Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Oktatási Hivatal Közoktatás-értékelési Programok Főosztálya Pongrácz László főosztályvezető.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Oktatási Hivatal Közoktatás-értékelési Programok Főosztálya Pongrácz László főosztályvezető."— Előadás másolata:

1 Oktatási Hivatal Közoktatás-értékelési Programok Főosztálya Pongrácz László főosztályvezető

2 Változások a jogszabályokban (1) 40/2002. (V. 24.) OM rendelet az érettségi vizsga részletes követelményeiről www.oktatasihivatal.gov.hu §§

3 I.rész Tartalmi követelmények II. rész A vizsga leírása Változatlan Egységes forma Egységesített tartalmi elemek Vizsgatárgy-specifikus elemek

4 II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei A vizsgán használható segédeszközök KözépszintEmelt szint Írásbeli vizsgaSzóbeli vizsga Írásbeli vizsgaSzóbeli vizsga A vizsgázó biztosítja középiskolai történelmi atlasz NINCS II. részhez vizsgázónként szükséges a középiskolai történelmi atlasz NINCS A vizsgabizottság ot működtető intézmény biztosítja legalább három példány helyesírási szótár középiskolai történelmi atlasz legalább három példány helyesírási szótár középiskolai történelmi atlasz Példaként a történelem vizsgatárgyban

5 Nyilvánosságra hozandók KözépszintEmelt szint Írásbeli vizsgaSzóbeli vizsgaÍrásbeli vizsgaSzóbeli vizsga Anyag NINCS tematika NINCS tematika Mikor? NINCS jogszabály szerint NINCSjogszabály szerint Példaként a történelem vizsgatárgyban

6 KÖZÉPSZINTŰ VIZSGA Középszint Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga 180 perc15 perc FeladatsorEgy problémaközpontú tétel kifejtése Egyszerű, rövid választ igénylő feladatok megoldása Szöveges (kifejtendő) feladatok megoldása 45 pont 90 pont60 pont Általános szabályok Az írásbeli feladatlap formai jellemzői Az írásbeli feladatlap tartalmi jellemzői Példaként a történelem vizsgatárgyban

7 Az írásbeli feladatlap értékelése Problémamegoldó feladat Elemző feladat A feladat megértése kb. 20% A feladat megértése kb. 20% Kompetenciák szerint pl.: - források használata, - szaknyelv alkalmazása, - tájékozódás térben és időben, kb. 70% - tájékozódás térben és időben, kb. 60% - eseményeket alakító tényezők feltárása, - problémaközpontú feldolgozás. Megszerkesztettség, nyelvhelyesség kb. 10% Megszerkesztettség, nyelvhelyesség kb. 20% Az előírásnak nem megfelelő feladatválasztás esetén az alábbiak szerint kell eljárni: - ha a vizsgázó választása egyértelmű, de rossz, akkor úgy kell értékelni, hogy a legkisebb pontveszteség érje; - ha a vizsgázó választása nem egyértelmű, és négy-öt feladatba is belekezd, akkor az elsőként megoldott feladattól indulva, a jó választási szabályok alapján sorrendben kell a feladatokat értékelni (pl. 1., 3., 6. vagy 2., 5., 8.); - ha a vizsgázó választása nem egyértelmű, és mindegyik feladatba belekezd, akkor az 1., 3., 8. feladatok megoldását kell értékelni. Példaként a történelem vizsgatárgyban

8 Szóbeli vizsga A szóbeli tételsor formai jellemzői A szóbeli tételsor tartalmi jellemzői A szóbeli vizsgarész értékelése Az értékelés az egyes tételekhez - az alábbi szempontok alapján készített - értékelési útmutató alapján történik. A szóbeli tételek értékelési útmutatóit a vizsgabizottságot működtető intézmény készíti el. A feladat megértése, tématartás, a lényeg kiemelése 12 pont Tájékozódás térben és időben 6 pont A szaknyelv alkalmazása 6 pont Források használata és értékelése 12 pont Az eseményeket alakító tényezők feltárása, történelmi események és jelenségek problémaközpontú bemutatása 18 pont Világosság, nyelvhelyesség, a felelet felépítettsége 6 pont Összesen60 pont Példaként a történelem vizsgatárgyban

9 EMELT SZINTŰ VIZSGA Emelt szint Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga 240 perc20 perc FeladatsorEgy problémaközpontú tétel kifejtése I. Egyszerű, rövid választ igénylő feladatok megoldása II. Szöveges (kifejtendő) feladatok megoldása 90 perc 150 perc 44 pont 46 pont 90 pont60 pont Példaként a történelem vizsgatárgyban

