Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Felsőoktatási felvételi eljárás 2014

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Felsőoktatási felvételi eljárás 2014"— Előadás másolata:

1 Felsőoktatási felvételi eljárás 2014
dr. Bakos Károly ny. szakmai főtanácsadó

2 2014. évi általános eljárás 2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról. 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a felsőoktatási felvételi eljárásról. Módosulhat, de csak technikai változások. Felsőoktatási felvételi tájékoztató – érettségizetteknek és diplomásoknak is (EMMI, OH, Educatio). Kizárólag interneten – Jelentkezés elsősorban elektronikusan –

3 A 2014. évi általános eljárás
Felsőoktatási felvételi tájékoztató – megjelenik december 31-én (december 20/21-én) – interneten. Kiegészítés megjelenhet január 31. – interneten. Jelentkezési határidő február 15. Az érettségi jelentkezéssel azonos határidő, de nem azonos eljárás! E-felvételi! Jelentkezési lapot is be lehet adni, beszerezhető EMMI, Educatio,KLIKK. Öt helyre lehet jelentkezni, rangsort kell felállítani, amely később még egyszer módosítható. Az osztatlan kétszakos tanárképzés egy jelentkezési helynek számít! Egy adott időpontban, ponthatárok alapján történik a döntés.

4 Elektronikus ügyintézés
A felvételi eljárás során arra törekszünk, hogy mindent elektronikusan intézzük, a papírt kihagyjuk az ügyintézésből. Az elektronikus ügyintézés felületét a honlapról lehet elérni, egyéni kód megadásával. Ott lehet megnézni és ellenőrizni minden jelentkezőnek a róla rögzített adatokat, a benyújtott dokumentumai státuszát, a pontszámait, beleértve a többletpontokat is, a besorolási döntést.

5 Benyújtandó dokumentumok
Az érvényes jelentkezéshez szükséges dokumentumok: 1. érettségi bizonyítvány, 2. érettségi tanúsítvány, 3. felsőfokú oklevél, 4. felsőoktatási felvételi eljárás díjának igazolása, 5. középiskolai bizonyítvány, 6. külföldi vagy Magyarországon működő külföldi rendszerű intézményben szerzett bizonyítványok, felsőfokú oklevelek. A többletpontokat igazoló dokumentumok: 1. nyelvtudást igazoló dokumentum , 2. tanulmányi és művészeti versenyeredmény igazolása, 3. szakképesítést igazoló dokumentum, 4. sporteredmény igazolása, 5. hátrányos helyzet (tartós nevelt, gyermekvédelmi kedvezmény, védelembe vétel, utógondozói ellátás) igazolása, 7. fogyatékosság igazolása, 8. gyermekgondozás igazolása.  

6 Képzési szerkezet – mire lehet jelentkezni
alapképzés 6-8 félév osztatlan képzés 10-12 félév szak felsőoktatási szakképzés 4-5 félév mesterképzés – 4-6 félév doktori képzés 6 félév MUNKAERŐPIAC

7 Felsőoktatási szakképzés
Felsőfokú szakképzettség, nem önálló felsőfokú végzettségi szint, oklevél, kredit / 2-2,5 év, az azonos képzési területi alapképzésre beszámítandó: kredit, minimum 1 félév gyakorlat, felvételi eljárás, két érettségi alapján, 2014-ben minimum 220 pont, besorolási szakon a kreditek 75%-t el kell ismerni, többletpontot lehet kapni! Fsz.

8 Osztatlan tanárképzés
Osztatlan képzésben is szervezhető /elsősorban osztatlan képzésként szervezendő! Pedagógus ösztöndíj. Alkalmassági vizsga. 2 szakos közismereti tanárképzés. 1 szakos művészeti/szakmai/hitéleti tanárképzés. Általános iskolai 8 félév +2 félév Közép-iskolai 10 félév

9 Osztatlan tanárképzés
Közös képzési szakasz az általános és a középiskolai tanárképzésben: első három év, ezt követően választás (ha lehet az adott intézményben): két általános iskolai szakképzettség, két középiskolai szakképzettség, egy általános- és egy középiskolai szakképzettség, egyes szakoknál nincs kétféle kimenet, 5+1, vagy 4+1 éves a képzés. Meghirdetésenként lábjegyzet, ami megadja az alapinformációkat!

