Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 MAGYARORSZÁG BIZTONSÁGI KÖRNYEZETE Előadó: Prof. Dr. Vámosi Zoltán TIT Hadtudományi és Biztonságpolitikai Közhasznú Egyesület (TIT HABE) alapító-elnök.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 MAGYARORSZÁG BIZTONSÁGI KÖRNYEZETE Előadó: Prof. Dr. Vámosi Zoltán TIT Hadtudományi és Biztonságpolitikai Közhasznú Egyesület (TIT HABE) alapító-elnök."— Előadás másolata:

1 1 MAGYARORSZÁG BIZTONSÁGI KÖRNYEZETE Előadó: Prof. Dr. Vámosi Zoltán TIT Hadtudományi és Biztonságpolitikai Közhasznú Egyesület (TIT HABE) alapító-elnök (06/30/9842-372) (www.habe.hu) www.habe.hu V. POLGÁRI VÉDELMI KIRENDELTSÉG-VEZETŐK ORSZÁGOS SZAKMAI KONFERENCIÁJA 2011.

2 2 RÖVIDEN A TIT HABE-RŐL □ Megalakulás – 1996 □ Cél: segíteni a tájékozódásban … □ Működési alapelvek : - komplex biztonságfelfogás - komplex biztonságfelfogás - társadalmi feladat és felelősség - társadalmi feladat és felelősség - esélyegyenlőség a tájékozottságban - esélyegyenlőség a tájékozottságban □ Három pillér : kutatás, oktatás, tudományos ismeretterjesztés □ Tevékenységi formák : konferenciák, előadások, lakossági fórumok (> 600), ifjúsági fórum- és vetélkedő-sorozatok… □ Publikációk (15 füzet+11 könyv = 35.000 pld) □ Integrált biztonság : együttműködés (MATASZ, RTTIT, ZMNE…) □ Működés – pályázatok : Külügyminisztérium, HM… Honlap: www.habe.hu, E-mail: tit.habe@gmail.com, nyirfa@t-online.hu www.habe.hutit.habe@gmail.comnyirfa@t-online.hu www.habe.hutit.habe@gmail.comnyirfa@t-online.hu

3 3 VILÁGTÖRTÉNELMI ESEMÉNYEK- 1989 után - gazdasági és társadalmi hatások - kül- és biztonságpolitikai gondolkodás – biztonságkultúra – változása - paradigmaváltás szükségessége VILÁGTÖRTÉNELMI ESEMÉNYEK- 1989 után - gazdasági és társadalmi hatások - kül- és biztonságpolitikai gondolkodás – biztonságkultúra – változása - paradigmaváltás szükségessége 1989 – bipoláris világrend („történelem”- Fukuyama) vége - a kelet-európai rendszerváltás belső és külső feltételei - a kelet-európai rendszerváltás belső és külső feltételei - berlini fal leomlása (11/9) → szovjet külpolitika változása - berlini fal leomlása (11/9) → szovjet külpolitika változása - „demokrácia és piacgazdaság” győzelme ← SZU összeomlása - „demokrácia és piacgazdaság” győzelme ← SZU összeomlása - biztonságpolitikai vákuum – NATO PfP-program (1994) - biztonságpolitikai vákuum – NATO PfP-program (1994) Globális pénzügyi és gazdasági válság (2008) hatás? Globális pénzügyi és gazdasági válság (2008) hatás? - új nagyhatalmi vetélkedés: demokrácia és autokrácia (Kína, Oroszország) - új nagyhatalmi vetélkedés: demokrácia és autokrácia (Kína, Oroszország) - autokrácia + gazdasági fejlődés → modell?→ harc az erőforrásokért - autokrácia + gazdasági fejlődés → modell?→ harc az erőforrásokért - kilábalás a válságból – eltérő esélyek - kilábalás a válságból – eltérő esélyek