10 Minden szaktanárnak MEG KELL néznie!!!! www.oktatasihivatal.gov.hu §§

11 Változások a jogszabályokban (2) §§ 100/1997. Korm. rendelet (az érettségi vizsga vizsgaszabályzata) + a vizsgatárgyak általános követelményei www.oktatasihivatal.gov.hu

12 OKTV/SZÉTV - érettségi Versenyeredmények 2007/2008 Korábbi versenyeredmények Későbbi versenyeredmény Versenykiírás – átváltási szabályok 2007/2008 Érettségi rendszer 2007/2008 tavaszi vizsgaidőszak Későbbi érettségi vizsgaidőszakok Érettségi vizsgaeredményre már nem jogosít, felvételi többletpontra igen!

13 Kik szerezhetnek érettségi bizonyítványt idegen nyelvi érettségi vizsga nélkül? 1. Akik a felnőttoktatásban nem a nappali oktatás munkarendje szerint készülnek fel, utoljára a 2009. október-novemberi vizsgaidőszakban. 2. Akinek a tanulói jogviszonya megszűnésének időpontjában hatályos érettségi vizsgaszabályzat rendelkezései szerint nem kellett idegen nyelvből érettségi vizsgát tennie.

14 Kik szerezhetnek érettségi bizonyítványt magyar nyelv és irodalom érettségi vizsga nélkül? 1. Ha a vizsgázó nem magyar állampolgár és anyanyelve nem magyar... 2. Aki a középiskolai tanulmányai befejezését megelőző négy tanév közül legalább hármat nem a magyar közoktatási rendszerben végzett… a magyar nyelv és irodalom vizsgatárgy helyett magyarból, mint idegen nyelvből tehet kötelező érettségi vizsgát. VAGY

15 Egyéb változások… 1.A gyakorlati vizsgarész szóbeli vizsgarésszel való pótlásának egyértelmű szabályozása. 2.Bizonyítvány – tanúsítvány egységes kezelése. 3.Általános követelmények (művészettörténet, dráma, filozófia, belügyi rendészeti ismeretek). 4.Új kötelező záradékok (régiek törlése, pl. SNI). 5.Adminisztráció csökkentése.

16 A vizsgák ellenőrzése

17 Személyes helyszíni ellenőrzés: - írásbeli vizsgák - szóbeli vizsgák - emelt szintű szóbeli vizsgák Az elektronikus adatbázis folyamatos ellenőrzése: - a szoftver nem hoz döntést, csak segíti azt - a ”furcsa” jelentkezések kiszűrése - bizonyítvány/tanúsítvány sorszámok ellenőrzése A vizsganyilvántartás utólagos ellenőrzése: - záradékolás hiánya - vizsgaidőszakok közötti bizonyítvány/tanúsítvány sorszám egyezések

18 Jellegzetes adminisztrációs hibák 1. A jelentkezők személyes adatainak pontatlan rögzítése. 2. Nem kerültek rögzítésre a korábbi érettségi vizsgaidőszakokban már megszerzett, a jelentkező korábbi törzslapkivonatán szereplő sikeres („beszámítós”) vizsgák. 3. A beszámítós vizsgák esetében sokszor nem kerültek rögzítésre a törzslapkivonat záradékaiból kiolvasható egyéb vizsgakörülmények (pl. mentességek). 4. A hagyományos tárgyak hibás rögzítése. 5. A „hasonló” hangzású vizsgatárgyak felcserélése. 6. Vizsgaváltozatok hibás rögzítése (pl. rajz és vizuális kultúra). 7. Az érettségiző alapadatainál elmaradt a „IV. A középiskolai tanulmányok befejezésének időpontja, helyszíne:” rész kitöltése. 8. A 2004/2005. tanév május-júniusi érettségi vizsgaidőszakában év végi jegy alapján megszerzett matematika eredmény nem megfelelő rögzítése. 9. Nyelvvizsga-bizonyítvány alapján megszerzett emelt szintű érettségi eredmények nem megfelelő adminisztrációja.

