Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Horváth László Károly KAPOSVÁRI EGYETEM Stratégiai-fejlesztési Igazgató Gyógynövényágazat fejlesztési lehetőségei Magyarországon, kapcsolódva a roma foglalkoztatás.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Horváth László Károly KAPOSVÁRI EGYETEM Stratégiai-fejlesztési Igazgató Gyógynövényágazat fejlesztési lehetőségei Magyarországon, kapcsolódva a roma foglalkoztatás."— Előadás másolata:

1 Horváth László Károly KAPOSVÁRI EGYETEM Stratégiai-fejlesztési Igazgató Gyógynövényágazat fejlesztési lehetőségei Magyarországon, kapcsolódva a roma foglalkoztatás kitörési pontjaihoz

2 A KAPOSVÁRI EGYETEM 50 éves a kaposvári mezőgazdasági felsőoktatás, 40 éves a kaposvári felsőfokú tanítóképzés 40 éves a kaposvári lovasképzés 10 éves a Kaposvári Egyetem 5 éves a Kaposvári Állattenyésztési Napok

3 Nemzeti Vidékstratégia 2012 – 2020 („a magyar vidék alkotmánya”) : 2012 tavaszán a kormány elfogadta a Nemzeti Vidékstratégiát és annak végrehajtási programját, a Darányi Ignác Tervet, amelyre 2013 végéig 300 milliárd forint áll rendelkezésre. A Stratégia leszögezi: a mezőgazdaság az egész magyar gazdaság egyik húzóágazata és azt, hogy az egész ország, az egész hazai gazdasági fejlődés szempontjából különösen fontos a magyar vidék további megerősödése. Ennek érdekében alkotta meg a szaktárca a Nemzeti Vidékstratégiát, melynek célja, hogy 2020-ig a vidék társadalmi és gazdasági folyamataiban látható és minden érintett számára érezhető javulás következzen be. A Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia 2011-2020 („mélyszegénység, gyermekszegénység, romák”): a Kormány a 1430/2011. (XII. 13.) Korm. határozatában fogadta el a Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégiát. A Stratégia leszögezi, hogy ma Magyarország egyik legsúlyosabb gondja a szegénységben élők, közöttük a roma népesség helyzetének fokozatos romlása. Ennek következménye a leszakadás, a kiszorulás az életlehetőségekből mind a tanulás, mind a foglalkoztatás, mind az egészségügyi szolgáltatások területén. Ma Magyarországon minden harmadik ember (kb. 3 millióan) a szegénységi küszöb alatt él, közülük 1,2 millióan mélyszegénységben. A szegénységi kockázatok különösen sújtják a gyermekeket és a hátrányos helyzetű térségekben élőket. A romák nagy többsége, mintegy 5-600 ezren (összlétszámuk a becslések alapján kb. 750 ezer) ehhez az utóbbi csoporthoz tartozik. SZAKPOLITIKAI ÁTTEKINTÉS

4 Az élelmiszeripari szektor mérete 2010.-ben 1850 Mrd Ft volt nemzetgazdasági szinten (3. a többi szektor között), GAZDASÁGPOLITIKAI ÁTTEKINTÉS 1.

5 GAZDASÁGPOLITIKAI ÁTTEKINTÉS 2. A kertészet a magyar mezőgazdaság legintenzívebb (kis területen nagy értéket előállító), legtöbb munkaerőt foglalkoztató ágazata. Az elsődleges árukibocsájtás szintjén mintegy 350 milliárd Ft értéket állít elő. A kertészeti ágazatok – zöldség- gyümölcs, szőlő-bor, dísznövény, gyógynövény, faiskola, kertépítés és gyógynövénytermesztés, gyűjtés, feldolgozás – jelentős szerepet vállalnak a vidéki foglalkoztatásban és a vidéki lakosság helyben tartásában. A gyógynövénygyűjtés és termesztés termelési értéke éves szinten jelenleg mintegy 10 milliárd forintot tesz ki. Míg a 90-es években mintegy 35-40 ezer tonna gyógynövénydrogot állítottak elő hazánkban, addig a mostani mennyiség a szakemberek becslése szerint már jóval 30 ezer tonna alatt van. Az ágazat kivitele jelentősen, mintegy 20-25 százalékkal esett vissza, főként az éles piaci verseny miatt. Ezért a magyar gyógynövények piaci részesedése a hagyományos felvevőpiacokon – például Németországban, Olaszországban, Ausztriában és Franciaországban – csökkent. Így Magyarország gyógynövény-kivitele most mintegy 6-7 ezer tonna körül van jelenleg. A gyógynövény-feldolgozás másodlagos élelmiszeripari és gyógyászati célú piacán jelenleg mintegy 50-100 vállalkozás működik. A gyógynövénygyűjtésben mintegy 5-8 ezer ember vesz részt Magyarországon: A jelenlegi felvásárlási árak mellett egy két tagú család 6 hónap alatt, folyamatos, napi 10 óra munka mellett tisztán 2,5-3,0 millió Forintot képes „megszedni” tavasztól őszig.

