Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Világgazdaság XVII. Egészségügyi konferenciája

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Világgazdaság XVII. Egészségügyi konferenciája"— Előadás másolata:

1 Világgazdaság XVII. Egészségügyi konferenciája
A gyógyító ágazat szakmapolitikai fejlesztése az uniós pénzfelhasználás tükrében Dr. Székely Tamás miniszter 2008. november 6. Budapest

2 AZ EGÉSZSÉGÜGY FELADATAI 2010-IG
ALAPVETŐ CÉLJAINK A társadalom egészségi állapota, a biztosítottak egészségének javítása Az egészségügy ellátórendszert jellemző területi egyenlőtlenségek fokozatos felszámolása Az egészségügyi szolgáltatók felelősebb és rugalmasabb gazdálkodási feltételeinek kialakítása Az egészségbiztosító biztosítói szerepének megerősítése, az egészségbiztosítási forrásokkal való gazdálkodás és szolgáltatás-vásárlás felelősségének és szabadságának kiterjesztése

3 AZ EGÉSZSÉGÜGY FELADATAI 2010-IG
Nemzeti szakmai programok folytatása Népegészségügyi programok, szűrés Ellátórendszer fejlesztése Egészségbiztosítási rendszer átalakítása Humánerőforrás-fejlesztés ÚMFT támogatások hatékony felhasználása

4 A fejlesztés területei, operatív programok
Összesen felhasználható forrás között: milliárd forint Plusz vidékfejlesztési támogatás: milliárd forint E-közigazgatás, 99; 1% Régiók; 1620; 24% Gazdaság; 674; 10% Közlekedés; 1721; 26% Társadalmi Megújulás; 933; 14% Környezet és Energia; 1053; 16% Infrastruktúra; 539; 8% Államreform; 40;

5 Az egészségügy részesedése az egyes Operatív Programokból
Az egészségügy közösségi forrásokból csak a foglalkoztatás bővítésének és a versenyképesség fokozásának részeként támogatható! TIOP 2. prioritás., KMOP: az egészségügyi rendszer infrastrukturális átalakítása TIOP 2. egészségügy 284,822 Mrd Ft, 52,76% ; TIOP egyéb; 254,975 Mrd Ft, 47,24% TÁMOP 6. prioritás.: egészségmegőrzés és egészségügyi humánerőforrás fejlesztés TÁMOP egyéb; 870,115 ( ) Mrd Ft 92,78% (94,6%) TÁMOP 6. egészségügy; 62,885 Mrd Ft 7,22% (5,4%) ROP-ok: Kistérségi szintű e-gészségügyi infrastruktúra fej-lesztések, Felszabaduló kórházi infrastruktúra bázisán ápolási, rehabilitációs és szociális infra-struktúra fejlesztése. ROP egyéb; 1514,276 Mrd Ft 93,51% ROP egészségügy; 105,724 Mrd Ft 6,49%

6 Egészségügyi források az Új Magyarország Fejlesztési Tervben
Teljes keret (MrdFt/ millió € 248 Ft/euro) évi akcióterv (Mrd Ft/ milli € Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program (TIOP 2. prioritás) 284, 822 Ft € 1148, 476 187 Ft € 754 Társadalmi Megújulás Operatív Program (közép-magyarországi forrással) (TÁMOP 6. prioritás) 62, 885 Ft € 253,568 20, 3 Ft € 81,854 Közép-Magyarországi Operatív Program egészségügyi fejlesztésre (KMOP) 30, 256 Ft € 122 23, 064 Ft € 16 Regionális Operatív Programok egészségügyi fejlesztésre (ROP) ~ 75, 020 Ft € 302,5 ~ 11, 780 Ft € 47,6 Mindösszesen 452, 983 Ft € 1 826,544 242, 11 Ft € 976,4

