Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az RMK és RMNY összefüggései, használata, mutatórendszere. Kiadványtípusok és szellemi áramlatok az RMNY-ben.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az RMK és RMNY összefüggései, használata, mutatórendszere. Kiadványtípusok és szellemi áramlatok az RMNY-ben."— Előadás másolata:

1 Az RMK és RMNY összefüggései, használata, mutatórendszere. Kiadványtípusok és szellemi áramlatok az RMNY-ben.

2 Szabó Károly (1842-1890) Tanár és történész Tanár és történész 1859-ben került Kolozsvárra 1859-ben került Kolozsvárra A kolozsvári Erdélyi Múzeum Egylet könyvtárosa A kolozsvári Erdélyi Múzeum Egylet könyvtárosa 1473-1711-ig tartó időszak bibliográfiáját gyűjtötte 1473-1711-ig tartó időszak bibliográfiáját gyűjtötte Célja: a kutatás segítése Célja: a kutatás segítése Sorra járta a magán- és közkönyvtárakat Sorra járta a magán- és közkönyvtárakat Főműve: a Régi Magyar Könyvtár (1531-től 1711-ig) Főműve: a Régi Magyar Könyvtár (1531-től 1711-ig)

3 Az RMK kötetei 1. kötet: Magyar nyelvű nyomtatványok 1531-től 1711-ig (1793 tétel) 1. kötet: Magyar nyelvű nyomtatványok 1531-től 1711-ig (1793 tétel) 2. kötet: Magyarországon 1473-1711-ig megjelent nem magyar nyelvű művek (2452 tétel) 2. kötet: Magyarországon 1473-1711-ig megjelent nem magyar nyelvű művek (2452 tétel) 3. kötet: Magyar szerzőktől külföldön 1480- 1711-ig megjelent művek. Két részben jelent meg. Hellebrant Árpád fejezte be - gyűjtését a bibliográfia csillaggal jelöli. (4831 tétel) 3. kötet: Magyar szerzőktől külföldön 1480- 1711-ig megjelent művek. Két részben jelent meg. Hellebrant Árpád fejezte be - gyűjtését a bibliográfia csillaggal jelöli. (4831 tétel)

4 Az RMK összesen 9076 tételt tartalmaz Mind három kötet végén névmutató található A leírásokhoz jegyzetek is vannak Felépítésük: Megjelenési idő – Nyomdahely – majd szerzői betűrendben vagy rendszó szerint Az 1-2. kötetben a lelőhely is fel van tüntetve AZ RMK kötetek a régi magyar könyvek lelőhely-katalógusa is egyben!

5 Szabó Károly az 1701-1711-ig terjedő időszaknál az egész akkori ország területére kiterjesztette anyaggyűjtési tevékenységét Szabó Károly az 1701-1711-ig terjedő időszaknál az egész akkori ország területére kiterjesztette anyaggyűjtési tevékenységét Anyagát szinte folyamatosan bővítették többek között a Magyar Könyvszemle hasábjain (1892-1931) Anyagát szinte folyamatosan bővítették többek között a Magyar Könyvszemle hasábjain (1892-1931)

6 „Adalékok korszaka” 1912-ig megjelent pótlásokat Sztripszky Hiador jelentette meg: Adalékok Szabó Károly Régi Magyar Könyvtár című munkájának I-II. kötetéhez (ezek sok esetben pontatlanok) 1912-ig megjelent pótlásokat Sztripszky Hiador jelentette meg: Adalékok Szabó Károly Régi Magyar Könyvtár című munkájának I-II. kötetéhez (ezek sok esetben pontatlanok)

7 Adalékok Szabó Károly Régi Magyar Könyvtár című munkájának I-II. kötetéhez A címmások egész terjedelmükben betűhívek, nyomtatási hely, év, a könyv alakjának, a levelek vagy lapok számának pontos megjelölésével A címmások egész terjedelmükben betűhívek, nyomtatási hely, év, a könyv alakjának, a levelek vagy lapok számának pontos megjelölésével Az egyes munkák lelőhelye fel van jegyezve (minden munkánál, melynek címmása adva van, meg vannak jelölve a könyvtárak, melyben megtalálhatók) Az egyes munkák lelőhelye fel van jegyezve (minden munkánál, melynek címmása adva van, meg vannak jelölve a könyvtárak, melyben megtalálhatók) Betűrendes index a kötet második részéhez van csatolva Betűrendes index a kötet második részéhez van csatolva A bibliográfiák magyar, latin, német, angol, francia nyelvűek A bibliográfiák magyar, latin, német, angol, francia nyelvűek Nyomdahely + Évszám + Nyomdász Nyomdahely + Évszám + Nyomdász

8 Ezen kötet tartalmát, mely 2453 címmást ad, összehasonlíva az RMK 1793 számával, a pótlásokkal együtt majdnem 2000-re szaporodott Ezen kötet tartalmát, mely 2453 címmást ad, összehasonlíva az RMK 1793 számával, a pótlásokkal együtt majdnem 2000-re szaporodott Ezen kötet tartalmának nagy részét néhány levél, egy-két ívre terjedő iskolai vitairatok, értekezések, alkalmi nyomtatványok teszik ki Ezen kötet tartalmának nagy részét néhány levél, egy-két ívre terjedő iskolai vitairatok, értekezések, alkalmi nyomtatványok teszik ki

9 RMNY 1960-as években kezdődött a Régi Magyarországi Nyomtatványok című új összefoglaló munka tervezése. A mindenkori Magyarországon nyomtatott, és/vagy a magyar nyelvű nyomtatványokat tartalmazza, a személyi, vagy tematikus hungarikumokat nem Eddig három kötet jelent meg: 1473-1600 (1971) 1601-1635 (1983) 1636-1655 (2000) A könyvek mellett az egyleveles nyomtatványokat is magában foglalja (gyászjelentés, plakát, kisnyomtatványok, stb.) Borsa Gedeon vezetésével készült az MTA és az OSZK berkeiben

10 Az egyes tételek sorrendjét a kronológia, a nyomdahely és a szerző kiléte határozza meg. Az egyes tételek sorrendjét a kronológia, a nyomdahely és a szerző kiléte határozza meg. Részletes mutatórendszer tartozik hozzá Részletes mutatórendszer tartozik hozzá Minden nyomtatvány egyedi azonosítóval (tételszámmal) rendelkezik Minden nyomtatvány egyedi azonosítóval (tételszámmal) rendelkezik A tételek felépítése: Sorszám; Címleírás; Bibliográfiai hivatkozás; A tartalom meghatározása, részletezése; Variánsok; Szövegkiadások; Kutatási eredmények; Kapcsolódó tételek; Példánykimutatás; A tételek felépítése: Sorszám; Címleírás; Bibliográfiai hivatkozás; A tartalom meghatározása, részletezése; Variánsok; Szövegkiadások; Kutatási eredmények; Kapcsolódó tételek; Példánykimutatás;

11 Az I. kötet felépítése Történeti bevezetés Történeti bevezetés Útmutató a mű használatához Útmutató a mű használatához Az általános rövidítések magyarázata Az általános rövidítések magyarázata A rövidített idézett művek jegyzéke A rövidített idézett művek jegyzéke Régi Magyarországi nyomtatványok (törzsrész) Régi Magyarországi nyomtatványok (törzsrész) Appendix (téves meghatározások) Appendix (téves meghatározások) A címlapok és mintalapok képei A címlapok és mintalapok képei Mutatók Mutatók A nyomdahelyek mutatója időrendi sorrendben A nyomdahelyek mutatója időrendi sorrendben Nyomdamutató, helységek és nyomdászok Nyomdamutató, helységek és nyomdászok Személynévmutató Személynévmutató Helynévmutató Helynévmutató Címmutató Címmutató A magyar nyelvű énekek és versek incipitmutatója A magyar nyelvű énekek és versek incipitmutatója Tárgymutató Tárgymutató Nyelvi mutató Nyelvi mutató Könyvtárak mutatója Könyvtárak mutatója A fontosabb bibliográfiák konkordanciája A fontosabb bibliográfiák konkordanciája Index Index

