Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Zöldgazdaság-fejlesztés a Megújuló Energia Hasznosítás Nemzeti Cselekvési Terv tükrében Varga Tamás Budapest, 2011. május 4.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Zöldgazdaság-fejlesztés a Megújuló Energia Hasznosítás Nemzeti Cselekvési Terv tükrében Varga Tamás Budapest, 2011. május 4."— Előadás másolata:

1 Zöldgazdaság-fejlesztés a Megújuló Energia Hasznosítás Nemzeti Cselekvési Terv tükrében Varga Tamás Budapest, 2011. május 4.

2 Kőolaj kitermelési forgatókönyvek A jövő kényszerpályái 1.

3 A jövő kényszerpályái 2.

4 A jövő kényszerpályái 3. Fosszilis energiahordozók túlzott használataVilággazdaság fejlődésével párhuzamosan nő az energiafelhasználás CO 2 kibocsátás ugrásszerű növekedése – globális klímaváltozás Fosszilis energiaforrások véges készlet Ellátás-biztonsági problémák Gazdasági-környezetvédelmi kockázatok A kitermelés nem tud lépés tartani a növekvő igényekkel dráguló energia (90-120 USD/barrel kőolajár)

5 Megoldási lehetőségek 1.Energiahatékonyság növelése; 2.Energiatakarékosság; 3.Energiaellátás diverzifikációja, fosszilis energiahordozók kiváltása megújuló energiaforrások felhasználása Kényszer (EU kötelezettség, magas energiaimport) ? Lehetőség ?

6 A megújuló energiaforrások alkalmazása: lehetőség! A megújuló energiák hasznosítására való áttérés nem cél, hanem eszköz! Primer célok: 1) Munkahelyteremtés 2) Külső energiafüggőség csökkentése 3) Versenyképesség fokozása 4) Vidékfejlesztés 5) Életkörülmények javítása Szekunder célok: 1) Ellátásbiztonság 2) Fenntarthatóság 3) Gazdaságélénkítés 4) Az energiaszegénység csökkentése

7 1. Energetika a gazdasági növekedés és munkahelyteremtés szolgálatában • 80-90 ezer közvetlen munkahely a megújuló energia hasznosítás fejlesztésével 2. Ellátásbiztonság növelése és forrásdiverzifikáció • Lokális, decentralizált önellátó jelleg ösztönzése 3. Az energiaimport-függőség csökkentése, külkereskedelmi mérleg javítása • Hazai energiaforrásokra támaszkodó, ambíciózusabb megújuló hányad 4. Klímaváltozás: mitigáció és adaptáció • A klímaváltozásból és a környezet terheléséből adódó nemzetgazdasági károk mérséklése • Stratégia/szerkezetváltás az iparban és a mezőgazdaságban – az „elmaradt haszon” csökkentése • Tiszta technológiák általi szén-dioxid kibocsátás-csökkentés 5. A megújuló energia előállítás és felhasználás ösztönzése • kkv-k abszorpciós és pályázati képességének fejlesztése • értékteremtés • hatékonyság/versenyképesség növelés 6. A hazai ipar és agrárium helyzetbe hozása • Hőszivattyúk, kazánok hazai összeszerelése és gyártása •Hazai innovációs tevékenység és K+F munka támogatása •A mezőgazdaság a biomassza és a bio-üzemanyag előállítás legnagyobb beszállítója A megújuló energiaforrások alkalmazásával elérhető előnyök

8 2009/28/EK (RED) irányelv • szabályozza a megújuló energiák részarányának növelésére tett erőfeszítéseket • jogilag kötelező érvényű tagállami célkitűzéseket ír elő • a teljesítésükhöz vezető utat a tagállamok maguk határozhatják meg • kötelezi a tagállamokat, hogy bejelentsék az Európai Bizottságnak a megújuló energiaforrásokra vonatkozó konkrét nemzeti cselekvési tervüket 14,65%

9 Megújuló energiaforrások felhasználásának változása

10 Megújuló részarányok

11 Intézkedéscsoportok Támogatási intézkedések, programok: • Beruházási támogatások 2011-2014 között • 2014-től új, önálló energetikai operatív program indítása • EU ETS-ből finanszírozott beruházási programok • Közvetlen közösségi és egyéb közösségi finanszírozású programokban történő aktívabb részvétel • Zöldgazdaság-fejlesztés • Lokális, decentralizált önellátó jelleg ösztönzése Egyéb (piaci, költségvetési) pénzügyi ösztönzők: • Zöld finanszírozás (zöld bank, vagy célzott refinanszírozott hitelek) • Kutatás-fejlesztés a megújuló energiaforrások területén • Zöldhő átvételének támogatása • Villamos energia kötelező átvételének átalakítása • Hőszivattyúkra vonatkozó kedvezmények, geo-tarifa • Második generációs bioüzemanyag bekeverés ösztönzése - fenntarthatóság