7 Az operatív programokban és a 2007-2008
Az operatív programokban és a évi akciótervekben rendelkezésre álló egészségügyi fejlesztési források, valamint a meghirdetett pályázatok, Kormánydöntéssel jóváhagyott kiemelt projektek keretösszegei Teljes keret (MrdFt) évi akcióterv (Mrd Ft) Meghirdetett pályázat/ Kormány által jóváhagyott kiemelt projekt Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 284, 822 187 118,7 Társadalmi Megújulás Operatív Program (közép-magyarországi forrással) 62, 885 20, 3 5,323 Közép-Magyarországi Operatív Program 30, 07 30,07 12,6 Regionális Operatív Programok ~75.0 28, 3046 15,196 Mindösszesen 452, 777 265, 6746 151,819

8 Nemzeti szakmai programok folytatása I.
„Közös kincsünk a gyermek” - Nemzeti Csecsemő- és Gyermek-egészségügyi Program: Gyermekellátást biztosító szolgáltatók és intézmények helyzetének stabilizálása (védőnői hálózat – ÚMFT TAMOP kiemelt projekt) , házi gyermekorvosi rendszer (ROP alapellátási pályázatok), gyermekkórházak , iskolaorvosi és sportorvosi rendszer felülvizsgálata) Nemzeti Rákellenes Program: Primer prevenció támogatása (a rizikófaktorok pl. dohányzás, alkohol elleni fellépés) (TÁMOP 6.1.2: 6 Mrd Ft – ősz) Egészségügyi képzések (TÁMOP 6.2.2: 3,5 Mrd Ft – nyár) Szűrési rendszer megerősítése (emlőszűrés és méhnyak szűrés mellé szájüregi, bőr és vastagbél szűrés is) ÚMFT forrásaiból ig 14 Mrd Ft a korszerű regionális onkológiai hálózat kialakítására Ennek keretében ősszel indul a TIOP program: 7 milliárd Ft az onkológiai ellátás fejlesztésére Rendszerszerű működési rend kialakítása a háziorvostól a szűrésig, az onkológiai ellátástól a rehabilitációig (háziorvosok felkészítése, informatikai háttér, pszichológiai ellátás stb.)

9 Nemzeti szakmai programok folytatása II.
Szív- és Érrendszeri Betegségek Megelőzésének és Gyógyításának Nemzeti Programja Rövid távú program az Érrendszeri Központok létrehozása (ÚMFT TIOP pályázat) az epidemiológiai adatbázisok/regiszterek megszervezése (ÚMFT TAMOP országos egészségmonitorozási rendszer) a civil szervezetek tevékenysége (egészségmegőrzés, egészségnevelés ÚMFT TAMOP támogatás) Közép távú program az alapellátás, szakellátás, sürgősségi-aktív fekvőbeteg ellátás és rehabilitáció integrációja a telemedicinális, IT fejlesztések (ÚMFT TIOP pályázat) prevenciós programok megindítása (ÚMFT TAMOP egészségfejlesztési pályázat) Hosszú távú program a szakmai integrációban működő rendszer, szakdolgozókkal való feltöltése a következő tíz éves program meghatározása az Érrendszeri Központok Hálózati működésének minőségi auditja, az indikátorok értékelése

10 Nemzeti szakmai programok folytatása III.
Sürgősségi ellátás Nemzeti Programja: Laikus elsősegélynyújtás fejlesztése Betegutak egyértelművé, gyorsabbá tétele > informatikai fejlesztések Mentés fejlesztése: új mentőállomások (225. Emőd), mentő-gépkocsik, MICU, légimentés (Szentes), mentésirányítás ÚMFT források: 11,5 Mrd fejlesztésekre, ebből 2008-ban 4,1 Mrd Ft – mentésirányítás korszerűsítésére (TIOP és KMOP 4.3.3) 20 Mrd Ft között– kórházak sürgősségi egységeinek fejlesztésére (TIOP 2.2.2) 8,8 Mrd Ft keretösszegű pályázat lezárult július 15-én, ben megjelenik a sürgősségi informatikai pályázat (PIC/NIC és ICU) 1,2 Mrd Ft keretösszeggel)