12 Megjegyzések a mutatókhoz A nyomdahelyek a korabeli magyar névalakjuk szerinti ábécé-sorrendben. A nyomdahelyek a korabeli magyar névalakjuk szerinti ábécé-sorrendben. A helységnevek is korabeli alakban, mai helyesírással A helységnevek is korabeli alakban, mai helyesírással Incipitmutató: Tartalmazza a magyar nyelvű versek és énekek kezdősorát Incipitmutató: Tartalmazza a magyar nyelvű versek és énekek kezdősorát Konkordancia: Tételes összevetés az RMK- val és kiegészítéseivel (Sztripszky) Konkordancia: Tételes összevetés az RMK- val és kiegészítéseivel (Sztripszky)

13 Az RMNy-t 1800-ig tervezik elvinni. Az RMNy-t 1800-ig tervezik elvinni. Az egyes tételek leírásai gyakran új kutatási eredményeket is tartalmaztak Az egyes tételek leírásai gyakran új kutatási eredményeket is tartalmaztak A kötetekbe be nem került tételek (pl. személyi hungarikumok) kiegészítő kötetekben jelennek meg. A kötetekbe be nem került tételek (pl. személyi hungarikumok) kiegészítő kötetekben jelennek meg.

14 Bibliográfia 212 adalék Szabó Károly Régi Magyar Könyvtárához. - In: Magyar könyvszemle, ISSN 0025-0171, 1881. (6. évf.), 4-5. sz., 272. p. 212 adalék Szabó Károly Régi Magyar Könyvtárához. - In: Magyar könyvszemle, ISSN 0025-0171, 1881. (6. évf.), 4-5. sz., 272. p. 300-ik adalék Szabó Károly Régi magyar könyvtárához. - In: Magyar könyvszemle, ISSN 0025-0171, 1886. (11. évf.), 1-6. sz., 205. p. 300-ik adalék Szabó Károly Régi magyar könyvtárához. - In: Magyar könyvszemle, ISSN 0025-0171, 1886. (11. évf.), 1-6. sz., 205. p. A Magyar Nemzeti Múzeum régi magyar nyomtatványok gyűjteményének gyarapodása. - In: Magyar könyvszemle, ISSN 0025-0171, 1879. (4. évf.), 3. sz., 163-166. p. A Magyar Nemzeti Múzeum régi magyar nyomtatványok gyűjteményének gyarapodása. - In: Magyar könyvszemle, ISSN 0025-0171, 1879. (4. évf.), 3. sz., 163-166. p. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának régi szabályai. - In: Magyar könyvszemle, ISSN 0025-0171, 1887. (12. évf.), 1-6. sz., 185-201. p. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának régi szabályai. - In: Magyar könyvszemle, ISSN 0025-0171, 1887. (12. évf.), 1-6. sz., 185-201. p. A Régi Magyar Könyvtár III/XVIII. század. - In: Könyvtári levelező/lap, ISSN 0865-1329, 2007. (19. évf.), 8. sz., 37. p. A Régi Magyar Könyvtár III/XVIII. század. - In: Könyvtári levelező/lap, ISSN 0865-1329, 2007. (19. évf.), 8. sz., 37. p. A Régi Magyar Könyvtár újabb kötetei. - In: Erdélyi Múzeum, ISSN 1453-0961, 1900. (17. évf.), 1. sz., 55. p. A Régi Magyar Könyvtár újabb kötetei. - In: Erdélyi Múzeum, ISSN 1453-0961, 1900. (17. évf.), 1. sz., 55. p. Adalék Szabó Károly "Régi Magyar Könyvtárához". - In: Magyar könyvszemle, ISSN 0025-0171, 1884. (9. évf.), 1-6. sz., 316-317. p. Adalék Szabó Károly "Régi Magyar Könyvtárához". - In: Magyar könyvszemle, ISSN 0025-0171, 1884. (9. évf.), 1-6. sz., 316-317. p.

15 Adalékok a Régi Magyar Könyvtárhoz (Hatodik közlemény) (közli Köblös Zoltán). - In: Erdélyi Múzeum, ISSN 1453-0961, 1908. (25. évf.), 4. sz., 220-227. p. Adalékok a Régi Magyar Könyvtárhoz (Hatodik közlemény) (közli Köblös Zoltán). - In: Erdélyi Múzeum, ISSN 1453-0961, 1908. (25. évf.), 4. sz., 220-227. p. Adalékok a Régi Magyar Könyvtárhoz (Hetedik közlemény) (közli Köblös Zoltán). - In: Erdélyi Múzeum, ISSN 1453-0961, 1908. (25. évf.), 5. sz., 328-336. p. Adalékok a Régi Magyar Könyvtárhoz (Hetedik közlemény) (közli Köblös Zoltán). - In: Erdélyi Múzeum, ISSN 1453-0961, 1908. (25. évf.), 5. sz., 328-336. p. Adalékok a Régi Magyar Könyvtárhoz (Kilenczedik közlemény) (közli Köblös Zoltán). - In: Erdélyi Múzeum, ISSN 1453-0961, 1909. (26. évf.), 6. sz., 406-409. p. Adalékok a Régi Magyar Könyvtárhoz (Kilenczedik közlemény) (közli Köblös Zoltán). - In: Erdélyi Múzeum, ISSN 1453-0961, 1909. (26. évf.), 6. sz., 406-409. p. Adalékok a Régi Magyar Könyvtárhoz (Negyedik közlemény (közli Köblös Zoltán). - In: Erdélyi Múzeum, ISSN 1453-0961, 1908. (25. évf.), 1. sz., 41-47. p. Adalékok a Régi Magyar Könyvtárhoz (Negyedik közlemény (közli Köblös Zoltán). - In: Erdélyi Múzeum, ISSN 1453-0961, 1908. (25. évf.), 1. sz., 41-47. p. Adalékok a Régi Magyar Könyvtárhoz (Nyolczadik közlemény) (közli Köblös Zoltán). - In: Erdélyi Múzeum, ISSN 1453-0961, 1909. (26. évf.), 4. sz., 343-345. p. Adalékok a Régi Magyar Könyvtárhoz (Nyolczadik közlemény) (közli Köblös Zoltán). - In: Erdélyi Múzeum, ISSN 1453-0961, 1909. (26. évf.), 4. sz., 343-345. p. Adalékok a Régi Magyar Könyvtárhoz (Ötödik közlemény) (közli Köblös Zoltán). - In: Erdélyi Múzeum, ISSN 1453-0961, 1908. (25. évf.), 3. sz., 186-191. p. Adalékok a Régi Magyar Könyvtárhoz (Ötödik közlemény) (közli Köblös Zoltán). - In: Erdélyi Múzeum, ISSN 1453-0961, 1908. (25. évf.), 3. sz., 186-191. p. Adalékok a Régi Magyar Könyvtárhoz (Tizedik közlemény) (közli Köblös Zoltán). - In: Erdélyi Múzeum, ISSN 1453-0961, 1910. (27. évf.), 1. sz., 59-60. p. Adalékok a Régi Magyar Könyvtárhoz (Tizedik közlemény) (közli Köblös Zoltán). - In: Erdélyi Múzeum, ISSN 1453-0961, 1910. (27. évf.), 1. sz., 59-60. p. Adalékok a Régi Magyar Könyvtárhoz (Tizenegyedik közlemény) (közli Köblös Zoltán). - In: Erdélyi Múzeum, ISSN 1453-0961, 1910. (27. évf.), 4. sz., 237-241. p. Adalékok a Régi Magyar Könyvtárhoz (Tizenegyedik közlemény) (közli Köblös Zoltán). - In: Erdélyi Múzeum, ISSN 1453-0961, 1910. (27. évf.), 4. sz., 237-241. p.

