Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Földrajzi burok: az egymással kölcsönhatásban álló

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Földrajzi burok: az egymással kölcsönhatásban álló"— Előadás másolata:

1 Földrajzi burok: az egymással kölcsönhatásban álló
A FÖLDRAJZ TÁRGYA a társadalom földrajzi környezetének, a földrajzi buroknak a vizsgálata Földrajzi burok: az egymással kölcsönhatásban álló geoszférák érintkezési terében (a földfelszínen), azok kölcsönhatására kialakult rendszerek természetes egysége, szintézise Geoszférák : atmo-, lito-, hidro-, bio-, pedoszféra, morfo- és társadalmi szféra A természetföldrajz, mint természettudomány ezen rendszerek tulajdonságainak, elsősorban azok térbeli elrendeződésének általános és regionális törvényszerűségeivel foglalkozik

2 Az általános természetföldrajz összetett; egyes ágai, mint a:
vízföldrajz, éghajlattan, talajföldrajz, növény- és állatföldrajz (biogeográfia), valamint a szilárd kéreg felszínét alakító folyamatok tudománya a felszínalaktan vagy geomorfológia, a földrajzi burok különféle szféráiban lejátszódó természeti folyamatok általános működésének és térbeli összefüggéseinek törvényszerűségeit kutatják

3 A földfelszín domborzati formáinak magyarázó ismerete
a GEOMORFOLÓGIA Neumann (1854): föld - alak - tan TÖRTÉNETE I. A felszín stabil, változás csak különleges hatásra történhet: vulkánkitörés, földrengés, stb. Leonrdo da Vinci (1505): tengeri csigák a hegyekben

4 II. Változások felismerése:
Celsius (1743) bizonyítja Skandinávia parti szinlőinek emelkedését

5 III. Katasztrófa-elméletek: Buffon 1752, Cuvier 1796 Neptunisták (Werner) Plutonisták (Hutton)

6 IV. Aktualizmus elve: Lyell (1830): „kis erő, sok idő”, „az esőcsepp kivájja követ” A természet változásait a jelenleg is ható erőkkel és folyamatokkal magyarázza Collomb (1848) a jégárak, Rütimeyer (1869) a folyóvíz, Richthofen (1877) a szél felszínalakító munkáját bizonyította

7 V. Powel és Gilbert geológiai indíttatása --->Szerkezetmorfológia
A geologizáló geomorfológia a felszíni formák ismeretében „geofizikai” és tektonikai-geológiai folyamatokat igyekezett megvilágítani. Szemléletváltozást a külső hatások és folyamatok felszínalakító szerepének felismerése jelentett.

8 VI. Richthofen (1880), a geomorfológia megalapítója a szerkezeti mozgások és a külső erők munkájának kölcsönhatását, együttműködését tanította. A formaleírást a genetikus elv alkalmazásával, a klimatikus ismeretekkel és a topográfiai térképek elemzésével a szilárd kéreg felszínének oknyomozó magyarázatává, geomorfológiává fejlesztette.

9 Magyarországon Lóczy Lajos iskolája Albert Penck: a felszíni formák rendszerezése, összehasonlító elemzése, induktív analízis

10 VII. A fejlődés dinamikus szemlélete Davistől (1899)
származik. Deduktív ciklustana szerint a földfelszín változása körforgásba rendeződik. korai juvenilis stadium késői

11 A geomorfológia és a geológia elválása
maturus stádium szenilis A geomorfológia és a geológia elválása Cholnoky Jenő a magyarországi továbbfejlesztő

12 VIII. KLIMATIKUS GEOMORFOLÓGIA
Bulla Béla (1949) és Julius Büdel (1950). A klimatikus morfológiai szemlélet lényege: kapcsolat a felszínalakító folyamatok (az általuk létrehozott formák), valamint az éghajlat közvetlen és közvetett hatásai között

13 A geomorfológia ágai: elemző- (analitikus) szerkezeti - dinamikus - klimatikus - kőzet- kísérleti - alkalmazott - antropogén geomorfológia Segéd- és rokontudományok

14 A BELSŐ ÉS KÜLSŐ ERŐK ÖSSZMUNKÁJA
Állandóan, de intenzitásukat tekintve ritmusosan működnek BELSŐ ERŐK: nehézségi erő földmágnesesség belső hő magmás folyamatok - térfogatváltozások - konvekciós anyagáramlások geokémiai folyamatok a Föld égitest voltából fakadó hatások Munkájuk eredménye a földfelszín szerkezeti formáinak - a domborzat alapvonásainak - kialakítása

15 A KÜLSŐ ERŐK végzik a szerkezeti formák átalakítását
A külső erők energiaforrása a napsugárzás Aprózódás-mállás Folyóvíz Jég Tenger (állóvíz) Szél Lejtős tömegmozgások


Letölteni ppt "Földrajzi burok: az egymással kölcsönhatásban álló"

Hasonló előadás


Google Hirdetések