6 AGRÁRIUM A termesztés preferálása látszana szükségszerűnek. Ugyanakkor a termesztést, illetőleg termesztésbe vonást több oldalról is alaposan elő kellene készíteni és a termesztés feltételeit is meg kellene teremteni. Többek között biztosítani kellene:  A megfelelő földalapot,  A biológiailag értékes szaporító anyag bázist,  A szükséges technológiát és technikát, különös tekintettel a gépekre.  Növelni kell a feldolgozottsági fokot (nagyobb hozzáadott érték érdekében) : a szárító és feldolgozó kapacitásokat kellene növelni  A tőkehiány csökkentésére megfelelő hitelt kellene biztosítani  Végezetül a megfelelő K+F hátteret is biztosítani kellene SZŰK KERESZTMETSZETEK AZ ÁGAZATI FEJLESZTÉSEKBEN 1.

7 TÁRSADALMI FELZÁRKÓZÁS A szegénységben és társadalmi kirekesztettségben élők arányának csökkentése, különös tekintettel a roma népességre. A cél érdekében többek között biztosítani kellene:  A mélyszegénységben élők foglalkoztatottsági szintjét növelni kellene  A mélyszegénységben élők iskolázottsági szintjét is növelni kellene  Az alacsony végzettségű, hátrányos helyzetű embereket felszívni képes gazdasági területeket fejleszteni kellene (magas élőmunka igényű vállalkozások, szociális gazdaság, atipikus foglakoztatási formák)  A munkaerőpiaci integrációt segítő munkaügyi és szociális szolgáltatásokat fejleszteni kellene  A közfoglalkoztatás rendszerét is fejleszteni kellene SZŰK KERESZTMETSZETEK AZ ÁGAZATI FEJLESZTÉSEKBEN 2.

8 HOL BUKNAK EL, A KOMPLEX, ÁTFOGÓ, TÖBB SZAKPOLITIKÁT ÉRINTŐ ÁGAZATI SZINTŰ FEJLESZTÉSEK? A vidék fejlődésének egyik legnagyobb gátja, hogy a fejlődést biztosító, befolyásoló szakterületek és szakpolitikák egymással nem kellően összehangoltak, gyakran ellentétes célokat fogalmaznak meg. Ezért mind nagyobb teret kell kapnia a teljességre törekvő megközelítésnek (összefüggések vizsgálata, hatásfolyamatok feltárása), a rövid, közép és hosszú távú szempontok egyidejű figyelembe vételének. Ennek egyik kulcsterülete a fenntarthatóság, tájaink terhelhetősége és az ökoszisztémák regenerációs képessége figyelembe vétele, a környezetterhelés és – szennyezés visszaszorítása, a természeti erőforrások bölcs hasznosítása. Másik kulcsterület a területiség, mint átfogó rendező elv figyelembe vétele, a fenntartható térhasználat és az egymást kedvező irányban erősítő területi folyamatok és hatások elősegítése, a környezeti, társadalmi és gazdasági adottságaihoz illeszkedő beavatkozások kialakítása. SZŰK KERESZTMETSZETEK AZ ÁGAZATI FEJLESZTÉSEKBEN 3.

