Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Budapest, 2009 November 27. Helyi Vidékfejlesztési Stratégia – Közép-Tisza-Zagyva VE A dokumentumban szereplő összes szellemi termék a European Public.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Budapest, 2009 November 27. Helyi Vidékfejlesztési Stratégia – Közép-Tisza-Zagyva VE A dokumentumban szereplő összes szellemi termék a European Public."— Előadás másolata:

1 Budapest, 2009 November 27. Helyi Vidékfejlesztési Stratégia – Közép-Tisza-Zagyva VE A dokumentumban szereplő összes szellemi termék a European Public Advisory Partners (EPAP) kizárólagos tulajdonát képezi. A dokumentum bármely részét idézni, forrásként felhasználni csak az EPAP előzetes hozzájárulásával, a forrás pontos megjelölésével szabad. Éljünk a Tiszavölgyben!

2 1 Tartalom ▪A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia összefoglalása ▪Helyzetelemzés ▪Fő fejlesztési prioritások és fejlesztési intézkedések, forrásallokáció ▪ Megoldási javaslatok

3 2 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis Közép-Tisza-Zagyva VE – Összefoglaló a térségről A térségen belül a legtöbb vállalkozás a(z) Kereskedelem, javítás szektorban tevékenykedik. A legnagyobb foglalkoztató a(z) Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás szektor, az 500 főnél többet foglalkoztató vállalkozások száma 0 A térségben összesen 23 db gazdaságfejlesztési javaslat fogalmazódott meg, melyek közül a legtöbb – az összes javaslat 22%-a, 5 db – a(z) Szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás szektorhoz kapcsolódik A térségben összesen 26 db szolgáltatás-, valamint falu- és településfejlesztési javaslat fogalmazódott meg, melyek közül a legtöbb – 8 db – a(z) Természeti adottságok mozgatórugó- csoporthoz kapcsolódik A térségben összesen 7 db fő fejlesztési prioritás és 17 db fejlesztési intézkedés fogalmazódott meg A(z) Közép-Tisza-Zagyva VE területe 16 települést foglal magába, melyek közül 1 város. A térség lakossága 41,297 fő, a városokban élő lakosok száma 6,711 fő

4 3 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis A térségben a legtöbb vállalkozás a(z) Kereskedelem, javítás szektorban található; a legnagyobb foglalkoztató a(z) Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás szektor Vállalkozások, jelentős szektorok Népesség Települé- sek száma Városok száma 41,297 16 1 6 Kereskedelem, javítás Vállalk. száma létszám szerint (db)Legtöbb vállalk. adó szektor Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás Legnagyobb fogl. szektor Általános információk Négy legnépesebb település Újszász 6,711 fő 5,572 fő 4,745 fő 4,024 fő Rákóczifalva Tószeg Szajol Települések száma, ahol......nincs szélessávú internet...nem elérhető mindhárom mobilhálózat...nincs helyközi autóbusz-megálló...van közművesített, köz- úton elérhető ipari park Fejlesztési prioritások és intézkedések, megoldási javaslatok 0 1 0 0 Fő fejlesztési prioritások száma 7 Fejlesztési intézkedések száma 17 Gazdaságfejlesztési megoldási javaslatok száma 23 Szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatok száma 26 Közép-Tisza-Zagyva VE – Általános áttekintés Hátrányos helyzetű települések száma

5 4 Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis A legtöbb forrás – 953,801 EUR – a Mikrovállalkozások létrehozásának és fejlesztésének támogatása jogcímhez lett rendelve Közép-Tisza-Zagyva VE – HPME allokáció összefoglaló Jogcím neveHPME-k száma (db)Allokált forrás (EUR) ▪Mikrovállalkozások létrehozásának és fejlesztésének támogatása ▪5▪5▪953,801 ▪A turisztikai tevékenységek ösztönzése▪4▪4▪443,920 ▪Falumegújítás és -fejlesztés▪4▪4▪528,474 ▪A kulturális örökség megőrzése▪2▪2▪210,805 ▪Leader közösségi fejlesztés▪2▪2▪127,375 ▪Leader vállalkozás fejlesztés▪11▪487,247 ▪Leader képzés▪1▪1▪47,375 ▪Leader rendezvény▪2▪2▪217,350 ▪Leader térségen belüli szakmai együttműködések▪4▪4▪115,491 ▪Leader térségek közötti és nemzetközi együttműködések▪2▪2▪157,299 ▪Leader komplex projekt ▪Leader tervek, tanulmányok

6 5 Közép-Tisza-Zagyva VE - Legfontosabb probléma és lehetőség A legfontosabb probléma megoldása, és a legfontosabb lehetőség kihasználása jelenti a kiugrási lehetőséget a térség számára Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis Legfontosabb problémaLegfontosabb lehetőség ▪Külterületi utak rossz állapota,A tiszai átkelőhelyek hiánya ▪A vállalkozások alacsony száma, aktivitása és tőkeszegénysége ▪Kerékpárutak amortizálódottsága ▪Hozzáadott érték hiánya, csak nyersanyagtermelés, vagy alacsony jövedelmezőség szolgáltatások ▪A helyi gazdaság versenyképtelensége ▪A turisztikai vonzerők nem, vagy részben alkalmasak idegenforgalmi célokra ▪Társadalmi és gazdasági együttműködés hiánya ▪Az érdekérvényesítés alacsony szintje ▪A térség idegenforgalmára negatívan hat a kulturális és építészeti értékek általánosan rossz állapota ▪Identitás és jövőkép hiánya, demográfiai mutatók- elöregedő lakosság ▪A helyiek tulajdonában lévő üzemek, szolgáltatások létesítése. Meglévő természeti kincsek turisztikai kiaknázása. Éghajlati és domborzati adottságok agrár- és turisztikai kihasználása. ▪Helyi kisvállalkozások megerősítése és számuk növelése. ▪Megtermelt nyersanyagok minél magasabb szintű feldolgozása, versenyképes, magas minőségű helyi termékek létrehozása. ▪Erőforrásaink fenntartható felhasználása: folyók, termálvíz, termőföld, tiszta levegő, természetvédelmi területek, stb. ▪Legalább kistérségi szintű TÉSZ-ek, BÉSZ-ek, Klaszterek létrehozása. ▪Tudatos vásárlói magatartás kialakítása, a helyi piac és vásárlóerő kiaknázása. ▪Az „önellátás” - az adottságok alapján.

7 6 A Közép-Tisza-Zagyva vidék erőforrásait ismerő, azokat saját fejlődése érdekében hasznosítani tudó, erős "saját" fenntartható gazdaságot építő közösség kialakítása, innovatív, szolidáris, környzettudatos magatartással, különös figyelemmel az esélyegyenlőségre. Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis Közép-Tisza-Zagyva VE – A stratégia alapvető célja

8 7 Tartalom ▪A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia összefoglalása ▪Helyzetelemzés ▪Fő fejlesztési prioritások és fejlesztési intézkedések, forrásallokáció ▪ Megoldási javaslatok

9 8 A közösség települései, tagjaink felismerték a közösség erejét és az együttműködésben rejlő lehetőségeket. A 16 település nem kevesebb, mint 6 természetrajzi kistáj találkozásánál alakult ki. Meggyőződésünk, hogy ez példa nélküli az országban. Egyetlen egy közös természeti jellemzőnk van, hogy folyóparton élünk, a Tiszavölgyben. A szellemiség megfogalmazásában hétköznapi szavak helyett Gróf Széchenyi István gondolatait idézzük: "Tiszavölgy alatt én nem csak a Tisza ágyát értem és azon tért, melyre a kicsapongó Tisza árja terjed, de mind azon folyók és vizek ágyait és kiöntési lapályait, melyek a Tiszába omlanak." A Közép-Tisza-Zagyva Helyi Közösség tagjaiként kivétel nélkül a folyók magas partjain otthont és megélhetést találó egykori közösségek utódai vagyunk. Sorsuk, megélhetésük ezernyi szállal kötődött a folyókhoz, a vízhez, mint ahogy az egymással való összeköttetést is évszázadokon keresztül a folyók "országútjai" biztosították. Hagyományainkban, legendáinkban, szokásainkban máig megőriztük a természettel okosan együttműködő ember képét. Mindenhol fellelhetők az időben, a messzi múltban, a lelkekben pedig mélyen gyökerező paraszti kultúra értékei. A régmúlt szinte génekben megőrzött üzenete, hogy mindenünk meg van, csak okosan, mások és a jövő iránti felelőséggel, de saját hasznunkra kell élni vele, hogy minden falu, egy teljes ország, egy önálló világegyetem, ahol állsz, ahol élsz, az a világ közepe. A Jászság, a Nagykunság és a Kiskunság között, de egyik népcsoporthoz sem tartozva e közösségben újra egymásra találtunk. A közösség települései, tagjaink felismerték a közösség erejét és az együttműködésben rejlő lehetőségeket. A 16 település nem kevesebb, mint 6 természetrajzi kistáj találkozásánál alakult ki. Meggyőződésünk, hogy ez példa nélküli az országban. Egyetlen egy közös természeti jellemzőnk van, hogy folyóparton élünk, a Tiszavölgyben. A szellemiség megfogalmazásában hétköznapi szavak helyett Gróf Széchenyi István gondolatait idézzük: "Tiszavölgy alatt én nem csak a Tisza ágyát értem és azon tért, melyre a kicsapongó Tisza árja terjed, de mind azon folyók és vizek ágyait és kiöntési lapályait, melyek a Tiszába omlanak." A Közép-Tisza-Zagyva Helyi Közösség tagjaiként kivétel nélkül a folyók magas partjain otthont és megélhetést találó egykori közösségek utódai vagyunk. Sorsuk, megélhetésük ezernyi szállal kötődött a folyókhoz, a vízhez, mint ahogy az egymással való összeköttetést is évszázadokon keresztül a folyók "országútjai" biztosították. Hagyományainkban, legendáinkban, szokásainkban máig megőriztük a természettel okosan együttműködő ember képét. Mindenhol fellelhetők az időben, a messzi múltban, a lelkekben pedig mélyen gyökerező paraszti kultúra értékei. A régmúlt szinte génekben megőrzött üzenete, hogy mindenünk meg van, csak okosan, mások és a jövő iránti felelőséggel, de saját hasznunkra kell élni vele, hogy minden falu, egy teljes ország, egy önálló világegyetem, ahol állsz, ahol élsz, az a világ közepe. A Jászság, a Nagykunság és a Kiskunság között, de egyik népcsoporthoz sem tartozva e közösségben újra egymásra találtunk. Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis A térség általános jellemzői, a hely szelleme 1/1

10 9 Az alakuló helyi közösség által lefedett terület a Szolnoki – ártér nevezetű kistájon terül el. A kistérség kiemelkedő természeti adottságokkal rendelkezik, a települések jelentős része a Közép – Tiszai Tájvédelmi Körzet részét képezik, mely országos jelentőségű védett terület. Az értékes folyóparti és mocsári élőhelyek és társulások számos védett fajnak adnak otthont. A Tisza és holtágai, a Zagyva, és a folyók hullámterei jelentős természeti erőforrások. A térség éghajlata kontinentális, nagy és szeszélyes a hőmérsékletingadozás (+40C° és -25C° között), a napfényes órák száma éves ingadozásban 1900 – 2100 óra között változik. Hazánk legszárazabb területéhez tartozik. A csapadék sok éves átlaga alig haladja meg a 490 mm – t. A kistérség talajtakarója változatos, fő talajképző tényező a folyók, illetve a víz és hatására létrejövő hidromorf talajok. Három talajtipus az uralkodó. Ezek a réti talajok, a csernozjom talajok és a sztyeppesedő réti szolonyecek, valamint változataik. A talajok termőképessége változó, a terület közel 70 % - a szántó művelési ágban hasznosított. A folyók, hullámterek és holtágaik védett természeti értékeket képviselnek, (Közép – Tiszai Tájvédelmi Körzet) részei a Tisza mellett húzódó ökológiai folyosónak, mely 136 km hosszú és 9452 ha – t foglal magába. A védett területek rendkívül gazdag és változatos növény, rovar és állatvilággal, biodiverzitással rendelkeznek. Védettséget élveznek a hullámtéri rétek, szikes puszta maradványok, holtágak gazdag mocsárvilága, a kérészek páratlan „tiszavirágzása”. A kistérség környezeti állapota — összességében — a kevésbé szennyezett területek kategóriájába sorolható. A légszennyezés legfőbb okozója az ipar és a közlekedés. A térség települései túlnyomó részt a „kiemelten védett” és „védett” kategóriába taroznak. Az utóbbi években a térség parlagfűvel fertőzött területnek számít, mely növeli a lakosság allergén megbetegedését. A felszíni vizek állapota változó. A Tisza folyó vízminősége a” jó víz és a tűrhető víz” minősítés közé helyezhető (II – III. Az alakuló helyi közösség által lefedett terület a Szolnoki – ártér nevezetű kistájon terül el. A kistérség kiemelkedő természeti adottságokkal rendelkezik, a települések jelentős része a Közép – Tiszai Tájvédelmi Körzet részét képezik, mely országos jelentőségű védett terület. Az értékes folyóparti és mocsári élőhelyek és társulások számos védett fajnak adnak otthont. A Tisza és holtágai, a Zagyva, és a folyók hullámterei jelentős természeti erőforrások. A térség éghajlata kontinentális, nagy és szeszélyes a hőmérsékletingadozás (+40C° és -25C° között), a napfényes órák száma éves ingadozásban 1900 – 2100 óra között változik. Hazánk legszárazabb területéhez tartozik. A csapadék sok éves átlaga alig haladja meg a 490 mm – t. A kistérség talajtakarója változatos, fő talajképző tényező a folyók, illetve a víz és hatására létrejövő hidromorf talajok. Három talajtipus az uralkodó. Ezek a réti talajok, a csernozjom talajok és a sztyeppesedő réti szolonyecek, valamint változataik. A talajok termőképessége változó, a terület közel 70 % - a szántó művelési ágban hasznosított. A folyók, hullámterek és holtágaik védett természeti értékeket képviselnek, (Közép – Tiszai Tájvédelmi Körzet) részei a Tisza mellett húzódó ökológiai folyosónak, mely 136 km hosszú és 9452 ha – t foglal magába. A védett területek rendkívül gazdag és változatos növény, rovar és állatvilággal, biodiverzitással rendelkeznek. Védettséget élveznek a hullámtéri rétek, szikes puszta maradványok, holtágak gazdag mocsárvilága, a kérészek páratlan „tiszavirágzása”. A kistérség környezeti állapota — összességében — a kevésbé szennyezett területek kategóriájába sorolható. A légszennyezés legfőbb okozója az ipar és a közlekedés. A térség települései túlnyomó részt a „kiemelten védett” és „védett” kategóriába taroznak. Az utóbbi években a térség parlagfűvel fertőzött területnek számít, mely növeli a lakosság allergén megbetegedését. A felszíni vizek állapota változó. A Tisza folyó vízminősége a” jó víz és a tűrhető víz” minősítés közé helyezhető (II – III. Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis A térség környezeti állapota 1/2

11 10 osztály ). - A Zagyva folyó a felsőbb szakaszán szennyezettebb, értékei rosszabbak a Tiszáénál (III – IV. osztály) - A belvízcsatornák több esetben szennyvizek befogadójaként funkcionálnak és ezért erősen szennyezettek. - A holtágak vízminősége szennyezettnek tekinthető, mely többnyire a holtágak elöregedése, a sekély vízmélységek (feliszapolódás) és az eutrofizáció kedvezőtlen hatásaira vezethető vissza. Az Alcsi Holt – Tisza, mint kiemelt fontosságú holtág jó minőségű vízzel rendelkezik. Kiemelt jelentőségű a talajok védelme. Megfigyelhetők a helytelen agrotechnika és külterületi infrastruktúra (belvíz elvezető rendszerek, melioráció, hulladék elhelyezés) hiányából adódó talajdegradációs folyamatok; a talajsavanyodás, talajszerkezet romlás, eróziós folyamatok növekedése. Nem megfelelő a hulladékgazdálkodás, a megvalósult korszerű hulladéklerakók (Kétpó) mellett még sok az illegális hulladéklerakó hely, mely szennyezi a környezetet, a talajt és a vizeinket. A mezőgazdasági termelés során keletkezett hígtrágya és egyéb hulladékok kezelése, elhelyezése, ártalmatlanítása sem megoldott. A szelektív és veszélyes hulladék gyűjtés bevezetése még kezdeti stádiumban van. osztály ). - A Zagyva folyó a felsőbb szakaszán szennyezettebb, értékei rosszabbak a Tiszáénál (III – IV. osztály) - A belvízcsatornák több esetben szennyvizek befogadójaként funkcionálnak és ezért erősen szennyezettek. - A holtágak vízminősége szennyezettnek tekinthető, mely többnyire a holtágak elöregedése, a sekély vízmélységek (feliszapolódás) és az eutrofizáció kedvezőtlen hatásaira vezethető vissza. Az Alcsi Holt – Tisza, mint kiemelt fontosságú holtág jó minőségű vízzel rendelkezik. Kiemelt jelentőségű a talajok védelme. Megfigyelhetők a helytelen agrotechnika és külterületi infrastruktúra (belvíz elvezető rendszerek, melioráció, hulladék elhelyezés) hiányából adódó talajdegradációs folyamatok; a talajsavanyodás, talajszerkezet romlás, eróziós folyamatok növekedése. Nem megfelelő a hulladékgazdálkodás, a megvalósult korszerű hulladéklerakók (Kétpó) mellett még sok az illegális hulladéklerakó hely, mely szennyezi a környezetet, a talajt és a vizeinket. A mezőgazdasági termelés során keletkezett hígtrágya és egyéb hulladékok kezelése, elhelyezése, ártalmatlanítása sem megoldott. A szelektív és veszélyes hulladék gyűjtés bevezetése még kezdeti stádiumban van. Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis A térség környezeti állapota 2/2

12 11 Térségünkre nem releváns, nem tartozunk a 33 leghátrányosabb kistérség közé. A Szolnoki kistérségben Szolnok Megyei Jogú Város statisztikai mutatói nélkül a kistérség települései gazdasági, és társadalmi mutatói alapján hátrányos helyzetűnek tekinthető. (Pl. Tisza mentén található kistelepülések: Hunyadfalva, Csataszög, Kőtelek, Tiszasüly, Nagykörű "belső perifériának" tekinthető.) Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis Hátrányos helyzetű települések közé tartozó települések bemutatása 1/1

13 12 Forrás:HVS kistérségi HVI, KSH, HVS adatbázis Az egyes szektorok jelentősége a térségben - Jelmagyarázat Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás Építőipar Kereskedelem, javítás Szálláshely- szolgáltatás és vendéglátás Szállítás, raktározás, posta és távközlés Pénzügyi közvetítés Ingatlanügyletek, gazdasági szolgáltatás Egyéb szolgáltatás Egyéb tevékenység

14 13 Forrás:HVS kistérségi HVI, KSH, HVS adatbázis Az egyes szektorok jelentősége a térségben A térség legfontosabb szektorait a foglalkoztatásban, illetve a vállalkozások számában képviselt részesedés alapján lehet azonosítani Foglalkoztatottak számának megoszlása a szektorok között (%) Vállalkozások számának megoszlása a szektorok között (%) ▪A településen azok a legfontosabb szektorok, amelyek nagy mértékben részesednek a foglalkoztatásból és/vagy a vállalkozások számából ▪Ebből a szempontból a település legfontosabb szektorai –Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás –Kereskedelem, javítás 1. Sok kis/közepes méretű vállalat2. Néhány nagy vállalat 3. Sok kis vállalat 4. Kevés kis vállalat

15 14 Forrás:HVS kistérségi HVI, KSH, HVS adatbázis Vállalkozások szektor szerinti megoszlása A vállalkozások számát tekintve a szektorok közül 26%-kal a(z) Kereskedelem, javítás szektor rendelkezik a legnagyobb részesedéssel Aktív vállalkozások száma szektoronként (db) Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás Építőipar Kereskedelem, javítás Szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás Szállítás, raktározás, posta és távközlés Pénzügyi közvetítés Ingatlanügyletek, gazdasági szolgáltatás Egyéb szolgáltatás Egyéb tevékenység Szektorok részesedése 7% 8% 26% 5% 6% 19% 9% 0% 15% 5%

16 15 Foglalkoztatottság szektor szerinti megoszlása* A foglalkoztatottak számát tekintve a szektorok közül 27%-kal a(z) Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás szektor rendelkezik a legnagyobb részesedéssel *A foglalkoztatottsági adatok nemcsak a vállalkozásokra vonatkoznak Forrás:HVS kistérségi HVI, KSH, HVS adatbázis Foglalkoztatottak száma szektoronként (fő) Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás Építőipar Kereskedelem, javítás Szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás Szállítás, raktározás, posta és távközlés Pénzügyi közvetítés Ingatlanügyletek, gazdasági szolgáltatás Egyéb szolgáltatás Közigazgatás, védelem, társadalom- biztosítás, oktatás, egészségügy Szektorok részesedése 10% 27% 13% 3% 10% 4% 2% 23% 6% 1% Egyéb tevékenység 0%

17 16 Forrás:HVS kistérségi HVI, Állami Foglalkoztatási Szolgálat, HVS adatbázis Álláskeresők aránya az aktív korú lakosságon belül Az aktív korú lakosságon belül az álláskeresők aránya 2007-ben 7.8%, ami -0.2 százalékpontos változást jelent 2003 óta Álláskeresők aránya az aktív korú lakosságon belül (százalék) ▪Az álláskeresők aránya az aktív korú lakosságon belül 2007-ben 7.8% ▪Változás 2003-hoz képest -0.2 százalékpont

18 17 A települések lakosságszáma igen heterogén. 1000fő alatti település 3, 1000-2000 fő közötti település 7, 3001- 4000 fő közötti település 3, 4001-5000 közötti település 1, 5001-6000 közötti település 1, 6001-7000 közötti település 1. Ugyanez mondható el a települések adottságairól, lehetőségeiről, a munkavégzés korú lakosság és a foglalkoztatottak számáról is.A nyilvántartott álláskeresők száma a munkavállalási korú népesség százalékában a közösség területén 6,70%, mely magasnak nevezhető. A megyei átlag sajnos még ettől is rosszabb 7,95 %.(Relatív mutató) Ha értékeljük a relatív mutatónak az országos átlaghoz viszonyított arányát ez a megyében 1,19, mely az országos átlagnál 19 %-kal magasabb. A közösség területén a települések ilyen jellegű mutatói a megyei átlaghoz viszonyítva 3 településen jobbak, 5 településen rosszabbak, 8 településen átlag körüliek. A térségre legjellemzőbb a mezőgazdasági tevékenység. A fentieket támasztják alá, hogy minden településen van aránylag nagyobb létszámot foglalkoztató mezőgazdasági vállalkozás, illetve a területen az őstermelők száma is az országos átlagot jóval meghaladja.Itt is megállapítható azonban az, hogy többségében kényszer vállalkozásokról van szó.Intenzív gazdálkodásra kevés területen van lehetőség, a jövőben sokkal nagyobb figyelmet kell fordítani a környezetet kímélő technológiákra, bio- és tájgazdálkodásra.Ipari tevékenységről egy két települést kivéve nem beszélhetünk.A foglalkoztatottak számának növelése és a munkahelyteremtés között igen szoros a koreláció. Sajnos a térségben néhány település kivételével esély nincs arra hogy munkahelyteremtő beruházás megvalósuljon. Olyan foglalkoztatási formák bevezetését kell erősíteni, melyek nem oldják meg, de legalább csökkentik kismértékben a feszültséget. A turisztika, az olcsó munkaerőt vonzó könnyű ipari tevékenység, azok a területek melyek kitörési pontot jelenthetnek a térségben, nem figyelmen kívül hagyva a másodlagos munkaerő piaci foglalkoztatást.(közhasznú, közcélú munka, szociális földprogram)A foglalkoztatottság mennyiségi és minőségi mutatója többek között az egy állandó lakosra jutó személyi jövedelemalap.A települések átlaga 407 214 e-Ft. A települések lakosságszáma igen heterogén. 1000fő alatti település 3, 1000-2000 fő közötti település 7, 3001- 4000 fő közötti település 3, 4001-5000 közötti település 1, 5001-6000 közötti település 1, 6001-7000 közötti település 1. Ugyanez mondható el a települések adottságairól, lehetőségeiről, a munkavégzés korú lakosság és a foglalkoztatottak számáról is.A nyilvántartott álláskeresők száma a munkavállalási korú népesség százalékában a közösség területén 6,70%, mely magasnak nevezhető. A megyei átlag sajnos még ettől is rosszabb 7,95 %.(Relatív mutató) Ha értékeljük a relatív mutatónak az országos átlaghoz viszonyított arányát ez a megyében 1,19, mely az országos átlagnál 19 %-kal magasabb. A közösség területén a települések ilyen jellegű mutatói a megyei átlaghoz viszonyítva 3 településen jobbak, 5 településen rosszabbak, 8 településen átlag körüliek. A térségre legjellemzőbb a mezőgazdasági tevékenység. A fentieket támasztják alá, hogy minden településen van aránylag nagyobb létszámot foglalkoztató mezőgazdasági vállalkozás, illetve a területen az őstermelők száma is az országos átlagot jóval meghaladja.Itt is megállapítható azonban az, hogy többségében kényszer vállalkozásokról van szó.Intenzív gazdálkodásra kevés területen van lehetőség, a jövőben sokkal nagyobb figyelmet kell fordítani a környezetet kímélő technológiákra, bio- és tájgazdálkodásra.Ipari tevékenységről egy két települést kivéve nem beszélhetünk.A foglalkoztatottak számának növelése és a munkahelyteremtés között igen szoros a koreláció. Sajnos a térségben néhány település kivételével esély nincs arra hogy munkahelyteremtő beruházás megvalósuljon. Olyan foglalkoztatási formák bevezetését kell erősíteni, melyek nem oldják meg, de legalább csökkentik kismértékben a feszültséget. A turisztika, az olcsó munkaerőt vonzó könnyű ipari tevékenység, azok a területek melyek kitörési pontot jelenthetnek a térségben, nem figyelmen kívül hagyva a másodlagos munkaerő piaci foglalkoztatást.(közhasznú, közcélú munka, szociális földprogram)A foglalkoztatottság mennyiségi és minőségi mutatója többek között az egy állandó lakosra jutó személyi jövedelemalap.A települések átlaga 407 214 e-Ft. Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis A térség foglalkoztatottsági helyzete 1/2

19 18 mely alacsony érték. Nagy a különbség a legalacsonyabb 174 266 e-Ft és a legmagasabb 563 909 e-Ft. érték között. SWOT-analízis foglalkoztatási helyzettel kapcsolatban: Erősség -Nagy számban áll rendelkezésre átképezhető munkaerő. -Másodlagos munkaerő piac kiépültsége és tradíciója jelentős. -Sokszínű felnőttképzési intézményrendszer. -Turisztikai vonzerők, természeti és kulturálisértékek. Gyengeség -Halmozottan hátrányos helyzetű népesség,nagyszámú periférikus helyzetű település,gyenge térszervező erejű központtal. -Alacsony foglalkoztatottság. -Munkanélküliség szerkezete kedvezőtlen. -Gyenge a vállalkozások közti együttműködés. -Sok a kényszervállalkozás. -Kevés a magas feldolgozottságú termék. -Közlekedési hálózat minősége rossz. -Komplex turisztikai termékek száma alacsony. Lehetőség -Támogatási források bővülnek. -Tájjellegű, egyedi minőségű termékek és a biotermékek iránti kereslet növekszik. -Öko gazdálkodás felértékelődik. -Növekszik a kereslet a komplex turisztikai termékek, az egészség- öko- és a rendezvényturizmus iránt. Veszélyek -Éghajlatban bekövetkező módosulások tartóssá válnak, időjárási szélsőségek fokozódnak. -Befektetők távolmaradása, tartós tőkehiány. -Határon túlról eredő természetvédelmi és környezetvédelmi károk. -A munka becsülete leértékelődik. mely alacsony érték. Nagy a különbség a legalacsonyabb 174 266 e-Ft és a legmagasabb 563 909 e-Ft. érték között. SWOT-analízis foglalkoztatási helyzettel kapcsolatban: Erősség -Nagy számban áll rendelkezésre átképezhető munkaerő. -Másodlagos munkaerő piac kiépültsége és tradíciója jelentős. -Sokszínű felnőttképzési intézményrendszer. -Turisztikai vonzerők, természeti és kulturálisértékek. Gyengeség -Halmozottan hátrányos helyzetű népesség,nagyszámú periférikus helyzetű település,gyenge térszervező erejű központtal. -Alacsony foglalkoztatottság. -Munkanélküliség szerkezete kedvezőtlen. -Gyenge a vállalkozások közti együttműködés. -Sok a kényszervállalkozás. -Kevés a magas feldolgozottságú termék. -Közlekedési hálózat minősége rossz. -Komplex turisztikai termékek száma alacsony. Lehetőség -Támogatási források bővülnek. -Tájjellegű, egyedi minőségű termékek és a biotermékek iránti kereslet növekszik. -Öko gazdálkodás felértékelődik. -Növekszik a kereslet a komplex turisztikai termékek, az egészség- öko- és a rendezvényturizmus iránt. Veszélyek -Éghajlatban bekövetkező módosulások tartóssá válnak, időjárási szélsőségek fokozódnak. -Befektetők távolmaradása, tartós tőkehiány. -Határon túlról eredő természetvédelmi és környezetvédelmi károk. -A munka becsülete leértékelődik. Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis A térség foglalkoztatottsági helyzete 2/2