4 4 Terrortámadás Amerika ellen (9/11/2001) - új típusú veszély és „aszimmetrikus” - új típusú veszély és „aszimmetrikus” konfliktus (globális jelleg) konfliktus (globális jelleg) - nemzeti és nemzetközi - nemzeti és nemzetközi biztonság összefüggései biztonság összefüggései Afrikai/iszlám „rendszerváltás” ? Afrikai/iszlám „rendszerváltás” ? - török típusú demokráciák vagy - török típusú demokráciák vagy szélsőséges iszlám államok szélsőséges iszlám államok - „civilizációk konfliktusa” - „civilizációk konfliktusa” > energiabiztonság > energiabiztonság > tömeges migráció > tömeges migráció - nyugati kapcsolatok - nyugati kapcsolatok

5 5 A VILÁGFEJLŐDÉS FŐBB TÉNYEZŐI ○ GLOBALIZÁCIÓ ○ INFORMÁCIÓS ÉS TUDÁSTÁRSADALOM (internet, mobiltelefon, cyber-háború) ○ GLOBÁLIS PROBLÉMÁK (források kimerülése, klímaváltozás, gazdasági-társadalmi és szociális különbségek)

6 6 ○ ÚJ VILÁGREND (bipoláris → multipoláris ) – ÚJ ÉRTÉKEK (afrikai „rendszerváltás”?, iszlám hatalmi térnyerése, demokrácia térvesztése KKE-ban, emberi jogok érvényesülése, igazságos nemzetközi viszonyok) ○ PÉNZÜGYI ÉS (PIAC)GAZDASÁGI →TÁRSADALMI VÁLSÁG →igazságtalanabb világ - gazdasági-társadalmi egyenlőtlenségek erősödése országokon belül és országok között - gazdasági-társadalmi egyenlőtlenségek erősödése országokon belül és országok között - hibás kormányzás, nem megfelelő intézmények → rossz válaszok a globális kihívásokra - hibás kormányzás, nem megfelelő intézmények → rossz válaszok a globális kihívásokra ○ EGYÉB KOCKÁZATOK : cyber-biztonság, demográfiai kihívások, természeti források biztonsága, töpfe. 21. századi paradoxon : „MIKÖZBEN A VILÁG EGYBENŐ, AKÖZBEN MINDINKÁBB SZÉTESIK” ( Világgazdasági Fórum, 2011 - Davos) 21. századi paradoxon : „MIKÖZBEN A VILÁG EGYBENŐ, AKÖZBEN MINDINKÁBB SZÉTESIK” ( Világgazdasági Fórum, 2011 - Davos) Jellemzőik: Jellemzőik: - kölcsönhatás - ellentmondásosság Teendők: - megismerés - megismerés - felkészülés - felkészülés - alkalmazkodás VERSENYKÉPESSÉG - alkalmazkodás VERSENYKÉPESSÉG A VILÁG MÉG IGAZSÁGTALANABB ÉS KISZOLGÁLTATOTTABB LETT!!!

7 7 BIZTONSÁGI KOCKÁZATOK - Európai Biztonsági Stratégia – 2003. december - MK Nemzeti Katonai Stratégia – 2009. január  Nemzetközi terrorizmus és vallási szélsőségek  Töpfe. és katonai technológia proliferációja (technika, ember, fegyverkereskedelem – SIPRI-jelentés )  Regionális konfliktusok – kalóztámadások (Közel-Kelet, Korea, Afrika)  Szervezett bűnözés (kábítószer-, fegyver-, embercsempészés)  Ökológiai problémák (klímaváltozás és következményei)

8 8 ■ Ipari és természeti katasztrófák (atomerőművek, iszaptározók, gátak, földcsuszamlások) ■ Globális problémák (népesedés, élelmiszer- és ivóvíz-válság, migráció) ■ Energiaválság (Oroszország – Európa – VILÁG) ■ Kritikus infrastruktúrák elleni támadások (közellátás, informatikai (ipari) rendszerek ellen – Észtország, Grúzia, Egyesült Államok, Irán) ■ Járványok és egészségügyi problémák ■ Globális pénzügyi és gazdasági rendszer (fenntartható fejlődés) = KONFLIKTUS- ÉS KATASZTRÓFAFORRÁSOK „A természetnek nem gazdái, hanem vendégei vagyunk” (M. Gorbacsov, a Nemzetközi Zöldkereszt Alapítvány elnöke)

