Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Pályakezdő diplomások munkába állási stratégiái

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Pályakezdő diplomások munkába állási stratégiái"— Előadás másolata:

1 Pályakezdő diplomások munkába állási stratégiái
Sági Matild Frissdiplomások 2011 kötetbemutató Educatio Nonprofit Kft. Budapest, március 7.

2 Elméleti keretek, korábbi eredmények

3 Intézményi környezet: Oktatási rendszer munkaerőpiac
Belső munkaerőpiac (ILM) szervezeti elrendeződés (angolszász országok) Foglalkozási munkaerőpiac (OLM) kvalifikációs elrendeződés (Németország) A magasabb szintű képzés önmagában, az általános képzettségi szint emelése révén növeli a munkaerő produktivitását A munkaerőnek (tovább)képezhetőségét tételezi fel, és ezt követően belső munkahelyi képzésekkel teszi alkalmassá őket az elvárt feladatok ellátására Az oktatási rendszer legfőbb feladata a munkaerőpiachoz való hozzáférés szabályozása Sorbanállási modellek A munkahely termelékenységét csak az alkalmazottak szakma-specifikus jártasságai növelik Speciális feladatokra kiképzett szakembereket keres Direkt illeszkedés a képzés és a munkahely között Magyarországot az elmúlt évtizedekben a kétféle szerveződés közötti lassabb, vagy gyorsabb elmozdulások jellemezték - folyamatosan változó intézményi környezet.

4 A munkába állás folyamata
A munkaerőpiaci átmenet egy sztochasztikus illeszkedési folyamat. A potenciális munkaadók és munkavállalók a másik félnek nem az abszolút, hanem a relatív pozícióját figyelik. Az munkalehetőségek hozamát az álláskeresők nem egyetlen dimenzió mentén értékelik. ( közeg, karrier, stabilitás szakmaiság) A kedvezőtlen környezeti feltételekre való lehetséges munkavállalói reagálások: Az igényeknek, elvárásaiknak kevésbé megfelelő állás elfoglalása A „siker” átértelmezése, a dimenziók átsúlyozása Kivárás A környezeti feltételek megváltoztatása: nemzetközi mobilitás Jelentősen elnyúlik, és egyre komplexebbé válik a munka világába való integrálódás folyamata.

5 Eredmények

6 Adatok 2011 évi DPR adatfelvétel nappali munkarend
az abszolutórium után közvetlenül a diplomájukat is megszerezték a 2008-ban és a 2010-ben végzettek együtt súlyozott elemszám: N= 9030

7 Gyakoriság az összes frissdiplomás körében
A felsőoktatásból a munkaerőpiacra való átmenet vizsgált tevékenység-szegmensei Gyakoriság az összes frissdiplomás körében % Az abszolutórium megszerzését követően keresett munkát 60,6 Főállású munkaviszonya volt a diploma megszerzésekor 15,3 Munkaviszonya nem volt, de a szakmában dolgozott a diploma megszerzésekor 4,8 A diploma megszerzésekor megvolt az állása, csak el kellett foglalnia 1,4 Diploma után továbbtanult: másik diplomát is szerzett, vagy most is részt vesz felsőfokú képzésben, vagy azért nem keresett állást, mert továbbtanult 39,4 Diploma megszerzését követően tanult külföldön 5,8 Diploma megszerzését követően dolgozott külföldön 11,3 Még soha nem volt állásban 16,7 Több munkahelye is volt végzés óta 29,1 Tanulmányaihoz kapcsolódó munkatapasztalat a képzés előtt vagy közben 57,7 Tanulmányaihoz nem kapcsolódó munkatapasztalat a képzés előtt vagy közben 63,9 Külföldi munkatapasztalat a képzés előtt vagy közben 13,6 Volt diplomája, amikor megkezdte ezt a képzést 5,1 A végzettség megszerzése előtt tanult külföldön 16,0 A végzettség megszerzése előtt dolgozott külföldön Képzési szint: MA/MSC, osztatlan, egyetem 47,0 N 9030

8 És mindezek változatos kombinációi:
A friss diplomások csupán kevesebb, mint kétharmada (60,6%) keresett az abszolutórium megszerzése után közvetlenül munkát. Az állást nem keresők nem kizárólag azok köréből kerülnek ki, akik a képzést követően továbbtanulnak, vagy már egyetemista korukban munkába álltak, illetve, akik a diploma megszerzésekor határozott állás-ígérettel rendelkeztek. A friss diplomások 15%-a a diploma megszerzésekor tovább akart tanulni, és egyben állást is keresett, míg 25%-uk úgy kívánt továbbtanulni, hogy ekkor még nem kívánt belépni a munkaerőpiacra Minden ötödik frissdiplomás már a diploma megszerzését megelőzően belépett a munkaerőpiacra , de csak 9% tekintette magát megállapodottnak a diploma megszerzésének idején. Jellemzően azoknak volt több állásuk is, akik a diploma megszerzésekor már rendelkeztek munkahellyel. Közülük csak minden második (56%) maradt meg a korábbi munkahelyén, 44%-uk egy, vagy több másik munkahelyet is kipróbált a diploma megszerzését követően. A pályakezdő diplomások álláshoz jutásának valószínűségét jelentős mértékben növeli a tanulmányokkal összefüggő korábbi munka-tapasztalat, illetve a külföldi munkatapasztalat . Tíz frissdiplomás közül csupán négy (43,6%) volt a diploma megszerzését követően „hagyományos” álláskeresőnek tekinthető.

