Könyvtárához". - In: Magyar könyvszemle, ISSN , (4. évf.), 4-5. sz., p. Kvacsala János: Kiegészítések és magyarázatok Szabó Károly Régi Magyar Könyvtára II. kötetéhez. - In: Magyar könyvszemle, ISSN , (14. évf.), 1-4. sz., p. Kvacsala János: Kiegészítések és magyarázatok Szabó Károly Régi Magyar Könyvtára II. kötetéhez. - In: Magyar könyvszemle, ISSN , (14. évf.), 1-4. sz., p. László Vince: Adalék Szabó Károly Régi Magyar Könyvtára I. kötetéhez. - In: Magyar könyvszemle, ISSN , sz., p. László Vince: Adalék Szabó Károly Régi Magyar Könyvtára I. kötetéhez. - In: Magyar könyvszemle, ISSN , sz., p. Magyar Könyvesház. (Adalékok Szabó Károly Régi Magyar Könyvtárához). - In: Magyar könyvszemle, ISSN , (VI.), 1. sz., p. Magyar Könyvesház. (Adalékok Szabó Károly Régi Magyar Könyvtárához). - In: Magyar könyvszemle, ISSN , (VI.), 1. sz., p.

22 Magyar Könyvesház. Adalékok Szabó Károly régi magyar könyvtára I. és II. kötetéhez (Második közlemény). - In: Magyar könyvszemle, ISSN , (21. évf.), 4. sz., p. Magyar Könyvesház. Adalékok Szabó Károly régi magyar könyvtára I. és II. kötetéhez (Második közlemény). - In: Magyar könyvszemle, ISSN , (21. évf.), 4. sz., p. Magyar Könyvesház. Adalékok Szabó Károly régi magyar könyvtára I. és II. kötetéhez. - In: Magyar könyvszemle, ISSN , (35. évf.), 1-4. sz., p. Magyar Könyvesház. Adalékok Szabó Károly régi magyar könyvtára I. és II. kötetéhez. - In: Magyar könyvszemle, ISSN , (35. évf.), 1-4. sz., p. Magyar könyvesház. Adalékok Szabó Károly régi magyar könyvtára I. kötetéhez ( (Harmadik közlemény). - In: Magyar könyvszemle, ISSN , (20. évf.), 4. sz., p. Magyar könyvesház. Adalékok Szabó Károly régi magyar könyvtára I. kötetéhez ( (Harmadik közlemény). - In: Magyar könyvszemle, ISSN , (20. évf.), 4. sz., p. Magyar könyvesház. Adalékok Szabó Károly régi magyar könyvtára I. kötetéhez ( Második közlemény). - In: Magyar könyvszemle, ISSN , (20. évf.), 2. sz., p. Magyar könyvesház. Adalékok Szabó Károly régi magyar könyvtára I. kötetéhez ( Második közlemény). - In: Magyar könyvszemle, ISSN , (20. évf.), 2. sz., p. Magyar könyvesház. Adalékok Szabó Károly régi magyar könyvtára I. kötetéhez (Első közlemény). - In: Magyar könyvszemle, ISSN , (20. évf.), 1. sz, p. Magyar könyvesház. Adalékok Szabó Károly régi magyar könyvtára I. kötetéhez (Első közlemény). - In: Magyar könyvszemle, ISSN , (20. évf.), 1. sz, p. Magyar Könyvesház. Adalékok Szabó Károly Régi Magyar Könyvtárának I. és II. kötetéhez. ( Ferenczi Zoltántól és Havrán Dánieltől). - In: Magyar könyvszemle, ISSN , sz., p. Magyar Könyvesház. Adalékok Szabó Károly Régi Magyar Könyvtárának I. és II. kötetéhez. ( Ferenczi Zoltántól és Havrán Dánieltől). - In: Magyar könyvszemle, ISSN , sz., p. Magyar Könyvesház. Adalékok Szabó Károly Régi Magyar Könyvtárának I. és II. kötetéhez. ( Ferenczi Zoltántól és Tóth Lászlótól). - In: Magyar könyvszemle, ISSN , sz., p. Magyar Könyvesház. Adalékok Szabó Károly Régi Magyar Könyvtárának I. és II. kötetéhez. ( Ferenczi Zoltántól és Tóth Lászlótól). - In: Magyar könyvszemle, ISSN , sz., p.