16 Ballagi Aladár: Adalékok Szabó Károly Régi Magyar Könyvtárához. - In: Magyar könyvszemle, ISSN 0025-0171, 1879. (4. évf.), 6. sz., 287-293. p. Ballagi Aladár: Adalékok Szabó Károly Régi Magyar Könyvtárához. - In: Magyar könyvszemle, ISSN 0025-0171, 1879. (4. évf.), 6. sz., 287-293. p. Ballagi Aladár: Régi magyar könyvtár. Az 1531-1711. megjelent magyar nyomtatványok könyvészeti kézikönyve. Írta Szabó Károly. Budapest, 1879. - In: Századok, ISSN 0039-8098, 1879. (13. évf.), 6. sz., 519-527. p. Ballagi Aladár: Régi magyar könyvtár. Az 1531-1711. megjelent magyar nyomtatványok könyvészeti kézikönyve. Írta Szabó Károly. Budapest, 1879. - In: Századok, ISSN 0039-8098, 1879. (13. évf.), 6. sz., 519-527. p. Bartha Dénes: Helyreigazítás a Régi Magyar Könyvtár I. kötetéhez. - In: Magyar könyvszemle, ISSN 0025-0171, 1931. 1-4. sz., 73-74. p. Bartha Dénes: Helyreigazítás a Régi Magyar Könyvtár I. kötetéhez. - In: Magyar könyvszemle, ISSN 0025-0171, 1931. 1-4. sz., 73-74. p. Bartha József: Régi magyar könyvtár. Ism.. - In: Katholikus szemle, 1899. (13. évf.), 2. sz., 380-381. p. Bartha József: Régi magyar könyvtár. Ism.. - In: Katholikus szemle, 1899. (13. évf.), 2. sz., 380-381. p. Bartha József: Szabó Károly - Hellebrant Árpád: Régi magyar könyvtár III. kötet. Ism.. - In: Katholikus szemle, 1897. (11. évf.), 3. sz., 517-520. p. Bartha József: Szabó Károly - Hellebrant Árpád: Régi magyar könyvtár III. kötet. Ism.. - In: Katholikus szemle, 1897. (11. évf.), 3. sz., 517-520. p. Békési Emil - Krausz Jenő - Majláth Béla - Ráth György: Adalék Szabó Károly " Régi Magyar Könyvtárához". - In: Magyar könyvszemle, ISSN 0025-0171, 1884. (9. évf.), 1-6. sz., 115-119. p. Békési Emil - Krausz Jenő - Majláth Béla - Ráth György: Adalék Szabó Károly " Régi Magyar Könyvtárához". - In: Magyar könyvszemle, ISSN 0025-0171, 1884. (9. évf.), 1-6. sz., 115-119. p. Bónis Ferenc: Régi magyarországi nyomtatványok 1473-1600. - In: Magyar zene : zenetudományi folyóirat, ISSN 0025-0384, 1972. (13. évf.), 1. sz., 92-93. p. Bónis Ferenc: Régi magyarországi nyomtatványok 1473-1600. - In: Magyar zene : zenetudományi folyóirat, ISSN 0025-0384, 1972. (13. évf.), 1. sz., 92-93. p. Borsa Gedeon - Hervay Ferenc: Pótlások és kiigazítások a "Régi Magyarországi Nyomtatványok" (RMNy) első kötetéhez. (hat képpel). - In: Magyar könyvszemle, ISSN 0025-0171, 1975. 1. sz., 85-92. p. Borsa Gedeon - Hervay Ferenc: Pótlások és kiigazítások a "Régi Magyarországi Nyomtatványok" (RMNy) első kötetéhez. (hat képpel). - In: Magyar könyvszemle, ISSN 0025-0171, 1975. 1. sz., 85-92. p.

17 Borsa Gedeon - Kükedi József: A kisalakú régi magyarországi nyomtatványokról. (három képpel). - In: Magyar könyvszemle, ISSN 0025-0171, 1972. 1-2. sz., 122-126. p. Borsa Gedeon - Kükedi József: A kisalakú régi magyarországi nyomtatványokról. (három képpel). - In: Magyar könyvszemle, ISSN 0025-0171, 1972. 1-2. sz., 122-126. p. Borsa Gedeon: Pótlások és igazítások a "Régi Magyarországi Nyomtatványok" első két kötetéhez. VI. (három képpel). - In: Magyar könyvszemle, ISSN 0025-0171, 1987. 1. sz., 57-64. p. Borsa Gedeon: Pótlások és igazítások a "Régi Magyarországi Nyomtatványok" első két kötetéhez. VI. (három képpel). - In: Magyar könyvszemle, ISSN 0025-0171, 1987. 1. sz., 57-64. p. Borsa Gedeon: Pótlások és igazítások a 'Régi Magyarországi Nyomtatványok' első két kötetéhez IV.. - In: Magyar könyvszemle, ISSN 0025-0171, 1995. (111. évf.), 3. sz., 287-304. p. Borsa Gedeon: Pótlások és igazítások a 'Régi Magyarországi Nyomtatványok' első két kötetéhez IV.. - In: Magyar könyvszemle, ISSN 0025-0171, 1995. (111. évf.), 3. sz., 287-304. p. Borsa Gedeon: Pótlások és kiigazítások a "Régi Magyarországi Nyomtatványok" (RMNy) első kötetéhez. III. (hét képpel). - In: Magyar könyvszemle, ISSN 0025-0171, 1976. 3. sz., 281-294. p. Borsa Gedeon: Pótlások és kiigazítások a "Régi Magyarországi Nyomtatványok" (RMNy) első kötetéhez. III. (hét képpel). - In: Magyar könyvszemle, ISSN 0025-0171, 1976. 3. sz., 281-294. p. Borsa Gedeon: Pótlások és kiigazítások a "Régi Magyarországi Nyomtatványok" első kötetéhez. V. (öt képpel). - In: Magyar könyvszemle, ISSN 0025-0171, 1984. 1-2. sz., 119-127. p. Borsa Gedeon: Pótlások és kiigazítások a "Régi Magyarországi Nyomtatványok" első kötetéhez. V. (öt képpel). - In: Magyar könyvszemle, ISSN 0025-0171, 1984. 1-2. sz., 119-127. p. Borsa Gedeon: Régi magyarországi könyvek lengyel könyvtárakban. - In: Magyar könyvszemle, ISSN 0025-0171, 1964. 2. sz, 156-166. p. Borsa Gedeon: Régi magyarországi könyvek lengyel könyvtárakban. - In: Magyar könyvszemle, ISSN 0025-0171, 1964. 2. sz, 156-166. p. Borsa Gedeon: Régi magyarországi nyomtatványok a cseh- és morvaországi gyűjteményekben. - In: Magyar könyvszemle, ISSN 0025-0171, 1963. 4. sz., 344-347. p. Borsa Gedeon: Régi magyarországi nyomtatványok a cseh- és morvaországi gyűjteményekben. - In: Magyar könyvszemle, ISSN 0025-0171, 1963. 4. sz., 344-347. p.