20 19 *Ezen szektorban tevékenykedik a 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozás legnagyobb hányada **Ezen településen tevékenykedik a 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozás legnagyobb hányada Forrás:HVS kistérségi HVI, KSH, Cégbíróság, HVS adatbázis A térség 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozásának összefoglaló jellemzése A térség 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozásának jelentősége az alapján mérhető le, hogy milyen hányadban részesednek a foglalkoztatottságból Legjelentősebb szektor Legjelentősebb település Foglalkoztatás abszolút értelemben Foglalkoztatás relatív értelemben LeírásÉrték ▪A(z) Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás szektorban* működő vállalkozások száma ▪Tószeg székhellyel/telephellyel/fiókteleppel** működő vállalkozások száma ▪A térség 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozása által foglalkoztatottak száma ▪A térség 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozása által foglalkoztatottak számának aránya a térség összes foglalkoztatásán belül 5 db 3 db 893 fő 7% A térség 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozása 7%- át adja a térségen belüli foglalkoztatás- nak

21 20 Forrás:HVS kistérségi HVI, Cégbíróság, HVS adatbázis A 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozás a térségben 1/2 A térség 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozása közül a legtöbb – 5 db – a(z) Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás szektorban működik Szektor ▪Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás ▪Ingatlanügyletek, gazdasági szolgáltatás ▪Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás ▪Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás Fogl. száma (fő) ▪400 ▪100 ▪91 ▪58 ▪50 Árbevétel (ezer Ft) ▪0▪0 ▪0▪0 ▪0▪0 ▪400,000 ▪0▪0 Működés helye a térségben ▪Tószeg ▪Besenyszög ▪Tószeg ▪Nagykörű ▪Besenyszög Főtevékenység ▪3542 Kerékpár gyártása ▪7420 Mérnöki tevékenység, tanácsadás ▪1920 Táskafélék, szíjazat gyártása ▪0130 Vegyes gazdálkodás Név ▪ACCEL HUNLAND Kft. ▪AKVIPATENT Zrt. ▪EUROSOL Kft. ▪Nagykörűi Haladás MG Zrt. ▪Palotási MG Zrt. 1 2 3 4 5

22 21 Forrás:HVS kistérségi HVI, Cégbíróság, HVS adatbázis A 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozás a térségben 2/2 Szektor Fogl. száma (fő) Árbevétel (ezer Ft) Működés helye a térségben Főtevékenység ▪Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás ▪Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás ▪Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás ▪46 ▪45 ▪40 ▪34 ▪29 ▪531,796 ▪0▪0 ▪0▪0 ▪0▪0 ▪0▪0 ▪Rákóczifalva ▪Újszász ▪Zagyvarékas ▪Tószeg ▪Újszász ▪1511 Húsfeldolgozás, - tartósítás ▪0111 Gabonafélék, egyéb, máshova nem sorolt növény termelése ▪0130 Vegyes gazdálkodás ▪2523 Műanyag építőanyag gyártása ▪2811 Fémszerkezet gyártása A térség 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozása közül a legtöbb – 5 db – a(z) Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás szektorban működik ▪Szabados-Hús Kft. Név ▪Zagyvarékasi Béke MG Szövetkezet ▪BACHL Kft. ▪Vegyesipari Szövetkezet ▪Millenniumi Agrár Zrt. 6 7 8 9 10

23 22 A Szolnoki térség gazdaságát és vállalkozóit az országos tendenciák jellemzik, magas az egyéni, kis – és közepes vállalkozások aránya. A legalacsonyabb vállalkozási kedv Hunyadfalván (4.8 db /1000lakos), Tiszajenőn (24.5), Vezsenyen (25.1), Csataszögön (29.0) tapasztalható, legmagasabb pedig Szászbereken (56.2), Tószegen (54.5),Rákóczifalván (48.8), Nagykörűben (43.2).A vállalkozásokon belül valamennyi településen magas az egyéni (kényszer?) vállalkozások aránya (59 – 100% között). A térségben átlag 35.5 vállalkozó jut 1000 lakosra,73.7 %-uk egyéni vállalkozó. A vállalkozásokra jellemző a tőke –és piaci ismeretek és kapcsolatok hiánya. A térségben – elsősorban a kis településeken – magas és tartós a munkanélküliség (Hunyadfalva14.9%, Nagykörű 13.3%, Zagyvarékas 12.0,Szászberek 4.1%, Besenyszög és Újszász 5.0%). A térséget jelenleg elkerülik – a gazdasági és társadalmi fejlődést is elősegítő – autópályák, jelentős ipari, kereskedelmi koncentráció Szolnokon és az agglomerációba tartozó településeken található. Gyengék és esetlegesek a piaci kapcsolatok, kevés a versenyképes és fejlődni tudó vállalkozás. A Tisza – menti kis települések „belső perifériának” tekinthetők.A térségben működő vállalkozások elsősorban a kereskedelem és egyéb szolgáltatások területén találhatók. A térség gazdasági szerkezetében az ipar, kereskedelem, szolgáltatás, mezőgazdaság és egyéb tevékenység a sorrend.Az iparon belül a feldolgozóipari ágazatok (gépipar, élelmiszeripar), szolgáltató ipar, kereskedelem bírnak jelentőséggel.A térség gazdag mezőgazdasági termelési kultúrával és hagyományokkal rendelkezik, azonban az agrárium jelenlegi versenyképessége nem megfelelő. A termőhelyi adottságokat figyelmen kívül hagyó helytelen talajhasználat az alacsony jövedelmezőségen túl jelentősen rombolja a természeti környezet állapotát.A kisebb településeken még mindig szinte kizárólag a helyi mezőgazdaság ad megélhetést, ugyanakkor a hagyományos termékszerkezet, az elaprózott birtok – és tulajdonosi rendszer, az alternatív jövedelemszerzési lehetőségek fejletlensége, a termelés integráltságának alacsony szintje, a térségi arculat hiánya további súlyos problémákat okoz. A gazdasági tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások és a termelők közötti összefogás hiánya jellemzi a településeket.A térség gazdag és egyedi turisztikai vonzerőkkel rendelkezik (természeti értékek, termálvíz, gasztronómia), amire sokrétű gyógy – és wellness, vízi-, öko-, kulturális-, falusi és sport turizmus építhető. Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis A térség helyzete a vállalkozások szempontjából 1/2

24 23 Azonban a lehetőségek jelenleg még kihasználatlanok, melynek főbb okai, hogy nem állnak rendelkezésre a sokoldalú és minőségi szolgáltatások nyújtásának alapfeltételei. Hiányoznak a térség települései között összehangolt komplex turisztikai termékcsomagok, a turisztikai infrastruktúra és szolgáltatások színvonala alacsony és sok esetben nem kiépített, gyenge a marketingtevékenység. Jelenleg a turizmus csak kevés helyen – a települések felében foglalkoznak vele kisebb – nagyobb mértékben – tölt be fontosabb gazdasági szerepet, pl.Tiszavárkonyban 2059 vendégéj/ezerlakos/év. Azonban a lehetőségek jelenleg még kihasználatlanok, melynek főbb okai, hogy nem állnak rendelkezésre a sokoldalú és minőségi szolgáltatások nyújtásának alapfeltételei. Hiányoznak a térség települései között összehangolt komplex turisztikai termékcsomagok, a turisztikai infrastruktúra és szolgáltatások színvonala alacsony és sok esetben nem kiépített, gyenge a marketingtevékenység. Jelenleg a turizmus csak kevés helyen – a települések felében foglalkoznak vele kisebb – nagyobb mértékben – tölt be fontosabb gazdasági szerepet, pl.Tiszavárkonyban 2059 vendégéj/ezerlakos/év. Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis A térség helyzete a vállalkozások szempontjából 2/2

25 24 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis Non-profit szervezetek a térségben Non-profit szervezet típusa Számuk a térségben Kultúrával kapcsolatos tevékenység12 Vallással kapcsolatos tevékenység4 Sporttal kapcsolatos tevékenység17 Szabadidővel kapcsolatos tevékenység31 Oktatással kapcsolatos tevékenység18 Kutatással, tudományokkal kapcsolatos tevékenység 1 Egészségüggyel kapcsolatos tevékenység 4 Szociális ellátással kapcsolatos tevékenység 6 Polgárvédelemmel, tűzoltással kapcsolatos tevékenység 3 Non-profit szervezet típusa Számuk a térségben Környezetvédelemmel kapcsolatos tevékenység 2 Településfejlesztéssel, lakásüggyel kapcsolatos tevékenység 16 Gazdaságfejlesztéssel, munkaüggyel kapcsolatos tevékenység 2 Jogvédelemmel kapcsolatos tevékenység 3 Közbiztonság védelmével kapcsolatos tevékenység 16 Többcélú adományosztással kapcsolatos tevékenység 1 Nemzetközi kapcsolatok1 Szakmai, gazdasági érdekképviselettel kapcsolatos tevékenység 10 Politikai tevékenység0 A térség civil aktivitása a non-profit szervezetek alapján ítélhető meg

26 25 A térségi szervezetek száma: 147. Általában jellemző a klasszikus civil szervezeti forma, bár a közhasznú társaságok számában az elmúlt három évben növekedés volt észlelhető. A különbözõ tevékenységcsoportokon belül jelentõs eltéréseket tapasztalhatunk a bevételek, illetve a szervezetszám tekintetében. Jellemző a települési sport- és szabadidõs szervezetek, a hagyományőrző illetve kulturális tevékenységű szervezetek aktivitása. A legnagyobb szervezetek mindegyike pályázati forrásokat vesz igénybe tevékenysége végzéséhez, bár még jellemzően az állami támogatásokból származó forrásokból működnek (önkormányzati költségvetésből). Jelentős az önkéntes munka bevonása, különösen nagy volt a lakossági segítség e szervezetek esetében.Jelentõsen emelkedett az állami támogatásokból származó források aránya. 2000-ben a teljes szektor bevételeinek 28%-a származott az állami vagy önkormányzati költségvetésbõl, ez az arány 2005-re 40% fölé emelkedett.A szektorban dolgozók száma több mint 6%-kal növekedett az utóbbi két évben. A fõállásban, teljes munkaidõben foglalkoztatottak létszáma meghaladta a 20 fõt. A térségben minden településen működik Vadásztársaság, mely civil egyesületi formában látja el tevékenységét. A térség 12 településén van Horgászegyesület, illetve sportegyesület, melyek elavult eszközrendszerrel, de lelkesen végzik önkéntes tevékenységüket. Kiemelkedő a sport terén: - az újszászi Újszászi Városi Vasutas Sportegyesület, országos toll-labda bajnokságai méltán elismertek, - elismert a rákóczifalvi Rákóczifalva Sportegyesület labdarúgó (NBIII.), sakk valamint lovassportokkal (fogathajtás) kapcsolatos tevékenysége. - jelentős eredményeket ért el területi versenyeken a Kézilabda Sportklub Kht., mely Rákóczifalván működik. Jelentős a hagyományőrző egyesületek tevékenysége, ismertsége: - a rákóczifalvi Kuruc Hagyományőrző Egyesület országosan elismert rendezvénye az Aratófalatok ünnepe a Magyar Turizmus Zrt. A térségi szervezetek száma: 147. Általában jellemző a klasszikus civil szervezeti forma, bár a közhasznú társaságok számában az elmúlt három évben növekedés volt észlelhető. A különbözõ tevékenységcsoportokon belül jelentõs eltéréseket tapasztalhatunk a bevételek, illetve a szervezetszám tekintetében. Jellemző a települési sport- és szabadidõs szervezetek, a hagyományőrző illetve kulturális tevékenységű szervezetek aktivitása. A legnagyobb szervezetek mindegyike pályázati forrásokat vesz igénybe tevékenysége végzéséhez, bár még jellemzően az állami támogatásokból származó forrásokból működnek (önkormányzati költségvetésből). Jelentős az önkéntes munka bevonása, különösen nagy volt a lakossági segítség e szervezetek esetében.Jelentõsen emelkedett az állami támogatásokból származó források aránya. 2000-ben a teljes szektor bevételeinek 28%-a származott az állami vagy önkormányzati költségvetésbõl, ez az arány 2005-re 40% fölé emelkedett.A szektorban dolgozók száma több mint 6%-kal növekedett az utóbbi két évben. A fõállásban, teljes munkaidõben foglalkoztatottak létszáma meghaladta a 20 fõt. A térségben minden településen működik Vadásztársaság, mely civil egyesületi formában látja el tevékenységét. A térség 12 településén van Horgászegyesület, illetve sportegyesület, melyek elavult eszközrendszerrel, de lelkesen végzik önkéntes tevékenységüket. Kiemelkedő a sport terén: - az újszászi Újszászi Városi Vasutas Sportegyesület, országos toll-labda bajnokságai méltán elismertek, - elismert a rákóczifalvi Rákóczifalva Sportegyesület labdarúgó (NBIII.), sakk valamint lovassportokkal (fogathajtás) kapcsolatos tevékenysége. - jelentős eredményeket ért el területi versenyeken a Kézilabda Sportklub Kht., mely Rákóczifalván működik. Jelentős a hagyományőrző egyesületek tevékenysége, ismertsége: - a rákóczifalvi Kuruc Hagyományőrző Egyesület országosan elismert rendezvénye az Aratófalatok ünnepe a Magyar Turizmus Zrt. Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis A térség jelentősebb non-profit szervezeteinek jellemzése 1/2

27 26 rendezvénynaptárjában is besorolt, - a Rákóczi Néptáncegyüttes táncosai országszerte mérettetik meg magukat a hagyományos magyar népi táncok versenyein, fesztiváljain, - a Besenyszögi Hagyományőrző Íjász Egyesület. rendezvénynaptárjában is besorolt, - a Rákóczi Néptáncegyüttes táncosai országszerte mérettetik meg magukat a hagyományos magyar népi táncok versenyein, fesztiváljain, - a Besenyszögi Hagyományőrző Íjász Egyesület. Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis A térség jelentősebb non-profit szervezeteinek jellemzése 2/2

28 27 Forrás:HVS kistérségi HVI, KSH, HVS adatbázis A térség lakosságának alakulása az elmúlt öt évben A térség összesített lakossága 2002-2006 között 504 fővel csökkent, ami arányosítva 1%-os csökkenést jelent ▪A térség összesített lakossága 2002 és 2006 között 504 fővel csökkent ▪A térség összesített lakossága 2002 és 2006 között 1%-kal csökkent Térség összlakossága Éves változás 2002 (fő)2003 (fő)2004 (fő)2005 (fő)2006 (fő) 41,80141,70941,61041,59541,297 -92-99 -15-298

29 28 Forrás:HVS kistérségi HVI, KSH, HVS adatbázis A lakosság kor szerinti összetétele a térségben A térségben az aktív korú lakosság aránya 63%, ami 3 százalékponttal magasabb az országos átlagnál Lakosság kor szerinti összetétele (fő) Megoszlás 3% 63% 22% 10% Országos átlag 3% 60% 21% 13% Aktív korú lakosság 0-2 év 3-5 év 6-14 év 15-59 év 59 év felett

30 29 Forrás:HVS kistérségi HVI, KSH, HVS adatbázis Lakosság iskolai végzettség szerinti összetétele A térségben elsősorban a 1-5 általános képzettséget igénylő munkahelyekhez áll rendelkezésre megfelelő munkaerő 7 évesnél idősebb népesség végzettség szerinti összetétele (fő) 0 általános 1-5 általános 6-7 általános 8 általános Középiskolai, érettségi és szakmai oklevél nélkül Középiskolai, érettségi nélkül, szakmai oklevéllel Középiskolai, érettségivel, általános oklevéllel Középiskolai, érettségivel, szakmai oklevéllel Egyetemi vagy főiskolai, oklevél nélkül Egyetemi vagy főiskolai, oklevéllel Megoszlás 2% 11% 6% 1% 4% Országos átlag 2% 9% 2% 4% 11% 32% 11% 4% 19% 9% 26% 12% 10% 17%

31 30 Elemzésünkből kitűnik, hogy a térségünkben összefogó 16 település 41.997 lakosának mintegy 4%-a regisztrált munkanélküli, ami 3%-al elmarad az országos átlagtól A lakosság kor szerinti megoszlásából megállapítható, hogy térségünkben a lakosság elöregedőben van mivel az összlakosságnak a 0-17 éves korosztály mindössze 15%-át teszi ki, ami 3%-al kevesebb az országos átlagnál. Ellenben a 18-59 év közöttiek aránya 63%, az 59 évnél időseb korosztály aránya 22%. Ezek az értékek 3% illetve 1%-al magasabbak az országos átlagnál. A térségünk helyzetét tovább nehezíti, hogy a munkalehetőségek beszűkülése miatt a fiatalok elvándorlása igen nagyarányú. Iskolai végzetség szerint a lakosság 51%-ának legmagasabb iskolai végzettsége nem haladja meg a 8 általánost. Az országos átlag 46%-ához képest ez jónak mondható. Sajnos ez már nem mondható el a magasabb iskolai végzetséggel rendelkezőknél. A középfokú végzettséggel rendelkezők aránya 42% ami 6%- al elmarad az országos átlagtól. A felsőfokú végzettséggel a lakosság 5%-a rendelkezik, ami -7%-os eltérést mutat az országos átlaghoz képest. Ezért programunkban kiemelkedően fontosnak tartjuk a gazdasági és infrastrukturális lehetőségek fejlesztésével a térség népesség megtartó képességének javítását, illetve a lakosság,- különös tekintettel az aktívkorúakra- képzésének segítését, hogy kiszélesedjen a magasan képzett, a térséghez kötődő és azért tenni akaró lakosság köre. Elemzésünkből kitűnik, hogy a térségünkben összefogó 16 település 41.997 lakosának mintegy 4%-a regisztrált munkanélküli, ami 3%-al elmarad az országos átlagtól A lakosság kor szerinti megoszlásából megállapítható, hogy térségünkben a lakosság elöregedőben van mivel az összlakosságnak a 0-17 éves korosztály mindössze 15%-át teszi ki, ami 3%-al kevesebb az országos átlagnál. Ellenben a 18-59 év közöttiek aránya 63%, az 59 évnél időseb korosztály aránya 22%. Ezek az értékek 3% illetve 1%-al magasabbak az országos átlagnál. A térségünk helyzetét tovább nehezíti, hogy a munkalehetőségek beszűkülése miatt a fiatalok elvándorlása igen nagyarányú. Iskolai végzetség szerint a lakosság 51%-ának legmagasabb iskolai végzettsége nem haladja meg a 8 általánost. Az országos átlag 46%-ához képest ez jónak mondható. Sajnos ez már nem mondható el a magasabb iskolai végzetséggel rendelkezőknél. A középfokú végzettséggel rendelkezők aránya 42% ami 6%- al elmarad az országos átlagtól. A felsőfokú végzettséggel a lakosság 5%-a rendelkezik, ami -7%-os eltérést mutat az országos átlaghoz képest. Ezért programunkban kiemelkedően fontosnak tartjuk a gazdasági és infrastrukturális lehetőségek fejlesztésével a térség népesség megtartó képességének javítását, illetve a lakosság,- különös tekintettel az aktívkorúakra- képzésének segítését, hogy kiszélesedjen a magasan képzett, a térséghez kötődő és azért tenni akaró lakosság köre. Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis A térség demográfiai helyzete 1/1

32 31 Forrás:HVS kistérségi HVI, KSH, HVS adatbázis A gazdasági fejlődést támogató infrastruktúra elérhetősége Azon települések aránya, ahol nem található meg egyik fontos gazdasági fejlődést támogató infrastruktúra sem, 0% Infrastrukturális adottság ▪Szélessávú Internet ▪Mindhárom mobilhálózat ▪Helyközi autóbusz- megállóhely ▪Közművesített, közúton elérhető ipari park ▪Fenti infrastruk- turális adottsá- gok együttesen Azon települések száma, ahol nem érhető el (db) 0 1 0 15 0 Azon települések aránya, ahol nem érhető el (%) 0% 6% 0% 94% 0% A térségben 0 db olyan település van, ahol a fejlődést támogató infrastruktúra közül egyik sem található meg, ez a térség településeinek 0%-a

33 32 Forrás:HVS kistérségi HVI, KSH, VÁTI TeIR, HVS adatbázis, illetékes minisztériumok, egyéb tematikus források A térség egyik településén sem megtalálható infrastrukturális elemek 1/2 A fejlesztések során kiemelt figyelmet kell azokra az infrastrukturális adottságokra fordítani, amelyek a térség egyik településén sem találhatók meg Közlekedés Adminisztratív és kereskedelmi szolgáltatások Ipari parkok Pénzügyi szolgáltatások Egyik településen sem megtalálható infrastruktúra ▪Repülőtér Mozgatórugó alcsoport Közmű ellátottság Oktatás Kultúra Telekommuni- káció Egyik településen sem megtalálható infrastruktúra ▪Szakiskolai és speciális szakiskolai feladat-ellátási hely ▪Kollégiumi feladat-ellátási hely ▪Mozgókönyvtári állomáshely ▪Filmszínház Mozgatórugó alcsoport

34 33 A térség egyik településén sem megtalálható infrastrukturális elemek 2/2 A fejlesztések során kiemelt figyelmet kell azokra az infrastrukturális adottságokra fordítani, amelyek a térség egyik településén sem találhatók meg Szociális ellátás Egészségügyi ellátás Szabadidős te- vékenységre és sportolásra al- kalmas infrastr. Egyéb infrastruktúra Egyik településen sem megtalálható infrastruktúra ▪Szülészeti ellátás ▪Mentőállomás ▪Egészségügyi kommunikációs pont ▪Fedett/nyitott úszómedence ▪Életház Mozgatórugó alcsoport Gazdaságfej- lesztési szervezetek Természeti adottságok Natura 2000 területek Közbiztonsági szolgálat Egyik településen sem megtalálható infrastruktúra ▪Ipari kamara ▪Agrárkamara ▪Tűzoltóság Mozgatórugó alcsoport Forrás:HVS kistérségi HVI, KSH, VÁTI TeIR, HVS adatbázis, illetékes minisztériumok, egyéb tematikus források

35 34 Infrastrukturális helyzetünk a közműellátottság tekintetében jónak mondható, erősségeinket növeli. A térség területén a vezetékes ivóvízhálózatba bekapcsolt lakások aránya – néhány település kivételével – meghaladja a 80 %-ot. Az ivóvíz minősége több esetben nem felel meg az előírásoknak, a hálózatok öregek és elavultak. Szennyvízcsatornával a legtöbb település rendelkezik, vagy kiépítése folyamatban van. A vezetékes gázellátás és a villamos energia ellátás minden településén biztosított. A közvilágítási rendszer kiépítettsége teljes, a legtöbb esetben korszerű, energiatakarékos. Az egészségügyi infrastruktúra helyzete megfelelő, az ellátó rendszer jól kiépített, az épületek és felszerelésük felújításra és korszerűsítésre szorul. A települések a közoktatási kötelezettségüknek eleget tesznek, folyamatban van az oktatási intézmények átszervezése, szükséges az intézmények korszerűsítése, fejlesztése. Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis A térség infrastrukturális adottságai 1/1

36 35 *Szálloda, gyógyszálloda, panzió **Üdülőház, ifjúsági szálló, turistaszálló, kemping, magánszállásadás Forrás:HVS kistérségi HVI, KSH, HVS adatbázis Adottságokból adódó fejlesztési lehetőségek – turizmus A turizmus csak akkor rejt magában valós fejlődési lehetőséget, ha a térség már rendelkezik turisztikai potenciállal és aktivitással Egy főre jutó szálláshelyek száma (db/fő) Térségi adat Országos átlag Magas kategóriájú szállás* Alacsonyabb kate- góriájú szállás** Egy főre jutó vendégéjszakák száma (vendégéjszaka/fő) Magas kategóriájú szállás* Alacsonyabb kate- góriájú szállás** Térségi adat az országos átlag százalékában 0.000.01 0.020.04 11%20% 0.250.34 1.810.68 14%50%

37 36 Legnagyobb foglalkoztató szektor ▪Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... ▪Közszféra ▪Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... Települések főbb jellemzői 1/3 Jogállás *Személyi jövedelemadó alapot képező jövedelem egy állandó lakosra **Magas és alacsony kategóriájú szálláshelyeken töltött egy főre jutó vendégéjszakák száma Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis Lakosság (fő) ▪Község▪3,548 ▪Község▪347 ▪Község▪238 ▪Község▪1,703 ▪Község▪1,759 ▪Nagyközség▪5,572 ▪Község▪2,081 A települések legfontosabb jellemzői támpontot adnak a legfontosabb problémák és lehetőségek lokalizálásához Besenyszög Csataszög Hunyadfalva Kőtelek Nagykörű Rákóczifalva Rákócziújfalu Munkanél- küliség (%) ▪6.68% ▪7.35% ▪12.75% ▪12.15% ▪12.13% ▪6.35% ▪6.56% Jövedelmi helyzet* (Ft) ▪462,877 ▪259,405 ▪174,266 ▪293,250 ▪351,555 ▪504,770 ▪395,422 Magas** kat. (db/fő) ▪0.000 ▪0.271 ▪0.000 Alacsony** kat. (db/fő) ▪0.000 ▪0.663 ▪0.285 ▪0.009 ▪0.000

38 37 Legnagyobb foglalkoztató szektor ▪Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... ▪Kereskedelem, javítás ▪Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás ▪Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... ▪Közszféra Települések főbb jellemzői 2/3 Jogállás *Személyi jövedelemadó alapot képező jövedelem egy állandó lakosra **Magas és alacsony kategóriájú szálláshelyeken töltött egy főre jutó vendégéjszakák száma Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis Lakosság (fő) ▪Község▪4,024 ▪Község▪1,008 ▪Község▪1,625 ▪Község▪1,691 ▪Község▪1,638 ▪Nagyközség▪4,745 ▪Város▪6,711 A települések legfontosabb jellemzői támpontot adnak a legfontosabb problémák és lehetőségek lokalizálásához Szajol Szászberek Tiszajenő Tiszasüly Tiszavárkony Tószeg Újszász Munkanél- küliség (%) ▪6.34% ▪3.45% ▪5.92% ▪9.01% ▪8.40% ▪5.70% ▪4.50% Jövedelmi helyzet* (Ft) ▪528,501 ▪516,885 ▪409,462 ▪336,419 ▪484,036 ▪563,909 ▪461,329 Magas** kat. (db/fő) ▪1.389 ▪0.000 Alacsony** kat. (db/fő) ▪2.330 ▪0.000 ▪0.039 ▪0.038 ▪1.774 ▪0.000

39 38 Legnagyobb foglalkoztató szektor ▪Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... Települések főbb jellemzői 3/3 Jogállás *Személyi jövedelemadó alapot képező jövedelem egy állandó lakosra **Magas és alacsony kategóriájú szálláshelyeken töltött egy főre jutó vendégéjszakák száma Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis Lakosság (fő) ▪Község▪733 ▪Község▪3,874 A települések legfontosabb jellemzői támpontot adnak a legfontosabb problémák és lehetőségek lokalizálásához Vezseny Zagyvarékas Munkanél- küliség (%) ▪6.71% ▪10.23% Jövedelmi helyzet* (Ft) ▪366,699 ▪406,631 Magas** kat. (db/fő) ▪0.000 ▪1.104 Alacsony** kat. (db/fő) ▪0.121 ▪0.000