11 Az ellátórendszer fejlesztése I. A háziorvosi ellátás
Háziorvos = „egészségmenedzser” Finanszírozási rendszer átalakítása: Szakorvosi többlettevékenység elismerése Tevékenységalapú díjazás a egészségmegőrzésben, szűrésben, gondozásban „Fehér foltok” orvos-ellátottságának javítása (ÚMFT forrás: foglalkoztatás támogatása, praxisösszevonás esetén) Jobb technikai feltételek, informatikai fejlesztések elérhetővé tétele (ROP alapellátási lezárult pályázatok)

12 Az ellátórendszer fejlesztése II. A járóbeteg-szakellátás
Cél: egyenletes hozzáférés biztosítása (ÚMFT TIOP lezárult és pályázatok: 31 milliárd Ft, 13,98 Mrd Ft ROP forrás júniusban lezárult pályázati kiírásokra) 7 aktív ellátást nem végző kórház átalakítása kiemelt járóbeteg-ellátó központtá – új pályázat további 4-6 pályázónak 16 „zöldmezős” kistérségi járóbeteg-szakellátási központ (hátrányos helyzetű kistérségek fejlesztése) – új pályázat további 8-9 pályázó részére 30-60 rendelőintézet korszerűsítése Finanszírozási rendszer újragondolása: A tevékenyég-alapú finanszírozás mellett a feladat-, eredmény-, minőség orientált elemek megjelentése

13 Az ellátórendszer fejlesztése III. A fekvőbeteg-szakellátás
Minden beteg a megfelelő szinten gyógyuljon! progresszív ellátás rendszerének átalakítása A súlyponti kórházak feladatainak, kompetenciájának pontos meghatározása – 24 órás sokszakmás ügyelet működtetés - Egészségügyi pólusok fejlesztése (2008-ban lezárult pályázat): 75 Mrd Ft A minimumfeltételek és a beutalási rend kiigazítása A regionális/országos speciális, szakmai centrumok tárgyi és személyi feltételeinek biztosítása -Struktúraváltást támogató infrastruktúra fejlesztés között: 111,8 Mrd Ft, 2008-ban : 50 Mrd Ft Rehabilitáció és az ápolás szakmai feltételei, eszköz és szakember-ellátottságának javítása ROP-ok keretében rehabilitációs célú fejlesztések között 13,48 Mrd Ft

14 Az ellátórendszer fejlesztése IV. A fekvőbeteg-szakellátás
A kórházi bennfekvést kiváltó ellátások fejlesztése – ÚMFT ROP és TIOP támogatással az egynapos sebészet és a nappali kórházi ellátás Finanszírozási rendszer átalakítása: a merev TVK rendszer felülvizsgálata, finanszírozási díjtételek ráfordítás-alapú korrekciója, szolgáltatások térítési díjának felülvizsgálata ÚMFT források: Informatikai fejlesztések: 7 Mrd Ft pályázati úton között

15 Az ellátórendszer fejlesztése V. Informatika
Kulcskérdés: az informatikai háttér megalapozása Az egészségügyi szolgáltatók közötti adatátadás, a telemedicina, a távdiagnosztika fejlesztése. („A lelet utazzon ne a beteg!”) (ÚMFT forrás: 3 milliárd Ft között az NFT I. modellkísérletének tapasztalatai alapján) E-recept, E-kártya (ÚMFT támogatás EKOP és TIOP, TAMOP források) Egységes tudásmenedzsment rendszer Kontrolling rendszerek kialakítása, illetve ezek megerősítése (ÚMFT forrás: között 620 millió Ft) Beteg-előjegyzési és –tájékoztatási rendszerek (ÚMFT támogatás- TIOP ágazati portál és közhiteles nyilvántartások fejlesztése)

