Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 A MAGYAR AGRÁRGAZDASÁG FEJLŐDÉSE AZ OSZTRÁK-MAGYAR MONARCHIÁBAN 1867 - 1918.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 A MAGYAR AGRÁRGAZDASÁG FEJLŐDÉSE AZ OSZTRÁK-MAGYAR MONARCHIÁBAN 1867 - 1918."— Előadás másolata:

1 1 A MAGYAR AGRÁRGAZDASÁG FEJLŐDÉSE AZ OSZTRÁK-MAGYAR MONARCHIÁBAN 1867 - 1918

2 2 A SZABADSÁGHARC BEFEJEZÉSEKOR A CSÁSZÁRSÁG ADÓSSÁGCSAPDÁ BA KERÜLT, AMELY FELEMÉSZTETTE A JÖVEDELMÉT, ADÓKIVETÉSI KÉNYSZER

3 3 ADÓSSÁGCSAPDA AZ 1848-AS 1 MILLIÁRDOS ADÓSSÁGAZ 1848-AS 1 MILLIÁRDOS ADÓSSÁG 1850-RE 3 MILLIÁRDRA EMELKEDETT 1847-BEN A BIRODALOMBAN BEFOLYT ADÓ 153 MILLIÓ FT VOLT (AZ ADÓSSÁG 15,3 %-A)1847-BEN A BIRODALOMBAN BEFOLYT ADÓ 153 MILLIÓ FT VOLT (AZ ADÓSSÁG 15,3 %-A) 1858-BAN AZ ADÓBEVÉTELEK 317 MILLIÓ – AZ ADÓSSÁGÁLLOMÁNY 10,5 %-A1858-BAN AZ ADÓBEVÉTELEK 317 MILLIÓ – AZ ADÓSSÁGÁLLOMÁNY 10,5 %-A A KAMATTEHER (5 %) 150 MILLIÓ VOLTA KAMATTEHER (5 %) 150 MILLIÓ VOLT AZ ÉSZAKOLASZ TERÜLETEK LESZAKADTAKAZ ÉSZAKOLASZ TERÜLETEK LESZAKADTAK MAGYARORSZÁGI ADÓBEVÉTEL 1851-BEN 34 MILLIÓ FORINT VOLT, BÉCSBE CSUPÁN 8 MILLIÓ MENT (A KAMATTERHEK 13 %-A)MAGYARORSZÁGI ADÓBEVÉTEL 1851-BEN 34 MILLIÓ FORINT VOLT, BÉCSBE CSUPÁN 8 MILLIÓ MENT (A KAMATTERHEK 13 %-A) AZ ORSZÁGOT 66 MILLIÓ FT VESZTESÉG ÉRTE A KOSSUTH BANKÓK KÁRTALANÍTÁS NÉLKÜLI BEGYŰJTÉSÉVELAZ ORSZÁGOT 66 MILLIÓ FT VESZTESÉG ÉRTE A KOSSUTH BANKÓK KÁRTALANÍTÁS NÉLKÜLI BEGYŰJTÉSÉVEL ELGYENGÜLÉSI FOLYAMAT, MAJD FELBOMLÁSELGYENGÜLÉSI FOLYAMAT, MAJD FELBOMLÁS

4 4 ÖNKÉNYURALOM IDŐSZAKA A KÖZIGAZGATÁST BÉCS KÖZPONTOSÍTOTTAA KÖZIGAZGATÁST BÉCS KÖZPONTOSÍTOTTA AZ ORSZÁGOT 5 KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETREAZ ORSZÁGOT 5 KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETREOSZTOTTÁK, BEINDULT AZ ADÓPRÉS – EGYENES ADÓKBEINDULT AZ ADÓPRÉS – EGYENES ADÓK (FÖLDADÓ, HÁZADÓ, SZEMÉLYI KERESETI ÉS JÖVEDELEMADÓ), PÓTADÓK ( 1853-BAN 20 %-A, 57-BEN 60 %-A VOLT AZ EGYENES ADÓKNAK), FOGYASZTÁSI ADÓK (CUKOR, HÚS, SZESZES ITALOK), AZ ÖSSZES BESZEDETT ADÓBÓL 1851-BEN 8 MILLIÓ, 64-BEN 28 KERÜLT BÉCSBE ( A BESZEDETT ADÓK 2/3-A VISSZAFOLYT A BEFIZETŐ TERÜLETRE). MAGYARORSZÁG TOVÁBBRA IS MEZŐGAZDASÁGIMAGYARORSZÁG TOVÁBBRA IS MEZŐGAZDASÁGI JELLEGGEL KERÜLT SZÁMÍTÁSBA VÉTELRE