9 9 BIZTONSÁGFOGALOM  Hagyományos irányzat : biztonság = katonai biztonság  Komplex megközelítés: - minden szint (egyéni – globális) - minden szint (egyéni – globális) - minden elem (társadalmi-politikai, gazdasági-szociális, katonai, közbiztonsági, energiaellátási, információs, ökológiai, polgári- és katasztrófavédelmi…) - minden elem (társadalmi-politikai, gazdasági-szociális, katonai, közbiztonsági, energiaellátási, információs, ökológiai, polgári- és katasztrófavédelmi…) - társadalmi kategória – feladat és felelősség – de FELKÉSZÍTÉS!!! - társadalmi kategória – feladat és felelősség – de FELKÉSZÍTÉS!!! - történelmi kategória: tartalma, struktúrája, prioritásai változnak - történelmi kategória: tartalma, struktúrája, prioritásai változnak - tartalmi változások: katonai → nem katonai dimenziók - tartalmi változások: katonai → nem katonai dimenziók ○ katonai erő alkalmazása csökken (terrorizmus… - nem katonai eszközök) ○ új multipoláris világrend: Amerika még domináns, de egyedül nem képes → új szereplők, és a nemzetközi intézményi hatalom újraelosztása (ENSZ, G-8 → G-20) ○ NATO főbb feladatai: Afganisztán, Oroszország, nem katonai kihívások megválaszolása – új stratégia ○ „HIBRID FENYEGETÉS” – több egyidejű fenyegetés kezelése – új NATO- terminológia

10 10 A BIZTONSÁG ÚJ ÉRTELMEZÉSE  A FEGYVEREK NEM ADNAK BIZTONSÁGOT - nukleáris hatalmak – győztes? - nukleáris hatalmak – győztes? - helyi konfliktusok – hozzájutás korszerű fegyverekhez ← nemzetközi ellenőrzés hiánya (Észak-Korea, Irán, al-Kaida nukleáris képessége?) - helyi konfliktusok – hozzájutás korszerű fegyverekhez ← nemzetközi ellenőrzés hiánya (Észak-Korea, Irán, al-Kaida nukleáris képessége?) - terrorizmus → új követelmények: más elvek, struktúrák és képességek – katonai erő végső eszköz – tömeghadsereg alkalmatlan - terrorizmus → új követelmények: más elvek, struktúrák és képességek – katonai erő végső eszköz – tömeghadsereg alkalmatlan  NEMZETI HELYETT GLOBÁLIS BIZTONSÁG (NATO-elv)  NEM KATONAI DIMENZIÓK SZEREPE - verseny a forrásokért (orosz Távol-Kelet, Északi-sark, Közép-Ázsia)– CSÚCS - verseny a forrásokért (orosz Távol-Kelet, Északi-sark, Közép-Ázsia)– CSÚCS - fejlettségbeli szakadék növekedése - konfliktusforrás - fejlettségbeli szakadék növekedése - konfliktusforrás - környezeti hatások kezelése (katonai és NEM KATONAI eszközökkel) - környezeti hatások kezelése (katonai és NEM KATONAI eszközökkel)  BIZTONSÁGOSABB VILÁG ALAPELVEI - a fogalom újraértelmezése - a fogalom újraértelmezése - megelőző jelleg erősítése - megelőző jelleg erősítése - integratív jelleg érvényesítése (nemzetközi együttműködés) - integratív jelleg érvényesítése (nemzetközi együttműködés)

