Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

2007. ÉVI FELVÉTELI ELJÁRÁS. JELENTKEZÉS / 1. A jelentkezés – az e célra szolgáló – jelentkezési lap benyújtásával történik. A felvételi jelentkezési.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "2007. ÉVI FELVÉTELI ELJÁRÁS. JELENTKEZÉS / 1. A jelentkezés – az e célra szolgáló – jelentkezési lap benyújtásával történik. A felvételi jelentkezési."— Előadás másolata:

1 2007. ÉVI FELVÉTELI ELJÁRÁS

2 JELENTKEZÉS / 1. A jelentkezés – az e célra szolgáló – jelentkezési lap benyújtásával történik. A felvételi jelentkezési lapon meg kell jelölni, hogy a jelentkező milyen munkarend szerinti képzésre (esti, levelező, nappali), továbbá hogy az első tanévre államilag támogatott vagy költségtérítéses képzésre jelentkezik. Ha a jelentkező több lehetőséget jelöl meg, azokat rangsorolnia kell.

3 JELENTKEZÉS / 2. A jelentkezési lapot a felsőoktatási intézményekhez (egy központi postacímre) kell beküldeni. A jelentkezési lapon, ha valaki több helyre jelentkezik, meg kell határoznia a jelentkezéseinek az elbírálási sorrendjét, amelyet később egyszer még meg lehet változtatni. A jelentkezési laphoz kell mellékelni minden szükséges dokumentumot, igazolást. A később kézhez kapott igazolásokat megadott határidőig pótolni lehet.

4 JELENTKEZÉS / 3. A jelentkezési laphoz csatolni kell az eljárási díj befizetéséről szóló igazolást. Az alapösszeg (9.000 Ft) három szakra (államilag támogatott és/vagy költségtérítéses képzésre) történő jelentkezést tesz lehetővé. Aki háromnál több helyre kíván jelentkezni, annak jelentkezésenként további összegeket (2.000 Ft/jelentkezés) kell fizetnie.

5 PONTOZÁSI RENDSZER / 1. A 2007. évben is 120 + 24-es rendszerben határozzák meg a felsőoktatási intézmények a jelentkezők pontszámát.

6 PONTOZÁSI RENDSZER / 2. A felsőoktatási törvény előírásai alapján egységes pontozási rendszert kell alkalmazni, ezért  ahol választható érettségi tárgyak vannak meghatározva az egyes képzési területeknél, szakoknál, minden felsőoktatási intézménynek az általános szabályt kell alkalmaznia, nem szűkítheti, nem bővítheti a vizsgatárgyak körét,  képzési területenként egységesen kerül meghatározásra az, hogy az adható többletpontok közül az adott területen képzést folytató intézmények milyen jogcímen adnak többletpontot.

7 Tanulmányi pontok (maximum 60 pont) A korábbi hozott pontok új elnevezése, illetve tartalma nem változott. Továbbra is 5 középiskolai tantárgy (magyar vagy nemzetiségi nyelv és irodalom, történelem, matematika, választott tárgy, idegen nyelv) osztályzatából kell kiszámolni. A korábban érettségizettek esetében az utolsó két tanult év végi jegyekből – maximum 50 pont szerezhető. A 2007. évben érettségizettek esetében a félév végi jegyeket veszik figyelembe. Akár így, akár úgy történik a számítás, ehhez kell hozzáadni az érettségi jegyek átlagának kétszeresét, ami maximum 10 pont lehet. A korábbi hozott pontok új elnevezése, illetve tartalma nem változott. Továbbra is 5 középiskolai tantárgy (magyar vagy nemzetiségi nyelv és irodalom, történelem, matematika, választott tárgy, idegen nyelv) osztályzatából kell kiszámolni. A korábban érettségizettek esetében az utolsó két tanult év végi jegyekből – maximum 50 pont szerezhető. A 2007. évben érettségizettek esetében a félév végi jegyeket veszik figyelembe. Akár így, akár úgy történik a számítás, ehhez kell hozzáadni az érettségi jegyek átlagának kétszeresét, ami maximum 10 pont lehet.

8 Érettségi pontok (maximum 60 pont) A korábbi szerzett pontok új neve, melynek tartalma nem változott. Egy vagy két érettségi tárgy százalékos eredményéből kell kiszámolni, a már ismert átváltási kulcs (táblázat) szerint. Az adott képzési területen, szakon előírt, illetve választható érettségi tárgyak köre 2005-ben már megjelent, az nem változik. A korábbi szerzett pontok új neve, melynek tartalma nem változott. Egy vagy két érettségi tárgy százalékos eredményéből kell kiszámolni, a már ismert átváltási kulcs (táblázat) szerint. Az adott képzési területen, szakon előírt, illetve választható érettségi tárgyak köre 2005-ben már megjelent, az nem változik.

9 Többletpontok / 1. EMELT SZINTŰ ÉRETTSÉGIÉRT EMELT SZINTŰ ÉRETTSÉGIÉRT (a választhatók közül, legfeljebb két tárgy esetében) (a választhatók közül, legfeljebb két tárgy esetében) 7 pont 7 pont (Csak alapképzési szak esetében!) (Csak alapképzési szak esetében!)