9 A KAPOSVÁRI EGYETEM KOMPLEX, ÁTFOGÓ PILOT FEJLESZTÉSI PROGRAMJAI 1. A KAPOSVÁRI EGYETEM közfoglalkoztatási mintaprojektek mezőgazdasági elemének felülvizsgálatát, fejlesztését végzi a Belügyminisztérium megbízásából Résztvevő önkormányzatok száma: 89. Tevékenységek: gyógynövény mintakert kialakítása zöldségtermesztés gyümölcstermesztés állattartás (juh, kecske, sertés, baromfi) mezőgazdasági termékek feldolgozása közétkeztetés céljára történő felhasználása energiaültetvények létesítése Gesztorként a Kométa99 ZRt-vel együttműködve életre hívta a Dél-Dunántúli sertésprogramot, amely 200.000 új háztáji sertéstenyésztő háztartás bevonására törekszik a térségben

10 A KAPOSVÁRI EGYETEM KOMPLEX, ÁTFOGÓ PILOT FEJLESZTÉSI PROGRAMJAI 2. Az Egyetem részt vesz a Szociális szövetkezetek létrehozásában, támogatásában („Minden gyerek lakjon jól program”- Hegedüs Zsuzsa miniszterelnöki főtanácsadó”) Célcsoport: hátrányos helyzetű családok, LHH kistérségek. Tevékenységek: Háztáji gazdaságok fejlesztése Másodlagos jövedelemszerzési lehetőségek biztosítása hátr. helyzetű embereknek Szakértői, közösségfejlesztési feladatok Helyi termékek előállítása Vidékfejlesztési területen a VM-el együttműködve részt vesz az Egyetem a Nemzeti Vidékfejlesztési Stratégia vadgazdálkodási programjának „részét képező” zártkerti vadtenyésztési alprogramjának pilot rendszerű megvalósításában

11 Kaposvári Egyetem hallgatói létszáma:3026 fő Oktatói-kutatói létszám:319 fő Nem oktatók létszáma:671 fő Minősített oktató-kutatók aránya (%) Állattudományi Kar94% Gazdaságtudományi Kar63% Művészeti Kar50% Pedagógiai Kar57% Kaposvári Egyetem66% A KAPOSVÁRI EGYETEM NÉHÁNY FONTOSABB JELLEMZŐJE

12 Forrás: október 15-i felsőoktatási statisztikák és felvételi adatok (www.felvi.hu) A KAPOSVÁRI EGYETEM NÉHÁNY FONTOSABB JELLEMZŐJE

13 Az egyetemi oktatási épületekben 50 tanterem és 12 előadóterem található. Az előadótermek befogadóképessége 30-tól 445 főig terjed. A Művészeti Kar épületében 25 tanterem és két előadóterem található, melyek befogadóképessége 120 és 250 fő. Egyetemünk három kollégiumában közel 1000 hallgató színvonalas elhelyezését tudjuk biztosítani. INFRASTRUKTÚRA

14 Könyvtár (közel 200.000 dokumentum, elektronikus katalógus, elektronikus olvasóterem nyilvános internethasználattal, az előfizetett hazai és nemzetközi adatbázisokon keresztül több tízezer digitális dokumentum elérésével) Kollégium (319 férőhely) A kétszemélyes, fürdőszobás szobákban kábeltelevízió és internetes csatlakozási lehetőség van Hat egyszemélyes, akadálymentesített szoba Büfé, élelmiszerbolt Számítógépes és multimédiás termek Szaunák Edzőterem Stúdió MULTIFUNKCIONÁLIS HALLGATÓI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR

15 Állattudományi Kar Gazdaságtudományi Kar Pedagógiai Kar Művészeti Kar Egészségügyi Centrum Takarmánytermesztési Kutatóintézet SZERVEZETI STRUKTÚRA Forrás: 2011. október 15-i felsőoktatási statisztika

16 Alapszakok Állattenyésztő mérnöki BSc (nappali és levelező) Mezőgazdasági ménröki BSc (nappali és levelező) Növénytermesztő mérnöki BSc (nappali) Természetvédelmi mérnöki BSc (nappali és levelező) Mesterszakok Állattenyésztő mérnöki MSc (nappali és levelező) Takarmányozási és Takarmánybiztonsági mérnöki MSc (nappali és levelező) Tanár - agrár-mérnöktanár (állattenyésztő mérnök) MSc (nappali és levelező) Felsőoktatási szakképzések Gyógynövény- és fűszernövénytermesztő és –feldolgozó (nappali) Hulladékgazdálkodási technológus (nappali és levelező) Növénytermesztő és növényvédő technológus (nappali) Ménesgazda (nappali és levelező) Vadgazdálkodási technológus (nappali) Szakirányú továbbképzések Halászati, Juh- és kecskeágazati, Lótenyésztő, Sertéstenyésztő, Szarvasmarha-tenyésztő, Takarmányozási és a takarmánygazdálkodási ÁLLATTUDOMÁNYI KAR a 2012/2013-as tanév képzési kínálata