11 11 ÚJ GLOBÁLIS SZEREPOSZTÁS BIPOLÁRIS → MULTIPOLÁRIS VILÁGREND GLOBÁLIS RENDSZEREK (gazdaság, pénzügy, média, szervezett bűnözés, terrorizmus) ■ GLOBÁLIS PROBLÉMÁK – új, nem katonai fenyegetések - ökológiai jellegűek (környezetszennyezés, klímaváltozás) - ökológiai jellegűek (környezetszennyezés, klímaváltozás) - ökológiai-társadalmi jellegűek (népesedés,élelem,ivóvíz – 30-50%-os - ökológiai-társadalmi jellegűek (népesedés,élelem,ivóvíz – 30-50%-os igénynövekedés/20 év) igénynövekedés/20 év) - gazdasági jellegűek (centrum-periféria) - gazdasági jellegűek (centrum-periféria) - társadalmi-tudati jellegűek (ideológia, vallás, fegyverkezés – SIPRI) - társadalmi-tudati jellegűek (ideológia, vallás, fegyverkezés – SIPRI)

12 12 ■ GLOBÁLIS ÉRDEKÉRVÉNYESÍTÉS – új szereplők: - Egyesült Államok - Egyesült Államok - Európai Unió - Európai Unió - Kína - Kína - Japán - Japán - SESZ – 2001. július 15. (Kína, Oroszország, Kazahsztán, Kirgízia, Tádzsikisztán, Üzbegisztán – alapító tagok – India, Irán, Mongólia, Pakisztán – megfigyelők) - SESZ – 2001. július 15. (Kína, Oroszország, Kazahsztán, Kirgízia, Tádzsikisztán, Üzbegisztán – alapító tagok – India, Irán, Mongólia, Pakisztán – megfigyelők) - BRIK-államok (Brazília, Oroszország, India, Kína) - BRIK-államok (Brazília, Oroszország, India, Kína) - „UTÁNPÓTLÁS ÉSZAKI HÁLÓZATA” (Egyesült Államok/NATO, Afganisztán, amely határos Oroszországgal, Kínával és Iránnal + 11 volt szovjet köztársaság) - „UTÁNPÓTLÁS ÉSZAKI HÁLÓZATA” (Egyesült Államok/NATO, Afganisztán, amely határos Oroszországgal, Kínával és Iránnal + 11 volt szovjet köztársaság) = MULTIPOLÁRIS VILÁG

13 13 ÚJ NATO-STRATÉGIA (Lisszabon, 2010. 11. 19-20.) („NATO 2020: Megerősített biztonság, dinamikus beavatkozás”)  Cél: megfelelő válaszok és módszerek a változásokra (előző 1999-ben) – JÖVŐ?  Legfontosabb vitakérdések : - hagyományos területvédelem – területen kívüli missziók (orosz érdekszféra!?) - hagyományos területvédelem – területen kívüli missziók (orosz érdekszféra!?) - további bővítés (Ukrajna, Grúzia) - további bővítés (Ukrajna, Grúzia) - NATO-EU, NATO-Oroszország - NATO-EU, NATO-Oroszország  Biztonsági kihívások: - töpfe. proliferáció - töpfe. proliferáció - regionális, vallási, etnikai, nemzeti konfliktusok - regionális, vallási, etnikai, nemzeti konfliktusok - kibertámadások - kibertámadások - erőforrásokért való versengés (Északi-sark, Közép-Ázsia) - erőforrásokért való versengés (Északi-sark, Közép-Ázsia) - környezeti kihívások (klímaváltozás, időjárás, földrengés, földcsúszamlás…) - környezeti kihívások (klímaváltozás, időjárás, földrengés, földcsúszamlás…)  Jellemzők (Jelentés): - globalizáció → globális kihívások → területen kívüli missziók (amerikai nézet!) - globalizáció → globális kihívások → területen kívüli missziók (amerikai nézet!) - szorosabb partneri kapcsolatok (NATO-EU, NATO-Oroszo. („nem ellenség”, DE!!! európai rakétatelepítés, egységes európai biztonsági rendszer – orosz javaslat), - szorosabb partneri kapcsolatok (NATO-EU, NATO-Oroszo. („nem ellenség”, DE!!! európai rakétatelepítés, egységes európai biztonsági rendszer – orosz javaslat), ENSZ, EBESZ) ENSZ, EBESZ) - katonai képességek fejlesztése (közös projektek) – nukleáris elrettentő képesség (DE! harcászati atomfegyverek kivonása és megsemmisítése – Oroszország) szerepe) - katonai képességek fejlesztése (közös projektek) – nukleáris elrettentő képesség (DE! harcászati atomfegyverek kivonása és megsemmisítése – Oroszország) szerepe)