10 Osztatlan tanárszakok
……. nyelv és kultúra tanára, német és nemzetiségi német nyelv és kultúra tanára, történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára, biológiatanár (egészségtan), fizikatanár (természettudományi gyakorlatok), természetismeret-környezettan tanár, technika-, életvitel- és gyakorlat-tanár, média-, mozgókép- és kommunikációtanár, rajz- és vizuáliskultúra-tanár.

11 Van felvételi vizsga? Nincs! A középiskolai teljesítmény és a meghatározott érettségi vizsgatárgyak százalékos eredménye és a többletpontok alapján határozzák meg a pontszámot a felsőoktatási intézmények. Két érettségi vizsgatárgy százalékos eredménye, ami különböző lehet kötelező két tárgy – pl. állatorvos, egy tárgy kötelező, a második egy listából választható – pl. műszaki, egy listából kell kettőt szabadon kiválasztani - pl. agrár. A kivétel: művészet és művészetközvetítő!

12 Emelt szintű érettségi követelmények
Képzési terület Szak Agrár állatorvos - 2 emelt szinten, erdőmérnök - 1 választott emelt szinten, Bölcsészettudomány minden szakon - 1 választott emelt szinten, Jogi és igazgatási jogász osztatlan – 1 választott emelt szinten, Gazdaságtudományok alkalmazott közgazdaságtan - matematika emelt szinten, gazdaságelemzés - matematika emelt szinten, Műszaki építész - 1 választott emelt szinten, építészmérnöki – 1 választott emelt szinten, energetikai mérnöki - 1 választott emelt szinten, Orvostudomány általános orvos, fogorvos, gyógyszerész – 2 emelt szinten, Pedagógusképzés egyes szakpárokon 1 emelt szinten. Társadalomtudomány minden szakon - 1 választott emelt szinten

13 Osztatlan kétszakos tanárképzés érettségi követelményei
A megfelelő alapképzés érettségi követelményei a meghatározók. Csak egy emelt szintű érettségi lehet kötelező. Ahol emelt szintű érettségi az előírás az alapképzés mindkét szakján, ott a jelentkező választ – kivéve a nagy nyelvszakok. TTK-s szakoknál csak a matematika tanárnak van kötelező érettségi vizsgatárgya, a többinél választható tárgyak vannak. Ének, rajz – gyakorlati vizsga.

14 Felsőoktatási felvételi tájékoztató – intézményi részek
Képzési szint A – alapképzés, O – osztatlan képzés, F – felsőoktatási szakképzés, M – mesterképzés. Munkarend N – nappali, E – esti, L – levelező, T – távoktatás. Finanszírozási forma A – állami ösztöndíjas, K – önköltséges. Szak, szakirány, nyelv, település. Önköltség összege félévben. Képzési idő félévben. Kapacitás – min-max. Érettségi követelmények, mesterképzés esetén felvételi tárgyak. Lábjegyzetek is fontos információkat tartalmaznak!

15 Ki nyerhet felvételt? aki legalább egy jelentkezési helyre a jelentkezési határidőig érvényes jelentkezést nyújtott be, és befizette az eljárási díjat; továbbtanuláshoz megfelelő végzettséggel rendelkezik (alapképzés, osztatlan mesterképzés, felsőoktatási szakképzés => előírt érettségi vizsgatárgyak); alapképzésen, osztatlan mesterképzésen pontszáma eléri a jogszabályban meghatározott minimum pontszámot, azaz a 260 pontot, felsőoktatási szakképzésben a 220 pontot, mesterképzésben 50 pontot; a felvételi összpontszáma eléri a minimum pontszámot vagy jelentkezési helyeinek egyikén eléri (az intézményi kapacitások korlátozottsága miatt) és felvehető a szakos kapacitásszám maximumán belül, vagyis eléri a minimálisnál magasabban kialakuló pontszámot (ponthatárt); megfelel az adott szakon meghatározott egyéb feltételeknek (pl. egyes szakokon alkalmassági vizsga teljesítése, orvosi alkalmasság, egyéb előírt szakképesítéssel vagy szakképzettséggel);