40 39 Települések egy mondatos jellemzése 1/8 A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis TelepülésLegfontosabb probléma a településen ▪Besenyszög ▪„infrastruktúra teljességének hiánya, mezőgazdasági termelés visszaesése, a munkanélküliek foglalkoztatása, a népességmegtartó erő fokozása, - nem megfelelő ivóvíz biztosítása, - járdák, utak rossz állapota, - egyre dráguló engergia” ▪Csataszög ▪„Munkahelyteremtés, turisztika, szálláshelyteremtés programszervezés, sportrendezvény szervezése, turisztikai és sportrendezvények infrastruktúra hiánya, elöregedés, temető és ravatalozó hiánya, egységes falukép hiánya, ivóvízminőség javítása, szelektív hulladékgyűjtés, belvízelvezetés, elhagyott állattenyésztésre alkalmas épületek és ipari üzem” Legfontosabb lehetőség a településen ▪„mezőgazdasági munkaerő megléte, termálkincs megléte, mezőgazdasági termelésből képződő biomassza felhasználása megújuló energiaforrásként, teljes infrastruktúra kiépítésének megvalósítása, termál-, gyógy-, horgász és szabadidőturizmus megindítása és működtetése, bioenergiával foglalkozó cégek letelepedése, ezáltal a mezőgazdasági munkaerő foglalkoztatása,” ▪„a 3224-es főúton megközelíthető, elhagyott állattenyésztésre alkalmas épületek és ipari üzem”

41 40 Települések egy mondatos jellemzése 2/8 A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis TelepülésLegfontosabb probléma a településen ▪Hunyadfalva ▪„zsáktelepülés nehéz megközelíthetőséggel, elöregedés, elvándorlás, nincs munkalehetőség” ▪Kőtelek ▪„elvándorlás, kisebbségi helyzet, munkanélküliség, vállalkozások hiánya” Legfontosabb lehetőség a településen ▪„érintetlen környezet, a falu fekvéséből adódó nyugodt természeti környezet” ▪„Tisza folyó közelsége, átmenő forgalom, mezőgazdaság fejlesztése, helyi termék előállítása”

42 41 Települések egy mondatos jellemzése 3/8 A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis TelepülésLegfontosabb probléma a településen ▪Nagykörű ▪„A település saját gazdaságának a hiánya, a meglévő gazdasági egységek tőkeszegénysége, kiszolgáltatottsága. Az önkormányzat ellehetetlenülése,az állami támogatások folyamatos csökkenése a pénzügyi mozgástér teljes megszűnése miatt. Az identitás, a helyi jövőkép elvesztése.” ▪Rákóczifalva ▪„Belterületi utak kiépítettlensége, önkormányzati tulajdonú intézmények korszerűtlensége, akadálymentesítése; helyi foglalkoztatás(megváltozott munkaképességű lakosok is); kevés vállalkozás, szálláshelyek,vendéglátóhelyek hiánya,Tisza-parti fejlesztések tőkehiánya, fiatal korosztályok elvándorlása; humán infrastruktura képzetlensége, felnőttképzési infrastruktúra hiánya” Legfontosabb lehetőség a településen ▪„A község közigazgatási határán belül a fenntartható fejlődésen alapuló hosszú távú életlehetőség minden forrása adott. Nem a lehetőségek fizikális hiánya a probléma, hanem a lehetőségek ismerete és felhasználása a gond.” ▪„Turisztikai jellegű fejlesztések a környezeti adottságokra épülve (Tiszai terület), lehetőség az ivóvíz, telefon, Internet, gáz, csatornahálőzat kiépítettsége miatt(ipari park!), aktív civil szervezetek (24 szervezet helyi szinten), termálvíz hasznosítása mezőgazdasági, turisztikai,energia téren, meglévő Macigyűjtemény, Szolnok és Martű városok közelségének gazdaságélénkítő hatása”

43 42 Települések egy mondatos jellemzése 4/8 A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis TelepülésLegfontosabb probléma a településen ▪Rákócziújfalu ▪„helyi munkahelyek hiánya, helyi vállalkozások kevés száma, a 442-es főút kettészeli a települést, nagy az átmenő forgalom, nincs közösségi élet és közösségi tér, mezőgazdasági vállalkozások hiánya” ▪Szajol ▪„Nagyon minimális önkormányzati földtulajdon. Elavult infrastruktúra. Nagy átmenő forgalom. Szajoli Holt-Tisza helyzete. Hulladékgazdálkodás kérdése nem megoldott. A pályázatokhoz önerő biztosítása csak banki hitellel lehetséges. Kettéosztott település(4-es számú főút). Kevés munkalehetőség. Értelmiség elvándorlása. Tranzitbűnözés.” Legfontosabb lehetőség a településen ▪„a 442-es főútból adódó kapcsolt vállalkozások, a Tisza folyó közelsége, a meglévő vállalkozások erősítése, kiépített infrastuktúra (belterületi utak)” ▪„Folyó Tisza és a Holt-Tisza kihasználása a turizmus területén. Jó természet földrajzi adottságok. Vállalkozók száma magas. Jó közlekedési adottságok: közút, vasút. Erős települési civil önszerveződések. Vasutas hagyományok. Közbiztonság helyzete jó.”

44 43 Települések egy mondatos jellemzése 5/8 A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis TelepülésLegfontosabb probléma a településen ▪Szászberek ▪„kiépítettlen belterületi úthálózat, beköltözők részére még nincs kialakított infrastruktúra, közművesített telkek, óvodai és iskolai hely hiánya” ▪Tiszajenő ▪„Nem megfelelő infrastruktúra az egészségügyi alapellátások ellátásához. Az elhasználódott azbeszt alapú eternitcső miatt romlik az ivóvíz minőség. Balesetveszélyes belterületi utak, nagyszámú kátyúsodás, útpatka hiány. Nincs kiépítve a belvíz és csapadékvíz elvezető hálózat.” Legfontosabb lehetőség a településen ▪„nagy a beköltöző fiatalok száma, növekvő gyermeklétszám, épülő pelletüzem, Szászberek integrált ipari park megléte,” ▪„Az infrastruktúrális fejlesztéssel egy épületben hozzáférhetővé válnak az egészségügyi szolgáltatások. A vízvezetékhálózat cseréjével (az azbeszt alapú eternit csövet műanyag cső váltja fel) az ivóvíz minősége javul. Belterületen biztonságosabb lesz a közlekedés a lakosok szívesebben használják kerékpárjukat ennek következtében javulhat a település lakóinak egészségi állapota.”

45 44 Települések egy mondatos jellemzése 6/8 A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis TelepülésLegfontosabb probléma a településen ▪Tiszasüly ▪„Munkanélküliség, fejlettlen ipar, mezőgazdaság. Várostól való távollét, rossz közlekedés.” ▪Tiszavárkony ▪„ivóvízhálózat korszerűtlensége, művelődési ház hiánya, piac hiánya, Tiszavárkony-szőlő külterület Internet hozzáférés hiánya, utak aszfaltozása, felújítása, településfejlesztés hiánya” Legfontosabb lehetőség a településen ▪„Kolopi gyógyiszap hasznosítása, gyógyfürdő létesítése, turizmusfejlesztés (vadász-horgász, falusi, öko) víziturizmus adottságai, falusi vendéglátás, kerékpárút EUROVELO teljes megvalósítása, kikötő, alternatív energiaerdő (ártér)” ▪„turisztikai fejlesztés a természeti adottságokra építve (szabadstrand, horgászati központ, stb.), szénsav.kút hasznosítás”

46 45 Települések egy mondatos jellemzése 7/8 A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis TelepülésLegfontosabb probléma a településen ▪Tószeg ▪„Szövetkezetek megszűnésével visszaestek a településre jellemző mesterségek. A települések közötti összefogás megszűnése. Mezőgazdasági területek nehéz megközelíthetősége. Mezőgazdasági őstermelők, kisvállalkozások termnfrastruktúra kiépítetlenség (út, kerékpárút)Szövetkezetek megszűnésével visszaestek a településre jellemző mesterségek. A települések közötti összefogás megszűnése.” ▪Újszász ▪„Közlekedési és intézményi infrastruktúra (út, járda, egészségügyi és szociális intézmények, kultúrális intézmények, polgármesteri hivatal leromlott állapota) Nagyobb ipar létesítmények hiánya.A szolgáltatások színvonala elmarad a városi színvonaltól.Kulturált szórakozás lehetőségeinek hiánya.Civil ház hiánya.Elöregedő korstruktúrát mutató település.” Legfontosabb lehetőség a településen ▪„Lovasturizmus, Vendégház létesítése, túraútvonalak kialakítása pl: tiszavárkonyi alkotóházhoz, Endre-király emlékműhöz.Ökoturizmus létrehozása (tiszavirágzás, tájvédelmi körzet bemutatása, tanösvény kialakítása). Meglévő bronzkori lelőhely, Hagyományőrző napok, falunapok létrehozása, méhészek, kosárfonók, fazekasok, fafaragók.Meglévő csordahíd,meglévő horgásztó.” ▪„erdei iskola, kerékpárút, vasút léte, folyók közelségfe miatt a víziturizmus, jó minőségű földek.Aktív, széleskörű sportélet.Helyi vállalkozásfejlesztés támogatása, ipartelepítés ösztönzése.”

47 46 Települések egy mondatos jellemzése 8/8 A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis TelepülésLegfontosabb probléma a településen ▪Vezseny ▪„ár- és belvízvédelem, közlekedés és víziközlekedés fejletlensége,Általában a közlekedés, bele értve a Tiszán való közlekedést.” ▪Zagyvarékas ▪„munkanélküliség, baromfifeldolgozó üzem, mint legnagyobb foglalkoztató üzem bezárása, 32135 sz. állami tulajdonú bekötő út rossz állapota, általános iskola korszerűsítése, szociális konyha korszerűtlensége, kisebség helyzetének javítása, kihasználatlan turisztikai vonzerő” Legfontosabb lehetőség a településen ▪„vízi turizmus, erdőgazdálkodás, öntözéses gazdálkodás” ▪„baromfifeldolgozó üzem, mint legnagyobb foglalkoztató üzem épületeinek hasznosítása, Kisszög parkerdő rész természeti értékeinek hasznosítása”

48 47 Tartalom ▪A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia összefoglalása ▪Helyzetelemzés ▪Fő fejlesztési prioritások és fejlesztési intézkedések, forrásallokáció ▪ Megoldási javaslatok

49 48 Kijelölt fő fejlesztési prioritások a térségben 1/1 A térségben 7 db fő fejlesztési prioritás került kijelölésre, amelyekhez összesen 17 db fejlesztési intézkedés tartozik Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis ▪„Versenyképes termékeket és szolgáltatásokat előállító vállalkozások támogatása” ▪„Értékeit felismerő, megőrző Közép-Tisza-Zagyva térségi közösség megerősítése” ▪„A térség sajátos környezeti értékeire épülő turizmus fejlesztése” ▪„A tájjal harmónikus kapcsolatban élő közösség létrehozása a környezettudatos magatartás megerősítésével” ▪„Nyitott, innovatív Közép-Tisza-Zagyva közösség megerősítése, a képzések, és K&F segítségével” Fő fejlesztési prioritás ▪„Társadalmilag hosszú távon fenntartható, szolidáris Közép-Tisza-Zagyva közösség alakítása az esélyegyenlőség biztosításával” ▪„Helyi bio- és megújuló-energia ágazat fejlesztése” 48 2 db 4 db 2 db 3 db 930,114 822,680 745,179 497,957 250,570 Összes allokált forrás (EUR) Intézkedé- sek száma 2 db 87,055 0

50 49 ▪Termelői, termelői tulajdonú feldolgozó üzemek és szolgáltatási infrastruktúra megerősítése, helyi termék fejlesztés, piacrajutás elősegítése céljából Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Az egyes fejlesztési intézkedésekre allokált támogatási források nagysága 1/7 A legtöbb forrás – 930,114 EUR – a(z) Termelői, termelői tulajdonú feldolgozó üzemek és szolgáltatási infrastruktúra megerősítése, helyi termék fejlesztés, piacrajutás elősegítése céljából fejlesztési intézkedésre lett allokálva Fejlesztési intézkedés ▪Helyi vállalkozások együttműködésének támogatása Fő fejlesztési prioritás: Versenyképes termékeket és szolgáltatásokat előállító vállalkozások támogatása Allokált forrás (EUR) 930,114 0

51 50 ▪Közép-Tisza-Zagyva térségi marketing kialakítása Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Az egyes fejlesztési intézkedésekre allokált támogatási források nagysága 2/7 A legtöbb forrás – 930,114 EUR – a(z) Termelői, termelői tulajdonú feldolgozó üzemek és szolgáltatási infrastruktúra megerősítése, helyi termék fejlesztés, piacrajutás elősegítése céljából fejlesztési intézkedésre lett allokálva Fejlesztési intézkedés ▪A helyi hagyományos mesterségek megőrzése, bemutatásának támogatása ▪Az épített települési környezet, falukép, igényes hagyományokat őrző életterek kialakításának, felújításának támogatása ▪Hagyományőrző rendezvények, bemutatóhelyek, gasztronómiai jellegzetességek fejlesztésének támogatása Fő fejlesztési prioritás: Értékeit felismerő, megőrző Közép-Tisza-Zagyva térségi közösség megerősítése Allokált forrás (EUR) 78,016 47,375 361,502 335,787

52 51 ▪Helyi hagyományokra és természeti adottságokra épülő öko-, vízi, horgász-, lovas- és vadászturizmus fejlesztése Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Az egyes fejlesztési intézkedésekre allokált támogatási források nagysága 3/7 A legtöbb forrás – 930,114 EUR – a(z) Termelői, termelői tulajdonú feldolgozó üzemek és szolgáltatási infrastruktúra megerősítése, helyi termék fejlesztés, piacrajutás elősegítése céljából fejlesztési intézkedésre lett allokálva Fejlesztési intézkedés ▪Rekreációs, sport- és gyógyturizmus fejlesztése az egészséges életmód szemléletének terjesztésével Fő fejlesztési prioritás: A térség sajátos környezeti értékeire épülő turizmus fejlesztése Allokált forrás (EUR) 429,344 315,835

53 52 ▪A környezet megőrzése és értékeinek hasznosítása, környezetkímélő és ártéri gazdálkodási formák fejlesztésének támogatása Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Az egyes fejlesztési intézkedésekre allokált támogatási források nagysága 4/7 A legtöbb forrás – 930,114 EUR – a(z) Termelői, termelői tulajdonú feldolgozó üzemek és szolgáltatási infrastruktúra megerősítése, helyi termék fejlesztés, piacrajutás elősegítése céljából fejlesztési intézkedésre lett allokálva Fejlesztési intézkedés ▪Bel-és külterületi zöldövezetek fejlesztésének támogatása Fő fejlesztési prioritás: A tájjal harmónikus kapcsolatban élő közösség létrehozása a környezettudatos magatartás megerősítésével Allokált forrás (EUR) 286,567 211,390

54 53 ▪Helyi vállalkozások, vállalkozók képzése, alternatív képzési- és foglalkoztatási programok megvalósítása kiemelten a roma lakosság körében Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Az egyes fejlesztési intézkedésekre allokált támogatási források nagysága 5/7 A legtöbb forrás – 930,114 EUR – a(z) Termelői, termelői tulajdonú feldolgozó üzemek és szolgáltatási infrastruktúra megerősítése, helyi termék fejlesztés, piacrajutás elősegítése céljából fejlesztési intézkedésre lett allokálva Fejlesztési intézkedés ▪A helyi HVS prioritásaihoz kapcsolódó gyakorlatban alkalmazható K&F támogatása ▪A településközi kapcsolatok erősítése, hálózatépítés támogatása határon belül és túl Fő fejlesztési prioritás: Nyitott, innovatív Közép-Tisza-Zagyva közösség megerősítése, a képzések, és K&F segítségével Allokált forrás (EUR) 47,375 23,687 179,508

55 54 ▪Közösségi szerepvállalást felvállaló társadalmi szervezetek támogatása Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Az egyes fejlesztési intézkedésekre allokált támogatási források nagysága 6/7 A legtöbb forrás – 930,114 EUR – a(z) Termelői, termelői tulajdonú feldolgozó üzemek és szolgáltatási infrastruktúra megerősítése, helyi termék fejlesztés, piacrajutás elősegítése céljából fejlesztési intézkedésre lett allokálva Fejlesztési intézkedés ▪Tanyán és külterületen élők esélyegyenlőségének biztosítása Fő fejlesztési prioritás: Társadalmilag hosszú távon fenntartható, szolidáris Közép-Tisza-Zagyva közösség alakítása az esélyegyenlőség biztosításával Allokált forrás (EUR) 56,850 30,205

56 55 ▪Energiahatékonysági fejlesztések támogatása Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Az egyes fejlesztési intézkedésekre allokált támogatási források nagysága 7/7 A legtöbb forrás – 930,114 EUR – a(z) Termelői, termelői tulajdonú feldolgozó üzemek és szolgáltatási infrastruktúra megerősítése, helyi termék fejlesztés, piacrajutás elősegítése céljából fejlesztési intézkedésre lett allokálva Fejlesztési intézkedés ▪Megújuló energiaforrásokra épülő fejlesztések Fő fejlesztési prioritás: Helyi bio- és megújuló-energia ágazat fejlesztése Allokált forrás (EUR) 0 0

57 56 Tartalom ▪A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia összefoglalása ▪Helyzetelemzés ▪Fő fejlesztési prioritások és fejlesztési intézkedések, forrásallokáció ▪ Megoldási javaslatok –10 legfontosabb gazdaságfejlesztési javaslat –10 legfontosabb szolgáltatás-, falu- és településfejlesztési javaslat –Komplex stratégia megoldási javaslatai

58 57 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, Cégbíróság, HVS adatbázis Azonosított fejlesztési lehetőségek szektoronként – helyi gazdaság fejlesztése A megoldási javaslatok szektor szerinti megoszlása illeszkedik/kevésbé illeszkedik a térség legjelentősebb szektoraihoz Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás Építőipar Kereskedelem, javítás Szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás Szállítás, raktározás, posta és távközlés Pénzügyi közvetítés Ingatlanügyletek, gazdasági szolgáltatás Egyéb szolgáltatás Egyéb tevékenység Szektor Szektoronkénti megoszlás Vállalkozások száma Foglalkozta- tottság 10 legna- gyobb vállalk. Javaslatok 10 legfonto- sabb javaslat 7% 8% 26% 5% 6% 19% 9% 0% 15% 5% 12% 36% 18% 4% 13% 5% 3% 0% 8% 2% 40% 50% 0% 10% 0% 17% 9% 22% 0% 9% 17% 9% 0% 20% 0% 20% 40% 20% 0%

59 58 A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 1/10 A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 4 db – a(z) Egyéb tevékenység szektorhoz kapcsolódik Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 1 Szektor ▪„Egyéb szolgáltatás” ▪„Az 100-8000 lakosú településeken a helyi sajátos jellegű öko-, vízi-, horgász-, lovas- és vadászturizmus kisléptékű infrastruktúrális és eszközpark fejlesztése, kapcsolódó turisztikai jellegű falusias tájjellegű szolgáltatások beindításának, fejlesztésének kisléptékű támogatása, melynek mértéke a mindenkori ROP támogatás alatti(folyamatos nyomonkövetés mellett), helyi szolgáltatási sajátosságot nyújtó szálláshelyek minőségi kisléptékű fejlesztése, falusi jellegű, sajátos szolgáltatású szálláshelyek kialakításának támogatása 6 fő szálláshelyet nem meghaladó mértékig.A helyi sajátosságú folyómenti területek kisléptékű rehabilitációjának támogatása kizárólag a helyi turizmusfejlesztéshez illeszkedően.” Megoldási javaslat Megoldási javaslat várható eredménye ▪„A Közép-Tisza-Zagyva térség teljes környezetének állapota javul, így a turisták számára vonzóvá válik, nő a vendégéjszakák száma, az igénybevett lovas-, vadász-, vízi-, horgászturisztikai szolgáltatások kihasználtsága nő, több vállakozást erre az ágazatra alapítanak, munkahelyek alakulnak.Csökken az elvándorlás a kistérség településeiről, a fiatal, produktív népesség a térségben marad a turisztikához kapcsolódó szolgáltatások és életszínvonal javulásának hatására.”

60 2 59 A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 2/10 A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 4 db – a(z) Egyéb tevékenység szektorhoz kapcsolódik Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Szektor ▪„Egyéb szolgáltatás” ▪„A helyi öko-, vízi-, horgász-, lovas- és vadászturizmus kisléptékű infrastruktúrális és eszközpark fejlesztése, kapcsolódó turisztikai jellegű falusias speciálisan helyi tájjellegű szolgáltatások beindításának kisléptékű támogatása, melyeknek mértéke a mindenkori ROP támogatás alatti(folyamatos nyomonkövetés mellett). Falusi szálláshelyek minőségi kisléptékű fejlesztése, új falusi szálláshelyek kialakításának támogatása a 6 főt nem meghaladó mértékig.A folyómenti területek kisléptékű rehabilitációjának támogatása kizárólag a helyi turizmusfejlesztéshez kapcsolódóan.” Megoldási javaslat Megoldási javaslat várható eredménye ▪„A Közép-Tisza-Zagyva környezetének állapota javul, így a turisták számára vonzóvá válik, nő a vendégéjszakák száma, az igénybevett lovas-, vadász-, vízi-, horgászturisztikai szolgáltatások kihasználtsága nő, több vállakozást erre az ágazatra alapítanak, munkahelyek alakulnak.Csökken az elvándorlás a kistérség településeiről, a fiatal, produktív népesség a térségben marad a turisztikához kapcsolódó szolgáltatások és életszínvonal javulásának hatására.”

61 60 A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 3/10 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Szektor ▪„Egyéb tevékenység” A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 4 db – a(z) Egyéb tevékenység szektorhoz kapcsolódik 3 ▪„Kiadványok, honlapok, helyi jellegzetességű ajándéktárgyak készítése kistérségi és települési, mikrotérségi szinten a táj, történelmi előzmények, települések gazdasági élete bemutatása céljából. A turisztikai látnivalók, attrakciók bemutatása, és/vagy helyi vonzerőleltár elkészítése (táji és építészeti, ökológiai, gasztronómia, népművészeti hagyományok, stb.) általános és tematikus kiadványok, honlapok megvalósításával magyar és idegen nyelven, illetve azok bemutatása rendezvényeken, kiállításokon.” Megoldási javaslat Megoldási javaslat várható eredménye ▪„Tudatos és jól átgondolt térségi marketing program megvalósítása, mely az idegenforgalmi befektetések, fejlesztések, komplex és térségileg összeghangolt programcsomagok kialakítását eredményezik, megfelelő marketingtevékenységgel. Honlapok, kiadványok a térségről. Több napon át a térségben maradó turisták, a kistérség ismertté, látogatottabbá válik az elérhető komplexen kiajánlott turisztikai termékcsomag miatt”

62 ▪„Egyéb tevékenység” 4 ▪„LEADER térségi és nemzetközi együttműködések kiépítésének támogatása: kapcsolatfelvétel és tematikus hálózatépítés járulékos költségeinek támogatása (pl.tolmácsolás, fordítás, utazási költségek, hálózatépítő konferenciák, találkozók,leaderszerű kezdeményezésekre épülő képzések szervezésének költsége),legjobb gyakorlatok átvétele. "Testvérvárosi" kapcsolatok kialakításának, ápolásának támogatása. Nemzetközi hálózatépítéshez a nyelvi nehézségek leküzdésének támogatása.” ▪„A meglévő nemzetközi testvértelepülési kapcsolatok hivatalossá válnak, együttműködési szerződések alapján gazdasági jellegű (pl. kereskedelmi) projektek is megvalósulnak. Legalább 5 hazai és nemzetközi LEADER közösséggel felvett kapcsolat, legalább 3 LEADER együttműködési szerződés megkötése, 5 hálózatépítési konferencia, 5 hálózatépítési találkozó, legalább 3 LEADER térségi és nemzetközi együttműködésben született projekt kidolgozása.” 61 A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 4/10 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Szektor A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 4 db – a(z) Egyéb tevékenység szektorhoz kapcsolódik Megoldási javaslat Megoldási javaslat várható eredménye

63 62 A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 5/10 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Szektor ▪„Egyéb tevékenység” A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 4 db – a(z) Egyéb tevékenység szektorhoz kapcsolódik 5 ▪„Kiadványok, honlapok, helyi jellegzetességű ajándéktárgyak készítése kistérségi és települési, mikrotérségi szinten a táj, történelmi előzmények, települések, települések gazdasági élete bemutatása céljából. A turisztikai látnivalók, attrakciók bemutatása, és/vagy helyi vonzerőleltár elkészítése (táji és építészeti, ökológiai, gasztronómia, népművészeti hagyományok, stb.) általános és tematikus kiadványok, honlapok megvalósításával magyar és idegen nyelven, illetve azok bemutatása rendezvényeken, kiállításokon.” Megoldási javaslat Megoldási javaslat várható eredménye ▪„Tudatos és jól átgondolt térségi marketing program megvalósítása, mely az idegenforgalmi befektetések, fejlesztések, komplex és térségileg összeghangolt programcsomagok kialakítását eredményezik, megfelelő marketingtevékenységgel. Honlapok, kiadványok a térségről. Több napon át a térségben maradó turisták, a kistérség ismertté, látogatottabbá válik az elérhető komplexen kiajánlott turisztikai termékcsomag miatt”

64 ▪„Egyéb tevékenység” 6 ▪„LEADER térségi és nemzetközi együttműködések kiépítésének támogatása: kapcsolatfelvétel és tematikus hálózatépítés járulékos költségeinek támogatása (pl.tolmácsolás, fordítás, utazási költségek, hálózatépítő konferenciák, találkozók,leaderszerű kezdeményezésekre épülő képzések szervezésének költsége),legjobb gyakorlatok átvétele. "Testvérvárosi" kapcsolatok kialakításának, ápolásának támogatása. Nemzetközi hálózatépítéshez a nyelvi nehézségek leküzdésének támogatása.” ▪„A meglévő nemzetközi testvértelepülési kapcsolatok hivatalossá válnak, együttműködési szerződések alapján gazdasági jellegű (pl. kereskedelmi) projektek is megvalósulnak. Legalább 5 hazai és nemzetközi LEADER közösséggel felvett kapcsolat, legalább 3 LEADER együttműködési szerződés megkötése, 5 hálózatépítési konferencia, 5 hálózatépítési találkozó, legalább 3 LEADER térségi és nemzetközi együttműködésben született projekt kidolgozása.” 63 A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 6/10 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 4 db – a(z) Egyéb tevékenység szektorhoz kapcsolódik Megoldási javaslat várható eredménye Megoldási javaslat Szektor

65 64 A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 7/10 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis ▪„Kereskedelem, javítás” A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 4 db – a(z) Egyéb tevékenység szektorhoz kapcsolódik 7 ▪„A helyi piacok, fedett és fedetlen elárusítóhelyek, egyéb üzlethelyiségek kialakításának, meglévők fejlesztésének támogatása, a minőségi követelmények emelése mellett, melyet a vásárló közönség és az elárusító vállalkozók egyaránt igényelnek. A közművek, az infrastrukturális feltételek javításával lehetőség nyílik a szolgáltatási színvonal emelésére, az életminőség javítására településszerte.” Megoldási javaslat Megoldási javaslat várható eredménye ▪„Faluképhez illeszkedő, megfelelően kialakított helyi piacok, fedett és fedetlen elárusítóhelyek, egyéb üzlethelyiségek valósulnak meg (pl. belső útburkolás, vízelvezetés, szociális helyiségek, korszerű padok, elárusító helyek, pultok, hűtőpultok kiépítésével, felújításával), mely jótékony hatással lesz a termelékenységre, a vállalkozási kedvre és a vásárlói kedvre. Növeli a lakosság életminőségét és helyben tartó erőt képvisel.” Szektor

66 ▪„Kereskedelem, javítás” 8 ▪„A helyi piacok, fedett és fedetlen elárusítóhelyek, egyéb üzlethelyiségek kialakításának, meglévők fejlesztésének támogatása, a minőségi követelmények emelése mellett, melyet a vásárló közönség és az elárusító vállalkozók egyaránt igényelnek. A közművek, az infrastrukturális feltételek javításával lehetőség nyílik a szolgáltatási színvonal emelésére, az életminőség javítására településszerte.” ▪„Faluképhez illeszkedő, megfelelően kialakított helyi piacok, fedett és fedetlen elárusítóhelyek, egyéb üzlethelyiségek valósulnak meg (pl. belső útburkolás, vízelvezetés, szociális helyiségek, korszerű padok, elárusító helyek, pultok, hűtőpultok kiépítésével, felújításával), mely jótékony hatással lesz a termelékenységre, a vállalkozási kedvre és a vásárlói kedvre. Növeli a lakosság életminőségét és helyben tartó erőt képvisel.” 65 A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 8/10 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Szektor A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 4 db – a(z) Egyéb tevékenység szektorhoz kapcsolódik Megoldási javaslat Megoldási javaslat várható eredménye

67 66 A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 9/10 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Szektor ▪„Építőipar” A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 4 db – a(z) Egyéb tevékenység szektorhoz kapcsolódik 9 ▪„A mikrovállalkozások fejlesztési projektjeinél meghatározott fejlesztési tevékenységek: eszközbeszerzés, csak a gazdasági tevékenységgel érintett épülethez tartozó építés,épületgépészet,-kialakítás,-felújítás,- korszerűsítés és kisléptékű infrastruktúra- fejlesztés(Gép-, beruházás- és eszközpark fejlesztése és korszerűsítése, illetve a feldolgozó épületek, csarnokok felújítása, bővítése, illetve új üzemépületek, raktárépületek építése).” Megoldási javaslat Megoldási javaslat várható eredménye ▪„Versenyképes, minőségi szolgáltatást nyújtó mikrovállalkozások jönnek létre, illetve a meglévők hatékonyabban tudnak munkát vállalni. Javuló hatékonyság ( 5-10%), az árbevétel nő ezáltal a foglalkoztatottság és újabb technológiai fejlesztések valósulhatnak meg.”

