Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 Közép-Magyarországi Operatív Program Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése és Szociális alapszolgáltatások.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 Közép-Magyarországi Operatív Program Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése és Szociális alapszolgáltatások."— Előadás másolata:

1 1 Közép-Magyarországi Operatív Program Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése és Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások komplex-, valamint bölcsődék önálló fejlesztésének támogatása c. pályázati felhívások Horváth Zsuzsanna és Ambrus Olívia VÁTI Kht. Budapesti Területi Iroda

2 2 Pályázati konstrukciók KMOP-2008-4.5.1 – egyfordulós pályázat Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése KMOP-2008-4.5.2 – kétfordulós pályázat Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások komplex-, valamint bölcsődék önálló fejlesztése „A” komponens: Bölcsődei ellátást nyújtó intézmények fejlesztése és kapacitásának bővítése „B” komponens: A szociális alapszolgáltatásokhoz és gyermekjóléti alapellátásokhoz való hozzáférés javítása és a szolgáltatások minőségének komplex vagy térségi szintű fejlesztése (kivéve bölcsőde)

3 3 Fejlesztési területek Szociális alapszolgáltatások Étkeztetés Házi segítségnyújtás Családsegítés Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Támogató szolgálat Közösségi ellátások Utcai szociális munka Nappali ellátás kivéve: falu és tanyagondnoki szolgálat Gyermekjóléti alapellátások Gyermekjóléti szolgáltatás: Gyermekjóléti szolgálat Gyermekjóléti központ Gyermekek napközbeni ellátása: Bölcsőde (csak 4.5.2 „A” komponens keretében!) Családi napközi kivéve: átmeneti ellátások

4 4 A konstrukciók céljai KMOP-2008-4.5.1 Szociális alapszolgáltatást és gyermekjóléti alapellátást nyújtó intézmények infrastrukturális fejlesztése Szociális nappali ellátások fejlesztése esetén új intézmények létesítéséhez szükséges infrastrukturális feltételek megteremtése, a már működő szolgáltatások férőhelyeinek bővítése Családi napközik esetében új intézmények létesítéséhez szükséges eszközök beszerzése, létesítéshez szükséges ingatlan fejlesztése, bővítése KMOP-2008-4.5.2 „B” komponens: Célja alapvetően az, mint a 4.5.1 kiírásé Nagy, térségi és/vagy komplex (minimum 2-3 szolgáltatástípust megvalósító) szolgáltatásfejlesztési projektek számára! KMOP-2008-4.5.2 „A” komponens: Már meglévő, működő bölcsődék infrastrukturális feltételeinek javítása, férőhelybővítéssel. Hiányzó szolgáltatás esetén új intézmény létesítése

5 5 A támogatás összege, mértéke Rendelkezésre álló forrás KMOP-2008-4.5.1 448,46 millió forint(10-15 db) KMOP-2008-4.5.2 „A” komponens 1144millió forint (4-6 db) „B” komponens 899 millió forint (2-4 db) Támogatás mértéke A projekt elszámolható összes költségének legfeljebb 90%-a, szociális szövetkezetek esetében Pest megyében 50%-a, Budapesten 45%-a Támogatás összege: KMOP-2008-4.5.1 5-50 millió forint KMOP-2008-4.5.2 „A” komponens 50-250 millió forint „B” komponens 50-500 millió forint Önrész igazolása A pályázati szakaszban nyilatkozni kell (adatlapon) és a költségvetésbe betervezni!

6 6 Pályázók köre Helyi önkormányzat (KSH 321) Jogi személyiséggel rendelkező, közös fenntartásra létrejött önkormányzati társulások (KSH 364, 366) Nem jogi személyiségű intézményfenntartói társulás esetében a gesztor önkormányzat (KSH 321) A 2007. január 1. előtt létrejött non-profit szervezetek: Egyesület (KSH 52) Egyház (KSH 55) Alapítvány (KSH 56) Közhasznú társaság (KSH 57), átalakulással 2007. július 1-je után létrejövő non-profit gazdasági társaság Egyéb, jogi személyiségű non-profit szervezet (KSH 59) Szociális szövetkezet (KSH 12) - kivéve: 4.5.2 „A” komponens!