18 Borsa Gedeon: Régi magyarországi nyomtatványok a jugoszláviai gyűjteményekben. - In: Magyar könyvszemle, ISSN 0025-0171, 1967. 3. sz., 280-282. p. Borsa Gedeon: Régi magyarországi nyomtatványok a jugoszláviai gyűjteményekben. - In: Magyar könyvszemle, ISSN 0025-0171, 1967. 3. sz., 280-282. p. Borsa Gedeon: Régi magyarországi nyomtatványok a szlovákiai gyűjteményekben. - In: Magyar könyvszemle, ISSN 0025-0171, 1963. 1-2. sz., 116-120. p. Borsa Gedeon: Régi magyarországi nyomtatványok a szlovákiai gyűjteményekben. - In: Magyar könyvszemle, ISSN 0025-0171, 1963. 1-2. sz., 116-120. p. Borsa Gedeon: Régi nyomtatványok feltárása Magyarországon. - In: A Magyar Könyvtárosok Egyesületének évkönyve, 1973. (1. évf.), 1. sz., 19. p. Borsa Gedeon: Régi nyomtatványok feltárása Magyarországon. - In: A Magyar Könyvtárosok Egyesületének évkönyve, 1973. (1. évf.), 1. sz., 19. p. Borsa Gedeon: Tájékoztató "A régi magyarországi nyomtatványok" c. kiadvány munkálatairól. - In: Magyar könyvszemle, ISSN 0025-0171, 1962. 2-3. sz., 232-233. p. Borsa Gedeon: Tájékoztató "A régi magyarországi nyomtatványok" c. kiadvány munkálatairól. - In: Magyar könyvszemle, ISSN 0025-0171, 1962. 2-3. sz., 232-233. p. Bucsay Mihály: A hallei magyar könyvtár régi magyar könyvei. - In: Magyar könyvszemle, ISSN 0025-0171, 1941. (65. évf. 3. foly.), 4. sz., 423-424. p. Bucsay Mihály: A hallei magyar könyvtár régi magyar könyvei. - In: Magyar könyvszemle, ISSN 0025-0171, 1941. (65. évf. 3. foly.), 4. sz., 423-424. p. Csanda Sándor: Ismeretlen régi kassai magyar nyelvű nyomtatványok (két képpel). - In: Magyar könyvszemle, ISSN 0025-0171, 1970. 4. sz., 381-387. p. Csanda Sándor: Ismeretlen régi kassai magyar nyelvű nyomtatványok (két képpel). - In: Magyar könyvszemle, ISSN 0025-0171, 1970. 4. sz., 381-387. p. Dézsi Lajos: Magyar Könyvesház. Adalékok a Régi Magyar Könyvtár II. kötetéhez. - In: Magyar könyvszemle, ISSN 0025-0171, 1906. (14. évf.), 2. sz., 131-153. p. Dézsi Lajos: Magyar Könyvesház. Adalékok a Régi Magyar Könyvtár II. kötetéhez. - In: Magyar könyvszemle, ISSN 0025-0171, 1906. (14. évf.), 2. sz., 131-153. p. Ecsedy Judit, V.: A régi, magyar nyelvű nyomtatványok betűkarakterei (1533- 1800). - In: Magyar könyvszemle, ISSN 0025-0171, 1986. 4. sz., 249-255. p. Ecsedy Judit, V.: A régi, magyar nyelvű nyomtatványok betűkarakterei (1533- 1800). - In: Magyar könyvszemle, ISSN 0025-0171, 1986. 4. sz., 249-255. p.

19 Görög Gyula: Még egy adalék Szabó Károly "Régi magyar könyvtárá"-hoz. - In: Magyar könyvszemle, ISSN 0025-0171, 1883. (8. évf.), 5-6. sz., 339-340. p. Görög Gyula: Még egy adalék Szabó Károly "Régi magyar könyvtárá"-hoz. - In: Magyar könyvszemle, ISSN 0025-0171, 1883. (8. évf.), 5-6. sz., 339-340. p. Hegyi Ádám: A Magyar Országos Közös Katalógus - Régi nyomtatványok (MOKKA-R) fejlesztéséről. - In: Könyvtári figyelő, ISSN 0023-3773, 2005. (51. évf.), 2. sz., 257-267. p. Hegyi Ádám: A Magyar Országos Közös Katalógus - Régi nyomtatványok (MOKKA-R) fejlesztéséről. - In: Könyvtári figyelő, ISSN 0023-3773, 2005. (51. évf.), 2. sz., 257-267. p. Hellebrant Árpád - Kudora Károly: Adalékok Szabó Károly Régi Magyar Könyvtárához. - In: Magyar könyvszemle, ISSN 0025-0171, 1881. (6. évf.), 2-3. sz., 179-180. p. Hellebrant Árpád - Kudora Károly: Adalékok Szabó Károly Régi Magyar Könyvtárához. - In: Magyar könyvszemle, ISSN 0025-0171, 1881. (6. évf.), 2-3. sz., 179-180. p. Hellebrant Árpád: Adalékok Szabó Károly Régi Magyar Könyvtárának I. kötetéhez. - In: Magyar könyvszemle, ISSN 0025-0171, 1891. (16. évf.), 1-2. sz., 73-80. p. Hellebrant Árpád: Adalékok Szabó Károly Régi Magyar Könyvtárának I. kötetéhez. - In: Magyar könyvszemle, ISSN 0025-0171, 1891. (16. évf.), 1-2. sz., 73-80. p. Hellebrant Árpád: Adalékok Szabó Károly Régi Magyar Könyvtárának II. kötetéhez. - In: Magyar könyvszemle, ISSN 0025-0171, 1891. (15), 3-4. sz., 268-273. p. Hellebrant Árpád: Adalékok Szabó Károly Régi Magyar Könyvtárának II. kötetéhez. - In: Magyar könyvszemle, ISSN 0025-0171, 1891. (15), 3-4. sz., 268-273. p. Helyreigazítás a Régi Magyar Könyvtárhoz. - In: Magyar könyvszemle, ISSN 0025-0171, 1918. 3-4. sz., 217-218. p. Helyreigazítás a Régi Magyar Könyvtárhoz. - In: Magyar könyvszemle, ISSN 0025-0171, 1918. 3-4. sz., 217-218. p. Holl Béla: Ismeretlen régi magyar iskolai nyomtatványok. - In: Magyar könyvszemle, ISSN 0025-0171, 1966. 2. sz, 168-176. p. Holl Béla: Ismeretlen régi magyar iskolai nyomtatványok. - In: Magyar könyvszemle, ISSN 0025-0171, 1966. 2. sz, 168-176. p. Holovics Flórián: Régi magyarországi nyomtatványok a Csáky család levéltárában. - In: Magyar könyvszemle, ISSN 0025-0171, 1971. 4. sz., 347-351. p. Holovics Flórián: Régi magyarországi nyomtatványok a Csáky család levéltárában. - In: Magyar könyvszemle, ISSN 0025-0171, 1971. 4. sz., 347-351. p. Horváth Ignácz - Hellebrant Árpád: Adalékok Szabó Károly Régi Magyar Könyvtárának I. kötetéhez. - In: Magyar könyvszemle, ISSN 0025-0171, 1891. (16. évf.), 1-2. sz., 131-143. p. Horváth Ignácz - Hellebrant Árpád: Adalékok Szabó Károly Régi Magyar Könyvtárának I. kötetéhez. - In: Magyar könyvszemle, ISSN 0025-0171, 1891. (16. évf.), 1-2. sz., 131-143. p.