17 Alapszakok Kereskedelem és marketing BSc (nappali és levelező) Pénzügy és számvitel BA (nappali és levelező) Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki BSc (nappali) Mesterszakok Pénzügy MSc (nappali) Vidékfejlesztési agrármérnök MSc (nappali és levelező) Regionális és környezeti gazdaságtan MSc (nappali és levelező) Felsőoktatási szakképzés Kereskedelmi szakmenedzser (nappali és levelező) Adóigazgatási szakügyintéző (nappali és levelező) Banki szakügyintéző (nappali és levelező) Értékpapírpiaci szakügyintéző (nappali és levelező) Gazdálkodási menedzserasszisztens (nappali és levelező) Költségvetés-gazdálkodási szakügyintéző (nappali és levelező) Projektmenedzser asszisztens (nappali és levelező) Szakirányú továbbképzések Agrárközgazdasági specialista/szakközgazdász, Biztosítási specialista/szakközgazdász, Felszámolási és vagyonfelügyeleti specialista/szakközgazdász, Pénzügy specialista/szakközgazdász GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR a 2012/2013-as tanév képzési kínálata

18 Alapképzések Andragógia BA (nappali és levelező) Gyógypedagógus BA (nappali és levelező ) Informatikus könyvtáros BA (nappali és levelező) Kommunikáció és médiatudomány BA (nappali és levelező) Magyar BA (nappali és levelező) Nemzetközi tanulmányok BA (nappali és levelező) Óvodapedagógus BA (nappali és levelező) Szabad bölcsész BA (nappali és levelező) Tanító BA (nappali és levelező) Felsőoktatási szakképzések Csecsemő- és gyermeknevelő – gondozó (nappali és levelező) Idegenforgalmi szakmenedzser (nappali és levelező) Idegennyelvi kommunikátor (nappali és levelező) Ifjúságsegítő (nappali és levelező) Intézményi kommunikátor (nappali és levelező) Képzési szakasszisztens (nappali és levelező) Közösségi-civil szervező (nappali és levelező) Sportkommunikátor (nappali és levelező) Titkárságvezető (nappali és levelező) Vendéglátó szakmenedzser (nappali és levelező) PEDAGÓGIAI KAR a 2012/2013-as tanév képzési kínálata

19 Szakirányú továbbképzések Beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézségekkel küzdő (BTM) gyermekek együttnevelése az óvodában és az általános iskolában Magyar mint idegen nyelv oktatási tanácsadó Óvodapedagógusi, tanítói gyógytestnevelés Interkulturális nevelési tanácsadó Kutyával segített terápiás szakember Múzeumpedagógiai szaktanácsadó Szaktárgyak oktatása idegen nyelven Személyügyi és emberi erőforrás szaktanácsadó Iskolai mentálhigiéné, családvédelem pedagógus- szakvizsgára felkészítő Pedagógiai tanácsadás szakterületen pedagógus-szakvizsgára felkészítő Sajátos nevelési igényű gyermekek integrációs pedagógusa szakterületen pedagógus-szakvizsgára felkészítő Tanító szak műveltségterületi képzések Turisztikai animátor Ügyvitel Ügyvitel szakképzési szakember Üzleti szakoktató alapképzési szak-ügyvitel szakirány Digitális könyvtár Közoktatás vezető és pedagógus szakvizsga (Budapesten is) PEDAGÓGIAI KAR a 2012/2013-as tanév képzési kínálata

20 Egészségügyi szolgáltatói ellátás A Kaposvári Egyetem 1990-ben alapította a Diagnosztikai és Onkoradiológiai Intézetet. 2001-ben egy új épületkomplexumban alakítottuk ki a sugárterápiás egységet. Az új CT-, MR- berendezések 3D-s gyorsabb, nagyobb felbontású képalkotást biztosítanak a kórfolyamatok meghatározása céljából. Az Intézet onkoradiológiai egysége a komplex onkológiai betegellátás biztosítása mellett részt vesz a Kaposi Mór Oktató Kórházban létrehozott onkológiai centrum működésében. Egészségügyi Centrum Diagnosztikai és Onkoradiológiai Intézet

21 Kaposvári Egyetem Vadgazdálkodási Tájközpont, Bőszénfa Zártkerti vadállomány: - 1500 gímszarvas - 300 vaddisznó - 200 dámvad - 150 muflon - 50 őz - Háziállatok (magyar szürke marha, rackajuh, ló, szamár, kecske, vizibivaly)

