Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A klímapolitika aktuális kérdései és a megújuló energiaforrások III. Megújuló Energia Fórum – Biomassza 2010. Dióssy László szakállamtitkár, c. egyetemi.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A klímapolitika aktuális kérdései és a megújuló energiaforrások III. Megújuló Energia Fórum – Biomassza 2010. Dióssy László szakállamtitkár, c. egyetemi."— Előadás másolata:

1 A klímapolitika aktuális kérdései és a megújuló energiaforrások III. Megújuló Energia Fórum – Biomassza 2010. Dióssy László szakállamtitkár, c. egyetemi docens

2 Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezmény A nemzetközi áttekintés 1985 - első klíma világkonferencia1985 - első klíma világkonferencia 1989 - első IPCC plenáris ülés1989 - első IPCC plenáris ülés 1989 - első ENSZ Közgy. Határozat1989 - első ENSZ Közgy. Határozat 1990 - második klíma világkonferencia1990 - második klíma világkonferencia 1990 - ENSZ Közgy. határozat a létrehozásról1990 - ENSZ Közgy. határozat a létrehozásról 1991 - egyezmény tárgyalások elkezdődnek1991 - egyezmény tárgyalások elkezdődnek 1992 - ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezmény szövegének elfogadása1992 - ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezmény szövegének elfogadása 1992 - Föld Csúcs1992 - Föld Csúcs 1994 - az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezmény hatályba lépése1994 - az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezmény hatályba lépése 1997 - Kiotó (hatályba lépés 2005)1997 - Kiotó (hatályba lépés 2005) 2009 - Koppenhága2009 - Koppenhága 2010 - Mexico City2010 - Mexico City

3 „Coppennhagen Accord” Koppenhágai megállapodás a megállapodást elfogadó fejlődő országoknak január végéig tételes listát kell összeállítaniuk arról, hogy mekkora kibocsátás- csökkentést terveznek (+nemzeti regiszter) A kibocsátás-csökkentési vállalások a koppenhágai megállapodás szerint mind a fejlődő, mind pedig a fejlett országok számára önkéntes alapon történnek (az EU mindvégig kötelező vállalásokért harcolt); a fejlett országoknak is január 31. a lejelentés határideje a dokumentum rögzíti a 2 Celsius-fokos célt (az iparosodás előtti szinthez képest az éghajlat felmelegedése ne haladja meg a 2 Celsius-fokot); A dokumentum kimondja, hogy a fejlett országok 2010 és 2012 között összesen 30 milliárd dollárral támogatják majd a fejlődő országok felkészülését a klímaváltozásra, de nem esik szó konkrét tehermegosztásról. Ugyanez vonatkozik a hosszú távú támogatásokra is: itt évi 100 milliárd dollárról beszél a megállapodás, de nem tudni, hogy milyen forrásokból.

4 „Coppennhagen Accord” Kommentek Teresa Ribera:” „Január végéig nem lesz elég információnk a többi nagy ipari ország kibocsátás-csökkentési terveiről ahhoz, hogy most rögtön, feltételek nélkül 30 százalékra emeljük az Unió vállalását” – közölte Sevillában az informális környezetvédelmi találkozón Nagy-Britannia és Németország vezetésével a tagállamok egy csoportja azzal érvelt, hogy más lenne az optikája annak, ha a korábbi feltételek nélkül vállalna az Unió 30 százalékos kibocsátás-csökkentést. Magyarország, Lengyelország és Olaszország ellene voltak a változtatásnak mondván 30 százalékos csökkentés felajánlása Koppenhágában sem ösztönözte ambiciózusabb kötelezettségvállalásra sem az Egyesült Államokat, sem Kínát

5 A megújuló energiaforrások jelenlegi megoszlása

6 Magyar stratégiai célok a megújuló energiahasznosítás növelésére 2020-ra A megújuló energiaforrások terjedését ösztönző beavatkozások megvalósulásával számolva 2020-ra a megújuló energiafelhasználás a 2006. évi 55PJ-ról 2020-ra 186PJ-ra emelkedhet. Ezen belül:

7 Megújulók hazai jövője 2020 A jelenlegi előrejelzések szerint a megújuló energiaforrás-felhasználás összetétele tekintetében 2020-ban is a biomasszának lesz meghatározó szerepe, de az arány a mai 90% körüliről 70%-ra csökken. A jövőben a biogáz és biometán, a geotermikus és a szélenergia hasznosításnak lesz komolyabb szerepe. A maihoz képest többszörösére növekszik ugyanakkor a napenergia és a hulladékhasznosítás is.