20 Horváth Ignácz: Adalékok Szabó Károly Régi Magyar Könyvtárának I. kötetéhez. - In: Magyar könyvszemle, ISSN 0025-0171, 1890. (15. évf.), 1-2. sz., 104-106. p. Horváth Ignácz: Adalékok Szabó Károly Régi Magyar Könyvtárának I. kötetéhez. - In: Magyar könyvszemle, ISSN 0025-0171, 1890. (15. évf.), 1-2. sz., 104-106. p. Horváth Ignácz: Adalékok Szabó Károly Régi Magyar Könyvtárának II. kötetéhez. - In: Magyar könyvszemle, ISSN 0025-0171, 1890. (15. évf.), 3-4. sz., 266-275. p. Horváth Ignácz: Adalékok Szabó Károly Régi Magyar Könyvtárának II. kötetéhez. - In: Magyar könyvszemle, ISSN 0025-0171, 1890. (15. évf.), 3-4. sz., 266-275. p. Káldos János: Bibliotheca Eruditionum : régi magyarországi nyomtatványok és olvasmányok adatbankja. - In: Mercurius, ISSN 1589-4738, 2002. 1. évf., 31-32. p. Káldos János: Bibliotheca Eruditionum : régi magyarországi nyomtatványok és olvasmányok adatbankja. - In: Mercurius, ISSN 1589-4738, 2002. 1. évf., 31-32. p. Kanitz Ágost: A legrégibb, növényekre vonatkozó, magyar munkák címei, Szabó Károly régi magyar könyvtárából közölve és egy pár jegyzettel ellátva. (Vége). - In: Magyar növénytani lapok, 1879. (3. évf.), 26. sz., 19-23. p. Kanitz Ágost: A legrégibb, növényekre vonatkozó, magyar munkák címei, Szabó Károly régi magyar könyvtárából közölve és egy pár jegyzettel ellátva. (Vége). - In: Magyar növénytani lapok, 1879. (3. évf.), 26. sz., 19-23. p. Kaufmann Dávid: Pótlék Szabó Károly Régi magyar könyvtára II. kötetéhez. - In: Századok, ISSN 0039-8098, 1888. (22. évf.), 8. sz., 769. p. Kaufmann Dávid: Pótlék Szabó Károly Régi magyar könyvtára II. kötetéhez. - In: Századok, ISSN 0039-8098, 1888. (22. évf.), 8. sz., 769. p. Kokas Károly: Bibliotheca Eruditionis : Régi Magyarországi Nyomtatványok és Olvasmányok Adatbank (1500-1700). - In: Csongrád megyei könyvtáros, ISSN 0133-705X, 2002. (34. évf.), 1- 4. sz., 130-133. p. Kokas Károly: Bibliotheca Eruditionis : Régi Magyarországi Nyomtatványok és Olvasmányok Adatbank (1500-1700). - In: Csongrád megyei könyvtáros, ISSN 0133-705X, 2002. (34. évf.), 1- 4. sz., 130-133. p. Köblös Zoltán: Adalékok a Régi Magyar Könyvtárhoz (Harmadik közlemény). - In: Erdélyi Múzeum, ISSN 1453-0961, 1907. (24. évf.), 4. sz., 248-255. p. Köblös Zoltán: Adalékok a Régi Magyar Könyvtárhoz (Harmadik közlemény). - In: Erdélyi Múzeum, ISSN 1453-0961, 1907. (24. évf.), 4. sz., 248-255. p.

21 Köblös Zoltán: Adatok a Régi Magyar Könyvtárhoz. - In: Erdélyi Múzeum, ISSN 1453-0961, 1906. (23. évf.), 1. sz., 39-48. p. Köblös Zoltán: Adatok a Régi Magyar Könyvtárhoz. - In: Erdélyi Múzeum, ISSN 1453-0961, 1906. (23. évf.), 1. sz., 39-48. p. Kropf Lajos: Régi magyar nyomtatványok a British Múzeum könyvtárában. - In: Magyar könyvszemle, ISSN 0025-0171, 1884. (9. évf.), 1-6. sz., 102-110. p. Kropf Lajos: Régi magyar nyomtatványok a British Múzeum könyvtárában. - In: Magyar könyvszemle, ISSN 0025-0171, 1884. (9. évf.), 1-6. sz., 102-110. p. Kropf Lajos: Régi magyar nyomtatványok külföldi könyvtárakban. - In: Magyar könyvszemle, ISSN 0025-0171, 1885. (10. évf.), 1-6. sz., 82-85. p. Kropf Lajos: Régi magyar nyomtatványok külföldi könyvtárakban. - In: Magyar könyvszemle, ISSN 0025-0171, 1885. (10. évf.), 1-6. sz., 82-85. p. Kudora Károly - Kiss Áron: Adalék Szabó Károly "Régi Magyar Könyvtárához". - In: Magyar könyvszemle, ISSN 0025-0171, 1879. (4. évf.), 4-5. sz., 212-215. p. Kudora Károly - Kiss Áron: Adalék Szabó Károly "Régi Magyar Könyvtárához". - In: Magyar könyvszemle, ISSN 0025-0171, 1879. (4. évf.), 4-5. sz., 212-215. p. Kvacsala János: Kiegészítések és magyarázatok Szabó Károly Régi Magyar Könyvtára II. kötetéhez. - In: Magyar könyvszemle, ISSN 0025-0171, 1889. (14. évf.), 1-4. sz., 218-227. p. Kvacsala János: Kiegészítések és magyarázatok Szabó Károly Régi Magyar Könyvtára II. kötetéhez. - In: Magyar könyvszemle, ISSN 0025-0171, 1889. (14. évf.), 1-4. sz., 218-227. p. László Vince: Adalék Szabó Károly Régi Magyar Könyvtára I. kötetéhez. - In: Magyar könyvszemle, ISSN 0025-0171, 1926. 1-2. sz., 122-124. p. László Vince: Adalék Szabó Károly Régi Magyar Könyvtára I. kötetéhez. - In: Magyar könyvszemle, ISSN 0025-0171, 1926. 1-2. sz., 122-124. p. Magyar Könyvesház. (Adalékok Szabó Károly Régi Magyar Könyvtárához). - In: Magyar könyvszemle, ISSN 0025-0171, 1898. (VI.), 1. sz., 57-62. p. Magyar Könyvesház. (Adalékok Szabó Károly Régi Magyar Könyvtárához). - In: Magyar könyvszemle, ISSN 0025-0171, 1898. (VI.), 1. sz., 57-62. p.

22 Magyar Könyvesház. Adalékok Szabó Károly régi magyar könyvtára I. és II. kötetéhez (Második közlemény). - In: Magyar könyvszemle, ISSN 0025-0171, 1913. (21. évf.), 4. sz., 345-348. p. Magyar Könyvesház. Adalékok Szabó Károly régi magyar könyvtára I. és II. kötetéhez (Második közlemény). - In: Magyar könyvszemle, ISSN 0025-0171, 1913. (21. évf.), 4. sz., 345-348. p. Magyar Könyvesház. Adalékok Szabó Károly régi magyar könyvtára I. és II. kötetéhez. - In: Magyar könyvszemle, ISSN 0025-0171, 1928. (35. évf.), 1-4. sz., 88-90. p. Magyar Könyvesház. Adalékok Szabó Károly régi magyar könyvtára I. és II. kötetéhez. - In: Magyar könyvszemle, ISSN 0025-0171, 1928. (35. évf.), 1-4. sz., 88-90. p. Magyar könyvesház. Adalékok Szabó Károly régi magyar könyvtára I. kötetéhez ( (Harmadik közlemény). - In: Magyar könyvszemle, ISSN 0025-0171, 1912. (20. évf.), 4. sz., 322-329. p. Magyar könyvesház. Adalékok Szabó Károly régi magyar könyvtára I. kötetéhez ( (Harmadik közlemény). - In: Magyar könyvszemle, ISSN 0025-0171, 1912. (20. évf.), 4. sz., 322-329. p. Magyar könyvesház. Adalékok Szabó Károly régi magyar könyvtára I. kötetéhez ( Második közlemény). - In: Magyar könyvszemle, ISSN 0025-0171, 1912. (20. évf.), 2. sz., 152-157. p. Magyar könyvesház. Adalékok Szabó Károly régi magyar könyvtára I. kötetéhez ( Második közlemény). - In: Magyar könyvszemle, ISSN 0025-0171, 1912. (20. évf.), 2. sz., 152-157. p. Magyar könyvesház. Adalékok Szabó Károly régi magyar könyvtára I. kötetéhez (Első közlemény). - In: Magyar könyvszemle, ISSN 0025-0171, 1912. (20. évf.), 1. sz, 55-59. p. Magyar könyvesház. Adalékok Szabó Károly régi magyar könyvtára I. kötetéhez (Első közlemény). - In: Magyar könyvszemle, ISSN 0025-0171, 1912. (20. évf.), 1. sz, 55-59. p. Magyar Könyvesház. Adalékok Szabó Károly Régi Magyar Könyvtárának I. és II. kötetéhez. ( Ferenczi Zoltántól és Havrán Dánieltől). - In: Magyar könyvszemle, ISSN 0025-0171, 1924. 1-4. sz., 95-97. p. Magyar Könyvesház. Adalékok Szabó Károly Régi Magyar Könyvtárának I. és II. kötetéhez. ( Ferenczi Zoltántól és Havrán Dánieltől). - In: Magyar könyvszemle, ISSN 0025-0171, 1924. 1-4. sz., 95-97. p. Magyar Könyvesház. Adalékok Szabó Károly Régi Magyar Könyvtárának I. és II. kötetéhez. ( Ferenczi Zoltántól és Tóth Lászlótól). - In: Magyar könyvszemle, ISSN 0025-0171, 1923. 3-4. sz., 252-254. p. Magyar Könyvesház. Adalékok Szabó Károly Régi Magyar Könyvtárának I. és II. kötetéhez. ( Ferenczi Zoltántól és Tóth Lászlótól). - In: Magyar könyvszemle, ISSN 0025-0171, 1923. 3-4. sz., 252-254. p.

