Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Kaposvári Egyetem Kaposvár, Guba S. u. 40. Elérhetőségek: A 2009-es felvételi eljárás.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Kaposvári Egyetem Kaposvár, Guba S. u. 40. Elérhetőségek: A 2009-es felvételi eljárás."— Előadás másolata:

1 Kaposvári Egyetem Kaposvár, Guba S. u. 40. Elérhetőségek: www.ke.hu, felvi@ke.hu A 2009-es felvételi eljárás

2 Kaposvári Egyetem Kaposvár, Guba S. u. 40. Elérhetőségek: www.ke.hu, felvi@ke.hu Bevezetés  Jogszabályi háttér: – 2005. évi CXXXIX. törvény a felsőoktatásról – 237/2006. (11.27.) Korm. Rendeletnek a 2009-es felsőoktatási felvételi eljárással összefüggő módosítása  Hivatalos forrás: – Három felvételi tájékoztató: 1. Az érettségivel rendelkezők számára meghirdetett lehetőségek 2009. szeptemberében induló alapképzési szakok, egységes, osztatlan képzések és felsőfokú szakképzéseket tartalmazza - általános tudnivalók - intézmények által meghirdetett képzések 2. Felsőfokú végzettséggel rendelkezők számára meghirdetett képzések Mesterképzések 3. Szakirányú továbbképzések Három elv érvényesítése a szerkesztéskor: - a teljes körűség (teljes körű információt nyújtsanak a kötetek a jelentkezőknek), - a nyilvánosság (esélyegyenlőség alapján a lehető legszélesebb körben hozzáférhetővé tenni az információt) - és a hitelesség elve ( a más kiadványokban, hirdetményekben található esetleg téves információk alapján történő jelentkezés érvénytelen lehet ! ). – Új pontszámítási rendszer:  A korábbi 144 pontos rendszert felváltja a 480 pontos számítási szisztéma

3 Kaposvári Egyetem Kaposvár, Guba S. u. 40. Elérhetőségek: www.ke.hu, felvi@ke.hu Általános tudnivalók - határidők  A szeptemberben induló képzésekre történő jelentkezés szabályai  A Felsőoktatási Felvételi Tájékoztató megjelenése :  2008. december 15.  Esetleges változások (kiegészítő, módosító közlemény – ún. „pótkötet” ) a Tájékoztatóban megjelentekhez képest legkésőbb a jelentkezési határidő előtt 15 nappal az országos napi sajtóban, illetve a www.felvi.hu honlapon a Minisztérium közzéteszi.www.felvi.hu  Az Oktatási és Kulturális Minisztérium és az OFIK a Tájékoztató és a Tájékoztató kiegészítését tartalmazó közlemény teljes tartalmát hivatalos honlapján (www.okm.hu és www.felvi.hu) mindenki számára hozzáférhető formában közzéteszi.www.okm.hu www.felvi.hu  Jelentkezési határidő:  2009. február 15.  mivel a határidő munkaszüneti napra esik 2009. február 16-ig lehet a jelentkezéseket benyújtani.  A pótfelvételi eljárás lehetősége – A rendes felvételi eljárásokat követően, az oktatási és kulturális miniszter a felvételi eljárás eredménye alapján pótfelvételi eljárást engedélyezhet.

4 Kaposvári Egyetem Kaposvár, Guba S. u. 40. Elérhetőségek: www.ke.hu, felvi@ke.hu A felvételi kérelemre vonatkozó tudnivalók  A felvételi kérelmet – az erre a célra rendszeresített, az Oktatási Hivatal és az Educatio Kht. Ügyfélszolgálatain, kereskedelmi forgalomba hozott, kitöltött, postai úton beküldött nyomtatványon, vagy – elektronikusan az e-felvételi keretében, amelyet a www.felvi.hu honlapon, regisztráció után lehet igénybe venni.www.felvi.hu • A felvételi pályázatok kizárólag postai úton juttathatók el a jelentkezési lapon is szereplő következő címre: 1380 Budapest, Pf. 1190 Folyamatos tájékozódás a jelentkezést követően is a www.felvi.hu heti Hírlevelében, regisztrációt követően.www.felvi.hu