23 Magyar könyvesház. Adalékok Szabó Károly régi magyar könyvtárának I. kötetéhez. - In: Magyar könyvszemle, ISSN , sz., p. Magyar könyvesház. Adalékok Szabó Károly régi magyar könyvtárának I. kötetéhez. - In: Magyar könyvszemle, ISSN , sz., p. Magyar könyvesház. Adalékok Szabó Károly régi magyar könyvtárának I. kötetéhez. - In: Magyar könyvszemle, ISSN , sz., p. Magyar könyvesház. Adalékok Szabó Károly régi magyar könyvtárának I. kötetéhez. - In: Magyar könyvszemle, ISSN , sz., p. Magyar Könyvesház. Adalékok Szabó Károly régi magyar könyvtárának I. kötetéhez. - In: Magyar könyvszemle, ISSN , sz., p. Magyar Könyvesház. Adalékok Szabó Károly régi magyar könyvtárának I. kötetéhez. - In: Magyar könyvszemle, ISSN , sz., p. Magyar könyvesház. Adalékok Szabó Károly régi magyar könyvtárának I. kötetéhez. - In: Magyar könyvszemle, ISSN , (25. évf.), 1-2. sz., p. Magyar könyvesház. Adalékok Szabó Károly régi magyar könyvtárának I. kötetéhez. - In: Magyar könyvszemle, ISSN , (25. évf.), 1-2. sz., p. Magyar Könyvesház. Adalékok Szabó Károly régi magyar könyvtárának II. kötetéhez. (Borsos István-tól, Dr. Ferenczi Zoltán- tól, Dr. Gulyás Pál-tól, Harsányi István-tól, Kerekes Pál-tól, Rexa Dezső-től, Dr. Schönherr Gyulá-tól és Varju Elemér-től. (Két közlemény). - In: Magyar könyvszemle, ISSN , sz., , p. Magyar Könyvesház. Adalékok Szabó Károly régi magyar könyvtárának II. kötetéhez. (Borsos István-tól, Dr. Ferenczi Zoltán- tól, Dr. Gulyás Pál-tól, Harsányi István-tól, Kerekes Pál-tól, Rexa Dezső-től, Dr. Schönherr Gyulá-tól és Varju Elemér-től. (Két közlemény). - In: Magyar könyvszemle, ISSN , sz., , p. Magyar Könyvesház. Adalékok Szabó Károly Régi magyar könyvtárának II. kötetéhez. (Zoványi Jenőtől, Kemény Lajostól, Ferenczi Zoltántól és Hamar Istvántól. - In: Magyar könyvszemle, ISSN , sz., p. Magyar Könyvesház. Adalékok Szabó Károly Régi magyar könyvtárának II. kötetéhez. (Zoványi Jenőtől, Kemény Lajostól, Ferenczi Zoltántól és Hamar Istvántól. - In: Magyar könyvszemle, ISSN , sz., p. Majláth Béla - Kudora Károly - Hellebrant Árpád - Magyari Szulpitz - Flórián Jakab: Adalékok Szabó Károly Régi Magyar Könyvtárához. - In: Magyar könyvszemle, ISSN , (6. évf.), 4-5. sz., p. Majláth Béla - Kudora Károly - Hellebrant Árpád - Magyari Szulpitz - Flórián Jakab: Adalékok Szabó Károly Régi Magyar Könyvtárához. - In: Magyar könyvszemle, ISSN , (6. évf.), 4-5. sz., p.