16 Kapacitás Törvényi előírás az, hogy minden szakra, szakirányra (meghirdetésre) pontosan meg kell határozniuk a felsőoktatási intézményeknek, hogy hány hallgatót tudnak felvenni. Amennyiben a kapacitásuk engedi, az összes jelentkezőt fel kell venni magyar állami ösztöndíjas képzésre, aki eléri a minimális ponthatárt, 2014-ben a 260, illetve a 220 pontot. Ha több jelentkező van, akkor a ponthatár természetesen magasabb lesz. 2013-ban 16 olyan szak volt, ahol a ponthatár előre bejelentve magasabb volt a minimumnál. Ez azt jelentette, hogy aki azt a pontszámot elérte, az államilag támogatott hallgató lett, akinek kevesebb pontja lett, az csak önköltséges hallgató lehetett. Várható, hogy a miniszter idén is meghatároz ilyen szakokat, ponthatárokat!

17 Kapacitás - jelentkezők
150 90

18 16 szak alkalmazott közgazdaságtan: 465 andragógia: 430
emberi erőforrások: 443 gazdálkodási és menedzsment: 460 gazdaság- és pénzügy-matematikai elemzés: 465 igazságügyi igazgatási: 424 jogász: 464 kereskedelem és marketing: 449 kommunikáció és médiatudomány: 455 közszolgálati: 440 munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási: 410 nemzetközi gazdálkodás: 460 nemzetközi tanulmányok: 465 pénzügy-, és számvitel: 458 turizmus-vendéglátás: 428 üzleti szakoktató: 440

19 Az állami (rész)ösztöndíj igénybevételének sajátos feltételei
Példák: Mérnök (ANA/ALA): képzési idő = 3,5 év, az ösztöndíjas tanulmányi idő = 4 év, akkor hazai munkavégzés = 4 év, Bölcsész (ANA/ALA): képzési és tanulmányi idő = 3 év, hazai munkavégzés = 3 év Orvosképzés (ONA): képzési idő = 6 év, ösztöndíjas tanulmányi idő = 7 év, hazai munkavégzés = 7 év Állami ösztöndíjas: állami ösztöndíjas besorolás, NINCS állami ösztöndíj szerződés! az állam fizeti a képzés költségeit. Ösztöndíjas: a képzési idő másfélszerese alatt oklevél szerzés, ha nem, visszafizeti a képzési költség felét, az oklevél szerzést követő 20 évben a képzési idő egyszereséig hazai munkavégzés, ha nem, visszafizeti a képzési költség kamatokkal növelt egészét. 19

20 Pontozási rendszer pontos rendszerben határozzák meg a felsőoktatási intézmények a jelentkezők pontszámát. A felsőoktatási törvény előírásai alapján egységes pontozási rendszert kell alkalmazni, ezért ahol választható érettségi tárgyak vannak meghatározva az egyes képzési területeknél, szakoknál, minden felsőoktatási intézménynek az általános szabályt kell alkalmaznia, nem szűkítheti, nem bővítheti a vizsgatárgyak körét, képzési területenként egységesen kerül meghatározásra az, hogy az adható többletpontok közül az adott területen képzést folytató intézmények milyen jogcímen adnak többletpontot.

21 Tanulmányi pontok Maximum 200 pont.
5 tantárgy osztályzatából kell kiszámolni (magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, természettudományos tárgy, idegen nyelv /nemzetiségi nyelv és irodalom/), az utolsó két tanult év végi jegyeinek összegét kettővel kell szorozni – maximum 100 pont szerezhető. Ehhez kell hozzáadni az érettségi bizonyítványban szereplő négy kötelező és egy szabadon választott vizsgatárgyak százalékos eredményének átlagát kerekítve, ami maximum 100 pont lehet. A tanulmányi pontok számításának nincs időkorlátja.

