Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A MAGYAR AGRÁRGAZDASÁG FEJLŐDÉSE AZ OSZTRÁK-MAGYAR MONARCHIÁBAN

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A MAGYAR AGRÁRGAZDASÁG FEJLŐDÉSE AZ OSZTRÁK-MAGYAR MONARCHIÁBAN"— Előadás másolata:

1 A MAGYAR AGRÁRGAZDASÁG FEJLŐDÉSE AZ OSZTRÁK-MAGYAR MONARCHIÁBAN

2 A SZABADSÁGHARC BEFEJEZÉSEKOR A CSÁSZÁRSÁG ADÓSSÁGCSAPDÁBA KERÜLT, AMELY FELEMÉSZTETTE A JÖVEDELMÉT, ADÓKIVETÉSI KÉNYSZER

3 ADÓSSÁGCSAPDA AZ 1848-AS 1 MILLIÁRDOS ADÓSSÁG
1850-RE 3 MILLIÁRDRA EMELKEDETT 1847-BEN A BIRODALOMBAN BEFOLYT ADÓ 153 MILLIÓ FT VOLT (AZ ADÓSSÁG 15,3 %-A) 1858-BAN AZ ADÓBEVÉTELEK 317 MILLIÓ – AZ ADÓSSÁGÁLLOMÁNY 10,5 %-A A KAMATTEHER (5 %) 150 MILLIÓ VOLT AZ ÉSZAKOLASZ TERÜLETEK LESZAKADTAK MAGYARORSZÁGI ADÓBEVÉTEL 1851-BEN 34 MILLIÓ FORINT VOLT, BÉCSBE CSUPÁN 8 MILLIÓ MENT (A KAMATTERHEK 13 %-A) AZ ORSZÁGOT 66 MILLIÓ FT VESZTESÉG ÉRTE A KOSSUTH BANKÓK KÁRTALANÍTÁS NÉLKÜLI BEGYŰJTÉSÉVEL ELGYENGÜLÉSI FOLYAMAT, MAJD FELBOMLÁS

4 ÖNKÉNYURALOM IDŐSZAKA
A KÖZIGAZGATÁST BÉCS KÖZPONTOSÍTOTTA AZ ORSZÁGOT 5 KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETRE OSZTOTTÁK, BEINDULT AZ ADÓPRÉS – EGYENES ADÓK (FÖLDADÓ, HÁZADÓ, SZEMÉLYI KERESETI ÉS JÖVEDELEMADÓ), PÓTADÓK (1853-BAN 20 %-A, 57-BEN 60 %-A VOLT AZ EGYENES ADÓKNAK), FOGYASZTÁSI ADÓK (CUKOR, HÚS, SZESZES ITALOK), AZ ÖSSZES BESZEDETT ADÓBÓL 1851-BEN 8 MILLIÓ, 64-BEN 28 KERÜLT BÉCSBE (A BESZEDETT ADÓK 2/3-A VISSZAFOLYT A BEFIZETŐ TERÜLETRE). MAGYARORSZÁG TOVÁBBRA IS MEZŐGAZDASÁGI JELLEGGEL KERÜLT SZÁMÍTÁSBA VÉTELRE

5 AZ ÖNKÉNYURALOM HATÁSA
BÉCS LÉTREHOZTA A KÖZPONTI IRÁNYÍTÁSI ÉS SZABÁLYZÁSI RENDSZERT KÜLSŐ GAZDASÁGI HATÁSOK KIVÉDÉSÉRE FELÉPÍTETTE SAJÁT VÁMRENDSZERÉT, VÉGZETES ÁRTALOMMAL JÁRT A „MEGLECKÉZTETÉSI” POLITIKA, AMELY KOLLEKTÍV PASSZÍV ELLENÁLLÁST VÁLTOTT KI, NYAKÁRA HOZOTT ROSSZNAK TARTOTTA A MAGYARSÁG A KIALAKULT RENDSZERT, A RENDSZERBEN ELNYOMÓJÁT, HALÁLOS ELLENSÉGÉT LÁTTA EZUTÁN A MAGYARSÁG, ÁTPOLITIZÁLT, A GAZDASÁGI KÉRDÉSEKREKEVÉSBÉ ÖSSZPONTOSÍTÓ GONDOLKODÁS URALKODOTT EL

