Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

ELTE Adatokkal kapcsolatos fogalmak  Konstans: az az adat, amely a műveletvégzés során nem változtat(hat)ja meg értékét, mindvégig ugyanabban az „állapotban”

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "ELTE Adatokkal kapcsolatos fogalmak  Konstans: az az adat, amely a műveletvégzés során nem változtat(hat)ja meg értékét, mindvégig ugyanabban az „állapotban”"— Előadás másolata:

1 ELTE Adatokkal kapcsolatos fogalmak  Konstans: az az adat, amely a műveletvégzés során nem változtat(hat)ja meg értékét, mindvégig ugyanabban az „állapotban” marad.  Változó: az ilyen adatféleségnek lényegéhez tartozik a „változékonyság”, más szóval: vonatkozhatnak rá olyan műveletek is, amelyek új értékkel látják el. Tudományosabban fogalmazva nem egyelemű az állapothalmaza

2 ELTE Adatokkal kapcsolatos fogalmak  Értékadás: az az utasítás, ami révén a pilla- natnyi állapotból egy másikba (a meghatá- rozottba) kerül át a változó. (Nyilvánvaló, hogy konstans adatra nem vonatkozhat ér- tékadás, az egy, kezdőértéket meghatározón kívül.)  Típus: olyan „megállapodás” (absztrakt ka- tegória), amely adatok egy lehetséges körét jelöli ki az által, hogy rögzíti azok állapot- halmazát és az elvégezhető műveletek arze- nálját

3 ELTE Az adatjellemzők összefoglalása Azonosító  Az a jelsorozat, amellyel hivatkozhatunk a tartalmára, amely által módosíthatjuk tartalmát. Kezdőérték  A születéskor hozzárendelt érték. Konstansoknál nyilvánvaló; változóknál deklarációban kap-e, adható-e, vagy futáskor szerez értéket magának

4 ELTE Az adatjellemzők összefoglalása Hozzáférési jog  Adatokat módosítani, illetve értéküket lekérdezni, használni lehet; eszerint egy adat hozzáférés szempontjából háromféle lehet:  lekérdezhető és módosítható;  lekérdezhető és nem módosítható;  nem lekérdezhető, de módosítható

5 ELTE Az adatjellemzők összefoglalása Hatáskör  A programszöveg azon tartománya, amelyben az adathoz hozzáférés megengedett. Élettartam  A futási időnek az az intervalluma, amelyben az adat azonosítója végig ugyanazt az objektumot jelöli

6 ELTE Az adatjellemzők összefoglalása Értéktípus (röviden: típus)  Az adatoknak az a tulajdonsága, hogy értékei mely halmazból származnak és tevékenységeknek (függvények, operátorok, utasítások) mely „készlete, amely létrehozza, felépíti, lerombolja és részekre bontja”, alkalmazható rá

7 ELTE A TÍPUS  Összetettség (struktúráltság) szempontjából beszélhetünk struktúrálatlan (vagy skalár) típusról, ha (az adott szinten) szerkezetet nem tulajdonítunk neki; vagy struktúrált (más szóval: összetett) típusról, ha (elemibb) összetevőkre bontjuk

8 ELTE A TÍPUS  Értékadás = azonos típusúak közötti adatmozgatás, másolatkészítés.  Típusátviteli függvények = valamely típus értékeit egy másik típus értékeire képezik le.  A típusátviteli függvényeknek nevezetes fajtái vannak, ezek: konstrukciós, szelekciós, illetve speciális (de nélkülözhetetlen) egyéb függvények

9 ELTE A TÍPUS  Beolvasás: adott típusú érték bejut- tatása a program számára (karakteres formáról belső ábrázolásra alakítása).  Kiírás: adott típusú érték kijuttatása a felhasználó számára (belső ábrázo- lásról karakteres formára váltása)

10 ELTE A TÍPUS  Azonosság = két, azonos típusú adat értékegyezőségét vizsgáló logikai értékű függvény.  Számosságfüggvény = megadja (ha megadható), hogy mennyi az adott típus "számossága", azaz az érték- halmazát alkotó konstansok száma

11 ELTE A TÍPUS  Min/Max-függvény = az értékhalmaz legkisebb, illetve legnagyobb eleme (feltéve, hogy rendezett típusról van szó.  Transzformációs függvények = a típuson (esetleg direktszorzatán) értelmezett, a típusra képező függvények. Ezek - értelemszerűen - típustól függően mások és mások lehetnek

12 ELTE Elemi típusok Egész típus  Értékhalmaz: (Min'Egész..Max'Egész)  Műveletek: +, -, *, / (egészosztás), ^ (pozitív egészkitevős hatványozás), Mod, - (unáris mínusz)  Relációk: =,,   Ábrázolás: kettes komplemens kódú  Változatai: méret és előjel szerint sokfélék

13 ELTE Elemi típusok Valós típus  Értékhalmaz: ????..???? (Min'Valós..Max'Valós nem definiáltak, vagy implementáció­függő)  Műveletek: +, -, *, /, ^, - (unáris mínusz)  Relációk: =,,   Ábrázolás: lebegőpontos ábrázolás (pontosabb lenne, ha e típust racionálisnak neveznénk, mert csak racionális számot képes ábrázolni)

14 ELTE Elemi típusok Logikai típus  Értékhalmaz: Hamis..Igaz  (Min'Logikai..Max'Logikai: Hamis, illetve Igaz)  Műveletek: nem, és, vagy (a szokásos logikai műveletek)  Relációk: =,,   Ábrázolás: 0 = Hamis, -1 = Igaz (sokszor 1 = Igaz)

15 ELTE Elemi típusok Karaktertípus  Értékhalmaz: kódú jelek – ASCII (Min'Karakter..Max'Karakter: a 0, illetve a 255 kódú karakter)  Műveletek: karakter-specifikus nincs  Relációk: =,,  (a belső ábrázolásuk alapján – nem ABC!)

16 ELTE Kódolás - futtatás  fejlesztői környezet  Forrásprogram  fordítóprogram  Programkód  fejlesztői környezet  Futtatás, tesztelés, hibakeresés Zsakó László: Programozási alapismeretek

17 ELTE Kódolás – beolvasás és kiírás kérdése  Beolvasás és kiírás (valamint file- kezelés) szempontjából a nyelvek kétfélék lehetnek:  A nyelv tartalmaz beolvasó és kiíró utasításokat.  A nyelv szabványos eljáráskönyv- tárban tartalmaz beolvasó és kiíró eljárásokat (függvényeket). Zsakó László: Programozási alapismeretek

18 ELTE Hibák  Fordítás során kiírt hibák  Hibaüzenet értelmezése  A hiba okának kiderítése  A hiba keletkezési helyének keresése  A hiba kijavítása  Futtatás során fellépő hibák javítása  Tesztelés  A hiba keletkezési helyének keresése  A hiba kijavítása Zsakó László: Programozási alapismeretek


Letölteni ppt "ELTE Adatokkal kapcsolatos fogalmak  Konstans: az az adat, amely a műveletvégzés során nem változtat(hat)ja meg értékét, mindvégig ugyanabban az „állapotban”"

Hasonló előadás


Google Hirdetések