Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Innovatív foglalkoztatási programok és támogatási környezetük

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Innovatív foglalkoztatási programok és támogatási környezetük"— Előadás másolata:

1 Innovatív foglalkoztatási programok és támogatási környezetük
Ruszkai Zsolt

2 Eljárás/kedvezményezett 1.1
No. Intézkedés neve Konstrukció neve Eljárás/kedvezményezett 1.1 Komplex munkaerőpiaci programok a munkanélküli és inaktív emberek foglalkoztatásáért 1.1.1. Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése Kiemelt projekt NFA 1.1.2. Decentralizált programok a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért 1.1.3. Út a munka világába 1.2 Foglalkoztatást ösztönző normatív támogatások 1.2.1. Hátrányos helyzetűek foglalkoztatását ösztönző járulékkedvezmények 1.3 A foglalkoztatási szolgálat fejlesztése az integrált munkaügyi és szociális rendszer részeként 1.3.1. NMH

3 Mrd 1.4 Szociális gazdaság, innovatív és helyi foglalkoztatási kezdeményezések és megállapodások 1.4.1. Alternatív munkaerő-piaci programok támogatása Közösségi feladatokhoz kapcsolódó munkaerő-piaci programok támogatása Hátrányos helyzetű célcsoportok foglalkoztatásának támogatása a nonprofit szervezetek foglalkoztatási kapacitásának erősítésével 1.4.2. Mozgáskorlátozott emberek foglalkoztatását, önálló életvitelét segítő eszközfejlesztő műhely és szolgáltatási hálózat 1.4.3. Innovatív, kísérleti foglalkoztatási kezdeményezések támogatása 1.4.4. Helyi és határmenti foglalkoztatási együttműködések és megállapodások 1.4.5. Foglalkoztatási megállapodások támogatása 1.4.6. Tranzitfoglalkoztatás az építőiparban 3.1 1,49 3 5 1.4 0.9 1.4 3

4

5 Magyar Munka Terv Közfoglalkoztatás Szociális gazdaság
Nyílt munkaerőpiac

6 Szociális gazdaság foglalkoztatási aránya (CIRIEC, 2012)
Social Business Initiative - Creating a favourable climate for social enterprises, key stakeholders in the social economy and innovation, Brussels, COM(2011) 682 final

7 Szociális gazdaság foglalkoztatási arányának növekedése 2000-2010 (CIRIEC, 2012)

8 TÁMOP 1.4.3 Innovatív, kísérleti foglalkoztatási programok
Témák: Az aktív korú, ellátásban részesülő, korábban rendelkezésre állási támogatásra jogosult munkanélküliek, vagy közfoglalkoztatásban résztvevők nyílt munkaerőpiacra való belépését, tartós elhelyezkedését segítő foglalkoztatási modellek kidolgozása és gyakorlati kipróbálása A gyes/gyed rendszerének átalakításával összefüggésben a kisgyermekes szülők munkaerőpiacra való sikeres visszatérését segítő innovatív modellek kidolgozása és kipróbálása Fenntartható szolgáltatási és foglalkoztatási modellek kidolgozása és kipróbálása a szociális gazdaságban 3,5 Mrd Ft 3,2 Mrd Ft Témák: 1. Munkanélküli és inaktív személyek munkaerő-piaci integrációját elősegítő innovatív projektek támogatása 2. Megváltozott munkaképességű emberek nyílt munkaerő-piaci integrációjának elősegítése 3. Fenntartható szolgáltatási és foglalkoztatási modellek a szociális Gazdaságban 14 projekt továbbfejlesztése – 10 projekt megvalósulás alatt 1.6 Mrd Ft

9 TÁMOP 1.4.3./12 „Innovatív, kísérleti foglalkoztatási programok”
4,7 Mrd Konvergencia régiók „Zöld munkahelyek” létrehozása, kialakítása Megváltozott munkaképességű személyek nyílt munkaerő-piaci foglalkoztatásának segítése A fiatalok elhelyezkedését segítő programok megvalósítása Társadalmi vállalkozások fejlesztése a szociális gazdaságban Digitális társadalom a munka világában >180 pályázat ~ 30 kedvezményezett

10 Social Innovation Exchange and Young Foundation 2010 Study on social innovation for BEPA
“Social Innovations are innovations that are social both in their ends and in their means, and specifically they are new ideas (products, services and models) that simultaneously meet social needs (more effectively than alternatives) and create new social relations or collaborations. In other words, they are innovations that are both good for society and enhance society’s capacity to act.”

11 Mulgan’s six stages of social innovation
Mulgan’s six stages of social innovation Social Innovation Exchange, BEPA study

12 Stages Description 1 Prompts-”sugallat” A kiváltó tényezők, amelyek szükségessé teszik az innovációt - például a válság, az állami kiadások csökkentése, a gyenge teljesítmény, az új bizonyítékok -, valamint a nagy kihívások, mint az éghajlatváltozás, a demográfiai változások, a szegénység. 2 Proposals-javaslat Ötlet generálás, kezdve az igények és tapasztalatok felmérésével. Más módon használják az eszközöket, forrásokat és kapacitásokat, vizsgálva azt, hogyan lehet hatékonyabban felhasználni azokat. Közösségek és a felhasználók bevonása. 3 Prototyping- Ötleteket tesztelni kell a gyakorlatban a kis léptékű, kísérleti programokkal, és / vagy partnerek kísérletei során kipróbált módszerek adaptációjával. 4 Sustaining Amikor egy ötlet prototípusából már kialakul egy koncepció, fenn kell tartani, idővel létre kell hozni egy megfelelő üzleti tervet, és biztosítani az új, hatékonyabb modell bevételi forrását 5 Scaling Szervezeti növekedés, „engedélyeztetése” és a franchise-modell, amely népszerűsíti az elgondolást. Ugyanakkor a társadalmi innovációt, az ötletet terjeszteni kell, eljuttatni oda, ahol szükség van rá. 6 Systemic change and transformation Ez a végső cél, a társadalmi innováció - a teljesen új gondolkodás-, ami generálnak még ötleteket, modelleket és projekteket.