5 5 AZ ÖNKÉNYURALOM HATÁSA BÉCS LÉTREHOZTA A KÖZPONTI IRÁNYÍTÁSIBÉCS LÉTREHOZTA A KÖZPONTI IRÁNYÍTÁSI ÉS SZABÁLYZÁSI RENDSZERT KÜLSŐ GAZDASÁGI HATÁSOK KIVÉDÉSÉREKÜLSŐ GAZDASÁGI HATÁSOK KIVÉDÉSÉRE FELÉPÍTETTE SAJÁT VÁMRENDSZERÉT, VÉGZETES ÁRTALOMMAL JÁRT AVÉGZETES ÁRTALOMMAL JÁRT A „MEGLECKÉZTETÉSI” POLITIKA, AMELY KOLLEKTÍV PASSZÍV ELLENÁLLÁST VÁLTOTT KI, NYAKÁRA HOZOTT ROSSZNAK TARTOTTA A MAGYARSÁG A KIALAKULT RENDSZERT, A RENDSZERBEN ELNYOMÓJÁT, HALÁLOSA RENDSZERBEN ELNYOMÓJÁT, HALÁLOS ELLENSÉGÉT LÁTTA EZUTÁN A MAGYARSÁG, ÁTPOLITIZÁLT, A GAZDASÁGI KÉRDÉSEKREKEVÉSBÉÁTPOLITIZÁLT, A GAZDASÁGI KÉRDÉSEKREKEVÉSBÉ ÖSSZPONTOSÍTÓ GONDOLKODÁS URALKODOTT EL

6 6 POLITIKAI SZABADSÁG CSAK GAZDASÁGI ERŐRE ÉPÜLHET

7 7 A MONARCHIA HÁROM MEZŐGAZDASÁGI SZAKASZA KIALAKULÁSI SZAKASZ – 25-30 ÉV, KIALAKUL AZ ARISZTOKRÁCIA TŐKÉS URALMI RENDSZEREKIALAKULÁSI SZAKASZ – 25-30 ÉV, KIALAKUL AZ ARISZTOKRÁCIA TŐKÉS URALMI RENDSZERE TÖRETLEN FEJLŐDÉSI PERIÓDUS – 30-35 ÉV, A NAGYGAZDASÁGOK KITELJESEDÉSE, 1-2 HOLDAS APRÓ GAZDASÁGOK A MÁSIK OLDALON, 1,3 MILLIÓ KIVÁNDORLÓTÖRETLEN FEJLŐDÉSI PERIÓDUS – 30-35 ÉV, A NAGYGAZDASÁGOK KITELJESEDÉSE, 1-2 HOLDAS APRÓ GAZDASÁGOK A MÁSIK OLDALON, 1,3 MILLIÓ KIVÁNDORLÓ VILÁGHÁBORÚT MEGELŐZŐ „RÁKÉSZÜLÉS” ÉS A VILÁGHÁBORÚ IDEJE – 5-6 ÉV, TERMELÉS CSÖKKENÉS, GAZDASÁGI RENDSZER SZÉTESÉSEVILÁGHÁBORÚT MEGELŐZŐ „RÁKÉSZÜLÉS” ÉS A VILÁGHÁBORÚ IDEJE – 5-6 ÉV, TERMELÉS CSÖKKENÉS, GAZDASÁGI RENDSZER SZÉTESÉSE

8 8 KIEGYEZÉST KÖVETŐ HELYZET FELELŐS MAGYAR KORMÁNY, AMELY A PARLAMENTNEK FELEL, AZ ORSZÁGGYŰLÉS FELADATA A TÖRVÉNYHOZÁŰS ÉS A KORMÁNY MUNKÁJÁNAK ELLENŐRZÉSE, MEGYÉK KIEGYEZÉSE (1870) – A KORMÁNY RENDELETEINEK VÉGREHAJTÁSA A MEGYÉK VÉGEZHETTÉK FÖLDMŰVELÉS-, IPAR- ÉS KERESKEDELEMÜGYI MINISZTÉRIUM – GOROVE ISTVÁN

9 9 KIALAKULÁSI SZAKASZ A MEZŐGAZDASÁGI TERMELÉS FELVIRÁGZÁSAA MEZŐGAZDASÁGI TERMELÉS FELVIRÁGZÁSA – BIRODALMI VÁMRENDSZER ÁLTAL BIZTOSÍTOTT BELSŐ PIAC, BIZTOSÍTOTT BELSŐ PIAC, - SZÁLLÍTÁSI LEHETŐSÉGEK JAVULÁSA, JAVULÁSA, - BIRTOKSZERKEZET ÁTALAKULÁSA, - BIRTOKSZERKEZET ÁTALAKULÁSA, - GÉPESÍTÉS MEGINDULÁSA MEZŐGAZDASÁGRA ÉPÜLŐ MAGYAR IPAR KIALAKULÁSA – HÁTRÁNYA VOLT A SZÉN- A VAS- ÉS AZ ENERGIAHIÁNYMEZŐGAZDASÁGRA ÉPÜLŐ MAGYAR IPAR KIALAKULÁSA – HÁTRÁNYA VOLT A SZÉN- A VAS- ÉS AZ ENERGIAHIÁNY