10 Többletpontok / 2. Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő (OKJ 54 és 55) felsőfokú, a szakiránynak megfelelő (legfeljebb egy) szakképesítésért 7 pont Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő (OKJ 54 és 55) felsőfokú, a szakiránynak megfelelő (legfeljebb egy) szakképesítésért 7 pont

11 Többletpontok / 3. Államilag elismert vagy azzal egyenértékű (legfeljebb két) nyelvvizsgáért Államilag elismert vagy azzal egyenértékű (legfeljebb két) nyelvvizsgáért  felsőfokú „C” típusú 10 pont  középfokú „C” típusú 7 pont

12 Többletpontok / 4. Olimpiai sportágban (legfeljebb egy esetben) Olimpiai sportágban (legfeljebb egy esetben)  világ- és Európa-bajnokságokon elért legalább 3. helyezésért 5 pont  országos bajnokságokon elért (legalább 3. helyezésért 3 pont

13 Többletpontok / 5. Országos Ifjúsági Tudományos Innovációs Versenyeken elért legalább 3. helyezésért Országos Ifjúsági Tudományos Innovációs Versenyeken elért legalább 3. helyezésért 5 pont 5 pont

14 Többletpontok / 6. Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája versenyein elért helyezés alapján Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája versenyein elért helyezés alapján  nagydíjasoknak 5 pont  első díjasoknak 3 pont

15 Többletpontok / 7. Oktatási és Kulturális Minisztérium által meghirdetett és támogatott Országos Művészeti Tanulmányi Versenyeken elért 1-3. helyezésért Oktatási és Kulturális Minisztérium által meghirdetett és támogatott Országos Művészeti Tanulmányi Versenyeken elért 1-3. helyezésért 5 pont 5 pont

16 Többletpontok /8. Vigyázat! Vigyázat! A különböző képzési területeken eltérő jogcímeken lehet többletpontot kapni! A különböző képzési területeken eltérő jogcímeken lehet többletpontot kapni! (Lásd: Felsőoktatási Felvételi Tájékoztató, 2007) (Lásd: Felsőoktatási Felvételi Tájékoztató, 2007)

17 ELŐNYBEN RÉSZESÍTÉS / 1. A hátrányos helyzetű jelentkező minden jelentkezési helyén 4 többletpontot kap. A felsőoktatási törvény szerint hátrányos helyzetű: „az a hallgató, akit középfokú tanulmányai során családi körülményei, szociális helyzete miatt a jegyző védelembe vett, illetve aki után rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, vagy állami gondozott volt”. A hátrányos helyzetű jelentkező minden jelentkezési helyén 4 többletpontot kap. A felsőoktatási törvény szerint hátrányos helyzetű: „az a hallgató, akit középfokú tanulmányai során családi körülményei, szociális helyzete miatt a jegyző védelembe vett, illetve aki után rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, vagy állami gondozott volt”.

18 ELŐNYBEN RÉSZESÍTÉS / 2. További 4 többletpontot kap az a hátrányos helyzetű jelentkező, akinek törvényes felügyeletet ellátó szülője, illetve szülei – az iskolai felvételi körzet megállapításával összefüggésben a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerint vezetett nyilvántartás alapján készült statisztikai adatszolgáltatás, a gyermeket, tanulót megillető szolgáltatás megállapításához a szülő nyilatkozata szerint – legfeljebb az iskola 8. évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be, vagy akit tartós nevelésbe vettek. További 4 többletpontot kap az a hátrányos helyzetű jelentkező, akinek törvényes felügyeletet ellátó szülője, illetve szülei – az iskolai felvételi körzet megállapításával összefüggésben a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerint vezetett nyilvántartás alapján készült statisztikai adatszolgáltatás, a gyermeket, tanulót megillető szolgáltatás megállapításához a szülő nyilatkozata szerint – legfeljebb az iskola 8. évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be, vagy akit tartós nevelésbe vettek.

19 ELŐNYBEN RÉSZESÍTÉS / 3.  A fogyatékkal élő minden jelentkezési helyén 8 többletpontot kap.  A gyermekét gondozó jelentkező (GYES, GYED stb.) minden jelentkezési helyén 8 többletpontot kap.

20 FELVÉTELI DÖNTÉS / 1. A 2007. szeptemberben induló képzésekre történő felvételről legkésőbb 2007. augusztus 1-jéig történik döntés. A 2007. szeptemberben induló képzésekre történő felvételről legkésőbb 2007. augusztus 1-jéig történik döntés.

21 FELVÉTELI DÖNTÉS / 2. Ponthatár alkalmazásával kell dönteni, melynek során figyelembe kell venni a jelentkező által elért eredményeket, a jelentkező által meghatározott elbírálási sorrendet, a Kormány által meghatározott államilag támogatott felvehető hallgatói összlétszámot és annak munkarend és képzési területek szerint meghatározott keretét, illetve az intézményi kapacitást. Ponthatár alkalmazásával kell dönteni, melynek során figyelembe kell venni a jelentkező által elért eredményeket, a jelentkező által meghatározott elbírálási sorrendet, a Kormány által meghatározott államilag támogatott felvehető hallgatói összlétszámot és annak munkarend és képzési területek szerint meghatározott keretét, illetve az intézményi kapacitást.

22 FELVÉTELI DÖNTÉS / 3. Egy felvételi eljárásban egy jelentkező egy helyre nyerhet felvételt. Egy felvételi eljárásban egy jelentkező egy helyre nyerhet felvételt.

23 Viszontlátásra 2007. szeptemberben a tanévnyitón!


Letölteni ppt "2007. ÉVI FELVÉTELI ELJÁRÁS. JELENTKEZÉS / 1. A jelentkezés – az e célra szolgáló – jelentkezési lap benyújtásával történik. A felvételi jelentkezési."

Hasonló előadás


Google Hirdetések