12 Intézkedéscsoportok Szabályozási ösztönzők: • Fenntartható energiagazdálkodásról szóló új törvény megalkotása • Biogáz betáplálás feltételeinek könnyítése jogszabály módosítással • Szabályozási, engedélyezési rendszer felülvizsgálata, egyszerűsítése • Területrendezési tervek felülvizsgálata, térségi energia koncepciók kialakítása • Kötelező megújuló energiaforrás részarány előírása az épületenergetikai szabályozásban (EU kötelezettség) • Zöld közbeszerzés

13 Intézkedéscsoportok Programok, egyéb intézkedések : • Integrált tájékoztatási, tudatformálási program • Komplex épületenergetikai program • Agrárenergetikai program • Oktatási, képzési programok (rövid-, közép- és hosszú távú a teljes vertikumban) • Energia szaktanácsadói hálózat létesítése, • Zöldgazdaság információs adatbázis (online platform) fejlesztése • Zöld foglalkoztatás alacsonyan képzett (közmunkaprogram) és szakképzett munkaerőnek • Bioüzemanyagok alkalmazásának elősegítése tömegközlekedésben • Az engedélyezési eljárások egyszerűsítése, tájékoztatatás az új szabályokról • Az engedélyeztetési eljárásokban résztvevő apparátus felkészítése a módosult jogszabályok alkalmazására • Mintaprojektek

14 Stratégiák Új Széchenyi Terv 2020 Új pályázatok márciustól! • 1000 milliárd Ft • 100 pályázati ablak • 7 kitörési pont: 1.Gyógyító Magyarország – Egészségipar - gyógyfürdők 2.Megújuló Magyarország - Zöld gazdaság 3.Otthonteremtés és lakásprogram - energiahatékonyság 4.Vállalkozásfejlesztés – zöld háttéripar 5.Tudomány – Innováció – Növekedés – zöld innovációk 6.Foglalkoztatás – zöld galléros munkahelyek 7.Közlekedés – Tranzitgazdaság – zöld közlekedés

15 ÚSzT

16 Támogatási ösztönzők 2013-ig Hazai támogatási konstrukciók Közösségi (EU) támogatások IEE (SAVE, ALTENER stb.) EU kutatási keretprogramok Interreg EMGA EIB hitel NER300 CEP SEE (Norvég Alap, Svájci Alap) ÚSzT - Zöld Beruházási Rendszer (ZBR) ÚSzT operatív programjai (KEOP, GOP stb.) ÚMVP

17 Támogatási ösztönzők 2013-tól Hazai támogatási konstrukciók - aukciós bevételekre alapozott (nemzeti) konstrukciók - önálló energetikai operatív program - agrárenergetikai program - zöld finanszírozási alap Közösségi (EU) támogatások

18 Egyszerűsítések, változások az ÚSzT-ben - egységesítésre kerül a pályázati felhívások rendszere; - az egyszerűbb elbírálási szempontrendszer értékhatára megemelésre került 100 millió Ft-ról 250 millió Ft-ra; - kevesebb mellékletet, dokumentumot kell a pályázathoz csatolni (pl. nem kell csatolni a tulajdoni lap másolatokat, kevesebb példányban kell a pályázatot benyújtani); - egységes kitöltő program minden konstrukciónál, egységes nyilatkozatok; - nyilatkoztok száma csökkent (6-ra a kb. 40-ről); - önkormányzatok esetében a támogatási intenzitás egységesen 85%; - új pályázatható tevékenységek kerültek beépítésre (pl. levegő-levegő hőszivattyú);