24 Majláth Béla - Kudora Károly: Adalékok Szabó Károly Régi Magyar Könyvtárához. - In: Magyar könyvszemle, ISSN , (6. évf.), 6. sz., p. Majláth Béla - Kudora Károly: Adalékok Szabó Károly Régi Magyar Könyvtárához. - In: Magyar könyvszemle, ISSN , (6. évf.), 6. sz., p. Majláth Béla: Adalék Szabó Károly "Régi Magyar Könyvtárához". - In: Magyar könyvszemle, ISSN , (6. évf.), 1. sz., 83. p. Majláth Béla: Adalék Szabó Károly "Régi Magyar Könyvtárához". - In: Magyar könyvszemle, ISSN , (6. évf.), 1. sz., 83. p. Majláth Béla: Adalékok Szabó Károly Régi Magyar Könyvtárához. - In: Magyar könyvszemle, ISSN , (8. évf.), 1-4. sz., p. Majláth Béla: Adalékok Szabó Károly Régi Magyar Könyvtárához. - In: Magyar könyvszemle, ISSN , (8. évf.), 1-4. sz., p. May István: Pótlás a Régi Magyar Könyvtárhoz. - In: Magyar könyvszemle, ISSN , sz., 92. p. May István: Pótlás a Régi Magyar Könyvtárhoz. - In: Magyar könyvszemle, ISSN , sz., 92. p. Megjegyzések Szabó Károly „Régi Magyar Könyvtár” czímű kitűnő munkájára. - In: Magyar könyvszemle, ISSN , (4. évf.), 1. sz., p. Megjegyzések Szabó Károly „Régi Magyar Könyvtár” czímű kitűnő munkájára. - In: Magyar könyvszemle, ISSN , (4. évf.), 1. sz., p. Megjelenés előtt áll "A régi magyarországi nyomtatványok" (Res Literaria Hungariae Antiqua) első kötete ( ). - In: Magyar könyvszemle, ISSN , sz., 80. p. Megjelenés előtt áll "A régi magyarországi nyomtatványok" (Res Literaria Hungariae Antiqua) első kötete ( ). - In: Magyar könyvszemle, ISSN , sz., 80. p. Melich János: Sztripszky Hiador : Adalékok Szabó Károly Régi magyar könyvtár c. munkájának I II. kötetéhez. Pótlások és igazítások Budapest 1912, Lantos A. 8-r. 12 nyomtatott I géppel írott oldal. - In: Magyar könyvszemle, ISSN , (20. évf.), 4. sz., p. Melich János: Sztripszky Hiador : Adalékok Szabó Károly Régi magyar könyvtár c. munkájának I II. kötetéhez. Pótlások és igazítások Budapest 1912, Lantos A. 8-r. 12 nyomtatott I géppel írott oldal. - In: Magyar könyvszemle, ISSN , (20. évf.), 4. sz., p.