5 Kaposvári Egyetem Kaposvár, Guba S. u. 40. Elérhetőségek: www.ke.hu, felvi@ke.hu A kérelem mellékleteinek benyújtása, hiánypótlás  A szükséges mellékleteteket a jelentkező választása szerint – postai vagy elektronikus úton nyújtja be.  Az adatfeldolgozás során - a kérelem hiányos benyújtása esetén - az Oktatási Hivatal legkésőbb a jelentkezés beérkezését követő 30. napig a jelentkezőt hiánypótlásra szólítja fel. Amennyiben a jelentkező a hiányt nem pótolja a jelentkezési kérelmét a hivatal részben, vagy egészben elutasítja.

6 Kaposvári Egyetem Kaposvár, Guba S. u. 40. Elérhetőségek: www.ke.hu, felvi@ke.hu Jelentkezési szintek, lehetőségek  A jelentkező egy felvételi eljárásban: – több különböző képzési szintre (alapképzés, felsőfokú szakképzés), illetve – ugyanazon képzési szinten belül több felsőoktatási intézménybe, – karra, – szakra, – képzési helyre, és – ezeken belül különböző munkarendre (nappali, esti, levelező, távoktatás), – finanszírozási formára (államilag támogatott, költségtérítéses)  A jelentkezőnek a felsőoktatási intézményhez beadandó felvételi kérelem benyújtásakor fel kell tüntetnie, hogy – mely képzési formára, teljes (nappali), részidős képzésre (esti, levelező tagozatra), továbbá milyen finanszírozási formára jelentkezik, és – milyen sorrendben kéri felvételi jelentkezéseinek elbírálását.  A felvételi eljárásban tetszőleges számú helyre lehet jelentkezni, de egyazon felvételi eljárásban a jelentkező csak egy helyre vehető fel, mégpedig a rangsorában szereplő első olyan helyre, ahová elég a pontszáma.  A jelentkezési sorrend egy alkalommal módosítható, ezt 2009. július 9-ig lehet megtenni.

7 Kaposvári Egyetem Kaposvár, Guba S. u. 40. Elérhetőségek: www.ke.hu, felvi@ke.hu A legfontosabb tanácsok a jelentkezéshez  Csak a hivatalos felvételi meghirdetés alapján és a megfelelő jelentkezési lapon jelentkezzen!  A jelentkezési lap kitöltési útmutatóját, valamint a Tájékoztató eljárásra, illetve az intézményi meghirdetésekre vonatkozó információit feltétlenül olvassa el!  Készítsen fénymásolatot mind a lapról, mind pedig a befizetést igazoló feladóvevényről!  Jelentkezési lapját ajánlott küldeményként adja fel!  Ne hagyja az utolsó napra a jelentkezést!

8 Kaposvári Egyetem Kaposvár, Guba S. u. 40. Elérhetőségek: www.ke.hu, felvi@ke.hu Pontszámítási rendszer  2009-es felvételi eljárás:  Számítási alap 400 (+80) pontos rendszerben: – Tanulmányi pontok (200) + – Érettségi pontok (200) + – Többletpontok (80) = – ÖSSZPONTSZÁM vagy – Érettségi pontok kétszerezése (400) + – Többletpontok (80) = – ÖSSZPONTSZÁM  Speciális pontszámítási szabályok: – olimpiai játékokon, Sakkolimpián, Paralimpián vagy Siketlimpián elért 1-3. helyezésért 480 pont! – Az államközi megállapodás alapján Magyarországon tanulmányokat folytató személyek 480 pont!  Mesterképzések: 100 pontos rendszer

9 Kaposvári Egyetem Kaposvár, Guba S. u. 40. Elérhetőségek: www.ke.hu, felvi@ke.hu Pontszámításban kivételek  felsőfokú szakképzésre jelentkezés:  tanulmányi pontok kétszerezése vagy  tanulmányi pontok + érettségi pontok vagy (két legjobb érettségi tantárgy eredménye)  érettségi pontok kétszerezése (két legjobb érettségi tantárgy eredménye)  + többletpontok – Olimpiai játékokon, sakkolimpián, paralimpián vagy siketlimpián elért 1-3. helyezésért 144 pont – Az államközi megállapodás alapján Magyarországon tanulmányokat folytató személyek 144 pont  Mesterképzések: – a jelentkező teljesítményét 100 pontos rendszerben kell értékelni a megadott 100 pontos kereten belül:  a többletteljesítményekért adható többletpontok jogcímeit  mértékét  megállapításának rendjét  a felvételi követelményeket és a rangsorolás módját  a felsőoktatási intézmény határozza meg.  előnyben részesítés céljából legfeljebb 10 pont adható