14 14 A LISSZABONI SZERZŐDÉS (2009. 12. 01.) Cél: az EU működésének biztosítása ← a 21. század kihívásai, 27 tag emű. EU külső tevékenysége, közös kül- és biztonságpolitikája EU külső tevékenysége, közös kül- és biztonságpolitikája ■ Alapelvek: demokrácia, jogállamiság, ENSZ Alapokmány tisztelete… ■ Közös politikai célok : - értékek, érdekek, biztonság, függetlenség és identitás védelme - értékek, érdekek, biztonság, függetlenség és identitás védelme - béke megőrzése, konfliktusok megelőzése, nemzetközi biztonság erősítése (ENSZ, Helsinki Záróokmány, Párizsi Charta – összhang) - béke megőrzése, konfliktusok megelőzése, nemzetközi biztonság erősítése (ENSZ, Helsinki Záróokmány, Párizsi Charta – összhang) - fejlődő világ segítése, szegénység felszámolása …(segélyek 60%) - fejlődő világ segítése, szegénység felszámolása …(segélyek 60%) ■ Sajátosságok: - tagállamok nemzeti politikáinak megfelelése az uniós politikának - tagállamok nemzeti politikáinak megfelelése az uniós politikának - közös bizt-. és védelempolitika szerves része a kül- és bizt.politikának - közös bizt-. és védelempolitika szerves része a kül- és bizt.politikának - polgári és katonai eszközök igénybevétele – képességek (polgári védelem) - polgári és katonai eszközök igénybevétele – képességek (polgári védelem) - nem érinti a tagállami politika egyedi jellegét, NATO-kötelezettségét - nem érinti a tagállami politika egyedi jellegét, NATO-kötelezettségét - valamely tagállam fegyveres támadása → segítés (ENSZ Alapokmány 51.) - valamely tagállam fegyveres támadása → segítés (ENSZ Alapokmány 51.) - kollektív védelem elve a NATO-ban (5. cikkely) - kollektív védelem elve a NATO-ban (5. cikkely) ■ Az unió jogi személy – kül- és biztonságpolitikai főképviselő

15 15 AZ EURÓPAI BIZTONSÁG DIMENZIÓI ■ Prágai NATO-csúcs (2002 november ) - új globális szereposztás elfogadása - új globális szereposztás elfogadása - európai dimenziók jóváhagyása - európai dimenziók jóváhagyása - NATO-küldetés újragondolása - NATO-küldetés újragondolása - Amerika domináns szerepének megerősítése - Amerika domináns szerepének megerősítése ■ Biztonsági szintek (dimenziók) ○ globális dimenzió – USA, EU, Oroszország ○ globális dimenzió – USA, EU, Oroszország - amerikai-európai együttműködés ellentmondásai (Irak) - amerikai-európai együttműködés ellentmondásai (Irak) - amerikai-orosz viszony (rakétatelepítés, Irán) - amerikai-orosz viszony (rakétatelepítés, Irán) - EU-orosz együttműködés (energiabiztonság) - EU-orosz együttműködés (energiabiztonság) ○ középhatalmi dimenzió – brit, német, francia viszony ○ középhatalmi dimenzió – brit, német, francia viszony - nemzetközi szerepvállalás - nemzetközi szerepvállalás - viszonyuk a globális dimenzióhoz - viszonyuk a globális dimenzióhoz ○ regionális dimenzió – a kisebb/új tagországok alkalmazkodása és érdekérvényesítési képessége ○ regionális dimenzió – a kisebb/új tagországok alkalmazkodása és érdekérvényesítési képessége