16 Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program egészségügyi fejlesztései és forrásai
Indítási idő Indikatív uniós támogatás (Mrd Ft) Tervezett forrás I. Akciótervben ( ) (Mrd Ft) Regionális járóbeteg-szakellátó központok kialakítása és fejlesztése 2009. 6 Kistérségi járóbeteg-szakellátó központok kialakítása és fejlesztése R2 2007. november 25 Aktív kórházi ellátásokat kiváltó járóbeteg szolgáltatások fejlesztése R1 6, 4 Sürgősségi ellátás fejlesztése (mentés, légi mentés) 2008. III. negyedév 11, 5 7 Sürgősségi ellátás fejlesztése SO1 (és azon belül a gyermek sürgősségi) SO2, PIC és központi intenzív osztályok informatikai fejlesztése 2008. I. és II. negyedév 20 10 Regionális vérellátó központok fejlesztése 3 A struktúraváltást támogató infrastruktúra-fejlesztés a fekvőbeteg szakellátásban 2008. IV. negyedév 111, 822 50 Korszerű regionális onkológiai hálózat kialakítása 14 Infrastruktúra-fejlesztés a egészségpólusokban 2007. december 75 Intézményen belüli betegazonosítási, ügyviteli és üzletviteli rendszerek fejlesztése 4 1, 5 Elektronikus Közhiteles Nyilvántartások és Ágazati Portál fejlesztése 1, 6 Térségi, intézményközi egészségügyi informatikai infrastruktúra mintarendszerek kiépítése Mentésirányítási rendszer (OMSZ informatika) 2008. december 3, 5 3,5  Összesen 284, 822 187

17 Közép-magyarországi fejlesztések
Kormány által elfogadott fejlesztések: Szent Imre kórház regionális egészségügyi központ rekonstrukció II. ütem Megítélt támogatás: 3,27 Mrd Ft Fővárosi Önkormányzat Uzsoki utcai kórház Regionális Egészségügyi Központ Rekonstrukció II. ütem Megítélt támogatás : 4,43 Mrd Ft HM-ÁEK XXI. századi betegkezelésére való felkészítése Megítélt támogatás : 300 M Ft OMSZ Mentésirányítási rendszer Megítélt támogatás : 600 M Ft

18 Közép-magyarországi konstrukciók állása 2.
Váci Jávorszky Ödön Kórház korszerűsítése Megítélt támogatás: 2 Mrd Ft Országos Onkológiai Intézet: Közép-Magyarországi Onkológiai Centrum fejlesztés Megítélt támogatás: : 5,4 Mrd Ft

19 ROP egészségügyi források 2007-2008 a Közép-magyarországi régióban
KMOP Kistérségi járóbeteg szakellátás fejlesztése a Közép-magyarországi régióban Rendelkezésre álló összes forrás: 4 Mrd Ft Beérkezett pályázatok száma 9 db. Forrásigény: 6,48 Mrd Ft Forrásigény index: 1,6 (1,6-szor nagyobb az igény a rendelkezésre álló forrás) Döntés várhatóan 2008 során

20 Egészségügyi fejlesztések a regionális programokban
ROP-ok Prioritás Intézkedés Forrás - Mrd Ft Dél-Alföld 4. Humán infrastruktúra fejlesztés 4.1. Egészségügyi és szociális szolgáltatások korszerűsítése, fejlesztése 12,3 Észak-Alföld Humán infrastruktúra fejlesztés Egészségügyi intézmények fejlesztése 16,5 Közép-Dunántúl 5.2. Egészségügyi és szociális ellátórendszer fejlesztése, hatékonyságának növelése 5,5 Dél-Dunántúl 3. Humán közszolgáltatások fejlesztése Egészségügyi és szociális szolgáltatások fejlesztése 13,4 Észak-Magyarország 4. Humán közösségi infrastruktúra fejlesztése 4.1. Egészségügyi ellátás korszerűsítése 21 Nyugat-Dunántúl 5. Helyi és térségi közszolgáltatások fejlesztése 5.2. Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése 6,3 ROP összesen: 75 Közép-Magyarország 35 Együtt összesen: 110