25 Miklós Ödön: Helyreigazítások a Régi Magyar Könyvtár III. kötetéhez. - In: Magyar könyvszemle, ISSN , sz., p. Miklós Ödön: Helyreigazítások a Régi Magyar Könyvtár III. kötetéhez. - In: Magyar könyvszemle, ISSN , sz., p. Németh S. Katalin: Régi magyarországi nyomtatványok, III, In: Irodalomtörténeti közlemények, ISSN , sz., Németh S. Katalin: Régi magyarországi nyomtatványok, III, In: Irodalomtörténeti közlemények, ISSN , sz., P. Vásárhelyi Judit: A Régi Magyarországi Nyomtatványok Szerkesztőségének nyilvántartásai. - In: Könyv, könyvtár, könyvtáros, ISSN , (9. évf.), 6. sz., 44. p. P. Vásárhelyi Judit: A Régi Magyarországi Nyomtatványok Szerkesztőségének nyilvántartásai. - In: Könyv, könyvtár, könyvtáros, ISSN , (9. évf.), 6. sz., 44. p. Péter Katalin:Papok és nemesek : magyar művelődéstörténeti tanulmányok a reformációval kezdődő másfél évszázadból Budapest : Ráday Gyűjtemény, 1995 Péter Katalin:Papok és nemesek : magyar művelődéstörténeti tanulmányok a reformációval kezdődő másfél évszázadból Budapest : Ráday Gyűjtemény, 1995 Pogány György: Régi magyar könyvtár III/XVIII. század. - In: Könyv, könyvtár, könyvtáros, ISSN , (14. évf.), 12. sz., p. Pogány György: Régi magyar könyvtár III/XVIII. század. - In: Könyv, könyvtár, könyvtáros, ISSN , (14. évf.), 12. sz., p. Pogány György: Régi Magyarországi Nyomtatványok hagyományos formában és CD-ROM-on. - In: Könyv, könyvtár, könyvtáros, ISSN , (10. évf.), 8. sz., 56. p. Pogány György: Régi Magyarországi Nyomtatványok hagyományos formában és CD-ROM-on. - In: Könyv, könyvtár, könyvtáros, ISSN , (10. évf.), 8. sz., 56. p. Pukánszkyné Kádár Jolán: Adalékok Szabó Károly Régi Magyar Könyvtárának III. kötetéhez. - In: Magyar könyvszemle, ISSN , (34. évf.), 1-2. sz., p. Pukánszkyné Kádár Jolán: Adalékok Szabó Károly Régi Magyar Könyvtárának III. kötetéhez. - In: Magyar könyvszemle, ISSN , (34. évf.), 1-2. sz., p. Pukánszkyné Kádár Jolán: Adalékok Szabó Károly Régi Magyar Könyvtárának I-III. kötetéhez. A Todoreszku-Horváth Könyvtár ismeretlen régi magyar nyomtatványai. (Harmadik közlemény.). - In: Magyar könyvszemle, ISSN , (37. évf.), 1-2. sz., p. Pukánszkyné Kádár Jolán: Adalékok Szabó Károly Régi Magyar Könyvtárának I-III. kötetéhez. A Todoreszku-Horváth Könyvtár ismeretlen régi magyar nyomtatványai. (Harmadik közlemény.). - In: Magyar könyvszemle, ISSN , (37. évf.), 1-2. sz., p.

26 Pukánszkyné Kádár Jolán: Adalékok Szabó Károly Régi Magyar Könyvtárának I-III. kötetéhez.. - In: Magyar könyvszemle, ISSN , sz., p. Pukánszkyné Kádár Jolán: Adalékok Szabó Károly Régi Magyar Könyvtárának I-III. kötetéhez.. - In: Magyar könyvszemle, ISSN , sz., p. Pukánszkyné Kádár Jolán: Magyar Könyvesház. Adalékok Szabó Károly Régi Magyar Könyvtárának I. II. és III.kötetéhez.. - In: Magyar könyvszemle, ISSN , sz., p. Pukánszkyné Kádár Jolán: Magyar Könyvesház. Adalékok Szabó Károly Régi Magyar Könyvtárának I. II. és III.kötetéhez.. - In: Magyar könyvszemle, ISSN , sz., p. Pukánszkyné Kádár Jolán: Magyar Könyvesház. Adalékok Szabó Károly Régi magyar könyvtárának III. kötetéhez. - In: Magyar könyvszemle, ISSN , sz., p. Pukánszkyné Kádár Jolán: Magyar Könyvesház. Adalékok Szabó Károly Régi magyar könyvtárának III. kötetéhez. - In: Magyar könyvszemle, ISSN , sz., p. Ráth György: Adalék Szabó Károly "Régi Magyar Könyvtárához". - In: Magyar könyvszemle, ISSN , (10. évf.), 1-6. sz., 91. p. Ráth György: Adalék Szabó Károly "Régi Magyar Könyvtárához". - In: Magyar könyvszemle, ISSN , (10. évf.), 1-6. sz., 91. p. Ráth György: Adalékok Szabó Károly Régi Magyar Könyvtárához. - In: Magyar könyvszemle, ISSN , (5. évf.), 5-6. sz., p. Ráth György: Adalékok Szabó Károly Régi Magyar Könyvtárához. - In: Magyar könyvszemle, ISSN , (5. évf.), 5-6. sz., p. Ráth György: Adalékok Szabó Károly Régi Magyar Könyvtárához. - In: Magyar könyvszemle, ISSN , (8. évf.), 5-6. sz., p. Ráth György: Adalékok Szabó Károly Régi Magyar Könyvtárához. - In: Magyar könyvszemle, ISSN , (8. évf.), 5-6. sz., p. Régi Magyar könyvtár III. kötete. - In: Magyar könyvszemle, ISSN , (20. évf.), 3. sz., 319. p. Régi Magyar könyvtár III. kötete. - In: Magyar könyvszemle, ISSN , (20. évf.), 3. sz., 319. p. Régi Magyar Könyvtár III/XVIII. század. Magyarországi szerzők külföldön, nem magyar nyelven megjelent nyomtatványai. I Összeáll. Dörnyei Sándor és Szávuly Mária. Bp., OSZK, 357 l.. - In: Magyar könyvszemle, ISSN , (122. évf.), 4. sz., p. Régi Magyar Könyvtár III/XVIII. század. Magyarországi szerzők külföldön, nem magyar nyelven megjelent nyomtatványai. I Összeáll. Dörnyei Sándor és Szávuly Mária. Bp., OSZK, 357 l.. - In: Magyar könyvszemle, ISSN , (122. évf.), 4. sz., p.

