Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A Magyar Köztársaság Rendőrsége

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A Magyar Köztársaság Rendőrsége"— Előadás másolata:

1 A Magyar Köztársaság Rendőrsége

2 Beszámoló ORFK Bűnmegelőzési és Áldozatvédelmi Osztály 2008-2009.
Budapest, március 27. Országos Bűnmegelőzési Bizottság Németh Ágnes r. alezredes Országos Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési és Áldozatvédelmi Osztály 1139 Budapest, Teve u. 4-6.

3 Adatok 2008. évben 4,3%-kal kevesebb ( ) bűncselekmény vált ismertté. Az elmúlt évben befejezett nyomozásokban bűncselekmény vált ismertté, mely 4,3%-os csökkenést jelent a évhez képest. Az utóbbi öt évet tekintve tavaly volt a legalacsonyabb a jogsértések száma, melynek oka, hogy az előző évekhez képest kevesebb sorozat-jelleggel elkövetett bűncselekményben fejezték be a nyomozást. A bűnözés területi megoszlásában nem történt lényeges változás. Továbbra is Budapesten és Pest megyében történik a legtöbb bűncselekmény. A településtípusok szerinti megoszlást vizsgálva megállapítható, hogy a jogsértések több mint negyede a fővárosban válik ismertté. A törvénysértések közel 80%-át városokban követik el, a községek részesedése alacsony. Megjegyzendő azonban, hogy a népesség 70%-a városokban él.

4 Közterületek biztonsága
A közterületen elkövetett bűncselekmények száma 3,5%-al csökkent!

5 Adatok Meglévő munkajogi létszám: 43.322 fő (2008. 12. 31.)
Munkaerő-átcsoportosítások A tiszthelyettes képzés felvételi létszámának növelése Roma fiatalok rendőrré válásának segítése Lakáshoz jutás támogatása Körzeti megbízottak magasabb fizetési kategóriába sorolása FÜV eljárás szigorításának kezdeményezése Meglévő munkajogi létszám: fő ( ) Az integráció következtében mindösszesen fő távozott BRFK állományában jelentős létszámhiány Tömeges nyugállományba vonulás Az új integrált szervezetben január 1-jén fő, december 31-én fő (33712 hivatásos, 415 köztisztviselő és 9195 közalkalmazott) volt a meglévő munkajogi létszám. Ez a létszámadat tartalmazza azt az 1309 főt is, akik például külszolgálaton, minisztériumi berendelésben, GYES-en, GYED-en, illetmény nélküli szabadságon, illetve iskolába vannak vezényelve, stb. Az év folyamán figyelemmel kísértük a roma fiatalok felzárkóztatását támogató programokat, tanulmányi támogatási szerződésekkel segítettük a feltételeknek megfelelő tanulókat. Megkezdtük a program kiterjesztésének előkészítését, ennek keretében támogatási lehetőségeket keresünk a középfokú rendészeti képzés időtartamára, majd ezt követően a felsőfokú képzés idejére is.

6 Szervezeti struktúra változása:
Bűnmegelőzés 2008 Szervezeti struktúra változása: 2007-ben megszűnik a Megelőzési Főosztály és létrejön a Bűnmegelőzési és Áldozatvédelmi Osztály Új irányítási struktúra 6+1 fő az állomány létszáma során a hét fős Bűnmegelőzési és Áldozatvédelmi Osztályról összesen 8 fő távozott, beleértve annak vezetőjét is 2007. december 31-vel megszűnik a Megelőzési Főosztály, január 1-vel megalakul a Bűnmegelőzési és Áldozatvédelmi Osztály. 2008-ban több mint 100%-os fluktuáció terhével kellett megküzdeni az új Osztálynak. Volt olyan szakvonal, amelynek az országos koordinátora 3-4-szer (ifjúságvédelem, drog-prevenció), sőt 5-ször(megelőző vagyonvédelem) cserélődött ki. 2008. január 1-től a kiskorúak eltűnési ügyeinek felülvizsgálata, elemzése a Koordinációs Osztály feladatkörébe került.