7 7 Nem pályázhatnak: Jogi forma tekintetében nem pályázhat az a fenntartó, amely természetes személy, profit-orientált gazdasági társaság, 2007. január 1. után létrejött non-profit szervezet Konzorciumi partner bevonása egyik kiírás esetében sem lehetséges!

8 8 Pályázók köre II. a pályázatot a fenntartó szervezete adja be 1 fenntartó több pályázatot is benyújthat, de 1 fejlesztendő intézményre 1 komponens keretében csak 1 pályázat adható be 1 fejlesztéssel érintett intézmény különböző telephelyei 1 pályázaton belül kezelendők Közös használatú helyiségek – m 2 alapú arányosítás: támogatható tevékenységhez kapcsolódó helyiség (m 2 ) támogatható+nem támogatható tevékenységhez kapcsolódó helyiség (m 2 ) (közös helyiségek nélkül) Az arányosítás minden kivitelezési költség tekintetében alkalmazandó!

9 9 A fejlesztéssel érintett ingatlanra vonatkozó feltételek 1.Fenntartó tulajdonában lévő épület 2.Nem a fenntartó tulajdonában van érvényes adás-vételi előszerződés (TSZ-kötésig a Pályázó tulajdonába kerül) 3.A fenntartó bérli az ingatlant tulajdonosi nyilatkozat (12./ 7.sz melléklet) és 10 évre szóló bérleti szerződés 4.Önkormányzati/intézményfenntartói társulások a társulás vagy tagjainak tulajdonában/használatában kell lennie 5.Állami tulajdonú, kincstári vagyon része, önkormányzati tulajdonú az ingatlan és a fenntartónak használati vagy vagyonkezelési szerződése van tulajdonosi nyilatkozat

10 10 Támogatható tevékenységek 4.5.1 kiírás Szociális alapszolgáltatást, gyermekjóléti alapellátást nyújtó intézmények épületének/helyiségeinek bővítése, átalakítása, felújítása, energetikai korszerűsítése Funkciójukat vesztett épületek hasznosítása, felújítása, átalakítása az adott szolgáltatás nyújtásához megfelelően Új családi napközik létesítése (lsd. következő dia)‏ új építés és ingatlanvásárlás nem elszámolható költség ebben a konstrukcióban! Kiegészítő tevékenységek (csak infrafejlesztéssel együtt): eszközbeszerzés külső tér kialakítása (telekhatáron belüli külső terek + parkoló-férőhelyek) Kötelezően megvalósítandó tevékenységek: Akadálymentesítés (8. sz. melléklet: Segédlet a komplex akadálymentesítés megvalósításához, OTÉK előírások)‏ - erről tervezői nyilatkozat csatolása szükséges! Tájékoztatás és nyilvánosság

11 11 Új családi napközi létrehozása 4.5.1 kiírás 1.Önkormányzat: saját feladatellátás, saját tulajdonú ingatlan új családi napközi létesítéséhez szükséges ingatlanon végzett felújítás, bővítés ill. eszközbeszerzés minimum 7 millió Ft támogatás / 2 db új családi napközi és hálózatban történő működtetésük 2. Jogi személyiségű non-profit szervezet vagy szociális szövetkezet saját feladatellátásban új családi napközi létrehozásához szükséges eszközbeszerzésre minimum 7 millió Ft támogatás / 7 új családi napközi és hálózatban történő működtetésük csak eszközbeszerzés! (13.számú melléklet)‏; 3. Önkormányzat jogi személyiségű non-profit szervezettel vagy szociális szövetkezettel meghatározott szervezettel kötött feladatellátási szerződés keretében: Lsd. 2. eset; az eszközök az utánkövetési időszak végéig a pályázó önkormányzat tulajdonában maradnak

12 12 Támogatható tevékenységek 4.5.2 „B” komponens Komplex és/vagy térségi szintű fejlesztés! Komplex fejlesztés: 3 szolgáltatástípus megvalósítása Térségi fejlesztés: 2 szolgáltatástípus megvalósítása, amennyiben az egyik szolgáltatás: minimum 5 települést és minimum 2000 fős érintett összlakosságot lefed Támogatható tevékenységek Lsd. 4.5.1 kiírás + Ingatlanvásárlás (10%) + Új épület építése Kiegészítő tevékenységek: Lsd. 4.5.1 kiírás+ ESZA-típusú tevékenység (max. 1,5 millió Ft)‏ + gépjárműbeszerzés Kötelezően megvalósítandó tevékenységek: Lsd. 4.5.1 kiírás+ Új építés esetén teljeskörű akadálymentesítés kötelező!