23 Magyar könyvesház. Adalékok Szabó Károly régi magyar könyvtárának I. kötetéhez. - In: Magyar könyvszemle, ISSN 0025- 0171, 1911. 1. sz., 53-61. p. Magyar könyvesház. Adalékok Szabó Károly régi magyar könyvtárának I. kötetéhez. - In: Magyar könyvszemle, ISSN 0025- 0171, 1911. 1. sz., 53-61. p. Magyar könyvesház. Adalékok Szabó Károly régi magyar könyvtárának I. kötetéhez. - In: Magyar könyvszemle, ISSN 0025- 0171, 1911. 2. sz., 154-160. p. Magyar könyvesház. Adalékok Szabó Károly régi magyar könyvtárának I. kötetéhez. - In: Magyar könyvszemle, ISSN 0025- 0171, 1911. 2. sz., 154-160. p. Magyar Könyvesház. Adalékok Szabó Károly régi magyar könyvtárának I. kötetéhez. - In: Magyar könyvszemle, ISSN 0025- 0171, 1911. 4. sz., 352-354. p. Magyar Könyvesház. Adalékok Szabó Károly régi magyar könyvtárának I. kötetéhez. - In: Magyar könyvszemle, ISSN 0025- 0171, 1911. 4. sz., 352-354. p. Magyar könyvesház. Adalékok Szabó Károly régi magyar könyvtárának I. kötetéhez. - In: Magyar könyvszemle, ISSN 0025- 0171, 1917. (25. évf.), 1-2. sz., 94-98. p. Magyar könyvesház. Adalékok Szabó Károly régi magyar könyvtárának I. kötetéhez. - In: Magyar könyvszemle, ISSN 0025- 0171, 1917. (25. évf.), 1-2. sz., 94-98. p. Magyar Könyvesház. Adalékok Szabó Károly régi magyar könyvtárának II. kötetéhez. (Borsos István-tól, Dr. Ferenczi Zoltán- tól, Dr. Gulyás Pál-tól, Harsányi István-tól, Kerekes Pál-tól, Rexa Dezső-től, Dr. Schönherr Gyulá-tól és Varju Elemér-től. (Két közlemény). - In: Magyar könyvszemle, ISSN 0025-0171, 1914. 1-4. sz., 157-160, 260-262. p. Magyar Könyvesház. Adalékok Szabó Károly régi magyar könyvtárának II. kötetéhez. (Borsos István-tól, Dr. Ferenczi Zoltán- tól, Dr. Gulyás Pál-tól, Harsányi István-tól, Kerekes Pál-tól, Rexa Dezső-től, Dr. Schönherr Gyulá-tól és Varju Elemér-től. (Két közlemény). - In: Magyar könyvszemle, ISSN 0025-0171, 1914. 1-4. sz., 157-160, 260-262. p. Magyar Könyvesház. Adalékok Szabó Károly Régi magyar könyvtárának II. kötetéhez. (Zoványi Jenőtől, Kemény Lajostól, Ferenczi Zoltántól és Hamar Istvántól. - In: Magyar könyvszemle, ISSN 0025-0171, 1918. 1-2. sz., 78-88. p. Magyar Könyvesház. Adalékok Szabó Károly Régi magyar könyvtárának II. kötetéhez. (Zoványi Jenőtől, Kemény Lajostól, Ferenczi Zoltántól és Hamar Istvántól. - In: Magyar könyvszemle, ISSN 0025-0171, 1918. 1-2. sz., 78-88. p. Majláth Béla - Kudora Károly - Hellebrant Árpád - Magyari Szulpitz - Flórián Jakab: Adalékok Szabó Károly Régi Magyar Könyvtárához. - In: Magyar könyvszemle, ISSN 0025-0171, 1881. (6. évf.), 4-5. sz., 239-248. p. Majláth Béla - Kudora Károly - Hellebrant Árpád - Magyari Szulpitz - Flórián Jakab: Adalékok Szabó Károly Régi Magyar Könyvtárához. - In: Magyar könyvszemle, ISSN 0025-0171, 1881. (6. évf.), 4-5. sz., 239-248. p.

24 Majláth Béla - Kudora Károly: Adalékok Szabó Károly Régi Magyar Könyvtárához. - In: Magyar könyvszemle, ISSN 0025-0171, 1881. (6. évf.), 6. sz., 348-350. p. Majláth Béla - Kudora Károly: Adalékok Szabó Károly Régi Magyar Könyvtárához. - In: Magyar könyvszemle, ISSN 0025-0171, 1881. (6. évf.), 6. sz., 348-350. p. Majláth Béla: Adalék Szabó Károly "Régi Magyar Könyvtárához". - In: Magyar könyvszemle, ISSN 0025-0171, 1881. (6. évf.), 1. sz., 83. p. Majláth Béla: Adalék Szabó Károly "Régi Magyar Könyvtárához". - In: Magyar könyvszemle, ISSN 0025-0171, 1881. (6. évf.), 1. sz., 83. p. Majláth Béla: Adalékok Szabó Károly Régi Magyar Könyvtárához. - In: Magyar könyvszemle, ISSN 0025-0171, 1883. (8. évf.), 1-4. sz., 27-29. p. Majláth Béla: Adalékok Szabó Károly Régi Magyar Könyvtárához. - In: Magyar könyvszemle, ISSN 0025-0171, 1883. (8. évf.), 1-4. sz., 27-29. p. May István: Pótlás a Régi Magyar Könyvtárhoz. - In: Magyar könyvszemle, ISSN 0025-0171, 1975. 1. sz., 92. p. May István: Pótlás a Régi Magyar Könyvtárhoz. - In: Magyar könyvszemle, ISSN 0025-0171, 1975. 1. sz., 92. p. Megjegyzések Szabó Károly „Régi Magyar Könyvtár” czímű kitűnő munkájára. - In: Magyar könyvszemle, ISSN 0025-0171, 1879. (4. évf.), 1. sz., 64-65. p. Megjegyzések Szabó Károly „Régi Magyar Könyvtár” czímű kitűnő munkájára. - In: Magyar könyvszemle, ISSN 0025-0171, 1879. (4. évf.), 1. sz., 64-65. p. Megjelenés előtt áll "A régi magyarországi nyomtatványok" (Res Literaria Hungariae Antiqua) első kötete (1479-1600). - In: Magyar könyvszemle, ISSN 0025-0171, 1969. 1. sz., 80. p. Megjelenés előtt áll "A régi magyarországi nyomtatványok" (Res Literaria Hungariae Antiqua) első kötete (1479-1600). - In: Magyar könyvszemle, ISSN 0025-0171, 1969. 1. sz., 80. p. Melich János: Sztripszky Hiador : Adalékok Szabó Károly Régi magyar könyvtár c. munkájának I II. kötetéhez. Pótlások és igazítások 1472-1711. Budapest 1912, Lantos A. 8-r. 12 nyomtatott + 710 + I géppel írott oldal. - In: Magyar könyvszemle, ISSN 0025- 0171, 1912. (20. évf.), 4. sz., 350-352. p. Melich János: Sztripszky Hiador : Adalékok Szabó Károly Régi magyar könyvtár c. munkájának I II. kötetéhez. Pótlások és igazítások 1472-1711. Budapest 1912, Lantos A. 8-r. 12 nyomtatott + 710 + I géppel írott oldal. - In: Magyar könyvszemle, ISSN 0025- 0171, 1912. (20. évf.), 4. sz., 350-352. p.

