Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Drogpolitika Portörő Péter Nemzeti Kábítószerügyi Koordinációs Osztály Szociális és Munkaügyi Minisztérium Budapest, 2007. november 19.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Drogpolitika Portörő Péter Nemzeti Kábítószerügyi Koordinációs Osztály Szociális és Munkaügyi Minisztérium Budapest, 2007. november 19."— Előadás másolata:

1 Drogpolitika Portörő Péter Nemzeti Kábítószerügyi Koordinációs Osztály Szociális és Munkaügyi Minisztérium Budapest, 2007. november 19.

2 Helyzetkép és drogpolitikai kihívások A 2006. évi HBSC (Iskoláskorú Gyermekek Egészségmagatartása) vizsgálat eredményei a szerfogyasztás kipróbálásának enyhe növekedését mutatják a fiatalok között. A megkérdezett 2877 középiskolás (9. és 11. osztályos) tanuló 20,3%-a fogyasztott valamilyen illegális szert, ill. visszaélésszerűen használt már életében gyógyszert és/vagy inhalánsokat. A HBSC vizsgálat is igazolja azt a magyar fiatalokra jellemző fogyasztási struktúrát, miszerint a két leggyakrabban használt szer a kannabisz és az alkohol gyógyszerrel történő együttes használata - utóbbi főként a lányok körében. Forrás: Nemzeti Drog Fókuszpont EMCDDA jelentés

3 Helyzetkép és drogpolitikai kihívások A 2005. évi rendőrségi és egészségügyi nyilvántartások alapján készült kutatás (Elekes, Nyírády 2006) alapján a problémás drogfogyasztók száma 24204 főre becsülhető. Magyarországon az intravénás drogfogyasztók számát 3941 főre becsüljük. Forrás: Nemzeti Drog Fókuszpont EMCDDA jelentés

4 Helyzetkép és drogpolitikai kihívások A 2006. évi adatok alapján a hazai iv. kábítószer-használók populációjában alacsony mértékben valószínűsíthető a HIV- fertőzöttek száma. A drogambulanciákon kezeltek, illetve az alacsonyküszöbű szolgáltatásokat igénybevevők körében 28,9%- os HCV prevalencia érték mutatható ki. Az előző évekhez képest 2006-ban csökkent az illegális szerhasználat miatt elhunytak száma. 2006-ban 25 haláleset történt (22 heroin, 2 morfin, 1 kokain). Forrás: Nemzeti Drog Fókuszpont EMCDDA jelentés

5 Helyzetkép és drogpolitikai kihívások 2005-höz képest az ismertté vált visszaélés kábítószerrel bűncselekmények száma 13,4%-kal csökkent. 5725 elkövető, ebből 836 fiatalkorú. A „termel, előállít, megszerez, tart, behoz…” magatartások - amelyek elsősorban keresleti oldali, saját használattal összefüggő tevékenységeket takarnak - részaránya az összes ismertté vált visszaélés kábítószerrel bűncselekmény között 89,8% volt. A kínálati oldali bűncselekmények („kínál, átad, forgalomba hoz, kereskedik”) részesedése a felderített esetek megközelítőleg 1/10-ét teszi ki. Forrás: Nemzeti Drog Fókuszpont EMCDDA jelentés

6 Helyzetkép és drogpolitikai kihívások A büntetőeljárás alternatívájaként kezelt betegek száma

7 Helyzetkép és drogpolitikai kihívások 2006-ban a rendőrök körében, reprezentatív mintán történt vizsgálat (Ritter 2007) a kábítószer-fogyasztással kapcsolatos attitűdök felmérésére. A megkérdezett rendőrök 38,2%-a szerint prevencióval és felvilágosítással lehetne visszaszorítani a kábítószer- fogyasztást, míg 37%-uk szerint a szigorúbb büntetés lenne a megfelelő eszköz erre.