19 AzonosítóNévTámogatási célTámogatási összeg, intenzitás ÚSzT- KEOP 4.2.A KEOP 4.2.B helyi hő- és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal Hőenergia előállítása megújuló energiaforrásból (villamos energia a KEOP 4.4.-ből támogatott). Napkollektor, biomassza kazán, geotermikus energia, hőszivattyús rendszerek, pirolízis 1 – 50 millió Ft (automatikus) 50 – 1000 millió Ft max. 30-60% KKV esetén (regionális támogatási térkép alapján) 10%-85% önkormányzat esetén ÚSzT- KEOP 4.3. megújuló alapú térségfejlesztés Megújuló bázisú, integrált térségfejlesztési programokból az energiaellátási beruházás, a kapcsolódó kommunikáció, előkészítés, alapanyag- ellátás (kivéve mg. tevékenység). Projektmegvalósításra 70-1500 millió Ft 10-70% KKV esetén (regionális támogatási térkép alapján) 10-85% önkormányzat esetén ÚSzT- KEOP 4.4. megújuló energia alapú villamos energia, kapcsolt hő- és villamos energia, valamint biometán termelés Megújuló energiaforrásból villamos energia (zöldáram) előállítása). Napelem, biomassza kiserőmű (max. 20 MW), biogáz üzem, geotermikus erőmű, pirolízis 1 – 1000 millió Ft max. 30-60% KKV esetén (regionális támogatási térkép alapján) 10-85% önkormányzat esetén ÚSzT- KEOP 4.7. Geotermikus alapú hő-, illetve villamosenergia-termelő projektek előkészítési és projektfejlesztési tevékenységeinek támogatása Geotermikus energia hasznosításának előkészítéséhez kapcsolódó fejlesztések, úgymint geológiai vizsgálatok, kutatófúrás, engedélyezési dokumentáció 10 – 1000 millió Ft 10-50% KKV esetén (regionális támogatási térkép alapján) 85% önkormányzat

20 AzonosítóNévTámogatási cél Támogatási összeg, intenzitás KEOP 4.9. épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrásokkal kombinálva komplex épületenergetikai fejlesztés, ami energiatakarékossági beruházás (hőszigetelés, nyílászáró-csere, fűtési rendszer rekonstrukciója, világítási rendszer korszerűsítése) mellett kötelezően tartalmazza megújuló energiaforrások beépítését is (napkollektor, hőszivattyú, geotermia, biomassza kazán stb.) 25 – 250 millió Ft 30-60% KKV esetén (regionális támogatási térkép alapján) 85% önkormányzat esetén KEOP 5.4.távhő-szektor energetikai korszerűsítése Távhő-rendszer rekonstrukciója, bővítése 10 -500 millió Ft 50 %

21 Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal KEOP-2011-4.2.0/A Támogatható tevékenységek köre: • Jelen pályázati konstrukció esetében az alábbi eszközök beszerzésére, telepítésére valamint a hozzá kapcsolódó felmérési, bontási költségekre lehet pályázni: - napkollektor - napelem - szilárd biomassza tüzelő rendszer - hőszivattyús rendszer: • Talajszondás hőszivattyús rendszer • Talajkollektoros hőszivattyús rendszer • Fúrt kutas, termálvíz hőtartalmát, felszíni vizek hőtartalmát hasznosító hőszivattyús rendszer • Tevékenységek kombinálása: – Fűtési energiaigény részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból – Használati melegvízigény részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból – Gazdasági-termelési folyamat közvetlen hőigényének részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból – Villamosenergia termelés napelemes rendszer segítségével

22 Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal KEOP-2011-4.2.0/A Rendelkezésre álló forrás: A konstrukció 2007-13-as teljes kerete 19,67 milliárd Ft (a KEOP-4.2.0/B konstrukcióval együtt). A jelen pályázati kiírás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 3 milliárd forint. Támogatás összege: minimum 1 millió, maximum 50 millió Ft Támogatás intenzitás: max. 30-85% (regionális bontású forrástérképtől függően) Pályázók köre: – Jogi személyiségű vállalkozás – Jogi személyiség nélküli vállalkozás – Költségvetési szerv és intézménye – Nonprofit szervezetek – Egyéb gazdasági szervezet Valamint: – Közoktatási feladatok ellátásában közreműködő intézmények: A 20/1997 II.13 Korm. rendelet alapján közoktatási intézménytörzs, OM azonosítóval rendelkezik; – A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. Törvény 1. számú mellékletében felsorolt felsőoktatási intézmények. Kiválasztási eljárás: egyfordulós Területi korlátozás: Támogatásra a közép-magyarországi (Budapest és Pest megye) régió területén megvalósuló fejlesztés kivételével az ország teljes területe jogosult.