68 ▪„Építőipar” 10 ▪„A mikrovállalkozások fejlesztési projektjeinél meghatározott fejlesztési tevékenységek: eszközbeszerzés, csak a gazdasági tevékenységgel érintett épülethez tartozó építés,épületgépészet,-kialakítás,-felújítás,- korszerűsítés és kisléptékű infrastruktúra- fejlesztés(Gép-, beruházás- és eszközpark fejlesztése és korszerűsítése, illetve a feldolgozó épületek, csarnokok felújítása, bővítése, illetve új üzemépületek, raktárépületek építése).” ▪„Versenyképes, minőségi szolgáltatást nyújtó mikrovállalkozások jönnek létre, illetve a meglévők hatékonyabban tudnak munkát vállalni. Javuló hatékonyság ( 5-10%), az árbevétel nő ezáltal a foglalkoztatottság és újabb technológiai fejlesztések valósulhatnak meg.” 67 A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 10/10 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Szektor A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 4 db – a(z) Egyéb tevékenység szektorhoz kapcsolódik Megoldási javaslat Megoldási javaslat várható eredménye

69 68 Tartalom ▪A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia összefoglalása ▪Helyzetelemzés ▪Fő fejlesztési prioritások és fejlesztési intézkedések, forrásallokáció ▪ Megoldási javaslatok –10 legfontosabb gazdaságfejlesztési javaslat –10 legfontosabb szolgáltatás-, falu- és településfejlesztési javaslat –Komplex stratégia megoldási javaslatai

70 69 A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 1/10 A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 3 db – a(z) Kultúra fejlesztési témához kapcsolódik Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 1 ▪„A helyi hagyományok felelevenítése a Közösség három tájegységi jellegzetességeire alapozva. Bemutatóhelyek, kiállítóhelyek kisléptékű (helyi, nem védett épületű múzeumok, tájházak, faluházak, templomi orgonák, szobrok) felújítása, fejlesztésének támogatása. Hagyományőrző jellegű magángyűjtemények bemutatásának támogatása. A helyi hagyományőrző köz-és magángyűjtemények bemutatásához közvetlenül kapcsolódó kisléptékű eszközbeszerzések támogatása.” Megoldási javaslat ▪„A helyi lakosság újra felismeri a hagyományokban rejlő lehetőségeket, azáltal kedvet kap azok felelevenítésére. A települések lakói jobban magukénak érzik élőhelyüket, az ifjúság szemléletalakítása könnyebb az értékmegőrzésre és a hagyományápolásra. Összetartóbb közösségek és együttműködni képes civil szervezetek jönnek létre.” Megoldási javaslat várható eredménye ▪„Kultúra” Fejlesztési téma

71 70 A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 2/10 A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 3 db – a(z) Kultúra fejlesztési témához kapcsolódik Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 2 ▪„A helyi hagyományok felelevenítése a Közösség három tájegységi jellegzetességeire alapozva. A meglévő gasztronómiai jellegű, illetve egyéb hagyományokat őrző rendezvények fejlesztése, színvonalemelése a szervező civil szervezetek, önkormányzatok, vállalkozások támogatásával együttműködést ösztönözve.Hagyományőrző rendezvények megvalósításának támogatása, a rendezvény megvalósításához közvetlenül kapcsolódó kisléptékű eszközbeszerzés és kiadványkészítés támogatása.” Megoldási javaslat ▪„Színvonalas hagyományőrző rendezvények megvalósulása a helyi szereplők együttműködésével. A helyi lakosság újra felismeri a hagyományokban rejlő lehetőségeket, azáltal kedvet kap azok felelevenítésére. A települések lakói jobban magunkénak érzik élőhelyüket, az ifjúság szemléletalakítása könnyebb az értékmegőrzésre és a hagyományápolásra. Összetartóbb közösségek és együttműködni képes civil szervezetek jönnek létre.” Megoldási javaslat várható eredménye ▪„Kultúra” Fejlesztési téma

72 71 A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 3/10 A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 3 db – a(z) Kultúra fejlesztési témához kapcsolódik Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 3 ▪„Térségi "Élhető Élet Program" beindítása, innovatív elektronikusan elérhető tananyag készítése, elméleti társadalmi, gazdasági és gyakorlati képzések szabadegyetem formában. A képzések konzultációi számára klubszerű gyakorlóterek létrehozása, kialakítása könyvtárakban, közösségi házakban, Internet hálózati csatlakozással és informatikai háttérrel.” Megoldási javaslat ▪„A térség gazdasági és humán erőforrás fejlesztési elképzelései összehangoltabbá válnak, piacképes képzésekkel javulni fog a hátrányos helyzetű rétegek elhelyezkedési esélye és a meglévő munkahellyel rendelkezőknek stabilizálódik a munkaerőpiaci helyzete.Vállalkozói ismeretek bővülése, piacképesebb vállalkozások létrejötte.” Megoldási javaslat várható eredménye ▪„Oktatás” Fejlesztési téma

73 72 A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 4/10 A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 3 db – a(z) Kultúra fejlesztési témához kapcsolódik Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 4 ▪„A hagyományos paraszti gazdálkodás, népi kismesterségek bemutatásának támogatása, a régi helyi mesterségbeli tudások és technikák hagyományos szerszámmal történő bemutatásának támogatása, bemutatásra alkalmas kisléptékű infrastruktúra fejlesztése támogatása. Minden olyan helyi sajátos tevékenység támogatása, melyek a hagyományos helyi mesterségek megőrzéséhez és bemutatásához közvetlenül kapcsolódnak.” Megoldási javaslat ▪„Megőrződnek, fennmaradnak és követőkre találnak a térségi hagyományos mesterségek. Hagyományőrző falusi műhelyek, kulturkörök jönnek létre. A hagyományos mesterségek művelésével kézműves munkahelyek teremtődnek, a helyi termékek előállításának lehetősége megnő. Közvetett eredménye, hogy a falusi turizmus helyi attrakció kínálata gazdagodik.” Megoldási javaslat várható eredménye ▪„Kultúra” Fejlesztési téma

74 73 A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 5/10 A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 3 db – a(z) Kultúra fejlesztési témához kapcsolódik Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 5 ▪„Ifjúsági rekreációs, szabadidős és sporttevékenységek fejlesztése a meglévő sportpályákon, teniszpályákon, horgászó, játszó és pihenő helyeken (kivéve az oktatási intézményekhez tartozó létesítményeket, közparkokat, közjátszótereket), hogy feltöltődjenek a mindennapok eseményeihez, ezen helyek kisléptékű felújításának támogatása.” Megoldási javaslat ▪„Ifjúsági szabadidős programok, helyszínek megvalósulása, az ifjúság helyben tartása.Az emberi egészség védelme, és a lakosság megtartása szempontjából fontos helyek felújításával, szolgáltatások fejlesztésével felhívjuk a figyelmet a megelőzésre, és kialakul egy egészségtudattal rendelkező társadalom, amihez környezettudat, elfogadottság és hasznosságtudat, és egészséges életvitelt támogató környezet szükséges.” Megoldási javaslat várható eredménye Fejlesztési téma ▪„Szabadidős tevékenységekre és sportolásra alkalmas infrastruktúra”

75 74 A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 6/10 A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 3 db – a(z) Kultúra fejlesztési témához kapcsolódik Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 6 ▪„Ifjúsági rekreációs, szabadidős és sporttevékenységek fejlesztése a meglévő sportpályákon, teniszpályákon, horgászó, játszó és pihenő helyeken (kivéve az oktatási intézményekhez tartozó létesítményeket, közparkokat, közjátszótereket), hogy feltöltődjenek a mindennapok eseményeihez, ezen helyek kisléptékű felújításának támogatása.” Megoldási javaslat ▪„Ifjúsági szabadidős programok, helyszínek megvalósulása, az ifjúság helyben tartása.Az emberi egészség védelme, és a lakosság megtartása szempontjából fontos helyek felújításával, szolgáltatások fejlesztésével felhívjuk a figyelmet a megelőzésre, és kialakul egy egészségtudattal rendelkező társadalom, amihez környezettudat, elfogadottság és hasznosságtudat, és egészséges életvitelt támogató környezet szükséges.” Megoldási javaslat várható eredménye ▪„Szabadidős tevékenységekre és sportolásra alkalmas infrastruktúra” Fejlesztési téma

76 75 A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 7/10 A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 3 db – a(z) Kultúra fejlesztési témához kapcsolódik Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 7 ▪„Működési feltételek kisléptékű javítása (helyiség, telefon- és internetkapcsolat, jelzőeszközök biztosítása, védő- és egyenruha biztosítása), támogatása” Megoldási javaslat ▪„A teljes akcióterületen javul a közbiztonság, mely a lakosság közérzetét javítja, növeli az idelátogatók bizalmát, hozzájárul az élhetőbb települési környezet kialakításához.” Megoldási javaslat várható eredménye ▪„Közbiztonsági szolgálat” Fejlesztési téma

77 76 A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 8/10 A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 3 db – a(z) Kultúra fejlesztési témához kapcsolódik Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 8 ▪„Az ártéri gazdálkodás feltételeinek javítása.Tószeg árterületén levő, un. „csorda- híd”felújítása. Ártéren lévő közlekedést elősegítő tárgyak (nem VIZIG tulajdonú hidak, átereszek, zsilipek) helyreállítása. Ártéri legelők táj- és ökogazdálkodási formák, ősi fokgazdálkodás elterjesztésének ösztönzése a gazdaságosság figyelembevételével: pl. ártéri faiskola, ártéri faiskolai génbank létrehozása, és egyéb speciális ártéri táj- és ökogazdálkodási mintaprojektek támogatásával.” Megoldási javaslat ▪„Fennmarad és növekszik a biológiai sokféleség, a Tisza - menti táj fokozatosan visszanyeri természeti értékeit. Az itt élő lakosság egyre környezettudatosabbá válik, amely büszke lesz lakóhelye és a táj értékeire. Teret nyernek és jövedelmezővé válnak a tájgazdálkodás bevezetett formái. A védett területeken - és azon kívül is - szélesedik és gazdagodik a jelenleg is működő, un. "ökológiai folyosó".” Megoldási javaslat várható eredménye ▪„Természeti adottságok” Fejlesztési téma

78 77 A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 9/10 A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 3 db – a(z) Kultúra fejlesztési témához kapcsolódik Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 9 ▪„Az egészségtudatos magatartás kialakítására szóló aktív kommunikáció javítása társadalmi szervezetek szerepvállalásával, közszféra és civil szféra együttműködésével, a lakossági preventív szűrővizsgálatok népszerűsítésének támogatása rendezvények, helyi akciók során, felvilágosítás-nevelés, személyes kommunikáció támogatása a helyi civil szervezetek, a helyi önkormányzatok szerepvállalásának támogatásával.” Megoldási javaslat ▪„A lakosság újszerű motivációs és viselkedési kultúrájának kialakulása, emellett a preventív szemlélet térnyerése, a rövidtávú gondolkodás helyet a közép- ill. hosszútávú egészségszemlélet kialakulása lakossági szinten.Civil s önkormányzati kommunikáció az egészségtudatos magatartás érdekében, rendszeres egészségügyi szűrővizsgálatokat bemutató, propagáló rendezvények támogatása, melyeken egyes kórképek korai tüneteinek széles körű bemutatása is történik.” Megoldási javaslat várható eredménye ▪„Egészségügyi ellátás” Fejlesztési téma

79 78 A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 10/10 A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 3 db – a(z) Kultúra fejlesztési témához kapcsolódik Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis ▪„Szaktanácsadás támogatása lakosok és vállalkozók számára, helyi hivatalos ügyeket intézni segítő e-irodák létrehozásának támogatása, a tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó kisléptékű fejlesztések, eszközbeszerzések támogatása.” Megoldási javaslat ▪„A helyi lakosok, vállalkozók tájékozottabbá válnak, jobban ki tudják használni az IKT által nyújtott lehetőségeket. Javul a helyben intézhető hivatalos ügyek aránya, ami idő és költség takarékos megoldást jelent. Ezáltal csökken az állami hivatalok leterheltsége.” Megoldási javaslat várható eredménye ▪„Oktatás” Fejlesztési téma 10

80 79 Tartalom ▪A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia összefoglalása ▪Helyzetelemzés ▪Fő fejlesztési prioritások és fejlesztési intézkedések, forrásallokáció ▪ Megoldási javaslatok –10 legfontosabb gazdaságfejlesztési javaslat –10 legfontosabb szolgáltatás-, falu- és településfejlesztési javaslat –Komplex stratégia megoldási javaslatai

81 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 80 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 1/49 Kód: ÉA-66-GF-A-06 Sorszám: 558 Prioritás: Versenyképes termékeket és szolgáltatásokat előállító vállalkozások támogatása Intézkedés: Termelői, termelői tulajdonú feldolgozó üzemek és szolgáltatási infrastruktúra megerősítés... Szektor/fejlesztési téma: Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás ▪Térségünkben 123 vállalkozás(nagyobb része mikrovállalkozás) tevékenykedik a feldolgozóipar területén, melyek a textilipar, műanyaggyártás, fémszerkezetgyártás és egyéb könnyűipari ágakon. A mai kor technológiájának megfelelő felújításra, korszerűsítésre szorulnak a vállalkozások. Helyzet/ adottság ▪A feldolgozóiparban tevékenykedő mikrovállalkozások részben elavult gép-; és eszközparkkal termelnek, illetve a kapacitások bővítéséhez gép-, eszköz, és épületfejlesztésekre szorul. Lehetőség, hogy a magyar, magántulajdonú cégek által működtetett vállalkozások tulajdonjogi viszonyai rendezetettek. Probléma/ lehetőség ▪A mikrovállalkozások fejlesztési projektjeinél meghatározott fejlesztési tevékenységek: eszközbeszerzés, csak a gazdasági tevékenységgel érintett épülethez tartozó építés,épületgépészet,-kialakítás,-felújítás,-korszerűsítés és kisléptékű infrastruktúra-fejlesztés(Gép-, beruházás- és eszközpark fejlesztése és korszerűsítése, illetve a feldolgozó épületek, csarnokok felújítása, bővítése, illetve új üzemépületek, raktárépületek építése), technológia fejlesztése. Megoldási javaslat ▪Versenyképes, minőségi termékek előállítása, az értékesíthetőség bővül.Javuló hatékonyság ( 5-10%), az árbevétel nő ezáltal a foglalkoztatottság és újabb technológiai fejlesztések valósulhatnak meg. Megvalósul a kistérségben a fa- és hulladékfa feldolgozás fejlesztése; dísznövény-, vetőmagtermesztés; és egyéb könnyűipari tevékenységek korszerűsítése, fejlesztése. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek Forrás ▪ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 312 Mikrovállalkozások létrehozásának és fejlesztésének támogatása

82 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 81 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret20000 EUR▪Önkormányzatok0% 1069430 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások40% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága427772 EUR▪Non-profit szervezetek0% ▪Egyházak0%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret4000 EUR ▪Természetes személyek40%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma40 db Allokáció Megoldási javaslatok 1/49 Kód: ÉA-66-GF-A-06 Sorszám: 558 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Besenyszög, Csataszög, Hunyadfalva, Kőtelek, Nagykörű, Rákócziújfalu, Szajol, Szászberek, Tiszajenő, Tiszasüly, Tiszavárkony, Tószeg, Vezseny, Zagyvarékas ▪ÚMVP, de nem LEADER ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

83 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 82 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 2/49 Kód: ÉA-66-GF-A-05 Sorszám: 557 Prioritás: Versenyképes termékeket és szolgáltatásokat előállító vállalkozások támogatása Intézkedés: Termelői, termelői tulajdonú feldolgozó üzemek és szolgáltatási infrastruktúra megerősítés... Szektor/fejlesztési téma: Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás ▪Térségünkben 123 vállalkozás(nagyobb része mikrovállalkozás) tevékenykedik a feldolgozóipar területén, melyek a textilipar, műanyaggyártás, fémszerkezetgyártás és egyéb könnyűipar ágakon. A mai kor technológiájának megfelelő felújításra, korszerűsítésre szorulnak a vállalkozások.Ezen mikrovállalkozások által feldolgozott termékek egy része alkalmas helyi termékké történő fejlesztésre. Helyzet/ adottság ▪A feldolgozó- és könnyűiparban tevékenykedő mikrovállalkozások részben elavult gép-; és eszközparkkal termel, illetve a kapacitások bővítéséhez gép-, eszköz, és épületfejlesztésekre szorul. Lehetőség, hogy a magyar, magántulajdonú cégek által működtetett vállalkozások tulajdonjogi viszonyai rendezettek.Jelenleg a feldolgozott termékek nem rendelkeznek jellegzetes tájspecifikus helyi termék jegyekkel. Probléma/ lehetőség ▪A mikrovállalkozások fejlesztési projektjeinél meghatározott fejlesztési tevékenységek: eszközbeszerzés, csak a gazdasági tevékenységgel érintett épülethez tartozó építés,épületgépészet,-kialakítás,-felújítás,-korszerűsítés és kisléptékű infrastruktúra-fejlesztés(Gép-, beruházás- és eszközpark fejlesztése és korszerűsítése, illetve a feldolgozó épületek, csarnokok felújítása, bővítése, illetve új üzemépületek, raktárépületek építése, könnyűipari technológia kisléptékű fejlesztése. Megoldási javaslat ▪Versenyképes, minőségi termékek előállítása, az értékesíthetőség bővül.Javuló hatékonyság ( 5-10%), az árbevétel nő ezáltal a foglalkoztatottság és újabb technológiai fejlesztések valósulhatnak meg. Megvalósul a térségben a fa- és hulladékfa feldolgozás fejlesztése; dísznövény-, vetőmagtermesztés; és egyéb könnyűipari tevékenységek korszerűsítése, fejlesztése. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek Forrás ▪ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 312 Mikrovállalkozások létrehozásának és fejlesztésének támogatása

84 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 83 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret20000 EUR▪Önkormányzatok0% 539626 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások50% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága269813 EUR▪Non-profit szervezetek0% ▪Egyházak0%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret4000 EUR ▪Természetes személyek50%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma20 db Allokáció Megoldási javaslatok 2/49 Kód: ÉA-66-GF-A-05 Sorszám: 557 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Csataszög, Hunyadfalva, Kőtelek, Nagykörű, Tiszasüly, Zagyvarékas ▪ÚMVP, de nem LEADER ▪Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat

85 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 84 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 3/49 Kód: ÉA-66-GF-A-08 Sorszám: 1912 Prioritás: Versenyképes termékeket és szolgáltatásokat előállító vállalkozások támogatása Intézkedés: Termelői, termelői tulajdonú feldolgozó üzemek és szolgáltatási infrastruktúra megerősítés... Szektor/fejlesztési téma: Építőipar ▪Térségünkben 804 főt foglalkoztató építőipari mikrovállalkozás tevékenykedik. A mai kor technológiájának megfelelő felújításra, korszerűsítésre szorulnak munkavégzésre használt eszközeik, illetve azon épületeik, melyeket közvetlenül tevékenységük végzéséhez használnak (pl. raktár, műhely). Helyzet/ adottság ▪Az építőiparban tevékenykedő mikrovállalkozások részben elavult gép-; és eszközparkkal rendelkeznek, illetve a kapacitások bővítéséhez gép-, eszköz, és épületfejlesztésekre szorulnak. Lehetőség, hogy magyar, magántulajdonú cégek által működtetett vállalkozások tulajdonjogi viszonyai rendezettek. Probléma/ lehetőség ▪A mikrovállalkozások fejlesztési projektjeinél meghatározott fejlesztési tevékenységek: eszközbeszerzés, csak a gazdasági tevékenységgel érintett épülethez tartozó építés,épületgépészet,-kialakítás,-felújítás,-korszerűsítés és kisléptékű infrastruktúra-fejlesztés(Gép-, beruházás- és eszközpark fejlesztése és korszerűsítése, illetve a feldolgozó épületek, csarnokok felújítása, bővítése, illetve új üzemépületek, raktárépületek építése). Megoldási javaslat ▪Versenyképes, minőségi szolgáltatást nyújtó mikrovállalkozások jönnek létre, illetve a meglévők hatékonyabban tudnak munkát vállalni. Javuló hatékonyság ( 5-10%), az árbevétel nő ezáltal a foglalkoztatottság és újabb technológiai fejlesztések valósulhatnak meg. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek Forrás ▪ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 312 Mikrovállalkozások létrehozásának és fejlesztésének támogatása

86 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 85 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret15000 EUR▪Önkormányzatok0% 356477 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások40% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága142591 EUR▪Non-profit szervezetek0% ▪Egyházak0%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret4000 EUR ▪Természetes személyek40%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma24 db Allokáció Megoldási javaslatok 3/49 Kód: ÉA-66-GF-A-08 Sorszám: 1912 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Besenyszög, Csataszög, Hunyadfalva, Kőtelek, Nagykörű, Rákócziújfalu, Szajol, Szászberek, Tiszajenő, Tiszasüly, Tiszavárkony, Tószeg, Vezseny, Zagyvarékas ▪ÚMVP, de nem LEADER ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

87 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 86 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 4/49 Kód: ÉA-66-GF-A-07 Sorszám: 1622 Prioritás: Versenyképes termékeket és szolgáltatásokat előállító vállalkozások támogatása Intézkedés: Termelői, termelői tulajdonú feldolgozó üzemek és szolgáltatási infrastruktúra megerősítés... Szektor/fejlesztési téma: Építőipar ▪Térségünkben 804 főt foglalkoztató építőipari mikrovállalkozás tevékenykedik. A mai kor technológiájának megfelelő felújításra, korszerűsítésre szorulnak munkavégzésre használt eszközeik, illetve azon épületeik, melyeket közvetlenül tevékenységük végzéséhez használnak (pl. raktár, műhely). Helyzet/ adottság ▪Az építőiparban tevékenykedő mikrovállalkozások részben elavult gép-; és eszközparkkal rendelkeznek, illetve a kapacitások bővítéséhez gép-, eszköz, és épületfejlesztésekre szorulnak. Lehetőség, hogy magyar, magántulajdonú cégek által működtetett vállalkozások tulajdonjogi viszonyai rendezettek. Probléma/ lehetőség ▪A mikrovállalkozások fejlesztési projektjeinél meghatározott fejlesztési tevékenységek: eszközbeszerzés, csak a gazdasági tevékenységgel érintett épülethez tartozó építés,épületgépészet,-kialakítás,-felújítás,-korszerűsítés és kisléptékű infrastruktúra-fejlesztés(Gép-, beruházás- és eszközpark fejlesztése és korszerűsítése, illetve a feldolgozó épületek, csarnokok felújítása, bővítése, illetve új üzemépületek, raktárépületek építése). Megoldási javaslat ▪Versenyképes, minőségi szolgáltatást nyújtó mikrovállalkozások jönnek létre, illetve a meglévők hatékonyabban tudnak munkát vállalni. Javuló hatékonyság ( 5-10%), az árbevétel nő ezáltal a foglalkoztatottság és újabb technológiai fejlesztések valósulhatnak meg. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek Forrás ▪ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 312 Mikrovállalkozások létrehozásának és fejlesztésének támogatása

88 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 87 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret15000 EUR▪Önkormányzatok0% 179876 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások50% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága89938 EUR▪Non-profit szervezetek0% ▪Egyházak0%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret4000 EUR ▪Természetes személyek50%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma12 db Allokáció Megoldási javaslatok 4/49 Kód: ÉA-66-GF-A-07 Sorszám: 1622 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Csataszög, Hunyadfalva, Kőtelek, Nagykörű, Tiszasüly, Zagyvarékas ▪ÚMVP, de nem LEADER ▪Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat

89 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 88 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 5/49 Kód: ÉA-66-GF-B-02 Sorszám: 3171 Prioritás: Versenyképes termékeket és szolgáltatásokat előállító vállalkozások támogatása Intézkedés: Termelői, termelői tulajdonú feldolgozó üzemek és szolgáltatási infrastruktúra megerősítés... Szektor/fejlesztési téma: Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás ▪Térségünkben 123 vállalkozás(nagyobb része mikrovállalkozás) tevékenykedik a feldolgozóipar területén, melyek a húsfeldolgozás, textilipar, műanyaggyártás, fémszerkezetgyártás, élelmiszergyártás iparágakon. A mai kor technológiájának megfelelő felújításra, korszerűsítésre szorulnak a vállalkozások.Ezen mikrovállalkozások által feldolgozott termékek egy része alkalmas helyi termékké történő fejlesztésre. Helyzet/ adottság ▪A feldolgozóiparban tevékenykedő mikrovállalkozások részben elavult gép-; és eszközparkkal termel, illetve a kapacitások bővítéséhez gép-, eszköz, és épületfejlesztésekre szorul. Lehetőség, hogy a magyar, magántulajdonú cégek által működtetett vállalkozások tulajdonjogi viszonyai rendezetettek.Jelenleg a feldolgozott termékek nem rendelkeznek jellegzetes tájspecifikus helyi termék jegyekkel. Probléma/ lehetőség ▪A vállalkozások fejlesztési projektjeinél meghatározott fejlesztési tevékenységek: eszközbeszerzés, csak a gazdasági tevékenységgel érintett épülethez tartozó építés,épületgépészet,-kialakítás,-felújítás,-korszerűsítés és infrastruktúra-fejlesztés(Gép-, beruházás- és eszközpark fejlesztése és korszerűsítése, illetve a feldolgozó épületek, csarnokok felújítása, bővítése, illetve új üzemépületek, raktárépületek építése) Megoldási javaslat ▪Versenyképes, minőségi termékek előállítása, az értékesíthetőség bővül.Javuló hatékonyság ( 5-10%), az árbevétel nő ezáltal a foglalkoztatottság és újabb technológiai fejlesztések valósulhatnak meg. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek Forrás ▪GOP - 2. prioritás - A vállalkozások (kiemelten a kkv-k) komplex fejlesztése

90 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 89 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret EUR▪Önkormányzatok% EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások30% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága EUR▪Non-profit szervezetek% ▪Egyházak%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret EUR ▪Természetes személyek%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma db Allokáció Megoldási javaslatok 5/49 Kód: ÉA-66-GF-B-02 Sorszám: 3171 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Besenyszög, Csataszög, Hunyadfalva, Kőtelek, Nagykörű, Rákóczifalva, Rákócziújfalu, Szajol, Szászberek, Tiszajenő, Tiszasüly, Tiszavárkony, Tószeg, Újszász, Vezseny, Zagyvarékas ▪Nem ÚMVP ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

91 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 90 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 6/49 Kód: ÉA-66-GF-A-01 Sorszám: 551 Prioritás: Versenyképes termékeket és szolgáltatásokat előállító vállalkozások támogatása Intézkedés: Termelői, termelői tulajdonú feldolgozó üzemek és szolgáltatási infrastruktúra megerősítés... Szektor/fejlesztési téma: Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás ▪A 16 településen jelentős mennyiségű szántóföldi növénytermesztés és állattenyésztés folyik, a teljes szántóterület mintegy 40%-án 3-4 ha nagyságú területen, elaprózva. Jók az adottságok a szántóföldi zöldség és gyümölcstermesztéshez. A feldolgozás nagy része nem a térségben történik. Erdőgazdálkodás a Tisza mentetlen hullámterületein folyik kb.5000 ha-on. Halgazdálkodást közel 1400 ha-on végeznek. Az akcióterületen 11 vadgazdálkodásra jogosult vadásztársaság működik. A kihelyezett fácán és réce mennyisége 12ezer db. Helyzet/ adottság ▪Alacsony technikai és technológiai felkészültség miatt a termelés és feldolgozás gazdaságtalan, ezáltal nem versenyképes termékek értékesítése a probléma. Ugyanakkor a helyi termelők, gazdálkodók által a gazdasági alap meg van az ágazat fejlesztésére. Probléma/ lehetőség ▪A technológiai háttér, gépesítettség színvonalának növelése, a termelés, gazdálkodás és feldolgozás korszerűsítése modern tecnikai és technológiai eljárások alkalmazásával. Megoldási javaslat ▪Nő a magasabb feldolgozottságú, "versenyképes" mezőgazdasági termékek előállítása, és piaci értékesíthetősége. Nő a faállomány termesztésének és kitermelésének időarányos növekedése.Szakképzett munkaerő foglalkoztatása növekszik. Ösztönzőem hat a mezőgazdasági vállalkozások számának növekedésére. 3%-5%-kal növekszik a térségben a mg-i területek kihasználtsága. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek Forrás ▪ÚMVP - 1. Intézkedéscsoport - 121 A mezőgazdasági üzemek korszerűsítése

92 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 91 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret EUR▪Önkormányzatok0% EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások25% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága EUR▪Non-profit szervezetek0% ▪Egyházak0%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret EUR ▪Természetes személyek25%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma16 db Allokáció Megoldási javaslatok 6/49 Kód: ÉA-66-GF-A-01 Sorszám: 551 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Besenyszög, Csataszög, Hunyadfalva, Kőtelek, Nagykörű, Rákóczifalva, Rákócziújfalu, Szajol, Szászberek, Tiszajenő, Tiszasüly, Tiszavárkony, Tószeg, Újszász, Vezseny, Zagyvarékas ▪ÚMVP, de nem LEADER ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

93 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 92 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 7/49 Kód: ÉA-66-GF-A-02 Sorszám: 553 Prioritás: Versenyképes termékeket és szolgáltatásokat előállító vállalkozások támogatása Intézkedés: Termelői, termelői tulajdonú feldolgozó üzemek és szolgáltatási infrastruktúra megerősítés... Szektor/fejlesztési téma: Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás ▪A 16 településen jelentős mennyiségű szántóföldi növénytermesztés és állattenyésztés folyik, a teljes szántóterület mintegy 40%-án 3-4 ha nagyságú területen, elaprózva. Jók az adottságok a szántóföldi zöldség és gyümölcstermesztéshez. A feldolgozás nagy része nem a térségben történik. Erdőgazdálkodás a Tisza mentetlen hullámterületein folyik kb.5000 ha-on. Halgazdálkodást közel 1400 ha-on végeznek. Az akcióterületen 11 vadgazdálkodásra jogosult vadásztársaság működik. A kihelyezett fácán és réce mennyisége 12ezer db Helyzet/ adottság ▪Alacsony technikai és technológiai felkészültség miatt a termelés és feldolgozás gazdaságtalan, ezáltal nem versenyképes termékek értékesítése a probléma. Ugyanakkor a helyi termelők, gazdálkodók által a gazdasági alap meg van az ágazat fejlesztésére. Probléma/ lehetőség ▪A technológiai háttér, gépesítettség színvonalának növelése, a termelés, gazdálkodás és feldolgozás korszerűsítése modern tecnikai és technológiai eljárások alkalmazásával. Megoldási javaslat ▪Nő a magasabb feldolgozottságú, "versenyképes" mezőgazdasági termékek előállítása, és piaci értékesíthetősége. Nő a faállomány termesztésének és kitermelésének időarányos növekedése.Szakképzett munkaerő foglalkoztatása növekszik. Ösztönzőem hat a mezőgazdasági vállalkozások számának növekedésére. 3%-5%-kal növekszik a térségben a mg-i területek kihasználtsága. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek Forrás ▪ÚMVP - 1. Intézkedéscsoport - 125 A mezőgazdaság és az erdészet fejlesztéséhez és korszerűsíté...

