Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Adatbázis-kezelés. Tartalom Alapfogalmak, adat → adatbázis Adatbázis-kezelő rendszerek Adatmodellek → relációs adatmodell Adatbázis-tervezés, normálformák.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Adatbázis-kezelés. Tartalom Alapfogalmak, adat → adatbázis Adatbázis-kezelő rendszerek Adatmodellek → relációs adatmodell Adatbázis-tervezés, normálformák."— Előadás másolata:

1 Adatbázis-kezelés

2 Tartalom Alapfogalmak, adat → adatbázis Adatbázis-kezelő rendszerek Adatmodellek → relációs adatmodell Adatbázis-tervezés, normálformák Az Access használata Sok-sok gyakorlás → gyakorlati feladat Elmélet → dolgozat

3 Mi az adat? „Bármi lehet, ami körülöttünk van, ami számunkra jelent valamit, valamilyen tulajdonsággal rendelkezik, másik adattól megkülönböztethető, számítógépen hosszú ideig tárolható, hogy később valamilyen formában visszakaphassuk és kombinálhassuk a többi tárolt adattal.” (Demetrovics Jánosné, 2006)

4 Alapfogalmak Az információ felvilágosítás, tájékoztatás, hír, értesülés, adat, vagy valamilyen új ismeret a felhasználó számára. Az értelmezett ismeret. Az adat fogalmán valamilyen tény, valamilyen formában való megjelenését értjük, amit rögzíteni, tárolni, átalakítani vagy továbbítani lehet. Az adat az információ hordozója, a rögzített ismeret.

5 Alapfogalmak Adatrögzítés ◦ pl. Nílus áradása → megfigyelés → felvésés  Olvashatósági és visszakeresési probléma! ◦ Írás → papirusz, papír (Egyiptom, Kína) ◦ Nyomtatás (pl. adatok, számlák, képek)  Ezeket a számítógép nem érti → kódolás! ◦ Adatbevitel, digitalizálás ◦ Adatfeldolgozás → speciális programokkal  Redundancia elkerülése!

6 Alapfogalmak Tárolás ◦ Könyvek, katalógusok ◦ Kartonos rendszer ◦ Lyukkártyás rendszer ◦ Mágnesszalagos háttértárolók  Probléma: soros hozzáférésű! ◦ Mágneses és optikai tömegtárak (diszkek)  Közvetlen hozzáférést biztosít ◦ Hálózat használata → központi tárolás  Osztott hozzáférésű, ellenőrizhető

7 Táblázatkezelő programok Táblázatkezelő program feladata : A táblázatosan elrendezett adatok hatékony kezelése. A táblázatkezelő létrehoz a memóriában egy táblázatot. Véges: akkora állományokkal tudnak dolgozni, amekkorák elférnek a memóriában. Egy felhasználós Pl: MS Office Excel Gyors

8 Adatbázis-kezelő programok Adatbázis-kezelő feladata(Database Management System, DBMS): adatbázisokhoz való hozzáférést, és ezeken való műveleteket jelent. többfelhasználós, hálózatos környezetben, Az adataikat fájlokból olvassák be, nem tartják az egészet egyszerre a memóriában. Pl: MS Office Access Lassú állomány kezelés

9 Alapfogalmak Adatbázis: a rendezett formában tárolt adatok és a közöttük lévő kapcsolatok rendszere. ◦ Pl. raktárkészlet, menetrend, osztálynapló Adatbázis-kezelő rendszer (ABKR, DBMS = DataBase Management System): az adatok rögzítését, biztonságos tárolását, módosítását, visszakeresését végző informatikai alkalmazás.

10 Alapfogalmak Az adatbázis szintjei ◦ Fizikai szint → hogyan helyezkednek el az adatok, a tárolás és elérés módját adja meg. ◦ Fogalmi szint → az adatbázis teljes leírását adja meg, úgy ahogy a felhasználó látja. ◦ Felhasználói szint → egy részt ad meg, azt amire a felhasználónak szüksége van. Fogalmi szint Felhasználás Fizikai szint Felhasználás

11 Adatbázis életciklusa 1. Elemzés 2. Tervezés 3. Adatbázis létrehozása 4. Adatbázis feltöltése 5. Adatbázis használata és karbantartása 6. Adatbázis módosítása

12 Alapfogalmak Az adatok tárolása rendezett táblázatokban történik → Adattábla Részei ◦ Azonosítók → elsődleges kulcs ◦ Oszlopok → mezők ◦ Sorok → rekordok Egy adat, egy sor és egy oszlop metszéspontjában helyezkedik el.

