Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Továbbítás: kattintással

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Továbbítás: kattintással"— Előadás másolata:

1 Továbbítás: kattintással
Francia szöveget magyarította, felelöség vállalása nélkül: BeTurk/13.05. Orosz Templomok Továbbítás: kattintással MOZART « Ave verum »

2 Az egyházak évezredek óta
léteztek… A 67es évtől kezdve, Claudius NÉRÓ császár utasítására, elszenvedtek mindenféle üldöztetést, de sikerült ezeket túlélnie. Churches have existed for millennia. Since the year 67, under the authority of the emperor Claude Neron, some were persecuted , but they have managed to survive.

3 A Megváltó Kiontott Vére Templom
Szentpétervár A Megváltó Kiontott Vére Templom St. Petersburg: Church of the Spilled Blood.

4 Ebből a tragikus eseményből származik a név: “Kiontott Vér”
Hivatalos neve : Krisztus Feltámadása Templom Azon a helyen épült, ahol, március 13-án, meggyilkolták II. Sándor cárt . Ebből a tragikus eseményből származik a név: “Kiontott Vér” The official name is the Church of the Resurrection of Christ. It was built on the spot where the Tsar Alexander 11 was assassinated. From this tragic event came the name of “The Church of the Spilled Blood”.

5 Both the interior and the exterior are marvelous The interior is entirely covered with religious mosaics. Belső tere és külseje csodálatos. A belső tere teljesen be van borítva vallási tárgyú mozaikokkal.

6 KRISZTUS FELTÁMADÁSA Templom A Szovjet Unió alatti időszakban jelentős károsodásokat szenvedett. Az orosz forradalom után, raktárnak használták. 30 év kellett a helyreállításához During the Soviet era, this church experienced important degradations. After the Russian Revolution it was used as a warehouse. Its restoration took thirty years to accomplish.

7 Moscow: Saint Basile Cathedral, built in 1555 at the request of Ivan the Terrible. It is an architectural jewel. MOSZKVA - Szent Bazil Székesegyház - 1555-ben épült Rettegett Iván cár utasítására, ez a világ építészetének egyik gyöngyszeme.

8 A legenda szerint, Ivan a kivitelezésért felelős építész
Szemeit kiszúrattaon, hogy soha többé ne tudjon építeni hasonló, vagy szebb építményt. According to legend, Ivan had the architect's eyes put out so that he could never again build a church this beautiful.

9

10 It is generally known as: “The Saint Basil Cathedral”
It is generally known as: “The Saint Basil Cathedral”. Its true name is: The Cathedral of the Intervention of the Mother of God”. Általában inkább Szent Bazil Székesegyház néven ismerik, Az igazi neve: ”Isten Anyja Közbenjárás” Székesegyház

11 MEGVÁLTÓ KRISZTUS Székesegyház The Cathedral of Christ the Savoir
MOSzkva MEGVÁLTÓ KRISZTUS Székesegyház 1812-ben, amikor a francia csapatokat kiűzték Oroszországból, I. Sándor cár építtetett egy templomot “Megváltó Krisztus” névvel, hogy kifejezze az Isteni Gondviselésnek az orosz nép háláját, mert megmenekült attól a katasztrófától, Mely akkor jött volna létre, ha Napóleon elfoglalta volna Oroszországot The Cathedral of Christ the Savoir In 1812, when the French troops were driven out of Russia, Tsar Alexander 1 had this church built to express the gratitude of the Russian people to God for having saved Russia from the disaster that would have occurred had Napoleon conquered the land.

12 Construction took 44 years to complete.
Az építkezés 44 évig tartott, , május 20-án, II. Sánor cár koronázásának napján, nyitotta meg kapuit a szertartásoknak. Construction took 44 years to complete.

13 ( Photographie officielle ) (Hivatalos fénykép)
MEGVÁLTÓ KRISZTUS Székesegyház 1931 december 5-én , Sztálin parancsára, a templomot felrobbantották. Sztálin elrendelte, hogy a helyére a „Szovjetek Palotáját” építsék fel, Lamely egy ház lett volna, 100 m magas Lenin szoborral. A terv soha sem valósultmeg. In 1931 Stalin ordered that the church be dynamited followed by the construction of the “Palace of the Soviets” which was supposed to contain a statue of Lenin, 100 meters high. This project was never realized. ( Photographie officielle ) (Hivatalos fénykép)

14 Az új templom építése 1994-ben kezdődött.
Construction of the new church started in In every way it was similar to the one that Stalin destroyed. Az új templom építése 1994-ben kezdődött. Ez minden tekintetben teljesen azonos azzal, melyet Sztálin felrobbantott

15 SZENT MIHÁLY Székesegyház
KIJEV - UKRAJNA SZENT MIHÁLY Székesegyház 1919 volt a legdrámaibb év, amikortól a szovjet rezsim lefoglalta és lerombolta a templomok százait. Ezt a székesegyházat is lerombolták 1937-ben, és nagyon kevés belső berendezési tárgyat sikerült megmenteni Felrobbantása előtt 1919 was the most dramatic year because the Soviet regime confiscated and destroyed hundreds of churches. This cathedral was destroyed n 1937 and very little of the interior decorations could be saved prior to it being dynamited.

16 SZENT MIHÁLY Székesegyház
Seventy-two years later, in 2000, the church was rebuilt. SZENT MIHÁLY Székesegyház 72 évet kellett várni, amíg 2000-ben elkezdődött a rekonstrukciója. Ha minden jól megy, az új templom 10 éven belül szolgálatba lép

17 Íme itt van néhány példa … Here are several examples
Sok más templom, azokban az országokban, melyeket érintettek a megszállások vagy a második világháború, megmenekültek a lerombolástól, fosztogatástól és rongálástól. Íme itt van néhány példa … Many other churches, in countries either because of invasions or during the Second World War, were saved from destruction, pillage and degradations. Here are several examples

18 SZMOLENSZK - OROSZORSZÁG
A SZÜLETÉS Temploma Amikor Napóleon betört Oroszországba, ez előtt az oltár előtt hirdette ki, ha talál katonái között bárkit, aki ellopott akár A legkisebb dolgot is, az ő maga személyesen kivégzi When Napoleon invaded Russia, in front of this alter he proclaimed that if any of his soldiers was thinking about stealing anything at all, he would kill him personally.

19 PRÁGA - SZENT MIKLÓS Templom

20 LENGYELORSZÁG - SZENT TERÉZ Plébánia-templom

21 LENGYELORSZÁG - SZENT TERÉZ Plébánia-templom

22 LENGYELORSZÁG - RUDZKA-i MIASSZONYUNK Temploma

23 LENGYELORSZÁG - RUDZKA-i MIASSZONYUNK Temploma

24 KIjEV - UKRAJNA - SZENT ANDRÁS Templom

25 KIjEV - UKRAJNA - SZENT ANDRÁS Templom

26 MOSZKVA - SZENT LAJOS Székesegyház

27 MOSZKVA – URUNK SZÍNEVÁLTOZÁSA Székesegyház Más templomoktól eltérően, az orosz forradalom idejében ez a templom nem volt bezárva. As opposed to other churches during the Russian Revolution, this church was not closed.

28 Manuel V é g e MOZART « Ave verum »


Letölteni ppt "Továbbítás: kattintással"

Hasonló előadás


Google Hirdetések