Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 A TIT HABE 10 ÉVE A LAKOSSÁG BIZTONSÁGPOLITIKAI ÉS HONVÉDELMI FELKÉSZÍTÉSÉBEN Előadó: Dr. Vámosi Zoltán TIT HABE alapító elnöke (06/30/9842-372) Jubileumi.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 A TIT HABE 10 ÉVE A LAKOSSÁG BIZTONSÁGPOLITIKAI ÉS HONVÉDELMI FELKÉSZÍTÉSÉBEN Előadó: Dr. Vámosi Zoltán TIT HABE alapító elnöke (06/30/9842-372) Jubileumi."— Előadás másolata:

1 1 A TIT HABE 10 ÉVE A LAKOSSÁG BIZTONSÁGPOLITIKAI ÉS HONVÉDELMI FELKÉSZÍTÉSÉBEN Előadó: Dr. Vámosi Zoltán TIT HABE alapító elnöke (06/30/9842-372) Jubileumi konferencia Jubileumi konferencia BIZTONSÁGPOLITIKA ÉS HONVÉDELEM A KÖZVÉLEMÉNYBEN (Tíz év a biztonságpolitikai ismeretterjesztésben) 2006. október 27.

2 2 RÖVID TÖRTÉNET  hazai és nemzetközi feltétel: változások és tudományos bizonytalanság  1996. november 22. – ALAKULÁS (TIT Székház, Budapest, Bródy S. utca 16.)  18 alapító tag + Piróth Eszter TIT igazgató MA – 183 fő MA – 183 fő  jogutód (TIT Hadtudományi Választmány)  TIT Szövetségi tagság – Közgyűlés döntése (1997)

3 3 TAGSÁG ÖSSZETÉTELE  fegyveres és rendvédelmi szervek tagjai, érdeklődők – tudományos közéleti tapasztalat – tudományos közéleti tapasztalat – kutatói, előadói és publikációs múlt – kutatói, előadói és publikációs múlt – a hadtudomány és biztonság megismertetése, összefüggések – a hadtudomány és biztonság megismertetése, összefüggések  tevékenységi kör – hadtudomány és biztonság (komplex értelmezés)  közhasznúság (1999)  honlap (2001, www.habe.hu, e-mail: hab0@t-email.hu) www.habe.huhab0@t-email.huwww.habe.huhab0@t-email.hu  Ifjúsági Tagozat (2003)

4 4 ALAPSZABÁLY Az Egyesület célja: Szellemi műhely létrehozása, amely lehetővé teszi az ország nemzetközi helyzetével, biztonságával, honvédelmével, belső rendjével kapcsolatos kérdések korszerű bemutatását, tudományos kutatását, oktatását, tudományos ismeretterjesztő munka szervezését és végzését. (2.pont) E cél érdekében vállalja: Szakmai konferenciák, tanácskozások rendezését, lakossági fórumok, oktatási intézményekben speciál kollégiumi előadássorozatok, ifjúsági szakmai és honismereti táborok szervezését, publikációs lehetőségek biztosítását a hadtudományi és biztonságpolitikai kutatások eredményeinek a megismertetésére. (2. pont)

5 5 MŰKÖDÉSI ALAPELVEK  a biztonság, mint komplex társadalmi kategória kategória –társadalmi feladat és felelősség –szintek és elemek kölcsönhatása  objektivitás és rendszerszemlélet  a szakterületek integrált megközelítése – együttműködés együttműködés

6 6 MŰKÖDÉSI ALAPELVEK  társadalmi egyenlőség az információhoz jutáshoz – főváros és vidék lakossága  a fiatalok tájékoztatása – jövőorientáltság és felelősség kialakítása  a korosztály és a társadalmi státusz fontossága – differenciált és célirányos felkészítés

7 7 PILLÉREK TUDOMÁMYOSKUTATÁSOKTATÁS TUDOMÁNYOS ISMERET- TERJESZTÉS Témák:  nemzetközi viszonyok  világrend-terrorizmus  nemzetközi konfliktusok  NATO és EU  szomszéd országok  globális problémák  információs társadalom  társadalom-haderő Formák:  akkreditált  regisztrált  speckoll. Célcsoportok:  fiatalok  pedagógusok  köztisztviselők  rendvédelmi szervek tagjai  katonák Szintek:  közoktatás  felsőoktatás  felnőttképzés Formák:  ifjúsági fórumok és vetélkedők  lakossági fórumok  előadássorozatok (roadshow-k)

8 8 OKTATÁSI-KÉPZÉSI PROGRAMOK Akkreditált programok (30 órás):  Az EU-integráció biztonságpolitikai aspektusai (közig. és közműv.)  A biztonság és titokvédelem aktuális kérdései a magyar és a NATO/NYEU szabályozás alapján  Az elektronikus információ védelme, az informatikai rendszerek biztonságos alkalmazása a kormányzati szférában  A 21. század kihívásai az oktatásban (A biztonság időszerű pedagógiai-módszertani kérdései)