9 A szegmensek kombinációi alapján:
A pályára állás nem egyszeri, és lezárt folyamat, nem feltétlenül a diploma megszerzése körül kezdődik, és nem is fejeződik be ekkor. Az elnyúló átmeneti időszakra jellemző a tanulói és a dolgozói státusz váltakozása, és ezek átfedése is A pályakezdés időszakában fokozott foglalkozási-, és nemzetközi mobilitás – útkeresés, helyezkedés

10

11 Tipikus munkábaállási stragégiák (főkomponens-elemzés alapján)
6 tipikus faktor: intenzív munkatapasztalat, erőteljes hazai és nemzetközi mobilitás továbbtanulás külföldre aspirálódás tanulás melletti „bedolgozás” családi háttértámogatás hagyományos pályára állás

12 A pályaválasztási stratégiák választását befolyásoló tényezők (OLS regresszió elemzés alapján)
Intenzív munkatapasztalat, erőteljes hazai és nemzetközi mobilitás: Magas kulturális státuszú családi háttér Magas szintű felsőoktatási képzésben részt vevő Intenzív hazai és a külföldi tanulmányi és munka-aktivitások váltogatása IGEN: gazdasági vagy informatikai végzettség. NEM: jogi, a természettudományi és a nemzetvédelmi jellegű képzések Továbbtanulás: Mint az előző – csak alacsonyabb képzési szintről (BA/BSC) indulva Külföldre aspirálódás: A családi háttér hatása megegyezik az előzőekkel De a képzési terület hatása éppen ellentétes ezzel: IGEN: az egészségügyi, és a természettudományi képzés NEM: gazdasági és az informatikai végzettségűekre. Tanulás melletti „bedolgozás”: Csak nagyon kevés, általunk vizsgált külső tényező befolyásolja, s a modell magyarázó ereje is nagyon kicsi. NEM választják ezt a bölcsész, az informatikai és a természettudományi képzési területeken diplomát. Családi háttértámogatás: Jó anyagi helyzetű szülői háttér, Magas képzési szint (MA/MSC vagy osztatlan egységes képzés vagy hagyományos egyetemi képzés) Szülők kulturális státusza nem számít Nincs munkatapasztalat Hagyományos pályára állás: Nincs családi háttértámogatás Magas képzési szint, Jó tanulmányi eredmény

13 Munkába állási stratégiák sikerének megítélése Kétutas Pearson féle korrelációs együtthatók (A jelenleg állásban levők körében, csak a szignifikáns hatások jelölve) Szakmai, tartalmi elemek A szakmai előmenetel Presztízs Jövedelem, juttatások A munka-körülmények Tárgyi körülmények Együtt Intenzív munkatapasztalat, erőteljes hazai és nemzetközi mobilitás 0,026 0,094 0,083 0,165 0,036 0,084 0,081 Továbbtanulás 0,050 0,062 0,070 0,030 0,041 0,048 Családi háttértámogatás 0,043 0,072 Tanulás melletti “bedolgozás” Külföldi aspirációk -0,05 -0,026 -0,036 Hagyományos pályára állás -0,059 -0,025 -0,02

14 Intenzív munkatapasztalat és erőteljes hazai és nemzetközi mobilitás: SIKER Továbbtanulási út: SIKER Külföldre aspirálódás: Az előzőek sikertelen variánsa Tanulás melletti „bedolgozás”: HIÁNYÉRZET Családi háttértámogatás: HIÁNYÉRZET Hagyományos pályára állás: ELÉGEDETLENSÉG

15 Összegzés Leginkább sikeresnek a magas kulturális státuszú családból származó, magas szintű felsőoktatási képzésben részt vevő, az intenzív tanulmányi-, és munkatapasztalatokat felvonultató fiatalok bizonyultak. Úgy tűnik, hogy ők a hazai és a külföldi tanulmányi és munka-aktivitásaik váltogatásával, széles spektrumú kombinációival egy olyan „kompetencia-csomagot” állítanak össze maguknak, amelyből a különböző munkaerőpiaci igényeknek megfelelően válogatni tudnak, így kimagasló mértékben tudnak alkalmazkodni különböző kihívásokhoz, megfelelni különböző elvárásoknak. Önmagában, intenzív munka-tapasztalat nélkül a magas kulturális családi háttérrel támogatott magas szintű tanulmányok akkor sem eredményeznek sikert és elégedettséget, ha ez intenzív külföldi tanulmányi tapasztalatokkal társul. A hagyományos pályára állási modell családi háttér-támogatástól független, nyitott mindenki számára, aki felsőoktatási tanulmányokat folytat – viszont kicsi a valószínűsége, hogy kimagasló sikerű munkába való átmenethez vezetne. Bizonyos képzési területek – kiemelten a gazdaságtudományok és az informatika – jelentős mértékben megnövelik a sikeres pályára állási stratégiák kiválasztását és megvalósítását, míg mások (az egészségügy és a természettudományok) a sikeres track munkatapasztalat szerinti negatív tükörképét formáló „külföldre vágyakozók” sikertelen csoportjába való bekerülést valószínűsítik.


Letölteni ppt "Pályakezdő diplomások munkába állási stratégiái"

Hasonló előadás


Google Hirdetések