21 A források felhasználása

22 A járóbeteg-ellátás fejlesztése 1.
TIOP „Kistérségi járóbeteg-szakellátó központok kialakítása és fejlesztése” A fejlesztés olyan kistérségben valósulhat meg, ahol a pályázat benyújtásának időpontjáig nem működött járóbeteg-szakellótó központ azaz ezek újonnan felépülő központok, amelyek javítják a szolgáltatásokhoz való hozzáférés esélyegyenlőségét) A pályázat konkrét adatai: A pályázat beadási határideje A pályázat eljárásrendje: egyfordulós nyílt pályázat A rendelkezésre álló forrás: 25 milliárd Ft. Eredményhirdetés Beadott pályázatok száma: 25 16 pályázó nyert első körben, melyből 8 a leghátrányosabb 33 kistérségben található A 16 pályázónak odaítélt összeg: 14 371 115 780 Ft 2008. szeptemberében 9 Mrd Ft újból kiírásra került.

23 A járóbeteg-ellátás fejlesztése 2.
TIOP „Aktív kórházi ellátásokat kiváltó járó beteg szolgáltatások fejlesztése A pályázat konkrét adatai: A pályázat beadási határideje A pályázat eljárásrendje: egyfordulós nyílt pályázat A rendelkezésre álló forrás: 6,4 milliárd Ft. Eredményhirdetés 9 pályázat érkezett 7 pályázó nyert első körben A 7 pályázónak odaítélt összeg:  917 Ft A második körre megmaradt forrás: 1 071  Ft 2008. szeptemberében a fennmaradt forrás újból kiírásra került.

24 A járóbeteg-ellátás fejlesztése 3
Edelény Abaúj- Hegyközi Sátoralja- újhely Kazinc- barcika Encsi Záhony Sárospatak Cigánd Szikszó Ózd Kisvárda Szerencs Vásárosnamény Salgótarján Ibrány Szécsény Bélapátfalva Miskolc Tokaj Bakta- lóránt- háza Bátony- terenye Balassagyarmat Péter- vására Tiszavasvári Fehérgyarmat Szob Tisza- újváros Nyíregyháza Rétság Eger Mátészalka Moson- Magyar- óvár Pásztó Mező- kövesd Polgár Csenger Vác Gyöngyös Mezőcsát Hajdú- böszörmény Nagykálló Esztergom Szent- endre Füzesabony Nyírbátor Veres- egyház Hatvan Győr Komárom Tata Dorog Duna- keszi Kapuvár Csorna Pilis- vörösvár Aszód Balmazújváros Hajdúhadház Tatabánya Heves Pannon- halma Gödöllő Sopron Tét Oroszlány Budaörs Hajdú- szoboszló Debrecen Kisbér Jászberény Tiszafüred Bicske Kőszeg Csepreg Érd Nagykáta Derecske- Létavértes Pápa Mór Gyál Monor Celldömölk Ercsi Püspökladány Zirc Ráckeve Szolnok Karcag Szombathely Sárvár Várpalota Székes- fehérvár Velence Török- szent- miklós Dabas Berettyó- újfalu Ajka Cegléd Veszprém Adony Körmend Vasvár Sümeg Balaton- almádi Aba Mezőtúr Szeghalom Szent- gotthárd Zalaszent- grót Balaton- füred Duna- újváros Enyig Kunszentmiklós Őriszent- péter Kecskemét Kunszent- márton Tapolca Siófoki Sarkad Zalaegerszeg Balaton- földvár Sárbogárd Szarvas Békés Keszthely Fonyódi Kiskun- félegyháza Lenti Tab Tamási Csongrád Szentes Békéscsaba Lengyeltóti Paks Kiskőrös Kalocsa Orosháza Gyula Letenye Nagykanizsa Marcali Kaposvár Dombóvár Kiskunmajsa Kistelek Hódmező- vásárhely Szekszárd Mezőkovácsháza Kiskunhalas Kadarkút Bonyhád Csurgó Jánoshalma Szeged Sásd Mórahalom Makó Nagyatád Komló Pécs- várad Baja Szigetvár Bácsalmás Barcs Kórházi szakrendelővel rendelkező kistérségek (57) Új (zöld mezős) önálló szakrendelővel ellátandó kistérségek (21) Önálló szakrendelővel rendelkező kistérségek (45) Kiemelten fejlesztendő kistérségek (37) A TIOP nyertesei (16) A TIOP nyertesei (7) Szent- lőric Pécs Mohács Sellye Siklós