13 Alapfogalmak Adattípusok ◦ Karakter (meghatározott számú karakter) ◦ String (nem rögzített, de korlátozott számú) ◦ Dátum (év, hó, nap) ◦ Időpont (óra, perc, másodperc) ◦ Egész szám ◦ Valós szám

14 Adatbázis-kezelés történet 1889 Hermann Hollerith → lyukkártya feldolgozó mechanikus gépe (milliós nagyságrendű adatok kezelése) 1890-es amerikai népszámlálás → az adatfeldolgozás hatékonyabb gépesítve 1950-es évek: a számítógépek megjelenésével alakultak ki a mai adatfeldolgozó rendszerek elvi alapjai. 1960-as évek: Edgar F. Codd → relációs adatmodell 1970-es évek: első adatbázis-kezelő rendszerek megjelenése 1980-as évek: megszülettek az önálló adatbázis-kezelő nyelvek. IBM → SQL nyelv (Structured Query Language) Napjainkban a számítógépes alkalmazások 80%-a adatbázis- kezelést végez.

15 Az adatbázis-kezelő rendszerek alapvető feladatai (1.) 1) Adatbázisok létrehozása ◦ az adatbázisok szerkezetének kialakítása, módosítása, az adatok között fennálló kapcsolatok létrehozása. 2) Adatbázisok tartalmának definiálása ◦ az adatok karbantartása (bevitel, módosítás, törlés) és visszakeresése. 3) Adatok tárolása 4) Adatok lekérdezése

16 Az adatbázis-kezelő rendszerek alapvető feladatai (2.) 5) Adatok védelme ◦ Hibás adatok bevitelének megakadályozása. 6) Adatok titkosítása ◦ Védelem az illetéktelen betekintéssel vagy módosítással szemben. 7) Hozzáférési jogok kezelése ◦ Egyszerre több felhasználó hozzáférésének biztosítása. 8) Az adatbázis archiválása, helyreállítása

17 Adatbázis-kezelő rendszerek Operációs rendszerProgramcsomagAdatbázis-kezelő Linux/Unix Magyar OfficeMySQL StarOfficeDataBase, Adabas D MacOSAppleWorks OS/2Sundial SystemDBExpert Windows Ability OfficeAbility Database Magyar OfficeMySQL MS OfficeMS Access

18 Adatmodell A modellezés a tudományokban gyakori módszere a lényeg megismerésnek. ◦ Fizika → gázok golyómodellje ◦ Földrajz → földrajzi információs rendszerek ◦ Informatika → adatok tárolása Adatmodellnek nevezzük azokat a modelleket, amelyek az adatok szerkezetének leírására szolgálnak.

19 Az adatmodell elemei Egyed (entitás): az a dolgok, amiről adatokat tárolunk. Tulajdonság (attribútum): az egyed egy jellemző adata. Előfordulás: az egyed egy konkrét értéke, egy előfordulása. Kapcsolat: az egyedek közötti összefüggés, viszony. ◦ Példa: tanári notesz, osztálynapló

20 A tulajdonságok csoportosítása Egyszerű tulajdonság: egyetlen részből áll, tovább nem bontható (pl. egy jegy). Összetett tulajdonság: több részből tevődik össze (pl. a lakcím). Egyértékű tulajdonság: egy előfordu- lásnál csak egy értéke van (pl. szül.idő) Többértékű tulajdonság: több értéket is felvehet egy előfordulásnál (pl. tel.szám).

