Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Távhőfejlesztési Cselekvési Terv a Nemzeti Energiastratégia tükrében dr. Toldi Ottó főosztályvezető helyettes Klíma- és Energiaügyekért Felelős Államtitkárság.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Távhőfejlesztési Cselekvési Terv a Nemzeti Energiastratégia tükrében dr. Toldi Ottó főosztályvezető helyettes Klíma- és Energiaügyekért Felelős Államtitkárság."— Előadás másolata:

1 Távhőfejlesztési Cselekvési Terv a Nemzeti Energiastratégia tükrében dr. Toldi Ottó főosztályvezető helyettes Klíma- és Energiaügyekért Felelős Államtitkárság Nemzeti Fejlesztési Minisztérium „Megújuló távhő megújuló energiával!?” Távhőszolgáltatási Szakmai Napok, 2011. nov. 21-22, Velence

2 Hazánk energetikai szempontból sebezhető, mert fosszilis energiahordozók importjából fedezzük energiaszükségeltünk 62%-át. Ezen belül a földgáz szükségletünk 82%-a import Ebben a kiszolgáltatott helyzetben szükséges egy „túlélési” stratégia megalkotása a fenntarthatóság jegyében. Az Országgyűlés 2011. október 3-án elfogadta a Nemzeti Energiastratégia 2011-2030 dokumentumot melynek mottója: „Függetlenedés az energiafüggőségtől” A függetlenedés fő eszközei: ● energiatakarékosság és energiahatékonyság fokozása ● megújuló energia a lehető legmagasabb arányban ● biztonságos atomenergia és az erre épülő közlekedési elektrifikáció ● kapcsolódás az európai energia infrastruktúrához ● a hazai szén- és lignitvagyon, valamint az anyagában nem hasznosítható háztartási hulladék környezetbarát felhasználása

3 Energiastratégia, mint keretrendszer Megkezdődött a stratégiai keretrendszerbe illeszkedő cselekvési tervek kidolgozása is, amelyek tartalmazzák majd a megfogalmazott célok eléréséhez szükséges részletes intézkedéseket, azok ütemezését, a fejlesztések forrásigényét. Az Energiastratégiához illeszkedő cselekvési tervek: ● Szemléletformálási Cselekvési Terv ● Erőműfejlesztési Cselekvési Terv ● Készletgazdálkodási és Hasznosítási Cselekvési Terv ● Energetikai Iparfejlesztés és K+F+I Cselekvési Terv ● Távhőfejlesztési Cselekvési Terv Ezt követi a jogszabályi környezet stratégiai célokhoz történő igazítása, melyre ráépülhetnek majd a támogatási, pályázati és pénzügyi rendszerek.

4 Tudatosítanunk kell, hogy a környezetbarát távhő szolgáltatás országos energiapolitikai eszköz. Kiváló lehetőség a klímavédelem és a fenntartható fejlődés szolgálatában, ezért jogi szabályozással is erősíteni kell a nemzeti vagyon részét képező távhőrendszerek védelmét. Forrás: Orbán T., Metzing J. (2007) „A TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS, A HAZAI ENERGETIKA MOSTOHAGYERMEKE” A távhő rekonstrukciójához, a szükséges fejlesztésekhez tehát elengedhetetlenül szükséges az integrált közgondolkodás és rendszerszintű energiapolitika irányába való elmozdulás. Tudatában kell lennünk annak, hogy a fentiek híján a nemzetgazdaságnak növekvő primerenergia-felhasználással, növekvő CO 2 -kibocsátással, növekvő földgázimporttal, hiányzó áram- és hőtermelő kapacitással és dráguló távhővel kell szembenéznie. Forrás: Orbán T., Metzing J. (2007) „A TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS, A HAZAI ENERGETIKA MOSTOHAGYERMEKE” Távhőfejlesztési Cselekvési Terv 2011-2030

5 finn adat: felzárkózó gazdaságok átlaga: Hálózati hőveszteség (%): 6 - 9 15 - 40 Vízpótlás volumen/év: 1 10 - 50 CHP arány (%): 76 30 - 60 Megújuló arány (%): 38 0 - 10 Üzembiztonság (%): 99,98 99%-nál alacsonyabb Munkaerő hatékonyság: 20 1 - 4 (GWh/alkalmazott) Jövedelmezőség (%): 10 – 20 alacsony v. negatív A jövedelmezően funkcionáló finn távhőrendszer néhány jellemző paramétere a felzárkózó országokra jellemző adatok tükrében Forrás: Finnish Cleantech - Finpro 2011

6 Földgázkiváltási alternatívák a hőtermelésben: ● megújuló hőenergia ● tisztított biogáz közvetlen betáplálás ● forróvíz előállítás éjszakai árammal ● hőenergia előállítás anyagában nem hasznosítható hulladék égetésével (támogatjuk, hogy a hulladéktüzeléssel termelt energia 50 %-a megújulóból termeltnek számítson) ● hosszabb távon a hazai szén-, lignit környezetbarát hasznosítása A forróvízrendszerekben termelt hőmennyiség „tüzelőanyagok” szerinti megoszlása Forrás: Orbán T., Metzing J. (2007) „A TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS, A HAZAI ENERGETIKA MOSTOHAGYERMEKE”

7 Földgáz ármozgások 1999 - 2010

8 Olaj-kapcsolt orosz gázár Indonéziai export LNG ár Henry Hub ár (USA) Gázpiaci árak 2010-ben Német piaci gázár Földgáz ármozgások 2010

9 Földgáz ármozgások – mi várható?

10 Forrás: E.O. Ndefo, P. Geng, S. Laskar, L. Tawofaing, and Michael J. Economides: Russia: A Critical Evaluation of its Natural Gas Resources A földgáz kitermelés és kereskedelemi monopólium megszüntetésének prognosztizált hatása az orosz földgáztermelésre Forrás: E.O. Ndefo, P. Geng, S. Laskar, L. Tawofaing, and Michael J. Economides: Russia: A Critical Evaluation of its Natural Gas Resources A Gazprom földgázkitermelése 2020-ig az új lelőhelyek (pl. Yamal) infrastruktúrájának kiépítése nélkül Földgáz ármozgások – mi várható?

11 Villamosenergia ármozgások – mi várható?

12 ● távlatilag összekapcsolható szigetüzemek, ● hosszabb távon az alacsony hőfokú szekunder szolgáltatásra való áttérés, ● távhűtés lehetőségének vizsgálata, ● szolgáltatási minőségellenőrzési rendszer kialakítása, ● hatékonysági kritériumrendszer felállítása, ● egyedi szabályozhatóság és mérés, ● falusi távfűtőművek fejlesztése Nem halasztható tovább a távhő szolgáltatás műszaki színvonalának emelése (Nemzeti Energiastratégia 2011-2030) „A távhőellátás a nemzeti energiastratégia megvalósításának egyik leghatékonyabb eszköze, amely a rendszert alkotó elemek (hőforrások, elosztóhálózat, fogyasztói hőtranszformáló berendezések) korszerűsítésével jelentős mértékben járulhat hozzá az nemzeti szinten értelmezett energiahatékonyság növeléséhez, a primerenergia- felhasználás és a károsanyag-kibocsátás csökkentéséhez… „

13 Földgázkiváltás I: energiatakarékosság, energiahatékonyság Az Energiastratégia energiatakarékossági útitervének fő komponensei ● 30-35% hatásfokú szén / gázerőművek 50-55%-os hatásfokúakkal való kiváltása ● Villamos energia hálózati veszteség csökkentése Primerenergia megtakarítás, PJ Épület- energetikai program 111 PJ Alacsony hatás- fokú szénerő- művek kivál- tása 24 PJ Alacsony ha- tásfokú gáz- erőművek ki- váltása 37 PJ Villamos hálózati veszteség csökkenté- se 12 PJ Alacsony ha- tásfokú meg- újulók kivál- tása 5 PJ Összes energia megtakarí- tás 189 PJ

14 Épületenergetikai program – mit jelent ez a távhő szektor szempontjából? ● Épületenergetikai programok: 111 PJ primerenergia megtakarítást jelente- nek 2030-ig átlagosan 60%-os felújí- tási mélységgel számolva (ebben az új épületek is benne vannak)

15 ● A kétpólusú mezőgazdasági modell létrehozása, amely lehetővé teszi a piaci igények szerinti flexibilis váltást az élelmezési-, illetve az energetikai célú gazdálkodás között. ● A megújuló energia támogatott átvételének diverzifikálása: a zöld áram, a megújuló hőenergia és a tisztított biogáz közvetlen betáplálásának támogatása ● Engedélyezési és szabályzási eljárás egyszerűsítése Földgázkiváltás II: hazai megújuló energia A hazai megújuló energiaforrások részesedésének növelése fontos lépés az földgázfüggetlenség felé A megújuló energiaforrások részesedésének növelése 20%-körüli értékre 2030-ig

16 Megújuló energia források részesedése a zöldáram előállításból A megújuló energia szerepe a hőtermelésben A megújuló energia leggazdaságosabban hőtermelésre hasznosítható

17 Megújuló energiaforrás Potenciál (PJ) Napenergia1838 Vízenergia14,4 Geotermia63,5 Biomassza203-328 Szélenergia532,8 Összesen2600-2700 Magyarország megújuló energia potenciálja Forrás: GKM 2008 – „Stratégia a magyarországi megújuló energiaforrások felhasználásának növelésére 2008 – 2020”

18 A geotermikus energia vonatkozásában a magyar geotermikus gradiens közel másfélszerese a világátlagnak, ami az ország egyik természeti kincse ● A Nemzeti Megújuló Cselekvési Tervben részletezett módon a meglévő bázisról kiindulva megduplázódhat a geotermális energia primerenergia részesedése – 4,5 PJ-ről – 9,0 PJ-re 10 év alatt, és 2020-ra több mint háromszorosára nőhet a geotermikus energia fűtési célú hasznosítása. A villamos áram termelésben pedig a jelenlegi 0 Mwe-ről 57 Mwe-re nőhet a geotermia részesedése a fenti időtávban. Forrás: MOL 2020-ra több mint háromszorosára nőhet a geotermikus energia fűtési célú hasznosítása

19 A második generációs energianövények potenciális energiahozamai (GJ/ha) Európában

20 Az olajnövények, első- és második generációs energianövények összesített energiahozamai (GJ/ha) Európában

21 Alternatív energiatermelő technológiák várható beruházási költségcsökkenése Forrás: IEA és Energy Watch Group

22 Különböző energiatermelő technológiák becsült fajlagos munkahelyteremtő hatása Forrás: UNEP, Green jobs: Towards decent work in a sustainable, low-carbon world

23 Atomerőművi kapacitások bővítése A 25/2009. (IV. 2.) OGY határozat értelmében, az Országgyűlés előzetes, elvi hozzájárulását adott ahhoz, hogy a paksi atomerőmű telephelyén új blokk(ok) létesítésének előkészítését szolgáló tevékenység megkezdődhessen. Ennek értelmében az Energiastratégia számol új atomerőművi blokk(ok) létesítésével a paksi telephelyen még 2030 előtt. Földgázkiváltás III: biztonságos atomenergia Hazánk földgázfüggetlenségének másik fontos garanciája az atomenergia ?

24 Földgázkiváltás IV: a hazai szén- és lignitvagyon, valamint az anyagában nem hasznosítható háztartási hulladék fenntartható, környezetbarát felhasználása ● Energetikai krízishelyzetben (pl. földgáz árrobbanás, rendszer-szintű üzemzavar) az egyedüli gyorsan mozgósítható belső tartalék; ● Földgáz import kiváltó alternatíva, foglalkoztatás bővítési lehetőséggel; ● Ez értékes szakmai kultúra végleges elvesztésének megelőzése a fentiek miatt és a jövőbeni nagyobb arányú felhasználás lehetőségének fenntartása érdekében; Ez utóbbi feltétele a fenntarthatósági- és ÜHG kibocsátás vállalási kritériumoknak való megfelelés (a széndioxid leválasztási és tiszta szén technológiák teljes körű alkalmazása);

25 Távhűtés Klímapolitikai cél: ● a globális átlaghőmérséklet emelkedés max 2 o C-n tartása ● ebből 1 o C növekedést már realizáltunk Orvosbiológiai következmény: ● túl az emberi enzimrendszer hőmérsékleti optimumán ● fokozódó halálozási ráta a közép- életkorú generációkban

26 Köszönöm a figyelmet! otto.toldi@nfm.gov.hu


Letölteni ppt "Távhőfejlesztési Cselekvési Terv a Nemzeti Energiastratégia tükrében dr. Toldi Ottó főosztályvezető helyettes Klíma- és Energiaügyekért Felelős Államtitkárság."

Hasonló előadás


Google Hirdetések