8 Szilárd biomassza jelenlegi helyzete A biomasszáé a főszerep a megújulók között, de hasznosítása jelenleg nem fenntartható módon történik ! Nagy mennyiségű mezőgazdasági hulladék áll rendelkezésre, mégis a tüzifa égetés a meghatározó!!!!! Jelenleg 6 erőmű amelyben biomassza felhasználásával, ill. együttégetéssel állítanak elő villamos áramot. Fenntarthatósági problémái: döntően hőhasznosítás mellőzése nélkül igen alacsony hatásfokot, ill. tűzifa alapanyagot használnak. Már vannak példaértékű erőművek hazánkban is

9 Álláspontunk biomassza hasznosításra Kedvező hazai adottságok a biomassza hasznosításhoz, A felhasználás során figyelembe kell venni a környezeti fenntarthatóságot Szilárd biomasszát csak korszerű technikákkal, energiahatékony módon, szabad hasznosítani, Fontosnak tarjuk a zöldhő támogatását a jövőben Biztosítani kell az összhangot az alapanyag termelése során. Decentarlizált és kapcsolt energiatermelés megvalósítása Előtérbe kell helyezni a nagy mennyiségben rendelkezésre álló mezőgazdasági melléktermékek, bio-hulladékok felhasználását Felhasználása ne bontsa meg a természeti egyensúlyt, ne veszélyeztesse az élelmiszerbiztonságot, és ÜHG –emisszió szempontjából előnyös legyen!!!

10 Lehetőségek a szilárd biomassza felhasználásra hazánkban Komplex biomassza kiserőmű (5-10MW) hálózat kialakítása Kormányzati szintű program meghirdetése a regionális, szilárd biomassza tüzelésű kierőművi hálózat kialakításához A megfelelő termelési és ellátási hálózat kiépítése regionális központok létesítésével, A fűtőanyag termékpálya kialakítása, minden szereplő aktív és érdekelt bevonásával, lehetőleg regionális, akár kistérségi szinten, vidékfejlesztési potenciál Régiók, kistérségek, önkormányzatok és piaci szereplők összefogása, együttműködése Pellet és biobrikett fűtés szélesebb körű elterjesztése

11 Álláspontunk a biogáz hasznosítására Az energetikai, környezeti, vidékfejlesztési szempontból ígéretes és sokoldalúan felhasználható. Kiemelt szerep a decentralizált energiatermelésnek (mezőgazdasági melléktermék, állati hulladék, trágya, élelmiszeripari biohulladék, szennyvíziszap alapú) Tisztított biogáz földgázhálózatba történő betáplálása a jövő fejlesztési iránya A szennyvíziszapból történő biogáz előállítás nagy potenciállal rendelkezik A biogáz közlekedésben üzemanyagként történő felhasználása is több szempontból kedvező, ezért szabályozási, pénzügyi ösztönzőkkel elő kell mozdítani

12 A megújuló energiával foglalkozó KEOP támogatások szerkezete és helyzete

13 2007-2008-as megújuló energiás konstrukció tapasztalatai KEOP-2007-4.1.0 Hő- és/vagy villamosenergia-előállítás támogatása megújuló energiaforrásból (lezárva: 2009. január 1.) konstrukció alapján: Tapasztalatok –Kevés érdeklődő (legfőképp az alacsony támogatási intenzitás miatt, kevés beadott pályázat) –Sok formai hiba a beadott pályázatokban. –Szempontrendszerek különbözőségének kezelhetősége korlátozott volt. (egységesen voltak kezelve a különböző pénzügyi nagyságrendű pályázatok és az egyes megújuló típusok is) –Bíráló Bizottság többször küldte vissza tisztázásra a pályázatokat, illetve több esetben helyszíni szemlét rendelt el. –Rossz pályázatíró! A pályázati adatlapok sok esetben nem energetikus bevonásával készültek.

14 Az energia egy olyan szektornak számít, ahol folyamatos a fejlesztés, és viszonylag nagyléptékű változások történnek szinte napról napra. Nehéz ‘megfogni’ és pozitív irányba terelni a pályázati támogatásokkal, amelyek igyekeznek minél inkább leegyszerűsített és követhető formátumban értékelni a projekteket. Az előző évek tanulságai ezt híven tükrözik, ugyanakkor útmutatóul szolgáltak a rendszer fejlesztésére – ezt jól mutatják a jelenleg futó új megújuló kiírások.

15 Miért jobbak az új megújuló energiás konstrukciók? Magasabb támogatási intenzitás, magasabb támogatási összeg. Specifikusabb, a pályázati igényeket jobban felmért és kielégítő pályázati kiírások. Egyes megújuló típusok és projektek méret szerinti elkülönítése a jobb és eredményesebb kezelhetőség érdekében. Jobb kommunikáció Egyes korábbi szigorú előírások enyhítése (csak elvi szintű, a projekt megvalósításához feltétlenül engedélyekre van szükség a pályázat beadásakor)

16 KEOP 4 – Megújuló energiafelhasználás növelése KonstrukcióKeret (2009-10, milliárd HUF) Támogatás intenzitás (%) Támogatás összege (millió HUF) Eljárás 4.2.0/A Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal 6 30-70%1 - 50Automatikus 4.2.0/B Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal 10-70%1 - 1000Egyfordulós 4.3.0 Megújuló energia alapú térségfejlesztés610-85%70-1500Kétfordulós 4.4.0/A Megújuló energia alapú villamosenergia-, kapcsolt hő- és villamosenergia-, valamint biometán- termelés 1010-70%10-1000Egyfordulós 4.6.0 Nagy és közepes kapacitású bioetanol üzemek létesítésének támogatása 5+32-30%1500-2500 1200-2200 Nagyprojekt eljárásrend Kedvezményezettek: Kp-i ktgvetési szervek és intézményeik, önkormányzatok, oktatási szervek, vállalkozások, nonprofit szervezetek Közép-magyarországi régió nem pályázhat!

17 Konstrukciók szerinti bontásban KEOP-2009-4.2.0/A – Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal Automatikus eljárásrendű pályázat – meghatározott kritériumoknak kell eleget tenni a pályázat automatikus támogatásához. (Pályázati Útmutató Tartalmazza ezen kritériumokat) Kisméretű projekteket támogat Támogatható tevékenységek –Napkollektoros rendszerek –Szilárd biomassza (apríték, pellet, darabosfa, faelgázosító) kazánok –Hőszivattyús rendszerek telepítése Energiaaudit és energia tanúsítvány kötelezettségek

18 Konstrukciók szerinti bontásban KEOP-2009-4.2.0/B – Megújuló energia alapú villamosenergia, kapcsolt hő és villamosenergia, valamint biometán termelés Egyfordulós eljárásrend Támogatható tevékenységek –Napenergia hasznosítás (használati melegvíz igény, fűtési hőigény vagy gazdasági termelési folyamat hőigényének kielégítésére) –Biomassza felhasználás Szilárd v folyékony biomassza közvetlen hasznosítása hőigény kielégítésére Szilárd vagy folyékony biomassza köztes feldolgozottságú energiahordozóvá alakítása saját hőigény kielégítésre, illetve értékesítésre (pellet, biobrikett, hulladék illetve szennyvíziszap átalakítása) Szilárd és/vagy folyékony alapanyagból biogáz, depóniagáz előállítás és hőigény kielégítésre történő hasznosítási rendszer kialakítása és bővítése (mezőgazdaságból, szennyvízből keletkező biogáz; hulladéklerakón keletkező depóniagáz hasznosítása; meglévő rendszer kapacitás bővítése) –Geotermikus energia hasznosítása (új termálkút fúrás, illetőleg meglévő de hőhasznosításra jelenleg még nem használt termálkút bevonása) –Hőszivattyús rendszerek telepítése –Megújuló energiaforrások kombinálása –Hűtési energiaigény kielégítése bármely megújuló energiaforrás felhasználásával –Megújuló energiaforrásokat hasznosító közösségi távfűtő rendszerek kialakítása, megújuló energiaforrásokra való részleges vagy teljes átállítása

19 Konstrukciók szerinti bontásban KEOP-2009-4.4.0/A – Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal Egyfordulós eljárásrend Támogatható tevékenységek: –Napenergia alapú villamos energia termelés (hálózatra kapcsolódó, illetve hálózatra nem kapcsolódó fotovoltaikus rendszerek) –Vízenergia-hasznosítás: 5 MW alatti vízerőművek építése és felújítása, villamos energia hálózati kapcsolatának kiépítése, és felújítása –Biomassza felhasználás villamosenergia vagy kapcsolt hő és villamosenergia-termelésre Szilárd biomassza közvetlen hasznosítása kapcsolt hő és villamosenergia- termelésre. Új, kapcsolt hő- és villamosenergia-termelő, szilárd biomassza hasznosító, nagy hatékonyságú (20 MW kapacitásnál nem nagyobb) erőműegység kiépítése Szilárd vagy folyékony biomassza köztes feldolgozottságú (pl. szerves olaj, etanol stb) energiahordozóvá alakítása és villamosenergia- vagy kapcsolt hő- és villamosenergia-termelésre történő hasznosítása. –Biogáz-termelés és felhasználás –Geotermikus energia hasznosítása –Szélenergia hasznosítása –Megújuló energiaforrások kombinálása