7 Bűnmegelőzés 2008 IRM támogatás a Rendőrség bűnmegelőzési
és kommunikációs tevékenységének fejlesztésére A Rendőrség felső-, és középvezetői részére bűnmegelőzési és kommunikációs tréning, modul képzés Bűnmegelőzési Centrum kialakítása KOMP (Korszerű Megelőzési Program) fejlesztése, új filmek elkészítése Rendőri kommunikáció fejlesztése (pozitív rendőrkép, közlekedésbiztonság, bűnmegelőzés propagálása) A rendőri bűnmegelőzés tudományos alapú megteremtése Roma-roma és a roma-rendőr konfliktusok kezelése 2008 a „Családvédelem Éve” volt Kiadásra került a „Módszertani ajánlások a rendőrség családvédelmi feladatairól” Pályázatot nyújtottunk be „Képzés az áldozatvédelem és a családon belüli erőszak területén” címmel, melynek elbírálása folyamatban van. Új áldozatvédelmi norma elkészítésre került. Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium a „Bűnmegelőzéssel összefüggő feladatok támogatása” című fejezeti kezelésű előirányzat 2007 évi maradványkeretéből 35 milliós támogatást biztosított az Országos Rendőr-főkapitányság részére a Rendőrség bűnmegelőzési és kommunikációs tevékenységének fejlesztésére Módszertani továbbképzések zajlottak vezetők és referensek részére MTV2 csatornáján havi rendszerességgel 10 perces bűnmegelőzési magazin készült Felkiáltójel címmel – anyagi fedezet hiányában abbamaradt Közterületi installációk készültek beépített képernyővel, lejátszóval Trükkös lopások elleni felhívásként táblák készültek és kerültek kihelyezésre valamennyi érintett megyében autópályák, főutak melletti parkolókban, Rendőrségi bűnmegelőzési adattár készült írott és elektronikus formában is, Tanulmány született Szolgálat konfliktusok nélkül címmel – előadás, felkészítés, írott forma 3 napos konfliktuskezelő tréning: közrendvédelmi és a bűnügyi állomány részére 107 esély a sporttal rendezvény sorozat: 6 megye 12 iskoláját érintette – hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű iskolákban: bűnmegelőzési üzenetek átadása, fiatalok orientálása, Centrum: jogi háttér megteremtése folyik, Filmek készítése: még nincs befejezve.

8 Bűnmegelőzés DADA 1991-ben érkezik, 1992. okt. 16. indulás
1994. Minden megyében ott van Korszerűsítések: , 2008 Ellenszer: 2004-től 2008: a DADA megjelenik az Interneten. (IRM támogatás) Ebben a tanévben több mint 31 ezer gyermek tanulja a D.A.D.Á.-át és az Ellen-Szert. Az új tanévet ezekben a hetekben kell elkezdeni szerveznünk.

9 GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELEM CSALÁDON BELÜLI ERŐSZAK
Bűnmegelőzés 2009 GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELEM CSALÁDON BELÜLI ERŐSZAK 2008-ban 26%-al növekedett az ismertté vált családon belüli erőszakkal összefüggésbe hozható esetek száma Folyamatos oktatás: hivatásos állomány, kiemelten a panaszfelvevők, ügyeletes tisztek számára Pályázat Adatlap – gyakorlati tesztelés 2008-ban 26%-al növekedett az ismertté vált családon belüli erőszakkal összefüggésbe hozható esetek száma 32/2007. (OT.26.) ORFK Utasítás bevezetését követően (2008.jan.1.) folyamatos oktatás, amely a hivatásos állományt érintette Az ügyeletes tiszthelyettesek és tisztek képzési tematikájában helyet kapott a családon belüli erőszak rendőri kezelése 2008-ban az ORFK pályázatot nyújtott be a Bűnmegelőzés és a bűnözés elleni speciális programon belül „Képzés az áldozatvédelem és a családon belüli erőszak területén „ címmel. A pályázatot értékelték és első körben támogatásra javasolták. Most a tagállamok véleményezik a listát. Kidolgozásra került egy adatlap - „Rendőri emlékeztető családon belüli erőszakról” - , mely a helyszínen intézkedő rendőrök munkáját könnyítené meg az objektivitás megőrzésével 2008. január 1-től a kiskorúak eltűnési ügyeinek felülvizsgálata, elemzése a Koordinációs Osztály feladatkörébe került.