21 A kapcsolatok típusai (1.) Egy-egy fokú kapcsolat: az egyik egyed egy előfordulásához a másik egyed legfeljebb egy előfordulása tartozik (pl. tanári notesz: egy tanár egy tantárgyat tanít, minden diák egyszer lesz)............................. AB

22 A kapcsolatok típusai (2.) Egy-több fokú kapcsolat: az első egyed egy előfordulásához a második egyed több előfordulása tartozhat (pl. egy tanár több tárgyat tanít, egy diákot többször is)......................... AB

23 A kapcsolatok típusai (3.) Több-több fokú kapcsolat: bármely egyed egy előfordulásához a másik egyed több előfordulása tartozhat. (pl. a tanár több tárgyas, a diáknak több tanárja van)..................... AB

24 Egyed-kapcsolat (ER) diagram elemei és jelölésük Egyed Kapcsolat Tulajdonság Elsődleges kulcs Azonosító

25 Példa az Egyed-kapcsolat (ER) diagram szemléltetésére (1.) Ország Országazonosító OrszágnévNépesség Terület Főváros Város Irányítószám VárosnévKerület Lakosság

26 Példa az Egyed-kapcsolat (ER) diagram szemléltetésére (2.) Tanár Osztály O.f. Diák Terem Név SzámaTanuló Név Tanít Tartozik

27 Feladat 1. Készíts az alábbi ábrából táblázatot! 11. D osztály Sorszám Igazolt órák Név Igazolatlan órák

28 Feladat 2. Készíts az alábbi táblázatból ábrát! AzonosítóOrszágnévLakosságTerület ………… Táblázat: Ország

29 Feladat 3. Egy iskolai adatbázisban két lehetséges egyed a "Diákok" és a "Tanátok". Egy köztük lévő (több-több) kapcsolat: "Tanítja". A "Diákok" attribútumai: név, évfolyam, osztály. A "Tanárok" attribútumai: név, tantárgy.

30 Feladat 3. – megoldás

31 Feladat 3. – megoldás, táblák Tábla: Diákok Tábla: Tanárok Kapcsolat: Tanítja NévÉvfolyamOsztály ……… NévTantárgy …… TanárDiák ……

32 Feladat 4. Készíts adatmodellt a személyek és a munkahelyek kapcsolatáról! ◦ Add meg az egyedek számát és tulajdonságait (legalább 3 legyen), a kapcsolatok számát és típusát! Az elkészített modell alapján, tervezd meg a hozzá az adatbázist! ◦ Készítsd el a táblázatokat (nevük, oszlopok száma és megnevezése, kapcsolatok)!

33 Feladat 4. – megoldás, adatmodell Személy Életkor dolgozik Szem.ig.szám Munkahely Webcím Kód Név

34 Feladat 4. – megoldás, táblázatok Szem.ig.számNévÉletkor ……… KódNévWebcím ……… Szem.ig.számKód …… Táblázat: Személy Táblázat: Munkahely Kapcsolat: Dolgozik

35 Feladat 5. Készíts adatmodellt a személygépkocsik nyilvántartásáról! ◦ Add meg az egyedek számát és tulajdonságait (legalább 3 legyen), a kapcsolatok számát és típusát! Az elkészített modell alapján, tervezd meg a hozzá az adatbázist! ◦ Készítsd ej a táblázatokat (nevük, oszlopok száma és megnevezése, kapcsolatok)!

36 Személy Cím tulajdon Szem.ig.szám Személygépkocsi Szín Rendszám Név Típus Feladat 5. – megoldás, adatmodell

37 Feladat 5. – megoldás, táblázatok Szem.ig.számNévCím ……… RendszámTípusSzín ……… Szem.ig.számRendszám …… Táblázat: Személy Táblázat: Személygépkocsi Kapcsolat: Tulajdon

38 Az adatmodell műveleti részei Adatok bevitele Adatok módosítása Adatok törlése Adatok lekérdezése Mielőtt tárolnánk az adatokat, ki kell alakítani az adatbázis szerkezetét! Fontos: az egyedek, a tulajdonságok és a kapcsolatok megadásának módja!

