Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Érvényes jogszabályok az érettségi vizsgák megszervezéséhez a 2012/2013 tanévben -A 245/2008 számú oktatásról és nevelésről szóló törvény (oktatási törvény)

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Érvényes jogszabályok az érettségi vizsgák megszervezéséhez a 2012/2013 tanévben -A 245/2008 számú oktatásról és nevelésről szóló törvény (oktatási törvény)"— Előadás másolata:

1 Érvényes jogszabályok az érettségi vizsgák megszervezéséhez a 2012/2013 tanévben -A 245/2008 számú oktatásról és nevelésről szóló törvény (oktatási törvény) -318/2009 számú iskolaügyi minisztérium középiskolák befejezéséről szóló rendelete -319/2009 számú iskolaügyi minisztérium érettségi vizsga kiváltása idegen nyelvből a 269/2009 sz. rendelet alapján

2 Érvényes jogszabályok az érettségi vizsgák megszervezéséhez a 2012/2013 tanévben - 209/2011 számú rendelet, amellyel változik a 318/2008- as és a 319/2008 számú rendelet - Az iskolaügyi minisztérium 208/2011 számú rendelete, amellyel változik és kiegészül a 319/2008 számú rendelet

3  Írásbeli forma : extern rész(külső) – NÚCEM központilag kiadott és kiértékelt tesztek, eredmények legkésőbb 10 nappal a szóbeli érettségik kezdete előtt. adminisztráció (tesztek írása) a következő tantárgyakból szlovák nyelv és szlovák irodalom, angol nyelv, matematika, magyar nyelv és magyar irodalom (iskolánkon) intern rész (belső) – írásbeli munka központilag megadott téma alapján, amit az iskola szakos pedagógusai javítanak  Szóbeli forma (ÚF MS) 3Maturita 2013

4  A diák szeptember 30.-ig nyomtatványon megjelöli az adott tantárgyakat, amelyből érettségi vizsgát szeretne tenni  4 kötelező tantárgy + 2 szabadon választható Maturita 20134

5 Rendes vizsgaidőszak - extern rész (EČ) és a belső rész írásbeli formája(PFIČ)  2013. március 12. – szlovák nyelv és irodalom, szlovák nyelv és szlovák irodalom  2013. március 13. – angol nyelv  2013. március 14. – matematika  2013. március 15. – magyar nyelv és irodalom Rendkívüli időpont: 2013. április 16.-19.  ( egészségügyi vagy más indokolt okok miatt) 5Maturita 2013

6 Rendes vizsgaidőszak  Szóbeli (ÚF MS) - 2013. május 20.-24. Pótvizsgák időpontjai (javító)  2013. szeptember  2014. február  A diák szóbeli érettségi vizsgát tesz a gimnázium 4.évfolyamának a befejezésekor. 6Maturita 2013

7  Külső rész (EČ) - % sikeresség és a percentil  Írásbeli rész (PFIČ) - % sikeresség  Szóbeli rész (ÚFIČ) – érdemjegyek az egyes érettségi tantárgyakból  Végső értékelés – a diák sikeres érettségi vizsgát tett vagy nem érettségizett le.  7Maturita 2013

8 tantárgyEČPFIČ SJL90 perc150 perc MAJ90 perc150 perc ANJ-B1, NEJ- B1100 perc60 perc ANJ-B2, NEJ-B2 gimnáziumok 120 perc60 perc MAT120 perc –––––––––– 8Maturita 2013

9  Minimális érettségi tétel az adott érettségi tantárgyból- 30 – az adott iskola pedagógusai dolgozzák ki.  Ugyanazt az érettségi tételt ugyanazon a napon csak 1 diák húzhatja.  Az érettségi tételeket a diákok érettségi vizsga előtt nem kaphatják meg.  Az érettségi vizsga tartalma és terjedelme az adott érettségi tantárgy célkövetelményeiben található. 9Maturita 2013

10  A rendes vizsgaidőszakban egy diák 2 tantárgyból tehet nem kötelező érettségi vizsgát.  A vizsga eredménye befolyásolja az érettségi vizsga végső eredményét?  Amennyiben a vizsga sikertelen ez nem befolyásolja az érettségi vizsga eredményességét.  Ha az értékelés elégtelen, az érettségi bizonyítványon a jegyet nem tüntetjük fel.  A diák mentség nélkül visszaléphet a vizsgától, nem jön el a vizsgára.  A diák kihúzza a kérdést, ami a felelet megkezdését jelenti, elkezdi a felelést, de a végső értékelés csak pl. elégséges, az érettségi bizonyítványban ezt a jegyet feltüntetjük.  A diák kihúzza a kérdést, ami a felelet megkezdését jelenti, majd a következőt modja „Visszalépek a nem kötelező érettségi vizsgától“, feljegyzés készül róla a dokumentációban, de az érettségi bizonyítványban ezt nem tüntetjük fel. 10Maturita 2013

11 tantárgyFelkészülés-percekbenFelelet-percekben SJL20 ANJ, NEJ, ŠPJ20 BIO20 DEJ20 CHE20 MAT20 INF3020 FYZ20 NAS20 GEG20 11Maturita 2013

12 A következő összetételben dolgozik:  Elnök (PMK) – megye (KŠÚ) nevezi ki.  Két vizsgáztató- az adott iskola pedagógusai.  Ez a bizottság (PMK) ugyanazon tantárgyat oktató pedagógusokból áll.  Egy nap alatt az adott bizottság (PMK) legfeljebb 24 diákot feleltethet.  Egy diák 1 nap alatt legfeljebb 3 tantárgyból érettségizhet.  12Maturita 2013