13 13 Új családi napközi létrehozása 4.5.2 „B” komponens 1.Önkormányzat/társulások pályázata és önkormányzati tulajdonú ingatlan esetén: Ingatlanvásárlás, új építés nem elszámolható költség! ingatlanfelújítás, -bővítés, eszközbeszerzés esetén: 3,5 millió Ft támogatás / 1 új családi napközi csak eszközbeszerzés esetén: 1 millió Ft / 1 új családi napközi 2. Non-profit szervezet és szociális szövetkezet pályázata esetén: csak eszközbeszerzés támogatható 1 millió Ft/1 családi napközi

14 14 Bírálatnál előnyt jelentő szempontok Bírálatnál előnyt jelentő szempontok 4.5.1 és 4.5.2 „B” komponens területfejlesztési szempontból kedvezményezett kistérségek és regionális szempontból hátrányos helyzetű kistérségek és települések (5 pont) Gyermekek napközbeni ellátásának infrastruktúra-fejlesztése során az intézmény az alapellátáson túl családi nevelést támogató szolgáltatásokat nyújt: időszakos gyermekfelügyelet, játszócsoport stb. (5 pont/4 pont) A kötelező szociális és gyermekjóléti önkormányzati feladatok mellett további szolgáltatásokat szervez, nyújt (3 pont) egyszemélyes szolgáltatás megszüntetését eredményezi (3 pont) Családi napközi esetén: fogyatékos gyerekeket is ellát és ez a működési engedélyben is szerepel (3 pont); csana térítésmentes biztosítása (3 pont) - erről nyilatkozat szükséges! költségracionalizálást valósít meg

15 15 Támogatható tevékenységek 4.5.2 „A” komponens Bölcsődei tevékenységet nyújtó intézmények épületének/helyiségeinek bővítése, átalakítása, felújítása, energiatakarékossá tétele Funkciójukat vesztett épületek hasznosítása, felújítása, átalakítása az adott szolgáltatás nyújtásához megfelelően Ingatlanvásárlás a projekt elszámolható költségeinek 10%-a erejéig Új bölcsőde létesítése esetén új épület építése Kiegészítő tevékenységek: Eszközbeszerzés (18. számú melléklet alapján)‏ Külső tér kialakítása (telekhatáron belüli külső terek + parkoló-férőhelyek) Kötelezően megvalósítandó tevékenységek: Akadálymentesítés (14. sz. melléklet: Segédlet a komplex akadálymentesítés megvalósításához, OTÉK előírásai)‏, Új építés esetén teljeskörű akadálymentesítés! Tájékoztatás és nyilvánosság

16 16 Bírálatnál előnyt jelentő szempontok Bírálatnál előnyt jelentő szempontok 4.5.2 „A” komponens területfejlesztési szempontból kedvezményezett kistérségek és regionális szempontból hátrányos helyzetű kistérségek és települések (5 pont) gyermekek napközbeni ellátásának infrastruktúra-fejlesztése során az intézmény az alapellátáson túl családi nevelést támogató szolgáltatásokat nyújt (időszakos gyermekfelügyelet, játszócsoport stb.) (4 pont) ellát HH vagy HHH gyermekeket (6 pont) - erről nyilatkozat szükséges! szakmai segítő szakemberek (konduktor, pszichológus, logopédus) (6 pont) - erről nyilatkozat szükséges!

17 17 Elszámolható költségek köre 1. Elszámolhatósági időszak: 2006. december 20. - 2011. december 31. Előkészítés költségei (tanulmányok, tervek, engedélyek)‏ - max. 6%Előkészítés költségei (tanulmányok, tervek, engedélyek)‏ - max. 6% 2006. 12. 20. után és a pályázat befogadása előtt felmerült és igazolt költségek Engedélyezési dokumentumok, műszaki tervek és ezek hatósági díjai Kötelező tanulmányok készítése (pl. megvalósíthatósági tanulmány) Előkészítéshez kapcsolódó (előzetes) közbeszerzési eljárások költségei Rehabilitációs szakmérnök/szakértő díja Fontos: A pályázatírás költségét a menedzsment költségek között lehet elszámolni és a költségvetésbe betervezni!