25 Miklós Ödön: Helyreigazítások a Régi Magyar Könyvtár III. kötetéhez. - In: Magyar könyvszemle, ISSN 0025-0171, 1919. 1-4. sz., 142-144. p. Miklós Ödön: Helyreigazítások a Régi Magyar Könyvtár III. kötetéhez. - In: Magyar könyvszemle, ISSN 0025-0171, 1919. 1-4. sz., 142-144. p. Németh S. Katalin: Régi magyarországi nyomtatványok, III, 1636-- 1655. - In: Irodalomtörténeti közlemények, ISSN 0021-1486, 2002. 5-6. sz., Németh S. Katalin: Régi magyarországi nyomtatványok, III, 1636-- 1655. - In: Irodalomtörténeti közlemények, ISSN 0021-1486, 2002. 5-6. sz., P. Vásárhelyi Judit: A Régi Magyarországi Nyomtatványok Szerkesztőségének nyilvántartásai. - In: Könyv, könyvtár, könyvtáros, ISSN 1216-6804, 2000. (9. évf.), 6. sz., 44. p. P. Vásárhelyi Judit: A Régi Magyarországi Nyomtatványok Szerkesztőségének nyilvántartásai. - In: Könyv, könyvtár, könyvtáros, ISSN 1216-6804, 2000. (9. évf.), 6. sz., 44. p. Péter Katalin:Papok és nemesek : magyar művelődéstörténeti tanulmányok a reformációval kezdődő másfél évszázadból Budapest : Ráday Gyűjtemény, 1995 Péter Katalin:Papok és nemesek : magyar művelődéstörténeti tanulmányok a reformációval kezdődő másfél évszázadból Budapest : Ráday Gyűjtemény, 1995 Pogány György: Régi magyar könyvtár III/XVIII. század. - In: Könyv, könyvtár, könyvtáros, ISSN 1216-6804, 2005. (14. évf.), 12. sz., 56- 58. p. Pogány György: Régi magyar könyvtár III/XVIII. század. - In: Könyv, könyvtár, könyvtáros, ISSN 1216-6804, 2005. (14. évf.), 12. sz., 56- 58. p. Pogány György: Régi Magyarországi Nyomtatványok hagyományos formában és CD-ROM-on. - In: Könyv, könyvtár, könyvtáros, ISSN 1216-6804, 2001. (10. évf.), 8. sz., 56. p. Pogány György: Régi Magyarországi Nyomtatványok hagyományos formában és CD-ROM-on. - In: Könyv, könyvtár, könyvtáros, ISSN 1216-6804, 2001. (10. évf.), 8. sz., 56. p. Pukánszkyné Kádár Jolán: Adalékok Szabó Károly Régi Magyar Könyvtárának III. kötetéhez. - In: Magyar könyvszemle, ISSN 0025- 0171, 1927. (34. évf.), 1-2. sz., 162-168. p. Pukánszkyné Kádár Jolán: Adalékok Szabó Károly Régi Magyar Könyvtárának III. kötetéhez. - In: Magyar könyvszemle, ISSN 0025- 0171, 1927. (34. évf.), 1-2. sz., 162-168. p. Pukánszkyné Kádár Jolán: Adalékok Szabó Károly Régi Magyar Könyvtárának I-III. kötetéhez. A Todoreszku-Horváth Könyvtár ismeretlen régi magyar nyomtatványai. (Harmadik közlemény.). - In: Magyar könyvszemle, ISSN 0025-0171, 1930. (37. évf.), 1-2. sz., 137-145. p. Pukánszkyné Kádár Jolán: Adalékok Szabó Károly Régi Magyar Könyvtárának I-III. kötetéhez. A Todoreszku-Horváth Könyvtár ismeretlen régi magyar nyomtatványai. (Harmadik közlemény.). - In: Magyar könyvszemle, ISSN 0025-0171, 1930. (37. évf.), 1-2. sz., 137-145. p.

26 Pukánszkyné Kádár Jolán: Adalékok Szabó Károly Régi Magyar Könyvtárának I-III. kötetéhez.. - In: Magyar könyvszemle, ISSN 0025-0171, 1929. 3-4. sz., 214-221. p. Pukánszkyné Kádár Jolán: Adalékok Szabó Károly Régi Magyar Könyvtárának I-III. kötetéhez.. - In: Magyar könyvszemle, ISSN 0025-0171, 1929. 3-4. sz., 214-221. p. Pukánszkyné Kádár Jolán: Magyar Könyvesház. Adalékok Szabó Károly Régi Magyar Könyvtárának I. II. és III.kötetéhez.. - In: Magyar könyvszemle, ISSN 0025-0171, 1926. 1-2. sz., 142-152. p. Pukánszkyné Kádár Jolán: Magyar Könyvesház. Adalékok Szabó Károly Régi Magyar Könyvtárának I. II. és III.kötetéhez.. - In: Magyar könyvszemle, ISSN 0025-0171, 1926. 1-2. sz., 142-152. p. Pukánszkyné Kádár Jolán: Magyar Könyvesház. Adalékok Szabó Károly Régi magyar könyvtárának III. kötetéhez. - In: Magyar könyvszemle, ISSN 0025-0171, 1926. 3-4. sz., 376-383. p. Pukánszkyné Kádár Jolán: Magyar Könyvesház. Adalékok Szabó Károly Régi magyar könyvtárának III. kötetéhez. - In: Magyar könyvszemle, ISSN 0025-0171, 1926. 3-4. sz., 376-383. p. Ráth György: Adalék Szabó Károly "Régi Magyar Könyvtárához". - In: Magyar könyvszemle, ISSN 0025-0171, 1885. (10. évf.), 1-6. sz., 91. p. Ráth György: Adalék Szabó Károly "Régi Magyar Könyvtárához". - In: Magyar könyvszemle, ISSN 0025-0171, 1885. (10. évf.), 1-6. sz., 91. p. Ráth György: Adalékok Szabó Károly Régi Magyar Könyvtárához. - In: Magyar könyvszemle, ISSN 0025-0171, 1880. (5. évf.), 5-6. sz., 297-305. p. Ráth György: Adalékok Szabó Károly Régi Magyar Könyvtárához. - In: Magyar könyvszemle, ISSN 0025-0171, 1880. (5. évf.), 5-6. sz., 297-305. p. Ráth György: Adalékok Szabó Károly Régi Magyar Könyvtárához. - In: Magyar könyvszemle, ISSN 0025-0171, 1883. (8. évf.), 5-6. sz., 270-274. p. Ráth György: Adalékok Szabó Károly Régi Magyar Könyvtárához. - In: Magyar könyvszemle, ISSN 0025-0171, 1883. (8. évf.), 5-6. sz., 270-274. p. Régi Magyar könyvtár III. kötete. - In: Magyar könyvszemle, ISSN 0025-0171, 1896. (20. évf.), 3. sz., 319. p. Régi Magyar könyvtár III. kötete. - In: Magyar könyvszemle, ISSN 0025-0171, 1896. (20. évf.), 3. sz., 319. p. Régi Magyar Könyvtár III/XVIII. század. Magyarországi szerzők külföldön, nem magyar nyelven megjelent nyomtatványai. I. 1712- 1760. Összeáll. Dörnyei Sándor és Szávuly Mária. Bp., 2005. OSZK, 357 l.. - In: Magyar könyvszemle, ISSN 0025-0171, 2006. (122. évf.), 4. sz., 518-519. p. Régi Magyar Könyvtár III/XVIII. század. Magyarországi szerzők külföldön, nem magyar nyelven megjelent nyomtatványai. I. 1712- 1760. Összeáll. Dörnyei Sándor és Szávuly Mária. Bp., 2005. OSZK, 357 l.. - In: Magyar könyvszemle, ISSN 0025-0171, 2006. (122. évf.), 4. sz., 518-519. p.