27 Régi Magyar Könyvtár. - In: Magyar könyvszemle, ISSN , (6. évf.), 4. sz., 421. p. Régi Magyar Könyvtár. - In: Magyar könyvszemle, ISSN , (6. évf.), 4. sz., 421. p. Régi magyar könyvtár. - In: Századok, ISSN , (30. évf.), 9. sz., p. Régi magyar könyvtár. - In: Századok, ISSN , (30. évf.), 9. sz., p. Szabó Károly - Hellebrant Árpád: Régi Magyar könyvtár III.kötet I.rész. - In: Magyar könyvszemle, ISSN , (20. évf.), 4. sz., p. Szabó Károly - Hellebrant Árpád: Régi Magyar könyvtár III.kötet I.rész. - In: Magyar könyvszemle, ISSN , (20. évf.), 4. sz., p. Szabó Károly Régi magyar könyvtárának II. kötete. - In: Magyar könyvszemle, ISSN , (11. évf.), 1-6. sz., p. Szabó Károly Régi magyar könyvtárának II. kötete. - In: Magyar könyvszemle, ISSN , (11. évf.), 1-6. sz., p. Szabó Károly: Észrevételek a "Régi Magyar Könyvtáram"-hoz közlött adalékokra. - In: Magyar könyvszemle, ISSN , (4. évf.), 3. sz., p. Szabó Károly: Észrevételek a "Régi Magyar Könyvtáram"-hoz közlött adalékokra. - In: Magyar könyvszemle, ISSN , (4. évf.), 3. sz., p. Szabó Károly: Régi magyar nyomtatványok egyetlen példányai a British Múzeum könyvtárában. - In: Magyar könyvszemle, ISSN , (5. évf.), 4. sz., p. Szabó Károly: Régi magyar nyomtatványok egyetlen példányai a British Múzeum könyvtárában. - In: Magyar könyvszemle, ISSN , (5. évf.), 4. sz., p. Szabó Sándor: Régi magyarországi nyomtatványok 2. köt Res litteraria Hungariae vetus operum impressorum 2. tom Szerk. Borsa Gedeon és Hervay Ferenc. Bp Akadémiai Kiadó. 856 l., 36 t.. - In: Magyar könyvszemle, ISSN , sz., p. Szabó Sándor: Régi magyarországi nyomtatványok 2. köt Res litteraria Hungariae vetus operum impressorum 2. tom Szerk. Borsa Gedeon és Hervay Ferenc. Bp Akadémiai Kiadó. 856 l., 36 t.. - In: Magyar könyvszemle, ISSN , sz., p. Székely Sándor: A régi magyarországi nyomtatványok új bibliográfiája. - In: Magyar könyvszemle, ISSN , sz., p. Székely Sándor: A régi magyarországi nyomtatványok új bibliográfiája. - In: Magyar könyvszemle, ISSN , sz., p.