23 Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal KEOP-2011-4.2.0/B Támogatható tevékenységek köre: – Napenergia hasznosítása – Biomassza-felhasználás – 2.1. Szilárd vagy folyékony biomassza1 közvetlen hasznosítása hőigény kielégítésére – 2.2 Szilárd vagy folyékony biomassza köztes feldolgozottságú (szilárd, folyékony, gáznemű) energiahordozóvá alakítása 100 %-ban saját hőigény kielégítésre – Szilárd és/vagy folyékony alapanyagból biogáz, depóniagáz kitermelés és hőigény kielégítésre történő hasznosítási rendszer kialakítása és bővítése – Geotermikus energia hasznosítása – Hőszivattyús rendszerek telepítése – Hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrás felhasználásával. – Megújuló energiaforrásokat hasznosító közösségi távfűtő rendszerek kialakítása, megújuló energiaforrásra való részleges vagy teljes átállítása Rendelkezésre álló forrás: A konstrukció 2007-13-as teljes kerete 19,67 milliárd Ft (a KEOP-4.2.0/A konstrukcióval együtt). Jelen pályázati kiírás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 7 milliárd forint.

24 Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal KEOP-2011-4.2.0/B Támogatás összege: minimum 50 millió, maximum 1 milliárd Ft Támogatás intenzitás: max. 30-85 % Pályázók köre: – Jogi személyiségű vállalkozás – Jogi személyiség nélküli vállalkozás – Költségvetési szerv és intézménye – Nonprofit szervezetek – Egyéb gazdasági szervezet Valamint: - Közoktatási feladatok ellátásában közreműködő intézmények: A 20/1997 II.13 Korm. rendelet alapján közoktatási intézménytörzs, OM azonosítóval rendelkezik; - A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. Törvény 1. számú mellékletében felsorolt felsőoktatási intézmények. Kiválasztási eljárás: egyfordulós Területi korlátozás: Támogatásra a közép-magyarországi (Budapest és Pest megye) régió területén megvalósuló fejlesztés kivételével az ország teljes területe jogosult.

25 Megújuló energia alapú térségfejlesztés KEOP-2011-4.3.0 Támogatható tevékenységek köre: – A pályázati felhívásban meghatározott tevékenységeket úgy szükséges kialakítani, hogy a célok és eredmények tekintetében megfeleljenek a mintaprojekt jelleg követelményeinek: – A tevékenységek révén kimutatható térségfejlesztő hatást kell érvényesíteni. – Megújuló energiák, lehetőleg komplex használata. – Kimutatható környezetvédelmi hozzáadott érték. – Innovatív technológia, illetve újszerű, kimutatható előnyt jelentő megoldás alkalmazása, (K+F nem támogatható!). – Magas disszeminációs érték (a megvalósított projekt térségfejlesztő hatása, annak társadalmi, gazdasági és környezeti elemei, illetve modellértéke, gazdasági előnyei és az adaptációhoz szükséges praktikus információk jól kommunikálhatóak). Rendelkezésre álló forrás: A konstrukció 2007-13-as teljes kerete 6 milliárd Ft. A konstrukció keretében a projektek megvalósítására 6 milliárd forint áll rendelkezésre a 2011-2013 időszakban. Támogatás összege: Min. 70 millió Ft – max. 1500 millió Ft.

26 Megújuló energia alapú térségfejlesztés KEOP-2011-4.3.0 Támogatás intenzitás: max. 30-90% Pályázók köre: • Jogi személyiségű vállalkozás • Jogi személyiség nélküli vállalkozás • Költségvetési szerv és intézménye • Nonprofit szervezetek • Egyéb gazdasági szervezet Kiválasztási eljárás: kétfordulós Területi korlátozás: Támogatásra a Közép-Magyarországi régió (Budapest és Pest megye) területén megvalósuló fejlesztés kivételével az ország teljes területe jogosult.

27 Megújuló energia alapú villamosenergia-, kapcsolt hő- és villamosenergia-, valamint biometán-termelés KEOP-2011-4.4.0 Támogatható tevékenységek köre: • 1) Napenergia alapú villamosenergia termelés • 2) Biomassza-felhasználás villamosenergia vagy kapcsolt hő és villamosenergia-termelésre • 3) Vízenergia-hasznosítás: 2 MW alatti vízerőművek építése és felújítása, villamos energia hálózati kapcsolatának kiépítése, és felújítása • 4) Biogáz-termelés és felhasználás • 5) Geotermikus energia hasznosítása • 6) Szélenergia-hasznosítás Rendelkezésre álló forrás: A konstrukció 2007-2013-as teljes kerete 23 milliárd Ft. Jelen pályázati kiírás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 11,5 milliárd Ft. Jelen pályázati kiírás támogatási forrását az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Magyar Köztársaság költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.