25 A járóbeteg-ellátás fejlesztése 4
Regionális Operatív Programok keretein belül egészségügyi területen: : A-komponens: Alapellátás fejlesztése, helyi egészségházak kialakítása B-komponens: Kistérségi önálló járóbeteg szakrendelők fejlesztése A pályázatok adatai: kb. 400 pályázat érkezett 5 régióból (Észak-Alföld, Észak-Magyarország, Dél-Alföld, Nyugat-Dunántúl, Közép-Dunántúl) Alapellátás fejlesztésére arányaiban lényeges több pályázat érkezett – a beérkezett pályázatok kb. 70%-a az alapellátást fejleszti A Dél-Dunántúli Régió felfüggesztette a pályázatot februárban ban újra kiírják. Beadási határidő: Nyugat-Dunántúl, Dél-Alföld június 09. A másik 3 régióban 2008.június 23. Döntések várható időpontja az összes régióban: 2008. IV. negyedév

26 A fekvőbeteg-ellátás fejlesztése 1
TIOP A) Sürgősségi ellátás fejlesztése, SO1 és SO2 (ezeken belül gyermeksürgősségi ellátás) támogatására Teljes keret: 20 000 M Ft Forrás: M Ft További felhasználható keret: Eljárás: kétfordulós Megjelenés időpontja: 2008. február 11. Beadási határidő: 2008. július július 15. Potenciális pályázók száma: 20-25 db Igényelhető támogatási összeg: M Ft Kedvezményezetti kör: Egészségügyi szolgáltató vagy fenntartója Státusz: Beérkezett pályázatok száma 35 db, értékelés lezárult, bírálati eljárás indul

27 A fekvőbeteg-ellátás fejlesztése 2
TIOP A struktúraváltást támogató infrastruktúra fejlesztése a fekvőbeteg szakellátásban Teljes keret: M Ft Forrás: 50 000 M Ft További felhasználható keret: M Ft Eljárás: kétfordulós Megjelenés időpontja: 2008 Potenciális pályázók száma: 7-50 db Igényelhető támogatási összeg: i) M Ft ii)3 000 – M Ft Kedvezményezetti kör: i) kiemelt és területi kórházak, országos gyógyintézetek és gyógyító intézmények ii) egyetemi klinikák a vele egy településen lévő megyei, városi fenntartású szakellátó intézményekkel egy gazdasági társaságba tömörülve és integrált szervezeti formában működve

28 A fekvőbeteg-ellátás fejlesztése 3
TIOP Korszerű regionális onkológiai hálózat kialakítása Teljes keret: 14 000 M Ft Forrás: 7 000 M Ft További felhasználható keret: Eljárás: kétfordulós pályázat Megjelenés időpontja: 2008 Potenciális pályázók száma: 6 – 15 db Igényelhető támogatási összeg: M Ft Kedvezményezetti kör: Állami, önkormányzati egészségügyi szolgáltatók