8 Nemzeti stratégia a kábítószer-probléma visszaszorítása érdekében (2009-ig érvényes drogpolitikai alapdokumentum) Intézményközi koordináció és együttműködés + Finanszírozás = fejlesztés és/vagy működtetés + Egyes szakmai tevékenységtípusok összehangolása

9 Intézményközi koordináció és együttműködés A Kábítószerügyi Koordinációs Bizottság (KKB) működtetése (valamennyi érdekelt intézmény részvételével) 2007-ben a KKB újjászervezése a civil képviselet és együttműködés kereteinek biztosítása érdekében. 10 szavazati joggal rendelkező állandó tag, melyből 4 nem kormányzati szervezet delegáltja, további 9, szavazati joggal rendelkező eseti tag és 10, szavazati joggal nem bíró szakértő tag.

10 Folyamatos és évenkénti beszámolók a Nemzeti stratégia végrehajtásával kapcsolatos intézkedésekről a Parlament, a Kormány és a nyilvánosság felé. Kábítószerügyi Eseti Bizottság létrejötte 2007-ben a drogstratégia megvalósításának figyelemmel kísérése, illetve a Kormány felé szóló javaslatok megfogalmazása érdekében. Intézményi együttműködés az EU és az ENSZ feladatok vonatkozásában (adatgyűjtés, képviselet). A Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok rendszerének működtetése (jelenleg 96 KEF működik az országban). A társadalmi attitűdformálás elősegítése (pl. médiaprogramok, kutatások támogatása révén). Intézményközi koordináció és együttműködés

11 Fejlesztési célú pályázati források 2007-ben az SZMM kábítószerügyi koordináció pályázati rendszerében 9 pályázati kategóriában, összesen 730 millió Ft összegben kerültek kiírásra pályázatok. Támogatott tevékenységek: Az alacsonyküszöbű szolgáltatások fejlesztése és működtetése, a szenvedélybeteg ellátórendszer kiegészítő működési támogatása, a KEF-ek működtetése, képzés és kutatás, komplex prevenció, szenvedélybetegek reintegrációs programjai. A TÁMOP keretében „A Szociális szolgáltatások modernizációja, központi és területi stratégiai tervezési kapacitások megerősítése, szociálpolitikai döntések megalapozása (5.4.1), valamint a Gyermekek és fiatalok integrációs programjai (5.2.5) konstrukciók tekintetében zajlik a szakmai előkészítés.

12 Új akcióterv (Korm. határozat) a nemzeti stratégiai programban foglaltak megvalósításának elősegítése érdekében 2007-2009. között Kiemelt célterületek: Prevenciós szolgáltatások fejlesztése, tartalmi minimumkövetelmények meghatározása, akkreditáció, a finanszírozás stabilizálása Szakmai irányelvek kialakítása a prevenció kiemelt színterein (Biztonságos Szórakozóhely Program, munkahelyi drogmegelőzés) A helyi színtű koordináció (KEF-ek) munkájának elősegítése Egészségügyi és szociális intézmények minőségügyi és értékelési rendszerének kialakítása

13 A gyógyult szenvedélybetegek, a szabadságvesztésből szabadult, valamint a fenntartó kezelés alatt álló drogbetegek reszocializációs és szociális támogató rendszerének kilakítása Nappali kórházi ellátások fejlesztése A gyermek- és ifjúságaddiktológiai ellátás szakmai, intézményi hátterének fejlesztése Alacsonyküszöbű szolgáltatások lefedettségének növelése Új akcióterv (Korm. határozat) a nemzeti stratégiai programban foglaltak megvalósításának elősegítése érdekében 2007-2009. között

14 A különleges célcsoportok (fiatalkorúak és gyermekek, terhes anyák, gyermekeikkel együtt kezelésbe vontak, HIV/AIDS érintettek, kettős diagnózisúak) szükségleteit figyelembe vevő speciális ellátási formák működési feltételeinek javítása A büntetés-végrehajtási intézetekben önkéntes szűrőprogramok, megelőző, alternatív kezelési, speciális elvonó, illetve egyéb terápiás és szolgáltatások fejlesztése Képzések (kereslet és kínálatcsökkentési oldalon egyaránt)

15 Köszönöm a figyelmet! email: portoro.peter@szmm.gov.hu


Letölteni ppt "Drogpolitika Portörő Péter Nemzeti Kábítószerügyi Koordinációs Osztály Szociális és Munkaügyi Minisztérium Budapest, 2007. november 19."

Hasonló előadás


Google Hirdetések