16 16 EU KÖZÖS KÜL- ÉS BIZTONSÁGPOLITIKÁJA  CÉLJA: - közös értékek és érdekek védelme – ENSZ tisztelete - tagországok biztonságának védelme - tagországok biztonságának védelme - nemzetközi béke és biztonság erősítése - nemzetközi béke és biztonság erősítése - a demokrácia és jogállamiság érvényesítése - a demokrácia és jogállamiság érvényesítése - EU-NATO együttműködés erősítése – párhuzamosság ? - EU-NATO együttműködés erősítése – párhuzamosság ?  VÁLSÁGMEGELŐZŐ ÉS -KEZELŐ KÉPESSÉG - eltérő elvek és módszerek – mint a NATO-ban - eltérő elvek és módszerek – mint a NATO-ban - válságövezetekben – európai regionális szerep - válságövezetekben – európai regionális szerep - humanitárius és mentési célból – anyagi és humanitárius segélyek - humanitárius és mentési célból – anyagi és humanitárius segélyek - béketeremtés és -fenntartás – békemissziók (Macedónia, Bosznia) - béketeremtés és -fenntartás – békemissziók (Macedónia, Bosznia)  VÁLSÁGKEZELŐ KÉPESSÉGEK (Helsinki, 1999 → készenlét: 2003) - katonai eszközök: 60.000 fő (Magyarország: 1.gl.z., 1 légvéd. sz.) - katonai eszközök: 60.000 fő (Magyarország: 1.gl.z., 1 légvéd. sz.) - polgári válságkezelő képességek: 5. 000 rendőr (Magyarország: 108 fő), 200 jogász, polgári- és katasztrófavédelmi szakértő - polgári válságkezelő képességek: 5. 000 rendőr (Magyarország: 108 fő), 200 jogász, polgári- és katasztrófavédelmi szakértő - konfliktus-megelőzési mechanizmus – önálló katonai képességek - konfliktus-megelőzési mechanizmus – önálló katonai képességek MAGYARORSZÁG NEMZETKÖZI SZEREPE, NATO- ÉS EU- TAGSÁGA…!? MAGYARORSZÁG NEMZETKÖZI SZEREPE, NATO- ÉS EU- TAGSÁGA…!?

17 17 KÖVETKEZTETÉSEK EGYÉB ÖSSZEFÜGGÉSEK  Új katonai doktrinák → START-3, NATO-stratégia, USA, Oroszország (2010)  Nemzetközi együttműködés új formái (SESZ, BRIK-államok, Északi utánp.hál.)  Egyesült Államok – Kína/India – Oroszország együttműködése és versengése  Klímaváltozás, élelmiszer- és vízhiány + országok elsüllyedése (Maldív-sz.)  Változások az amerikai politikában? - klímaváltozás „stratégiai következményeinek„ elismerése → katonai beavatkozás a világ különböző pontjain - klímaváltozás „stratégiai következményeinek„ elismerése → katonai beavatkozás a világ különböző pontjain - a Külügyminisztérium és a Pentagon „klímafejezetei” - a Külügyminisztérium és a Pentagon „klímafejezetei” - IT-támadások mint „fegyveres konfliktusok” → hagyományos katonai erő alkalmazása (Cyber-parancsnokság (2009 szeptember) – X-37B robot űrhajó és x-47B robotrepülő) - IT-támadások mint „fegyveres konfliktusok” → hagyományos katonai erő alkalmazása (Cyber-parancsnokság (2009 szeptember) – X-37B robot űrhajó és x-47B robotrepülő)  Új NATO-startégia: a biztonság komplex értelmezése, kihívások kezelése TEENDŐK – komplex feladatok: biztonságfelfogás és -kultúra alakítása ○ tudományos elemzés – korszerű gondolkodás és biztonságkultúra/elméleti alapok ○ tudományos elemzés – korszerű gondolkodás és biztonságkultúra/elméleti alapok ○ felkészítés (differenciált) – szakma és menedzsment ○ felkészítés (differenciált) – szakma és menedzsment ○ tudományos ismeretterjesztés – közvélemény, ifjúság! ○ tudományos ismeretterjesztés – közvélemény, ifjúság!