28 Széll Farkas: Adalék Szabó Károly "Régi magyar könyvtárá"-hoz. - In: Magyar könyvszemle, ISSN , (11. évf.), 1-6. sz., p. Széll Farkas: Adalék Szabó Károly "Régi magyar könyvtárá"-hoz. - In: Magyar könyvszemle, ISSN , (11. évf.), 1-6. sz., p. Szinnyei József: Adalékok Szabó Károly Régi Magyar Könyvtárához. - In: Magyar könyvszemle, ISSN , (4. évf.), 1. sz., p. Szinnyei József: Adalékok Szabó Károly Régi Magyar Könyvtárához. - In: Magyar könyvszemle, ISSN , (4. évf.), 1. sz., p. Thaly Kálmán: Adalékok Szabó Károly Régi Magyar Könyvtárához. - In: Magyar könyvszemle, ISSN , (4. évf.), 6. sz., p. Thaly Kálmán: Adalékok Szabó Károly Régi Magyar Könyvtárához. - In: Magyar könyvszemle, ISSN , (4. évf.), 6. sz., p. Trócsányi Zoltán: A régi magyar budai nyomtatványok kérdése. - In: Magyar könyvszemle, ISSN , sz., p. Trócsányi Zoltán: A régi magyar budai nyomtatványok kérdése. - In: Magyar könyvszemle, ISSN , sz., p.

29 Vágner József: Calepinusnak egy 1585-iki lyoni kiadása mint adalék Szabó Károly "Régi magyar könyvtárához". (289. sz.). - In: Magyar könyvszemle, ISSN , (10. évf.), 1-6. sz., p. Vágner József: Calepinusnak egy 1585-iki lyoni kiadása mint adalék Szabó Károly "Régi magyar könyvtárához". (289. sz.). - In: Magyar könyvszemle, ISSN , (10. évf.), 1-6. sz., p. Velenczei Katalin: Szabó Károly: Régi magyar könyvtár : III. kieg. : pótlások, kiegészítések, javítások [Készült az Országos Széchényi Könyvtár Régi Magyarországi Nyomtatványok Szerkesztőségében, Borsa Gedeon irányításával összeáll. Dörnyei Sándor és Szálka Irma.] Bp. 1990– In: Magyar könyvszemle, ISSN , (117. évf.), 2. sz., p. Velenczei Katalin: Szabó Károly: Régi magyar könyvtár : III. kieg. : pótlások, kiegészítések, javítások [Készült az Országos Széchényi Könyvtár Régi Magyarországi Nyomtatványok Szerkesztőségében, Borsa Gedeon irányításával összeáll. Dörnyei Sándor és Szálka Irma.] Bp. 1990– In: Magyar könyvszemle, ISSN , (117. évf.), 2. sz., p. (letöltési idő: május 13.) (letöltési idő: május 13.)http://www.arcanum.hu/oszk/lpext.dll/eRMK/3f6f?f=templates&fn=main- h.htm&2.0http://www.arcanum.hu/oszk/lpext.dll/eRMK/3f6f?f=templates&fn=main- h.htm&2.0 (letöltési idő: május 13.) (letöltési idő: május 13.)http://www.arcanum.hu/oszk/lpext.dll/eRMK/3f6f?f=templates&fn=main- h.htm&2.0http://www.arcanum.hu/oszk/lpext.dll/eRMK/3f6f?f=templates&fn=main- h.htm&2.0 (letöltési idő: május 13.) (letöltési idő: május 13.)http://vmek.oszk.hu/03300/03301/html/bgkvti_4/bgki0409.htm (letöltési idő: május 13.) (letöltési idő: május 13.)http://www.freeweb.hu/library/mnbr.html (letöltési idő: május 13.) (letöltési idő: május 13.)http://www.oszk.hu/kiadvany/kf/1998/2/berke_h.html


Letölteni ppt "Az RMK és RMNY összefüggései, használata, mutatórendszere. Kiadványtípusok és szellemi áramlatok az RMNY-ben."

Hasonló előadás


Google Hirdetések