39 Adatmodellek fajtái Hierarchikus szerkezet ◦, egy-több fokú kapcsolat ◦ Egyszerűen leírható, mágnesszalagos tárolás

40 Hálós adatmodell ◦ Bonyolult, több-több fokú kapcsolatok ábrázolása ◦ Nagy adatmennyiség, leírása adategységgel

41 Objektumorientált adatmodell ◦ Az egyedet objektumként kezeli

42 Relációs adatmodell Edgar F. Codd (1960-as években) Fő cél, az adatvisszanyerés. Az adatokat több, egymással összekapcsolt táblában ábrázolja. Az adatmodell 3 fő részből áll: ◦ Adattáblák (adatstruktúra) ◦ Műveletek ◦ Megszorítások (adatintegritási feltételek)

43 Relációs adatmodell ADATMODELL RELÁCIÓS ADATMODELL EgyedTábla TulajdonságMező (oszlop) ElőfordulásRekord (sor)

44 Relációs adatbáziskezelő rendszerek

45 A táblákra vonatkozó előírások 1. Egy adatbázis táblái egyedi, egymástól különböző névvel rendelkeznek. 2. Egy táblában minden oszlopnak (mezőnek) egyedi neve van. 3. Egy oszlopban csak azonos típusú (egyféle) adatot tárolunk. 4. A táblának nem lehet két teljesen egyforma sora. 5. Minden sorban ugyanannyi oszlop van. 6. A sorok és oszlopok sorrendje tetszőleges.

46 A tábla kulcsai Kulcs: azoknak az oszlopoknak (mezőknek) a legszűkebb halmaza, amelyek minden sort (rekordot) egyértelműen meghatároznak. Elsődleges tulajdonság: szerepel a kulcsban. Másodlagos tulajdonság: nem szerepel a kulcsban (pl. az autó színe). Egyszerű kulcs: egyetlen tulajdonságból (mezőből) áll (pl. irányítószám). Összetett kulcs: több tulajdonság (mező) alkotja (lakcím: irányítószám, település, utca, házszám).

47 Kapcsolat a tulajdonságok között Funkcionális függőség: a B tulajdonság függ az A tulajdonság-halmaztól, ha az A értékeinek ismeretében a B értékei meghatározhatók (pl. személyi szám). Tranzitív függés: a másodlagos tulajdonságok között fennálló funkcionális függés (pl. névnap meghatározható a névből, de nem függ a személyi számtól).

48 Kapcsolat a tulajdonságok között Részleges függés: egy mező részlegesen függ a kulcstól, ha értéke a kulcs egy részének ismeretében is meghatározható (pl. névnap). Teljes függés: egy mező teljesen függ a kulcstól, ha értéke csak a kulcs összes mezőjének ismeretében határozható meg (pl. telefonszám).

49 Adatbázis tervezés Egy kreatív folyamat. A fejlesztés egyik fő feladata. Ott szükséges, ahol sok adat kerül tárolásra, feldolgozásra. Összetett kapcsolódások vannak. Minimális legyen a redundancia. Teljesüljön az adatfüggetlenség elve.

50 Az adatbázis tervezés lépései 1. Feladat megfogalmazása (felmérés). 2. A létrehozandó adattáblák megtervezése. Adatok csoportosítása. 3. Az adattáblák mezőinek meghatározása (legkisebb egységek). 4. A táblák közötti kapcsolat kialakítása. 5. Bemutató verzió készítése. 6. Ellenőrzés, tesztelés.

51 Adatbázis-tervezés FÁZIS NEVEFŐ TEVÉKENYSÉG Információ igény meghatározása Célok meghatározása, adatok, formátumok, algoritmusok kialakítása. Logikai adatbázis tervezésEgyedek meghatározása, tulajdonságaik megadása, kapcsolatok keresése. Fizikai adatbázis kialakításAz adatbázisok létrehozása számítógépen.

52 Feladat 5. Egy ország természetföldrajza ◦ Egyedek: Ország, Folyó, Tenger, Tó, Hegy, Sivatag, Síkság, Éghajlat, Növényzet ◦ Tulajdonságok: Azonosító, Név, Területe, Magasság/Mélység, Csapadék, Hőmérséklet, Évszak, Növénytársulás ◦ Kapcsolatok: Van-e, Beleömlik-e, Fennsík, Jellemző növényzet, Évi csapadék

53 Normalizálás Fontos hogy egy-egy táblába csak a valóban logikailag összetartozó adatok kerüljenek, és hogy minél kevesebb ismétlődés legyen az adatok között. Azt az eljárást, ami az adatok megfelelő strukturálására, a redundancia csökkentésére szolgál, normalizálásnak nevezzük.