18 18 Elszámolható költségek köre 2. Projekt menedzsment költségek – max. 6%Projekt menedzsment költségek – max. 6% Menedzsment tevékenységhez kapcsolódó anyag- és személyjellegű költségek Lehetőség van bérjellegű költségként tervezni a menedzsment költségeket, de szakértő céggel is köthető megbízási szerződés a menedzsment feladat ellátására. Ide kell tervezni a pályázatírás költségeit is! Szolgáltatások igénybevételének költsége - 4.5.1 max. 10%;Szolgáltatások igénybevételének költsége - 4.5.1 max. 10%; 4.5.2 max. 20 % Tájékoztatás és nyilvánosság (lsd. 11. sz. melléklet: Arculati kézikönyv); közbeszerzés; tervezési, építési, engedélyezési munkák; hatósági eljárási díjak; műszaki ellenőr díja, jogi szakértő díja Könyvvizsgálat: 50 millió Ft támogatási összeg felett kötelező igénybevenni! ESZA-típusú tevékenység - kizárólag 4.5.2 „B” komponens esetében!

19 19 Elszámolható költségek köre 3. ÉpítésÉpítés A támogatható tevékenységekhez közvetlenül kapcsolódó átalakítási, bontási, felújítási, bővítési munkák költségei Részletezettségnél fontos: ne egyösszegű és ne túl részletes – a legmeghatározóbb építési folyamatokra bontottan Új építés kizárólag a 4.5.2-es konstrukcióban elszámolható költség! Ingatlanvásárlás - max. 10 %Ingatlanvásárlás - max. 10 % Kizárólag a 4.5.2-es konstrukcióban elszámolható költség! EszközbeszerzésekEszközbeszerzések Támogatható tevékenységekhez közvetlenül kapcsolódó új eszközök beszerzése Gépjárműbeszerzés: kizárólag a 4.5.2 „B” komponens keretében elszámolható költség, indokolt esetben (amennyiben a szakmai terv alátámasztja) Maximum 2 személygépkocsi, 1 segédmotorkerékpár, 2 kerékpár beszerzése a Pályázati útmutatóban meghatározott paraméterek szerint

20 20 Elszámolható költségek köre 4. Immateriális javak beszerzéseImmateriális javak beszerzése ÁFA, valamint más adók és közterhekÁFA, valamint más adók és közterhek Amennyiben ezek az adók, közterhek levonhatóak (a Pályázó nettós) – nem számolhatóak el, még abban az esetben sem, ha a kedvezményezett ténylegesen nem él a visszaigénylés lehetőségével. Az ÁFA csak akkor elszámolható kiadás, amennyiben a Pályázó nem igényelheti vissza (azaz bruttós).

21 21 Nem támogatható tevékenységek Új építés (kivéve 4.5.2 konstrukció!); Föld-, telekvásárlás; Eszközbeszerzés infrastruktúra fejlesztés nélkül (kivéve családi napközik, amennyiben nem önkormányzati tulajdonú épületet érint a fejlesztés!); Használt eszközök beszerzése; Fogyó eszközök beszerzése; Szállás, lakás céljára szolgáló helyiségek kialakítása; Képzés Az építési hatóság által előírt parkoló-férőhely feletti fejlesztés; A kizárólag épület/épületrész akadálymentesítését célzó beruházások; Gépjárműbeszerzés (kivéve 4.5.2 „B” komponens esetében)

22 22 Értékelés menete A támogatásban részesülő projektek kiválasztása a Pályázati útmutatóban megjelenített kritériumok alapján történik Valamennyi pályázó, aki ezen kritériumoknak megfelel, a rendelkezésre álló keret mértékéig az elért pontszám sorrendjében támogatásban részesül A döntés a benyújtási határidőtől számított 75 napon belül várható. Benyújtási kritériumok ellenőrzése (nem hiány- pótolható!) Jogosult- sági értékelés Teljességi értékelés Szakmai értékelés