10 Kaposvári Egyetem Kaposvár, Guba S. u. 40. Elérhetőségek: www.ke.hu, felvi@ke.hu Tanulmányi pontok számítása  2009-es felvételi eljárás (200 pont):  középiskolai érdemjegyek  öt tantárgy: – a magyar nyelv és irodalom (évente a két osztályzat számtani átlagát kell figyelembe venni kerekítés nélkül), – a történelem, – a matematika, – egy legalább két évig tanult választott tárgy, valamint – egy legalább két évig tanult választott idegen nyelv (vagy nemzetiségi nyelv és irodalom)  utolsó két (tanult) év végi érdemjegyeinek összegét kettővel kell megszorozni; - (max. 100 pont) – Amennyiben a jelentkezőnek a felsorolt tantárgyak valamelyikéből nincs osztályzata, a nem tanult tárgy helyett - választása szerint - egy másik, legalább két évig tanult tantárgyból elért osztályzatait kell figyelembe venni!  valamint  az érettségiben szereplő vizsgaeredmények közül a négy kötelező és egy szabadon választott érettségi vizsgatárgy százalékos eredménye átlagát egész számra kell kerekíteni. – (max. 100 pont)

11 Kaposvári Egyetem Kaposvár, Guba S. u. 40. Elérhetőségek: www.ke.hu, felvi@ke.hu Érettségi pontok számítása  2009-es felvételi eljárás (200 pont):  A képzési területenként meghatározott érettségi vizsgatárgyak, vagy az így meghatározott érettségi vizsgatárgyak listájából a jelentkező számára legkedvezőbb két érettségi vizsgatárgy eredményei alapján kiszámolt pontok az érettségi pontok.  Az érettségi pontok száma – a közép- és az emelt szintű érettségi vizsga esetén egyaránt – egyenlő az érettségi vizsgán az adott vizsgatárgyból elért százalékos eredménnyel – (max. 200 pont)  Eltérés a művészeti és művészetközvetítő képzési területre jelentkezők esetén (lehet kizárólag a gyakorlati vizsga eredménye alapján számolni, annak megkettőzésével – 2X200 pont )

12 Kaposvári Egyetem Kaposvár, Guba S. u. 40. Elérhetőségek: www.ke.hu, felvi@ke.hu Többletpontok számítása I. Emelt szintű érettségi  2009-es felvételi eljárás  (80 pont):  Amennyiben a jelentkező érettségi pontjait az emelt szinten teljesített vizsga alapján számítják, a jelentkező az emelt szinten teljesített, legalább 30%-os eredményű érettségi vizsgáért többletpontra jogosult.

13 Kaposvári Egyetem Kaposvár, Guba S. u. 40. Elérhetőségek: www.ke.hu, felvi@ke.hu Többletpontok számítása II. Nyelvvizsga  2009-es felvételi eljárás  (50 pont):  A jelentkező az államilag elismert vagy azzal egyenértékű nyelvvizsgáért nyelvenként – középfokú C típusú nyelvvizsga esetén 35 pontot, – felsőfokú C típusú nyelvvizsga esetén 50 pontot  ad.  Legfeljebb 50 pont!  A többi változatlan