94 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 93 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret EUR▪Önkormányzatok0% EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások25% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága EUR▪Non-profit szervezetek0% ▪Egyházak0%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret EUR ▪Természetes személyek25%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma6 db Allokáció Megoldási javaslatok 7/49 Kód: ÉA-66-GF-A-02 Sorszám: 553 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Besenyszög, Csataszög, Hunyadfalva, Kőtelek, Nagykörű, Rákóczifalva, Rákócziújfalu, Szajol, Szászberek, Tiszajenő, Tiszasüly, Tiszavárkony, Tószeg, Újszász, Vezseny, Zagyvarékas ▪ÚMVP, de nem LEADER ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

95 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 94 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 8/49 Kód: ÉA-66-GF-A-03 Sorszám: 554 Prioritás: Versenyképes termékeket és szolgáltatásokat előállító vállalkozások támogatása Intézkedés: Termelői, termelői tulajdonú feldolgozó üzemek és szolgáltatási infrastruktúra megerősítés... Szektor/fejlesztési téma: Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás ▪A 16 településen jelentős mennyiségű szántóföldi növénytermesztés és állattenyésztés folyik, a teljes szántóterület mintegy 40%-án 3-4 ha nagyságú területen, elaprózva. Jók az adottságok a szántóföldi zöldség és gyümölcstermesztéshez. A feldolgozás nagy része nem a térségben történik. Erdőgazdálkodás a Tisza mentetlen hullámterületein folyik kb.5000 ha-on. Halgazdálkodást közel 1400 ha-on végeznek. Az akcióterületen 11 vadgazdálkodásra jogosult vadásztársaság működik. A kihelyezett fácán és réce mennyisége 12ezer db Helyzet/ adottság ▪Alacsony technikai és technológiai felkészültség miatt a termelés és feldolgozás gazdaságtalan, ezáltal nem versenyképes termékek értékesítése a probléma. Ugyanakkor a helyi termelők, gazdálkodók által a gazdasági alap meg van az ágazat fejlesztésére Probléma/ lehetőség ▪A technológiai háttér, gépesítettség színvonalának növelése, a termelés, gazdálkodás és feldolgozás korszerűsítése modern technikai és technológiai eljárások alkalmazásával. Megoldási javaslat ▪Nő a magasabb feldolgozottságú, "versenyképes" mezőgazdasági termékek előállítása, és piaci értékesíthetősége. Nő a faállomány termesztésének és kitermelésének időarányos növekedése.Szakképzett munkaerő foglalkoztatása növekszik. Ösztönzőem hat a mezőgazdasági vállalkozások számának növekedésére. 3%-5%-kal növekszik a térségben a mg-i területek kihasználtsága. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek Forrás ▪ÚMVP - 1. Intézkedéscsoport - 141 A szerkezetátalakítás alatt álló félig önellátó gazdaságok t...

96 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 95 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret EUR▪Önkormányzatok0% EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások25% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága EUR▪Non-profit szervezetek0% ▪Egyházak0%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret EUR ▪Természetes személyek25%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma4 db Allokáció Megoldási javaslatok 8/49 Kód: ÉA-66-GF-A-03 Sorszám: 554 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Besenyszög, Csataszög, Hunyadfalva, Kőtelek, Nagykörű, Rákóczifalva, Rákócziújfalu, Szajol, Szászberek, Tiszajenő, Tiszasüly, Tiszavárkony, Tószeg, Újszász, Vezseny, Zagyvarékas ▪ÚMVP, de nem LEADER ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

97 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 96 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 9/49 Kód: ÉA-66-GF-A-04 Sorszám: 555 Prioritás: Versenyképes termékeket és szolgáltatásokat előállító vállalkozások támogatása Intézkedés: Helyi vállalkozások együttműködésének támogatása Szektor/fejlesztési téma: Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás ▪A 16 településen jelentős mennyiségű szántóföldi növénytermesztés és állattenyésztés folyik, a teljes szántóterület mintegy 40%-án 3-4 ha nagyságú területen, elaprózva. Jók az adottságok a szántóföldi zöldség és gyümölcstermesztéshez. A feldolgozás nagy része nem a térségben történik. Erdőgazdálkodás a Tisza mentetlen hullámterületein folyik kb.5000 ha-on. Halgazdálkodást közel 1400 ha-on végeznek. Az akcióterületen 11 vadgazdálkodásra jogosult vadásztársaság működik. A kihelyezett fácán és réce mennyisége 12ezer db. Helyzet/ adottság ▪Az elaprózott mezőgazdasági területeken nincs összehangolt termelés, de lehetőség van a tervszerű, táblás területi gazdálkodásra. A sokrétű termelés miatt nem éri meg termelőnkénti külön tárolókat építeni, de lehetőség van a gazdák, gazdálkodók összefogására, s központi telephelyen történő tárolókapacitás kiépítésére. Probléma/ lehetőség ▪Termelői integrációs hálózatok létrehozása ágazatonként. Központi tárolókapacitások kiépítése. Megoldási javaslat ▪Gazdák, gazdálkodók hatékonyabb termelése. Tárolókapacitás növekedés 20 %-kal, ezáltal nő piaci alapon történő értékesítés, a piaci stabilitás. 3-5 %-os árbevétel növekedés a megvalósítási időszak végére. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek Forrás ▪ÚMVP - 1. Intézkedéscsoport - 142 Termelői csoportok létrehozásának támogatása

98 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 97 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret EUR▪Önkormányzatok0% EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások25% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága EUR▪Non-profit szervezetek0% ▪Egyházak0%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret EUR ▪Természetes személyek25%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma6 db Allokáció Megoldási javaslatok 9/49 Kód: ÉA-66-GF-A-04 Sorszám: 555 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Besenyszög, Csataszög, Hunyadfalva, Kőtelek, Nagykörű, Rákóczifalva, Rákócziújfalu, Szajol, Szászberek, Tiszajenő, Tiszasüly, Tiszavárkony, Tószeg, Újszász, Vezseny, Zagyvarékas ▪ÚMVP, de nem LEADER ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

99 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 98 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 10/49 Kód: ÉA-66-GF-A-10 Sorszám: 1921 Prioritás: Értékeit felismerő, megőrző Közép-Tisza-Zagyva térségi közösség megerősítése Intézkedés: Az épített települési környezet, falukép, igényes hagyományokat őrző életterek kialakításá... Szektor/fejlesztési téma: Kereskedelem, javítás ▪A kereskedelem meghatározó gazdasági ág a térségben, a 3. legnagyobb foglalkoztató szektor. A kereskedelem helyi szinten részben a piacokon, fedett és fedetlen elárusítóhelyeken, egyéb üzlethelyiségekben történik, ám az korszerűtlen színvonalon. Nehéz a környezetvédelmi, higiéniai előírásoknak megfelelni. A közművek, a csapadékvíz elvezetések és az elárusító pultok elavultak.Helyenként az épített települési környezetbe nem illő az építmények homlokzata, pedig központi helyen találhatóak. Helyzet/ adottság ▪Valamennyi településen magas az idősek száma, akik nem tudnak utazni vásárlási szükségleteik kielégítése miatt, az elárusítók és a vásárlók is gyakran panaszkodnak, hogy a helyi piacok, egyéb üzlethelyiségek műszaki állapota rossz, nem elégítik ki a szükségleteket (pl. rossz a csapadékvíz-elvezetés, nincs fedett rész, nincs megfelelő színvonalú illemhelyiség, hűtőpult, pult, belső járóutak). Probléma/ lehetőség ▪A helyi piacok, fedett és fedetlen elárusítóhelyek, egyéb üzlethelyiségek kialakításának, meglévők fejlesztésének támogatása, a minőségi követelmények emelése mellett, melyet a vásárló közönség és az elárusító vállalkozók egyaránt igényelnek. A közművek, az infrastrukturális feltételek javításával lehetőség nyílik a szolgáltatási színvonal emelésére, az életminőség javítására településszerte. Megoldási javaslat ▪Faluképhez illeszkedő, megfelelően kialakított helyi piacok, fedett és fedetlen elárusítóhelyek, egyéb üzlethelyiségek valósulnak meg (pl. belső útburkolás, vízelvezetés, szociális helyiségek, korszerű padok, elárusító helyek, pultok, hűtőpultok kiépítésével, felújításával), mely jótékony hatással lesz a termelékenységre, a vállalkozási kedvre és a vásárlói kedvre. Növeli a lakosság életminőségét és helyben tartó erőt képvisel. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek Forrás ▪ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 322 Falumegújítás és -fejlesztés

100 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 99 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret40000 EUR▪Önkormányzatok100% 388884 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások40% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága194442 EUR▪Non-profit szervezetek100% ▪Egyházak100%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret4000 EUR ▪Természetes személyek40%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma16 db Allokáció Megoldási javaslatok 10/49 Kód: ÉA-66-GF-A-10 Sorszám: 1921 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Besenyszög, Csataszög, Hunyadfalva, Kőtelek, Nagykörű, Rákócziújfalu, Szajol, Szászberek, Tiszajenő, Tiszasüly, Tiszavárkony, Tószeg, Vezseny, Zagyvarékas ▪ÚMVP, de nem LEADER ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

101 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 100 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 11/49 Kód: ÉA-66-GF-A-09 Sorszám: 560 Prioritás: Értékeit felismerő, megőrző Közép-Tisza-Zagyva térségi közösség megerősítése Intézkedés: Az épített települési környezet, falukép, igényes hagyományokat őrző életterek kialakításá... Szektor/fejlesztési téma: Kereskedelem, javítás ▪A kereskedelem meghatározó gazdasági ág a térségben, a 3. legnagyobb foglalkoztató szektor.A kereskedelem helyi szinten részben a piacokon, fedett és fedetlen elárusítóhelyeken,egyéb üzlethelyiségekben történik, ám az korszerűtlen színvonalon. Nehéz a környezetvédelmi, higiéniai előírásoknak megfelelni. A közművek, a csapadékvíz elvezetések és az elárusító pultok elavultak. Helyenként az épített települési környezetbe nem illő az építmények homlokzata, pedig központi helyen találhatóak. Helyzet/ adottság ▪Valamennyi településen magas az idősek száma, akik nem tudnak utazni vásárlási szükségleteik kielégítése miatt, az elárusítók és a vásárlók is gyakran panaszkodnak, hogy a helyi piacok, egyéb üzlethelyiségek műszaki állapota rossz, nem elégítik ki a szükségleteket (pl. rossz a csapadékvíz-elvezetés, nincs fedett rész, nincs megfelelő színvonalú illemhelyiség, hűtőpult, pult, belső járóutak). Probléma/ lehetőség ▪A helyi piacok, fedett és fedetlen elárusítóhelyek, egyéb üzlethelyiségek kialakításának, meglévők fejlesztésének támogatása, a minőségi követelmények emelése mellett, melyet a vásárló közönség és az elárusító vállalkozók egyaránt igényelnek. A közművek, az infrastrukturális feltételek javításával lehetőség nyílik a szolgáltatási színvonal emelésére, az életminőség javítására településszerte. Megoldási javaslat ▪Faluképhez illeszkedő, megfelelően kialakított helyi piacok, fedett és fedetlen elárusítóhelyek, egyéb üzlethelyiségek valósulnak meg (pl. belső útburkolás, vízelvezetés, szociális helyiségek, korszerű padok, elárusító helyek, pultok, hűtőpultok kiépítésével, felújításával), mely jótékony hatással lesz a termelékenységre, a vállalkozási kedvre és a vásárlói kedvre. Növeli a lakosság életminőségét és helyben tartó erőt képvisel. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek Forrás ▪ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 322 Falumegújítás és -fejlesztés

102 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 101 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret40000 EUR▪Önkormányzatok100% 245284 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások50% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága122642 EUR▪Non-profit szervezetek100% ▪Egyházak100%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret4000 EUR ▪Természetes személyek50%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma8 db Allokáció Megoldási javaslatok 11/49 Kód: ÉA-66-GF-A-09 Sorszám: 560 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Csataszög, Hunyadfalva, Kőtelek, Nagykörű, Tiszasüly, Zagyvarékas ▪ÚMVP, de nem LEADER ▪Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat

103 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 102 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 12/49 Kód: ÉA-66-SzF-A-16 Sorszám: 2474 Prioritás: Értékeit felismerő, megőrző Közép-Tisza-Zagyva térségi közösség megerősítése Intézkedés: Az épített települési környezet, falukép, igényes hagyományokat őrző életterek kialakításá... Szektor/fejlesztési téma: Közlekedés ▪A térség településeit összekötő, külterületi utak állapota leromlott, keresztmetszetük szűk (egynyomúak), teherbírásuk a jelenlegi forgalom igényeit nem elégíti ki. A külterületi utakat a helyi mezőgazdasági gépek, szállító járművek veszik főként igénybe. A települések nagy részének úthálózata földút, kevés százalékban útalap, és minimális a szilárd burkolatú út. A településeken nem csak az intézmények, hanem a lakóházak megközelítése is időjárásfüggő.A helyi közlekedésben jelentős a kerékpárosok aránya, de ehhez képest kevés kerékpárut van. Helyzet/ adottság ▪Meglévő külterületi utak, kerékpárutak rossz állapota, amortizálódottsága. Helyenként hiányos kerékpárút-hálózat, valamint a belterületi portalanított utak hiánya jelentős, mely az életminőséget erősen befolyásolja. Ugyanakkor lehetőség van egyéb források lehívására, amennyiben kész tervekkel, engedélyekkel rendelkeznek az önkormányzatok, melyek jelenleg erősen hiányosak. Probléma/ lehetőség ▪Kül-, belterületi és kiegészítő kerékpárutak megvalósíthatósági tanulmány szintű tervezésének támogatása, szakértői véleményekre alapozott hatástanulmányok készítésének támogatása, a hatósági engedélyek beszerzésének támogatása, engedélyes és kiviteli tervek készíttetésének támogatása. Megoldási javaslat ▪A meglévő szakhatósági engedélyek birtokában a megvalósíthatóság növekszik, egyéb pályázati forrásokra benyújtható kül- és belterületi úttervek, valamint kerékpárút tervek készenállnak.Lakosság megelégedettsége növekszik, a települések népességmegtartó ereje nő.Települési összefogással útalapok jönnek létre (lakossági hozzájárulással). Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek Forrás ▪KÖZOP - 3. prioritás - Térségi elérhetőség javítása

104 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 103 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret4500 EUR▪Önkormányzatok85% 19000 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások60% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága15992 EUR▪Non-profit szervezetek100% ▪Egyházak100%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret1000 EUR ▪Természetes személyek60%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma6 db Allokáció Megoldási javaslatok 12/49 Kód: ÉA-66-SzF-A-16 Sorszám: 2474 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Csataszög, Hunyadfalva, Kőtelek, Nagykörű, Tiszasüly, Zagyvarékas ▪ÚMVP, de nem LEADER ▪Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat

105 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 104 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 13/49 Kód: ÉA-66-SzF-A-15 Sorszám: 1821 Prioritás: Értékeit felismerő, megőrző Közép-Tisza-Zagyva térségi közösség megerősítése Intézkedés: Az épített települési környezet, falukép, igényes hagyományokat őrző életterek kialakításá... Szektor/fejlesztési téma: Közlekedés ▪A térség településeit összekötő, külterületi utak állapota leromlott, keresztmetszetük szűk (egynyomúak), teherbírásuk a jelenlegi forgalom igényeit nem elégíti ki. A külterületi utakat a helyi mezőgazdasági gépek, szállító járművek veszik főként igénybe. A települések nagy részének úthálózata földút, kevés százalékban útalap, és minimális a szilárd burkolatú út. A településeken nem csak az intézmények, hanem a lakóházak megközelítése is időjárásfüggő.A helyi közlekedésben jelentős a kerékpárosok aránya, de ehhez képest kevés kerékpárút van. Helyzet/ adottság ▪Meglévő külterületi utak, kerékpárutak rossz állapota, amortizálódottsága. Helyenként hiányos kerékpárút-hálózat, valamint a belterületi portalanított utak hiánya jelentős, mely az életminőséget erősen befolyásolja. Ugyanakkor lehetőség van egyéb források lehívására, amennyiben kész tervekkel, engedélyekkel rendelkeznek az önkormányzatok, melyek jelenleg erősen hiányosak. Probléma/ lehetőség ▪Kül-, belterületi és kiegészítő kerékpárutak megvalósíthatósági tanulmány szintű tervezésének támogatása, szakértői véleményekre alapozott hatástanulmányok készítésének támogatása, a hatósági engedélyek beszerzésének támogatása, engedélyes és kiviteli tervek készíttetésének támogatása. Megoldási javaslat ▪A meglévő szakhatósági engedélyek birtokában a megvalósíthatóság növekszik, egyéb pályázati forrásokra benyújtható kül- és belterületi úttervek, valamint kerékpárút tervek készen állnak.Lakosság megelégedettsége növekszik, a települések népességmegtartó ereje nő.Települési összefogással útalapok jönnek létre (lakossági hozzájárulással). Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek Forrás ▪KÖZOP - 3. prioritás - Térségi elérhetőség javítása

106 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 105 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret4500 EUR▪Önkormányzatok85% 29000 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások50% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága14213 EUR▪Non-profit szervezetek100% ▪Egyházak%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret1000 EUR ▪Természetes személyek50%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma10 db Allokáció Megoldási javaslatok 13/49 Kód: ÉA-66-SzF-A-15 Sorszám: 1821 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Besenyszög, Csataszög, Hunyadfalva, Kőtelek, Nagykörű, Rákóczifalva, Rákócziújfalu, Szajol, Szászberek, Tiszajenő, Tiszasüly, Tiszavárkony, Tószeg, Újszász, Vezseny, Zagyvarékas ▪ÚMVP, de nem LEADER ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

107 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 106 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 14/49 Kód: ÉA-66-SzF-A-17 Sorszám: 1796 Prioritás: Értékeit felismerő, megőrző Közép-Tisza-Zagyva térségi közösség megerősítése Intézkedés: Az épített települési környezet, falukép, igényes hagyományokat őrző életterek kialakításá... Szektor/fejlesztési téma: Közmű ellátottság ▪A térség területeinek földrajzi adottsága, hogy erősen belvízes hajlamúak (szikesedés). A települések döntő részén a meglévő elvezető csatornák földmedrűek, állékonyságuk labilis, bemosódásra hajlamosak, a csapadékvizek elvezetése nem megfelelő. A csapadék eloszlás nem egyenletes, egyre nagyobb a szélsőséges felhőszakadások gyakorisága. Helyzet/ adottság ▪Elvezető művek jelentős hiánya (vízelvezető csatornák, rendszerek, átemelők hiánya).A települések döntő részén a meglévő elvezető csatornák földmedrűek, állékonyságuk labilis, bemosódásra hajlamosak. Geodéziailag nincsenek szintezve, a befogadóhoz való csatlakozás nem mindig biztosított, pangó vizek kialakulása általános, a csapadékvizek elvezetése nem megfelelő. Probléma/ lehetőség ▪Elvezető csatornák megvalósíthatósági tanulmány szintű elkészítésének támogatása, szakértői véleményekre alapozott hatástanulmányok készítésének támogatása, a hatósági engedélyek beszerzésének támogatása, engedélyes és kiviteli tervek készíttetésének támogatása. Megoldási javaslat ▪A tervdokumentációk rendelkezésre állása, mely esélyt ad további forrás lehívásra és/vagy megvalósításra. Mezőgazdasági területek földminőségének javulása, belterületek belvizeinek összegyűjtésével csökkenő vízkárok, csökkenő vis major támogatási igények.Kiszámítható vízkormányzás, jóléti vizek kialakításának lehetősége (pl. záportározó), öntözéses hasznosítás.Tájrehabilitáció megvalósítása a vízállásos területek felszámolása. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek Forrás ▪KEOP - 1. prioritás - Egészséges, tiszta települések

108 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 107 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret1500 EUR▪Önkormányzatok50% 19000 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások50% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága14213 EUR▪Non-profit szervezetek% ▪Egyházak%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret8000 EUR ▪Természetes személyek50%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma14 db Allokáció Megoldási javaslatok 14/49 Kód: ÉA-66-SzF-A-17 Sorszám: 1796 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Besenyszög, Csataszög, Hunyadfalva, Kőtelek, Nagykörű, Rákóczifalva, Rákócziújfalu, Szajol, Szászberek, Tiszajenő, Tiszasüly, Tiszavárkony, Tószeg, Újszász, Vezseny, Zagyvarékas ▪ÚMVP, de nem LEADER ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

109 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 108 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 15/49 Kód: ÉA-66-SzF-4-02 Sorszám: 6417 Prioritás: Értékeit felismerő, megőrző Közép-Tisza-Zagyva térségi közösség megerősítése Intézkedés: Hagyományőrző rendezvények, bemutatóhelyek, gasztronómiai jellegzetességek fejlesztésének... Szektor/fejlesztési téma: Kultúra ▪A Közép-Tisza-Zagyva térség települései számtalan kulturális értékkel, hagyományőrző rendezvénnyel bír (Rákóczifalvi Aratófalatok Ünnepe, Nagykörűi Cseresznyefesztivál), melyek jelentős része helyre jellemző gasztronómiai élményt is nyújt. Szinte minden településen aktívan működik hagyományápolással foglalkozó civil szervezet vagy önkormányzatnál bejegyzett klub, melyek ezen rendezvények szervezésében is részt vesznek az önkormányzatok mellett. Helyzet/ adottság ▪A hagyományőrző és gasztronómiai élményekkel kiegészített rendezvények eszközparkja elavult, színvonalemeléssel (pl. hangosítás, színpadtechnika fejlesztésével, ismertebb előadók meghívásával, hagyományőrző csoportok bemutatásával, stb.) nagyobb létszámú érdeklődő is a térségbe csalogatható. Probléma/ lehetőség ▪A helyi hagyományok felelevenítése a Közösség három tájegységi jellegzetességeire alapozva. A meglévő gasztronómiai jellegű, illetve egyéb hagyományokat őrző rendezvények fejlesztése, színvonalemelése a szervező civil szervezetek, önkormányzatok, vállalkozások támogatásával együttműködést ösztönözve.Hagyományőrző rendezvények megvalósításának támogatása, a rendezvény megvalósításához közvetlenül kapcsolódó kisléptékű eszközbeszerzés és kiadványkészítés támogatása. Megoldási javaslat ▪Színvonalas hagyományőrző rendezvények megvalósulása a hlyi szereplők együttműködésével. A helyi lakosság újra felismeri a hagyományokban rejlő lehetőségeket, azáltal kedvet kap azok felelevenítésére. A települések lakói jobban magunkénak érzik élőhelyüket, az ifjúság szemléletalakítása könnyebb az értékmegőrzésre és a hagyományápolásra. Összetartóbb közösségek és együttműködni képes civil szervezetek jönnek létre. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek ▪Eszközbeszerzés (20%), Ingatlanhoz kapcsolódó kisléptékű infrastruktúra-fejlesztések (20%), Marketing tevékenység (30%), Rendezvény, Vhr (23/2007 FVM rendelet) 31. § alapján elszámolható egyéb kiadások Forrás ▪ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása

110 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 109 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret4000 EUR▪Önkormányzatok100% 233500 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások60% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága137389 EUR▪Non-profit szervezetek100% ▪Egyházak100%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret1000 EUR ▪Természetes személyek60%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma50 db Allokáció Megoldási javaslatok 15/49 Kód: ÉA-66-SzF-4-02 Sorszám: 6417 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Besenyszög, Csataszög, Hunyadfalva, Kőtelek, Nagykörű, Rákóczifalva, Rákócziújfalu, Szajol, Szászberek, Tiszajenő, Tiszasüly, Tiszavárkony, Tószeg, Újszász, Vezseny, Zagyvarékas ▪LEADER - Rendezvény ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

111 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 110 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 16/49 Kód: ÉA-66-SzF-1-01 Sorszám: 6997 Prioritás: Értékeit felismerő, megőrző Közép-Tisza-Zagyva térségi közösség megerősítése Intézkedés: Hagyományőrző rendezvények, bemutatóhelyek, gasztronómiai jellegzetességek fejlesztésének... Szektor/fejlesztési téma: Kultúra ▪A Közép-Tisza-Zagyva térség települései számtalan kulturális értékkel, bemutatóhellyel (Macimúzeum, Tószegi bronzkori lelőhely,tájházak, helytörténeti gyűjtemények, hagyományos templom beltér) rendelkeznek, melyek jelentős része csak a helyre jellemző hagyományőrző jellegű élményt nyújt. Szinte minden településen aktívan működik hagyományápolással foglalkozó civil szervezet vagy önkormányzatnál bejegyzett klub, melyek aktívan szerepet vállalnak a hagyományok őrzésében. Helyzet/ adottság ▪A meglévő múzeumok, tájházak, templom orgonák, szobrok felújítást igényelnek, mindezek hagyományőrző módon való bemutatása kiaknázható lehetőséget rejt a közösségek számára.Néhány településen nincs működő tájház, kiállítóhely, ugyanakkor több értékes helyi gyűjtemény elhelyezésre, bemutatásra alkalmas helyre vár. Probléma/ lehetőség ▪A helyi hagyományok felelevenítése a Közösség három tájegységi jellegzetességeire alapozva. Bemutatóhelyek, kiállítóhelyek kisléptékű (helyi, nem védett épületű múzeumok, tájházak, faluházak, templomi orgonák, szobrok) felújítása, fejlesztésének támogatása. Hagyományőrző jellegű magángyűjtemények bemutatásának támogatása. A helyi hagyományőrző köz-és magángyűjtemények bemutatásához közvetlenül kapcsolódó kisléptékű eszközbeszerzések támogatása. Megoldási javaslat ▪A helyi lakosság újra felismeri a hagyományokban rejlő lehetőségeket, azáltal kedvet kap azok felelevenítésére. A települések lakói jobban magukénak érzik élőhelyüket, az ifjúság szemléletalakítása könnyebb az értékmegőrzésre és a hagyományápolásra. Összetartóbb közösségek és együttműködni képes civil szervezetek jönnek létre. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek ▪Eszközbeszerzés (30%), Építés, felújítás, Ingatlanhoz kapcsolódó kisléptékű infrastruktúra-fejlesztések, Tradicionális eszközbeszerzés, Vhr (23/2007 FVM rendelet) 31. § alapján elszámolható egyéb kiadások Forrás ▪ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása

112 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 111 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret9000 EUR▪Önkormányzatok100% 80000 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága80000 EUR▪Non-profit szervezetek100% ▪Egyházak100%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret1000 EUR ▪Természetes személyek%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma10 db Allokáció Megoldási javaslatok 16/49 Kód: ÉA-66-SzF-1-01 Sorszám: 6997 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Besenyszög, Csataszög, Hunyadfalva, Kőtelek, Nagykörű, Rákóczifalva, Rákócziújfalu, Szajol, Szászberek, Tiszajenő, Tiszasüly, Tiszavárkony, Tószeg, Újszász, Vezseny, Zagyvarékas ▪LEADER - Közhasznú fejlesztés ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

113 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 112 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 17/49 Kód: ÉA-66-SzF-4-01 Sorszám: 1248 Prioritás: Értékeit felismerő, megőrző Közép-Tisza-Zagyva térségi közösség megerősítése Intézkedés: Hagyományőrző rendezvények, bemutatóhelyek, gasztronómiai jellegzetességek fejlesztésének... Szektor/fejlesztési téma: Kultúra ▪A Közép-Tisza-Zagyva térség települései számtalan kulturális értékkel, hagyományőrző rendezvénnyel bír (Nagykörűi Cseresznyefesztivál, Kőtelki Tiszavirág Fesztivál), melyek jelentős része helyre jellemző gasztronómiai élményt is nyújt. Szinte minden településen aktívan működik hagyományápolással foglalkozó civil szervezet vagy önkormányzatnál bejegyzett klub, melyek ezen rendezvények szervezésében is részt vesznek az önkormányzatok mellett. Helyzet/ adottság ▪A hagyományőrző és gasztronómiai élményekkel kiegészített rendezvények eszközparkja elavult, színvonalemeléssel (pl. hangosítás, színpadtechnika fejlesztésével, ismertebb előadók meghívásával, hagyományőrző csoportok bemutatásával, programok színesítésével, stb.), a rendezvények marketingjének javításával nagyobb létszámú érdeklődő is a térségbe csalogatható. Probléma/ lehetőség ▪A helyi hagyományok felelevenítése a Közösség három tájegységi jellegzetességeire alapozva. A meglévő gasztronómiai jellegű, illetve egyéb hagyományokat őrző rendezvények fejlesztése, színvonalemelése a szervező civil szervezetek, önkormányzatok, vállalkozások támogatásával együttműködést ösztönözve.Hagyományőrző rendezvények megvalósításának támogatása, a rendezvény megvalósításához közvetlenül kapcsolódó kisléptékű eszközbeszerzés és kiadványkészítés támogatása. Megoldási javaslat ▪Színvonalas hagyományőrző rendezvények megvalósulása a helyi szereplők együttműködésével. A helyi lakosság újra felismeri a hagyományokban rejlő lehetőségeket, azáltal kedvet kap azok felelevenítésére. A települések lakói jobban magunkénak érzik élőhelyüket, az ifjúság szemléletalakítása könnyebb az értékmegőrzésre és a hagyományápolásra. Összetartóbb közösségek és együttműködni képes civil szervezetek jönnek létre. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek ▪Eszközbeszerzés (20%), Ingatlanhoz kapcsolódó kisléptékű infrastruktúra-fejlesztések (20%), Marketing tevékenység (30%), Rendezvény, Vhr (23/2007 FVM rendelet) 31. § alapján elszámolható egyéb kiadások Forrás ▪ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása

114 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 113 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret4000 EUR▪Önkormányzatok100% 105000 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások65% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága79961 EUR▪Non-profit szervezetek100% ▪Egyházak100%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret2000 EUR ▪Természetes személyek65%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma10 db Allokáció Megoldási javaslatok 17/49 Kód: ÉA-66-SzF-4-01 Sorszám: 1248 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Csataszög, Hunyadfalva, Kőtelek, Nagykörű, Tiszasüly, Zagyvarékas ▪LEADER - Rendezvény ▪Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat

115 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 114 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 18/49 Kód: ÉA-66-SzF-2-07 Sorszám: 1247 Prioritás: Értékeit felismerő, megőrző Közép-Tisza-Zagyva térségi közösség megerősítése Intézkedés: Hagyományőrző rendezvények, bemutatóhelyek, gasztronómiai jellegzetességek fejlesztésének... Szektor/fejlesztési téma: Kultúra ▪A Közép-Tisza-Zagyva térség települései számtalan kulturális értékkel, bemutatóhellyel (Macimúzeum, Tószegi bronzkori lelőhely,tájházak, helytörténeti gyűjtemények, hagyományos templom beltér) rendelkeznek, melyek jelentős része csak a helyre jellemző hagyományőrző jellegű élményt nyújt. Szinte minden településen aktívan működik hagyományápolással foglalkozó civil szervezet vagy önkormányzatnál bejegyzett klub, melyek aktívan szerepet vállalnak a hagyományok őrzésében. Helyzet/ adottság ▪A meglévő múzeumok, tájházak, templom orgonák, szobrok felújítást igényelnek, mindezek hagyományőrző módon való bemutatása kiaknázható lehetőséget rejt a közösségek számára.Néhány településen nincs működő tájház, kiállítóhely, ugyanakkor több értékes helyi gyűjtemény elhelyezésre, bemutatásra alkalmas helyre vár. Probléma/ lehetőség ▪A helyi hagyományok felelevenítése a Közösség három tájegységi jellegzetességeire alapozva. Bemutatóhelyek, kiállítóhelyek kisléptékű (helyi, nem védett épületű múzeumok, tájházak, faluházak, templomi orgonák, szobrok) felújítása, fejlesztésének támogatása. Hagyományőrző jellegű magángyűjtemények bemutatásának támogatása. A helyi hagyományőrző köz-és magángyűjtemények bemutatásához közvetlenül kapcsolódó kisléptékű eszközbeszerzések támogatása. Megoldási javaslat ▪A helyi lakosság újra felismeri a hagyományokban rejlő lehetőségeket, azáltal kedvet kap azok felelevenítésére. A települések lakói jobban magukénak érzik élőhelyüket, az ifjúság szemléletalakítása könnyebb az értékmegőrzésre és a hagyományápolásra. Összetartóbb közösségek és együttműködni képes civil szervezetek jönnek létre. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek ▪Eszközbeszerzés (40%), Építés, felújítás, Ingatlanhoz kapcsolódó kisléptékű infrastruktúra-fejlesztések (25%), Minőség- és környezetirányítási rendszerek, szabványok bevezetése, Tradicionális eszközbeszerzés, Vhr (23/2007 FVM rendelet) 31. § alapján elszámolható egyéb kiadások Forrás ▪ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása

116 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 115 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret9000 EUR▪Önkormányzatok60% 152000 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások60% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága38437 EUR▪Non-profit szervezetek60% ▪Egyházak60%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret2000 EUR ▪Természetes személyek60%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma6 db Allokáció Megoldási javaslatok 18/49 Kód: ÉA-66-SzF-2-07 Sorszám: 1247 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Besenyszög, Csataszög, Hunyadfalva, Kőtelek, Nagykörű, Rákóczifalva, Rákócziújfalu, Szajol, Szászberek, Tiszajenő, Tiszasüly, Tiszavárkony, Tószeg, Újszász, Vezseny, Zagyvarékas ▪LEADER - Vállalkozási alapú fejlesztés ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

117 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 116 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 19/49 Kód: ÉA-66-GF-5-02 Sorszám: 1950 Prioritás: Értékeit felismerő, megőrző Közép-Tisza-Zagyva térségi közösség megerősítése Intézkedés: Közép-Tisza-Zagyva térségi marketing kialakítása Szektor/fejlesztési téma: Egyéb tevékenység ▪A térség kiemelkedő természeti adottságokkal bír a Tisza, Zagyva folyók közelsége miatt, értékes folyóparti és mocsári élőhelyek és társulások védett fajoknak adnak otthont. A térség települései számtalan kulturális értékkel, bemutatóhellyel, hagyományőrző rendezvénnyel bírnak (pl.Nagykörűi Cseresznyefesztivál), melyek jelentős része helyre jellemző gasztronómiai élményt is nyújtanak, valamint a Kolopi gyógyiszap, a termálkincs értékes adottság Helyzet/ adottság ▪A meglévő turisztikai vonzerők nem, vagy részben alkalmasak idegenforgalmi célokra, ugyanakkor a fejlesztések révén lehetőség nyílik komplex turisztikai csomagok kialakítására. A kistérség nincs kellőképpen reklámozva, népszerűsítve, kevés figyelmet fordítanak a települések a marketingre, rendkívül alacsony a promóciós anyagok száma. A hiányzó koordináció és PR munka miatt a lehetőségek nagy része kihasználatlan. Probléma/ lehetőség ▪Kiadványok, honlapok, helyi jellegzetességű ajándéktárgyak készítése kistérségi és települési, mikrotérségi szinten a táj, történelmi előzmények, települések gazdasági élete bemutatása céljából. A turisztikai látnivalók, attrakciók bemutatása, és/vagy helyi vonzerőleltár elkészítése (táji és építészeti, ökológiai, gasztronómia, népművészeti hagyományok, stb.) általános és tematikus kiadványok, honlapok megvalósításával magyar és idegen nyelven, illetve azok bemutatása rendezvényeken, kiállításokon. Megoldási javaslat ▪Tudatos és jól átgondolt térségi marketing program megvalósítása, mely az idegenforgalmi befektetések, fejlesztések, komplex és térségileg összeghangolt programcsomagok kialakítását eredményezik, megfelelő marketingtevékenységgel. Honlapok, kiadványok a térségről. Több napon át a térségben maradó turisták, a kistérség ismertté, látogatottabbá válik az elérhető komplexen kiajánlott turisztikai termékcsomag miatt Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek ▪Kapcsolattartás költségei, Képzés/Oktatás, Kiadvány készítés, Marketing tevékenység, Rendezvény Forrás ▪ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása

118 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 117 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret4000 EUR▪Önkormányzatok100% 49100 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások65% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága39254 EUR▪Non-profit szervezetek90% ▪Egyházak90%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret1200 EUR ▪Természetes személyek65%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma12 db Allokáció Megoldási javaslatok 19/49 Kód: ÉA-66-GF-5-02 Sorszám: 1950 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Csataszög, Hunyadfalva, Kőtelek, Nagykörű, Tiszasüly, Zagyvarékas ▪LEADER - Térségen belüli szakmai együttműködések ▪Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat

119 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 118 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 20/49 Kód: ÉA-66-GF-5-01 Sorszám: 563 Prioritás: Értékeit felismerő, megőrző Közép-Tisza-Zagyva térségi közösség megerősítése Intézkedés: Közép-Tisza-Zagyva térségi marketing kialakítása Szektor/fejlesztési téma: Egyéb tevékenység ▪A térség kiemelkedő természeti adottságokkal bír a Tisza, Zagyva folyók közelsége miatt, értékes folyóparti és mocsári élőhelyek és társulások védett fajoknak adnak otthont. A térség települései számtalan kulturális értékkel, bemutatóhellyel (Macimúzeum, Tószegi bronzkori lelőhely), hagyományőrző rendezvénnyel bírnak (Rákóczifalvi Aratófalatok Ünnepe, Nagykörűi Cseresznyefesztivál), melyek jelentős része helyre jellemző gasztronómiai élményt is nyújtanak, valamint a Kolopi gyógyiszap, a termálkincs értékes adottság Helyzet/ adottság ▪A kistérség nincs kellőképpen reklámozva, népszerűsítve, kevés figyelmet fordítanak a települések a marketingre, rendkívül alacsony a promóciós anyagok száma. A hiányzó koordináció és PR munka miatt a lehetőségek nagy része kihasználatlan. Probléma/ lehetőség ▪Kiadványok, honlapok, helyi jellegzetességű ajándéktárgyak készítése kistérségi és települési, mikrotérségi szinten a táj, történelmi előzmények, települések, települések gazdasági élete bemutatása céljából. A turisztikai látnivalók, attrakciók bemutatása, és/vagy helyi vonzerőleltár elkészítése (táji és építészeti, ökológiai, gasztronómia, népművészeti hagyományok, stb.) általános és tematikus kiadványok, honlapok megvalósításával magyar és idegen nyelven, illetve azok bemutatása rendezvényeken, kiállításokon. Megoldási javaslat ▪Tudatos és jól átgondolt térségi marketing program megvalósítása, mely az idegenforgalmi befektetések, fejlesztések, komplex és térségileg összeghangolt programcsomagok kialakítását eredményezik, megfelelő marketingtevékenységgel. Honlapok, kiadványok a térségről. Több napon át a térségben maradó turisták, a kistérség ismertté, látogatottabbá válik az elérhető komplexen kiajánlott turisztikai termékcsomag miatt Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek ▪Kapcsolattartás költségei, Képzés/Oktatás, Kiadvány készítés, Marketing tevékenység, Rendezvény Forrás ▪ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása

120 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 119 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret4000 EUR▪Önkormányzatok100% 48500 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások60% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága38762 EUR▪Non-profit szervezetek80% ▪Egyházak80%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret1200 EUR ▪Természetes személyek60%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma28 db Allokáció Megoldási javaslatok 20/49 Kód: ÉA-66-GF-5-01 Sorszám: 563 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Besenyszög, Csataszög, Hunyadfalva, Kőtelek, Nagykörű, Rákóczifalva, Rákócziújfalu, Szajol, Szászberek, Tiszajenő, Tiszasüly, Tiszavárkony, Tószeg, Újszász, Vezseny, Zagyvarékas ▪LEADER - Térségen belüli szakmai együttműködések ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

121 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 120 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 21/49 Kód: ÉA-66-SzF-2-08 Sorszám: 2795 Prioritás: Értékeit felismerő, megőrző Közép-Tisza-Zagyva térségi közösség megerősítése Intézkedés: A helyi hagyományos mesterségek megőrzése, bemutatásának támogatása Szektor/fejlesztési téma: Kultúra ▪Kistérségünkben gazdag hagyományai vannak a hagyományos paraszti gazdálkodásnak, a hagyományos kézműipari, kisipari mesterségeknek (pl.kenyérsütés, hagyományos falusi disznótor-húsfeldolgozás, házi aszalványok készítése, méhészet, fafaragás, kovácsolás, nemezelés, csuhé-,szalma-, vesszőfonás, kézi hímzés, fonás, halászmesterségek, gyógynövények feldolgozása.)Ezeket hagyományos technikával és eszközökkel, szerszámokkal végezték. A mesterségek "apáról fiúra" szálltak. Helyzet/ adottság ▪A vásárlói szokások megváltozása miatt a helyi hagyományos mesterségek eltűnőben és kihalóban vannak. Fenyeget az a veszély, hogy ezen hagyományos mesterségek elvesznek, a mesterségbeli tudás nem örökítődik át, s ezáltal a falvakra jellemző paraszti kultúra egy darabja eltünhet napjainkból. Ugyanakkor lehetőség van e mesterségek felélesztésére, bemutatására műhelyek, "kultúrkörök" létrehozásával, fejlesztésével. Probléma/ lehetőség ▪A hagyományos paraszti gazdálkodás, népi kismesterségek bemutatásának támogatása, a régi helyi mesterségbeli tudások és technikák hagyományos szerszámmal történő bemutatásának támogatása, bemutatásra alkalmas kisléptékű infrastruktúra fejlesztése támogatása. Minden olyan helyi sajátos tevékenység támogatása, melyek a hagyományos helyi mesterségek megőrzéséhez és bemutatásához közvetlenül kapcsolódnak. Megoldási javaslat ▪Megőrződnek, fennmaradnak és követőkre találnak a térségi hagyományos mesterségek. Hagyományőrző falusi műhelyek, kulturkörök jönnek létre. A hagyományos mesterségek művelésével kézműves munkahelyek teremtődnek, a helyi termékek előállításának lehetősége megnő. Közvetett eredménye, hogy a falusi turizmus helyi attrakció kínálata gazdagodik. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek ▪Eszközbeszerzés, Építés, felújítás, Ingatlanhoz kapcsolódó kisléptékű infrastruktúra-fejlesztések, Minőség- és környezetirányítási rendszerek, szabványok bevezetése, Tradicionális eszközbeszerzés, Vhr (23/2007 FVM rendelet) 31. § alapján elszámolható egyéb kiadások Forrás ▪ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása

122 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 121 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret8000 EUR▪Önkormányzatok60% 104000 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások60% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága47375 EUR▪Non-profit szervezetek60% ▪Egyházak60%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret1000 EUR ▪Természetes személyek60%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma15 db Allokáció Megoldási javaslatok 21/49 Kód: ÉA-66-SzF-2-08 Sorszám: 2795 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Besenyszög, Csataszög, Hunyadfalva, Kőtelek, Nagykörű, Rákóczifalva, Rákócziújfalu, Szajol, Szászberek, Tiszajenő, Tiszasüly, Tiszavárkony, Tószeg, Újszász, Vezseny, Zagyvarékas ▪LEADER - Vállalkozási alapú fejlesztés ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat ▪Helyi sajátos tevékenység: kenyérsütés, hagyományos falusi disznótor-húsfeldolgozás, házi lekvár-, aszalványok készítése, méhészet, fafaragás, kovácsolás, nemezelés, csuhé-,szalma-, vesszőfonás, kézi hímzés, fonás, halászmesterségek, gyógynövények feldolgozása,lópatkolás, házi túró- és sajtkészítés.

123 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 122 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 22/49 Kód: ÉA-66-GF-2-02 Sorszám: 562 Prioritás: A térség sajátos környezeti értékeire épülő turizmus fejlesztése Intézkedés: Helyi hagyományokra és természeti adottságokra épülő öko-, vízi, horgász-, lovas- és vadás... Szektor/fejlesztési téma: Egyéb szolgáltatás ▪A térség sajátossága: a bőséges vadállomány, remek horgászhelyek,1 ártéri tanösvény, érintetlen zöldkörnyezet.Civil szervezetek és magánszemélyek révén nagy hagyománya van a lovazásnak (pl. Rákóczifalván fogathajtás, Besenyszögön lovasíjászat), s a térségben magas a lótartók száma. Növekvő vonzerőt jelent a vidék zavartalan nyugalma,valamint az aktív pihenésre csábító Vadásztársaságok(16), Horgászegyesületek(12) programjai.A folyómenti települések többségén működik szabad strand, elkezdődött a víziturizmus kialakítása Helyzet/ adottság ▪Forráshiány miatt az elkezdődött vagy tervezett fejlesztések(pl. hajókikötők, szabadstrandok újraindítása, vadászlesek építése)elmaradtak, hiányos a turizmushoz szükséges infrastruktúra.Nehéz a víziturizmussal kapcsolatos ÁNTSZ előírásoknak megfelelni.Kevés a falusi szálláshely, nincsenek kapcsolódó szolgáltatások (pl. kajak- vagy kerékpárkölcsönző, büfé). Probléma/ lehetőség ▪Az 100-8000 lakosú településeken a helyi sajátos jellegű öko-, vízi-, horgász-, lovas- és vadászturizmus kisléptékű infrastruktúrális és eszközpark fejlesztése, kapcsolódó turisztikai jellegű falusias tájjellegű szolgáltatások beindításának, fejlesztésének kisléptékű támogatása, melynek mértéke a mindenkori ROP támogatás alatti(folyamatos nyomonkövetés mellett), helyi szolgáltatási sajátosságot nyújtó szálláshelyek minőségi kisléptékű fejlesztése, falusi jellegű, sajátos szolgáltatású szálláshelyek kialakításának támogatása 6 fő szálláshelyet nem meghaladó mértékig.A helyi sajátosságú folyómenti területek kisléptékű rehabilitációjának támogatása kizárólag a helyi turizmusfejlesztéshez illeszkedően. Megoldási javaslat ▪A Közép-Tisza-Zagyva térség teljes környezetének állapota javul, így a turisták számára vonzóvá válik, nő a vendégéjszakák száma, az igénybevett lovas-, vadász-, vízi-, horgászturisztikai szolgáltatások kihasználtsága nő, több vállakozást erre az ágazatra alapítanak, munkahelyek alakulnak.Csökken az elvándorlás a kistérség településeiről, a fiatal, produktív népesség a térségben marad a turisztikához kapcsolódó szolgáltatások és életszínvonal javulásának hatására. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek ▪Eszközbeszerzés (30%), Építés, felújítás, Ingatlanhoz kapcsolódó kisléptékű infrastruktúra-fejlesztések, Minőség- és környezetirányítási rendszerek, szabványok bevezetése, Tradicionális eszközbeszerzés, Vhr (23/2007 FVM rendelet) 31. § alapján elszámolható egyéb kiadások Forrás ▪ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása

124 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 123 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret12000 EUR▪Önkormányzatok60% 281900 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások60% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága155046 EUR▪Non-profit szervezetek60% ▪Egyházak60%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret2000 EUR ▪Természetes személyek60%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma24 db Allokáció Megoldási javaslatok 22/49 Kód: ÉA-66-GF-2-02 Sorszám: 562 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Besenyszög, Csataszög, Hunyadfalva, Kőtelek, Nagykörű, Rákóczifalva, Rákócziújfalu, Szajol, Szászberek, Tiszajenő, Tiszasüly, Tiszavárkony, Tószeg, Újszász, Vezseny, Zagyvarékas ▪LEADER - Vállalkozási alapú fejlesztés ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

125 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 124 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 23/49 Kód: ÉA-66-GF-A-14 Sorszám: 1939 Prioritás: A térség sajátos környezeti értékeire épülő turizmus fejlesztése Intézkedés: Helyi hagyományokra és természeti adottságokra épülő öko-, vízi, horgász-, lovas- és vadás... Szektor/fejlesztési téma: Szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás ▪A térségben jelentős az élő, holt és mesterséges vízfelület. A területek az Alföld egyik leggazdagabb apróvad- és őzállományával rendelkeznek. Jelentős a horgász- és vadászturizmus. A Tisza és Zagyva ártéri erdejei gazdag növény- és állatvilággal rendelkeznek. A térségben jelentős a NATURA 2000 területek aránya. A térség szálláshely és vendéglátás tekintetében nem használja ki az agro-, öko-, vízi-, horgász-,lovas- és vadászturizmus kínálta lehetőségeket. Helyzet/ adottság ▪A szolgáltatási infrastruktúra hiányossága gátolja az igényes agro-, öko-, vízi-, horgász-,lovas- és vadászturizmus kialakítását, fejlődését. Kevés falusi szálláshely és vendéglátóhely várja a vendégeket, nincs információ róluk, de a vendéglátás és a szálláshely létesítményei fejleszthetőek. Lehetőség van az ökoéletmód mint életforma megismertetésére, elterjesztésére. Probléma/ lehetőség ▪Szálláshelyhez nem feltétlenül kötött minőségi és komplex agro- és ökoturisztikai szolgáltatások kiépítése, a meglévők bővítése, korszerűsítése, fejlesztése az alábbi területeken: alkalmi falusi és agroturisztikai, lovas-, vadászati-, erdei-, horgász turisztikai, gasztronómiai és természetjáráshoz kapcsolódó szolgáltatások fejlesztésének támogatása, ingatlanhoz kapcsolódó kis léptékű infrastrukturális, bel/kültéri rekreációs fejlesztések támogatása. Megoldási javaslat ▪Javul a turisztikai szolgáltatások színvonala. A vendégéjszakák száma nő a jelenlegi 11-14%-os kihasználtságot 4-5%-kal javítja. Nő az idelátogató turisták száma, a térség versenyképessége javul. Erősödik a helyi lakosság környezettudatos magatartása. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek Forrás ▪ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 313 A turisztikai tevékenységek ösztönzése

126 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 125 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret40000 EUR▪Önkormányzatok100% 558051 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások45% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága136110 EUR▪Non-profit szervezetek100% ▪Egyházak100%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret4000 EUR ▪Természetes személyek45%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma25 db Allokáció Megoldási javaslatok 23/49 Kód: ÉA-66-GF-A-14 Sorszám: 1939 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Besenyszög, Csataszög, Hunyadfalva, Kőtelek, Nagykörű, Rákócziújfalu, Szajol, Szászberek, Tiszajenő, Tiszasüly, Tiszavárkony, Tószeg, Vezseny, Zagyvarékas ▪ÚMVP, de nem LEADER ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

127 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 126 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 24/49 Kód: ÉA-66-GF-A-12 Sorszám: 1670 Prioritás: A térség sajátos környezeti értékeire épülő turizmus fejlesztése Intézkedés: Helyi hagyományokra és természeti adottságokra épülő öko-, vízi, horgász-, lovas- és vadás... Szektor/fejlesztési téma: Szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás ▪A térségben jelentős az élő, holt és mesterséges vízfelület. A területek az Alföld egyik leggazdagabb apróvad- és őzállományával rendelkeznek. Jelentős a horgász- és vadászturizmus. A Tisza és Zagyva ártéri erdejei gazdag növény- és állatvilággal rendelkeznek. A térségben jelentős a NATURA 2000 területek aránya. A térség szálláshely és vendéglátás tekintetében nem használja ki az agro-, öko-, vízi-, horgász-,lovas- és vadászturizmus kínálta lehetőségeket. Helyzet/ adottság ▪A szolgáltatási infrastruktúra hiányossága gátolja az igényes agro-, öko-, vízi-, horgász-,lovas- és vadászturizmus kialakítását, fejlődését. Kevés falusi szálláshely és vendéglátóhely várja a vendégeket, nincs információ róluk, de a vendéglátás és a szálláshely létesítményei fejleszthetőek. Lehetőség van az ökoéletmód mint életforma megismertetésére, elterjesztésére. Probléma/ lehetőség ▪Szálláshelyhez nem feltétlenül kötött minőségi és komplex agro- és ökoturisztikai szolgáltatások kiépítése, a meglévők bővítése, korszerűsítése, fejlesztése az alábbi területeken: alkalmi falusi és agroturisztikai, lovas-, vadászati-, erdei-, horgász turisztikai, gasztronómiai és természetjáráshoz kapcsolódó szolgáltatások fejlesztésének támogatása, ingatlanhoz kapcsolódó kis léptékű infrastrukturális, bel/kültéri rekreációs fejlesztések támogatása. Megoldási javaslat ▪Javul a turisztikai szolgáltatások színvonala. A vendégéjszakák száma nő, a jelenlegi 11-14%-os kihasználtságot 4-5%-kal javítja. Nő az ide látogató turisták száma, a térség versenyképessége javul. Erősödik a helyi lakosság környezettudatos magatartása. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek Forrás ▪ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 313 A turisztikai tevékenységek ösztönzése

128 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 127 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret20000 EUR▪Önkormányzatok100% 343400 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások50% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága85850 EUR▪Non-profit szervezetek100% ▪Egyházak100%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret4000 EUR ▪Természetes személyek50%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma18 db Allokáció Megoldási javaslatok 24/49 Kód: ÉA-66-GF-A-12 Sorszám: 1670 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Csataszög, Hunyadfalva, Kőtelek, Nagykörű, Tiszasüly, Zagyvarékas ▪ÚMVP, de nem LEADER ▪Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat

129 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 128 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 25/49 Kód: ÉA-66-GF-2-01 Sorszám: 561 Prioritás: A térség sajátos környezeti értékeire épülő turizmus fejlesztése Intézkedés: Helyi hagyományokra és természeti adottságokra épülő öko-, vízi, horgász-, lovas- és vadás... Szektor/fejlesztési téma: Egyéb szolgáltatás ▪A térség bőséges vadállománnyal, remek horgászhelyekkel, érintetlen zöldkörnyezettel s kevésbé szenyezett levegővel bír.Civil szervezetek és magánszemélyek révén nagy hagyománya van a lovazásnak (pl. Besenyszögön lovasíjászat), s a térségben magas a lótartók száma. Növekvő vonzerőt jelent a vidék zavartalan nyugalma,valamint az aktív pihenésre csábító Vadásztársaságok(6), Horgászegyesületek(5) programjai.A folyómenti települések többségén működik szabad strand, elkezdődött a víziturizmus kialakítása. Helyzet/ adottság ▪Forráshiány miatt az elkezdődött vagy tervezett fejlesztések(pl. hajókikötők, szabadstrandok újraindítása, vadászlesek építése)elmaradtak, hiányos a turizmushoz szükséges infrastruktúra.Nehéz a víziturizmussal kapcsolatos ÁNTSZ előírásoknak megfelelni.Kevés a falusi szálláshely, nincsenek kapcsolódó szolgáltatások (pl. kajak- vagy kerékpárkölcsönző, büfé). Probléma/ lehetőség ▪A helyi öko-, vízi-, horgász-, lovas- és vadászturizmus kisléptékű infrastruktúrális és eszközpark fejlesztése, kapcsolódó turisztikai jellegű falusias speciálisan helyi tájjellegű szolgáltatások beindításának kisléptékű támogatása, melyeknek mértéke a mindenkori ROP támogatás alatti(folyamatos nyomonkövetés mellett). Falusi szálláshelyek minőségi kisléptékű fejlesztése, új falusi szálláshelyek kialakításának támogatása a 6 főt nem meghaladó mértékig.A folyómenti területek kisléptékű rehabilitációjának támogatása kizárólag a helyi turizmusfejlesztéshez kapcsolódóan. Megoldási javaslat ▪A Közép-Tisza-Zagyva környezetének állapota javul, így a turisták számára vonzóvá válik, nő a vendégéjszakák száma, az igénybevett lovas-, vadász-, vízi-, horgászturisztikai szolgáltatások kihasználtsága nő, több vállakozást erre az ágazatra alapítanak, munkahelyek alakulnak.Csökken az elvándorlás a kistérség településeiről, a fiatal, produktív népesség a térségben marad a turisztikához kapcsolódó szolgáltatások és életszínvonal javulásának hatására. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek ▪Eszközbeszerzés (30%), Építés, felújítás, Ingatlanhoz kapcsolódó kisléptékű infrastruktúra-fejlesztések, Minőség- és környezetirányítási rendszerek, szabványok bevezetése, Tradicionális eszközbeszerzés, Vhr (23/2007 FVM rendelet) 31. § alapján elszámolható egyéb kiadások Forrás ▪ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása

130 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 129 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret12000 EUR▪Önkormányzatok65% 80520 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások65% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága52338 EUR▪Non-profit szervezetek65% ▪Egyházak65%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret2000 EUR ▪Természetes személyek65%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma10 db Allokáció Megoldási javaslatok 25/49 Kód: ÉA-66-GF-2-01 Sorszám: 561 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Csataszög, Hunyadfalva, Kőtelek, Nagykörű, Tiszasüly, Zagyvarékas ▪LEADER - Vállalkozási alapú fejlesztés ▪Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat

131 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 130 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 26/49 Kód: ÉA-66-GF-A-13 Sorszám: 1934 Prioritás: A térség sajátos környezeti értékeire épülő turizmus fejlesztése Intézkedés: Rekreációs, sport- és gyógyturizmus fejlesztése az egészséges életmód szemléletének terjes... Szektor/fejlesztési téma: Szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás ▪A térség természeti értékekben, gyógyvizekben gazdagon ellátott, mely az egészséges életmódban egyre nagyobb szerepet tölt be. A térség rendelkezik az ország egyetlen szervetlen alapú gyógyiszapjával. A településeken vannak szálláshelyhez nem feltétlenül kötött, a vidéki települések természeti erőforrásaira épülő szolgáltatások, melyek minőségileg és komlplexitásukat tekintve fejlesztésre szorulnak. Helyzet/ adottság ▪A kedvező természeti erőforrások nincsenek kihasználva. Kiépítetlenek és hiányosak, alacsony színvonalúak az ehhez kapcsolódó létesítmények és szolgáltatások. Az egészséges életmód és a szabadidő hasznos eltöltéséhez növekvő igény jelentkezik. Probléma/ lehetőség ▪Szálláshelyhez nem feltétlenül kötött minőségi- és komplex ökoturisztikai szolgáltatások kiépítésének támogatása, alkalmi falusi turisztikai szolgáltatások fejlesztésének támogatása, meglévők korszerűsítésének támogatása, ingatlanhoz kapcsolódó kis léptékű infrastrukturális és rekreációs fejlesztések támogatása. Megoldási javaslat ▪A települések turisztikai vonzereje növekszik, a helyi lakosság egészsége javul. A turisztikai vállalkozások száma és a szolgáltatások színvonala fejlődik. A térség ismertté válik és nő a lakosság környezettudatos szemlélete. A rendszeres sportolással egészségesebbé válik a felnövekvő nemzedék és a közösségi összetartó erő is pozitívan fejlődik. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek Forrás ▪ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 313 A turisztikai tevékenységek ösztönzése

132 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 131 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret40000 EUR▪Önkormányzatok100% 558050 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások45% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága136110 EUR▪Non-profit szervezetek100% ▪Egyházak100%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret4000 EUR ▪Természetes személyek45%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma35 db Allokáció Megoldási javaslatok 26/49 Kód: ÉA-66-GF-A-13 Sorszám: 1934 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Besenyszög, Csataszög, Hunyadfalva, Kőtelek, Nagykörű, Rákócziújfalu, Szajol, Szászberek, Tiszajenő, Tiszasüly, Tiszavárkony, Tószeg, Vezseny, Zagyvarékas ▪ÚMVP, de nem LEADER ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

133 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 132 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 27/49 Kód: ÉA-66-GF-A-11 Sorszám: 1650 Prioritás: A térség sajátos környezeti értékeire épülő turizmus fejlesztése Intézkedés: Rekreációs, sport- és gyógyturizmus fejlesztése az egészséges életmód szemléletének terjes... Szektor/fejlesztési téma: Szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás ▪A térség természeti értékekben, gyógyvizekkel gazdagon ellátott, melyek az egészséges életmódban egyre nagyobb szerepet töltenek be. A térség rendelkezik az ország egyetlen szervetlen alapú gyógyiszapjával. A településeken vannak szálláshelyhez nem feltétlenül kötött, a vidéki települések természeti erőforrásaira épülő szolgáltatások, melyek minőségileg és komplexitásukat tekintve fejlesztésre szorulnak. Helyzet/ adottság ▪A kedvező természeti erőforrások nincsenek kihasználva. Kiépítetlenek és hiányosak, alacsony színvonalúak az ehhez kapcsolódó létesítmények és szolgáltatások. Az egészséges életmód és a szabadidő hasznos eltöltéséhez növekvő igény jelentkezik. Probléma/ lehetőség ▪Szálláshelyhez nem feltétlenül kötött minőségi- és komplex ökoturisztikai szolgáltatások kiépítésének támogatása, alkalmi falusi turisztikai szolgáltatások fejlesztésének támogatása, meglévők korszerűsítésének támogatása, ingatlanhoz kapcsolódó kis léptékű infrastrukturális és rekreációs fejlesztések támogatása. Megoldási javaslat ▪A települések turisztikai vonzereje növekszik, a helyi lakosság egészsége javul. A turisztikai vállalkozások száma és a szolgáltatások színvonala fejlődik. A térség ismertté válik, és nő a lakosság környezettudatos szemlélete. A rendszeres sportolással egészségesebbé válik a felnövekvő nemzedék, és a közösségi összetartó erő is pozitívan fejlődik. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek Forrás ▪ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 313 A turisztikai tevékenységek ösztönzése

134 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 133 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret40000 EUR▪Önkormányzatok100% 343400 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások50% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága85850 EUR▪Non-profit szervezetek100% ▪Egyházak100%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret4000 EUR ▪Természetes személyek50%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma20 db Allokáció Megoldási javaslatok 27/49 Kód: ÉA-66-GF-A-11 Sorszám: 1650 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Csataszög, Hunyadfalva, Kőtelek, Nagykörű, Tiszasüly, Zagyvarékas ▪ÚMVP, de nem LEADER ▪Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat

135 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 134 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 28/49 Kód: ÉA-66-SzF-2-10 Sorszám: 2446 Prioritás: A térség sajátos környezeti értékeire épülő turizmus fejlesztése Intézkedés: Rekreációs, sport- és gyógyturizmus fejlesztése az egészséges életmód szemléletének terjes... Szektor/fejlesztési téma: Szabadidős tevékenységekre és sportolásra alkalmas infrastruktúra ▪A térség településeinek 80%-ában találhatók sportpályák, tornatermek,melyek 10-20 éve nem voltak felújítva. Aktív sportélet csak a sportegyesületekbe tömörűlő elenyésző számú társadalmi csoportokra jellemző. Az egészséges, mozgással teli életmód nem jellemző a térség lakosságára, ám terjesztésére,sportlehetőségekre,rekreációra a fiatalok és a szellemi munkát végzők helyben tartásához szükség lenne.A térségben található a Kolopi gyógyiszap,a kiaknázatlan termálkincs a mozgásszervi és nőgyógyászati betegségekre kiemelten jótékony hatással van. Helyzet/ adottság ▪Szinte minden településen van sportpálya, sporttelep, melyek leromlott állapotban vannak; de komplex rekreációs és szabadidős szolgáltatásokra épülő terekkel kevesen rendelkeznek, ugyanakkor lehetőség van az összehangolt, egységes fejlesztésekre a lakosság életminősége javítása miatt. Az ifjúság elvándorol szabadidős lehetőségek nélkül, de lehetőség van a térségben tartásukra szabadidős tevékenységek fejlesztésével. Probléma/ lehetőség ▪Ifjúsági rekreációs, szabadidős és sporttevékenységek fejlesztése a meglévő sportpályákon, teniszpályákon, horgászó, játszó és pihenő helyeken (kivéve az oktatási intézményekhez tartozó létesítményeket, közparkokat, közjátszótereket), hogy feltöltődjenek a mindennapok eseményeihez, ezen helyek kisléptékű felújításának támogatása. Megoldási javaslat ▪Ifjúsági szabadidős programok, helyszínek megvalósulása, az ifjúság helyben tartása.Az emberi egészség védelme, és a lakosság megtartása szempontjából fontos helyek felújításával, szolgáltatások fejlesztésével felhívjuk a figyelmet a megelőzésre, és kialakul egy egészségtudattal rendelkező társadalom, amihez környezettudat, elfogadottság és hasznosságtudat, és egészséges életvitelt támogató környezet szükséges. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek ▪Eszközbeszerzés (30%), Építés, felújítás, Ingatlanhoz kapcsolódó kisléptékű infrastruktúra-fejlesztések, Minőség- és környezetirányítási rendszerek, szabványok bevezetése, Tradicionális eszközbeszerzés, Vhr (23/2007 FVM rendelet) 31. § alapján elszámolható egyéb kiadások Forrás ▪ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása

136 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 135 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret12000 EUR▪Önkormányzatok65% 84000 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások65% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága55975 EUR▪Non-profit szervezetek65% ▪Egyházak65%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret4000 EUR ▪Természetes személyek65%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma10 db Allokáció Megoldási javaslatok 28/49 Kód: ÉA-66-SzF-2-10 Sorszám: 2446 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Csataszög, Hunyadfalva, Kőtelek, Nagykörű, Tiszasüly, Zagyvarékas ▪LEADER - Vállalkozási alapú fejlesztés ▪Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat

137 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 136 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 29/49 Kód: ÉA-66-SzF-2-09 Sorszám: 1250 Prioritás: A térség sajátos környezeti értékeire épülő turizmus fejlesztése Intézkedés: Rekreációs, sport- és gyógyturizmus fejlesztése az egészséges életmód szemléletének terjes... Szektor/fejlesztési téma: Szabadidős tevékenységekre és sportolásra alkalmas infrastruktúra ▪A térség településeinek 80%-ában találhatók sportpályák, tornatermek,melyek 10-20 éve nem voltak felújítva. Aktív sportélet csak a sportegyesületekbe tömörűlő elenyésző számú társadalmi csoportokra jellemző. Az egészséges, mozgással teli életmód nem jellemző a térség lakosságára, ám terjesztésére,sportlehetőségekre,rekreációra a fiatalok és a szellemi munkát végzők helyben tartásához szükség lenne.A térségben található a Kolopi gyógyiszap,a kiaknázatlan termálkincs a mozgásszervi és nőgyógyászati betegségekre kiemelten jótékony hatással van. Helyzet/ adottság ▪Szinte minden településen van sportpálya, sporttelep, melyek leromlott állapotban vannak; de komplex rekreációs és szabadidős szolgáltatásokra épülő terekkel kevesen rendelkeznek, ugyanakkor lehetőség van az összehangolt, egységes fejlesztésekre a lakosság életminősége javítása miatt. Az ifjúság elvándorol szabadidős lehetőségek nélkül, de lehetőség van a térségben tartásukra szabadidős tevékenységek fejlesztésével. Probléma/ lehetőség ▪Ifjúsági rekreációs, szabadidős és sporttevékenységek fejlesztése a meglévő sportpályákon, teniszpályákon, horgászó, játszó és pihenő helyeken (kivéve az oktatási intézményekhez tartozó létesítményeket, közparkokat, közjátszótereket), hogy feltöltődjenek a mindennapok eseményeihez, ezen helyek kisléptékű felújításának támogatása. Megoldási javaslat ▪Ifjúsági szabadidős programok, helyszínek megvalósulása, az ifjúság helyben tartása.Az emberi egészség védelme, és a lakosság megtartása szempontjából fontos helyek felújításával, szolgáltatások fejlesztésével felhívjuk a figyelmet a megelőzésre, és kialakul egy egészségtudattal rendelkező társadalom, amihez környezettudat, elfogadottság és hasznosságtudat, és egészséges életvitelt támogató környezet szükséges. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek ▪Eszközbeszerzés (30%), Építés, felújítás, Ingatlanhoz kapcsolódó kisléptékű infrastruktúra-fejlesztések, Minőség- és környezetirányítási rendszerek, szabványok bevezetése, Tradicionális eszközbeszerzés, Vhr (23/2007 FVM rendelet) 31. § alapján elszámolható egyéb kiadások Forrás ▪ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása

138 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 137 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret12000 EUR▪Önkormányzatok60% 57000 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások60% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága37900 EUR▪Non-profit szervezetek60% ▪Egyházak60%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret4000 EUR ▪Természetes személyek60%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma12 db Allokáció Megoldási javaslatok 29/49 Kód: ÉA-66-SzF-2-09 Sorszám: 1250 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Besenyszög, Csataszög, Hunyadfalva, Kőtelek, Nagykörű, Rákóczifalva, Rákócziújfalu, Szajol, Szászberek, Tiszajenő, Tiszasüly, Tiszavárkony, Tószeg, Újszász, Vezseny, Zagyvarékas ▪LEADER - Vállalkozási alapú fejlesztés ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

139 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 138 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 30/49 Kód: ÉA-66-GF-B-03 Sorszám: 3173 Prioritás: A térség sajátos környezeti értékeire épülő turizmus fejlesztése Intézkedés: Rekreációs, sport- és gyógyturizmus fejlesztése az egészséges életmód szemléletének terjes... Szektor/fejlesztési téma: Szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás ▪A térség természeti értékekben, gyógyvizekben gazdagon ellátott, mely az egészséges életmódban egyre nagyobb szerepet tölt be. A térség rendelkezik az ország egyetlen szervetlen alapú gyógyiszapjával. A településeken vannak a szálláshelyhez nem feltétlenül kötött, a vidéki települések természeti erőforrásaira épülő szolgáltatások, melyek minőségileg és komlplexitását tekintve fejlesztésre szorulnak. Helyzet/ adottság ▪A kedvező természeti erőforrások nincsenek kihasználva. Kiépítetlenek és hiányosak, alacsony szinvonalúak az ehhez kapcsolódó létesítmények és szolgáltatások.Az egészséges élettmód és a szabadidő hasznos eltöltéséhez növekvő igény jelentkezik. Probléma/ lehetőség ▪Szálláshelyhez nem feltétlenül kötött minőségi- és komplex ökoturisztikai szolgáltatások kiépítésének támogatása, alkalmi falusi turisztikai szolgáltatások fejlesztésének támogatása, meglévők korszerűsítésének támogatása, ingatlanhoz kapcsolódó kisléptékű infrastruktúrális és rekreációs fejlesztések támogatása a 10000 lakos alatti településeken. Megoldási javaslat ▪A települések turisztikai vonzereje növekszik, a helyi lakosság egészsége javul.A turisztikai vállalkozások száma és a szolgáltatások színvonala fejlődik.A térség ismerté válik és nő a lakosság környezettudatos szemlélete.A rendszeres sportolással egészségesebbé válik a felnövekvő nemzedék és a közösségi összetartó erő is pozítívan fejlődik. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek Forrás ▪EAOP - 3. Prioritás - A turisztikai potenciál e

140 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 139 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret EUR▪Önkormányzatok90% EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások50% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága EUR▪Non-profit szervezetek90% ▪Egyházak%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret EUR ▪Természetes személyek%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma db Allokáció Megoldási javaslatok 30/49 Kód: ÉA-66-GF-B-03 Sorszám: 3173 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Besenyszög, Csataszög, Hunyadfalva, Kőtelek, Nagykörű, Rákóczifalva, Rákócziújfalu, Szajol, Szászberek, Tiszajenő, Tiszasüly, Tiszavárkony, Tószeg, Újszász, Vezseny, Zagyvarékas ▪Nem ÚMVP

141 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 140 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 31/49 Kód: ÉA-66-SzF-A-20 Sorszám: 2434 Prioritás: A tájjal harmónikus kapcsolatban élő közösség létrehozása a környezettudatos magatartás me... Intézkedés: A környezet megőrzése és értékeinek hasznosítása, környezetkímélő és ártéri gazdálkodási f... Szektor/fejlesztési téma: Természeti adottságok ▪Térségünkben átfolyik a Tisza, a tiszavirágzás szinte minden Tiszaparti település jellegzetes természeti jelensége. A térség 2 tanösvénnyel (Rákóczifalva, Nagykörű), érintetlen zöldkörnyezettel, kiemelkedő természeti adottságokkal, látnivalókkal (pl.Kőtelken a Csatlói Szentély- holtág) rendelkezik, védett területeken rendkívül gazdag és változatos növény, rovar- és állatvilággal, biodiverzitással rendelkezik. Helyzet/ adottság ▪A rendkívül gazdag helyi természeti adottságokról nincsenek ismertetők, kiadványok, nincsenek az elérhetőségi útvonalak kitáblázva, nincsenek rendezett útvonalak ezek megismerésére. Két tanösvény működik a térségben, ugyanakkor nem megfelelő a népszerűsítés, a kitáblázás. A településeken ugyanakkor meg van a szándék a természeti látnivalók bemutatását elősegítő fejlesztések megvalósítására. Probléma/ lehetőség ▪Természeti tájkép, és az azt alkotó táji elemek állapotának javítása, kialakítása támogatása, természeti látnivalók bemutatását elősegítő, már meglévő útvonalak mentén új pihenőhelyek létesítésének, meglévők felújításának támogatása,természeti és történelmi látnivalók közvetlen környezetének rehabilitációja, látnivalókat bemutató tanösvény kialakítása, meglévő tanösvények melletti pihenőhelyek fejlesztése támogatása, közvetlenül a fejlesztéshez kapcsolódó tájékoztató kiadványok készítése, helyi természeti és történelmi értékekről, környezetvédelméről tájékoztató táblák kihelyezése támogatása. Megoldási javaslat ▪Beruházásokhoz közvetlenül kapcsolódó megjelenő kiadványok, tájékoztató füzetek (10 db), kihelyezésre kerülő tájékoztató táblák (48 db), a térség ismertségének növekedése. Az alkotó táji elemek állapotának javulása, térségben élők közérzetének javulása, növekvő turisztikai vonzerő. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek Forrás ▪ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 323A A kulturális örökség megőrzése

142 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 141 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret20000 EUR▪Önkormányzatok100% 195000 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások100% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága129629 EUR▪Non-profit szervezetek100% ▪Egyházak100%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret2000 EUR ▪Természetes személyek70%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma10 db Allokáció Megoldási javaslatok 31/49 Kód: ÉA-66-SzF-A-20 Sorszám: 2434 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Besenyszög, Csataszög, Hunyadfalva, Kőtelek, Nagykörű, Rákócziújfalu, Szajol, Szászberek, Tiszajenő, Tiszasüly, Tiszavárkony, Tószeg, Vezseny, Zagyvarékas ▪ÚMVP, de nem LEADER ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

143 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 142 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 32/49 Kód: ÉA-66-SzF-A-21 Sorszám: 2439 Prioritás: A tájjal harmónikus kapcsolatban élő közösség létrehozása a környezettudatos magatartás me... Intézkedés: A környezet megőrzése és értékeinek hasznosítása, környezetkímélő és ártéri gazdálkodási f... Szektor/fejlesztési téma: Természeti adottságok ▪Térségünkben átfolyik a Tisza, a tiszavirágzás szinte minden Tiszaparti település jellegzetes természeti jelensége. A térség 2 tanösvénnyel (Rákóczifalva, Nagykörű), érintetlen zöldkörnyezettel, kiemelkedő természeti adottságokkal, látnivalókkal (pl.Kőtelken a Csatlói Szentély- holtág) rendelkezik, védett területeken rendkívül gazdag és változatos növény, rovar- és állatvilággal, biodiverzitással rendelkezik. Helyzet/ adottság ▪A rendkívül gazdag helyi természeti adottságokról nincsenek kiadványok, nincsenek az elérhetőségi útvonalak kitáblázva, nincsenek rendezett útvonalak, tanösvények ezek megismerésére. Egy tanösvény működik HH településen, ugyanakkor nem megfelelő a népszerűsítése, a kitáblázása. A településeken ugyanakkor meg van a szándék a természeti látnivalók bemutatását elősegítő fejlesztések megvalósítására. Probléma/ lehetőség ▪Természeti tájkép, és az azt alkotó táji elemek állapotának javítása, kialakítása támogatása, természeti látnivalók bemutatását elősegítő, már meglévő útvonalak mentén új pihenőhelyek létesítésének, meglévők felújításának támogatása,természeti és történelmi látnivalók közvetlen környezetének rehabilitációja, látnivalókat bemutató tanösvény kialakítása, meglévő tanösvények melletti pihenőhelyek fejlesztése támogatása, közvetlenül a fejlesztéshez kapcsolódó tájékoztató kiadványok készítése, helyi természeti és történelmi értékekről, környezetvédelméről tájékoztató táblák kihelyezése támogatása a téség hátrányos helyzetű településein. Megoldási javaslat ▪Beruházásokhoz közvetlenül kapcsolódó megjelenő kiadványok, tájékoztató füzetek (10 db), kihelyezésre kerülő tájékoztató táblák (48 db), a térség ismertségének növekedése. Az alkotó táji elemek állapotának javulása, térségben élők közérzetének javulása, növekvő turisztikai vonzerő Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek Forrás ▪ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 323A A kulturális örökség megőrzése

144 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 143 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret20000 EUR▪Önkormányzatok100% 125000 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások100% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága81176 EUR▪Non-profit szervezetek100% ▪Egyházak100%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret2000 EUR ▪Természetes személyek70%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma6 db Allokáció Megoldási javaslatok 32/49 Kód: ÉA-66-SzF-A-21 Sorszám: 2439 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Csataszög, Hunyadfalva, Kőtelek, Nagykörű, Tiszasüly, Zagyvarékas ▪ÚMVP, de nem LEADER ▪Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat ▪HH település: hátrányos helyzetű település

145 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 144 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 33/49 Kód: ÉA-66-SzF-2-11 Sorszám: 1252 Prioritás: A tájjal harmónikus kapcsolatban élő közösség létrehozása a környezettudatos magatartás me... Intézkedés: A környezet megőrzése és értékeinek hasznosítása, környezetkímélő és ártéri gazdálkodási f... Szektor/fejlesztési téma: Természeti adottságok ▪A kistérség kiemelkedő természeti adottságokkal rendelkezik, a települések jelentős része a Közép – Tiszai Tájvédelmi Körzet részét képezik, mely országos jelentőségű védett terület. A folyók, hullámterek és holtágaik védett természeti értékeket képviselnek, melyek rendkívül gazdag és változatos biodiverzitással rendelkeznek. Jó adottságai vannak a természeti értékek védelmének és a tájgazdálkodás, turizmus érdekeinek összehangolásának. Helyzet/ adottság ▪Az ártéren több mezőgazdasági vállalkozó gazdálkodik és gondot okoz, hogy csapadékos időszakokban nehezen és nagy kerülővel tudják csak megközelíteni földjeiket. Ártéri gyomírtásból adódó feladatok többletköltsége megoldhatatlan a gazdák számára.Hullámtereken nagy felületeken panghat a víz, ezek elvezetése lehetőséget ad az árterületek gazdaságos kihasználására, élőhelyvédelemre. Probléma/ lehetőség ▪Az ártéri gazdálkodás feltételeinek javítása.Tószeg árterületén levő, un. „csorda-híd”felújítása. Ártéren lévő közlekedést elősegítő tárgyak (nem VIZIG tulajdonú hidak, átereszek, zsilipek) helyreállítása. Ártéri legelők táj- és ökogazdálkodási formák, ősi fokgazdálkodás elterjesztésének ösztönzése a gazdaságosság figyelembevételével: pl. ártéri faiskola, ártéri faiskolai génbank létrehozása, és egyéb speciális ártéri táj- és ökogazdálkodási mintaprojektek támogatásával. Megoldási javaslat ▪Fennmarad és növekszik a biológiai sokféleség, a Tisza - menti táj fokozatosan visszanyeri természeti értékeit. Az itt élő lakosság egyre környezettudatosabbá válik, amely büszke lesz lakóhelye és a táj értékeire. Teret nyernek és jövedelmezővé válnak a tájgazdálkodás bevezetett formái. A védett területeken - és azon kívül is - szélesedik és gazdagodik a jelenleg is működő, un. "ökológiai folyosó". Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek ▪Eszközbeszerzés (30%), Építés, felújítás, Ingatlanhoz kapcsolódó kisléptékű infrastruktúra-fejlesztések, Minőség- és környezetirányítási rendszerek, szabványok bevezetése, Tradicionális eszközbeszerzés, Vhr (23/2007 FVM rendelet) 31. § alapján elszámolható egyéb kiadások Forrás ▪ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása

146 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 145 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret8000 EUR▪Önkormányzatok60% 46500 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások60% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága47762 EUR▪Non-profit szervezetek60% ▪Egyházak60%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret1200 EUR ▪Természetes személyek60%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma6 db Allokáció Megoldási javaslatok 33/49 Kód: ÉA-66-SzF-2-11 Sorszám: 1252 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Kőtelek, Nagykörű, Rákóczifalva, Rákócziújfalu, Szajol, Szászberek, Tiszasüly, Tószeg, Újszász, Vezseny, Zagyvarékas ▪LEADER - Vállalkozási alapú fejlesztés ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat ▪Fokgazdálkodás, fokok: az ártér gazdasági hasznosítása érdekében kialakított vízfolyások, melyek a vizet két irányba vezetik; áradáskor az ártér mélye, apadáskor a folyó medre felé.