10 MEGELŐZŐ VAGYONVÉDELEM
Bűnmegelőzés 2009 MEGELŐZŐ VAGYONVÉDELEM Gépkocsi lopások, betöréses lopások – lakásbetörések száma emelkedett 2008-ban Rablások éve eleje Együttműködés a Bankszövetséggel Lakosság számára ajánlások megfogalmazása KÖRNYEZETVÉDELEM Készül a rendőrség környezetvédelmi stratégiája Vagyonvédelem 2008-ban a vagyon elleni bűncselekmények közül az országos statisztika alapján a gépkocsi lopások, a betöréses lopások – ezen belül, pedig a lakásbetörések száma emelkedett jelentősebb mértékben. A gépkocsi lopások tekintetében a 2007-es év adataihoz képest 5.5%-os emelkedés mutatható ki 2008-ban, a 7475 gépjárműlopás 71 %-át Budapesten követték el. A betöréses lopások 13,4 %-al emelkedtek, ezen belül a lakásbetörések száma 33.1%-al nőtt. A kiemelt rablások vonatkozásában 6%-os emelkedés mutatható ki. E bűncselekmények visszaszorítása és megelőzése érdekében nyomatékosabban felhívjuk a lakosság figyelmét, ajánlásokat teszünk a megelőzésre. E mellett a trükkös lopások, zseblopások és az egyéb, főként szezonálisan jelentkező bűncselekmények megelőzésével kapcsolatos ajánlásokról is tájékoztatást adunk, többek között az újabb elkövetési módszerekről. Az ORFK Bűnmegelőzési Osztály figyelemmel kíséri a hatékony, minősített vagyonvédelmi eszközöket, felméri, hogy ezek közül melyik hatékony, és megoldásokat és intézkedéseket tesz ezek elterjesztésére. 2009. február és március hónapokban az együttműködés felfrissítése céljából munkamegbeszélésekre került sor a Bankszövetség és az ORFK között, melyek során a résztvevők ajánlásokat dolgoztak ki a pénzintézetek sérelmére elkövetett rablások visszaszorítása és megelőzése érdekében, valamint a Robotzsaru rendszerben kialakított támadásjelzési rendszer működtetésével kapcsolatban. A megelőzés és a megszakítás rendkívül fontos dolog, minimális elvárás az, hogy ha bekövetkezik a bűncselekmény, akkor a Rendőrség legalább annyi információval kell rendelkezzen, mint az elkövető. A Robotzsaru NEO rendszerben elkészült NEO-Figyelő alrendszer alkalmas a bankoktól, pénzintézetektől érkező előzetes információk fogadására, tárolására, a riasztások fogadására, és a szükséges szakterületi felelősök felé történő továbbítására, és a Neo-Ügyeleti modullal együttműködve a szükséges helyszíni rendőri intézkedések irányítására, a rendelkezésre álló rendőri és egyéb erőforrások kezelésére, valamint az intézkedés teljes folyamata alatt további információk (fényképek, kamera felvételek, szöveges, hang információk) fogadására. A támadásjelző rendszer alkalmazására vonatkozó belső szabályozás kidolgozása folyamatban van, amelyben ki kell jelölni a riasztásról értesítendők körét, szabályozni kell a riasztás során megismerhető információk körét, valamint minden kapitányságon ki kell jelölni a banki riasztó rendszerrel kapcsolatos feladatok ellátására felelős személyt. Környezetvédelem Az elmúlt években megszaporodtak az ismerté vált környezet- és természetkárosító bűncselekmények Magyarországon. Ezen cselekmények felderítése és megelőzése érdekében, - összhangban a nemzetközi és a hazai környezetvédelmi elvárásokkal - szükségessé vált egy a rendőrség tevékenységével összehangolt környezetvédelmi stratégia elkészítése. Az oktatási és nevelési programokba beépítjük a környezettudatosság erősítését, hogy környezetünk védelme és meglévő környezeti értékeink állagának megőrzése mindenki számára természetessé váljon. Össze kell hangolni a környezetvédelemmel összefüggő bűncselekmények elleni rendőri fellépés - civil szervek és szervezetek, valamint a tömegtájékoztatás irányába történő - propagálását. Fontos, hogy a környezetvédelmi problémákra vonatkozó információk egyre nagyobb mennyiségben jussanak el az emberekhez. Bővíteni kell az ilyen jellegű információk értékeléséhez, közreadásához, hasznosításához szükséges lehetőségeket és ismereteket, továbbá erősíteni kell a lakosság környezeti információk iránti érdeklődését, a rendészeti lehetőségekkel kapcsolatos tájékozottságát.

11 KÖZTERÜLETEK BIZTONSÁGA
Bűnmegelőzés 2009 KÖZTERÜLETEK BIZTONSÁGA 2009. a „Közterületek biztonságának éve” Nem rendőri közterületi szolgálatok helyzetének értékelése Épített környezet – építészeti bűnmegelőzés HIGH-TECH ÉS INTERNET Internetes gyermekvédelmi stratégia készítésében veszünk részt Ajánlások – adatvédelem és a biztonságos internet használat érdekében Közterületek biztonsága Nem rendőri közterületi szolgálatok (közterület-felügyelet, város/kerületőrség) helyzetének értékelése. HIGH-TECH Internetes Gyermekvédelmi Stratégia kidolgozása Ajánlások kidolgozása az adatvédelem és a biztonságos internet használat érdekében.