13  Az érettségiztető bizottság (PMK) az érettségi tétel minden egyes megválaszolt kérdését külön értékeli.  Minden egyes feladatnak megvan a súlya a végleges értékeléshez. A végleges értékelést az adott tantárgynak megfelelő matematikai összefüggés segítségével számolhatjuk ki.  Közelebbi információ – (Vyhláška č.318/2008 o ukončovaní štúdia na stredných školách.) 13Maturita 2013

14 A tantárgynak van teszt (EČ) és írásbeli (PFIČ) része  A szóbeli vizsga értékelése (ÚF MS) a következő a/ ha az értékelés nem rosszabb érdemjegy, mint jó (3) és a teszt (EČ) eredménye több, mint az összpontszám 33%-a, valamint az írásbeli rész (PFIČ) eredménye több, mint az összpontszám 25%-a.  b/ ha az értékelés elégséges (4) és a teszt (EČ) eredménye több, mint az összpontszám 33%-a, valamint az írásbeli rész (PFIČ) eredménye több, mint az összpontszám 25%-a.  14Maturita 2013

15 A tantárgyból tesztet írnak (EČ),de nincs írásbeli része (PFIČ) (matematika)  A szóbeli értékelése (ÚF MS) a következő:  a/ ha az értékelés érdemjegye nem rosszabb, mint jó (3) és a teszt (EČ) eredménye több, mint az összpontszám 25%-a.  b/ ha az értékelés elégséges (4) és a teszt (EČ) eredménye több, mint az összpontszám 33%-a. 15Maturita 2013

16 A tantárgynak csak szóbeli(ÚF) része van, nincs külső rész (EČ), sem belső írásbeli rész (PFIČ)  Ha a szóbeli vizsga (ÚF MS) értékelése nem rosszabb, mint elégséges (4). 16Maturita 2013

17  A feltételek magyarázata a 12-14. képeken található  Ha a diák nem érettségizett le az adott tantárgyból – a szóbeli érettségi vizsgán elégtelen osztályzatot kapott, joga van pótvizsgát tenni (245/2008 törvény § 77 bekezdés 7) más időpontban.  Az írásbeli rész javító vizsgája (EČ, PFIČ) a következő tanév rendes vizsgaidőszakában tehető. 17Maturita 2013

18 A témákat központilag sorsolják az írásbeli napján MS 2013: Műfajok:  Elmélkedés  Életrajz  Vitacikk  Szónoki beszéd  Jellemzés  Fejtegetés  Elbeszélés  Az írásbeli munka terjedelme - 1,5 -3 oldal  Az írásbeli munka kidolgozásának időtartama- 150 perc  Ajánlás: www.nucem.sk/vyučovacie jazykywww.nucem.sk/vyučovacie 18Maturita 2013

19 A munka terjedelme:  B2 szint – 200-220 szó – kötelező a gimnáziumok részére  A tesztek kidolgozásának időtartama: 60 perc, azonos a B1 és a B2 szintnek egyaránt  Ajánlás: közelebbi információ a www.nucem.sk oldalánwww.nucem.sk 19Maturita 2013

20  Az iskola kódja: 681054  A diák kódja: a tanuló születési száma  A teszt kódja: az OH -ra felírjátok a kapott teszt 4-számjegyű kódját  A csoport kódja: a diákok névsorán található az adott tanterem kódja, pl. 01, 02  Dátum: pl. 13.marca – 1303, az év előre ki van nyomtatva  Érdemjegy : az utolsó félév érdemjegyét kell feltüntetni az adott tantárgyból. 20Maturita 2013

21  SJL – érvényes szótárak Pravidlá slovenského pravopisu, Synonymický slovník, Krátky slovník slovenského jazyka,  SJSL – érvényes szótárak Pravidlá slovenského pravopisu, Synonymický slovník, Krátky slovník slovenského jazyka, Maďarsko – slovenský slovník, Slovensko – maďarský slovník,  MJL – Helyesírási kéziszótár, A magyar helyesírás szabályai (Akadémiai Kiadó), Szinonimaszótár Maturita 201321

22  A diákok saját zsebszámológépet használhatnak.  Nem használhatnak olyan zsebszámológépet, amely része a mobiltelefonnak vagy grafikai displejjel (egységgel) rendelkeznek.  A matematikai tesztlapok tartalmazzák a matematikai összefüggéseket, amelyeket szintén használhatnak. Maturita 201322

23  További információkat találhattok a következő linkeken:  www.nucem.sk www.nucem.sk  www.minedu.sk www.minedu.sk  www.statpedu.sk www.statpedu.sk  szabo.maria@centrum.sk, vagy személyesen iskolánkban szabo.maria@centrum.sk 23Maturita 2013

24 ◦ Azok a diákok, akik rendelkeznek City&Guilds vagy más a jegyzékben szereplő tanúsítvánnyal, és kérik annak elismerését, így egyben az idegen nyelvi érettségi vizsga kiváltását, azoknak 2013. március 1-ig a szükséges iratokat le kell adni az iskola igazgatójának. 24Maturita 2013

25 Sikeres érettségi vizsgát kívánunk. 25Maturita 2013


Letölteni ppt "Érvényes jogszabályok az érettségi vizsgák megszervezéséhez a 2012/2013 tanévben -A 245/2008 számú oktatásról és nevelésről szóló törvény (oktatási törvény)"

Hasonló előadás


Google Hirdetések