13 „Tranzitfoglalkoztatás az építőiparban”
A pályázati konstrukció általános célja hátrányos helyzetű emberek munkaerő-piaci elhelyezkedésének elősegítése tranzitfoglalkoztatási programok segítségével. Cél, hogy a munkanélküliség állapotából a tartós foglalkoztatás állapotába juttassa a szakképzetlen, illetve elavult, nem piacképes szakképzettséggel rendelkező hátrányos helyzetű munkanélkülieket a foglalkoztatással összekapcsolt szakképzés révén.

14 EQUAL- BRIDGE projekt: OKJ végzettséget nyújtó képzést nyújtani 50 főnek kályhakészítő, faipari gépkezelő, kőműves, ács és kovács szakmában. A fenti képzéseket sikerrel elvégzett résztvevők vagy a projekt keretében kialakítandó brigádokban dolgoztak, vagy - eredeti terveink szerint - mikrohitel segítségével önfoglalkoztatóvá, vállalkozóvá válhattak volna. A foglalkoztatott résztvevők feladata volt a települések rászoruló lakosságának leromlott állagú házainak a felújítása, energia-hatékony szigeteléssel, fűtőeszközzel való ellátása.

15

16 ESZA rendelet tervezet 3.cikk
Beruházási prioritások a) A foglalkoztatás és a munkavállalói mobilitás ösztönzése a következők révén: munkaerő-piaci hozzáférés a munkakeresők és az inaktív személyek számára többek között helyi foglalkoztatási kezdeményezések és a munkavállalói mobilitás ösztönzése révén a fiatalok, különösen a nem dolgozó és nem tanuló fiatalok fenntartható munkaerő-piaci integrációja önfoglalkoztatás, vállalkozói készség és vállalkozásalapítás a nemek közötti egyenlőség biztosítása, a munka és a magánélet összeegyeztetése a munkavállalók, vállalkozások és vállalkozók alkalmazkodása a megváltozott körülményekhez aktív és egészséges idősödés a munkaerő-piaci intézmények modernizációja és erősítése, beleértve a transznacionális földrajzi mobilitást ösztönző tevékenységeket

17 b) A társadalmi befogadás előmozdítása és a szegénység elleni küzdelem a következők révén:
aktív befogadás, különösen a jobb foglalkoztathatóság érdekében a társadalom peremére szorult közösségek – például a romák – integrációja a nemen, faji vagy etnikai származáson, valláson vagy meggyőződésen, fogyatékosságon, életkoron vagy szexuális irányultságon alapuló megkülönböztetés elleni küzdelem a megfizethető, fenntartható és minőségi szolgáltatásokhoz való jobb hozzáférés biztosítása, beleértve az egészségügyi szolgáltatásokat és a közérdekű szociális szolgáltatásokat a szociális gazdaság és vállalkozások ösztönzése közösségek szintjén irányított helyi fejlesztési stratégiák

18 A társadalomi vállalkozások tevékenységeit ösztönző uniós kezdeményezés - Social Business Initiative COM(2011) 682 final Az EU arra törekszik, hogy az európai gazdaság gyorsabban növekedjen, több munkahelyet teremtsen és versenyképesebb legyen, ám ugyanakkor azt is meg akarja alapozni, hogy a társadalom befogadóbbá váljon. A szociális vállalkozásoknak, illetve tágabb értelemben a szociális és szolidáris gazdaságnak alapvető szerep jut e törekvés megvalósításában. A társadalomtudatos vállalkozási tevékenységet ösztönző kezdeményezéssel az EU támogatni kívánja a szociális vállalkozások létrejöttét és fejlődését, és meg szeretné könnyíteni számukra a finanszírozáshoz jutást. Az EU egyik fő célkitűzése, hogy „rendkívül versenyképes szociális piacgazdaságot” építsen ki. Ehhez azonban a jogi eszközöket alkalmassá kell tenni annak elősegítésére, hogy ezek a gyakran nagyon kicsi, és csak helyi szinten működő vállalkozások ki tudják bontakoztatni növekedési és munkahely-teremtési kapacitásaikat, és élni tudjanak a belső piac nyújtotta lehetőségekkel.

19 A szociális gazdaságban támogatási lehetőségei (Muhhamad Yunus, 2011, Brussels)
Vállalkozások társadalmi céljainak támogatása Hátrányos helyzetűek vállalkozásának támogatása Önfoglalkoztatás Vállalkozóvá válás Munkahelyteremtés Szociális szövetkezet hátrányos helyzetű tagjának foglalkoztatása Munkahelyi beilleszkedés támogatása Vállalkozás által szervezett közösségi vagy társadalmi problémákra reagáló tevékenység támogatása

20 Köszönöm a figyelmet! Ruszkai Zsolt Nemzetgazdasági Minisztérium
Foglalkoztatási Programok Főosztály


Letölteni ppt "Innovatív foglalkoztatási programok és támogatási környezetük"

Hasonló előadás


Google Hirdetések