12 Bűnmegelőzés 2009 ÁLDOZATSEGÍTÉS KOMMUNIKÁCIÓ
50/2008. ORFK utasítás a rendőrség áldozatsegítő feladatairól KOMMUNIKÁCIÓ Kommunikációs stratégia elkészítése ÁLDOZATSEGÍTÉS: 17/2007.(III.17) IRM rendelet a rendőrség és határőrség áldozatsegítő feladatairól, ennek egységes végrehajtására én hatályba lépett az 50/2008.(OT 29.) számú utasítás a Rendőrség áldozatsegítő feladatairól, mely megalkotásának célja: hogy az áldozatvédelem, áldozatsegítés össz - rendőri szemléletté váljon, hogy a rendőrség áldozatsegítő feladatainak ellátására a jogszabályokban meghatározottak szerint, eddigi tapasztalatokat figyelembe véve, országosan egységes módon kerüljön sor, hogy nyomatékot kapjon az az elvárás, mely szerint, valamennyi rendőr intézkedése során különös figyelmet kell fordítson a sérelmet szenvedettre és környezetére, a potenciális áldozati kör védelmére, hogy rögzítésre kerüljenek azon speciális intézkedések, melyek révén az áldozati magatartások feltérképezhetőek, és azokból -meghatározott szempontrendszer szerint – bűnelhárító intézkedéseket lehessen végrehajtani, Új elem: Utasítás hatálya területi szerveken felül kiterjed: NNI, Repülőtéri Rendőri Igazgatóság, a Készenléti Rendőrségre is, Gondoskodni kell arról, hogy a járőrszolgálat során használt gépjárművek az áldozatsegítő szolgálat tájékoztatóival fel legyenek szerelve, Robotzsaru-Neo Integrált Ügyviteli és Ügyfeldolgozó Rendszer helyszíni szemle, bejelentési, feljelentési, tanúkihallgatási jegyzőkönyveinek iratmintái kiegészültek az alábbi szöveggel” Kérem – nem kérem, hogy a nyomozó hatóság részemre az áldozatsegítő támogatások igénybevételéhez szükséges igazolást kiállítsa. „ KOMMUNIKÁCIÓ A bűnmegelőzés kommunikációjának kialakítása, módszereinek fejlesztése mindig is kiemelt prioritást jelentett a rendőrség preventív feladatainak végrehajtásában, A rendőrség lehetősége leginkább ott jelentkezik, hogy kiváltsa az emberek önvédelmi reflexeit, megtanítsa az állampolgárokat az áldozattá válás kivédésének egyes fogásaira. Cél, hogy a lakosság mind szélesebb köre ismerje meg a bűnözés elleni védekezés hatékony és törvényes módjait, valamint az ezt szolgáló lehetőségek és eszközök rendszerét. Ennek megvalósulása érdekében a területi szervek bűnmegelőzési egységei folyamatosan elemzik, értékelik az illetékességi területükön megvalósult jogsértéseket, azért, hogy a valódi veszélyekről adott hiteles információk közreadásával felhívják a lakosság figyelmét arra, hogy csak közös fellépéssel, mindenki cselekvő részvételével lehet eredményt elérni a közbiztonság javulásában. A cél elérésének elengedhetetlen feltétele a rendőrségi bűnmegelőzési kommunikáció tervezése, annak a rendőrség kommunikációs stratégiájába való beillesztése.

13 Bűnmegelőzés 2009 És még: A Rendészeti Stratégia elfogadása esetén cselekvési tervben a feladatok lebontása. A 2011-es EU soros elnökségre való rendőrségi felkészülés továbbfolytatása, elsősorban a biztonsági kérdések teljes körű feltérképezése, a nemzetközi tapasztalatok begyűjtése, elemzése-értékelése. A társadalmi bűnmegelőzés nemzeti stratégiája céljainak végrehajtásból származó évi kormányhatározatban a rendőrség számára kitűzött feladatok megvalósítása

14 Vége Köszönöm figyelmüket!


Letölteni ppt "A Magyar Köztársaság Rendőrsége"

Hasonló előadás


Google Hirdetések