14 Kaposvári Egyetem Kaposvár, Guba S. u. 40. Elérhetőségek: www.ke.hu, felvi@ke.hu Többletpontok számítása III. Versenyeredmények, egyéb  2009-es felvételi eljárás  (80 pont):  A felsőoktatási intézmény a szabályzatában a felvételi eljárás során, jogcímenként egyszer további többletpont adásáról rendelkezik az alábbiak szerint:  az eredmény elérésekor a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon, a FIDE által szervezett Sakkolimpián, 1984-től kezdődően a Paralimpián vagy Siketlimpián szereplő sportágban legfeljebb egy eredményért: világ- és Európa-bajnokságon elért legalább 3. helyezésért 20 pont, országos bajnokságon elért legalább 3. helyezésért 10 pont,  legfeljebb egy, Országos Művészeti Tanulmányi Versenyeken elért 1-3. helyezésért 20 pont,  tárgyanként legfeljebb egy versenyeken elért eredmény alapján:  az OKTV-n és a Szakmacsoportos Szakmai Előkészítő Érettségi Tárgyak Versenyén 1-10. hely 80 pont, 11-20. hely 50 pont, 21-30 hely 25 pont,  a Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája versenyein elért helyezés alapján a nagydíjasoknak 30 pont, az első díjasoknak 15 pont,  az Országos Ifjúsági Tudományos Innovációs Versenyen elért legalább 3. helyezésért 25 pont,  emelt szintű, vagy felsőfokú szakképesítésért 30 pont.

15 Kaposvári Egyetem Kaposvár, Guba S. u. 40. Elérhetőségek: www.ke.hu, felvi@ke.hu Előnyben részesítési kötelezettség  2009-es felvételi eljárás  (50 pont):  1. Hátrányos helyzetű jelentkező (25 pont)  További 25 pontra jogosult az a hátrányos helyzetű jelentkező, akinek törvényes felügyeletét ellátó szülője, illetve szülei legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be, fejezték be sikeresen, vagy az a jelentkező, akit tartós nevelésbe vették.  2. Fogyatékossággal élő jelentkező (50 pont)  3. GYES-en, GYED-en lévő (a jelentkezési határidő és a felvételi döntés közötti időszakban), valamint a gyermekét gondozó jelentkező (50 pont)  A fentiekben meghatározott jogosultságot (a kedvezményre jogosító feltételek meglétét) igazolni kell!  Mesterképzés esetén max. 10 pont.

16 Kaposvári Egyetem Kaposvár, Guba S. u. 40. Elérhetőségek: www.ke.hu, felvi@ke.hu A felvételi döntés  Legkésőbb 2009. július 23-ig kell meghozni a besorolási döntést.  Az intézmények „rangsor” alapján döntenek.  A rangsorba állításnál fontos szempontok: – A jelentkező által meghatározott jelentkezési sorrend – Intézmények által vállalt maximális hallgatói létszám – Működési engedélyben szereplő intézményi kapacitás – Államilag támogatott hallgatói létszámkeret (képzési területenként)

17 Kaposvári Egyetem Kaposvár, Guba S. u. 40. Elérhetőségek: www.ke.hu, felvi@ke.hu A felvételi döntés – Nem vehető fel az a jelentkező, aki alapképzésre, egységes osztatlan képzésre vagy felsőfokú szakképzésre való jelentkezés esetén nem éri el a jogszabályban meghatározott minimum pontszámot. Ez azt jelenti, hogy nem nyerhet felvételt a felsorolt képzésre az, akinek az emeltszintű érettségiért járó többletpontokkal együtt, de más jogcímen adható többletpontok nélkül számított pontszáma nem éri el, a 200 pontot, felsőfokú szakképzésre való jelentkezés esetén a 140 pontot. – Azok az intézmények, ahol további feltételeket is meghatároznak, pl. alkalmassági vizsga, ott a szakon előírt vizsga teljesítése nélkül sem vehető fel a jelentkező az adott jelentkezési helyre.