10 10 GÉPESÍTÉS MEGINDULÁSA 1853 – ELSŐ MAGYAR „GYÁRNOKI1853 – ELSŐ MAGYAR „GYÁRNOKI ENGEDÉLY” – MOSONMAGYARÓVÁR KIEGYEZÁSKORI 9 E. LE –KIEGYEZÁSKORI 9 E. LE – SZÁZADFORDULÓRA 900 E-RE NÖVEKEDETT AZ ÜZEMEK SZÁMA PÁR SZÁZRÓL 2700-RAAZ ÜZEMEK SZÁMA PÁR SZÁZRÓL 2700-RAEMELKEDETT IPARI MUNKÁSOK SZÁMA 100E-RŐL 300 E-RE NŐTTIPARI MUNKÁSOK SZÁMA 100E-RŐL 300 E-RE NŐTT MEZŐGAZDASÁGI ESZKÖZGYÁRTÁS ÉSMEZŐGAZDASÁGI ESZKÖZGYÁRTÁS ÉS TERMÉKFELDOLGOZÁS VOLT AZ IPAR FŐ PROFILJA A SZÁZADFORDULÓRA A TERMELÉSI ÉRTÉK ELÉRTE AZ 5 E. KORONA/MUNKÁS-TA SZÁZADFORDULÓRA A TERMELÉSI ÉRTÉK ELÉRTE AZ 5 E. KORONA/MUNKÁS-T A MEZŐGAZDASÁGI FOGLALKOZTATÁS TOVÁBBRA IS MAGAS, 86,3 % VOLT (ANGLIÁBAN 54 %)A MEZŐGAZDASÁGI FOGLALKOZTATÁS TOVÁBBRA IS MAGAS, 86,3 % VOLT (ANGLIÁBAN 54 %)

11 11 MEZŐGAZDASÁGI FEJLŐDÉS A MAGAS ADÓK TERMELÉS-FEJLESZTÉSIA MAGAS ADÓK TERMELÉS-FEJLESZTÉSI KÉNYSZERT SZÜLTEK KÖNNYŰ VASEKE TÉRHÓDÍTÁSÁVAL MEGNŐTT AKÖNNYŰ VASEKE TÉRHÓDÍTÁSÁVAL MEGNŐTT A SZÁNTÓK ARÁNYA, INTENZÍVEBBÉ VÁLT A TERMELÉS (1863-BAN MÉG AZ EKÉK FELE FÁBÓL VOLT AZ ORSZÁGBAN) NÉGY ÖKÖR HELYETT EGY LÓ, VAGY KÉT TEHÉN ISNÉGY ÖKÖR HELYETT EGY LÓ, VAGY KÉT TEHÉN IS ELHÚZTA AZ ÚJ EKÉT EZZEL A PARASZTGAZDASÁGOK IS JÓL TUDTAKEZZEL A PARASZTGAZDASÁGOK IS JÓL TUDTAKSZÁNTANI A TELEJSÍTMÉNY NÖVEKEDÉS FÖLDÉHSÉGET SZÜLT A TELEJSÍTMÉNY NÖVEKEDÉS FÖLDÉHSÉGET SZÜLT VISSZASZORULT AZ UGAR (1910- 10 % KÖRÜLI)VISSZASZORULT AZ UGAR (1910- 10 % KÖRÜLI) MEGINDUL A SZÁNTÓNÖVEKEDÉS – LECSAPOLÁSOK,MEGINDUL A SZÁNTÓNÖVEKEDÉS – LECSAPOLÁSOK, ERDŐÍRTÁSOK, LEGELŐFELSZÁNTÁSOK