19 Adatmódosítási kérelmek 1.A vizsgaidőszak során az intézmények által módosítható adatok köre változik, ezért elengedhetetlen az útmutatók tanulmányozása. 2. Alapadat módosítások elektronikus kezelése. 3. A vizsgajelentkezést érintően mindig az aktuális dokumentumok használata. 4. Indokolatlan vizsgajelentkezés módosítási kérelmek:  meggondolta magát…  kéri az OH-t, hogy hozzon határozatot,  OKTV eredmények rögzítése,  írásbeli helyett szóbeli engedélyezése…

20 NEM érkezett kérvény az intézmények 35%-ától!!!! 49 olyan intézmény volt, ahonnan legalább 10 db, összesen 743 kérvény érkezett, azaz az intézmények 4%-a a kérvények 28%-át produkálta! Adatmódosítási kérelmek (statisztika) 576 olyan intézmény volt, ahonnan legfeljebb 4 db, összesen 1102 kérvény érkezett, azaz az intézmények 50%-a a kérvények 45%-át produkálta! összesen: 1138 érettségiztető telephely

21 Tanácsok a jelentkeztetéshez 1. Az írásbeli vizsgaidőpontok ütközése (változások a megszokott időrendben). 2. Az érettségi és a felvételi vizsgatárgyak „egyeztetése”. 3. A „túlvállalás” elkerülése. 4. Előrehozott vizsgák és osztályozó vizsgák. 5. A „beszámítós” vizsgák rögzítése (záradékok!). 6. A mentességek kezelése. 7. A személyes adatok rögzítése csak a megfelelő hivatalos dokumentumok alapján. 8. A jelentkezésekről visszaigazolás készítése.

22 A mentességek kezelése

23 Mentességek középszinten 2006. 2007. Írásbeli helyett szóbeli 1216 1349 Mentesül egy vizsgatárgy alól8741128 Mentesül az értékelés egy részlete alól781 956 A szóbelit írásban teljesíti102 124 Mentesül egy vizsgarész alól 36 37 A gyakorlati helyett szóbeli - 59 Összesen: 29823653 0,69% 0,82% Írásbeli helyett szóbeli (pl. hiányzás miatt) 180 166 0,042% 0,037%

24 Mentességek emelt szinten 2006. 2007. Írásbeli helyett szóbeli 63 52 Mentesül egy vizsgatárgy alól 01 Mentesül az értékelés egy részlete alól 44 28 A szóbelit írásban teljesíti 6 2 Mentesül egy vizsgarész alól 01 A gyakorlati helyett szóbeli - 6 Összesen: 113 90 0,24% 0,24% Írásbeli helyett szóbeli (pl. hiányzás miatt) 75 53 0,16% 0,14%

25 Tanulói észrevételek Az emelt szintű írásbeli dolgozatok javításával kapcsolatban tett tanulói észrevételek száma néhány vizsgatárgy esetében ( 2005. – 2006. – 2007.) Vizsgatárgy Beadványok száma Írásbeli dolgozatok száma% Magyar nyelv és irodalom 627 1187 814 3326 6251 4259 18,85 18,99 19,11% Történelem 731 1660 1595 5720 11617 8991 12,78 14,29 17,73% Matematika 287 657 282 3603 6408 4126 7,97 10,25 6,83% Biológia 543 855 741 3331 5530 5239 16,30 15,46 14,14% Fizika 125 149 142 1014 1745 1348 12,33 8,54 10,53% Angol nyelv 109 145 123 3561 3956 3880 3,06 3,67 3,17% Kémia 77 218 236 962 1814 1814 8,00 12,02 13,01% összesen 2 770 5485 3933 26 711 46021 29657 10,37 11,92 13,26%

26 A tanulói észrevételek bírálatának eredménye Az eredeti értékelés helybenhagyva Pontszám emelkedés Pontszám csökkenés 2005.27%72%1% 2006.30%68%2% 2007.30%67,5%2,5%

27 Az eredményekről…

28 Az összes középszintű vizsgaeredmény megoszlása 2005-ben, 2006-ban és 2007-ben (mentességek nélkül)

29 Az összes emelt szintű vizsgaeredmény megoszlása 2005-ben, 2006-ban és 2007-ben (mentességek nélkül)

30 A középszintű vizsgaeredmények összehasonlítása korábbi vizsgarendszer – 2005. – 2006. – 2007. Magyar Történelem Matematika 88480 89998 84801 86001 88313 89545

31 Sikeres vizsgaszervezést és eredményes vizsgákat kíván az Oktatási Hivatal Közoktatás-értékelési Programok Főosztálya valamint a regionális igazgatóságok! www.oktatasihivatal.gov.hu


Letölteni ppt "Oktatási Hivatal Közoktatás-értékelési Programok Főosztálya Pongrácz László főosztályvezető."

Hasonló előadás


Google Hirdetések