Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A peloponnészoszi háború

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A peloponnészoszi háború"— Előadás másolata:

1 A peloponnészoszi háború
8. előadás A peloponnészoszi háború

2 A pelop. háború – okai I. Thuküdidész szerint:
Prophaszisz: a spártaiak félelme Athén megnövekedett hatalma miatt (A háb. ellenzői és támogatói) Aitia-k: Epidamnoszi / kerkürai konfliktus: Kerküra az epidamnoszi oligarkhákat, Korinthosz a demokratákat támogatja; Athén szövetséget köt Kerkürával és küld néhány hajót (Kerküra flottája jelentős – Athén számára fontos, hogy ne kerüljön korinthoszi uralom alá) 2

3 A pelop. háború – okai II. Poteidaiai háború: Pot. elszakad a Déloszi szövetségtől; támogatást kap anyavárosától, Korinthosztól: tengeri és szárazföldi ütközetek Megarai pszéphiszma: M. kizárása az athéni agoráról és a Déloszi szöv. kikötőiből, így saját gyarmatvárosaiból is – szakrális vétke miatt (gazd. és főleg pol. okokból: hogy ne lázíthassa gyarmatait Athén ellen) Aigina függetlensége A háború célja a hegemónia megszerzése Hellasz fölött A spártai propaganda: az Athénnek alávetettt városok szabadságáért vívja (felszabadítás a cél) – de a „felszabadítottak” spártai v. perzsa alattvalók lettek 3

4 A pelop. háború Az Arkhidamoszi háború (431-421) I.
A Pelop. szövetség gyűlése a háború mellett dönt >> ultimátum Athénnek >> Periklész thuk-i 1. beszéde Athén Szigetstratégia Periklész – pestisben meghal >> Nikiasz <> Kleón (offenzív pol.; Arisztophanészt egyszer megverette) Spárta Attika dúlása évről évre Arkhidamosz >> Braszidasz Cél: az ellenfél kifárasztása 4

5 A pelop. háború Az Arkhidamoszi háború (431-421) II.
Leszboszi lázadás és leverése (Pakhész, 428-7) Pülosz és Szphaktéria elfoglalása (Kleón és Démoszthenész) - spártaiak esnek fogságba (425) Braszidasz elfoglalja Amphipoliszt (és más dél-thrák városokat); a tört.író Thuküdidész száműzése (424) Ezekben az években még harcok Boiótiában, Megaránál, Sziciliában – kudarcok Athén számára Amphipolisznál athéni vereség (Braszidasz <> Kleón) (422) 5

6 A pelop. háború A Nikiasz-béke időszaka (421-415)
Athén szövetsége Argosszal, Mantineiával, Élisszel >> Mantineiai csata Hüperbolosz osztrakiszmosza: Nikiasz és Alkibiadész összefogása (417) Mélosz elfoglalása (416) Periklész halála uán Alkibiadész a háború főszereplője Thuküdidész szerint – hasonló képességekkel, de elvek, erkölcsiség nélkül (arra veszi rá a népet, amitől Periklész a leginkább óvott) 6

7 A pelop. háború A szicíliai hadjárat (415-3)
Cél: Szicília meghódítása Ürügy: Leontinoi és Szegeszta megsegítése Szürakuszai ill. szövetségesei ellen Hadvezérek: Nikiasz, Alkibiadész, Lamakhosz (később még Démoszthenész, Eurümedón) Herma-csonkítás (+ Eleusziszi misztériumok kigúnyolása) >> Alkibiadész Spártába menekül >> 3 tanácsa (Szicília, Dekeleia, perzsák), szövetségesek elpártoltatása (Khiosz, Leszbosz, Milétosz stb.) 10 ezer athéni veszett oda Nagyban hozzájárult a háború elvesztéséhez 7

8 A pelop. háború Dekeleiai háb., harc a tengerszorosokért I.
II. Agisz király megszállva tartja Dekeleiát Spárta Tisszaphernésztől kap pénzt, később Pharnabazosztól, majd Kürosztól Athén a phoroszt a hajóhad megfogyatkozása miatt nem tudja beszedni >> vámot szed, majd Alkibiadész Tisszaphernész támogatását ígéri >> 400-ak uralma 4 hónapig (411 jún – szept), majd Euboia elvesztése után hármas hatalom 411-ben: 400-ak: Antiphón, Phrünikhosz, Peiszandrosz 5000-ek: Théramenész (a legjelentősebb erő) Flotta: Thraszübulosz, Alkibiadész 8

9 A pelop. háború Dekeleiai háb., harc a tengerszorosokért II.
A 400-ak át akarják adni a várost Spártának >> Phrünikhoszt meggyilkolják az 5000-ek >> Théramenész hatalmon – hazahívja Alkibiadészt: tengeri győzelmek >> A demokrácia visszaállítása (410 július) – élén Kleophón (ő is mint Kleón, a háborús pol. híve << támogatói a háborúból élnek: ker., ipari megrendelések, evezős-napidíj + a demokrácia léte feltételezi Athén nagyhatalmi státusát) Rhodosz, Euboia elvesztése, de azután két nagy tengeri győzelem (Künosszéma, Küzikosz) Arginuszai-szigetek (406) >> a 6 győztes sztratégosz kivégzése (Théramenész a vádló) Aigoszpotamoi (405): Lüszandrosz csele és győzelme >> elvesznek a tengerszorosok >> nincs gabonabehozatal Athénbe Békekötés: Théramenész (hajók, falak, szövetségesek) 9

10 Thuküdidész a háborúról
Thuk. szerint nem Spárta győzött, hanem Athén veszített: a belső viszály gyengítette meg (a szicíliai hadjárat után még sokáig kitart a Spártának adott perzsa pénz és a szövetségesek elszakadása ellenére is) Thuk. szerint az elme irracionális vonásai, az érzelmek, ösztönök (pénzvágy, hatalomvágy, önzés) felelősek a háború kitöréséért és az athéniak vereségéért is. Az ember nem felelős, az érzelmek, ösztönök kényszerítik. Azok a tulajdonságok (jellemvonások), melyek naggyá tették az athénieket, okozzák a bukást (Szicília) is: vállalkozószellem, önbizalom, bátorság, kalandvágy, nyughatatlanság (ezeket a tulajdonságokat dicsőíti Periklész temetési beszédében)


Letölteni ppt "A peloponnészoszi háború"

Hasonló előadás


Google Hirdetések