54 Normálformák 0. normálforma: a táblának nincs két azonos sora. 1. normálforma: a tábla 0. normálformájú és csak egyértékű mezők szerepelnek benne. 2. normálforma: a tábla 1. normálformájú és minden másodlagos mező teljesen függ a kulcstól. 3. normálforma: a tábla 2. normálformájú és nem tartalmaz tranzitív függést.

55 Feladat 6. – 0. normálforma Vezeték- név Kereszt- név Irányító- szám TelepülésOlimpiaÉvRajtszámSportág CsehLászló2314 Halász- telek Peking Athén 2008 2004 111 222 400 vegyes, 200 vegyes, 200 m pillangó KovácsÁgnes1020Budapest Athén Sydney Atlanta 2004 2000 1996 223 333 444 100 m mell, 200 m mell …………………… Olimpiai résztvevők

56 Feladat 6. – 1. normálforma VezetéknévKeresztnévIr.számTelepülésOlimpiaÉvRajtszámSportág CsehLászló2314HalásztelekPeking2008111400 m vegyes CsehLászló2314HalásztelekPeking2008111200 m vegyes CsehLászló2314HalásztelekPeking2008111200 m pillangó CsehLászló2314HalásztelekAthén2004222400 m vegyes CsehLászló2314HalásztelekAthén2004222200 m vegyes CsehLászló2314HalásztelekAthén2004222200 m pillangó KovácsÁgnes1020BudapestAthén2004223100 m mell KovácsÁgnes1020BudapestAthén2004223200 m mell KovácsÁgnes1020BudapestSydney2000333100 m mell KovácsÁgnes1020BudapestSydney2000333200 m mell KovácsÁgnes1020BudapestAtlanta1996444100 m mell KovácsÁgnes1020BudapestAtlanta1996444200 m mell ……………………

57 Feladat 6. – 2. normálforma Vezetéknév + Keresztnév → Irányítószám, Település VezetéknévKeresztnévIrányítószámTelepülés ………… Sportoló

58 Feladat 6. – 2. normálforma Rajtszám + Év → Vezetéknév, Keresztnév RajtszámÉvVezetéknévKeresztnév ………… Részvétel

59 Feladat 6. – 2. normálforma Év → Olimpia Rajtszám, Év → Sportág RajtszámÉvSportág ……… ÉvOlimpia ……

60 Feladat 6. – 3. normálforma IrányítószámTelepülés …… VezetéknévKeresztnévIrányítószám ……… Sportoló

61 RajtszámÉvVezetéknévKeresztnév ………… ÉvOlimpia …… RajtszámÉvSportág ……… IrányítószámTelepülés …… VezetéknévKeresztnévIrányítószám ……… Sportoló Település Feladat 6. – a végeredmény Olimpia Sportág Rajtszám

62 A táblák kialakításának szempontjai Egy tábla csak egyetlen, meghatározott dologra vonatkozó adatokat tartalmazzon. Névválasztás! Csak egyértékű tulajdonságokat alkalmazzunk (első normálforma). Legyen külön tábla azokból a mezőkből, melyek csak részlegesen függnek a kulcstól (második normálforma).

63 A táblák kialakításának szempontjai Készítsünk külön táblát azokból a mezőkből, melyek másodlagos tulajdonságoktól is függnek (harmadik normálforma). Ne tároljunk a többi mező alapján kiszámítható adatokat. Redundancia elkerülése (az ismétlődések megszüntetése).

64 A Bachman-diagram elemei Az adatbázis kapcsolati ábrája. A táblákat téglalapok jelölik. A tábla nevét nagy betűvel írjuk. Legfelül adjuk meg aláhúzva a kulcsot. A név alatt a másodlagos mezők vannak. A kapcsolatot vonalak jelzik. A kapcsolatok elágazhatnak.

65 A Bachman-diagram ábrázolása Személy SzIG szám Név Szül.idő Lakcím Tulajdon SzIG szám Rendszám Vétel Időpont Autó Rendszám Típus Szín Alvázszám 1 1 1 ∞

66 Az adatbázis objektumai (1.) Tábla (Table): az adatbázis rekordjait tárolja. Az adatbázis egymással kapcsolatban álló táblákból áll. Lekérdezés (Query): a rekordok kiválogatására vonatkozó feltételek rendszere. Ennek segítségével egy vagy több olyan tábla jeleníthető meg, amely megfelel a feltételeknek.