22 Eszmei jogelődjét, az Iregszemcsei Növényneme- sítő Telepet 1936-ban létesítette a Mauthner Ödön Magkereskedő és Magnemesítő Rt. Az államosítást követően 1950-től 1955-ig Kísérleti Gazdaságként működött. Az 1955-1970 közötti időszakban Délkelet- Dunántúli Mezőgazdasági Intézet elnevezéssel tájkutatási (regionális), kutatási feladatokat látott el. 1970-ben az olajos növények, a takarmányborsó és az egyéves szálas- és tömegtakarmány növények nemesítése és termesztési rendszerének fejlesztése tematikai körökben országos K + F programirányítási felhatalmazást kapott és Takarmánytermesztési Kutató Intézet elnevezéssel működött. A felsőfokú oktatási integrációban 1990-től 2000-ig a Pannon Agrártudományi Egyetem kutató intézeteként működött. Jelenleg a Kaposvári Egyetem kutatási egysége. Takarmánytermesztési Kutatóintézet, Iregszemcse

23 Az Intézet az olajos- és fehérjenövények, valamint a szálastakarmány-növények nemesítésével és azok kiváló minőségű vetőmagjainak előállításával foglalkozik. Magyarország egyik legnagyobb, kiterjedt külföldi kapcsolatokkal rendelkező napraforgónemesítő központja. Az Intézet közeljövőben tervezett tevékenységének egyik legfontosabb területe a magas stressztűrő képességgel bíró fajták nemesítése, amelyek megfelelnek a korszerű takarmánynövény-fajtákkal szembeni elvárásoknak. A Takarmánytermesztési Kutatóintézet további feladata új és korszerű fajtaspecifikus termesztéstechnológiák kidolgozása. Takarmánytermesztési Kutatóintézet, Iregszemcse

24 A kutatási eredményekről rendszeres publikációk jelennek meg. Az Intézet saját fajtáinak és kooperációs partnereink fajtáinak vetőmag-előállítása, vetőmagüzemi feldolgozása és forgalmazása. A 4000 tonna/év feldolgozó kapacitású Vetőmagüzemében vetőmag feldolgozás külső megbízók részére. Intézetünk nyitott mind a kutatás, mind a vetőmagtermelés és forgalmazás területén jelenlegi együttműködések további bővítésére. Az Európai Unióhoz 2004-ben történt csatlakozás óta az Intézet államilag elismert fajtái és hibridjei szerepelnek az EU fajtalistán, annak teljes területén korlátozás nélkül termelhetők és forgalmazhatók! Takarmánytermesztési Kutatóintézet, Iregszemcse

25 TIOP-1.3.1-07/2/2F-2009-0006 Modern Szolgáltató és Kutató Egyetem kialakítása Kaposváron –

26 TIOP-1.3.1-07/2/2F-2009-0006 Modern Szolgáltató és Kutató Egyetem kialakítása Kaposváron

27 MEGOLDHATÓ A FELADAT, azaz a gyógynövényágazat lehet a roma foglalkoztatási terület egyik kitörési pontja a következő feltételekkel:  Az ágazati szereplők szorosan együttműködnek (gazdasági szereplők, foglalkoztatáspolitikai szereplők, (felső)oktatási szereplők, kormányzati döntéshozók )  Adott földrajzi területre szabott „precíziós” szakmai programot valósítanak meg a szereplők  Komplex fejlesztési/szakmai program kerül kidolgozására (gazdasági- és humán fejlesztési programok egymásra épülésével)  Adott területen egy nagy pénzügyi és/vagy tudásháttérrel rendelkező szereplő gesztorálásával (pld. az érintett felsőoktatási pólus egyik egyetemével) kerül sor a lebonyolításra Gyógynövényágazat fejlesztési lehetőségei Magyarországon, kapcsolódva a roma foglalkoztatás kitörési pontjaihoz

28 Lehőcz Gábor oktatási igazgató 7400 Kaposvár, Guba S. u. 40. E-mail: lehocz.gabor@ke.hu Tel: +36 30 705 0912 Fax: +36 82 505 904 Köszönöm a megtisztelő figyelmet! Építsd a jövőt!


Letölteni ppt "Horváth László Károly KAPOSVÁRI EGYETEM Stratégiai-fejlesztési Igazgató Gyógynövényágazat fejlesztési lehetőségei Magyarországon, kapcsolódva a roma foglalkoztatás."

Hasonló előadás


Google Hirdetések