Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

 Véletlen háborúk elkerülése 1963. jún. 23. „forródrót” – enyhülés nyitánya  Technológia terjedésének megakadályozása Kutatások sok országban a) 1963.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: " Véletlen háborúk elkerülése 1963. jún. 23. „forródrót” – enyhülés nyitánya  Technológia terjedésének megakadályozása Kutatások sok országban a) 1963."— Előadás másolata:

1

2  Véletlen háborúk elkerülése 1963. jún. 23. „forródrót” – enyhülés nyitánya  Technológia terjedésének megakadályozása Kutatások sok országban a) 1963. aug. 5. Moszkva: Részleges atomcsend szerz ő dés b) Regionális fegyvermentes övezetek: Tlatelolco sz (1967); Rarotonga (1985); Bangkok (1995); Pelindaba (1996)

3  1968. júl. 1. New York Atomsorompó szerz ő dés Katonai technológia terjedésének megakadályozása Leszerelésre törekvés Békés célú felhasználás ösztönzése  ABM szerz ő déseknek nincs értelme

4  Ellentétek az Egyesült Államokkal 1956.  4. köztársaság  1954-62. Algériai háború 1962. eviani szerz ő dés  1958. 5. köztársaság De Gaulle Gyarmatokat el kell engedni Technológiát kell fejleszteni – atomfegyver (1960)

5  1958. NATO határainak kitágítását akarta London versenytárs lett Kennedy a NATO er ő sítését er ő ltette Fro. nemzeti hatáskörbe vette a hadseregét  1966. elhagyta a NATO katonai szervezetér  Kiállt Vietnám és Quebec mellett

6  Kennedy aktívabb külpolitikát hirdetett EGK mérleghiányt okozott  Rugalmas reagálás: feltételezte a katonai szövetséget 1962. júl. 4. Kennedy az „atlanti egyesülésr ő l” beszélt  Gazdasági integráció  Polaris rakéták NATO hatáskörbe  Francia, brit atomüt ő er ő csökkentése  Fro. London – Washington tengelyt látott benne

7  Washington ösztönözte az európai védelmi identitást London volt a közvetít ő  Kérte, hogy hagyja ott az EFTA-t  1961. Macmillan beadta a kérelmet

8  Politikai együttm ű ködés er ő södése Fouchet tervek 1963. Elysée szerz ő dés  Brit csatlakozás kérdése  1965. Merger Treaty  1965. üres székek politikája 1966. luxemburgi kompromisszum

9  1954. genfi konferencia – USA nem részes  Dél-Vietnám: Dgo Dinh Diem nem megy bele a választásokba Vietkong – Vietminh támogatása (SZU, Kína is) USA – dominót meg kell állítani – de a lakosság megosztott (déli katolikus elit; kommunisták; buddhista köznép)  1960. Ho Si Minh – Nemzeti Felszabadítási Front Vietkong behódolását akarta Washington Diem mellé állt

10  USA a katonai kiadások 80%-át állta 1964-re 25 000 katonai tanácsadó  Pentagon irányította (Disznó öböl tapasztalata)  1963. nov. puccs – Diemet megölték Vietkong aktívabb lett – Ho Si Minh ösvény  1964. aug. 2. Tonkini öböl Kongresszus felhatalmazta az elnököt  1965. Johnson elégtelennek látta a SEATO-t – beavatkozás mellett döntött 1968-ra 550 000 katona Jellemz ő en nem szárazföldi m ű veletek

11

12  1968. jan. Tet offenzíva Erejüket bizonyították, de lakosság nem állt melléjük Bizonyították, hogy az USA nem nyerhet – más ingerküszöb Déli kommunisták kontrollja er ő södött Johnson nem indult újra – háború ellenes közvélemény  1969. Nixon és a „vietnamizálás” Viet Minh rákényszerült a reguláris hadviselésre

13  1968. júl. 25. Nixon doktrína USA betartja a nemzetközi szerz ő déses kötelezettségeit Szövetségeseinek segít nukleáris támadás esetén Hagyományos támadás esetén az ország saját feladata a védelem – USA segíthet  Kínával felvett kapcsolatok  1969. márc. 18. Kambodzsa bombázása

14  1970. Non Lol puccsa Polgárháború – Vörös khmerek 1971. D-V és USA beavatkozása  1971-ben Laoszban is beavatkozás  1972. húsvéti offenzíva Minél nagyobb terület Vietnamizálás kudarca  Tárgyalások 1968-tól  1973. jan. 27. párizsi béke

15  1960-63. „túl eseménydús” 1964. Hruscsovot leváltották  Enyhülés igénye – MAD  Kínával növekv ő ellentétek – szocializmusnak egy útja van  1968. prágai tavasz – „emberarcú szocializmus” Brezsnyev doktrína

16  1959. Nasszer beszéde  1964. PSZF létrejötte – támadások  SZU elhitette az izraeli támadást Békefenntartókat visszahívták Tirán szorost lezárta 1967. május Május-június katonai szövetség Jordániával és Irakkal is  1967. jún 5-10. háború  1967. ENSZ BT 242-es határozat


Letölteni ppt " Véletlen háborúk elkerülése 1963. jún. 23. „forródrót” – enyhülés nyitánya  Technológia terjedésének megakadályozása Kutatások sok országban a) 1963."

Hasonló előadás


Google Hirdetések