67 Az adatbázis objektumai (2.) Reláció (Relation): egyes adatbázis- kezelőkben az egymással kapcsolatban álló táblák mezőiből létrehozott újabb tábla. Űrlap (Form): a rekordok szemléletes bevitelét, módosítását, törlését és megjelenítését végző program. Jelentés (Report): a rekordok rendezett, csoportosított megjelenítését szolgáló objektum. (nyomtatva, e-mailben).

68 Az adatbázis objektumai (3.) Adatelérési lap (Page): olyan objektum, amely lehetővé teszi az adatbázis elérést az interneten keresztül. Makró (Macro): gyakran használt műveletsorozatok tárolását és ismételt végrehajtását elősegítő objektum. Modul (Module): olyan program, amely kibővíti az adatbázis-kezelő eszközeit.

69 Az Access indítása/leállítása Ha kint van az asztalon → dupla kattintás. Start / Minden program / Microsoft Office → Microsoft Office Access 2003 Start / Legutóbb használt programok Egy.mdb kiterjesztésű állomány megnyitásával. Mentés után → bezárás, kilépés Fájl / Bezárás; ALT + F4; X gombbal

70 Az ablak áttekintése MenüsorEszköztárMéretező gombok

71 Menüsor elemei (1.) Fájl (Alt+F) ◦ Új… (Ctrl+N) ◦ Megnyitás… (Ctrl+O) ◦ Külső adatok átvétele ◦ Bezárás ◦ Mentés (Ctrl+S) ◦ Mentés másként… ◦ Exportálás… ◦ Fájl keresése… ◦ Megtekintés weblapként ◦ Oldalbeállítás… ◦ Nyomtatási kép ◦ Nyomtatás… (Ctrl+P) ◦ Küldés ◦ Kilépés

72 Menüsor elemei (2.) Szerkesztés (Alt+Z) ◦ Visszavonás (Ctrl+Z) ◦ Kivágás (Ctrl+X) ◦ Másolás (Ctrl+C) ◦ Office vágólap ◦ Beillesztés (Ctrl+V) ◦ Parancsikon létrehozása… ◦ Törlés (Del) ◦ Átnevezés (F2) ◦ Csoportok ◦ Csoporthoz adás

73 Menüsor elemei (3.) Nézet (Alt+N) ◦ Adatbázis- objektumok ◦ Nagy ikonok ◦ Kicsi ikonok ◦ Lista ◦ Részletek ◦ Ikonok elrendezése ◦ Sorbarakott ikonok ◦ Tulajdonságok ◦ Kód ◦ Munkaablak (Ctrl+F1) ◦ Eszköztárak ◦ Frissítés (F5)

74 Menüsor elemei (4.) Beszúrás (Alt+B) ◦ Tábla ◦ Lekérdezés ◦ Űrlap ◦ Jelentés ◦ Oldal ◦ Makró ◦ Modul ◦ Osztálymodul ◦ AutoŰrlap ◦ AutoJelentés

75 Menüsor elemei (5.) Eszközök (Alt+Z) ◦ Helyesírás… ◦ Office csatolások ◦ Online közös munka ◦ Kapcsolatok… ◦ Analizálás ◦ Adatbázis- segédeszközök ◦ Biztonság ◦ Többszörözés ◦ Indítás… ◦ Makró ◦ ActiveX-vzérlők… ◦ Bővítmények ◦ Automatikus javítási beállítások… ◦ Testreszabás… ◦ Beállítások…

76 Menüsor elemei (6.) Ablak (Alt+A) ◦ Egymás alatt ◦ Egymás mellett ◦ Lépcsőzetes elrendezés ◦ Ikonok elrendezése ◦ Elrejtés ◦ Felfedés… Súgó (Alt+G) ◦ Access súgója (F1) ◦ MS Office Online ◦ Fejlesztői források ◦ Elérhetőségünk ◦ Mintaadatbázisok ◦ Frissítések keresése ◦ Hibakeresés és javítás ◦ Névjegy