20 Konstrukciók szerinti bontásban KEOP-2009-4.3.0 – Megújuló energia alapú térségfejlesztés Kétfordulós eljárás ÚJ! Támogatható tevékenységek kötelezően választható elemei: 1. Megújuló energiaforrás alapú hő- és/vagy hűtési energia előállítása 2. Megújuló energiaforrás alapú villamosenergia-termelés 3. Megújuló energiaforrás alapú kapcsolt hő és villamosenergia-termelés. Támogatható tevékenységek választható elemei: 1. Energiahatékonyság fokozása, energiafelhasználás csökkentése (primer és szekunder rendszer) 2. Alapanyag- előállításhoz kapcsolódó beszerzés feltételeinek megteremtése. 3. Az előállított energia felhasználói oldalának megteremtéséhez szükséges feltételek kialakítása (infrastruktúra, eszközök, berendezések beszerzése, képzés). A 33 leghátrányosabb helyzetű kistérségben megvalósítandó projektek kiemelt módon kerülnek kezelésre. Alkalmazható megújuló energiaforrások köre: napenergia, szélenergia, vízenergia, geotermikus energia, biomassza (közvetlen vagy közvetett felhasználás), valamint a biogáz (beleértve a hulladéklerakóból, illetve szennyvízkezelő létesítményből származó biogázt is)

21 Konstrukciók szerinti bontásban KEOP-2009-4.6.0 – Nagy és közepes kapacitású bioetanol üzemek létesítésének támogatása Nagyprojekt eljárásrend Támogatható tevékenységek köre: 1. Nagykapacitású bioetanol gyártóművek létesítése a) Kötelező elem: egy legalább 70 kt/év kapacitású bioetanol üzem létesítése b) Választható elem: az üzem energiaszükségletét részben vagy egészében kielégító, megújuló forrást hasznosító energiaellátó üzem létesítése 2. Közepes kapacitású bioetanol gyártóművek létesítése a) Kötelező elem: egy legalább 30 kt/év, maximum 70 kt/év kapacitású bioetanol üzem létesítése b) Választható elem: az üzem energiaszükségletét részben vagy egészében kielégító, megújuló forrást hasznosító energiaellátó üzem létesítése Egy pályázat keretében lehet pályázni csak a kötelező elemre, vagy kombináltan a kötelező és a választható elemekre együttesen. FORRÁS: 5+3 Mrd Ft forrás azt jelenti, hogy a fent felvázolt kötelező elemekre 5 milliárd, a választható elemekre pedig külön 3 milliárd Ft lett elkülönítve.

22 A sikeres pályázat ismérvei Kommunikáció –Pályázat beadás előtt: EK NKft ügyfélszolgálat (tel: 1/802-4390, fax: 1/802-4301, e-mail: ugyfelszolgalat@energiakozpont.hu); EK Nkft Honlap: www.energiakozpont.hu, NFÜ honlap: www.nfu.hu, GYIK (gyakran ismételt kérdések): www.nfu.huugyfelszolgalat@energiakozpont.huwww.energiakozpont.hu www.nfu.hu –Hiánypótlási és megvalósítási szakaszban: EK NKft ügyfélszolgálat, EK projektmenedzserei, pénzügyi menedzserei Megvalósíthatósági tanulmány: a pályázat első lépése. SZAKEMBERIGÉNY! (műszaki, gazdasági, pénzügyi, jogi) Tapasztalatcsere korábbi nyertes pályázókkal (lásd NFÜ honlap) Jól előkészített projekt

23 KEOP megújuló konstrukciók aktuális támogatási adatai Támogatási keret (Mrd Ft) Konstrukció Megítélt támogatás Lekötési arány (%) A konstrukció indulása Beérkezett pályázatok (db) Nyertes pályázatok (db) 6 4.2.0/AMegújuló hő és hűtési energiára 39, 5 millió Ft 6 2009. augusztus 218 4.2.0/BMegújuló hő és hűtési energiára 318 millió Ft2009. március524 64.3.0*Megújuló térségi --2009. december -- 104.4.0Megújuló villamos + hő 1,3 Mrd Ft32009. március 255 5 + 34.6.0*Bioetanol --2009. október --

24 Irányító Hatóság Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 06 40 638-638 www.nfu.hu Pályázatkezeléssel kapcsolatos speciális információk TOVÁBBI INFORMÁCIÓK – KEOP támogatásokra Energia Központ Nonprofit Kft. 1134 Budapest, Váci út 45. A. ép. 6. em. Tel.: 06-1-802-4390 Fax: 06-1-802-4301 www.energiakozpont.hu

25 Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Az előadás anyaga megtalálható a www.diossylaszlo.hu honlapon


Letölteni ppt "A klímapolitika aktuális kérdései és a megújuló energiaforrások III. Megújuló Energia Fórum – Biomassza 2010. Dióssy László szakállamtitkár, c. egyetemi."

Hasonló előadás


Google Hirdetések