27 Régi Magyar Könyvtár. - In: Magyar könyvszemle, ISSN 0025-0171, 1898. (6. évf.), 4. sz., 421. p. Régi Magyar Könyvtár. - In: Magyar könyvszemle, ISSN 0025-0171, 1898. (6. évf.), 4. sz., 421. p. Régi magyar könyvtár. - In: Századok, ISSN 0039-8098, 1896. (30. évf.), 9. sz., 845-846. p. Régi magyar könyvtár. - In: Századok, ISSN 0039-8098, 1896. (30. évf.), 9. sz., 845-846. p. Szabó Károly - Hellebrant Árpád: Régi Magyar könyvtár III.kötet I.rész. - In: Magyar könyvszemle, ISSN 0025-0171, 1896. (20. évf.), 4. sz., 385-387. p. Szabó Károly - Hellebrant Árpád: Régi Magyar könyvtár III.kötet I.rész. - In: Magyar könyvszemle, ISSN 0025-0171, 1896. (20. évf.), 4. sz., 385-387. p. Szabó Károly Régi magyar könyvtárának II. kötete. - In: Magyar könyvszemle, ISSN 0025-0171, 1886. (11. évf.), 1-6. sz., 206-219. p. Szabó Károly Régi magyar könyvtárának II. kötete. - In: Magyar könyvszemle, ISSN 0025-0171, 1886. (11. évf.), 1-6. sz., 206-219. p. Szabó Károly: Észrevételek a "Régi Magyar Könyvtáram"-hoz közlött adalékokra. - In: Magyar könyvszemle, ISSN 0025-0171, 1879. (4. évf.), 3. sz., 125-133. p. Szabó Károly: Észrevételek a "Régi Magyar Könyvtáram"-hoz közlött adalékokra. - In: Magyar könyvszemle, ISSN 0025-0171, 1879. (4. évf.), 3. sz., 125-133. p. Szabó Károly: Régi magyar nyomtatványok egyetlen példányai a British Múzeum könyvtárában. - In: Magyar könyvszemle, ISSN 0025-0171, 1880. (5. évf.), 4. sz., 218-222. p. Szabó Károly: Régi magyar nyomtatványok egyetlen példányai a British Múzeum könyvtárában. - In: Magyar könyvszemle, ISSN 0025-0171, 1880. (5. évf.), 4. sz., 218-222. p. Szabó Sándor: Régi magyarországi nyomtatványok 2. köt. 1601- 1635. Res litteraria Hungariae vetus operum impressorum 2. tom. 1601-1635. Szerk. Borsa Gedeon és Hervay Ferenc. Bp. 1983. Akadémiai Kiadó. 856 l., 36 t.. - In: Magyar könyvszemle, ISSN 0025-0171, 1985. 1. sz., 80-82. p. Szabó Sándor: Régi magyarországi nyomtatványok 2. köt. 1601- 1635. Res litteraria Hungariae vetus operum impressorum 2. tom. 1601-1635. Szerk. Borsa Gedeon és Hervay Ferenc. Bp. 1983. Akadémiai Kiadó. 856 l., 36 t.. - In: Magyar könyvszemle, ISSN 0025-0171, 1985. 1. sz., 80-82. p. Székely Sándor: A régi magyarországi nyomtatványok új bibliográfiája. - In: Magyar könyvszemle, ISSN 0025-0171, 1961. 4. sz., 516-520. p. Székely Sándor: A régi magyarországi nyomtatványok új bibliográfiája. - In: Magyar könyvszemle, ISSN 0025-0171, 1961. 4. sz., 516-520. p.

28 Széll Farkas: Adalék Szabó Károly "Régi magyar könyvtárá"-hoz. - In: Magyar könyvszemle, ISSN 0025- 0171, 1886. (11. évf.), 1-6. sz., 91-93. p. Széll Farkas: Adalék Szabó Károly "Régi magyar könyvtárá"-hoz. - In: Magyar könyvszemle, ISSN 0025- 0171, 1886. (11. évf.), 1-6. sz., 91-93. p. Szinnyei József: Adalékok Szabó Károly Régi Magyar Könyvtárához. - In: Magyar könyvszemle, ISSN 0025- 0171, 1879. (4. évf.), 1. sz., 35-41. p. Szinnyei József: Adalékok Szabó Károly Régi Magyar Könyvtárához. - In: Magyar könyvszemle, ISSN 0025- 0171, 1879. (4. évf.), 1. sz., 35-41. p. Thaly Kálmán: Adalékok Szabó Károly Régi Magyar Könyvtárához. - In: Magyar könyvszemle, ISSN 0025- 0171, 1879. (4. évf.), 6. sz., 294-297. p. Thaly Kálmán: Adalékok Szabó Károly Régi Magyar Könyvtárához. - In: Magyar könyvszemle, ISSN 0025- 0171, 1879. (4. évf.), 6. sz., 294-297. p. Trócsányi Zoltán: A régi magyar budai nyomtatványok kérdése. - In: Magyar könyvszemle, ISSN 0025-0171, 1937. 2. sz., 153-157. p. Trócsányi Zoltán: A régi magyar budai nyomtatványok kérdése. - In: Magyar könyvszemle, ISSN 0025-0171, 1937. 2. sz., 153-157. p.

29 Vágner József: Calepinusnak egy 1585-iki lyoni kiadása mint adalék Szabó Károly "Régi magyar könyvtárához". (289. sz.). - In: Magyar könyvszemle, ISSN 0025-0171, 1885. (10. évf.), 1-6. sz., 60-61. p. Vágner József: Calepinusnak egy 1585-iki lyoni kiadása mint adalék Szabó Károly "Régi magyar könyvtárához". (289. sz.). - In: Magyar könyvszemle, ISSN 0025-0171, 1885. (10. évf.), 1-6. sz., 60-61. p. Velenczei Katalin: Szabó Károly: Régi magyar könyvtár : III. kieg. : pótlások, kiegészítések, javítások [Készült az Országos Széchényi Könyvtár Régi Magyarországi Nyomtatványok Szerkesztőségében, Borsa Gedeon irányításával összeáll. Dörnyei Sándor és Szálka Irma.] Bp. 1990–1996.. - In: Magyar könyvszemle, ISSN 0025-0171, 2001. (117. évf.), 2. sz., 258-259. p. Velenczei Katalin: Szabó Károly: Régi magyar könyvtár : III. kieg. : pótlások, kiegészítések, javítások [Készült az Országos Széchényi Könyvtár Régi Magyarországi Nyomtatványok Szerkesztőségében, Borsa Gedeon irányításával összeáll. Dörnyei Sándor és Szálka Irma.] Bp. 1990–1996.. - In: Magyar könyvszemle, ISSN 0025-0171, 2001. (117. évf.), 2. sz., 258-259. p. (letöltési idő: 2009. május 13.) (letöltési idő: 2009. május 13.)http://www.arcanum.hu/oszk/lpext.dll/eRMK/3f6f?f=templates&fn=main- h.htm&2.0http://www.arcanum.hu/oszk/lpext.dll/eRMK/3f6f?f=templates&fn=main- h.htm&2.0 (letöltési idő: 2009. május 13.) (letöltési idő: 2009. május 13.)http://www.arcanum.hu/oszk/lpext.dll/eRMK/3f6f?f=templates&fn=main- h.htm&2.0http://www.arcanum.hu/oszk/lpext.dll/eRMK/3f6f?f=templates&fn=main- h.htm&2.0 (letöltési idő: 2009. május 13.) (letöltési idő: 2009. május 13.)http://vmek.oszk.hu/03300/03301/html/bgkvti_4/bgki0409.htm (letöltési idő: 2009. május 13.) (letöltési idő: 2009. május 13.)http://www.freeweb.hu/library/mnbr.html (letöltési idő: 2009. május 13.) (letöltési idő: 2009. május 13.)http://www.oszk.hu/kiadvany/kf/1998/2/berke_h.html


Letölteni ppt "Az RMK és RMNY összefüggései, használata, mutatórendszere. Kiadványtípusok és szellemi áramlatok az RMNY-ben."

Hasonló előadás


Google Hirdetések