18 Kaposvári Egyetem Kaposvár, Guba S. u. 40. Elérhetőségek: www.ke.hu, felvi@ke.hu Eljárási díjak  A felvételi eljárás során a jelentkezőnek – Alapdíjat (Oktatási Hivatalhoz) – kiegészítő díjat, valamint (Oktatási Hivatlhoz) – külön eljárási díjat (az azt megállapító intézményhez) kell fizetnie.  Alapdíj (10.000,-Ft OH-nak fizetve) – Felsőfokú szakképzésre, alapképzésre, mesterképzésre történő jelentkezés esetén a jelentkezőknek felvételi eljárási alapdíjat kell fizetniük. – A felvételi eljárás alapdíja egyidejűleg három képzésre irányuló felvételi kérelem benyújtására jogosít. – A pótfelvételi során 6000 Ft eljárási alapdíjat kell fizetni.  Kiegészítő díj (2.500,-Ft/jelentkezés OH-nak fizetve – a 4. jelentkezéstől) – A három képzésre irányuló jelentkezést követő minden újabb jelentkezésért további 2500-2500 forint kiegészítő díjat kell fizetni.  Külön eljárási díj (max. 4000,-Ft az intézményeknek) – Gyakorlati, alkalmassági vizsga tartása esetén  A hátrányos helyzetű jelentkező 50%-os költségmentességben részesül, a halmozottan hátrányos helyzetű jelentkező pedig 100%-os költségmentességben részesül mindhárom díj befizetésénél (a jogosultságot hivatalos dokumentummal igazolni kell). Az alapdíj és a kiegészítő díj befizetésének határideje megegyezik a jelentkezési határidővel. (Részletes tájékoztató az eljárási díjak befizetésének módjával FFT2009)

19 Kaposvári Egyetem Kaposvár, Guba S. u. 40. Elérhetőségek: www.ke.hu, felvi@ke.hu Példa a felvételi pontok számítására, alapképzés, egységes, osztatlan képzés és felsőfokú szakképzés esetén  Példa A jelentkező a jogi és igazgatási képzési területhez tartozó jogász egységes, osztatlan képzésre jelentkezik, 2006-ban érettségizett. Tanulmányi pont Középiskolai év végi eredményei magyar nyelv és irodalom(4+4)4(5+5)5 történelem 55 matematika34 angol nyelv55 ének55 Összesen: 22+24=46x2=92 A középiskolában szerzett két év végi érdemjegy számít a négy kötelező és egy szabadon választott tárgyból. A jegyek összege ebben az esetben 46, ezt meg kell szorozni kettővel, így ennek alapján a jelentkezőnek 92 pontja lesz. Érettségi eredményei magyar nyelv és irodalom477% (közép) történelem590% (emelt) matematika465% (közép) angol582% (közép) német5100% (emelt) átlag: 82,8% A négy kötelező és az egy szabadon választott érettségi tárgy százalékos eredményeinek átlaga 82,8%, ami kerekítve 83 pontot jelent. Ennek megfelelően a jelentkezőknek 92+83=175 tanulmányi pontja lesz.

20 Kaposvári Egyetem Kaposvár, Guba S. u. 40. Elérhetőségek: www.ke.hu, felvi@ke.hu Felvételi pontszámítás folytatása  Érettségi pont A jogász egységes, osztatlan képzésben a magyar nyelv és irodalom és történelem érettségi alapján számolják ki az érettségi pontjait. A magyar nyelv és irodalom érettségije 77%-os, ez 77 pontot jelent, a történelem érettségije 90%-os, ez 90 pontot jelent, vagyis összesen 167 érettségi pontja lesz.  Többletpont A jelentkező az alábbi többletpontokat igazolta megfelelően: Rendelkezik német nyelvből középfokú C típusú nyelvvizsgával, amely minden szakon és képzési területen 35 pontot ér. A történelem és német tantárgyból emelt szintű, legalább 30%-os érettségi eredménye van (tárgyanként 40 pont), amely azonban csak abban az esetben adható, ha ezek eredményéből kerülnek kiszámításra a jelentkező érettségi pontjai. A jelentkezőnek a fentiek szerint: - 175 tanulmányi pontja, - 167 érettségi pontja, - 40 többletpontja az emelt szintű érettségi alapján, - 35 többletpontja van a nyelvvizsgája alapján. Összesen: mivel a tanulmányi pont és az érettségi pont összege több, mint az érettségi pont kétszerese, pontjait automatikusan a tanulmányi pont és érettségi pont összegéből számítják így összesen 417 pontja lesz, és ezzel az eredménnyel kerül be a jogász egységes, osztatlan képzésre jelentkezők rangsorába.

21 Kaposvári Egyetem Kaposvár, Guba S. u. 40. Elérhetőségek: www.ke.hu, felvi@ke.hu Zárás  Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


Letölteni ppt "Kaposvári Egyetem Kaposvár, Guba S. u. 40. Elérhetőségek: A 2009-es felvételi eljárás."

Hasonló előadás


Google Hirdetések