6 POLITIKAI SZABADSÁG CSAK GAZDASÁGI ERŐRE ÉPÜLHET

7 A MONARCHIA HÁROM MEZŐGAZDASÁGI SZAKASZA
KIALAKULÁSI SZAKASZ – ÉV, KIALAKUL AZ ARISZTOKRÁCIA TŐKÉS URALMI RENDSZERE TÖRETLEN FEJLŐDÉSI PERIÓDUS – ÉV, A NAGYGAZDASÁGOK KITELJESEDÉSE, 1-2 HOLDAS APRÓ GAZDASÁGOK A MÁSIK OLDALON, 1,3 MILLIÓ KIVÁNDORLÓ VILÁGHÁBORÚT MEGELŐZŐ „RÁKÉSZÜLÉS” ÉS A VILÁGHÁBORÚ IDEJE – 5-6 ÉV, TERMELÉS CSÖKKENÉS, GAZDASÁGI RENDSZER SZÉTESÉSE

8 KIEGYEZÉST KÖVETŐ HELYZET
FELELŐS MAGYAR KORMÁNY, AMELY A PARLAMENTNEK FELEL, AZ ORSZÁGGYŰLÉS FELADATA A TÖRVÉNYHOZÁŰS ÉS A KORMÁNY MUNKÁJÁNAK ELLENŐRZÉSE, MEGYÉK KIEGYEZÉSE (1870) – A KORMÁNY RENDELETEINEK VÉGREHAJTÁSA A MEGYÉK VÉGEZHETTÉK FÖLDMŰVELÉS-, IPAR- ÉS KERESKEDELEMÜGYI MINISZTÉRIUM – GOROVE ISTVÁN

9 KIALAKULÁSI SZAKASZ A MEZŐGAZDASÁGI TERMELÉS FELVIRÁGZÁSA
– BIRODALMI VÁMRENDSZER ÁLTAL BIZTOSÍTOTT BELSŐ PIAC, - SZÁLLÍTÁSI LEHETŐSÉGEK JAVULÁSA, - BIRTOKSZERKEZET ÁTALAKULÁSA, - GÉPESÍTÉS MEGINDULÁSA MEZŐGAZDASÁGRA ÉPÜLŐ MAGYAR IPAR KIALAKULÁSA – HÁTRÁNYA VOLT A SZÉN- A VAS- ÉS AZ ENERGIAHIÁNY

10 GÉPESÍTÉS MEGINDULÁSA
1853 – ELSŐ MAGYAR „GYÁRNOKI ENGEDÉLY” – MOSONMAGYARÓVÁR KIEGYEZÁSKORI 9 E. LE – SZÁZADFORDULÓRA 900 E-RE NÖVEKEDETT AZ ÜZEMEK SZÁMA PÁR SZÁZRÓL 2700-RA EMELKEDETT IPARI MUNKÁSOK SZÁMA 100E-RŐL 300 E-RE NŐTT MEZŐGAZDASÁGI ESZKÖZGYÁRTÁS ÉS TERMÉKFELDOLGOZÁS VOLT AZ IPAR FŐ PROFILJA A SZÁZADFORDULÓRA A TERMELÉSI ÉRTÉK ELÉRTE AZ 5 E. KORONA/MUNKÁS-T A MEZŐGAZDASÁGI FOGLALKOZTATÁS TOVÁBBRA IS MAGAS, 86,3 % VOLT (ANGLIÁBAN 54 %)