22 Érettségi pontok Maximum 200 pont szerezhető.
Két érettségi tárgy százalékos eredményéből kell kiszámolni, azonos a százalékos eredménnyel. Az adott képzési területen, szakon előírt, illetve választható érettségi tárgyak köre 2012-ben már megjelent, az nem változik. A művészeti, művészetközvetítő területen – illetve az ezekhez kapcsolódó osztatlan tanárképzésben – a gyakorlati vizsga alapján szerezhető 200 pont.

23 Többletpontok 100 többletpont szerezhető.
Kötelező megadni az emelt szintű érettségiért és a nyelvvizsgákért, valamint az esélyegyenlőség biztosítása érdekében járó többletpontokat. Az adott szakon képzést folytató felsőoktatási intézmények közösen döntenek az egyéb többletpontok megadásáról. A művészeti és a művészetközvetítő képzési területeken – valamint az ezeken alapuló osztatlan tanárképzésben – amennyiben a gyakorlati vizsga alapján történik a rangsorolás, nincs többletpont!

24 Kötelező többletpontok
Azért az emelt szinten tett érettségi vizsgáért jár többletpont, amelyből a jelentkező érettségi pontját számolják. Vizsgánként pont jár a legalább 45 százalékos vizsgáért. Legfeljebb két nyelvvizsga alapján, legfeljebb 40 pont kapható. B2 komplex nyelvvizsga esetén 28 pont, C1 komplex nyelvvizsga esetén 40 pont jár. Egy nyelvért csak egyszer és egy jogcímen lehet többletpontot kapni. Szakirány szerinti jelentkezés esetén többletpont jár annak, aki az OKTV-n és a szakmai előkészítő tárgyak versenyén helyezést ér el. 1-10. helyezettnek 100 pont, helyezettnek 50 pont, helyezettnek 25 pont.

25 Adható többletpontok A felsőoktatási intézmények közösen, az adott képzési területen, szakon egységesen döntenek. A többletpontok száma pontosan meghatározott, azoktól eltérni nem lehet. A jogcímek: OKJ-s bizonyítványért, illetve technikusi oklevélért 24 pont, a pontosan definiált olimpiai sportágak különböző szintű versenyein elért eredményért pont, az Országos Ifjúsági Tudományos Innovációs Versenyen elért helyezésért 30 pont, a Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája versenyein elért helyezés alapján 30, illetve 20 pont, az Országos Művészeti Tanulmányi Versenyeken elért helyezésért 20 pont, bizonyos szakmai versenyek alapján 30 pont.

26 Összpontszám a tanulmányi pontok és az érettségi többletpontok összege + a többletpontok vagy az érettségi pontok kétszerese + a többletpontok. Minden esetben a jelentkező számára kedvezőbb módon kell számolni! Speciális esetek: a felsőfokú szakképzésre jelentkezők összpontszáma a tanulmányi pontok kétszerese is lehet + a többletpontok, - a művészeti, művészetközvetítő területen, valamint az ezeken alapuló osztatlan tanárképzésben a felsőoktatási intézmény dönthet úgy, hogy a gyakorlati vizsga eredményét kétszerezi. Ebben az esetben nincs többletpont.

27 Esélyegyenlőség biztosítása
A hátrányos helyzetű jelentkező minden jelentkezési helyén 40 többletpontot kap. A fogyatékkal élő minden jelentkezési helyén 40 többletpontot kap. A gyermekét gondozó (GYES, GYED stb.) jelentkező minden jelentkezési helyén 40 többletpontot kap. A jogosultságot (a kedvezményre jogosító feltételek meglétét) minden esetben igazolni kell. A hátrányos helyzetű jelentkező 50% kedvezményt kap a felvételi eljárás alapdíjából.

28 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Felsőoktatási felvételi eljárás 2014"

Hasonló előadás


Google Hirdetések