23 23 A projektkiválasztás folyamata (eljárásrend) 1. Benyújtási kritériumok ellenőrzése: nem hiánypótolható 2. Jogosultsági és teljességi ellenőrzés: Valamennyi melléklet hiánypótolható 1 alkalommal! 15 naptári napos határidővel, határidő túllépése esetén elutasítás 3. Döntés a pályázat befogadásáról vagy elutasításáról A befogadás napjától a projekt saját felelősségre megkezdhető. A befogadás ténye azonban nem jelenti a támogatás elnyerését! 4. Tartalmi értékelés A támogathatóság feltétele min. 60 pont elérése! A BB döntési javaslatát megküldi a ROP IH vezetőjének döntésre. ROP IH döntését követően kerül kiértesítésre a Pályázó Határidő: benyújtástól számított 75 napon belül

24 24 Pályázatok benyújtásával kapcsolatos információk Benyújtási időszak: KMOP-2008-4.5.1: 2008. április 30. – 2008. augusztus 15. KMOP-2008-4.5.2: 2008. április 30. – 2008. június 23. Benyújtás módja: Összefűzve, oldalszámozott tartalomjegyzékkel és megszámozott oldalakkal 2 nyomtatott (1 eredeti, 1 másolat) és 1 elektronikus példányban (CD), ajánlott küldeményként, postai úton Borítékon, CD-n feltüntetni: Közép-Magyarországi Operatív Program Kódszám: KMOP-2008-4.5.1 vagy KMOP-2008-4.5.2 + Pályázó neve, címe Benyújtás helye: VÁTI Kht. Budapesti Területi Iroda 1016 Budapest, Gellérthegy u. 30-32.

25 25 Formai követelmények adatlap tartalmának, formájának megtartása Adatlap és nyilatkozatok cégszerű aláírása: aláírásra jogosult képviselő kitöltő program alkalmazása (www.nfu.hu)‏ tömör, pontos megfogalmazás elektronikus példány – XDat fájl, CD lemez A nem releváns mellékleteket „Nem releváns” megjegyzéssel csatolni!

26 26 Projekt adatlap A projekt adatlap nyomtatott, eredeti példányának tartalmaznia kell a kitöltő program által generált vonalkódot és azonosító számokat! A CD-n csak az az XDat fálj szerepelhet, mely alapján az adatlap kinyomtatásra került, illetőleg nyomtatási vonalkódjai/azonosító sorszámai minden oldalon megegyeznek a nyomtatott adatlapon található vonalkóddal/sorszámokkal!

27 27 2008. 05. 29. új közlemények – mindkét kiírásra vonatkozóan A pályázók köre kiegészült - KSH 55 - összes egyház és egyházi intézmény Közös használatú konyha – adagszám alapján történő arányosítás Közös használatú helyiségek – m 2 alapú arányosítás

28 28 2008. 05. 29. új közlemények Speciálisan 4.5.1-re A teljességi értékelési tábla 4 szempontjának kikerülése nem jelenti ezen dokumentumok (aláírási címpéldány, eszközlista, tulajdoni lap, árajánlatok) benyújtásától való eltekintést A Pályázati Útmutató 10.sz. melléklete (Segédlet jövedelemtermelő projekt pénzügyi elemzéséhez) kiegészítésre került Speciálisan 4.5.2-re A teljességi értékelési tábla 4 szempontjának kikerülése alapján: 1. fordulóban benyújtandó: aláírási címpéldány, tulajdoni lap 2. fordulóban benyújtandó: eszközlista, árajánlatok „B” komponens - térségi fejlesztés Új csatolandó dokumentum!!! - Új épület építése esetén az illetékes szakhatóság nyilatkozata a meglévő épület életveszélyes állapotáról A Megvalósíthatósági tanulmány 8. pontja: Fenntarthatósági modell számítás módosult, ill. kiegészült A benyújtási határidő 2008. június 23-ra módosult!

29 29 Pályázati információ, elérhetőségek Kérdéseiket az alábbi elérhetőségeken tehetik fel: E-mail:nfu@meh.hu Telefon: 06-40/638-638 Pályázati csomag letölthető: www.nfu.hu A pályázatok elkészítéséhez és a projektek eredményes megvalósításához sok sikert kívánunk!


Letölteni ppt "1 Közép-Magyarországi Operatív Program Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése és Szociális alapszolgáltatások."

Hasonló előadás


Google Hirdetések