12 12 TÖRETLEN FEJLŐDÉSI SZAKASZ A SZÁNTÓ 35 %–RÓL 45,5-RE EMELKEDETT,A SZÁNTÓ 35 %–RÓL 45,5-RE EMELKEDETT, A TERMÉSÁTLAGOK 2-7-SZERESÜKRE EMELKEDTEK,A TERMÉSÁTLAGOK 2-7-SZERESÜKRE EMELKEDTEK, AZ ÁLLATTENYÉSZTÉS A PARASZTI GAZDASÁGOKBANAZ ÁLLATTENYÉSZTÉS A PARASZTI GAZDASÁGOKBANKONCENTRÁLÓDOTT A GÉPESÍTÉS KITERJEDT A KÖZÉPBIRTOKOKRA, SŐT A 100 HOLDNÁL KISEBB BIRTOKOKRA ISA GÉPESÍTÉS KITERJEDT A KÖZÉPBIRTOKOKRA, SŐT A 100 HOLDNÁL KISEBB BIRTOKOKRA IS HASZNÁLTÁK A LÓVONTATÁSÚ VETŐGÉPEKET, AHASZNÁLTÁK A LÓVONTATÁSÚ VETŐGÉPEKET, A KLÓERŐRE ÉS A LOKOMOBILOKRA ÉPÍTETT CSÉPLŐGÉPEKET, GŐZEKÉK MELLETT A KSIGAZDASÁGOK AGŐZEKÉK MELLETT A KSIGAZDASÁGOK A KÖNNYŰEKÉT HASZNÁLTÁK TERJEDT A MŰTRÁGYÁZÁSTERJEDT A MŰTRÁGYÁZÁS A SZÁNTÓFÖLDI NÖVÉNYTERMESZTÉS MELLETTA SZÁNTÓFÖLDI NÖVÉNYTERMESZTÉS MELLETT MEGINDULT A KERTÉSZET ÉS A GYÜMÖLCS TERMESZTÉS FEJLESZTÉSE IS – FŐLEG A VÁROSKÖRNYÉKI ÖVEZETEKBEN

13 13 DARÁNYI IGNÁC SZEREPE MEGTEREMTETTE A MEZŐGAZDASÁG MODERNIZÁLÁSÁNAK FELTÉTELEITMEGTEREMTETTE A MEZŐGAZDASÁG MODERNIZÁLÁSÁNAK FELTÉTELEIT A MINISZTÉRIUMHOZ HÁTTÉR INTÉZMÉNY- RENDSZERT SZERVEZETTA MINISZTÉRIUMHOZ HÁTTÉR INTÉZMÉNY- RENDSZERT SZERVEZETT MEGÉRTETTE, HOGY A KÖVETKEZŐ IDŐSZAK MEGHATÁROZÓJA A TUDÁS LESZ – ISKOLARENDSZER,MEGÉRTETTE, HOGY A KÖVETKEZŐ IDŐSZAK MEGHATÁROZÓJA A TUDÁS LESZ – ISKOLARENDSZER, GAZDASÁGI ISMERETEKET ELJUTTATTA A TERMELŐKIGGAZDASÁGI ISMERETEKET ELJUTTATTA A TERMELŐKIG A NEMZETISÉGI KÉRDÉS MEGOLDÁSI JAVASLATÁBA BUKOTT BELEA NEMZETISÉGI KÉRDÉS MEGOLDÁSI JAVASLATÁBA BUKOTT BELE 83. ábra: Darányi Ignác

14 14 TÁRSADALMI RÉTEGZŐDÉS KÉTPÓLUSÚ TÁRSADALOMKÉTPÓLUSÚ TÁRSADALOM TŐKÉSEKTŐKÉSEK - MÁGNÁSOK (RÉGI FŐNEMESSÉG) - IDEGEN ETNIKUMÚ ÚJGAZDAGOK ÖSSZEOLVADÁSI FOLYAMAT ZAJLOTT LE DOLGOZÓKDOLGOZÓK -KIS- ÉS KÖZÉP PARASZTSOK, - ZSELLÉREK, - MUNKÁSOK KIVÁNDORLÓKKIVÁNDORLÓK

15 15 I. VILÁGHÁBORÚ VÉGET ÉRT A 70 ÉVES MODERNIZÁLÓDÁSI FOLYAMAT,VÉGET ÉRT A 70 ÉVES MODERNIZÁLÓDÁSI FOLYAMAT, A TARTALÉKOKAT FELÉLTÉK, NYERSANYAG- ÉS MUNKAERŐHIÁNYA TARTALÉKOKAT FELÉLTÉK, NYERSANYAG- ÉS MUNKAERŐHIÁNY A HÁBORÚ VÉGÉRE A MEZŐGAZDASÁGI TERMELÉS FELÉRE CSÖKKENTA HÁBORÚ VÉGÉRE A MEZŐGAZDASÁGI TERMELÉS FELÉRE CSÖKKENT A MONARCHIA SZÉTESETT, MAGYARORSZÁG TERÜLETE 32,7 %- ÁRA CSÖKKENTA MONARCHIA SZÉTESETT, MAGYARORSZÁG TERÜLETE 32,7 %- ÁRA CSÖKKENT ZŰRZAVAROS IDŐK JÖTTEK – KÖZTÁRSASÁG, TANÁCSKÖZTÁRSASÁGZŰRZAVAROS IDŐK JÖTTEK – KÖZTÁRSASÁG, TANÁCSKÖZTÁRSASÁG


Letölteni ppt "1 A MAGYAR AGRÁRGAZDASÁG FEJLŐDÉSE AZ OSZTRÁK-MAGYAR MONARCHIÁBAN 1867 - 1918."

Hasonló előadás


Google Hirdetések