28 Megújuló energia alapú villamosenergia-, kapcsolt hő- és villamosenergia-, valamint biometán-termelés KEOP-2011-4.4.0 Támogatás összege: minimum 1 millió, maximum 1 milliárd Ft Támogatás intenzitás: max. 30-85 % (pályázati útmutatóban meghatározott támogatási mérték, kedvezményezetti célcsoport és a regionális térképtől függően). Pályázók köre: • Jogi személyiségű vállalkozás • Jogi személyiség nélküli vállalkozás • Költségvetési szerv és intézménye • Nonprofit szervezetek • Egyéb gazdasági szervezet Valamint: - Közoktatási feladatok ellátásában közreműködő intézmények: A 20/1997 II.13 Korm. rendelet alapján közoktatási intézménytörzs, OM azonosítóval rendelkezik; - A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. Törvény 1. számú mellékletében felsorolt felsőoktatási intézmények. Kiválasztási eljárás: egyfordulós Területi korlátozás: Támogatásra a közép-magyarországi (Budapest és Pest megye) régió területén megvalósuló fejlesztés kivételével az ország teljes területe jogosult.

29 Geotermikus alapú hő-, illetve villamosenergia-termelő projektek előkészítési és projektfejlesztési tevékenységeinek támogatása KEOP-2011-4.7.0 Támogatható tevékenységek köre: • 1. A projektfejlesztési szakaszt megelőző előkészítési tevékenységek (amelyek elvégzése a pályázat benyújtásának előfeltételét képezik) • 2. Projektfejlesztési tevékenységek Rendelkezésre álló forrás: A konstrukció 2007-13-as teljes kerete 3 milliárd Ft. Jelen pályázati kiírás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 1,62 milliárd forint. Támogatás összege: minimum 10 millió, maximum 1 milliárd Ft Támogatás intenzitás: max. 30-100 % Pályázók köre: • Jogi személyiségű vállalkozás • Jogi személyiség nélküli vállalkozás • Költségvetési szerv és intézménye • Kiválasztási eljárás: egyfordulós Területi korlátozás: Támogatásra a közép-magyarországi (Budapest és Pest megye) régió területén megvalósuló fejlesztés kivételével az ország teljes területe jogosult.

30 Épületenergetikai fejlesztések megújuló erőforrás hasznosítással kombinálva KEOP-2011-4.9.0 Támogatható tevékenységek köre: Jelen pályázati felhívás keretében csak energiahatékonyság fokozását valamely megújuló energiaforrás felhasználásával kombináló projektet lehet benyújtani. 1. Energiahatékonyság javításra vonatkozó tevékenységek • 1.1. Az épületek hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése a felújításban érintett épület, épületek, vagy egymással érintkező épületekből álló épületcsoport egészén. • 1.2. Intézmények fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszereinek korszerűsítése, illetve a vállalkozások nem termelési célú fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszereinek korszerűsítése. • 1.3. Világítási rendszerek korszerűsítése. 2. Megújuló energiafelhasználásra vonatkozó tevékenységek • 2.1. Napkollektorok alkalmazása használati melegvíz-termelésre és/vagy fűtésrásegítésre • 2.2. Biomassza, azon belül mezőgazdasági fő és melléktermék, kertészeti melléktermék, energianövény, erdészeti fő és melléktermék, faipari és egyéb ipari hulladék és melléktermék vagy ezek vegyes) felhasználása fűtésre és/vagy fűtésrásegítésre • 2.3. Geotermális energia hasznosítása • 2.4. Hőszivattyú alkalmazása használati melegvíz-termelésre és/vagy fűtésrásegítésre • 2.5. Napelemek alkalmazása hálózati, vagy autonóm (hálózatra nem kapcsolódó) villamosenergia-termelés céljából, a fejlesztésben érintett épület villamosenergia- ellátásához

31 Épületenergetikai fejlesztések megújuló erőforrás hasznosítással kombinálva KEOP-2011-4.9.0 Rendelkezésre álló forrás: A pályázat meghirdetésekor a 2011-13-as időszakra a projektek megvalósítására 8 milliárd forint áll rendelkezésre, amelyből 2011-ben 2 milliárd Ft pályázható. Támogatás összege: 25-250 millió Ft Támogatás intenzitás: max. 30-85% Pályázók köre: • Jogi személyiségű vállalkozás • Jogi személyiség nélküli vállalkozás • Költségvetési szerv és intézménye • Nonprofit szervezetek Kiválasztási eljárás: egyfordulós Területi korlátozás: Jelen kiírás esetében támogatásra a közép- magyarországi (Budapest és Pest megye) régió területén megvalósuló fejlesztés kivételével az ország teljes területe jogosult.

32 Távhő-szektor energetikai korszerűsítése KEOP-2011-5.4.0. Támogatható tevékenységek köre: • Távhőellátás energiahatékonysági korszerűsítése (távhő-szolgáltatói engedéllyel rendelkezők esetében) az ún. közszolgáltatási határozat feltételrendszerének megfelelően. • Távhőellátás energiahatékonysági korszerűsítése (távhő-szolgáltatói engedéllyel rendelkezők esetében) az ún. regionális beruházási támogatás feltételrendszerének megfelelően. Rendelkezésre álló forrás: A konstrukció 2007-13-as teljes kerete 5,44 milliárd Ft. Jelen pályázati kiírás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 2,08 milliárd forint. Támogatás összege: minimum 10 millió Ft, maximum 500 millió Ft Támogatás intenzitás: max. 25-50% Pályázók köre: • Jogi személyiségű vállalkozás A pályázó vállalkozások (távhőszolgáltatók, távhőtermelők), jelen pályázati kiírásra csak akkor pályázhatnak, ha távhőszolgáltatói működési engedéllyel rendelkeznek. Kiválasztási eljárás: egyfordulós Területi korlátozás: Jelen kiírás esetében támogatásra az ország teljes területe jogosult.

33 Mit jelenthet az alkalmazásuk? - Külső energiafüggőség csökkentése; - Az energia ára helyben marad; - Energiaköltségek mérséklése; - Új és megtartott munkahelyek; - Hozzájárulás a nemzetgazdasági célokhoz; - Gazdaságfejlesztés, helyi adóbevétel. Megújuló energiaforrások a vidéki térségekben, Önkormányzatoknál

34 Szilárd biomassza tüzelésű falufűtőmű - Pornóapáti • Helyi adottságokra építő falufűtőmű • erdészeti és mezőgazdasági melléktermék • nem volt kiépített gázhálózat • határ menti együttműködés • Az önkormányzat saját beruházásában valósult meg, ami különösen előnyös: • a fűtésre fordított költségek helyben, a közösségnél maradnak • önkormányzati bevételek növelése • munkahelyteremtés • helyi gazdaság erősítése • Két darab egyenként 600 kW teljesítményű szilárd biomassza tüzelésű kazán • Éves igényelt faapríték mennyiség közel 1 200 t • Teljesen automatikus üzemű, távfelügyelt rendszer • A meleg víz hőszigetelt távhővezetékeken keresztül jut el a lakásokba, intézményekbe

35 A BÜKK-MAK LEADER vidékfejlesztési közösség MIKROVIRKA típusú „1 falu – 1 MW” programja • 44 települési önkormányzat alkotja a LEADER Közösséget • A fejlesztési elképzelések a közösen kidolgozott helyi vidékfejlesztési stratégián alapulnak • A projekt első üteme: • 27 db úgynevezett „Közösségi Energiaudvar” létrehozása • 24 db 3-5 kW-os fotovoltaikus rendszer • 5 db 3-15 kW-os mini növényolaj-erőmű • 2 db 60 kW-os kéttengelyes napparabola • 2 db 120 kW-os faapríték tüzelésű kazán • A projekt második ütemében a rendszer kiegyensúlyozottabb működése érdekében tervezik: • a hulladékhőt hasznosító Közösségi Biogáz erőművek kialakítását • mikro-vízturbina kialakítását • megújuló energia alapú hidrogén rendszer létrehozását • Az első és második ütemébe illeszthető tetszőleges számú 1-50 kW-os házi méretű, valamint 50-500 kW-os kisméretű erőmű • A megújuló energiát hasznosító erőműrendszer összehangolt működését a Magyar Virtuális Mikrohálózatok Mérlegköri Klasztere (MIKROVIRKA) által kifejlesztett Energiaközpont biztosítja.

36 36 E-mail: tamas.varga@nfm.gov.hutamas.varga@nfm.gov.hu Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Zöldgazdaság-fejlesztés a Megújuló Energia Hasznosítás Nemzeti Cselekvési Terv tükrében Varga Tamás Budapest, 2011. május 4."

Hasonló előadás


Google Hirdetések