9 9 OKTATÁSI-KÉPZÉSI PROGRAMOK Regisztrált programok (30 órás):  Az euro-atlanti együttműködés biztonságpolitikai kérdései (Az önkormányzatok regionális akadémiája)  Az információs és tudástársadalom kérdései Speckoll-ok – Debreceni Egyetem, Miskolci Egyetem, ELTE, CORVINUS Egyetemi előkészítők – ZMNE

10 10 EGYÜTTMŰKÖDÉS alapelveinkkel összhangban  szakmai műhelyek  felsőoktatási és felnőttképzési intézmények  állami és társadalmi szervek (Külügyminisztérium, HM, BM)  civil szervezetek

11 11 KAPCSOLATAINK írásos együttműködési megállapodás alapján –PVOP –HOP → HTT –ORFK → RTT –Oktatási Minisztérium –Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem –BM PhD Kollégium –Szeged Biztonságpolitikai Központ –Magyar Tartalékosok Szövetsége (MATASZ)

12 12 NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK  NATO Főtitkárság,  Sellye János Egyetem,  francia védelmi minisztérium,  Kaliforniai Egyetem,  Ukrán Tudományos Akadémia

13 13 FONTOSABB RENDEZVÉNYEINK – alapelveinkkel összhangban  hazai és nemzetközi tudományos konferenciák (2-4/év)  hazai és nemzetközi szakértői konferenciák  (1-2/év)  nyári és regionális egyetemek (Nyíregyháza, Debrecen)  Biztonságpolitikai Akadémia előadássorozat (euro-atlanti integráció)  Honvédelem a 21. század küszöbén (katonai vezetés és civil szervezetek találkozója a honvédelem időszerű kérdéseiről)

14 14 FONTOSABB RENDEZVÉNYEINK – alapelveinkkel összhangban  Jogrend és társadalmi biztonság (rendvédelmi szervek vezetői és civil szervezetek találkozója)  Regionális összefüggések a Magyar Köztársaság biztonságában (területi sajátosságok)  lakossági fórumok (az ország egész területén, kiemelten NATO- és EU-népszavazás előtt)  előadássorozatok (Magyar Honvédség, Határőrség, ORFK)

15 15 FONTOSABB RENDEZVÉNYEINK – alapelveinkkel összhangban  továbbképzések és egyetemi előkészítők (köztisztviselők, önkormányzatok, történelemtanárok, ZMNE)  pályázatok (ORFK, MTTE, ZMNE)  ifjúsági fórumok és vetélkedők (Békéscsaba, Oroszlány, Eger, Sárospatak)

16 16 NÉHÁNY SZÁMADAT –konferencia – 35 > 1800 fő részvevő –lakossági fórum – 364 (EU-népszavazás előtt 120/17 megyében) > 22.000 részvevő –speckoll – 428 fő kollokvált –Biztonságpolitikai Füzet – 14 db, Különszám – 8 db > 21.000 + 7.500 példány –Biztonságpolitikai és honvédelmi ismeretek (kézikönyv a középiskolás diákok számára) – 1 db – 1200 példány

17 17 TÍZ ÉV TAPASZTALATAI  szükséges és fontos tevékenység, mert –hazai és nemzetközi változások –Magyarország nemzetközi szerepvállalása (NATO, EU, egyéb) –eltérő nézetek és vélemények (érdekek, értékek, ismeretek) –szakmai előképzettség hiánya (oktatás, média) –demokratikus döntésekben való részvétel (helyi és országos költségvetés, beruházás) –kockázatok (békemissziók, közrend)

18 18 TÍZ ÉV TAPASZTALATAI  felkészült állampolgár felelős döntései  közvéleményt formáló-befolyásoló elitek felkészültsége (pedagógus, önkormányzat, művelődésügy, média)  döntéshozók felelőssége (közigazgatás, vállalkozói szféra)  fiatalok jövőképe (biztonság, integrációk, globális problémák)  a TIT HABE tevékenysége – egyik meghatározó tényező KÖSZÖNET

19 19 TENNIVALÓK  Korszerűség és naprakészség  Együttműködés  Esélyegyenlőség  Tudományosság  Módszer  Kommunikáció

20 20 KÖSZÖNÖM FIGYELMÜKET!


Letölteni ppt "1 A TIT HABE 10 ÉVE A LAKOSSÁG BIZTONSÁGPOLITIKAI ÉS HONVÉDELMI FELKÉSZÍTÉSÉBEN Előadó: Dr. Vámosi Zoltán TIT HABE alapító elnöke (06/30/9842-372) Jubileumi."

Hasonló előadás


Google Hirdetések