29 A fekvőbeteg-ellátás fejlesztése 4
TIOP Infrastruktúra-fejlesztés az egészségpólusokban Teljes keret: 75 000 M Ft Eljárás: Kétfordulós pályázat Megjelenés időpontja: 2007. december 20. Beadási határidő: 2008. június július 1. Potenciális pályázók száma: 9 db Igényelhető támogatási összeg: M Ft Kedvezményezetti kör: egyetemek (kivéve Közép-Magyarország) és régiónként a legnagyobb aktív fekvőbeteg-szakellátási kapacitással rendelkező kiemelt kórház (kivéve Közép-Magyarország) vagy fenntartója Státusz: A pályázati kiírás megjelent, a pályázatok (9 db) beérkeztek. Az értékelés lezárult, a bírálat indul

30 2009-2010 új mentőállomás építési program keretében történő régiós fejlesztések
A 15 perces kiérkezés biztosításához szükséges helyszínek Közép-Dunántúl Bábolna Nyugat-Dunántúl Söjtör, Veszprémvarsány, Zalalövő Dél-Dunántúl Bátaszék, Böhönye, Igal, Kadarkút, Pécsvárad, Sásd, Szentlőrinc Észak-Magyarország Aggtelek, Bélapátfalva, Krasznokvajda, Recsk, Sárospatak Észak-Alföld Jászboldogháza, Kölcse, Kőtelek, Tiszaadony Dél-Alföld Jánoshalma, Mezőberény, Tótkomlós A szükséges beruházás tervezett összege 1 793 MFt

31 2009-2011 közötti mentőállomás-felújítási program régiós bontásban
Megvalósítás helyszínei Beruházási költség Közép-Dunántúl Martonvásár, Sárbogárd, Székesfehérvár, Balatonfűzfő, Kisbér, Tatabánya, Várpalota, Ajka, Veszprém, Zirc 348 MFt Nyugat-Dunántúl Kapuvár, Sárvár, Kőszeg, Vasvár, Csorna, Lenti, Zalaegerszeg, Zalaszentgrót 448 MFt Dél-Dunántúl Pécs, Mohács, Balatonlelle, Siklós, Szigetvár, Siófok, Tab, Dombóvár, Komló, Paks, Szekszárd 459 MFt Észak-Magyarország Miskolc, Ricse, Balassagyarmat, Eger, Gyöngyös, Kál-Kompolt, Szerencs, Rétság, Salgótarján 427 MFt Észak-Alföld Derecske, Baktalórántháza, Kisújszállás, Jászkisér, Püspökladány, Egyek, Mezőtúr, Szolnok, Tiszafüred 489 MFt Dél-Alföld Csongrád, Hódmezővásárhely, Szeged, Szentes, Bácsalmás, Baja, Dunavecse, Kalocsa, Kecskemét, Tiszakecske, Gyomaendrőd, Orosháza, Zsadáy 609 MFt Összesen 61 felújított mentőállomás 2 780 Mft

32 Az egészségügy átalakításának, fejlesztésének súlyponti kérdései
az egészségbiztosítás szervezeti átalakítása, az egészségbiztosítás biztosítói szerepének a jelzett eszközökkel történő erősítése, az egészségbiztosítás működési költségeinek az új követelményekhez való igazítása, az egészségbiztosítási alaphoz befizetett járulékokat az egészségügyben kell felhasználni, az egészségbiztosítás fejlesztésének informatikai megalapozása, a súlyponti kórházak feladatainak meghatározása, a kórházon kívüli ellátások megerősítése, a krónikus, rehabilitációs kapacitások tartalommal történő kitöltése, a humánerőforrás fejlesztési programjának megvalósítása a nemzeti programok folytatása, új népegészségügyi szűrővizsgálatok bevezetése Uniós támogatások hatékony felhasználásával, támogató együttműködésükkel!

33 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
További hasznos és naprakész információk:


Letölteni ppt "Világgazdaság XVII. Egészségügyi konferenciája"

Hasonló előadás


Google Hirdetések