77 Eszköztár Új Megnyitás Mentés Fájl keresése Nyomtatás Nyomtatási kép Helyesírás Kivágás Másolás Beillesztés Visszavonás Office csatolás Analizálás Kód Microsoft Script Edtitor Tulajdonságok Kapcsolatok Új objektum Súgó

78 Adatbázis megnyitása (1.) Már meglévő adatbázis használata ◦ Megnyitás… (Crtl+O) menüponttal ◦ Jobb oldalon → Megnyitás → legutóbbiak ◦ Jobb oldalon → Megnyitás → Egyéb ◦ Eszköztáron a megnyitás mappára klikkelünk ◦ Könyvtárkezelővel →.mdb állományok Az Access-ben egy időben mindig csak egy adatbázis lehet megnyitva.

79 Adatbázis megnyitása (2.) Új adatbázis létrehozása ◦ Fájl / Új dokumentum… (CTRL+N) menüpont segítségével ◦ Eszköztáron az üres lapra kattintunk ◦ Első lépések → Új fájl létrehozása… Kapcsolódás létező adatbázishoz ◦ Fájl / Új majd Projekt (meglévő adatok) Adatok importálása

80 Feladat 7. Hozzunk létre egy új adatbázist! ◦ Név: gyakorloHely: saját mappa A megjelenő objektumok áttekintése ◦ A kiválasztott objektumok kétféle nézetben nyithatók meg: Tervező nézet vagy Varázsló Tábla létrehozása tervező nézetben ◦ Mezőnév (max. 64 karakater, kivéve. ! { }) ◦ Adattípus kiválasztása ◦ Leírás segítségével magyarázat készíthető

81 Feladat 7. A következő adattípusok használhatók ◦ Szöveg → tetszőleges, max. 255 karakter ◦ Feljegyzés → tetszőleges, max. 65 535 karakter ◦ Szám → numerikus adatok, műveletek végezhetők ◦ Dátum/idő → dátum és idő értékek, 100-9999 ◦ Pénznem → numerikus adat, pénznemként kezeli ◦ Számláló → egyedi számok a rekordok azonosítására ◦ Igen/Nem → logikai érték, két lehetőséget tartalmaz ◦ OLE objektum → táblához kapcsolt/beágyazott obj. ◦ Hiperhivatkozás → tetsz,kar., szövegként tárolódik ◦ Keresés Varázsló → értéke lenyíló listával jelenik meg

82 Feladat 7. Elsődleges kulcs megadása (fontos!) Tábla mentése → bezárás → elnevezés Tábla feltöltése → Megnyitás menüvel Módosítás → Tervezés menüvel ◦ Pl. új mező hozzáadása, adattípus, formátumok Adattábla használata → Megnyitás ◦ Meglévő rekord kijelölése, módosítása, törlése ◦ Formázások → pl. oszlopszélesség, betűtípus ◦ Mozgás a táblázaton belül ◦ Keresés és csere a táblázatban

83 Feladat 7. Sorba rendezések (növekvő, csökkenő) Lekérdezések tervező nézetben ◦ Tábla hozzáadása, mezők kiválasztása ◦ Keresés, aki… ◦ Feltételekkel ◦ Összegzés: Sum, Count, Where, Group by Űrlap készítés varázslóval Jelentés készítés varázslóval

84 Gyakorlás és dolgozat Feladatok ◦ Alapozó feladatok és oktatóvideó (m-forum) ◦ ECDL-es feladatlapok ◦ Érettségi feladatok Ellenőrzés ◦ Elméleti dolgozat ◦ Órai munka ◦ Gépes dolgozat

85 Irodalomjegyzék Irány az ECDL! (tankönyv - Nemzeti) Informatika 10 (tankönyv - Mozaik) Adatbázis-kezelés (tananyag – Ihm) http://ecdlweb.hu/ http://m-forum.hu/feladatok-peldak.php http://eotvos.sopron.hu/virtual/sg


Letölteni ppt "Adatbázis-kezelés. Tartalom Alapfogalmak, adat → adatbázis Adatbázis-kezelő rendszerek Adatmodellek → relációs adatmodell Adatbázis-tervezés, normálformák."

Hasonló előadás


Google Hirdetések