18 18 A LAKOSSÁG BIZTONSÁGÉRZETE TIT HABE és a Szonda Ipsos közös közvélemény-kutatásai - 1999 április (1000 fő) - 2008 szeptember (3000 fő) C él: a változások hatásainak mérése = terrortámadás Amerika ellen (2001. 09. 11.) = NATO-tagság (1999. 03. 12.) = EU-tagság (2004. 05. 01.) = szerződéses haderő (2004. 11. 01.) = nemzetközi missziók

19 19

20 20 A BIZTONSÁG DIMENZIÓI 1. Kérem, rangsorolja a biztonság értelmezéseit fontosságuk szerint! (az alacsonyabb átlag nagyobb fontosságot jelöl) 1999 2008 1999 2008 Létbiztonság 1.7 1.7 Közbiztonság 2.4 2.5 Katonai biztonság 3.2 3.5 Környezetbiztonság 3.7 3.6 Jogbiztonság 3.9 3.7

21 21 A BIZTONSÁG DIMENZIÓI 2. Kérem, most újra rangsorolja a biztonság dimenzióit aszerint, hogy ezen tényezők szempontjából mennyire érzi magát biztonságban! (az alacsonyabb átlag nagyobb biztonságot jelöl) 1999 2008 1999 2008 Létbiztonság 2.6 Katonai biztonság 2.4 Jogbiztonság 2.9 Jogbiztonság 3.0 Katonai biztonság 3.0 Közbiztonság 3.1 Közbiztonság 3.1 Létbiztonság 3.2 Környezetbiztonság 3.4 Környezetbiztonság 3.4

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26 MAGYARORSZÁG NATO-TAGSÁGA (2008) Ön hogy tudja, Magyarország tagja-e a NATO-nak? Előnyös Hátrányos Mindkettő Előnyös Hátrányos Mindkettő Legfeljebb 8 osztály 74% 26% 7% 30% 8 általános 90% 31% 12% 41% Szakmunkás 93% 41% 14% 40% Érettségi 95% 50% 6% 38% Diploma 98% 57% 5% 34%

27 27 KÖVETKEZTETÉSEK  változó és bonyolult nemzetközi biztonsági környezet  nincs közvetlen katonai fenyegetettség, de - kibertámadások lehetősége - kibertámadások lehetősége - NATO-missziók részesei vagyunk - NATO-missziók részesei vagyunk - természeti-időjárási katasztrófák - természeti-időjárási katasztrófák  biztonságérzet: lét- és közbiztonság domináns szerepe – felmérések  ma a katonai biztonsági tényező a meghatározó ← NATO-, EU-tagság  a nem katonai tényezők felértékelődése  a lakosság biztonságismerete jelentős, DE nem kielégítő (vezetők, fiatalok, pedagógusok, fiatalok, média – BIZTONSÁGKULTÚRA) (vezetők, fiatalok, pedagógusok, fiatalok, média – BIZTONSÁGKULTÚRA)  rendszeres és differenciált tájékoztatás szükségessége

28 28 Köszönöm figyelmüket! Köszönöm figyelmüket!06/30/9842-372www.habe.hu


Letölteni ppt "1 MAGYARORSZÁG BIZTONSÁGI KÖRNYEZETE Előadó: Prof. Dr. Vámosi Zoltán TIT Hadtudományi és Biztonságpolitikai Közhasznú Egyesület (TIT HABE) alapító-elnök."

Hasonló előadás


Google Hirdetések