11 MEZŐGAZDASÁGI FEJLŐDÉS
A MAGAS ADÓK TERMELÉS-FEJLESZTÉSI KÉNYSZERT SZÜLTEK KÖNNYŰ VASEKE TÉRHÓDÍTÁSÁVAL MEGNŐTT A SZÁNTÓK ARÁNYA, INTENZÍVEBBÉ VÁLT A TERMELÉS (1863-BAN MÉG AZ EKÉK FELE FÁBÓL VOLT AZ ORSZÁGBAN) NÉGY ÖKÖR HELYETT EGY LÓ, VAGY KÉT TEHÉN IS ELHÚZTA AZ ÚJ EKÉT EZZEL A PARASZTGAZDASÁGOK IS JÓL TUDTAK SZÁNTANI A TELEJSÍTMÉNY NÖVEKEDÉS FÖLDÉHSÉGET SZÜLT VISSZASZORULT AZ UGAR ( % KÖRÜLI) MEGINDUL A SZÁNTÓNÖVEKEDÉS – LECSAPOLÁSOK, ERDŐÍRTÁSOK, LEGELŐFELSZÁNTÁSOK

12 TÖRETLEN FEJLŐDÉSI SZAKASZ
A SZÁNTÓ 35 %–RÓL 45,5-RE EMELKEDETT, A TERMÉSÁTLAGOK 2-7-SZERESÜKRE EMELKEDTEK, AZ ÁLLATTENYÉSZTÉS A PARASZTI GAZDASÁGOKBAN KONCENTRÁLÓDOTT A GÉPESÍTÉS KITERJEDT A KÖZÉPBIRTOKOKRA, SŐT A 100 HOLDNÁL KISEBB BIRTOKOKRA IS HASZNÁLTÁK A LÓVONTATÁSÚ VETŐGÉPEKET, A KLÓERŐRE ÉS A LOKOMOBILOKRA ÉPÍTETT CSÉPLŐGÉPEKET, GŐZEKÉK MELLETT A KSIGAZDASÁGOK A KÖNNYŰEKÉT HASZNÁLTÁK TERJEDT A MŰTRÁGYÁZÁS A SZÁNTÓFÖLDI NÖVÉNYTERMESZTÉS MELLETT MEGINDULT A KERTÉSZET ÉS A GYÜMÖLCS TERMESZTÉS FEJLESZTÉSE IS – FŐLEG A VÁROSKÖRNYÉKI ÖVEZETEKBEN

13 DARÁNYI IGNÁC SZEREPE MEGTEREMTETTE A MEZŐGAZDASÁG MODERNIZÁLÁSÁNAK FELTÉTELEIT A MINISZTÉRIUMHOZ HÁTTÉR INTÉZMÉNY- RENDSZERT SZERVEZETT MEGÉRTETTE, HOGY A KÖVETKEZŐ IDŐSZAK MEGHATÁROZÓJA A TUDÁS LESZ – ISKOLARENDSZER, GAZDASÁGI ISMERETEKET ELJUTTATTA A TERMELŐKIG A NEMZETISÉGI KÉRDÉS MEGOLDÁSI JAVASLATÁBA BUKOTT BELE 83. ábra: Darányi Ignác

14 TÁRSADALMI RÉTEGZŐDÉS
KÉTPÓLUSÚ TÁRSADALOM TŐKÉSEK - MÁGNÁSOK (RÉGI FŐNEMESSÉG) - IDEGEN ETNIKUMÚ ÚJGAZDAGOK ÖSSZEOLVADÁSI FOLYAMAT ZAJLOTT LE DOLGOZÓK -KIS- ÉS KÖZÉP PARASZTSOK, - ZSELLÉREK, - MUNKÁSOK KIVÁNDORLÓK

15 I. VILÁGHÁBORÚ VÉGET ÉRT A 70 ÉVES MODERNIZÁLÓDÁSI FOLYAMAT,
A TARTALÉKOKAT FELÉLTÉK, NYERSANYAG- ÉS MUNKAERŐHIÁNY A HÁBORÚ VÉGÉRE A MEZŐGAZDASÁGI TERMELÉS FELÉRE CSÖKKENT A MONARCHIA SZÉTESETT, MAGYARORSZÁG TERÜLETE 32,7 %-ÁRA CSÖKKENT ZŰRZAVAROS IDŐK JÖTTEK – KÖZTÁRSASÁG, TANÁCSKÖZTÁRSASÁG


Letölteni ppt "A MAGYAR AGRÁRGAZDASÁG FEJLŐDÉSE AZ OSZTRÁK-MAGYAR MONARCHIÁBAN"

Hasonló előadás


Google Hirdetések