147 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 146 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 34/49 Kód: ÉA-66-SzF-5-04 Sorszám: 3165 Prioritás: A tájjal harmónikus kapcsolatban élő közösség létrehozása a környezettudatos magatartás me... Intézkedés: A környezet megőrzése és értékeinek hasznosítása, környezetkímélő és ártéri gazdálkodási f... Szektor/fejlesztési téma: Természeti adottságok ▪Térségünkben átfolyik a Tisza, a tiszavirágzás szinte minden Tiszaparti település jellegzetes természeti jelensége, mégsincs együttműködés ennek kapcsán. A térség 2 tanösvénnyel (Rákóczifalva, Nagykörű), érintetlen zöldkörnyezettel, kiemelkedő természeti adottságokkal(Natura2000 területek), látnivalókkal (pl.Kőtelken a Csatlói Szentély-holtág) rendelkezik, védett területeken rendkívül gazdag és változatos növény, rovar- és állatvilággal, mégsincs együttműködés. Vannak helyi előállítású termékeink (pl.méz), de nem megoldott a piacra jutásuk, nincsenek helyi termékhez kapcsolódó együttműködések. Helyzet/ adottság ▪A rendkívül gazdag helyi természeti adottságok, közös értékek ellenére nincs a települések között együttműködés,két tanösvény működik a térségben, nem megfelelő a népszerűsítésük. A települések lakói nem ismerik egymás helyi termékeit.A településeken élők ugyanakkor felismerték azt, hogy mind a természeti látnivalók bemutatását, mind a helyi termékek piacra jutását, népszerűsítését a térségen belüli együttműködés segítené elő. Probléma/ lehetőség ▪Térségen belüli "testvértelepülési" kapcsolatok kialakítása: a helyi termékhez kapcsolódó együttműködések (helyi piacokon való közös megjelenés, márkanév kifejlesztése, stb.) építésére, valamint a természeti és környezeti értékek, látnivalók összefogással történő bemutatására. Megoldási javaslat ▪Közvetlenül várható eredmény: helyi akciók, rendezvények(5 db) térségen belüli szakmai összefogással a természeti adottságok megőrzése, megismerése céljából, megjelenő kiadványok, ismeretterjesztő füzetek (10 db), melyek a térség ismertségének növekedéséhez járulnak hozzá. Közvetetten az alkotó táji elemek állapotának javulása, térségben élők közérzetének javulása, növekvő turisztikai vonzerő. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek ▪Kapcsolattartás költségei, Képzés/Oktatás, Kiadvány készítés, Marketing tevékenység, Rendezvény Forrás ▪ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása

148 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 147 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret4000 EUR▪Önkormányzatok100% 47600 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások60% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága28000 EUR▪Non-profit szervezetek80% ▪Egyházak80%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret500 EUR ▪Természetes személyek60%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma10 db Allokáció Megoldási javaslatok 34/49 Kód: ÉA-66-SzF-5-04 Sorszám: 3165 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Kőtelek, Nagykörű, Rákóczifalva, Rákócziújfalu, Szajol, Tiszajenő, Tiszasüly, Tiszavárkony, Tószeg, Vezseny, Zagyvarékas ▪LEADER - Térségen belüli szakmai együttműködések ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

149 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 148 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 35/49 Kód: ÉA-66-SzF-B-05 Sorszám: 3160 Prioritás: A tájjal harmónikus kapcsolatban élő közösség létrehozása a környezettudatos magatartás me... Intézkedés: A környezet megőrzése és értékeinek hasznosítása, környezetkímélő és ártéri gazdálkodási f... Szektor/fejlesztési téma: Természeti adottságok ▪Térségünkben átfolyik a Tisza, a tiszavirágzás szinte minden Tiszaparti település jellegzetes természeti jelensége. A térség 1 tanösvénnyel (Rákóczifalva), érintetlen zöldkörnyezettel, kiemelkedő természeti adottságokkal, látnivalókkal (pl.Kőtelken a Csatlói Szentély-holtág) rendelkezik, védett területeken rendkívül gazdag és változatos növény, rovar- és állatvilággal, biodiverzitással rendelkezik. Helyzet/ adottság ▪A rendkívül gazdag helyi természeti adottságokról nincsenek kiadványok, nincsenek az elérhetőségi útvonalak kitáblázva, nincsenek rendezett útvonalak, tanösvények ezek megismerésére. Egy tanösvény működik a térségben, ugyanakkor nem megfelelő a népszerűsítése, a kitáblázása. Ugyanakkor lehetőség az, hogy a településeken meg van a szándék a természeti látnivalók bemutatását elősegítő fejlesztések megvalósítására. Probléma/ lehetőség ▪Természeti tájkép, és az azt alkotó táji elemek állapotának nagyléptékű javítása, kialakítása támogatása, természeti látnivalók bemutatását elősegítő, már meglévő útvonalak mentén új pihenőhelyek létesítésének, meglévők felújításának támogatása,természeti és történelmi látnivalók közvetlen környezetének rehabilitációja. Tanösvény kialakítása, meglévő melletti pihenőhelyek fejlesztése támogatása az 5000 fő feletti lakosú településeken. Megoldási javaslat ▪Megjelenő kiadványok, tájékoztató füzetek (4 db), kihelyezésre kerülő tájékoztató táblák (12 db), a térség ismertségének növekedése. Az alkotó táji elemek állapotának javulása, térségben élők közérzetének javulása, növekvő turisztikai vonzerő. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek Forrás ▪EAOP - 3. Prioritás - A turisztikai potenciál e

150 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 149 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret EUR▪Önkormányzatok90% EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága EUR▪Non-profit szervezetek% ▪Egyházak%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret EUR ▪Természetes személyek%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma db Allokáció Megoldási javaslatok 35/49 Kód: ÉA-66-SzF-B-05 Sorszám: 3160 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Rákóczifalva, Újszász ▪Nem ÚMVP ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

151 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 150 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 36/49 Kód: ÉA-66-SzF-A-19 Sorszám: 1253 Prioritás: A tájjal harmónikus kapcsolatban élő közösség létrehozása a környezettudatos magatartás me... Intézkedés: Bel-és külterületi zöldövezetek fejlesztésének támogatása Szektor/fejlesztési téma: Természeti adottságok ▪A településeken különböző nagyságú és kulturáltságú zöldterületek, parkok, fasorok, pihenőhelyek találhatók. A települések igyekeznek növelni és esztétikussá tenni a zöldövezeteket, azonban a lakosság elvárt igényeihez, az élhetőbb lakóhelyi környezet megteremtéséhez szükséges az igényes és többcélú zöldövezetek fejlesztése. Helyzet/ adottság ▪A kistérség településeinek és a táj adottságaihoz képest viszonylag kevés a zöldfelületek aránya. Megnőtt a lakosság igénye az esztétikus, kulturált környezet iránt bel – és külterületen egyaránt. A zöldterületek növelése az esztétikai élményt, a pihenést, az egészséges kikapcsolódást, környezetvédelmi célokat és funkciókat (zaj, por elleni védelem, aszály, szélkárok csökkentése) is szolgál. Probléma/ lehetőség ▪Közparkok, pihenőhelyek, sétautak, de nem járdák, szilárd útvonalak mentén lévő zöldfelületek kialakításának, meglévők fejlesztésének támogatása a Közép-Tisza-Zagyva kistérségben. Megoldási javaslat ▪Javul a települések esztétikai megjelenése és rendezettsége. Nő a lakosság és az idelátogatók komfortérzete, erősödik a lokálpatriotizmus és nő a környezettudatosság. A külterületi zöldövezetek fejlesztése kapcsán fellendül a szabadidő, pihenő, rekreációs és ökoturizmus. Új vállalkozások és szolgáltatások jönnek létre. Javul a környezet állapota (zaj, porszennyezés, aszály és szélkárok csökkennek). Nő a térség esztétikai értéke. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek Forrás ▪ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 322 Falumegújítás és -fejlesztés

152 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 151 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret20000 EUR▪Önkormányzatok100% 160000 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások100% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága129628 EUR▪Non-profit szervezetek100% ▪Egyházak100%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret4000 EUR ▪Természetes személyek100%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma16 db Allokáció Megoldási javaslatok 36/49 Kód: ÉA-66-SzF-A-19 Sorszám: 1253 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Besenyszög, Csataszög, Hunyadfalva, Kőtelek, Nagykörű, Rákócziújfalu, Szajol, Szászberek, Tiszajenő, Tiszasüly, Tiszavárkony, Tószeg, Vezseny, Zagyvarékas ▪ÚMVP, de nem LEADER ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

153 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 152 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 37/49 Kód: ÉA-66-SzF-A-22 Sorszám: 2456 Prioritás: A tájjal harmónikus kapcsolatban élő közösség létrehozása a környezettudatos magatartás me... Intézkedés: Bel-és külterületi zöldövezetek fejlesztésének támogatása Szektor/fejlesztési téma: Természeti adottságok ▪A településeken különböző nagyságú és kulturáltságú zöldterületek, parkok, fasorok, pihenőhelyek találhatók. A települések igyekeznek növelni és esztétikussá tenni a zöldövezeteket, azonban a lakosság elvárt igényeihez, az élhetőbb lakóhelyi környezet megteremtéséhez szükséges az igényes és többcélú zöldövezetek fejlesztése. Helyzet/ adottság ▪A kistérség településeinek és a táj adottságaihoz képest viszonylag kevés a zöldfelületek aránya. Megnőtt a lakosság igénye az esztétikus, kulturált környezet iránt bel– és külterületen egyaránt. A zöldterületek növelése az esztétikai élményt, a pihenést, az egészséges kikapcsolódást, környezetvédelmi célokat és funkciókat (zaj, por elleni védelem, aszály, szélkárok csökkentése) is szolgál. Probléma/ lehetőség ▪Közparkok, pihenőhelyek, sétautak, de nem járdák, szilárd útvonalak mentén lévő zöldfelületek kialakításának, meglévők fejlesztésének támogatása a Közép-Tisza-Zagyva kistérség hátrányos helyzetű településein. Megoldási javaslat ▪Javul a települések esztétikai megjelenése és rendezettsége. Nő a lakosság és az idelátogatók komfortérzete, erősödik a lokálpatriotizmus és nő a környezettudatosság. A külterületi zöldövezetek fejlesztése kapcsán fellendül a szabadidő, pihenő, rekreációs és ökoturizmus. Új vállalkozások és szolgáltatások jönnek létre. Javul a környezet állapota (zaj, porszennyezés, aszály és szélkárok csökkennek). Nő a térség esztétikai értéke. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek Forrás ▪ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 322 Falumegújítás és -fejlesztés

154 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 153 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret20000 EUR▪Önkormányzatok100% 981150 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások100% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága81762 EUR▪Non-profit szervezetek100% ▪Egyházak100%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret4000 EUR ▪Természetes személyek100%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma6 db Allokáció Megoldási javaslatok 37/49 Kód: ÉA-66-SzF-A-22 Sorszám: 2456 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Csataszög, Hunyadfalva, Kőtelek, Nagykörű, Tiszasüly, Zagyvarékas ▪ÚMVP, de nem LEADER ▪Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat

155 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 154 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 38/49 Kód: ÉA-66-SzF-B-04 Sorszám: 3154 Prioritás: A tájjal harmónikus kapcsolatban élő közösség létrehozása a környezettudatos magatartás me... Intézkedés: Bel-és külterületi zöldövezetek fejlesztésének támogatása Szektor/fejlesztési téma: Természeti adottságok ▪A településeken különböző nagyságú és kulturáltságú zöldterületek, parkok, fasorok, pihenőhelyek találhatók. A települések igyekeznek növelni és esztétikussá tenni a zöldövezeteket, azonban a lakosság elvárt igényeihez, az élhetőbb lakóhelyi környezet megteremtéséhez szükséges az igényes és többcélú zöldövezetek fejlesztése. Helyzet/ adottság ▪A kistérség településeinek és a táj adottságaihoz képest viszonylag kevés a zöldfelületek aránya. Megnőtt a lakosság igénye az esztétikus, kulturált környezet iránt bel – és külterületen egyaránt. A zöldterületek növelése az esztétikai élményt, a pihenést, az egészséges kikapcsolódást, környezetvédelmi célokat és funkciókat (zaj, por elleni védelem, aszály, szélkárok csökkentése) is szolgál Probléma/ lehetőség ▪Közparkok, pihenőhelyek, sétautak, de nem járdák, szilárd útvonalak mentén lévő zöldfelületek kialakításának, meglévők fejlesztésének támogatása a Közép-Tisza-Zagyva kistérségben az 5000 főnél több lakosú településeken. Megoldási javaslat ▪Javul a települések esztétikai megjelenése és rendezettsége. Nő a lakosság és az idelátogatók komfortérzete, erősödik a lokálpatriotizmus és nő a környezettudatosság. A külterületi zöldövezetek fejlesztése kapcsán fellendül a szabadidő, pihenő, rekreációs és ökoturizmus. Új vállalkozások és szolgáltatások jönnek létre. Javul a környezet állapota (zaj, porszennyezés, aszály és szélkárok csökkennek) Nő a térség esztétikai értéke. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek Forrás ▪EAOP - 5. Prioritás - Az Észak-Alföldi Operatív Program lebonyolításának finanszírozása (techn...

156 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 155 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret EUR▪Önkormányzatok90% EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága EUR▪Non-profit szervezetek% ▪Egyházak%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret EUR ▪Természetes személyek%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma2 db Allokáció Megoldási javaslatok 38/49 Kód: ÉA-66-SzF-B-04 Sorszám: 3154 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Rákóczifalva, Újszász ▪Nem ÚMVP

157 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 156 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 39/49 Kód: ÉA-66-GF-6-01 Sorszám: 2489 Prioritás: Nyitott, innovatív Közép-Tisza-Zagyva közösség megerősítése, a képzések, és K&F segítségével Intézkedés: A településközi kapcsolatok erősítése, hálózatépítés támogatása határon belül és túl Szektor/fejlesztési téma: Egyéb tevékenység ▪A Közép-Tisza-Zagyva kistérség 16 településének mindegyike legalább egy "testvértelepülési" kapcsolattal rendelkezik, melyeknek a fele nem hivatalos együttműködési szerződés alapján működik, jellemzően kultúrális szinten. Egyedül Rákóczifalva rendelkezik nemzetközi LEADER együttműködéssel, a LEADER+ program keretén belül két portugál, egy spanyol akciócsoporttal, de a kapcsolattartás költségei nehezen finanszírozhatóak. A települések közötti kapcsolatok nem hagyományosak, nincsenek együttműködő hálózatok sem a kultúra, sem a gazdaság területén. Helyzet/ adottság ▪A települések között nem hagyományos az együttműködés, nem jellemző sem gazdasági, sem egyéb összefogás, ugyanakkor a települések igénye alapján meg van a lehetőség a településközi együttműködések kiépítésére, hálózatépítésre a gazdasági és egyéb területeken egyaránt. A meglévő nemzetközi testvértelepülési kapcsolatok egy része működik együttműködési megállapodás alapján, főként formálisan, a finanszírozás nehéz. Probléma/ lehetőség ▪LEADER térségi és nemzetközi együttműködések kiépítésének támogatása: kapcsolatfelvétel és tematikus hálózatépítés járulékos költségeinek támogatása (pl.tolmácsolás, fordítás, utazási költségek, hálózatépítő konferenciák, találkozók,leaderszerű kezdeményezésekre épülő képzések szervezésének költsége),legjobb gyakorlatok átvétele. "Testvérvárosi" kapcsolatok kialakításának, ápolásának támogatása. Nemzetközi hálózatépítéshez a nyelvi nehézségek leküzdésének támogatása. Megoldási javaslat ▪A meglévő nemzetközi testvértelepülési kapcsolatok hivatalossá válnak, együttműködési szerződések alapján gazdasági jellegű (pl. kereskedelmi) projektek is megvalósulnak. Legalább 5 hazai és nemzetközi LEADER közösséggel felvett kapcsolat, legalább 3 LEADER együttműködési szerződés megkötése, 5 hálózatépítési konferencia, 5 hálózatépítési találkozó, legalább 3 LEADER térségi és nemzetközi együttműködésben született projekt kidolgozása. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek ▪Kapcsolattartás költségei, Képzés/Oktatás (40%), Kiadvány készítés (30%), Marketing tevékenység (30%), Rendezvény Forrás ▪ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 421 Térségek közötti és nemzetközi együttműködések

158 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 157 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret8000 EUR▪Önkormányzatok100% 120000 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások60% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága118045 EUR▪Non-profit szervezetek80% ▪Egyházak80%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret1000 EUR ▪Természetes személyek60%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma14 db Allokáció Megoldási javaslatok 39/49 Kód: ÉA-66-GF-6-01 Sorszám: 2489 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Besenyszög, Csataszög, Hunyadfalva, Kőtelek, Nagykörű, Rákóczifalva, Rákócziújfalu, Szajol, Szászberek, Tiszajenő, Tiszasüly, Tiszavárkony, Tószeg, Újszász, Vezseny, Zagyvarékas ▪LEADER - Térségek közötti és nemzetközi együttműködések ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

159 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 158 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 40/49 Kód: ÉA-66-GF-6-02 Sorszám: 2504 Prioritás: Nyitott, innovatív Közép-Tisza-Zagyva közösség megerősítése, a képzések, és K&F segítségével Intézkedés: A településközi kapcsolatok erősítése, hálózatépítés támogatása határon belül és túl Szektor/fejlesztési téma: Egyéb tevékenység ▪A Közép-Tisza-Zagyva kistérség 16 településének mindegyike legalább egy "testvértelepülési" kapcsolattal rendelkezik, melyeknek a fele nem hivatalos együttműködési szerződés alapján működik, jellemzően kultúrális szinten. Egyedül Rákóczifalva rendelkezik nemzetközi LEADER együttműködéssel, a LEADER+ program keretén belül két portugál, egy spanyol akciócsoporttal, de a kapcsolattartás költségei nehezen finanszírozhatóak. A települések közötti kapcsolatok nem hagyományosak, nincsenek együttműködő hálózatok sem a kultúra, sem a gazdaság területén. Helyzet/ adottság ▪A települések között nem hagyományos az együttműködés, nem jellemző sem gazdasági, sem egyéb összefogás, ugyanakkor a települések igénye alapján meg van a lehetőség a településközi együttműködések kiépítésére, hálózatépítésre a gazdasági és egyéb területeken egyaránt. A meglévő nemzetközi testvértelepülési kapcsolatok egy része működik együttműködési megállapodás alapján, főként formálisan, a finanszírozás nehéz. Probléma/ lehetőség ▪LEADER térségi és nemzetközi együttműködések kiépítésének támogatása: kapcsolatfelvétel és tematikus hálózatépítés járulékos költségeinek támogatása (pl.tolmácsolás, fordítás, utazási költségek, hálózatépítő konferenciák, találkozók,leaderszerű kezdeményezésekre épülő képzések szervezésének költsége),legjobb gyakorlatok átvétele. "Testvérvárosi" kapcsolatok kialakításának, ápolásának támogatása. Nemzetközi hálózatépítéshez a nyelvi nehézségek leküzdésének támogatása. Megoldási javaslat ▪A meglévő nemzetközi testvértelepülési kapcsolatok hivatalossá válnak, együttműködési szerződések alapján gazdasági jellegű (pl. kereskedelmi) projektek is megvalósulnak. Legalább 5 hazai és nemzetközi LEADER közösséggel felvett kapcsolat, legalább 3 LEADER együttműködési szerződés megkötése, 5 hálózatépítési konferencia, 5 hálózatépítési találkozó, legalább 3 LEADER térségi és nemzetközi együttműködésben született projekt kidolgozása. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek ▪Kapcsolattartás költségei, Képzés/Oktatás (40%), Kiadvány készítés (30%), Marketing tevékenység (30%), Rendezvény Forrás ▪ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 421 Térségek közötti és nemzetközi együttműködések

160 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 159 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret8000 EUR▪Önkormányzatok100% 72000 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások65% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága39254 EUR▪Non-profit szervezetek80% ▪Egyházak80%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret1000 EUR ▪Természetes személyek65%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma5 db Allokáció Megoldási javaslatok 40/49 Kód: ÉA-66-GF-6-02 Sorszám: 2504 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Csataszög, Hunyadfalva, Kőtelek, Nagykörű, Tiszasüly, Zagyvarékas ▪LEADER - Térségek közötti és nemzetközi együttműködések ▪Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat

161 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 160 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 41/49 Kód: ÉA-66-SzF-2-03 Sorszám: 1684 Prioritás: Nyitott, innovatív Közép-Tisza-Zagyva közösség megerősítése, a képzések, és K&F segítségével Intézkedés: A településközi kapcsolatok erősítése, hálózatépítés támogatása határon belül és túl Szektor/fejlesztési téma: Közlekedés ▪A térség földrajzi adottságai miatt a településeket két folyó is elválasztja, a Tisza és Zagyva hidak hiánya miatt hosszú kerülőutakon érhetőek el a települések, így a településközi kapcsolatokat részben gátolja a költségigényes kerülőúton való megközelítés. A térségben csak Szolnokon ível át közlekedési híd. Jelenleg Vezsenyen, Nagykörűben van komp, korszerűtlen technológiával elavult körülmények között. Rákóczifalván révhajózás újraindul 2008-ban, kísérő szolgáltatások hiányosságaival.Az átkelőkhöz vezető kiszolgáló utak rossz állagúak. Helyzet/ adottság ▪A térség egyetlen Tisza és két Zagyva hídja (Szolnoknál) nem biztosítja a települések költséghatékony elérhetőségét,hosszú kerülőutakra kényszeríti a közlekedőket(lakosság, vállalkozók).A helyi termékek árát jelentősen növelik a szállítási költségek. A folyók átkelőhelyek hiányában a településközi kapcsolatokat nehezítik. A meglévő átkelőhelyek korszerűtlenek, elavult az eszközparkjuk és infrastuktúrájuk. Probléma/ lehetőség ▪Vezsenyi komp és rákóczifalvi, tiszavárkonyi révátkelők kiegészítő szolgáltatásainak kisléptékű fejlesztése a kihasználtság javítása érdekében, ehhez kapcsolódóan a helyi társadalom ösztönzése a komp- és révátkelők használatára a környezeti fenntarthatóság jegyében. Megoldási javaslat ▪Javulnak a településközi gazdasági és tásadalmi kapcsolatok, a helyi termékek költségtakarékosan szállíthatóak a helyi piacokra. Javul meglévő 2 komp- és 1 révátkelőhely állaga, technikai felszereltsége, ezáltal a kihasználtság, a helyiek mellett az ideérkezők is igénybeveszik a komp- és rév átkelési lehetőségeket. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek ▪Eszközbeszerzés (30%), Építés, felújítás, Ingatlanhoz kapcsolódó kisléptékű infrastruktúra-fejlesztések (55%), Kiadvány készítés (15%), Minőség- és környezetirányítási rendszerek, szabványok bevezetése, Tradicionális eszközbeszerzés, Vhr (23/2007 FVM rendelet) 31. § alapján elszámolható egyéb kiadások Forrás ▪ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása

162 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 161 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret4500 EUR▪Önkormányzatok60% 29000 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások60% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága14213 EUR▪Non-profit szervezetek60% ▪Egyházak60%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret1000 EUR ▪Természetes személyek60%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma6 db Allokáció Megoldási javaslatok 41/49 Kód: ÉA-66-SzF-2-03 Sorszám: 1684 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Rákóczifalva, Tiszavárkony, Vezseny ▪LEADER - Vállalkozási alapú fejlesztés ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat ▪Kiegészítő szolgáltatások: tájékoztató-útbaigazító táblák elkészítése, kihelyezése, fedett váró - esőbeálló építése, felújítása, vizesblokk kialakítás-felújítás, kerékpártároló, büfé építése, felújítása, komplejáró felújítása, biztonsági elemek építése, felújítása (korlát, stb.) téli tároló építése, felújítása, komptest felújítása.

163 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 162 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 42/49 Kód: ÉA-66-SzF-2-04 Sorszám: 2466 Prioritás: Nyitott, innovatív Közép-Tisza-Zagyva közösség megerősítése, a képzések, és K&F segítségével Intézkedés: A településközi kapcsolatok erősítése, hálózatépítés támogatása határon belül és túl Szektor/fejlesztési téma: Közlekedés ▪A térség földrajzi adottságai miatt a településeket két folyó is elválasztja, a Tisza és Zagyva hidak hiánya miatt hosszú kerülőutakon érhetőek el a települések, így a településközi kapcsolatokat részben gátolja a költségigényes kerülőúton való megközelítés. A térségben csak Szolnokon ível át közlekedési híd.Jelenleg Tiszasülyön, Nagykörűben van komp, korszerűtlen technológiával elavult körülmények között, kísérő szolgáltatások hiányosságaival.Az átkelőkhöz vezető kiszolgáló utak rossz állagúak. Helyzet/ adottság ▪A térség egyetlen Tisza és két Zagyva hídja (Szolnoknál) nem biztosítja a települések költséghatékony elérhetőségét,hosszú kerülőutakra kényszeríti a közlekedőket(lakosság, vállalkozók).A helyi termékek árát jelentősen növelik a szállítási költségek. A folyók átkelőhelyek hiányában a településközi kapcsolatokat nehezítik. A meglévő átkelőhelyek korszerűtlenek, elavult az eszközparkjuk és infrastuktúrájuk. Probléma/ lehetőség ▪A kiegészítő szolgáltatások kisléptékű fejlesztése a nagykörüi és tiszasülyi kompátkelőnél a kihasználtság javítása érdekében, ehhez kapcsolódóan a helyi társadalom ösztönzése a komp- és révátkelők használatára a környezeti fenntarthatóság jegyében. Megoldási javaslat ▪Javulnak a településközi gazdasági és társadalmi kapcsolatok, a helyi termékek költségtakarékosan szállíthatóak a helyi piacokra. Javul meglévő 2 komp- és 1 révátkelőhely állaga, technikai felszereltsége, ezáltal a kihasználtság, a helyiek mellett az ideérkezők is igénybeveszik a komp- és rév átkelési lehetőségeket. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek ▪Eszközbeszerzés (30%), Építés, felújítás, Ingatlanhoz kapcsolódó kisléptékű infrastruktúra-fejlesztések (55%), Kiadvány készítés (15%), Minőség- és környezetirányítási rendszerek, szabványok bevezetése, Tradicionális eszközbeszerzés, Vhr (23/2007 FVM rendelet) 31. § alapján elszámolható egyéb kiadások Forrás ▪ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása

164 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 163 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret4500 EUR▪Önkormányzatok65% 10000 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások65% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága7996 EUR▪Non-profit szervezetek65% ▪Egyházak65%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret1000 EUR ▪Természetes személyek65%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma4 db Allokáció Megoldási javaslatok 42/49 Kód: ÉA-66-SzF-2-04 Sorszám: 2466 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Nagykörű, Tiszasüly ▪LEADER - Vállalkozási alapú fejlesztés ▪Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat ▪Kiegészítő szolgáltatások: tájékoztató-útbaigazító táblák elkészítése, kihelyezése, fedett váró - esőbeálló építése, felújítása, vizesblokk kialakítás-felújítás, kerékpártároló, büfé építése, felújítása, komplejáró felújítása, biztonsági elemek építése, felújítása (korlát, stb.) téli tároló építése, felújítása, komptest felújítása.

165 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 164 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 43/49 Kód: ÉA-66-SzF-3-01 Sorszám: 1246 Prioritás: Nyitott, innovatív Közép-Tisza-Zagyva közösség megerősítése, a képzések, és K&F segítségével Intézkedés: Helyi vállalkozások, vállalkozók képzése, alternatív képzési- és foglalkoztatási programok... Szektor/fejlesztési téma: Oktatás ▪A piaci és vállakozási ismeretek hiánya a jellemző, a térségben alacsony a vállalkozások száma, viszont nagy számban áll rendelkezésre átképezhető munkaerő. A viszonylag magasabb foglalkoztatottsági átlag mellett a munkanélküliség szerkezete kedvezőtlen. Nem a munkaadók igényeinek megfelelő képesítésekkel rendelkeznek a munkavállalók. Sok a kényszervállalkozás, a roma építőipari vállalkozás. A lakosság tömegei tájékozatlanok és ezért kiszolgáltatottak a jelen megváltozott gazdaság körülményeivel szemben a válság kezelésével kapcsolatban. Helyzet/ adottság ▪A Közép-Tisza-Zagyva térségben magas a halmozottan hátrányos helyzetű népesség aránya, akik a rendszerváltást követően, annak ellentmondásait, érthetetelen fordulatait nem tudták követni, a gazdasági válság egyéni megoldási modjait nem ismerik, egyre nehezebb élethelyzetbe kerülnek.Lehetőség van arra, hogy a helyi "élhető élet programmal" a lakosság tömegeinek gondolati, érzelmi felzárkóztatása,gazdasági felkészítése "szabadegyetem" formájában megtörténjen. Probléma/ lehetőség ▪Térségi "Élhető Élet Program" beindítása, innovatív elektronikusan elérhető tananyag készítése, elméleti társadalmi, gazdasági és gyakorlati képzések szabadegyetem formában. A képzések konzultációi számára klubszerű gyakorlóterek létrehozása, kialakítása könyvtárakban, közösségi házakban, Internet hálózati csatlakozással és informatikai háttérrel. Megoldási javaslat ▪A térség gazdasági és humán erőforrás fejlesztési elképzelései összehangoltabbá válnak, piacképes képzésekkel javulni fog a hátrányos helyzetű rétegek elhelyezkedési esélye és a meglévő munkahellyel rendelkezőknek stabilizálódik a munkaerőpiaci helyzete.Vállalkozói ismeretek bővülése, piacképesebb vállalkozások létrejötte. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek ▪Eszközbeszerzés (20%), Képzés/Oktatás, Vhr (23/2007 FVM rendelet) 31. § alapján elszámolható egyéb kiadások Forrás ▪ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása